Kogo reprezentuje osoba

Poźniak Lidia Ewa

w KRS

Lidia Ewa Poźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Lidia
Drugie imię:Ewa
Nazwisko:Poźniak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Rzeszów (Podkarpackie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Poźniak Lesław Stanisław, Wojnar Antoni

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Poźniak Lesław Stanisław, Wojnar Antoni

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Budowlane Profbud Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000218299
 2. Rzeszowskie Towarzystwo Kajakowe Promonta W Rzeszowie, Rzeszów − KRS 0000189231

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Budowlane Profbud L.poźniak i A. Wojnar Sp. J., Rzeszów − KRS 0000105481

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. wykonanie docieplenia ściany szczytowej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie jako etap zadania Modernizacja Energetyczna budynków Przychodni Specjalistycznej Nr 2 i 3
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1, Rzeszów
  wykonanie docieplenia ściany
 2. remont pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4 w Rzeszowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1, Rzeszów
  remont pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4 w Rzeszowie
 3. Remont pomieszczeń Oddziału Pediatryczno - Pulmonologicznego Szpitala Miejskiego przy ul. Rycerskiej 4 w Rzeszowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1, Rzeszów
  remont Oddziału Pediatryczno - Pulmonologicznego
 4. Wiata na odpady wielkogabarytowe ul. Ciepłownicza 11 w Rzeszowie
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., Rzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie wiaty na odpady wielkogabarytowe o konstrukcji stalowej w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11.
  2. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
  3. Pozostałe warunki zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
 5. Zakład Utylizacji Odpadów - kompostownia obiekt nr 105 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Rzeszowie ul. Ciepłownicza 11
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., Rzeszów
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa płyty do kompostowania odpadów biodegradowalnych, drogi wewnętrznej i wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11.
  2. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót dot. Ogrodzenia poz. w przedmiarze robót od 95 do poz. 101, i dot. Zieleni poz. w przedmiarze od 121 do poz.128.
  3. Pozostałe warunki zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
 6. Wykonanie remontu sali konferencyjnej w budynku przy al. Batalionów Chłopskich 7 oraz remontu 10 pokoi w budynku przy ul. Partyzantów 1a.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów
  Roboty budowlane w zakresie: Wykonanie
  remontu sali konferencyjnej w budynku przy al. Batalionów Chłopskich 7 oraz remontu 10 pokoi w budynku przy ul.
  Partyzantów 1a.
 7. Likwidacja tarasów w Przedszkolu nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie robót w branży budowlanej wraz z robotami demontażowymi, wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi, uporządkowaniem placu budowy i zasianiem trawy, gdy zostanie ona zniszczona w związku z wykonywaniem robót. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, określa dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej, tj. Projekt Budowlany wraz z Decyzją pozwolenie na budowę Nr 26/2013 z dnia 11.01.2013 roku, Projekt Wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i harmonogram rzeczowo-finansowy, załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), które stanowią integralną część umowy. Przedmiary mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyceny, przy wyliczaniu ceny winne być brane pod uwagę łącznie z całą dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi i innymi załącznikami do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
 8. Przebudowa pomieszczeń w SP nr 17
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa pomieszczeń w SP nr 17 w Rzeszowie i obejmuje: - przebudowa pomieszczeń w piwnicach; demontaże, wymiana posadzek wraz podkładami, izolacje p. wilgociowe, przebudowa ścianek działowych i nadproży, wymiana stolarki drzwiowej, - wymiana instalacji c.o. w obiekcie ( ruraż, grzejniki, zawory), - wykonanie przebudowy pochylni przy schodach wewnętrznych na stołówkę, dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, - przebudowie pomieszczeń na parterze i na piętrze; demontaże, wymiana posadzek wraz z podkładami, wymiana ścianek działowych drewnianych na G-K, wymiana stolarki drzwiowej i naświetli, przeróbki instalacji sanitarnej i elektrycznej wraz z wykonaniem wszystkich robót pomocniczych i towarzyszących. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji (wersja elektroniczna). Obowiązki wykonawcy określa projekt umowy. Przedmiary mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyceny, przy wyliczaniu ceny winne być brane pod uwagę łącznie z całą dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi i innymi załącznikami do SIWZ
 9. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rzeszowie i obejmuje: modernizację segmentu I tzw. starej szkoły z małą salą gimnastyczną w zakresie przebudowy holu wejściowego do szkoły, wykonaniu instalacji ciepłej wody, wymianę: instalacji elektrycznej, oświetleniowej, gniazd wtykowych, instalacji internetowej, dzwonkowej, nagłaśniającej, alarmowej i CCTV, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizację sanitariatów, wymianę posadzek i podłóg, wymianę drzwi wewnętrznych, naprawę lub wymianę tynków ścian i sufitów w tym demontaż okładzin z boazerii, malowanie ścian i sufitów, wymianę uszkodzonych parapetów, montażu poręczy zabezpieczających w otworach okiennych, konserwacji balustrad, przebudowę przykanalika sanitarnego. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji (wersja elektroniczna). Obowiązki wykonawcy określa projekt umowy. Przedmiary mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyceny, przy wyliczaniu ceny winne być brane pod uwagę łącznie z całą dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi i innymi załącznikami do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 81 300,81 zł netto dotyczących przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i polegających na: powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w zakresie: przebudowy holu wejściowego do szkoły, wykonaniu instalacji ciepłej wody, wymianie: instalacji elektrycznej , oświetleniowej, gniazd wtykowych, instalacji internetowej, dzwonkowej, nagłaśniającej, alarmowej i CCTV, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizacje sanitariatów, wymianę posadzek i podłóg , wymianę drzwi wewnętrznych, naprawę lub wymianę tynków ścian i sufitów, w tym demontaż okładzin boazerii, malowanie ścian i sufitów, wymianę uszkodzonych parapetów, montaż poręczy zabezpieczających w otworach okiennych, konserwacje balustrad, przebudowę przykanalika sanitarnego.
 10. Przebudowa budynku magazynowo-gospodarczego na magazyn odpadów dla ZUO oraz wykonanie placu magazynowego dla punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., Rzeszów
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn:
  Przebudowa budynku magazynowo-gospodarczego na magazyn odpadów dla ZUO
  oraz wykonanie placu magazynowego dla punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania (części);
  Zadanie 1 - Przebudowa budynku magazynowo-gospodarczego na magazyn odpadów dla Zakładu Utylizacji Odpadów w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11.
  Zadanie 2 - Wykonanie placu magazynowego dla Punktu Selektywnego Zbierania
  Odpadów Komunalnych w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11.
  2.Szczegółowy zakres robót obejmujących niniejsze zamówienie określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót.
  3.Pozostałe warunki zamówienia szczegółowo określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Inne osoby dla Poźniak (135 osób):