Kogo reprezentuje osoba

Prymas Agnieszka

w KRS

Agnieszka Prymas

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agnieszka
Nazwisko:Prymas
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1979 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Międzyrzecz (Lubuskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejczak Edyta, Apanowicz Grażyna Joanna, Babula Ewa Małgorzata, Bandas Jolanta Zofia, Bartkowiak Marek Adam, Bilon Beata Maria, Budych Andrzej Jakub, Budych Katarzyna Ewa, Budziak Jadwiga Maria, Bujnowicz Kowalska Kinga Magdalena, Ciechanowicz Eugenia, Czeczko Radosław Albert, Danysz Mirosława Grażyna, Drogosz Edyta Maria, Garbowicz Barbara, Garbowski Piotr, Górny Zbigniew Michał, Jadwiżak Beata, Janeczek Tomasz Tadeusz, Jankowska Jolanta Wanda, Jasionek Tadeusz, Jośko Melania, Kaczmarek Jolanta, Karbownik Iwona Joanna, Karpciw Stefan, Kofnyt Łukasz, Korsak Barbara, Krawczyk Teresa Urszula, Kuryś Mieczysław Józef, Miklas Janowiak Milena Janina, Napierała Henryk Józef, Niewiadomski Władysław, Nowak Janina Krystyna, Nowak Joanna Beata, Nowicki Grzegorz, Obrębska Justyna, Pasterska Marzena Agnieszka, Petrus Robert, Rogowicz Irena Maria, Rój Iwona Jadwiga, Rybicka Eugenia, Rydzanicz Greta, Rzepa Halina, Schulz Małgorzata Ewa, Sęk Stanisława, Świderska Rosół Mirosława Ewa, Świderski Bartosz Andrzej, Szeszycka Halina, Szpyrka Dorota, Szymczak Aneta Barbara, Toczyńska Wanda Irena, Toporowska Daria Helena, Toporowski Rafał, Twardowska Urszula Stanisława, Wejkuć Paulina, Wilczak Naskręt Milena Marta, Witkowska Marta Magdalena, Wodecka Strugała Agnieszka Magdalena, Zaborowski Bogusław Michał, Zukier Grażyna Weronika, Łotecka Karolina, Łuka Katarzyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żylewicz Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Arjan Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Trzciel − KRS 0000001174
 2. Bilore Sp. Z O.O., Leszno − KRS 0000553836
 3. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców W Międzyrzeczu, Międzyrzecz − KRS 0000158889
 4. Denbro Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000535839
 5. Drewtrans Iwaniec Sp. Z O.O., Trzciel − KRS 0000584093
 6. Drewtrans Iwaniec Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Trzciel − KRS 0000622373
 7. Gminny Klub Sportowy Zjednoczeni Przytoczna, Przytoczna − KRS 0000170017
 8. Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz, Międzyrzecz − KRS 0000084255
 9. Lubuskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000249125
 10. Masaj Sp. Z O.O., Trzciel − KRS 0000518082
 11. Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy Orlęta Trzciel, Trzciel − KRS 0000181632
 12. Międzyrzeckie Stowarzyszenie Szansa Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie, Międzyrzecz − KRS 0000056129
 13. Niewiadomski Sp. Z O.O., Międzyrzecz − KRS 0000475087
 14. Notecka Lokalna Organizacja Turystyczna, Skwierzyna − KRS 0000244027
 15. Ochotnicza Straż Pożarna W Sokolej Dąbrowie, Sokola Dąbrowa − KRS 0000026596
 16. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów Eko-auto, Poznań − KRS 0000387899
 17. Projekt Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000366680
 18. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Międzyrzecz − KRS 0000670114
 19. Przystanek Country Jacek Mleczak, Ryszard Kabat Sp. J., Poznań − KRS 0000313260
 20. Spółdzielnia Transportu Wiejskiego W Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski − KRS 0000110990
 21. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Obra - Warta, Skwierzyna − KRS 0000356838
 22. Stowarzyszenie Promocji Zapasów i Sumo Klamra, Wrocław − KRS 0000049561

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Przytocznej, Przytoczna − KRS 0000142831
 2. Epv 1 Sp. Z O.O., Zbąszynek − KRS 0000690138
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Przytocznej, Przytoczna − KRS 0000143447
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Zbąszynku, Zbąszynek − KRS 0000072729
 5. Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska Mrówka Sp. Z O.O., Trzciel − KRS 0000104216
 6. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Pubr Sp. Z O.O., Międzyrzecz − KRS 0000060159
 7. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 8. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Skwierzyna − KRS 0000193858
 9. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Udzielenie gminie Trzciel kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2016 roku deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 880 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Trzciel, Trzciel
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 880 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego na 2016 rok deficytu w wysokości 1 133 724,00 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 746 276,00 zł, na podstawie Uchwały nr XX/136/2016 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 08 września 2016 roku o następujących parametrach: a) Okres karencji w spłacie kredytu do: 20 września 2017r. b) Terminy spłat rat kredytu: Rok 2017 - 20.09.2017r. – 5.000,00 zł - 20.11.2017r. – 5.000,00 zł Rok 2018 - 20.03.2018r. – 5.500,00 zł - 20.05.2018r. – 5.500,00 zł - 20.09.2018r. – 5.500,00 zł - 20.11.2018r. – 5.500,00 zł Rok 2019 - 20.03.2019r. – 17.500,00 zł - 20.05.2019r. – 17.500,00 zł - 20.09.2019r. – 17.500,00 zł - 20.11.2019r. – 17.500,00 zł Rok 2020 - 20.03.2020r. – 42.500,00 zł - 20.05.2020r. – 42.500,00 zł - 20.09.2020r. – 42.500,00 zł - 20.11.2020r. – 42.500,00 zł Rok 2021 - 20.03.2021r. – 105.000,00 zł - 20.05.2021r. – 105.000,00 zł - 20.09.2021r. – 105.000,00 zł - 20.11.2021r. – 105.000,00 zł Rok 2022 - 20.03.2022r. – 104.149,00 zł - 20.05.2022r. – 104.149,00 zł - 20.09.2022r. – 104.149,00 zł - 20.11.2022r. – 104.149,00 zł Rok 2023 - 20.03.2023r. – 100.000,00 zł - 20.05.2023r. – 100.000,00 zł - 20.09.2023r. – 100.000,00 zł - 20.11.2023r. – 100.000,00 zł Rok 2024 - 20.03.2024r. – 92.101,00 zł - 20.05.2024r. – 92.101,00 zł - 20.09.2024r. – 92.101,00 zł - 20.11.2024r. – 95.101,00 zł c) ostateczny termin wykorzystania kredytu - do 30 grudnia 2016 roku, d) spłata kredytu w okresie od 2017r. do 2024r. w ratach kapitałowych jak w pkt b), e) w przypadku zaciągnięcia kredytu niższego niż 1 880 000,00 zł spłaty rat zostaną obniżone w stosunku do zaciągniętego kredytu zgodnie z wymogami zamawiającego, f) nie będą pobierane opłaty od niewykorzystanej kwoty kredytu, g) możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez poboru przez wykonawcę pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu, h) kredyt oprocentowany wg zmiennej stawki procentowej WIBOR 1M powiększonej o ewentualną marżę wykonawcy, która przez okres kredytowania nie może być zwiększona. Stawka WIBOR 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowiązujących w miesiącu poprzedzającym dany okres odsetkowy. i) odsetki będą płatne od faktycznego zadłużenia i będą naliczane i spłacane w okresach miesięcznych począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne w terminie do ostatniego dnia miesiąca, j) wykonawca będzie naliczał odsetki tylko od wypłaconych transz kredytu, k) informacja o wysokości naliczonych odsetek przesyłana będzie do zamawiającego na siedem dni przed terminem spłaty, l) wykonawca nie będzie naliczał odsetek od niewykorzystanego kredytu, m) zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kredytu lub skorzystania tylko z jego części bez podania przyczyny i bez dodatkowych opłat na poczet wykonawcy, n) zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych opłat związanych z usługą udzielonego kredytu, o) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, p) uruchomienie kredytu nastąpi w dowolnych kwotach i terminach, q) wykonawca nie będzie naliczał i pobierał jakichkolwiek prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu, r) rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich (PLN), s) zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji i Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej,
 2. Wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Międzyrzeckiego.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, Międzyrzecz
  Wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Międzyrzeckiego i jednostek organizacyjnych Powiatu.

Inne osoby dla Prymas (32 osoby):