Kogo reprezentuje osoba

Ptaszyński Andrzej Ludwik

w KRS

Andrzej Ludwik Ptaszyński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Ludwik
Nazwisko:Ptaszyński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Radom (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie), Wielogóra (Mazowieckie)
Przetargi:17 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ptaszyńska Izabella Maria

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kurcińska Kinga, Czekańska Danuta, Grzegorczyk Aleksandra, Grzegorczyk Monika, Grzegorczyk Zygmunt, Jakubczak Zygmunt, Jędrzejewska Sylwia Anita, Kosowska Beata Anna, Kowalczyk Andrzej, Kowalczyk Irena, Kołacz Irena Justyna, Kupidura Waldemar, Kwil Wanda Marianna, Maciąg Aleksandra Emilia, Madej Kazimierz, Maj Krystyna, Mariański Edmund, Marszałek Katarzyna Krystyna, Mazur Wojciech, Minda Sławomir Janusz, Mosionek Małgorzata, Owczarek Maria Justyna, Pacocha Beata Jadwiga, Palińska Anna Nina, Pobideł Agata, Pyszczek Wiesława, Płokita Elżbieta, Radecki Piotr, Rek Małgorzata Danuta, Serafin Agnieszka Katarzyna, Sitek Małgorzata Ewa, Skarbek Zygmunt, Sobień Jerzy, Stanik Sławomir, Stępień Ireneusz, Stępień Roman, Stopka Barbara Maria, Stysiek Marzena, Symela Jadwiga Henryka, Synowiecka Anna Marzena, Syrek Anna, Warchoł Barbara, Warchoł Marian, Wójcik Zofia Maria, Łaskarzewska Danuta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zajączkowska Dorota
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciosek Damian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woroniecka Elwira
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciosek Damian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Radomiu, Radom − KRS 0000053446
 2. Dbsf Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000656842
 3. Dbsf Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000663667
 4. Dc Motors Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000655812
 5. Dc Motors Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000665952
 6. Decor Pw Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bielany Wrocławskie − KRS 0000390784
 7. Eko-surwis Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000153047
 8. Handlowo-usługowa Spółdzielnia Pracy Razem Możemy Więcej, Odrzywół − KRS 0000510937
 9. Idea Finans Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000482638
 10. Idea Finans Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000492213
 11. Mtk Sp. J. Izabella i Andrzej Ptaszyńscy, Wielogóra − KRS 0000014296
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Mogielnicy, Mogielnica − KRS 0000029691
 13. Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej, Radom − KRS 0000226148
 14. Skarbek Sp. J., Augustów − KRS 0000098284
 15. Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000049629

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. A-4 Truck Bednarek Spółka Komandytowa, Bielany Wrocławskie − KRS 0000319732
 2. Awm Investment Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000626338
 3. Bank Spółdzielczy Rzemiosła W Radomiu, Radom − KRS 0000143901
 4. Best-concept Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000465224
 5. Food Concept Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000388754
 6. Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska Rolmlecz, Radom − KRS 0000115827
 7. Saret Sp. Z O.O., Świdnica − KRS 0000415498

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Udzielenie kredytu gotówkowego długoterminowego w kwocie 1 304 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r.
  Zamawiający: Gmina Głowaczów, Głowaczów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Udzielenie kredytu gotówkowego długoterminowego w kwocie 1 304 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta cztery tysiące zł ) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r. z przeznaczeniem na: Finansowanie planowanego deficytu, który powstał w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn: - Budowa drogi gminnej - ul. Rudki wraz z przebudową kanalizacji teletechnicznej oraz budowa oświetlenie drogowego w m. Głowaczów, - Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Warunki zaciągnięcia kredytu: - termin uruchomienia kredytu - 02.06.2014 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M - marża stała banku przez cały okres trwania umowy kredytowej - prowizja przygotowawcza - nie większa niż 1% - odsetki winny być naliczane od kwoty zadłużenia - spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatni dzień miesiąca - spłata rat kapitału w okresach kwartalnych w ostatni dzień kwartału - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - okres spłaty kredytu w terminach i ratach określonych w harmonogramie spłaty kredytu - zał. nr 4 do SIWZ. - dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie dostosowanym do potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego, - kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, - prawo Zamawiającego do wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania, - źródłem sfinansowania pobranego kredytu będą dochody własne gminy, - w/w inwestycje, które maja być finansowane w ramach kredytu posiadają wszystkie wymagane prawem pozwolenia oraz są zawarte umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych, - grunty na których są realizowane w/w inwestycje mają uregulowany stan prawny, - dokumenty REGON, NIP, opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, oraz wyboru Wójta Gminy i powołania Skarbnika Gminy zostaną przedłożone Wykonawcy , którego oferta zostanie wybrana do wykonania zamówienia przed podpisaniem umowy..
 2. Udzielenie kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 677.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy zł) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2013 r.
  Zamawiający: Gmina Głowaczów, Głowaczów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Udzielenie kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 677.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy zł) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: Zadanie nr 1. Budowa drogi gminnej - ul. Parcela w miejscowości Brzóza wraz z budową linii elektroenergetycznej NN oświetlenia drogowego - etap pierwszy w kwocie 420.000,00 zł Zadanie nr 2. Budowa drogi gminnej - ul. Rzeczna w Głowaczowie w kwocie 134.000,00 zł, Zadanie nr 3. Przebudowa drogi gminnej w m. Grabnowola Kolonia w Gminie Głowaczów w kwocie 123.000,00 zł Warunki zaciągnięcia kredytu: - termin uruchomienia kredytu - w trzech transzach, - karencja w spłacie kredytu - do 31.12.2014 r. - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M - marża stała banku przez cały okres trwania umowy kredytowej - prowizja przygotowawcza - nie większa niż 1% - odsetki winny być naliczane od kwoty zadłużenia - spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatni dzień miesiąca - spłata rat kapitału w okresach kwartalnych w ostatni dzień kwartału - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - okres spłaty kredytu w terminach i ratach określonych w harmonogramie spłaty kredytu - zał. nr 4 do SIWZ. - dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie dostosowanym do potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego, - kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, - prawo Zamawiającego do wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania, - źródłem sfinansowania pobranego kredytu będą dochody własne gminy, - w/w inwestycje, które maja być finansowane w ramach kredytu posiadają wszystkie wymagane prawem pozwolenia oraz są zawarte umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych, - grunty na których są realizowane w/w inwestycje mają uregulowany stan prawny, - dokumenty REGON, NIP, opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, oraz wyboru Wójta Gminy i powołania Skarbnika Gminy zostaną przedłożone Wykonawcy , którego oferta zostanie wybrana do wykonania zamówienia przed podpisaniem umowy, Celem wcześniejszego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do specyfikacji dołączamy następujące dokumenty zabezpieczone elektronicznym podpisem: - Sprawozdanie Rb - NDS, - Sprawozdanie Rb - Z , - Sprawozdanie Rb - N, - Sprawozdanie Rb-27s, - Sprawozdanie Rb-28s, - Uchwała budżetowa z załącznikami, Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - Główny przedmiot zamówienia - 66113000-5 - usługi udzielenia kredytu..
 3. Udzielenie kredytu w wysokości 3 713 476,00zł.
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
  1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 3 713 476,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągnięcia pożyczek oraz kredytów. 2) Okres kredytowania: od uruchomienia do 31-12-2017roku. 3) Karencja w spłacie kredytu: do 30.01.2014r. 4) Kredyt będzie uruchamiany zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż do 31.12.2013r. 5) Spłata kapitału kredytu następować będzie w ratach miesięcznych od dnia 31.01.2014roku: - 2014- 12x 1000,00zł = 12000,00zł - 2015- 12x 1000,00zł = 12000,00zł - 2016- 1x 82370,00zł + 11x 82330,00zł = 988000,00 zł - 2017- 12x 225123,00zł= 2701476,00zł Szczegółowy opis zamówienia zawarty w SIWZ
 4. Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w 2012 r..
  Zamawiający: Urząd Gminy Klwów, Klwów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie Gminy Klwów w 2012 r. Waluta kredytu - złoty polski (PLN) Kwota kredytu - 345 600,00 PLN, Okres kredytowania - 1 rok (do 31.12.2013 r.).
 5. Udzielenie kredytu w wysokości 593 896,00zł
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 593 896,00 PLN (pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć zł) na sfinansowanie dwóch inwestycji pn. Modernizacja świetlicy Zakrzewska Wola- kredyt w wysokości 398896,00zł; Budowa drogi gminnej w m. Nieczatów - kredyt w wysokości 195 000,00zł 2) Okres kredytowania: od uruchomienia do 31-12-2016roku. 3) Karencja w spłacie kredytu: do 30.01.2016r.
 6. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.002.398 złotych.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Błędowie, Błędów
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2.Kredyt przeznaczony zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na: budowę Stacji uzdatniania wody w Dańkowie, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi Huta Błędowska modernizację kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Błędowie wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i częścią dydaktyczną dla potrzeb gimnazjum w Błędowie spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2012 roku 3. Ostateczny termin uzyskania kredytu to 15 czerwiec 2012. Okres kredytowania obejmuje 5 lat 4. Przewidywany termin spłaty pożyczki - od 31 marca 2013 w czterech transzach w roku tj. 31 marzec, 30 czerwiec, 30 wrzesień, 20 grudzień 220.480 - w roku 2013 220.480 - w roku 2014 220.480 - w roku 2015 220.480 - w roku 2016 220. 478 - w roku 2017 5.Odsetki płatne w okresach kwartalnych na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Ostatnia rata odsetek płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. 6.20 grudzień 2017 - ostateczny termin spłaty kredytu. 7.W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 8.Spłata kredytu może nastąpić przed terminem spłaty bez dodatkowych kosztów bankowych 9.Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności z tytułu niepełnego wykorzystania dostępnego limitu kredytowego. 10.Forma zabezpieczenia kredytu -weksel Inblanco wraz z deklaracją wekslową 11.Prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu 11. Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze umowy, stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji..
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 730.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 r.
  Zamawiający: Gmina Głowaczów, Głowaczów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Udzielenie kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 730.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy zł) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: 1. Budowa odcinka drogi gminnej w m. Moniochy w gminie Głowaczów w kwocie 530.000,00 zł. 2. Remont drogi gminnej w m. Lipa w kwocie 200.000,00 zł. Warunki zaciągnięcia kredytu: - termin uruchomienia kredytu - w dwóch transzach, - karencja w spłacie kredytu - do 30.09.2013 r. - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M - marża stała banku przez cały okres trwania umowy kredytowej - prowizja przygotowawcza - nie większa niż 1% - odsetki winny być naliczane od kwoty zadłużenia - spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatni dzień miesiąca - spłata rat kapitału w okresach kwartalnych w ostatni dzień kwartału - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - okres spłaty kredytu w terminach i ratach określonych w harmonogramie spłaty kredytu - zał. nr 4 do SIWZ. - dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie dostosowanym do potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego, - kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, - prawo Zamawiającego do wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania, - źródłem sfinansowania pobranego kredytu będą dochody własne gminy, - w/w inwestycje, które maja być finansowane w ramach kredytu posiadają wszystkie wymagane prawem pozwolenia oraz są zawarte umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych, - grunty na których są realizowane w/w inwestycje mają uregulowany stan prawny, - dokumenty REGON, NIP, opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, oraz wyboru Wójta Gminy i powołania Skarbnika Gminy zostaną przedłożone Wykonawcy , którego oferta zostanie wybrana do wykonania zamówienia przed podpisaniem umowy, Celem wcześniejszego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do specyfikacji dołączamy następujące dokumenty: - Sprawozdanie Rb - NDS, - Sprawozdanie Rb - Z , - Sprawozdanie Rb - N, - Sprawozdanie Rb-27s, - Sprawozdanie Rb-28s, - Uchwała budżetowa z załącznikami..
 8. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2011 r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Klwów, Klwów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoletniego na finansowanie zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie Gminy Klwów w 2011 r. Waluta kredytu - złoty polski (PLN) Kwota kredytu - 927 000,00 PLN, Okres kredytowania - 9 lat (do 31.12.2020 r.) Terminy postawienia do dyspozycji zamawiającego środków finansowych kredytu: Środki w wysokości do 927 000 PLN Bank przekazuje w terminie 3 dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów rekompensujących. Okres karencji wynosi 1 miesiąc - do 31.12.2011 r. Naliczanie odsetek od kwot transzy kredytu rozpocznie się od daty ich wykorzystania przez zamawiającego. Spłata kredytu nastąpi w 36 (trzydziestu sześciu) ratach z terminem ich płatności: 1. Rata 1 - 25 750na dzień 28 luty 2012 r. 2. Rata 2 - 25 750na dzień 31 maj 2012 r. 3. Rata 3 - 25 750na dzień 31 sierpień 2012 r. 4. Rata 4 - 25 750na dzień 30 listopad 2012 r. 5. Rata 5 - 25 750na dzień 29 luty 2013 r. 6. Rata 6 - 25 750na dzień 31 maj 2013 r. 7. Rata 7 - 25 750na dzień 31 sierpień 2013 r. 8. Rata 8 - 25 750na dzień 30 listopad 2013 r. 9. Rata 9 - 25 750na dzień 28 luty 2014 r. 10. Rata 10 - 25 750na dzień 31 maj 2014 r. 11. Rata 11 - 25 750na dzień 31 sierpień 2014 r. 12. Rata 12 - 25 750na dzień 30 listopad 2014 r. 13. Rata 13 - 25 750na dzień 28 luty 2015 r. 14. Rata 14 - 25 750na dzień 31 maj 2015 r. 15. Rata 15 - 25 750na dzień 31 sierpień 2015 r. 16. Rata 16 - 25 750na dzień 30 listopad 2015 r. 17. Rata 17 - 25 750na dzień 28 luty 2016 r. 18. Rata 18 - 25 750na dzień 31 maj 2016 r. 19. Rata 19 - 25 750na dzień 31 sierpień 2016 r. 20. Rata 20 - 25 750na dzień 30 listopad 2016 r. 21. Rata 21 - 25 750na dzień 28 luty 2017 r. 22. Rata 22 - 25 750na dzień 31 maj 2017 r. 23. Rata 23 - 25 750na dzień 31 sierpień 2017 r. 24. Rata 24 - 25 750na dzień 30 listopad 2017 r. 25. Rata 25 - 25 750na dzień 29 luty 2018 r. 26. Rata 26 - 25 750na dzień 31 maj 2018 r. 27. Rata 27 - 25 750na dzień 31 sierpień 2018 r. 28. Rata 28 - 25 750na dzień 30 listopad 2018 r. 29. Rata 29 - 25 750na dzień 28 luty 2019 r. 30. Rata 30 - 25 750na dzień 31 maj 2019 r. 31. Rata 31 - 25 750na dzień 31 sierpień 2019 r. 32. Rata 32 - 25 750na dzień 30 listopad 2019 r. 33. Rata 33 - 25 750na dzień 28 luty 2020 r. 34. Rata 34 - 25 750na dzień 31 maj 2020 r. 35. Rata 35 - 25 750na dzień 31 sierpień 2020 r. 36. Rata 36 - 25 750na dzień 30 listopad 2020 r. Naliczanie odsetek od kredytu nastąpi w okresach miesięcznych, przy czym ich spłatę ustala się na 20 dzień po zakończeniu miesiąca. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przesłania obciążenia dla zamawiającego do 5 dnia miesiąca. Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek. Przyjmuje się rok jako 365 dni. Oprocentowanie kredytu ustala się na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który są płatne odsetki, powiększonej lub pomniejszonej o stałą marżę Banku. Koszty ewentualnych dodatkowych prowizji należy doliczyć do marży banku. Dla porównania ofert - oprocentowanie należy liczyć według stawki bazowej WIBOR 3M z 7 listopada 2011 r., która wyniosła 4,92. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę wypłaty środków na dzień 22. 11. 2011 r. Wymaga się załączenia arkusza przeliczeniowego odsetek według powyższej zasady. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu. W przypadku przedterminowej spłaty kredytu przez kredytobiorcę, Bank nie będzie naliczał prowizji, odsetek od kwoty kredytu spłaconego przed terminem oraz innych kosztów rekompensujących. Proponuje się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a Bankiem (wykonawcą usługi kredytowej), będą dokonywane w złotych polskich (PLN)..
 9. Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Wieniawie ul. Szkolna 6.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wieniawa, Wieniawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 326 900 PLN ( trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset PLN ) na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Wieniawie ul. Szkolna 6.
 10. udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jej rozbudowa.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wieniawa, Wieniawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 228 768 PLN ( dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem PLN ) na sfinansowanie inwestycji pn. Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jej rozbudowa.
 11. Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Ośrodka Szkolno - Edukacyjnego w Brudnowie.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wieniawa, Wieniawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 500 000 PLN ( pięćset tysięcy PLN ) na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Ośrodka Szkolno - Edukacyjnego w Brudnowie.
 12. Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Marianowice
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy zł) na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Marianowice. Szczegółowy opis zamówienia zawarty w SIWZ.
 13. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
  Zamawiający: Urząd Gminy, Orońsko
  Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
 14. Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Ośrodka Społeczno - Kulturalnego w Skrzynnie
  Zamawiający: Urząd Gminy Wieniawa, Wieniawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1 350 565 PLN ( jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć PLN) na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Ośrodka Społeczno - Kulturalnego w Skrzynnie.
 15. Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 382 651,00 PLN (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden zł) na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.
 16. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 648 000 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Orońsko
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
  2 648 000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego
  z wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi oraz na spłatę zobowiązań zaciągniętych
  w latach ubiegłych.
  Wspólny Słownik Zamówień: 66113000-5 - usługi udzielania kredytu
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 648 000 zł. (dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych)
  1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił kredytu w trzech transzach :
  I transza do dnia 06.12.2010 r. w wysokości 1 648 000 zł
  II transza do dnia 20.12.2010 r. w wysokości 500 000 zł
  III transza do dnia 28.12.2010 r. w wysokości 500 000 zł.
  2. Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 20 września 2014)
  3. Karencja w spłacie kredytu do 20 stycznia 2011 roku.
  4. Spłata kredytu w ratach i terminach miesięcznych płatnych do 20 dnia miesiąca
  5. Oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 1M liczony jako średnią arytmetyczną z miesiąca września 2010 r. w wysokości 3,61%
  6. Spłata odsetek w okresach miesięcznych do 20 dnia miesiąca. Do wyliczenia
  i spłaty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku
  w poszczególnych miesiącach.
  7. Prowizja banku płatna w dniu uruchomienia środków.
  8. Możliwość wcześniejszej, przed ustalonym terminem, spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.
  9. W przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu.
  10. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową.
  11. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej stosować będzie kryterium, łączny koszt udzielenia i obsługi kredytu

  12. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminów przekazania poszczególnych transz oraz zmiany ich wartości.
  13. Zastrzega się możliwość niewykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat; w przypadku nie wykorzystania kredytu lub jego transzy bank nie pobierze dodatkowych prowizji.
 17. Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN (słownie : jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Odrzywół, Odrzywół
  Przedmiotem zamówienia jest: Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN (słownie : jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.