Kogo reprezentuje osoba

Proch Monika

w KRS

Monika Proch

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Monika
Nazwisko:Proch
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1987 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Sopot (Pomorskie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stosik Szmaglińska Beata Patrycja, Wajler Marcin

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stosik Adam Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ex-bud Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000457202
 2. Lester Infrastruktura Sp. Z O.O., Kwidzyn − KRS 0000447753
 3. Lester Infrastruktura Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kwidzyn − KRS 0000520786
 4. Lester Logistics Sp. Z O.O., Kwidzyn − KRS 0000456437
 5. Lester Paper Sp. Z O.O., Kwidzyn − KRS 0000455473

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ddgs Chemical Investments Sp. Z O.O., Kwidzyn − KRS 0000334720
 2. Megii Food Technology Sp. Z O.O., Zbychowo − KRS 0000344798
 3. Mta Trade Sp. Z O.O., Wólka Kosowska − KRS 0000365856
 4. Nord-meat Gdynia Sp. Z O.O., Zbychowo − KRS 0000331118

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Remont drogi leśnej w l. Ośno
  Zamawiający: Nadleśnictwo Kwidzyn, Kwidzyn
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi leśnej położonej w leśnictwie Ośno na działkach nr 469 obręb Licze oraz 218, 219/2, 219/1 69/5 obręb Brokowo Rakowieckie gmina Kwidzyn stanowiące własność Nadleśnictwa Kwidzyn. Szczegółowy opis przedmiotu umowy i zakres robót do wykonania określają: Projekt budowlany, STWiOR oraz Przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ.
 2. Modernizacja dróg gminnych w 2017 roku.
  Zamawiający: Gmina Kwidzyn, Kwidzyn
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg należących do Gminy Kwidzyn w 2017 roku.
  Zamawiający udzieli zamówienia w 4 częściach:
  Część nr 1 – Przebudowa dróg gminnych z płyt jomb,
  Część nr 2 – Remonty dróg gminnych,
  Część nr 3 – Utwardzanie nawierzchni dróg śródpolnych,
  Część nr 4 – Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych.
  Szczegółowy zakres robót i terminy ich realizacji, będą każdorazowo ustalane przez Zamawiającego w formie pisemnej. Wartość zleconych robót uzależniona będzie od środków posiadanych w budżecie gminy. Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja techniczna.
 3. Przebudowa drogi w leśnictwie Sadlinki położonej w oddziałach 152 a, b, c, d; 151 b, d, f; 140a, b, g, h, f;127 m, d, f, a; 116 b, f, d; 115 f, j; 105 h; 104 c, b, g, h; polegająca na wykonaniu podbudowy z gruzu gr. 14 cm oraz wykonaniu warstwy wierzchniej z kruszywa kamiennego gr. 7 cm.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Kwidzyn, Kwidzyn
  Przebudowa drogi leśnej polegająca na profilowaniu drogi, wykonaniu podbudowy z gruzu gr. 14 cm, wykonaniu nawierzchni o grubości
  7 cm z tłucznia kamiennego łamanego w leśnictwie Sadlinki. Miejsce realizacji: Gmina Sadlinki, leśnictwo Sadlinki, działki ewidencyjne 104, 115, 116, 127, 140, 151, 152 obręb ewidencyjny Sadlinki. zakres prac określa projekt budowlany, STWiOR oraz pomocniczo przedmiar.
 4. Remont drogi leśnej o nawierzchni z tłucznia kamiennego w leśnictwie Waplewo
  Zamawiający: Nadleśnictwo Kwidzyn, Kwidzyn
  Remont drogi leśnej, polegający na stabilizacji gruntu cementem, wykonaniu podbudowy z gruzu budowlanego gr. 14 cm, wykonaniu nawierzchni o grubości 7 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w leśnictwie Waplewo, zgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz projektem.
 5. Modernizacja drogi gminnej w Cyganach
  Zamawiający: Gmina Gardeja, Gardeja
  Opis przedmiotu zamówienia stanowią : - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; - Opis techniczny - Przedmiar robót
 6. Przebudowa drogi leśnej, polegająca na profilowaniu drogi, wykonaniu podbudowy z gruzu gr. 14 cm, wykonaniu nawierzchni o grubości 7 cm z tłucznia kamiennego na odcinku o długości 1,69 km w leśnictwie Wilki
  Zamawiający: Nadleśnictwo Kwidzyn, Kwidzyn
  Przebudowa drogi leśnej, polegająca na profilowaniu drogi, wykonaniu podbudowy z gruzu gr. 14 cm, wykonaniu nawierzchni o grubości 7 cm z tłucznia kamiennego na odcinku o długości 1,69 km w leśnictwie Wilki - zgodnie z projektem budowlanym, STWiOR oraz przedmiarem robót.
 7. Modernizacja drogi Bronisławowo-Okrągła Łąka. Etap III
  Zamawiający: Gmina Sadlinki, Sadlinki
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi Bronisławowo-Okrągła Łąka. Etap III. Zakres robót obejmuje wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okrągła Łąka o długości 765m i szer. 4m. Roboty polegają na wykonaniu nawierzchni drogi z płyt drogowych typu YUMBA. W sposób szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w opisie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót