Kogo reprezentuje osoba

Protasiuk Edyta Olga

w KRS

Edyta Olga Protasiuk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Edyta
Drugie imię:Olga
Nazwisko:Protasiuk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1983 r., wiek 32 lata
Miejscowości:Bielany (Mazowieckie), Bielany-żyłaki (Mazowieckie)
Przetargi:40 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chmielak Artur, Iwaniak Kamińska Joanna, Korman Albert Krzysztof

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sudyka Jan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Korman Albert Krzysztof

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Korman Albert Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Axan Sp. Z O.O., Bielany-żyłaki − KRS 0000162773
 2. Kea System Sp. Z O.O., Bielany − KRS 0000397318
 3. Korat Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000182737
 4. Venor-pośrednictwo Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000073933

Powiązane przetargi (40 szt.):
 1. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan do świetlic wiejskich na terenie Gminy Żary w 2014 roku
  Zamawiający: Gmina Żary, Żary
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego propan
  o parametrach zgodnych z polską normą PN-C-96008:1998, w ilości 29 000 litrów do następujących świetlic wiejskich:
  1) świetlica wiejska w Łazie - Łaz nr 58a - pojemność zbiornika 6400L;
  2) świetlica wiejska w Drożkowie - Drożków nr 90 - - pojemność zbiornika 6400L;
  3) świetlica wiejska w Lubanicach- Lubanice 86- pojemność zbiornika 6700L;
  4) świetlica wiejska w Olszyńcu- Olszyniec nr 80 - pojemność zbiornika 6400L.
  Pierwsze tankowanie w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy po cenie określonej w formularzu oferty.
  Kolejne tankowania w razie potrzeby, w ciągu trzech dni od dnia złożenia zamówienia faksem, po cenie obowiązującej na dzień składania zamówienia.
  Przed złożeniem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu aktualną obowiązującą cenę 1 litra gazu propan, wyliczoną jak w pkt 14.1 SIWZ
 2. dostawa oleju napędowego do zbiornika
  Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej, Hajnówka
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa płynnego tj. oleju napędowego do zbiornika znajdującego się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Łowczej 4 w Hajnówce. Jakość dostarczonego oleju napędowego musi być zgodna z PN-EN 590. szacowana ilość oleju napędowego wynosi około 85200 litrów, zaś jednorazowa dostawa paliwa do 7100 litrów
 3. Dostawa gazu płynnego propan-butan.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Lipsku, Lipsko
  Dostawa 20.000l gazu płynnego propan-butan (ok. 50% propan i okolo 50% butan.)
 4. dostawa około 40 000 litrów oleju napędowegow 2014 roku
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie, Szudziałowo
  dostawa około 40.000 litrów (słownie: około czterdzieści tysięcy litrów) oleju napędowego w 2014 roku wraz z transportem, dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie.
  Miejscem odbioru - przepompowanie do cysterny kołowej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej ul. Bankowa 1 w tym:

  ok. 25.000 litrów - olej napędowy letni - w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec,
  sierpień, wrzesień, październik,

  ok. 15.000 litrów - olej napędowy zimowy - w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad,
  grudzień
 5. Zakup i dostawa gazu płynnego propan - butan na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suliszewie przy ul. Zwycięstwa 28.
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Suliszewo
  Zamówienie obejmuje zakup i dostawę gazu płynnego propan - butan w ilości do 40.000 litrów, do 3 szt. zbiorników podziemnych o poj. 6.700 litrów każdy od dnia zawarcia umowy do 31.05.2014 r. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zakupiony gaz należy dostarczyć do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suliszewie przy ul. Zwycięstwa 28. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Dostawa gazu propan-butan odbywać się będzie w dni robocze tj. pon.-pt. w godz. 8:00 -15:00 na własny koszt i własne ryzyko Wykonawcy, środkiem transportu wyposażonym w urządzenie pomiarowe posiadające aktualną legalizację. 2. Częstotliwość dostaw zgodna z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Czas reakcji nie może być dłuższy niż 48 h od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 3. Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia dostaw w sposób ciągły, bez przerw powodujących zakłócenia pracy punktów odbioru gazu Zamawiającego oraz zapewnienia ciągłości pracy kotłowni Zamawiającego w okresie grzewczym. 4. Dostarczony gaz propan-butan musi być zgodny z wymaganiami jakościowymi gazu określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1851 ze zm.) w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG). Po każdej dostawie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oryginalne świadectwo jakości określające parametry dostarczonego produktu. 5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Ilość dostarczonego Zamawiającemu do zbiorników gazu, każdorazowo potwierdzana będzie przez Wykonawcę w postaci dokumentu WZ oraz wydruku z zalegalizowanego licznika autocysterny, którą dostarczono gaz. 7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN). Rozliczenia finansowe za dostarczony Zamawiającemu gaz regulowane będą w terminie 21 dni. Gaz wykorzystany będzie do zasilania 4 kotłów kondensacyjnych - 2 x 100 kW oraz 2 x 80 kW - łącznie 360 kW. Oferowane paliwo winno być dostosowane do zasilania w/w kotłów i urządzeń kuchennych i gwarantować uzyskanie wydajności znamionowej przy eksploatacji oraz zgodne z Polską Normą PN-82/C-96000. Przewidywaną ilość zużycia paliwa w okresie trwania umowy oszacowano do 40.000 litrów..
 6. dostawa około 40000 litrów oleju napędowego w 2014 roku wraz z transportem dla potrzeb zakładu Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie, Szudziałowo
  dostawa około 40000 litrów oleju napędowego w 2014 roku wraz z transportem dla potrzeb zakładu Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie
 7. Detaliczna dostawa paliw płynnych dla Komendy Powiatowej Powiatowej PSP w Rykach.
  Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, Ryki
  Detaliczna dostawa paliw płynnych dla Komendy Powiatowej PSP w Rykach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 25, na stacji paliw wykonującego zamówienie w ilości: benzyna bezołowiowa Bb-95 - 2500 litrów; olej napędowy ON-12500 litrów.
 8. Zakup wraz z dostawą gazu propan butan 60/40 do Zespołu Szkół w Zalesiu w sezonie grzewczym 2013/2014
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu, Zalesie
  Zakup wraz z dostawą gazu propan butan 60/40 do Zespołu Szkół w Zalesiu w sezonie grzewczym 2013/2014
 9. Dostawa gazu płynnego propan do budynków komunalnych Gminy Prażmów w latach 2013 - 2015
  Zamawiający: Urząd Gminy Prażmów, Prażmów
  1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO DO BUDYNKÓW
  KOMUNALNYCH GMINY PRAŻMÓW:
  1. Sprzedaż i transport gazu płynnego do budynku komunalnego w Woli Prażmowskiej, ul. Główna 57 wraz z dzierżawą zbiornika 4850 litrów;
  2. Sprzedaż i transport gazu płynnego do budynku komunalnego w Uwielinach
  ul. Główna 12 wraz z dzierżawą zbiornika 2700 litrów;
  3. Sprzedaż i transport gazu płynnego do budynku komunalnego w Prażmowie
  ul. Piotra Czołchańskiego 17 wraz z dzierżawą zbiornika 4850 litrów;

  Planuje się zakup gazu płynnego propan w szacowanej ilości 41 300 litrów.

  Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia
  tj. zbiorników przy poszczególnych budynkach oraz wyładunek gazu płynnego do zbiorników. Dostawy gazu będą realizowane sukcesywnie etapami w ilościach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 10. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan i dzierżawa zbiorników dla kotłowni gazowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach w sezonie grzewczym 2013/2014 i 2014/2015
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rybczewice
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1). dostawę gazu płynnego propan o parametrach zgodnych z PN-C- 96008:1998, w ilości szacunkowej ok. 144 000 litrów (gwarantowana ilość zamówienia 124 000 litrów, pozostała część uzależniona od
  potrzeb Zamawiającego), transportem Wykonawcy (na jego koszt) do kotłowni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119A, 21-065 Rybczewice, w sezonie grzewczym 2013/2014 i 2014/2015. 2). montaż 4 zbiorników na gaz o pojemności 6700 l każdy, w miejsce aktualnie posiadanej instalacji; miejscem montażu instalacji jest teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  w Rybczewicach, Rybczewice Drugie 119A, 21-065 Rybczewice, 3). przeprowadzenie odbiorów technicznych montażu zbiorników i istniejącej instalacji zewnętrznej przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, 4). bezpłatny serwis instalacji gazowej zewnętrznej oraz zamontowanych zbiorników przez cały okres obowiązywania umowy, 5). okresowe przeglądy wykonywane przez UDT właściwy dla lokalizacji zbiorników, 6). dzierżawa zbiorników przez okres obowiązywania umowy. 2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia, oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń dostawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
 11. zakup paliw i olejów silnikowych
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce
  Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw i olejów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ Formularz Cenowy - Opis przedmiotu zamówienia:benzyna bezołowiowa, olej napędowy, oleje silnikowe, oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów,
 12. Czkliczne dostawy oleju napedowego
  Zamawiający: Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie, Mikołajki
  Olej napedowy
 13. Dostawa gazu płynnego w ilości 25000 litrów dla potrzeb ogrzewania budynków Gimnazjum w Mieścisku w 2013r.
  Zamawiający: Gimnazjum w Mieścisku, Mieścisko
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan w ilości około 25.000 litrów dla potrzeb ogrzania budynków Gimnazjum w Mieścisku w 2013r. Dostawy gazu odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb transportem sprzedającego do zbiorników znajdujących się na terenie Gimnazjum przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku, w ilościach podanych przy zamówieniach telefonicznych.
 14. Dostawy oleju napędowego i opałowego do COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie, Seroczyn
  Część 1. Dostawa oleju napędowego autocysterną Wykonawcy do SDOO w Seroczynie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kawęczynie w ilości
  10 000 l.
  Część 2. Dostawa oleju opałowego autocysterną Wykonawcy do SDOO w Seroczynie w ilości 2 600 l.
 15. Dostawa oleju napędowego do zbiornika
  Zamawiający: Zakład Obsługi Gminy, Rzekuń
  Dostawa oleju napędowego do zbiornika.Przedmiot zamówienia obejmuje nierytmiczną dostawę oleju napędowego (letni i zimowy) odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 z 2006r, a źródłem pochodzenia oleju napędowego jest magazyn, który jest jednocześnie składem podatkowym, z przeznaczeniem na potrzeby własne do napędu pojazdów mechanicznych z silnikiem wysokoprężnych. Ilość określona jest wielkością jaką zamawiający zamierza kupić przez okres jednego roku w formie bezpośredniej dostawy do zbiornika Zamawiającego o pojemności 5000 litrów
 16. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie na rok 2013
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Bodzanów
  Przedmiot zamówienia:
  Obejmuje zakup i dostawę oleju napędowego, o parametrach nie gorszych niż PN EN 590:2006 w ilości szacunkowej ok. 33 000 litrów. Miejsce dostawy - to plac Urzędu Gminy przy ul. Bankowej 7 w Bodzanowie. Wielkość zbiornika, który posiadamy to 5 000l. Zamawiający będzie zamawiał wielkość zamawianego oleju napędowego sukcesywnie według potrzeb, ale nie więcej jednorazowo niż 5 000 l.

  UWAGA:
  Podana ilość paliwa (ok. 33 000l) stanowi tylko przybliżoną ilość (szacunkową) przewidzianą do dostawy w roku 2013. Zamawiający informuje, że w rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze lub większe . W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

  Dostarczany olej napędowy powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216, poz. 1825 z póź. zm.)

  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady oleju napędowego zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.

  Informacja:
  Zamawiający do każdorazowej dostawy przedmiotowego paliwa może zażądać certyfikatu (świadectwa, atestu) jego jakości
 17. Dostawa gazu płynnego propan do Hali Sportowej w Siemiątkowie przy ul. Warszawskiej 3E
  Zamawiający: Urząd Gminy Siemiątkowo, Siemiątkowo
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan do kotłowni gazowej Hali Sportowej, ul. Warszawska 3E przy Zespole Szkół w Siemiątkowie, w okresie od dnia 1 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. do 2 zbiorników na gaz, każdy o pojemności 4850 l i maksymalnym dopuszczalnym napełnieniu 85%. Szacunkowa ilość zamówienia wynosi 80.000 l
 18. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan i dzierżawę zbiorników dla kotłowni gazowej przy Zespole Szkół w Rybczewicach w sezonie grzewczym 2012/2013
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rybczewice
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa partiami wg zapotrzebowania gazu płynnego propan, służącego do celów grzewczych o parametrach zgodnych z PN - C - 96008:1998 w ilości szacunkowej ok. 50.000 litrów oraz montaż i dzierżawa 4 (czterech) zbiorników gazowych o pojemności 6700 litrów każdy, dopuszczalnym ciśnieniu roboczym: 1,56 MPa, dopuszczalnej temperaturze roboczej: -20°C/40°C i maksymalnym dopuszczalnym napełnieniu: 85% dla kotłowni gazowej przy Zespole Szkół w Rybczewicach. 3.2. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w/w ilość jest podana tylko i wyłącznie w celu orientacyjnym, a nie wiążącym strony. 3.3. Do zadań Wykonawcy będzie należało: 3.3.1. wykonanie uziemienia odgromowego parku zbiornikowego wraz z protokołem badania rezystancji odgromowej, 3.3.2. wykonanie orurowania parku zbiornikowego wraz z reduktorem ciśnienia 1-ego stopnia (montowany przy zaworze poboru fazy gazowej na zbiorniku przetwarzającym zmienne wysokie ciśnienie wewnątrz zbiornika na stałe średnie ciśnienie o wartości 0,75 bara) i podłączenie się do istniejącego przyłącza gazowego wykonanego z rur polietylenowych (HDPD) o średnicy nominalnej Ø 40 mm, 3.3.3. montaż reduktora 2-ego stopnia (montowany na zewnątrz ściany zasilanego budynku, redukujący ciśnienie do 37 milibarów, przepustowość 45 kg/h), 3.3.4. montaż zaworu odcinającego dopływ gazu do budynku, 3.3.5. przeprowadzenie odbiorów technicznych instalacji zewnętrznej przez uprawnioną osobę wskazaną przez Wykonawcę, 3.3.6. udzielenie Zamawiającemu szkolenia z zasad BHP oraz obsługi eksploatacyjnej zbiorników LPG i instalacji gazowej przez uprawnioną osobę, 3.3.7. przeprowadzenie odbiorów technicznych zbiornika przez właściwą dla Zamawiającego jednostkę UDT (Urząd Dozoru Technicznego); 3.3.8. dostawę do Zespołu Szkół w Rybczewicach na koszt Wykonawcy, 3.3.9. dostawy będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem gazu oraz nie będzie udzielał zaliczek na realizację dostawy, 3.3.10. dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego i posiadanych środków finansowych. Określone przez Zamawiającego ilości propanu nie mogą być podstawą, w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego, do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 3.3.11. zgłaszanie potrzeb będzie odbywało się telefonicznie lub faxem, 3.3.12. dostawy odbywać się będą w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00, 3.3.13. gaz będzie dostarczany specjalnymi cysternami zaopatrzonymi w atestowany miernik gazu umożliwiający określenie jego ilości przy każdej dostawie, 3.4. Ponadto Wykonawca zapewnia Zamawiającemu: 3.4.1. bezpłatny serwis instalacji LPG przez cały okres obowiązywania umowy, 3.4.2. okresowe przeglądy wykonywane przez UDT właściwy dla lokalizacji urządzeń, 3.4.3. okresowe przeglądy instalacji wykonywane przez pracowników Wykonawcy (rewizja zbiornika i zaworów bezpieczeństwa, konserwację i amortyzację), 3.4.4. wysoką jakość gazu - zgodną z Polską Normą Jakościową, 3.5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przy Zespole Szkół w Rybczewicach w miejscowości Rybczewice Drugie celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia, oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń dostawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
 19. Dostawa sukcesywna gazu płynnego propan na potrzeby ogrzewania, budynku Domu Ludowego oraz hali sportowej w Kruszynie.
  Zamawiający: Gmina Skarbimierz, Skarbimierz
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sukcesywna gazu płynnego propan na potrzeby ogrzewania, budynku Domu Ludowego oraz hali sportowej w Kruszynie w łącznej ilości 48.000 l przez okres 4 lat.
 20. Zakup wraz z dostawą gazu propan butan 60/40 i oleju opałowego do szkół na terenie gminy Zalesie w sezonie grzewczym 2012/2013
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu, Zalesie
  Zakup wraz z dostawą gazu propan butan 60/40 i oleju opałowego do szkół na terenie gminy Zalesie w sezonie grzewczym 2012/2013, w tym:
  Cz. I - Zakup wraz z dostawą gazu propan butan mieszanka 60/40 do kotłowni Zespołu Szkół w Zalesiu ul. Szkolna 10, 21-512 Zalesie; szacunkowa ilość zużycia w sezonie grzewczym
  w roku 2012/2013 wynosi 45 000 litrów;
  Cz. II - Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na cele grzewcze Ekoterm Plus do kotłowni
  Szkoły Podstawowej w Dobryniu Dużym, 21-512 Zalesie; szacunkowa ilość zużycia w sezonie grzewczym w roku 2012/2013 wynosi 12 500 litrów.
  Gaz i olej muszą spełniać parametry techniczne zgodnie z normą, dostawy będą zamawiane wg potrzeb zamawiającego telefonicznie lub faksem
 21. Dostawa gazu płynnego propan oraz dzierżawa zbiorników gazowych w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii.
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Siedlcach, Siedlce
 22. Roczna sukcesywna dostawa gazu propan do zbiorników znajdujących się na terenie ZSL w Warcinie
  Zamawiający: Zespół Szkół Leśnych w Warcinie, Warcino
 23. Sukcesywne dostawy gazu propan-butan w butlach
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., Warka
 24. Dostawa mieszanki gazu płynnego propan - butan na cele grzewcze w sezonie 2011/2012.
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem, Serock
 25. Dostawa gazu płynnego propan do zbiorników zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 28A w Tczewie i zarzadzanych przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji.
  Zamawiający: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, Tczew
 26. Dostawa na rzecz Gminy Sulików gazu propan techniczny luzem wraz z dzierżawą zbiorników.
  Zamawiający: Gmina Sulików, Sulików
 27. Dostawa gazu płynnego wraz z dostawą 3 zbiorników ich montażem i dzierżawą dla obiektu sali gimnastycznej, przy Szkole Podstwowej w Krusinie.
  Zamawiający: Gmina Lisewo, Lisewo
 28. Dostawa gazu LPG oraz dzierżawa zbiorników naziemnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej SENIOR, Różanka 117B, 22-211 Różanka
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Różanka
 29. Dostawy gazu propan dla Domu Pomocy Sopołecznej w Niedabylu
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu, Stromiec
 30. Dostawy gazu propan dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu, Stromiec
 31. Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę paliw na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.
  Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, Siedlce
 32. Dostawa gazu propan-butan (ok. 50% propan i 50% butan).
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Lipsku, Lipsko
 33. Dostawy gazu do celów grzewczych dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie
  Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 34. Dostawa gazu i dzierżawa zbiorników dla kotłowni gazowej przy Zespole Szkół w Rybczewicach
  Zamawiający: Gmina Rybczewice, Rybczewice
 35. Dostawa mieszanki gazu płynnego propan - butan na cele grzewcze
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem, Serock
 36. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan do świetlic wiejskich na terenie Gminy Żary w sezonie grzewczym 2010/2011
  Zamawiający: Gmina Żary, Żary
 37. Dostawa gazu płynnego propan oraz dzierżawa zbiorników gazowych w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Siedlcach, Siedlce
 38. Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan na potrzeby ogrzewania, kuchenek i piecyków lokali mieszkalnych w Janikowie 104 gm. Kozienice, w łącznej ilości 50.000l
  Zamawiający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Kozienice
 39. Dostawa mieszanki gazu plynnego propan-butan na cele grzewcze
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem, Serock
 40. Przetarg na dostawę gazu propan do kotłowni gazowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespol
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Terespol