Kogo reprezentuje osoba

Przybyła Piotr Paweł

w KRS

Piotr Paweł Przybyła

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Drugie imię:Paweł
Nazwisko:Przybyła
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Boś Krzysztof, Rycerz Jarosław Stanisław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Boś Krzysztof, Bulińska Anna Maria, Byliński Wojciech Antoni, Rycerz Jarosław Stanisław, Wójtowicz Andrzej Zdzisław
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Krzanowski Michał, Mlącki Jakub Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Terlicki Jacek Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 3psoft Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000759522
 2. Adept S.A., − KRS 0000118957
 3. Apartamenty Reformacka Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000368983
 4. Biuro Projektowo - Usługowe Inpro Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000114507
 5. Koncept Serwis Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000842118
 6. Mebaya Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000817355
 7. Orti Byliński Spółka Komandytowa, Lublin − KRS 0000325175
 8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Montex Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000169614
 9. Vbridge Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000835254
 10. Wzmms Sp. Z O.O. Układowej, Kraków − KRS 0000186504

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Info-coop S.A., Katowice − KRS 0000075448
 2. Jupiter-integration Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000611963
 3. Koncept Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000453206
 4. Orti K. Boś, P.p. Przybyła, J. Rycerz Sp. J., Lublin − KRS 0000150189
 5. Samito Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000510290
 6. Zakłady Usług Elektrycznych Kapre Spółka Z O.o., Kraków − KRS 0000030785

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Rozbudowa systemu do kontrybucji treści
  Zamawiający: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 266 596 500,00 zł, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu do kontrybucji treści
 2. Rozszerzenie licencji systemu Catch-Up do stanu umożliwiającego obsługę minimum 41 równoległych kanałów
  Zamawiający: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 266 596 500,00 zł, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa dodatkowych licencji do posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego systemu 3P Catch-Up oraz świadczenie usług związanych z dostawą, polegających na instalacji licencji w zakresie dokonanej dostawy
 3. Przygotowanie projektu technicznego i analizy techniczno-ekonomicznej wykonania systemu digitalizacji akt w ramach projektu Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
  Zamawiający: Prokuratura Generalna, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu informatycznego Projekt, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego digitalizacji akt w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, zwanego dalej systemem informatycznym, który będzie stanowił załącznik merytoryczny do SIWZ w postępowaniu przetargowym na wykonanie i wdrożenie systemu digitalizacji akt, w odniesieniu do którego Zamawiający planuje przeprowadzenie odrębnego postępowania przetargowego, 2) przeprowadzenie analizy techniczno- ekonomicznej realizacji projektu w celu zweryfikowania i doprecyzowania niezbędnej infrastruktury sprzętowo-programowej systemu przedłożonej przez Zamawiającego, 3) opracowanie planu - harmonogramu realizacji umowy określającego etapy oraz zakres merytoryczny prac nad wykonaniem i wdrożeniem systemu informatycznego, 4) opracowanie opisu wymagań na sprzęt, oprogramowanie systemowe i narzędzia oraz oprogramowanie aplikacyjne systemu digitalizacji akt wytwarzane w ramach realizacji umowy, 5) wsparcie techniczne i eksperckie Zamawiającego w wymiarze maksymalnie do 230 roboczogodzin w okresie 9 miesięcy od daty odbioru dokumentacji techniczno- projektowej systemu informatycznego, w tym w szczególności: a) wsparcie Zamawiającego w opracowaniu technicznej dokumentacji przetargowej (opisu przedmiotu zamówienia) na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego digitalizacji akt w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, b) wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych na: - dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją i uruchomieniem we wskazanych przez Zamawiającego powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, - wykonanie oprogramowania aplikacyjnego i wdrożenie systemu informatycznego digitalizacji akt w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury z wykorzystaniem rozległej sieci transmisji danych (PESEL-NET/MPLS), c) wsparcie w analizie i ocenie ofert złożonych przez Wykonawców w trakcie postępowań, d) wsparcie eksperckie w zakresie oceny dokumentacji analitycznej i projektowej dostarczanej przez Wykonawcę/ów
  w ramach realizacji umowy na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego digitalizacji akt w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury wymagane SIWZ (m.in. dokumentacja projektu systemu, dokumentacja użytkownika, dokumentacja powykonawcza i wdrożeniowa systemu), w szczególności ocena zgodności tych dokumentów z wymaganiami SIWZ. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 7. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji, na podstawie porozumienia o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-14-052/12-00
 4. Postępowanie na Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie budowy Centralnego Systemu Monitorowania w ramach Projektu IeU
  Zamawiający: Ministerstwo Finansów, Departament Finansów Resortu, FR4, Warszawa
  1. Opracowanie przez Wykonawcę następujących dokumentów:
  1.1 porównanie dostępnych na rynku technologii z zakresu systemów do monitorowania usług IT;
  1.2 koncepcja systemu monitorowania infrastruktury usług IT Zamawiającego;
  1.3 ramowy harmonogram do przygotowywanego projektu Zakup i wdrożenie Centralnego Systemu Monitorowania;
  1.4 opis przedmiotu zamówienia do przygotowywanego projektu Zakup i wdrożenie Centralnego Systemu Monitorowania
  2. Przeprowadzenie dla Zamawiającego warsztatów dot. dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 i 1 pkt. 1.4
 5. Zakup licencji oraz wdrożenie przez dostawcę systemu Catch - up, umożliwiajacego pozyskiwanie audycji lub ich fragmentów z postaci plikowej z anten lub z innych sygnałów audio wideo wskazanych przez TVP.
  Zamawiający: Telewizja Polska S.A. Ośrodek - TVP Technologie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oraz wdrożenie przez dostawcę systemu Catch - up, umożliwiajacego pozyskiwanie audycji lub ich fragmentów z postaci plikowej z anten lub z innych sygnałów audio wideo wskazanych przez TVP wraz z usługą wsparcia technicznego.

Inne osoby dla Przybyła Piotr Paweł (31 osób):