Kogo reprezentuje osoba

Pradelska Sokołowska Ewa

w KRS

Ewa Pradelska Sokołowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Nazwisko:Pradelska Sokołowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mazurkiewicz Piotr Stanisław, Sokołowska Janina, Sokołowski Czesław, Sokołowski Tomasz Arkadiusz, Wiśniewska Janus Małgorzata, Woźniakowska Marzena Renata, Woźniakowski Andrzej, Woźniakowski Wiesław, Woźniakowski Zbigniew

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Niewiński Wojciech
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dziechciarz Paweł Jan, Nowacki Jacek Andrzej, Rostkowski Tomasz, Sierociński Piotr, Sokołowska Janina, Sokołowski Tomasz Arkadiusz, Woźniakowska Monika, Woźniakowski Zbigniew

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Niewiński Wojciech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 3s Solutions Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000516786
 2. 3s Solutions Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000564182
 3. 4pay Solutions Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000511056
 4. Advanced Technologies Investors S.A., Warszawa − KRS 0000095344
 5. Core Business Academy Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000526122
 6. Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Warszawa − KRS 0000177662
 7. Hrk S.A., Warszawa − KRS 0000022647
 8. Hrm Partners S.A., Warszawa − KRS 0000138031
 9. Itvent S.A., Warszawa − KRS 0000376206
 10. Jmn Architekci Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000306840
 11. Knowledge Based Decisions Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000220475
 12. Mgm Systems S.A., Wrocław − KRS 0000400254
 13. Monte - Negro Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000306838
 14. Pch Venture 1 S.A., Warszawa − KRS 0000395527
 15. Take It - Doradztwo Personalne Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000046558
 16. Talent Finder Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000404107
 17. Tmt Solutions S.A., Warszawa − KRS 0000362186
 18. Totmes Finance S.A., Warszawa − KRS 0000327617
 19. Totmes Fund S.A., Warszawa − KRS 0000331841
 20. Totmes Passion S.A., Warszawa − KRS 0000311864
 21. Totmes Real Estate S.A., Warszawa − KRS 0000305186
 22. Totmes Renaissance S.A., Warszawa − KRS 0000346066
 23. Totmes S.A., Warszawa − KRS 0000298823
 24. Totmes Tmt S.A., Warszawa − KRS 0000303791

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Apollo Capital S.A., Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000351150
 2. Ark Royal S.A., Warszawa − KRS 0000113924
 3. Assetian S.A., Warszawa − KRS 0000399284
 4. B3system S.A., Warszawa − KRS 0000259314
 5. Betacom S.A., Warszawa − KRS 0000142065
 6. Big Vent S.A., Warszawa − KRS 0000082900
 7. Bill Payment Solutions Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000549896
 8. Centrum Edukacyjne Edusoft Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000060902
 9. Comp S.A., Warszawa − KRS 0000037706
 10. Computer Service Support - Beskidy Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000188110
 11. Computer Service Support - Lublin Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000091348
 12. Computer Service Support - Warmia Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000129615
 13. Computer Service Support Icmax Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000059248
 14. Computer Service Support Kujawy Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000122752
 15. Computer Service Support Podkarpacie Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000000122
 16. Computer Service Support Wielkopolska Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000119660
 17. Computer Service Support Wrocław Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000101584
 18. Computer Service Support-centrum Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000066880
 19. Ctpartners S.A., Warszawa − KRS 0000051608
 20. Eo Networks S.A., Warszawa − KRS 0000332547
 21. Futuris S.A., Warszawa − KRS 0000349562
 22. Inkubator Technologiczny Silva S.A., Warszawa − KRS 0000263245
 23. Inter Partner Assistance Polska S.A., Warszawa − KRS 0000060063
 24. Interfarmed S.A., Pruszcz Gdański − KRS 0000343453
 25. Matrx Pharmaceuticals S.A., Warszawa − KRS 0000319753
 26. Mc Comp S.A., Warszawa − KRS 0000041061
 27. Netwise S.A., Warszawa − KRS 0000426913
 28. Nieruchomości Inwestycje Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000229092
 29. Nord-recykling Sp. Z O.O., − KRS 0000247299
 30. Paylite Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000534958
 31. Runicom S.A., Warszawa − KRS 0000348017
 32. Spqr S.A., Kraków − KRS 0000353642
 33. Tequila Mobile S.A., Wrocław − KRS 0000309588
 34. Zeus Sp. Z O.O., Pruszcz Gdański − KRS 0000127133

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. opracowanie, wykonanie, druk oraz dystrybucja publikacji książkowej w oparciu o informacje zebrane w toku realizacji projektu -OHP jako realizator usług rynku pracy-, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
  Zamawiający: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, Warszawa
  Celem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dystrybucja publikacji książkowej podsumowującej doświadczenia z realizacji projektu -OHP jako realizator usług rynku pracy-, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.. Publikacja będzie zbiorem informacji służących rozpropagowaniu osiągnięć, wypracowanych standardów, metod i narzędzi wpływających na rozwój usług w zakresie
  rynku pracy oraz podniesie tematykę nowych trendów w poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy..
 2. Stworzenie nowego działu eksperckiego na portalu internetowym www.50plus.gov.pl, kompleksowa obsługa autorska, redakcyjna, konsultacyjna, ekspercka oraz opieka merytoryczna nad treścią portalu
  Zamawiający: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest stworzenie nowego działu eksperckiego na portalu internetowym www.50plus.gov.pl w projekcie Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+, kompleksowa obsługa autorska, redakcyjna, ekspercka oraz opieka merytoryczna nad treścią działu eksperckiego portalu internetowego www.50plus.gov.pl wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do opracowań (w zakres obsługi wchodzi tworzenie autorskich artykułów eksperckich przeznaczonych do publikacji na portalu internetowym oraz udzielanie odpowiedzi eksperckich na pytania zadawane przez użytkowników portalu, z następujących zakresów tematycznych: prawo pracy, rynek pracy, ubezpieczenia społeczne, kształcenie ustawiczne i wolontariat 50+, przeciwdziałanie dyskryminacji i gender mainstreaming, psychologia i zdrowie osób 50+, zarządzanie wiekiem; redakcja merytoryczna i stylistyczna tekstów artykułów oraz odpowiedzi eksperckich, redakcja techniczna, korekta tekstów, tworzenie materiałów graficznych i audiowizualnych uzupełniających teksty, konsultacje merytoryczne tematyki).
 3. realizacja badań empirycznych i opracowanie na ich podstawie 10 studiów przypadku firm/instytucji w Polsce i 10 studiów przypadku firm/instytucji w innych krajach mających wzorcowe programy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mogące stanowić dobre przykłady dla innych pracodawców w formie raportów badawczych (20 raportów) i tekstów do publikacji (20 artykułów)
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  realizacja badań empirycznych i opracowanie na ich podstawie 10 studiów przypadku firm/instytucji w Polsce i 10 studiów przypadku firm/instytucji w innych krajach mających wzorcowe programy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mogące stanowić dobre przykłady dla innych pracodawców w formie raportów badawczych (20 raportów) i tekstów do publikacji (20 artykułów)
 4. Diagnoza i ocena kompetencji sprzedażowych analityków
  Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa
  Diagnoza i ocena kompetencji sprzedażowych analityków
 5. Realizacja usług dotyczących opracowania procedur w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz badanie kompetencji pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Miasta Kołobrzeg, Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie analizy aktualnych opisów stanowisk grup pracowników i przedstawienie ich w formie matrycy kompetencji poprzez: badanie dokumentacji urzędu, weryfikację zbioru istniejącego katalogu kompetencji, weryfikację istniejących profili kompetencyjnych, opracowanie modelowych profili kompetencyjnych, stworzenie macierzy kompetencji. Opracowanie metodologii weryfikacji kompetencji i luk kompetencyjnych poprzez: konstrukcję metodologii, określenie luk kompetencyjnych, analiza danych.
 6. Usługa tworzenia profesjonalnej analizy potrzeb szkoleniowych- stworzenie profili kompetencyjnych sędziego i prokuratora oraz narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr post.: 12/2010/II
  Zamawiający: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest usługa tworzenia profesjonalnej analizy potrzeb szkoleniowych - stworzenie profili kompetencyjnych sędziego i prokuratora oraz narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych, obejmująca:
  - przeprowadzenie badania polegającego na przeprowadzeniu wywiadów opartych na koncepcji wypadków krytycznych (BEI),
  - określenie, w oparciu o wyniki powyższego badania, profili kompetencyjnych w zawodach sędziego oraz prokuratora,
  - praktyczna weryfikacja skuteczności opracowanych profili kompetencyjnych za pomocą metody 360 stopni (autodiagnoza, ocena przez podwładnych, przełożonych oraz współpracowników),
  - stworzenie i przekazanie Zamawiającemu informatycznego narzędzia (samoopisowych ankiet elektronicznych zapewniających obsługę oceny 360 stopni),
  zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi i wymaganiami opisanymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
 7. Przeprowadzenie badania i dokonanie analizy wynagrodzeń w służbie cywilnej w porównaniu do wynagrodzeń w pozostałych urzędach administracji publicznej oraz sektorach gospodarki.
  Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa
  Przeprowadzenie badania i dokonanie analizy wynagrodzeń w służbie cywilnej w porównaniu do wynagrodzeń w pozostałych urzędach administracji publicznej oraz sektorach gospodarki, w szczególności: 1) wybór stanowisk, które zostana poddane badaniu oraz sporządzaenie ich skróconych opisów, 2) zdefiniowanie bazy podmiotów, do których będzie skierowanie badanie, 3) przedstawienie struktury Raportu Końcowego, 4) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu bazy danych, dającej możliwość samodzielnego wykonywania analiz, sortowań, przekrojów, raportów, 5) przyporządkowanie stanowisk pracy metodą job matching w ramach bezpośrednich spotkań z przedstawicielami podmiotów objętych badaniem, pozyskanie danych od tych podmiotów oraz przeprowadzenie analizy porównawczej, 6) sporządzenie i przekazywanie Zamawiającemu Raportów Cząstkowych po zakończonych Etapach 1 i 4 - szczegółowo opisanych w OPZ, 7) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu notatek z przebiegu prac projektowych, o których mowa przy opisie Etapu 4 - szczegółowo opisanego w OPZ, 8) sporządzenie Raportu Końcowego.

Inne osoby dla Pradelska Sokołowska Ewa (31 osób):