Kogo reprezentuje osoba

Poźniak Radosław Witold

w KRS

Radosław Witold Poźniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Radosław
Drugie imię:Witold
Nazwisko:Poźniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1979 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Dąbrowa Górnicza (Śląskie), Katowice (Śląskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Irlik Elżbieta, Kopacz Adam Michał, Kopacz Włodzimierz, Król Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Poźniak Witold
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Słoma Zbigniew Grzegorz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Irlik Elżbieta, Kopacz Adam Michał, Kopacz Włodzimierz, Król Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Poźniak Witold

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000047782
 2. Invest Flat Sp. Z O.O., Myślenice − KRS 0000544752
 3. Parkowe Osiedle Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000849702
 4. Pragbud Sp. Z O.O., Krzeczów − KRS 0000694941
 5. Pragmar Sp. Z O.O., Rogoźnik − KRS 0000214677
 6. Przedsiębiorstwo Działalności Gospodarczej Servitrans Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000207120
 7. Wojewódzkie Przedsiebiorstwo Robót Drogowych S.A., Katowice − KRS 0000079827

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Angra Sp. Z O.O., Jaworzno − KRS 0000118740
 2. Budmex Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000041643
 3. Dragmar Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Rogoźnik − KRS 0000236938
 4. It-stal S.A., Katowice − KRS 0000190254
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Remnar Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000103091

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Wymiana zniszczonych w wyniku wypadków samochodowych barier energochłonnych typu N2W4 (Spo5/2) w Katowicach
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Katowice
  Wymiana zniszczonych w wyniku wypadków samochodowych barier energochłonnych typu N2W4 (Spo5/2) w Katowicach
 2. Modernizacja barier energochłonnych
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Katowice
  Modernizacja barier energochłonnych
 3. Wykonanie dokumentacji przebudowy ciągu pieszego między ul. Szkolną a ul. Rómmla w Kłobucku
  Zamawiający: Gmina Kłobuck, Kłobuck
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa związana z wykonaniem uproszczonej dokumentacji projektowej i kosztowej pn.: Dokumentacja przebudowy ciągu pieszego między ul. Szkolną a ul. Rómmla w Kłobucku  2. Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje:
  2.1. Projekt koncepcyjny zagospodarowania ciągu pieszego i uproszczoną dokumentację projektowo-kosztową przebudowy ulicy na odcinku ok. 260 m.

  2.2. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:
  1) projekt koncepcyjny (przedstawiony do akceptacji Zamawiającego);
  2) uproszczony projekt budowlany;
  3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego;
  5) część kosztorysowa (kosztorys inwestorski i przedmiar robót z podziałem uzgodnionym z Zamawiającym) zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie może zawierać założeń wskazujących znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny;
  6) ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej także jej wersji określa załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.

  2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
  1) zakup mapy syt.- wys. w skali 1:500 do celów opiniodawczych;
  2) zakup mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisami z rejestru gruntów;
  3) uzyskanie uzgodnień z właścicielami urządzeń infrastruktury podziemnej i Powiatowym Zarządem Dróg w Kłobucku;
  4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową;
  5) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy).
 4. Wymiana zniszczonych w wyniku wypadków drogowych barier energochłonnych
  Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Katowice
  Wymiana zniszczonych w wyniku wypadków drogowych barier energochłonnych

Inne osoby dla Poźniak (135 osób):