Kogo reprezentuje osoba

Rauchut Łukasz

w KRS

Łukasz Rauchut

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Łukasz
Nazwisko:Rauchut
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1977 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Otrębusy (Mazowieckie), Racula (Lubuskie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zakrzewska Małgorzata, Łukomska Karolina Agnieszka, Łukomska Zuzanna Aleksandra

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Buszyńska Sabina Krystyna, Gołębiewska Onik Elżbieta Irena, Jabłońska Marta Maria, Plewowski Roman Henryk, Zakrzewska Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukomska Irena Marzena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aba-service Sp. Z O.O., Żuków − KRS 0000126996
 2. Dal-net Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000239810
 3. Fundacja Młodzieżowej Żeńskiej Koszykówki i Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki Polkosz, Warszawa − KRS 0000024558
 4. Fundacja Oceny Kapitału Ludzkiego, Otrębusy − KRS 0000541163
 5. Fundacja Proximus Spółka Komandytowa, Żuków − KRS 0000329953
 6. Fundacja Vertrapol, Otrębusy − KRS 0000447633
 7. Fundacja Vertrapol Bis Spółka Komandytowa, Otrębusy − KRS 0000634515
 8. Fundacja Vertrapol Spółka Komandytowa, Otrębusy − KRS 0000493713
 9. Fundacja Wspólnych Szans, Warszawa − KRS 0000570153
 10. Gat Sp. Z O.O., Otrębusy − KRS 0000148841
 11. Goldcare Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000659012
 12. Grupa Bcg Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000156669
 13. Krajowe Centrum Rozwoju Gminnej Przedsiębiorczości Społecznej Łowisko W Brzezinach, Brzeziny − KRS 0000460268
 14. Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa − KRS 0000306210
 15. Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych - Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej, Otrębusy − KRS 0000333181
 16. Proximus, Żuków − KRS 0000285611
 17. Stowarzyszenie Niepełnosprawni Dla Środowiska Ekon, Warszawa − KRS 0000184702
 18. Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych Ozon, Warszawa − KRS 0000137268
 19. Watchdogpfron, Warszawa − KRS 0000385709

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agunia Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000071006
 2. Arcus Bcs Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000043440
 3. Arcus Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000015146
 4. Auto Broker Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000146570
 5. Auto Forum Sp. Z O.O., Konopnica − KRS 0000239447
 6. Bezpieczny List Sp. Z O.O., Chlebnia − KRS 0000335669
 7. East - Trade Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000134785
 8. Fleet Center Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000085520
 9. Fundacja Integracji Zawodowej Pracujmy Razem Likwidacyjnej, Częstochowa − KRS 0000330604
 10. Magnesium Multi Support Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000221152
 11. Polmag Sp. Z O.O., Kędzierzyn-koźle − KRS 0000220566
 12. Polmozbyt Kraków S.A., Kraków − KRS 0000039083
 13. Polska Grupa Pocztowa S.A., Warszawa − KRS 0000259501
 14. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Polmozbyt Toruń Holding S.A., Toruń − KRS 0000026232
 15. Qprem Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000104419
 16. S-dom Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000216464
 17. Satoris - Fundacja Czynnej Filantropii, Warszawa − KRS 0000304520
 18. Stowarzyszenie Ojkos, Otrębusy − KRS 0000206339
 19. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym Ul, Warszawa − KRS 0000096832
 20. Tj Sp. Z O.O., Pęcice Małe − KRS 0000027498

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Monitoring środowiska
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie dzielnicy Wawer.
 2. Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie dzielnicy Wawer.
 3. utrzymanie czystości na terenie dzielnicy
  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Warszawa
  Monitoring stanu środowiska, transport odpadów, dowóz pracowników i sprzętu do miejsca pracy, wycinka krzaków, sprzątanie wyznaczonych terenów wraz z zapewnieniem pracownikom niezbędnego sprzętu, bezzwłoczne usuwanie dzikich wysypisk i zanieczyszczeń wskazanych w pisemnych zgłoszeniach przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Zarząd Oczyszczania Miasta zlokalizowanych na terenie dzielnicy Wawer.
 4. Przeprowadzenie kompleksowej usługi szkoleniowej z zakresu ochrony środowiska dla uczestników projektu pn.: Ekologiczne mrówki z Łap - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łapach, Łapy
  Przeprowadzenie kompleksowej usługi szkoleniowej z zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu ochrony środowiska dla 60 uczestników projektu Ekologiczne mrówki z Łap - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w okresie: - od 25 lipca 2013 do 31 sierpnia 2013 r.- I edycja dla 30 osób - od 20 lipca 2014 do 31 sierpnia 2014 r. - II edycja dla 30 osób w następującym zakresie, dla każdej z edycji: Dzień I szkolenie teoretyczne: - stacjonarne, - miejsce szkolenia: Łapy, ul. Mostowa 9 (lokal zapewnia Zamawiający) Temat: Podstawowe informacje dot. przepisów ochrony środowiska, z zakresu prawa gospodarki odpadami, postępowania z odpadami zgodnie z zaleceniami UE, rodzaje i oznakowanie odpadów, itp. Forma: Wykłady 16 godzin: I grupa - 8 godz. (15 os.), II grupa - 8 godz. (15 os.) Dzień II szkolenie teoretyczne: - stacjonarne, - miejsce szkolenia: Łapy, ul. Mostowa 9 (lokal zapewnia Zamawiający) Temat: Gospodarka odpadami - rozpoznawanie typów surowców wtórnych, zasady sortowania surowców, sposoby zagospodarowania odpadów, test sprawdzający nabytą wiedzę. Forma szkolenia:Wykłady, warsztaty,16 godzin: I grupa - 8 godz. (15 os.), II grupa - 8 godz. (15 os.) Dzień III, zajęcia praktyczne - miejsce szkolenia: sortownia odpadów* Temat: Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zbierania, załadunku surowców wtórnych Wykłady 7 godzin I i II grupa razem - 30 osób. Dzień IV i V zajęcia praktyczne - miejsce szkolenia: sortownia odpadów* Zajęcia praktyczne na sortowni odpadów: - nauka pracy na taśmie sortowniczej - nauka pracy na belownicy - zasady załadunku i rozładunku surowców wtórnych Zajęcia praktyczne 14 godzin I i II grupa razem - 30 osób. Dzień VI i VII zajęcia praktyczne - miejsce szkolenia: sortownia odpadów* Zajęcia praktyczne - zbiórka surowców wtórnych u źródła: - zasady komunikacji z mieszkańcami, zbiórka surowców - zasady załadunku i rozładunku surowców wtórnych Zajęcia praktyczne 14 godzin, I i II grupa razem - 30 osób. * Stanowiska pracy w sortowni odpadów muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych Wykonawca podczas każdej z edycji zapewnia: a) opracowania materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu, b) indywidualizacji prowadzonego wsparcia poszczególnych uczestników i zwiększania pomocy wobec osób mających trudności w tym względzie, c) sporządzania raportu z przebiegu realizowanych zadań i dostarczania ich w ciągu 15 dni po zakończeniu realizacji usługi w każdej edycji, d) prowadzenia dziennika szkolenia i przekazania go koordynatorowi po zakończeniu szkolenia w każdej edycji, e) zapewnienia 2 posiłków podczas zajęć teoretycznych w Łapach dla 30 uczestników, f) zapewnienia transportu uczestników z Łap do miejsca realizacji zajęć praktycznych i z powrotem, g) zapewnienia bazy noclegowej, w przypadku odbywania zajęć praktycznych w odległości powyżej 80 km od Łap do sortowni odpadów, h) zapewnienia całodziennego wyżywienie dla 30 uczestników w tym min. śniadania, posiłki regeneracyjne, obiadokolacje podczas zajęć praktycznych, i) zapewnienia tłumacza języka migowego, j) zapewnienia min. 2 opiekunów podczas zajęć praktycznych, k) zaopatrzenia w podstawowe ubrania robocze, w tym środki ochrony indywidualnej, na czas odbywania zajęć praktycznych, l) zapewnienia opieki przedmedycznej w miejscu realizacji zajęć, m) ubezpieczenia NNW uczestników szkolenia, n) wystawienia po zakończeniu szkoleniu certyfikatów uczestnikom Projektu potwierdzających uzyskanie wiedzy ogólnej oraz umiejętności społecznych i zawodowych - z logotypami: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. o) bieżącego informowania Zamawiającego o: i. wszystkich przypadkach nieobecności osoby skierowanej do uczestnictwa w szkoleniu ii. problemach pojawiających się w toku realizacji przedmiotu zamówienia.