Kogo reprezentuje osoba

Poźniak Maria Czesława

w KRS

Maria Czesława Poźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Drugie imię:Czesława
Nazwisko:Poźniak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Strzelin (Dolnośląskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Białek Marcin Seweryn, Białkowski Bronisław, Biłas Maria Danuta, Bodak Zbigniew, Cal Beata Ewelina, Czerniachowicz Iwona, Dobrowolska Teresa, Dolińska Grażyna Janina, Drozdowska Marta, Fałat Janiuk Anna, Gabinowska Kamila Marta, Gerlach Edyta Maria, Gospodarczyk Mieczysław Józef, Goworek Wiesława Elżbieta, Grajdek Marcin Przemysław, Grochowski Jędrzej Jan, Gwizdała Anita, Głowacka Amelia Maria, Hutnik Krzysztof, Hutnik Paweł, Jabłońska Ewa Anna, Jakubowska Kamila Jadwiga, Janiuk Tomasz Paweł, Jeleń Magdalena, Karpiel Dorota, Kobosko Ewa Stanisława, Komorowska Marta, Konstanciuk Kałuża Joanna, Korpok Waldemar Jerzy, Kozicki Zdzisław Krzysztof, Kraś Bożena, Krysa Dorota, Kucharska Ewa, Lasyk Sławomira, Liro Nowak Joanna Jadwiga, Malawska Szydłowska Halina Danuta, Malawski Piotr, Maślaków Sokołowska Anna Emilia, Matwijów Mariola, Moszonka Teresa, Naszczyniec Amelia, Ostrowska Barbara Kazimiera, Pawełek Magdalena Bożena, Pawleta Maciej, Pawlik Marcin, Piestrak Ryszard, Simura Jadwiga Teresa, Skorupska Elżbieta Bogumiła, Smycz Barbara, Sochowicz Katarzyna, Sołotwińska Joanna, Stopa Marian, Surowiec Agnieszka, Synowiec Izabela, Szaro Janina, Sztafińska Dominika, Szychalska Justyna, Słoniewska Renata, Tonia Krystyna Barbara, Wlazły Claudia Angelika, Woszczuła Regina, Wołoszczak Danuta Stanisława, Zawłocka Joanna Małgorzata, Zielińska Marta, Zielińska Marta Katarzyna, Zub Aleksandra Aurelia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zielińska Magdalena Marta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Mi Mamo, Stronie Śląskie − KRS 0000358326
 2. Gospodarczy Bank Spółdzielczy W Strzelinie, Strzelin − KRS 0000119972
 3. Grupa Kapitałowa Południe-zachód Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000061492
 4. Produkcja-handel-usługi Roltrans Sp. Z O.O., Zielenice − KRS 0000134239
 5. Spółdzielczy System Ochrony Sgb, Poznań − KRS 0000600238
 6. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Jordanowie Śląskim, Jordanów Śląski − KRS 0000152407
 7. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-gospodarczych, Strzelin − KRS 0000032052
 8. Stowarzyszenie Odnowa Wsi Gołostowice, Gołostowice − KRS 0000404355
 9. Torsystem Butzbach Service B. Przyjemska i R. Sierzputowski Sp. J., Kamieniec Ząbkowicki − KRS 0000120116
 10. Towarzystwo Wzgórz Strzelińskich, Strzelin − KRS 0000067239

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bialobrzezie.pl Sp. Z O.O., Białobrzezie − KRS 0000439429
 2. Fundusz Rozwoju 18 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000507201
 3. Fundusz Rozwoju 20 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000511154
 4. Fundusz Rozwoju 21 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000508943
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Strzelinie, Strzelin − KRS 0000051459
 6. It-dev Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000252663
 7. Jędruś- Andrzej Pawleta i Wspólnicy Sp. J., Łojowice − KRS 0000253832
 8. Polska Grupa Windykacyjna Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000046903
 9. Spółdzielcza Grupa Producencka Ziarna Zbóż i Roślin Oleistych, Strzelin − KRS 0000355237
 10. Strzelińska Grupa Producencka Ziarna Zbóż i Roślin Oleistych, Strzelin − KRS 0000205821
 11. System Wykupu i Windykacji Wierzytelności Południe - Zachód Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000190222
 12. Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Wrocław − KRS 0000161781
 13. Zakład Doświadczalny Instytutu Włókien Naturalnych - Sp. Z O.O. -, Białobrzezie − KRS 0000109527
 14. Zakład Produkcyjno-handlowo-usługowy Komus Sp. Z O.O., Strzelin − KRS 0000179800

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Bankowa obsługa budżetu Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.
  Zamawiający: Gmina Stronie Śląskie, Stronie Śląskie
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku na okres 2 lat (od 01.07.2017 r.
  do 30.06.2019 r.) do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie : Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim,Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, Żłobek Miejski w Stroniu Śląskim, Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.
 2. Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz jej jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Gmina Miejska Kłodzko, Kłodzko
  1.Przedmiotem Zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w okresie 01.11.2016-31.10.2020 r. 2.Określenie przedmiotu zamówienia: - otwieranie, zamykanie i prowadzenie podstawowego rachunku i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w formie elektronicznej, - otwieranie, zamykanie i prowadzenie podstawowego rachunku i rachunków pomocniczych dla niżej wymienionych gminnych jednostek organizacyjnych w formie elektronicznej: 1. Urząd Miasta w Kłodzku 2.Zespół Przedszkolno- Żłobkowy nr 1 3.Zespół Przedszkolno- Żłobkowy nr 2 4.Przedszkole nr 4 5.Przedszkole nr 3 6.Szkoła Podstawowa nr 3 7.Szkoła Podstawowa nr 6 8.Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi 9.Miejski Zespół Szkół 10.Zespół szkół Integracyjnych 11.Ośrodek Pomocy Społecznej 12.Straż Miejska 13.Żłobek nr 1 14.Żłobek nr 2 15.Muzeum Ziemi Kłodzkiej 16.Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 17.Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, -otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego, w tym rachunków walutowych (Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek Gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek gminy, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, wybrany Wykonawca zawrze z tymi jednostkami umowy obsługi bankowej na warunkach wynikających z niniejszego postepowania oraz złożonej oferty.) - zakres bankowej obsługi budżetu: 1.Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 2.Realizacja poleceń przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej złożonych najpóźniej do godz. 13:00 w tym samym dniu, złożonych po tej godzinie -realizacja w następnym dniu roboczym, 3. Dostęp do usług bankowości elektronicznej 24 godziny w każdym dniu roboczym, 4.Dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji, 5.Możliwość dokonywania przelewów bankowych, 6.Generowanie (wydruk) wyciągów bankowych oraz potwierdzeń przelewów zawierających pełną informację o dacie i godzinie operacji, 7.Przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, 8.Dostęp do systemu bankowości elektronicznej zabezpieczony chronionymi hasłami, 9.Udostępnianie elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych, 10.Realizacja przelewów zagranicznych w systemie bankowości elektronicznej, 11.Obsługa importu przelewów z systemu finansowo-księgowego Zamawiającego, 12.Możliwość wcześniejszego przygotowania i wysłania zleceń w terminie wcześniejszym niż termin realizacji, 13.Automatyczna identyfikacja masowych płatności (prowadzenie wirtualnych numerów Rachunków dla ok. 25.000 rachunków) dla Urzędu Miasta, 14.Możliwość przekazywania w formie elektronicznej dyspozycji wypłaty świadczeń beneficjentom bezpośrednio do kasy banku, 15.Realizacja wypłat świadczeń z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych beneficjentów, 16.Prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, 17.Zapewnienie wielopoziomowego systemu uprawnień dla poszczególnych użytkowników, 18.W razie awarii naprawa systemu w dni robocze do 24 godzin od jej zgłoszenia, 19.Wymiana kluczy certyfikatów w nieprzekraczalnym terminie 72 godzin od zgłoszenia w dni robocze, 20.Przyjmowanie wpłat gotówkowych, 21.Dokonywanie wypłat gotówkowych, 22.Wydawanie blankietów czekowych, 23.Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, 24.Lokowanie środków finansowych w lokaty weekendowe i lokaty w dni ustawowo wolne od pracy. Środki pieniężne mają być zwrócone następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 8:00, 25.Miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 26.Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie, 27. Gotowość do udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy, który zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 5.000.000,00 zł. Kredyt będzie miał charakter odnawialny w każdym roku budżetowym, każdorazowo będzie uruchamiany po przekazaniu Wykonawcy stosownej uchwały Rady Miejskiej na dany rok budżetowy oraz podpisaniu umowy. Wykorzystanie kredytu będzie następowało poprzez obciążenie rachunku bieżącego Gminy. Każdorazowy wpływ środków na rachunek bieżący będzie automatycznie zmniejszało saldo kredytowe. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od salda niewykorzystanej części kredytu. Zamawiający zapłaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia. Odsetki od niewykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne ostatniego dnia miesiąca. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Oprocentowanie kredytu będzie opierało się o stopę WIBOR 1M pomniejszoną/powiększoną o zaoferowaną przez Wykonawcę stałą marżę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu kwoty kredytu do 50 % zamówienia. W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko i jej jednostek organizacyjnych, Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez wykonawcę prowizji i opłat z niżej wskazanych tytułów: 1) Otwieranie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych, 2) Prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, 3) Potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 4) Za przyjmowanie wszystkich wpłat gotówkowych, 5) Potwierdzenia sald na rachunkach bankowych, 6) Za wydanie blankietów czekowych, 7) Uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym, 8) Od wykorzystanego kredytu oraz niewykorzystanej linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym, 9) Instalacji, udostepnienia, uruchomienia, użytkowania systemu bankowości elektronicznej i aktualizacji w siedzibie zamawiającego i jednostek organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenia wskazanych pracowników, 10) Od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego pomiędzy rachunkami Zamawiającego w banku prowadzącym obsługę bankowa Zamawiającego, 11) Za możliwość przekazywania w formie elektronicznej dyspozycji wypłaty świadczeń beneficjentom bezpośrednio do kasy banku, 12) Za zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Gminy Miejskiej Kłodzko, 13) Za przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie 14) Za wydanie opinii zaświadczeń bankowych, 15) Za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych Gminy Miejskie Kłodzko i jej jednostek organizacyjnych. 16) Za wydanie kart płatniczych. Ewentualne inne usługi o charakterze incydentalnym, nie wymienione w pkt. 1 będą opłacane wg stawek nie wyższych od obowiązujących, w danym dniu dla takich usług stawek opłat i prowizji bankowych w wybranym banku. Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie płatności tylko w systemie bankowości elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia w Oddziale, Filii i Punkcie Banku Wykonawcy przelewu papierowego. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu na terenie miasta Kłodzka możliwości dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych, składania przelewów papierowych, odbierania książeczek czekowych, tokenów, loginów i haseł dostępu do bankowości elektronicznej. Wykonawca wraz z przystąpieniem do realizacji obsługi bankowej zobowiązuje się do uruchomienia w punkcie obsługi wpłat i wypłat gotówkowych w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku przy pl. B. Chrobrego 1. Zestawienie operacji bankowych Lp Wyszczególnienie 1. Ilość rachunków bankowych 58 2. Wysokość środków finansowych wpływających na rachunek bankowy podstawowy 2013 142 292 718 2014 193 035 893 2015 174 196 612 3. Wysokość środków finansowych wpływających na pozostałe rachunki bankowe 2013 32 658 900 2014 47 996 649 2015 31 441 163 4. Wysokość wydatkowanych środków finansowych z rachunków bankowych podstawowych 2013 126 614 407 2014 183 821 683 2015 178 980 908 5. Ilość składanych przelewów miesięcznie w ramach banku jednostki 505 6. Ilość składanych przelewów miesięcznie do innych banku 3 877 Miesięczna kwota wpłat gotówkowych 111 079 Liczba miesięcznych operacji wpłat gotówkowych 87 Miesięczna kwota wypłat gotówkowych 552 994 Liczba miesięcznych operacji wypłat gotówkowych 45 Średniomiesięczny osad na rachunkach bankowych 3 406 055 Wykaz kredytów i pożyczek z uwzględnieniem kwot, terminów oraz nazwy instytucji kredytującej. Lp. Nazwa instytucji Aktualne zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. Miesięczne obciążenia w PLN Ostateczny termin spłaty 1. BS Kłodzko 375 000,00 Kwartalnie 37 500,00 12.2018r. 2. BGK Wrocław 1 431 804,00 Kwartalnie 143 178,00 12.2018r. 3. BGK Wrocław 6 080 641,48 Kwartalnie 434 331,52 12.2019r. 4. Bank PKO BP Wałbrzych 3 131 100,90 Miesięcznie 57 983,35 12.2020r. 5. Bank Millennium 6 860 945,70 Miesięcznie 127 054,55 12.2020r. 6. GBS Strzelin 8 122 500,00 Miesięcznie 79 000,00 12.2024r. 7. GBS Strzelin 2 820 000,00 Miesięcznie 40 000,00 12.2024r..

Inne osoby dla Poźniak (135 osób):