Kogo reprezentuje osoba

Radzikowski Andrzej Maria

w KRS

Andrzej Maria Radzikowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Radzikowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Łomianki (Mazowieckie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bajek Tadeusz, Bojanowska Jadwiga, Borzęcki Lech Stanisław, Bronikowski Piotr Tomasz, Bulaszewska Mirosława, Choroś Halina Marianna, Chyra Adrianna Katarzyna, Cieślak Anita Karolina, Dąbrowa Agnieszka, Dyguła Wojciech, Dylicki Dariusz, Fijołek Ryszard, Filipiak Katarzyna, Folusz Katarzyna, Franczewski Marcin Krzysztof, Fronczak Anna, Gall Milena, Gawor Łaskawiec Monika, Gos Grzegorz, Grzybowski Cezary, Jończyk Liza, Kaliński Jan, Kałuski Marek Ambroży, Klimek Urszula, Kowalska Agnieszka, Kozarzewska Justyna, Kręźlewicz Hanna, Królak Bogdan, Krzysiak Anna Elżbieta, Kucharski Dominik, Maćkowska Katarzyna Krystyna, Malińska Katarzyna, Mariański Jarosław, Mikosz Marta Kinga, Nozdryń Płotnicki Łukasz, Pacek Anna, Salak Roman Józef, Skubisz Anna, Skwarska Justyna, Śliwińska Barbara, Śmigielska Edyta, Socha Anna Jolanta, Sosnowski Artur, Stawicka Karolina Anna, Synoradzki Jarosław Józef, Szczepaniec Barbara, Szewczyk Henr Yk, Szymańska Anna, Trelińska Izabela Maria, Urbańska Iwona, Wasilewska Ewa, Witkowska Iwona Ewa, Zarodkiewicz Bożena, Ziółkowska Barbara

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wysga Franciszek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Jasieńcu, Jasieniec − KRS 0000065261
 2. Bank Spółdzielczy W Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000024730
 3. Broplast-cukry Sp. Z O.O., Kiełpin − KRS 0000224794
 4. Centrum Kompozytów Sp. Z O.O., Czosnów − KRS 0000218431
 5. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa − KRS 0000127435
 6. Mazowiecki Bank Spółdzielczy W Łomiankach, Łomianki − KRS 0000126714
 7. Med Investment Group Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000470246
 8. Omig S.A., Warszawa − KRS 0000121247
 9. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 10 W Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000209353
 10. Softnet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000181332
 11. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Czosnowie, Czosnów − KRS 0000173418
 12. Spółdzielnia Rzemieślnicza Varia W Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000095446
 13. Stowarzyszenie Między Wisłą A Kampinosem, Czosnów − KRS 0000315116
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów, Czosnów − KRS 0000171664
 15. Stowarzyszenie Nasze Łomianki, Łomianki − KRS 0000061374
 16. Stowarzyszenie Osiedla Tęcza, Łomianki − KRS 0000212034
 17. Stowarzyszenie Ośrodka Kultury Regionalnej Wsi Eko-kiełpin, Kiełpin − KRS 0000236522
 18. Uniwersytet Trzeciego Wieku W Łomiankach, Łomianki − KRS 0000337794

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Legionowie, Legionowo − KRS 0000050125
 2. Broplast - Jan Bronikowski, Piotr Bronikowski Sp. J., Kiełpin − KRS 0000031474
 3. Dom Maklerski Banku Bps S.A., Warszawa − KRS 0000304923
 4. Genet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000067963
 5. Jsf Leasing Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000151703
 6. Mdi Energia S.A., Warszawa − KRS 0000029456
 7. Plast-cuk Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000123429
 8. Polska Izba Pogrzebowa, Warszawa − KRS 0000122282
 9. Polska Izba Spawalnicza, Warszawa − KRS 0000129065
 10. Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym Agromaw Likwidacji, Ząbki − KRS 0000028420
 11. Rut-pasz Sp. Z O.O., Cybulice Małe − KRS 0000045549
 12. Spółdzielnia Handlowo-usługowa Samopomoc Chłopska W Łomiankach, Łomianki − KRS 0000175392
 13. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa Dążność W Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000087904
 14. Stowarzyszenie Razem Dla Czosnowa, Łomna − KRS 0000651021
 15. Strawa Sp. Z O.O., Sady − KRS 0000154563
 16. Warszawska Spółdzielnia Ogrodnicza, Warszawa − KRS 0000013106
 17. Wysga S.A., Łomianki − KRS 0000154944
 18. Zakład Kompozytów Sp. Z O.O., Czosnów − KRS 0000150128

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego”. CPV – 66113000-5 - usługi udzielania kredytu, 2. Kwota kredytu – 5.115.199,31 zł. (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
 2. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych przez okres 4 lat
  Zamawiający: Gmina Naruszewo, Naruszewo
  1. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Kompleksowa obsługa bankowa
  budżetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych przez okres 4 lat. 2) Wielkość i zakres zamówienia: a) liczba rachunków: 35, b)
  szacunkowa roczna kwota wpłat gotówkowych do banku: 2 000 000,00 zł, c) szacunkowa roczna kwota wypłat gotówkowych z banku: 4 260
  000,00 zł, d) szacunkowa liczba przelewów w skali roku na rachunki w oddziałach wykonawcy: 4 800 szt., e) szacunkowa liczba przelewów w
  skali roku na rachunki w innych bankach; 10 400 szt. UWAGA: Podana ilość rachunków bankowych jest ilością przewidywaną i może być
  zmieniona w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiana liczby rachunków w trakcie realizacji umowy (zamkniecie i otwarcie rachunków)
  wymaga potwierdzenia pisemnego i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 3) Bank nie będzie pobierał od Gminy Naruszewo oraz jej
  jednostek gminnych innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie czynności wymienionych w zamówieniu. 4) Jeżeli w
  trakcie trwania umowy powstaną lub będą przekazane Gminie inne jednostki organizacyjne, zostaną one włączone do tej usługi bez
  dodatkowych opłat. Zmiana ilości rachunków bankowych oraz form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem Gminy, nie
  spowoduje zmiany opłaty zaproponowanej w ofercie. 5) Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie bądź utworzenie placówki
  bankowej usytuowanej w miejscowości Naruszewo o strukturze oddziału bądź filii, pozwalającej na kompleksową i sprawną obsługę.
  Utworzenie oddziału bądź filii powinno nastąpić nie później niż do dn. 30 czerwca 2016 r. 6) Placówka bankowa winna być czynna w
  godzinach umożliwiających sprawne korzystanie z usług. 2. W zakresie bieżącej obsługi bankowej zamówienie obejmuje: 1) Otwarcie i
  prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych Gminy Naruszewo oraz gminnych jednostek organizacyjnych, takich jak: a) Gminny
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie, b) Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie, c) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w
  Naruszewie, d) Zespół Szkół w Naruszewie, e) Zespół Szkół w Nacpolsku, f) Szkoła Podstawowa w Krysku, g) Szkoła Podstawowa w
  Radzyminku, h) Szkoła Podstawowa w Zaborowie. 2) Środki pieniężne na rachunkach bieżących i pomocniczych: wysokość oprocentowania
  będzie ustalana na podstawie stawki WIBID 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc odsetkowy plus minus
  marża określona w złożonej przez Bank ofercie. Zmiana oprocentowania będzie obowiązywać od pierwszego roboczego dnia miesiąca. Marża
  Banku jest stała w całym okresie trwania umowy. Stopa procentowa ustalana jest w stosunku rocznym, do obliczenia odsetek przyjmuje się,
  że rok liczy 365 dni. Kapitalizacja odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym. UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż minimalne oprocentowanie nie może być niższe niż 0%. 3) Możliwość otwarcia
  dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb na warunkach zadeklarowanych
  w ofercie. 4) Możliwość zamykania rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego. 5) Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia
  rachunków bankowych. 6) Przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe Gminy Naruszewo i jednostek organizacyjnych. 7) Dokonywanie wypłat
  gotówkowych z rachunków bankowych Gminy Naruszewo i jednostek organizacyjnych. 8) Wydawanie blankietów czekowych. 9)
  Przyjmowanie lokat typu over night: lokowanie wolnych środków na lokacie krótkoterminowej, przyjmowanie automatycznie lokaty typu over
  night z rachunku bieżącego budżetu Gminy w kwocie powyżej 200 000,00 zł, (przy czym kwota 200 000,00 zł, pozostaje nie przekazywaną na
  lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBID 1M (ustalony o godz. 11:00 w dniu założenia lokaty) +/- ¬wskaźnik korekty, przy czym
  lokata typu over night będzie dokonywana, o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego. 10)
  Przyjmowanie lokat terminowych jednomiesięcznych (1M): wysokość oprocentowania będzie ustalana na podstawie stawki WIBID 1M z
  ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc odsetkowy plus minus marża określona w złożonej przez Bank ofercie.
  Zmiana oprocentowania będzie obowiązywać od pierwszego roboczego dnia miesiąca. Marża Banku jest stała w całym okresie trwania
  umowy. Stopa procentowa ustalana jest w stosunku rocznym, do obliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Kapitalizacja odsetek
  następować będzie w okresach miesięcznych. UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż minimalne oprocentowanie nie może być niższe niż 0%.
  11) Przyjmowanie lokat terminowych trzymiesięcznych (3M): Wysokość oprocentowania będzie ustalana na podstawie stawki WIBID 3M z
  ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc odsetkowy plus minus marża określona w złożonej przez Bank ofercie.
  Zmiana oprocentowania będzie obowiązywać od pierwszego roboczego dnia miesiąca. Marża Banku jest stała w całym okresie trwania
  umowy. Stopa procentowa ustalana jest w stosunku rocznym, do obliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Kapitalizacja odsetek
  następować będzie w okresach trzymiesięcznych. UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż minimalne oprocentowanie nie może być niższe niż
  0%. 12) Udostępnienie usługi bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych, wskazanych przez Zamawiającego, umożliwiającej
  dokonywanie przelewów elektronicznych oraz uzyskiwanie informacji o bieżącym stanie kont i obrotów w terminie do dn. 30 czerwca 2016 r.
  13) Przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. Wykonawca
  powinien zapewnić instalację (uruchomienie) stanowisk elektronicznej bankowości oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości
  elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Gminę Naruszewo oraz jej poszczególne jednostki organizacyjne. Ponadto
  powinien dostarczyć wszelkie dodatkowe, niezbędne do pracy w systemie akcesoria, zarówno dla osób sporządzających dokumenty w
  systemie bankowości elektronicznej, jak i dla podpisujących w ilości wymaganej przez Zamawiającego. W ramach elektronicznej obsługi
  bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: a) podłączenie do systemu elektronicznego każdego nowo otwartego
  rachunku w trakcie trwania umowy, b) uzyskiwanie na bieżąco wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i
  rachunkach pomocniczych, c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, przeszukiwanie zbiorów
  wszystkich operacji na wszystkich rachunkach, d) składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do Zakładu Ubezpieczeń
  Społecznych i Urzędu Skarbowego, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, e) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych
  operacjach, generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego, f) informację o odrzuceniu transakcji z podaniem
  komunikatu o jej przyczynie, g) możliwość wykonywania operacji w tym samym czasie na różnych rachunkach bankowych jednostki przez
  jednego lub kilku użytkowników systemu, h) przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu, co najmniej przez okres 3 miesięcy
  od daty dokonania operacji, i) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu, j) umożliwienie użytkownikowi
  dysponowania podpisem elektronicznym, k) możliwość sporządzenia wyciągu w formie elektronicznej, możliwość sprawdzenia obrotów i
  stanów na rachunkach bankowych w dowolnej chwili. 14) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach
  bankowych. 15) Sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę Zamawiającego. 16) Prowadzenie rachunku obejmuje: a)
  wykonywanie przelewów w formie elektronicznej wewnątrz banku pomiędzy rachunkami, b) wykonywanie przelewów elektronicznych na
  zewnątrz do innych banków, c) dokonywanie przelewów w formie papierowej, d) sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków
  za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku, 17) Potwierdzenie realizacji przelewu w dniu przyjęcia do
  realizacji. 18) Zmiana karty wzorów podpisów. 19) Umożliwienie Zamawiającemu pobieranie opłat z tytułu kosztów związanych z
  funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków
  bankowych, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. 20) Umożliwienie pracownikom Urzędu Gminy w Naruszewie
  i jednostek organizacyjnych Gminy Naruszewo uzyskiwania informacji telefonicznych o stanie salda oraz wszelkich operacjach dokonywanych
  na rachunkach bankowych danego dnia bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. 21) Dopisywanie odsetek
  bankowych do rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy za miesiąc grudzień w dniu 31 grudnia oraz przeksięgowanie z tą
  samą datą środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, ze wskazanych na podstawie pisma rachunków, na podstawowy rachunek budżetu Gminy. Za wymienioną usługę Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji. 22) Wypłata przyznanego stypendium socjalnego
  dla uczniów na podstawie zatwierdzonych do wypłaty list z wyodrębnionego przez Bank konta. Zamawiający określa termin realizacji
  świadczeń po przekazaniu środków finansowych. Bank przedkłada pisemną informację o zrealizowaniu zlecenia lub zwrocie
  niezrealizowanych wypłat. 23) Wypłata świadczeń zgodnie z dyspozycjami zawartymi na listach wypłat opracowanych przez pracowników
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie. Wypłaty dokonywane będą z wyodrębnionego przez Bank konta. Zamawiający określa
  termin realizacji świadczeń po przekazaniu środków finansowych. Bank przedkłada pisemną informację o zrealizowaniu zlecenia lub zwrocie
  niezrealizowanych wypłat. 3. Dokumenty udostępnione do wglądu każdorazowo na życzenie Wykonawcy: 1) Sprawozdania z wykonania
  budżetu za rok 2014: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z. 2) Bilans za 2014 r. 3) Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2016. 4)
  Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok. 5) Stan posiadanych kredytów i pożyczek.
 3. Bankowa obsługa budżetu Gminy Zakroczym i jednostek organizacyjnych gminy przez okres 4 lat
  Zamawiający: Urząd Gminy Zakroczym, Zakroczym
  1. Dane dot. przedmiotu zamówienia: - plan budżetu na 2016r. - dochody: 22.651.336 zł; - liczba rachunków: 24 szt. - szacunkowa roczna wielkość wpłat gotówkowych do banku: 948.000 zł; - szacunkowa roczna kwota wypłat gotówkowych z banku: 1.757.200 zł; - szacunkowa liczba przelewów wychodzących w skali roku: 16.682 szt. w tym do innych banków: 2.500 szt. 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Zakroczym od dnia 17 stycznia 2016 r. do dnia 16 stycznia 2020 r., obejmująca (I) prowadzenie bieżącej obsługi bankowej oraz (II) udzielenie Gminie Zakroczym odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. I W zakresie bieżącej obsługi bankowej Gminy Zakroczym oraz jej jednostek organizacyjnych zamówienie obejmuje: 1. Otwarcie, prowadzenie oraz bieżąca obsługa rachunków bankowych: a) podstawowych, b) pomocniczych, c) depozytowych. 2.Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących, pomocniczych oraz depozytowych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 3.Dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie: a) krajowym, b) zagranicznym. 4.Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Zakroczym przez osoby upoważnione w imieniu posiadacza rachunku. 5.Przelewy na rachunki jednostek Gminy Zakroczym. 6.Przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z siedziby Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy. 7.Wpłaty gotówkowe: a) na rachunki w banku klienta, b) na rachunki w innych bankach 8.Wypłaty gotówkowe. 9.Lokaty terminowe: a) na porę nocną powyżej 20.000 zł, b) na 48 godzin powyżej 20.000 zł, c) na 7 dni powyżej 20.000 zł, d) na m-c w kwocie powyżej 20.000 zł, e) na 3 m-ce w kwocie powyżej 20.000 zł, f) na 6 m-cy w kwocie powyżej 20.000 zł. 10.Sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę zamawiającego 11.Umożliwienie osobom upoważnionym przez Zamawiającego uzyskanie informacji telefonicznych o stanie salda oraz wszelkich operacjach dokonywanych na rachunkach bankowych danego dnia bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. 12.Zainstalowanie w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych systemu elektronicznej obsługi bankowej. 13.Dopisywanie odsetek bankowych do rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych Gminny za miesiąc grudzień w dniu 31 grudnia oraz przeksięgowanie z tą samą datą środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wskazanych na podstawie pisma Burmistrza na rachunek budżetu Gminny. Za wymienioną usługę Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji. 14.Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku. 15.Wydawanie opinii bankowych na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek organizacyjnych. 16.Dostępność wyciągów bankowych od godz. 8.00 dnia następnego. 17.Oprocentowanie rachunków podstawowych, pomocniczych, depozytowych oraz lokat.
 4. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy
  Zamawiający: Urząd Gminy Zakroczym, Zakroczym
  Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy
  a) rodzaj transakcji: kredyt finansujący
  b) kwota i waluta kredytu: 2.000 000,00 PLN,
  c) okres kredytowania: - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022r.
  d) okres spłaty rat kredytu - 120 miesięcy
  e) okres karencji w spłacie kredytu: do dnia 31.12.2012r.
  spłata kredytu nastąpi:
  2013r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2014r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2014r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2016r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2017r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2018r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2019r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2020r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2021r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  2022r. - 200.000,00zł /12 rat( pierwsza rat 18.500,00zł a 11 po 16.500,00zł)
  f) terminy spłaty kapitału : miesięcznie,
  g) oprocentowanie kredytu: zmienna stopa procentowa,
  h) raty kredytowe będą spłacane na dzień 30/31 każdego miesiąca (w przypadku dni wolnych od pracy spłata kredytu nastąpi w dzień następny po dniu wolnym od pracy)
  i) kredyt będzie wykorzystany jednorazowo i spłacony ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022r.
  j) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona w oparciu o średnią stawkę WIBOR 1M z dnia 27.09.2012r.wynoszącą 4,89% powiększona o marżę banku. Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej. Stawka WIBOR 1M na kolejne okresy kredytowania powinna być ustalona wg jej stanu na ostatni dzień miesiąca
  k) termin spłaty odsetek: miesięcznie,
  l) okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji w spłacie odsetek
  ł) łączna wysokość opłat i prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu
  nie może być wyższa niż 0,5 % kwoty kredytu
  m) sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco i deklaracja wekslowa
  n) pożądany termin zawarcia umowy i podjęcia kredytu 12.11.2012r.
  o) wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu - 0%,
  p) wysokość prowizji rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem - 0%,
  r) wszelkie wyliczenia ceny należy podac do dwóch miejsc po przecinku
 5. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 400 000 zł w roku 2012.
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wysokości 1 400 000 zł przeznaczony na:
  - monitoring sieci kanalizacji sanitarnej - 60 000,00 zł
  - budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych - 250 000,00 zł
  - wykonanie podbudowy z tłucznia lub pospółki na drogach gminnych - 590 000,00 zł
  - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kazuniu Nowym dla potrzeb przedszkola - 500 000,00 zł
  Okres wykorzystania kredytu w dwóch transzach:
  I transza od 20.10.2012 r. - 650 000,00 zł
  II transza od 30.11.2012 r. - 750 000,00 zł
  Karencja w spłacie rat kapitałowych - do 30.11.2013r.
  Spłata kapitału:
  - do 30.11.2013 - 112 500,00 zł
  - do 30.11.2014 - 112 500,00 zł
  - do 30.11.2015 - 192 500,00 zł
  - do 30.11.2016 - 192 500,00 zł
  - do 30.11.2017 - 192 500,00 zł
  - do 30.11.2018 - 192 500,00 zł
  - do 30.11.2019 - 192 500,00 zł
  - do 30.11.2020 - 212 500,00 zł
  Raty będą spłacane w poszczególnych latach w/w terminach.
  Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. Oprocentowanie kredytu liczone będzie według stopy zmiennej w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR - 1M powiększone/pomniejszone o marżę banku. Stawka WIBOR - 1M dla kolejnych okresów spłaty według notowania z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy.
  Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  Prowizja przygotowawcza płatna jednorazowo.
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 6. Udzielenie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł w roku 2011.
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wysokości 1 400 000 zł przeznaczony na sfinansowanie zadania budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czeczotki gm. Czosnów.
  Okres wykorzystania kredytu - od zawarcia umowy do 30.12.2011r.
  Karencja w spłacie rat kapitałowych - do 30.11.2012r.
  Spłata kapitału:
  - do 30.11.2012 - 40 000
  - do 30.11.2013 - 40 000
  - do 30.11.2014 - 140 000
  - do 30.11.2015 - 140 000
  - do 30.11.2016 - 140 000
  - do 30.11.2017 - 140 000
  - do 30.11.2018 - 140 000
  - do 30.11.2019 - 140 000
  - do 30.11.2020 - 480 000
  Raty będą spłacane w poszczególnych latach w/w terminach.
  Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. Oprocentowanie kredytu liczone będzie według stopy zmiennej w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR - 1M powiększone/pomniejszone o marżę banku. Stawka WIBOR - 1M dla kolejnych okresów spłaty według notowania z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy.
  Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do 30.12.2011r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego.
  Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  Prowizja przygotowawcza płatna jednorazowo.
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 7. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych Gminy na okres 4 lat
  Zamawiający: Gmina Naruszewo, Naruszewo
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych Gminy na okres 4 lat wraz z możliwością udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do kwoty 1 000 000,00 zł. 2) wielkość i zakres zamówienia: a) kwota kredytu odnawialnego do 1 000 000,00 zł, b) liczba rachunków: 35, c) szacunkowa roczna kwota wpłat gotówkowych do banku: 2 000 000,00 zł, d) szacunkowa roczna kwota wypłat gotówkowych z banku: 4 260 000,00 zł, e) szacunkowa liczba przelewów w skali roku na rachunki w oddziałach wykonawcy 2 400 szt., f) szacunkowa liczba przelewów w skali roku na rachunki w innych bankach 8 000 szt. 3) Podana ilość rachunków bankowych jest ilością przewidywaną i może być zmieniona w zależności od potrzeb Zamawiającego.
  4) Bank nie będzie pobierał od jednostek gminnych innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie czynności wymienionych w zamówieniu. 5) Jeżeli w trakcie trwania umowy powstaną lub zostaną przekazane Gminie inne jednostki organizacyjne, zostaną one włączone do tej usługi bez dodatkowych opłat.
  Zmiana stanu rachunków bankowych oraz form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem Gminy, nie spowoduje zmiany opłaty zaproponowanej w ofercie. 6) Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie bądź
  utworzenie w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy placówki bankowej o strukturze organizacyjnej nie niższej niż oddział, usytuowanej w miejscowości Naruszewo. 2. W zakresie bieżącej obsługi bankowej zamówienie
  obejmuje: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Gminy Naruszewo. 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych następujących gminnych jednostek organizacyjnych: a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie, b) Gminna Biblioteka Publiczna w
  Naruszewie, c) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie, d) Zespół Szkół w Naruszewie, e) Zespół Szkół w Nacpolsku, f) Szkoła Podstawowa w Krysku, g) Szkoła Podstawowa w Radzyminku, h) Szkoła Podstawowa w Sobanicach, i) Szkoła Podstawowa w Zaborowie. 3) Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków
  bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 4) Możliwość zamykania rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego. 5) Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 6) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat
  gotówkowych z rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Naruszewo przez osoby upoważnione w imieniu posiadacza rachunku. 7) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych. 8) Przyjmowanie lokat terminowych jednomiesięcznych lM. 9) Przyjmowanie lokat terminowych trzymiesięcznych 3M. 10) Udostępnienie
  usługi bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych, wskazanych przez Zamawiającego, umożliwiającej dokonywanie przelewów elektronicznych oraz uzyskiwanie informacji o bieżącym stanie kont i obrotów w terminie 14 dni od zawarcia umowy. 11) Przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych w
  okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. Wykonawca powinien zapewnić instalację (uruchomienie) stanowisk elektronicznej bankowości oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy
  Naruszewo. Ponadto powinien dostarczyć wszelkie dodatkowe, niezbędne do pracy w systemie akcesoria, zarówno dla osób sporządzających dokumenty w systemie bankowości elektronicznej, jak i dla podpisujących w ilości wymaganej przez Zamawiającego. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie
  miał zapewnione w szczególności: a) podłączenie do systemu elektronicznego każdego nowo otwartego rachunku w trakcie trwania umowy rachunku, b) uzyskiwanie na bieżąco wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na
  rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych, c) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach, d) składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych
  środków, e) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, generowanie wydruk wyciągów nie wymagających stempla bankowego, f) informację o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o jej przyczynie, g) możliwość wykonywania operacji w tym samym czasie na różnych rachunkach bankowych jednostki przez
  jednego lub kilku użytkowników systemu, h) przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu, co najmniej przez okres 3 miesięcy od daty dokonania operacji, i) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu, j) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, k) możliwość
  sporządzenia wyciągu w formie elektronicznej, możliwość sprawdzenia obrotów i stanów na rachunkach bankowych w dowolnej chwili. 12) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych. 13) Sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę Zamawiającego. 14) Prowadzenie
  rachunku obejmuje: a) wykonywanie przelewów w formie elektronicznej wewnątrz banku pomiędzy rachunkami, b) wykonywanie przelewów elektronicznych na zewnątrz do innych banków, c) dokonywanie przelewów w formie
  papierowej, d) sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku, 15) Potwierdzenie realizacji przelewu w dniu przyjęcia do realizacji. 16) Zmiana karty wzorów podpisów. 17) Umożliwienie Zamawiającemu pobieranie opłat z tytułu kosztów związanych z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. 18)
  Umożliwienie osobom upoważnionym przez Zamawiającego uzyskiwania informacji telefonicznych o stanie salda oraz wszelkich operacjach dokonywanych na rachunkach bankowych danego dnia bez ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. 19) Dopisywanie odsetek bankowych do rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy za miesiąc grudzień w dniu 31 grudnia oraz przeksięgowanie z tą samą datą środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, ze wskazanych na podstawie pisma rachunków, na podstawowy rachunek budżetu Gminy. Za wymienioną usługę Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji. 20) Wypłata przyznanego stypendium socjalnego dla uczniów na podstawie zatwierdzonych do wypłaty list z wyodrębnionego przez Bank konta. Zamawiający określa termin realizacji świadczeń po przekazaniu środków
  finansowych. Bank przedkłada pisemną informację o zrealizowaniu zlecenia lub zwrocie niezrealizowanych wypłat. 21) Wypłata świadczeń dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie zgodnie z dyspozycjami zawartymi na listach wypłat opracowanych przez pracowników GOPS. Wypłaty dokonywane będą z wyodrębnionego przez Bank konta. Zamawiający określa termin realizacji świadczeń po przekazaniu środków finansowych. Bank przedkłada pisemną informację o zrealizowaniu zlecenia lub zwrocie niezrealizowanych wypłat.
  22) Lokowanie wolnych środków na lokacie krótkoterminowej, przyjmowanie automatycznie lokaty typu over night z rachunku bieżącego budżetu Gminy w kwocie powyżej 200 000,00 zł, (200 000,00 zł, pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBID 1M (ustalony o godz.11.00 w dniu założenia lokaty)+ - wskaźnik korekty, przy czym lokata typu over night będzie dokonywana, o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego. 23) Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych (stopa procentowa ustalana jest w stosunku rocznym, do obliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni). Kapitalizacja odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym. Wysokość oprocentowania będzie ustalana na
  podstawie stawki WIBID 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego dany okres obrachunkowy plus, minus marża określona w złożonej przez Bank ofercie. Marża Banku jest stała w całym okresie trwania umowy. 3. Udzielanie Zamawiającemu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym,
  w okresie trwania umowy, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000, 00 zł. Kredyt uruchamiany będzie na wniosek Zamawiającego. Szczegółowe warunki kredytu określi umowa kredytu w rachunku bieżącym, w której wyszczególnione zostaną: 1) Prowizja za uruchomienie kredytu. 2) Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym. 3) Termin postawienia kredytu do dyspozycji zostanie określony przez Zamawiającego. 4) Wszystkie wpływy na rachunek bieżący spłacają kredyt. 5) Kredyt będzie oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy
  procentowej. Odsetki wynikające z uruchomienia kredytu będą naliczane od rzeczywistego zadłużenia i płatne przez Zamawiającego jako posiadacza rachunku. 6) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej,
  powiększony o marżę (dodatnią lub ujemną) w wysokości wynikającej z oferty. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M na ostatni dzień miesiąca, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 1M. Do celów oceny oferty należało
  przyjąć WIBOR 1M na dzień 31.05.2011 r. (wysokość 4,36%). 7) Marża Banku będzie stała przez cały okres trwania umowy. 8) Odsetki płatne będą ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu miesięcznego okresu obrachunkowego. Pierwszy okres obrachunkowy liczony będzie od dnia wypłaty pierwszej kwoty kredytu i kończy
  się ostatniego dnia miesiąca. Kolejny okres obrachunkowy rozpoczyna się w dniu następnym, a kończy się ostatniego dnia miesiąca. Ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. 9) Zabezpieczeniem kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe prowadzonej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslowa. 4. Dokumenty udostępnione do wglądu każdorazowo na życzenie
  Wykonawcy: 1) Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z. 2) Bilans za 2010 r. 3) Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2011. 4) Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok. 5) Stan posiadanych kredytów i pożyczek
 8. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki oraz jednostek organizacyjnych Gminy na okres 4 lat.
  Zamawiający: Gmina Łomianki, Łomianki
  Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jednostek organizacyjnych Gminy Łomianki obejmuje w szczególności : 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla Urzędu Miejskiego w ilości ok. 22. 2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w ilości ok. 40 następujących gminnych jednostek organizacyjnych: 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach, 2) Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym, 3) Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim, 4) Szkoła Podstawowa w Sadowej, 5) Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach, 6) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, 7) Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach, 8) Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, 9) Przedszkole samorządowe w Dąbrowie, 10) Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym. 3. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych nowo powoływanych jednostek organizacyjnych. 4. Zamknięcie rachunku bieżącego po wygaśnięciu umowy z opcją powolnej likwidacji przez okres 3 m - cy tj. w ramach niniejszej usługi bank zobowiązany będzie po wygaśnięciu umowy bankowej, prowadzić przez okres 3 m - cy, wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący w ograniczonym zakresie tzn. bank będzie przyjmował w tym czasie wykonywane na ten rachunek przelewy i automatycznie przekazywał na nowy rachunek wskazany przez zamawiającego. 5. Udostępnienie elektronicznego systemu rozliczeń bankowych (home banking). 6. Lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych, przyjmowanie automatyczne lokat typu over night, weekend z rachunku bieżącego budżetu gminy w kwocie nadwyżki powyżej 200 000 zł (200 000 zł pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu w WIBID 1M (ustalony o godz. 11,00 w dniu założenia lokaty) +- wskaźnik korekty, przy czym lokaty typu over-night i weekend będą dokonywane o ile oprocentowanie na tych lokatach będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego. 7. Zapewnienie możliwości korzystania z kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000 złotych w skali roku, w oparciu o oprocentowanie WIBOR 1M (ustalony o godz. 11,00 na dzień złożenia wniosku) +-wskaźnik korekty. 8. Prowadzenie kasy dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostki budżetowej ICDS oraz zapewnienie punktu kasowego znajdującego się w siedzibie banku na terenie miasta Łomianki, czynnego w dni robocze od godz.8,00 do 15,45, a w poniedziałki od godz. 8,00 do 17,45. 9. Pozostałe usługi bankowe: wydawanie zaświadczeń dot. posiadanych rachunków, przechowywanie depozytów. Prowadzenie rachunku obejmuje: 1) wykonywanie przelewów w formie elektronicznej wewnątrz banku pomiędzy rachunkami - ok. 1.000 miesięcznie, 2) wykonywanie przelewów elektronicznych na zewnątrz do innych banków - ok. 700 miesięcznie, 3) dokonywanie przelewów w formie papierowej w sytuacji awaryjnej, 4) możliwość sporządzenia wciągu w formie elektronicznej, możliwość sprawdzania obrotów i stanów na rachunkach bankowych w dowolnej chwili, 5) potwierdzenie stanu salda dokonanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy wyciągami bankowymi w formie papierowej wraz załączonymi dokumentami (m. in. odcinkami przelewów, czeków, not memoriałowych), przy czym bank musi zapewnić możliwość odbioru tych dokumentów z banku od godziny 11 następnego dnia, 6) zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych . Prowadzenie kasy dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostki budżetowej ICDS, obejmuje: 1) wpłaty gotówkowe dokonywane przez podmioty zewnętrzne, w tym przez inkasentów podatków i opłat lokalnych (w szczególności opłaty za zezwolenia wydawane przez Burmistrza Łomianek, opłata skarbowa, podatki i opłaty lokalne, czynsze za mieszkania komunalne, opłaty za miejsca na cmentarzu komunalnym, opłaty za usługi świadczone przez przedszkola i inne wpłaty będące dochodami budżetu gminy) - ok. 165.000 zł miesięcznie, 2) zwroty wpłat o których mowa w punkcie 1), 3) wypłaty gotówkowe dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych w szczególności: wynagrodzenia, zwrot kosztów podróży służbowych, zaliczki na wydatki, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, umów o dzieło oraz wypłaty diet radnych i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy - łącznie ok. 135.000 zł miesięcznie, 4) wypłaty świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - ok. 35.000 zł miesięcznie, 5) przyjmowanie zwrotów udzielonych zaliczek dla pracowników. Ww. operacje prowadzone są bez pobierania opłat od kontrahentów. Usługa home bankingu winna obejmować: 1) po podpisaniu umowy z Wykonawcą na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Łomianki i jednostek organizacyjnych Gminy, Zamawiający na piśmie wskaże stanowiska, na których w ciągu 7 dni roboczych Wykonawca powinien zainstalować elektroniczny system rozliczeń bankowych., 2) każdy nowo otwarty rachunek będzie podłączany do systemu elektronicznego, w momencie jego otwarcia, 3) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie zamawiającego) w zakresie obsługi systemu elektronicznego, 4) bieżące doradztwo i pomoc techniczna z zakresu obsługi systemu. System elektroniczny musi spełniać następujące warunki: 1) warunki ściśle związane z bezpieczeństwem - musi posiadać możliwość definiowania użytkowników z różnymi uprawnieniami: pisania przelewów, podgląd operacji na rachunkach bankowych i ich sald, akceptacja (podpisywanie przelewów), ograniczenia kwotowe operacji dla poszczególnych użytkowników, 2) system musi zapewnić autoryzację poprzez wprowadzenie indywidualnego loginu i hasła użytkownika, 3) transmisja z bankiem musi następować połączeniem szyfrowanym, 4) autoryzacja transakcji musi następować przy pomocy kluczy prywatnych w formie kart chipowych, tokenów, pendrive, 5) system musi umożliwiać jednoczesną prace na wielu stanowiskach.
 9. Bankowa obsługa budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i jednostek podległych oraz Przyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim
  Zamawiający: Gmina Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Bankowa obsługa budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i jednostek podległych oraz Przyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
 10. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1000000 zł w roku 2009
  Zamawiający: Urząd Gminy Czosnów, Czosnów
  Przetarg nieograniczony
  na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1000000 zł w roku 2009