Kogo reprezentuje osoba

Przybyła Jarosław Wojciech

w KRS

Jarosław Wojciech Przybyła

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jarosław
Drugie imię:Wojciech
Nazwisko:Przybyła
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Rzgów (Łódzkie), Łódź (Łódzkie)
Przetargi:14 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fidos Zbigniew, Misztal Sławomir, Ratajski Henryk, Suska Elżbieta, Walasik Mariusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wąsiewicz Krystyna

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Manaches Bogdan Robert, Masłowski Mariusz Tadeusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szelągowski Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 4mbr Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000710197
 2. Drutmax Sp. Z O.O., Kruszów − KRS 0000685212
 3. Maxus Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000428092
 4. Metalpil Sp. Z O.O., Piła − KRS 0000527516
 5. Mm Service Monitoring Sp. Z O.O., Kruszów − KRS 0000617363
 6. Mm Service Security Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000247990
 7. Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców, Warszawa − KRS 0000256867
 8. Radar Security Sp. Z O.O., Tuszyn − KRS 0000566763
 9. Semidom Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000474784
 10. Stowarzyszenie Bianconeri Football Academy, Wrocław − KRS 0000776106
 11. Stowarzyszenie Ekologiczne Zdrowe Życie, Łódź − KRS 0000178278
 12. Stowarzyszenie Kupców Powiatu Łódzkiego - Wschodniego, Rzgów − KRS 0000166810
 13. Stowarzyszenie Kupców W Tuszynie, Biskupia Wola − KRS 0000172010
 14. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rzgowa, Rzgów − KRS 0000245317
 15. Unimar Abm Sp. Z O.O., Lipsko − KRS 0000566178
 16. Unimar Sp. Z O.O., Lipsko − KRS 0000537727
 17. Wifama Prexer Polska Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000838255

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alami Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000447925
 2. Centrum Piłkarskie Ptak S.A., Rzgów − KRS 0000130716
 3. Fire - Protekt Sp. Z O.O., Radzionków − KRS 0000086811
 4. Fundacja Skrzydła Polskim Talentom, Warszawa − KRS 0000403379
 5. Klub Sportowy Piotrcovia Sportowa S.A., Gutów Mały − KRS 0000137538
 6. Msport Sp. Z O.O., Piekary Śląskie − KRS 0000405987
 7. Perfa Sp. Z O.O. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Rzgów − KRS 0000320446
 8. Piotrcovia S.A., Rzgów − KRS 0000126199
 9. Polskie Centra Handlowe Ptak S.A., Rzgów − KRS 0000322588
 10. Ptak Apartments Sp. Z O.O., Rzgów − KRS 0000315788
 11. Rekord S.A. Jędrzejów Ul. Przemysłowa 9, Jędzrzejów − KRS 0000007197
 12. Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Agro-gościmowice, Gościmowice Pierwsze − KRS 0000883860
 13. Stowarzyszenie Kupców Regionu Piotrkowskiego, Piotrków Trybunalski − KRS 0000244604
 14. System Ochrony Stekop Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000058721
 15. Venar Sp. Z O.O., Rzgów − KRS 0000183405
 16. Wames Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000322156

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/8/2010
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
  Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/8/2010- zakres zawiera załącznik do SIWZ nr 2 i projekt umowy zał. nr 3.
 2. Świadczenie na rzecz Administracji Nieruchomościami Łódź- Śródmieście Centrum II usługi stałej bezpośredniej ochrony fizycznej mienia obiektu użytkowego położonego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 61
  Zamawiający: Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum II", Łódź
  1. Ochrona będzie sprawowana przez jednego wartownika.
  2. Wartownik kończący służbę przekazuje ją swojemu następcy potwierdzając podpisem i godziną w książce służby.
  3. Wartownik będzie wydawał klucze do pomieszczeń najemcom lokali użytkowych bądź osobom przez nich upoważnionym - zostanie to odnotowane w książce służby z podaniem godziny wydania kluczy i podpisem osoby je pobierającej. Po zakończeniu działalności lokali użytkowych klucze będą odbierane od ich najemców lub osób upoważnionych - fakt ten zostanie odnotowany w książce służby.
  4. Wartownik będzie wydawał klucze do lokali wolnych osobom zainteresowanym ich wynajmem - zostanie to odnotowane przez wpis do książki służby .
  5.Wartownik będzie wydawał klucze od poszczególnych korytarzy, pomieszczeń socjalnych i toalet osobie upoważnionej do ich sprzątania.
  6.Zleceniobiorca odpowiada za prawidłowe oznakowanie i kompletność kluczy do poszczególnych pomieszczeń, w przypadku ich zaginięcia Zleceniobiorca ponosi koszty związane z dorobieniem kluczy lub wymianą zamków.
  7. Wartownik w trakcie służby ma obowiązek sprawdzenia czy wszystkie lokale zostały prawidłowo zamknięte oraz czy na terenie znajdują się osoby nieupoważnione.
  8. Wartownik ma obowiązek regularnego obchodu obiektu : przynajmniej cztery razy w godzinach 7.00 - 18.00, po godzinie 18-tej przynajmniej raz na godzinę - każdy obchód będzie potwierdzony wpisem do książki służby.
  9. Wartownik będzie sprawował ochronę w obiekcie przy bramie wjazdowej i kontrolował wjazd samochodów na teren podwórza posesji. Uprawnieni do wjazdu są : prowadzący pojazdy uprzywilejowane, samochody służb technicznych oraz samochody dostarczające materiały do lokali użytkowych - na czas dostawy towaru oraz najemcy lokali użytkowych - według wykazu , który zostanie dostarczony przez Zamawiającego.
  10.Wartownik w trakcie służby nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek czynności nie związanych z ochroną a w szczególności nie ma prawa do korzystania z telefonów, faksów, komputerów oraz do przeglądania dokumentów znajdujących się w lokalach.
  11. W razie niebezpieczeństwa wartownik ma obowiązek zawiadomienia Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy oraz odpowiednich służb zwłaszcza Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia.
 3. OCHRONA MIENIA I OSÓB NA OBIEKTACH ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PABIANICACH
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Pabianice
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa ochrony mienia i osób terenów i obiektów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, tj:
  a) terenu (wraz z obiektami na nim się znajdującymi) na których zlokalizowana jest siedziba Zamawiającego - ul. Warzywna 6 w Pabianicach,
  b) terenu wraz z obiektami na nim się znajdującymi przy ulicy Szpitalnej 2 w Pabianicach.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do nieruchomości przy ulicy Warzywnej 6:
  a) W zakres usługi wchodzi:
  - monitorowanie 24 h/dobę kasy w budynku; monitorowanie przez Centrum Operacyjne lokalnego systemu alarmowego oraz przyjmowania informacji alarmowych i niezwłocznie powiadamianie o nich w zależności od rodzaju alarmu:
  1. Powiatowej Komendy Policji,
  2. Powiatowej Komendy Straży Pożarnej,
  3. Pogotowia Energetycznego PGE Dystrybucja Spółka z o. o.,
  4. Pogotowia Gazowego,
  5. Zleceniodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.
  - ochrona terenu wraz z mieniem znajdującym się na nim, wykonywana przez osoby zatrudnione w systemie zmianowym przy zastrzeżeniu, iż w każdej chwili usługę świadczyć będzie jedna osoba Wykonawcy:
  1. dni robocze od poniedziałku do piątku: w godzinach od 19.00 do 7.00 dnia następnego,
  2. dni wolne od pracy dla Zamawiającego (sobota, niedziele i święta): w godzinach od 12.00 do 7.00 dnia następnego
  łącznie w całym okresie obowiązywania umowy (01.01 - 30.06.2010 roku) szacowana ilość godzin pracy firmy ochroniarskiej wyniesie 2 863 godzin, rozliczenie między stronami za dany miesiąc będzie polegało na przemnożeniu zrealizowanych godzin pracy przez stawkę jednostkową podaną w ofercie.
  - konserwacja i przegląd sygnalizacji włamania i napadu w sposób umożliwiający sprawne jej działanie, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale; wykonanie usługi zostanie odnotowane w protokole.
  - świadczenie usług konwojowania wartości pieniężnych w dniach, godzinach i na trasie wskazanej przez Zamawiającego - 1 raz w miesiącu; konwojowanie wartości pieniężnych będzie się odbywać środkami transportu będącymi w dyspozycji Wykonawcy i na jego koszt.
  Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty świadczenia usługi określonej w tired pierwszy, trzeci i czwarty w kosztach godzinowego wynagrodzenia określonego na podstawie definicji w tired drugi.
  b) W przypadku wystąpienia alarmu na terenie ochranianego obiektu, zostaną wysłane specjalistyczne uzbrojone formacje obronne Wykonawcy lub firm (firmy) z nim współpracujących (grupy patrolowo-interwencyjne) wyposażone w broń palną bojową obiektową oraz środki przymusu bezpośredniego.
  c) W przypadku otrzymanego sygnału alarmowego Wykonawca zobowiązany jest przybyć na miejsce zdarzenia najpóźniej w ciągu 5 minut i podjąć działania zmierzające do ustalenia okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, jeśli takowe wystąpiły, z równoczesnym powiadomieniem stosownych organów porządkowych (Straż Miejska, Policja)
  d) Włączenie i wyłączenie lokalnego systemu alarmowego.
  e) Wykonawca zobowiązany jest do cogodzinnego (pod rygorem odstąpienia z winy Wykonawcy przez Zamawiającego od umowy) patrolowania terenu, co należy odnotowywać w odpowiednim rejestrze.
  f) Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania działań prewencyjnych ograniczających zagrożenie mienia.
  g) Wykonawca zobowiązany jest powiadamiania Zamawiającego o konieczności poprawy zabezpieczenia mienia znajdującego się na ochranianym terenie, przy zachowaniu formy pisemnej.
  h) Wykonawca zabezpiecza konwój minimum jednym pracownikiem posiadającym licencję pracownika ochrony pierwszego lub drugiego stopnia - stosownie do treści art. 3 ust. ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia ( Dz. U. nr 145 poz.1221 z późn. zm.)
  i) Termin realizacji usługi: od dnia 01.01.2010 roku od godziny 0.00 do dnia 30.06.2010 roku do godziny 24.00, z zastrzeżeniem zasad określonych w pkt a) tired drugi - podana w pkt. a) szacunkowa ilość godzin uwzględnia podany czasookres trwania umowy.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do nieruchomości przy ulicy Szpitalnej 2:
  a) W zakres usługi wchodzi ochrona terenu wraz z mieniem znajdującym się na nim, wykonywana przez osoby zatrudnione w systemie zmianowym przy zastrzeżeniu, iż w każdej chwili usługę świadczyć będzie jedna osoba Wykonawcy:
  1. dni robocze od poniedziałku do piątku: w godzinach od 19.00 do 7.00 dnia następnego,
  2. sobota: w godzinach od 12.00 do 7.00 dnia następnego,
  3. niedziele i święta: w godzinach od 700 do 700 dnia następnego
  łącznie w całym okresie obowiązywania umowy (01.01 - 30.06.2010 roku) szacowana ilość godzin pracy firmy ochroniarskiej wyniesie 2 719 godzin, rozliczenie między stronami za dany miesiąc będzie polegało na przemnożeniu zrealizowanych godzin pracy przez stawkę jednostkową podaną w ofercie.
  b) W przypadku wystąpienia alarmu na terenie ochranianego obiektu, zostaną wysłane specjalistyczne uzbrojone formacje obronne Wykonawcy lub firm (firmy) z nim współpracujących (grupy patrolowo-interwencyjne) wyposażone w broń palną bojową obiektową oraz środki przymusu bezpośredniego.
  c) W przypadku otrzymanego sygnału alarmowego Wykonawca zobowiązany jest przybyć na miejsce zdarzenia najpóźniej w ciągu 5 minut i podjąć działania zmierzające do ustalenia okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, jeśli takowe wystąpiły, z równoczesnym powiadomieniem stosownych organów porządkowych (Straż Miejska, Policja)
  d) Wykonawca zobowiązany jest do cogodzinnego (pod rygorem odstąpienia z winy Wykonawcy przez Zamawiającego od umowy) patrolowania terenu, co należy odnotowywać w odpowiednim rejestrze.
  e) Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania działań prewencyjnych ograniczających zagrożenie mienia.
  f) Wykonawca zobowiązany jest powiadamiania Zamawiającego o konieczności poprawy zabezpieczenia mienia znajdującego się na ochranianym terenie, przy zachowaniu formy pisemnej.
  g) Termin realizacji usługi: od dnia 01.01.2010 roku od godziny 0.00 do dnia 30.06.2010 roku do godziny 24.00 - podana w pkt. a) szacunkowa ilość godzin uwzględnia podany czasookres trwania umowy.
  4. Wykonawca w celu realizacji usługi zobowiązany jest ponadto do:
  a) Posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.
  b) Ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego za szkodę wynikła z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania zleconej usługi.
  5. Zamawiający w celu realizacji usługi zobowiązuje się do:
  a) Zapewnienia warunków socjalno-bytowych tj: ogrzewanego pomieszczenia wartowni, dostępu do WC, do szatni, umywalni z ciepła i zimna wodą.
  b) Zabezpieczenia technicznego (w tym zapewnienie właściwego oświetlenia i ogrodzenia terenu) oraz zabezpieczenia ppoż obiektu i dbania o właściwy stan techniczny.
  c) Zabezpieczenia mienia i wartościowych urządzeń pomieszczeniach niedostępnych dla osób nieuprawnionych.
  Reagowania na pisemne zgłoszenia Wykonawcy o konieczności zabezpieczenia mienia znajdującego się na chronionym terenie bądź w obiekcie.
 4. DOZÓR MIENIA PGKiM w Łęczycy Spółka z o.o.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy spółka z o.o., Łęczyca
  Usługa obejmuje dozór i ochronę mienia budynków i terenów dla nich przyległych na obiektach: 1) Baza Sprzetowa PGKiM przy ul. Tumskiej 4 w Łęczycy, 2)wysypisko śmieci w miejscowosci Borek gm. Łęczyca. Dozór mienia odbywać sie będzie w godzinach i w okresie: 1) Baza Sprzetowa PGKiM - we wszystkie dni całodobowo przez cały rok - 1 osoba, 2) wysypisko Borek przez cały rok - 1 osoba - w dni robocze- od godz. 14:00 do 7:00 rano nastepnego dnia, a w soboty, niedziele i swieta, oraz ewentualnie inne ustalone dni wolne od pracy -całodobowo- od godz: 7:00 do 7:00 dnia nastepnego. Termin wykonania zadania: 12 miesięcy, od 01.02,2010r. do 31.01.2011r.
 5. usługa ochrony fizycznej oraz monitoring elektroniczny obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi, Łódź
  usługa ochrony fizycznej oraz monitoring elektroniczny obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi, zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych.
 6. PROFESJONALNA OCHRONA OBIEKTU.
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Piotrków Trybunalski
  PROFESJONALNA OCHRONA OBIEKTU.

  ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
  1. Ochrona obiektów i mienia obejmuje obiekty:
  a) przy ulicy Belzackiej 176 - siedziba Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji,
  b) przy ul. Kasztanowej 31 (działka nr 192/2 obręb 29 - budynek biurowo-dydaktyczny o pow. 935,00 m2),
  c) przy ulicy Kasztanowej 31 (działka nr 192/2 obręb 29) - budynek dydaktyczny o pow. 121,38 m2 i budynek gospodarczy wpisany do rejestru zabytków o pow. 96,50 m2.
  d) przy ul. Dworskiej 11 (działka nr 137/10 obręb 29) - budynek magazynowo-składowy o pow. 118,00 m2,
  e) przy ulicy Dworskiej 11A - wiata magazynowa znajdująca się około 100 m od budynku biurowego przy ul. Belzackiej 176, w której przechowywany jest sprzęt niezbędny do wykonywania zadań przez brygadę porządkowo-interwencyjną MZDiK,
  f) parkingu, na którym pozostawiane są samochody służbowe.
  2. Ochrona przedmiotowych obiektów odbywać się będzie:
  a) w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 07.00 dnia następnego,
  b) w dni wolne od pracy, niedziele, święta - całodobowo,
  c) przez minimum dwóch nielicencjonowanych agentów ochrony osób i mienia, przy czym jeden agent w siedzibie MZDiK przy ul. Belzackiej 176 i drugi agent w budynku dydaktyczno-biurowym przy ul. Kasztanowej 31. Przydział ochrony pozostałych obiektów wymienionych w pkt. 1 zakresu zamówienia należy do Wykonawcy usługi.

  PONADTO USŁUGA OBEJMUJE:
  a) wspomaganie agentów ochrony w czasie dyżuru przez grupę szybkiego reagowania dyżurującą całodobowo (maksymalny czas reakcji 10 minut od momentu przyjęcia zgłoszenia),
  b) wykonywanie prac gospodarczych w sposób niekolidujący ze ścisłą ochroną budynków biurowo-dydaktycznych, tj. agenci ochrony zobowiązani są do utrzymania we właściwym stanie terenu przy dojściu i wejściu do budynków,
  c) przestrzeganie ruchu osobowego po zamknięciu budynków przy ul. Belzackiej 176
  i Kasztanowej 31 (zakaz przebywania na terenie budynków osób postronnych po godzinach urzędowania),
  d) prowadzenie (książki wejść i wyjść) wszystkich pracowników przebywających
  w budynkach przy ul. Belzackiej 176 i Kasztanowej 31 po godzinie 1500,
  e) współdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w przypadku zagrożenia pożarowego,
  f) współdziałanie z właściwą terytorialnie jednostką policji w zakresie bezpieczeństwa obiektów i ochrony mienia,
  g) prowadzenie przez Wykonawcę książki wpisów określającej czas wykonywanej pracy potwierdzony przez Zamawiającego.
  WYKONAWCA USŁUGI:
  1. Wszystkie usługi objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca realizował będzie z wykorzystaniem własnych pracowników, środków i sprzętu.
  2. Osoby realizujące umowę ze strony Wykonawcy podlegają bezpośrednio Wykonawcy.
  3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone zarówno Zamawiającemu, jak również osobom trzecim na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie.
  4. Wykonawca w toku wykonywania przedmiotu umowy zobowiązuje się działać z należytą starannością, zgodnie z regulaminem pracy służb dozoru.
  5. Wykonawca wyposaży swoich pracowników w niezbędne uniformy firmowe oraz identyfikatory osobiste, sprzęt ochrony osobistej oraz bezprzewodową łączność telefoniczną z bazą.
  6. Wykonawca nie później niż na trzy dni przed zakończeniem każdego miesiąca kalendarzowego będzie dostarczał Zamawiającemu zestawienie (grafik) pracowników, którzy będą wykonywali czynności określone umową, w następnym miesiącu kalendarzowym.
  7. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać na terenie budynków objętych ochroną całkowitego zakazu palenia tytoniu przez pracowników wykonujących usługę.
  8. Wykonawca przed przystąpieniem do świadczenia usługi wspólnie z pracownikiem
  ze strony zamawiającego dokonają oględzin strzeżonego mienia, określając jego stan techniczny oraz zabezpieczenia przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, na tą okoliczność zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 1 ust. 8 umowy.
 7. Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, Bełchatów
  Przedmiot zamówienia - Świadczenie usług ochrony fizycznej, ochrony mienia będącego w dyspozycji Zamawiającego tj.: obiektów i ruchomości znajdujących się na terenie: Obwodu Drogowego nr 1 w Kalisku i Obwodu Drogowego nr 2 w Szczercowie, oraz usług w zakresie dbania o ład i porządek na w/w obiektach w szczególności: utrzymywania w czystości ciągów pieszych i parkingów, utrzymania w czystości i podlewania trawników i żywopłotu, a w okresie zimowym odśnieżania i posypywania piaskiem terenu, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i sprzętu poruszających się po ciągach pieszych i parkingach oraz palenia w piecu c.o. w okresie grzewczym
 8. Usługi ochrony fizycznej budynku administracyjnego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a
  Zamawiający: Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Bydgoszcz
  Usługi ochrony fizycznej budynku administracyjnego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a
 9. Dozór mienia dwóch budynków użytkowych w Żyrardowie według dwóch odrębnych zadań
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., Żyrardów
  Dozór mienia dwóch budynków użytkowych w Żyrardowie według dwóch odrębnych zadań
  Wartość zamówienia nie przekracz kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
 10. Całodobowa Ochrona Mienia
  Zamawiający: Miejska Przychodnia Wieloprofilowa "Śródmieście", Łódź
  Całodobowa ochrona mienia w obiektach przy ul. Próchnika 11 i Zachodniej 60. Jeden posterunek, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu- kompleksowa ochrona obiektów mieszczących się przy ul. Próchnika 11 i Zachodniej 60- nadzór nad mieniem i bezpieczeństwem obiektów, polegający na: - właściwym zabezpieczeniu bramy wjazdowej, drzwi, okien budynków oraz korytarzy wraz z klatkami schodowymi, - nadzorze nad osobami wchodzącymi do obiektu, - uniemożliwianie wejścia na teren obiektów osób będących np. pod wpływem alkoholu, akwizytorów- wpuszczaniu i wypuszczaniu pojazdów mających prawo wjazdu na teren obiektu (każdorazowym zamykaniu bramy wjazdowej) - dokonywanie obchodu ochranianych budynków oraz przyległego podwórka po zakończeniu pracy przychodnitzn. 19:00-7:00 z częstotliwością 1 x na godzinę oraz w przerwach obsługi centrali telefonicznej w ciągu dnia- nadzór nad znajdującymi się w przeznaczonej na ten cel szafce, kluczami do pomieszczeń w obiekcie, zapisywanie w książce wydawanie i oddawanie kluczy- obsługa centrali telefonicznej- kulturalne nawiązywanie rozmowy z osobami przychodzącymi do obiektu- udzielenie własciwych i pełnych informacji- schludny wygląd osobisty, w widocznym miejscu ubrania - logo firmy - zgłaszanie wszelkich spraw spornych do kierownictwa obiektu.
 11. Usługa ochrony obiektów
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty, Łódź
  Usługa ochrony obiektów
 12. OCHRONA MIENIA I OSÓB NA OBIEKCIE ZGM - ULICA SZPITALNA 2 W PABIANICACH
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Pabianice
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa ochrony mienia i osób terenu i obiektów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przy ulicy Szpitalnej 2 w Pabianicach.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  a) W zakres usługi wchodzi ochrona terenu wraz z mieniem znajdującym się na nim, wykonywana 24 h/dobę przez osoby zatrudnione w systemie zmianowym przy zastrzeżeniu, iż w każdej chwili usługę świadczyć będzie jedna osoba Wykonawcy .
  b) W przypadku wystąpienia alarmu na terenie ochranianego obiektu, zostaną wysłane specjalistyczne uzbrojone formacje obronne Wykonawcy lub firm (firmy) z nim współpracujących (grupy patrolowo-interwencyjne) wyposażone w broń palną bojową obiektową oraz środki przymusu bezpośredniego.
  c) W przypadku otrzymanego sygnału alarmowego Wykonawca zobowiązany jest przybyć na miejsce zdarzenia najpóźniej w ciągu 5 minut i podjąć działania zmierzające do ustalenia okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, jeśli takowe wystąpiły, z równoczesnym powiadomieniem stosownych organów porządkowych (Straż Miejska, Policja)
  d) Wykonawca zobowiązany jest do cogodzinnego patrolowania terenu, co należy odnotowywać w odpowiednim rejestrze.
  e) Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania działań prewencyjnych ograniczających zagrożenie mienia.
  f) Wykonawca zobowiązany jest powiadamiania Zamawiającego o konieczności poprawy zabezpieczenia mienia znajdującego się na ochranianym terenie, przy zachowaniu formy pisemnej.
  g) Termin realizacji usługi: od dnia 01.07.2009 roku od godziny 000 do dnia 31.12.2009 roku do godziny 24oo.
  3. Wykonawca w celu realizacji usługi zobowiązany jest ponadto do:
  a) Posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.
  b) Ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego za szkodę wynikła z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania zleconej usługi.
  4. Zamawiający w celu realizacji usługi zobowiązuje się do:
  a) Zapewnienia warunków socjalno-bytowych tj: ogrzewanego pomieszczenia/wartowni, dostępu do WC, do szatni, umywalni z ciepła i zimna wodą.
  b) Zabezpieczenia technicznego (w tym zapewnienie właściwego oświetlenia i ogrodzenia terenu) oraz zabezpieczenia ppoż obiektu i dbania o właściwy stan techniczny.
  c) Zabezpieczenia mienia i wartościowych urządzeń pomieszczeniach niedostępnych dla osób nieuprawnionych.
  d) Reagowania na pisemne zgłoszenia Wykonawcy o konieczności zabezpieczenia mienia znajdującego się na chronionym terenie bądź w obiekcie.
  5. Kod CPV: 79.71.00.00-4 - usługi ochroniarskie
 13. ZP/W8/U/1/2009
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Sieradzu, Sieradz
  Przedmiotem postępowania jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi całodobowej ochrony budynku i mienia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej w Sieradzu przy ul. Plac Wojewódzkim 3 .
 14. ZP-6/2009 Całodobowa ochrona mienia w obiektach szpitalnych, dzierżawa części parkingu oraz obsługa windy towarowo-osobowej w budynku Interny należących do WSSz im. M. Madurowicza w Łodzi o wartości poniżej 206.000 Euro.
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza, Łódź
  Przedmiotem zamówienia są usługi całodobowej ochrony mienia w obiektach szpitalnych, dzierżawa części parkingu oraz obsługa windy towarowo-osobowej w budynku Interny należących do WSSz im. M. Madurowicza w Łodzi. Szczegółowy opis dzierżawy części parkingu opisany w załączniku nr 12 - umowa dzierżawy parkingu. Miejsce pełnienia dyżurów: 1. Portiernia - parter w budynku Ginekologii i Położnictwa, 2. Portiernia - parter w budynku Internistycznym, 3. Brama wjazdowa od strony ul. Wileńskiej. Szacunkowa liczba dyżurów w miesiącu: Uwzględniając wszystkie portiernie i bramę: około 2 190 godzin, obsługa dźwigu towarowo - osobowego 273,75 godzin - budynek interny. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie stanowiącym przedmiot usługi, oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dzierżawa miejsc parkingowych na zasadach określonych w umowie dzierżawy.