Kogo reprezentuje osoba

Rawiak Roman Stanisław

w KRS

Roman Stanisław Rawiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Roman
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Rawiak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Oława (Dolnośląskie), Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:58 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Polowy Aleksander Marcin, Połeć Rafał Piotr, Tokarski Łukasz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Polowy Aleksander Marcin, Syrek Rawiak Joanna Małgorzata
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Klimowicz Tomasz, Rawiak Michał, Rawiak Paweł
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chlebek Ewa, Mędrek Małgorzata Ewa
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Połeć Rafał Piotr
 6. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 7. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fendorf Krzysztof Jerzy
 8. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Burszta Piotr Maria, Połeć Rafał Piotr

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Klimowicz Tomasz, Rawiak Michał, Rawiak Paweł
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerniak Bartłomiej Aleksander, Przybylski Maciej Bartosz, Rawiak Michał, Serwicki Dawid Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Serwicka Ryszarda Renata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Csr Group Sp. Z O.O., Oława − KRS 0000468813
 2. Deutschcafe Sp. Z O.O., Smolec − KRS 0000613196
 3. Emka Inwest Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000383678
 4. Emka Inwest Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000585085
 5. Fer-bud Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000404288
 6. Fundacja Pokolenia Rodzinie, Wrocław − KRS 0000372346
 7. Jamp Projekty Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000856154
 8. Jamp Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000162171
 9. Jamp Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000362823
 10. Marlowe Bernheim Roth Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000390631
 11. Mre Opieka Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000337897
 12. Profit Sp. Z O.O., Smolec − KRS 0000431871
 13. Rawiaki Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000321353
 14. Sage-femme Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000217975
 15. Zieta Studio Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000855467

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Marapol Sp. Z O.O., Brzeg Dolny − KRS 0000272271

Powiązane przetargi (58 szt.):
 1. Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w systemie projektuj – buduj w obrębie ulic: Wielka, Powstańców Śląskich, Zaporoska we Wrocławiu, w ramach WBO nr 419.
  Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław
  Zakres prac obejmuje m. in.: 1) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie zgody Wydziału Architektury i Budownictwa UM we Wrocławiu (dalej: WAiB) na budowę oraz STWiORB. Przez uzyskanie zgody WAiB na budowę uważa się uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu Urzędu w przypadku zgłoszenia wykonania robót budowlanych; 2) wykonanie robót budowlanych, a w tym m.in.: prac przygotowawczych i rozbiórkowych, prac ziemnych i różnych nawierzchni, w tym chodnika, oświetlenia, utworzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży oraz miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców; 3) wykonanie prac w zakresie zieleni, a w tym m.in.: nowych nasadzeń zieleni – z przygotowaniem podłoża pod nasadzenia, nasadzenia roślin ze ściółkowaniem (mulcz), założenie trawników, rekultywację istniejących trawników; pkt 2) – 3) na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej; 4) wykonanie tablicy i plandeki zgodnie z „Wytycznymi dla wzoru tablicy i plandeki”; 5) pełnienie nadzoru autorskiego.
 2. 1)Przebudowa ul. Puckiej w celu budowy oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - część pierwsza, 2)Przebudowa ul. Zalipie w celu budowy oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - część druga.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  Dla części I: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Puckiej w celu budowy oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Na ulicy Puckiej istnieje oświetlenie drogowe na odcinku od ul. Woźniczej do ul. Świnoujskiej. Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie na odcinku od ul. Woźniczej w stronę torów (do ostatniej posesji na ulicy) i na odcinku od ul. Świnoujskiej do ul. Hermanowskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego począwszy od wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszeniem robót oraz wykonania robót budowlanych i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Dla części II: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Zalipie w celu budowy oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Na ul. Zalipie istnieje oświetlenie na odcinku od ul. Zajączkowskiej do pierwszego rozwidlenia. Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie na dalszym odcinku aż do posesji nr 30 znajdującej się po północnej stornie ulicy (na odcinku o długości około 340m. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego począwszy od wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszeniem robót oraz wykonania robót budowlanych i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
 3. Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku i robotami towarzyszącymi siedziby Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ przy ul. Podróżniczej we Wrocławiu
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem budynku biurowego oraz robotami towarzyszącymi. Przedmiot zamówienia obejmuję miedzy innymi: a) wykonanie nowych tynków zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewacji b) ocieplenie fragmentów ścian zewnętrznych c) wymiana stolarki drzwiowej (dwóch bram garażowych) d) oczyszczenie i uzupełnienie istniejących parapetów zewnętrznych z glazurowanej ceramiki e) oczyszczenie i uzupełnienie okładziny ścian strefy wejściowej z ceramicznych płytek glazurowanych f) wymiana lub uzupełnienie i wyczyszczenie istniejących balustrad stalowych g) usunięcie istniejącego okablowania IT prowadzonego po elewacji h) usunięcie wszystkich dysharmonizujących elementów metalowych z elewacji i) rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych i spocznika oraz zamurowanie otworu drzwi balkonowych od strony północnej j) wymiana poszycia zadaszenia schodów do piwnicy od strony południowej k) wykonanie opaski żwirowej wokół budynku wraz robotami towarzyszącymi l) wymiana płytek ceramicznych na schodach wejściowych m) wymiana stopnic betonowych schodów zewnętrznych na taras od strony wschodniej
 4. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego dla boisk sportowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – budowa kontenerowych budynków zaplecza – budowa dróg technologicznych, pożarowych, parkingów z płyt ażurowych, chodników i placów z kostki betonowej
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław
  Wybór Wykonawcy dla Części II tj.: Roboty budowlanej pn. Chodniki i place z kostki betonowej, wykonanej zgodnie z technologią prac będących przedmiotem zamówienia. Realizacja zamówienia jest współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz stanowi kolejny etap inwestycji.
 5. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego dla boisk sportowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – budowa przyłączy energetycznych
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego dla boisk sportowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu– budowa przyłączy energetycznych, wykonana zgodnie z technologią prac będących przedmiotem zamówienia. Realizacja zamówienia jest współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i stanowi kolejny etap inwestycji. Dokumentacja przetargowa obejmuje całość projektów w zakresie budowy przyłączy energetycznych dla Części I i Części II. Wartość zamówienia poniżej 5 225 000 euro
 6. Usługi w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwania awarii w 16 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-2/WZŻ/2017
  Zamawiający: Wrocławski Zespół Żłobków, Wrocław
  2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  2.1.Przedmiotem zamówienia jest:
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie usług konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwanie awarii w 16 nieruchomościach zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektów i ich utrzymania w niepogorszonym stanie technicznym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. z dnia 2016.03.08 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz związanymi z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2.2 W zakres zamówienia wchodzą:
  2.2.1) usługi dotyczące konserwacji i napraw oraz usuwania awarii obiektów użyteczności publicznej w zakresie robót ogólnobudowlanych, dotyczących robót rozbiórkowych, usuwania powłoki gleby, robót brukarskich, robót polegających na naprawie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czyszczeniu rynien i rur spustowych oraz innych prac w zakresie robót dekarskich, naprawa ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropów, robót wykończeniowych, napraw i uzupełniania tynków oraz pokryć podłóg i ścian, napraw bram, ogrodzeń, poręczy, tralek, stopni schodowych, robót ślusarskich, robót antykorozyjnych, izolacyjnych, odnawiania, uzupełniania powłok malarskich, roboty budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem napraw i konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej, obudów grzejnikowych i szklenia, będących przedmiotem odrębnego postępowania.
  2.2.2)usługi dotyczące konserwacji, napraw oraz usuwania awarii instalacji sanitarnych, instalacji wodnych, kanalizacyjnych, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i gazowych wraz z urządzeniami (z wyłączeniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej).
  2.3. Przedmiot zamówienia opisują następujące kody CPV:
  50.00.00.00-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne;
  50.70.00.00-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych;
  50.72.00.00-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania;
  50.76.00.00-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności publicznej;
  45.00.00.00-7 Roboty budowlane;
  45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe;
  45.11.22.00-7 Usuwanie powłoki gleby;
  45.22.32.20-4 Roboty zadaszeniowe;
  45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni;
  45.23.32.50-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg;
  45.26.19.00-3 Naprawa i konserwacja dachów;
  45.26.25.10-9 Roboty kamieniarskie;
  45.26.25.20-2 Roboty murowe;
  45.26.25.21- 9 Roboty murarskie w zakresie fasad;
  45.26.25.22-6 Roboty murarskie;
  45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
  45.41.00.00-4 Tynkowanie;
  45.43.00.00-0 Pokrywanie podłóg i ścian;
  45.44.21.00-8 Roboty malarskie;
  45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
  45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
  45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne;
  45.33.23.00-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne;
  45.33.24.00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych;
  45.33.30.00-0 Roboty instalacyjne gazowe,
  45.44.23.00-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni;
  45.45.41.00-5 Odnawianie.
 7. Usługi w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwania awarii w 16 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-77/WZŻ/2016.
  Zamawiający: Wrocławski Zespół Żłobków, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwanie awarii w 16 nieruchomościach zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektów i ich utrzymania w niepogorszonym stanie technicznym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. 2013. 1409 ze zmianami) i przepisów wykonawczych do ustawy oraz związanych z zachowaniem wymogów sanitarnych i bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Zakres zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi wykorzystujące pełne procesy budowlane wraz z zakupem, dostarczeniem, wbudowaniem materiałów oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów, jak i dostarczeniem, montażem, instalacją i rozruchem wskazanego wyposażenia w ramach wykonania prac konserwacyjnych, naprawczych oraz usuwania awarii.
  2.1. W zakres zamówienia wchodzą:
  1) usługi dotyczące konserwacji i napraw oraz usuwania awarii obiektów użyteczności publicznej w zakresie robót ogólnobudowlanych, dotyczących robót rozbiórkowych, usuwania powłoki gleby, robót brukarskich, robót polegających na naprawie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czyszczeniu rynien i rur spustowych oraz innych prac w zakresie robót dekarskich, naprawa ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropów, robót wykończeniowych, napraw i uzupełniania tynków oraz pokryć podłóg i ścian, napraw bram, poręczy, stopni schodowych, tralek, roboty ślusarskie, robót antykorozyjnych, izolacyjnych, odnawiania, uzupełniania powłok malarskich, roboty budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem napraw i konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej, obudów grzejnikowych i szklenia, będących przedmiotem odrębnego postępowania.
  2) usługi dotyczące konserwacji, napraw oraz usuwania awarii instalacji sanitarnych, instalacji wodnych, kanalizacyjnych, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i gazowych wraz z urządzeniami (z wyłączeniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej) zgodnie z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  KOD/KODY CPV 50.00.00.00-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne; 50.70.00.00-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych; 50.72.00.00-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania; 50.76.00.00-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności publicznej; 45.00.00.00-7 Roboty budowlane; 45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe; 45.11.22.00-7 Usuwanie powłoki gleby; 45.22.32.20-4 Roboty zadaszeniowe; 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 45.23.32.50-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg; 45.26.19.00-3 Naprawa i konserwacja dachów; 45.26.25.10-9 Roboty kamieniarskie; 45.26.25.20-2 Roboty murowe; 45.26.25.21- 9 Roboty murarskie w zakresie fasad; 45.26.25.22-6 Roboty murarskie; 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45.41.00.00-4 Tynkowanie; 45.43.00.00-0 Pokrywanie podłóg i ścian; 45.44.21.00-8 Roboty malarskie; 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne; 45.33.23.00-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne; 45.33.24.00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych; 45.33.30.00-0 Roboty instalacyjne gazowe, 45.44.23.00-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni; 45.45.41.00-5 Odnawianie.
  2.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia w odniesieniu do budynków oraz obiektów usytuowanych w obrębie nieruchomości zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków, tj. znajdujących się:
  1.1. Żłobek nr 1 - ul. Lwowska 20, Wrocław,
  1.2. Żłobek nr 2 - ul. Zemska 33, Wrocław,
  1.3. Żłobek nr 3 - ul. Białowieska 27, Wrocław,
  1.4. Żłobek nr 4 - ul. Kłodnicka 25, Wrocław,
  1.5. Żłobek nr 5 - ul. Dokerska 5, Wrocław,
  1.6. Żłobek nr 6 - ul. Krowia 1, Wrocław,
  1.7. Żłobek nr 7 - ul. Drukarska 9, Wrocław,
  1.8. Żłobek nr 8 - ul. Sądowa 6, Wrocław,
  1.9. Żłobek nr 9 - ul. Wrońskiego 13d, Wrocław,
  1.10. Żłobek nr 10 - ul. H. Brodatego 17, Wrocław,
  1.11. Żłobek nr 11 - ul. Hubska 39, Wrocław,
  1.12. Żłobek nr 12 - ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław,
  1.13. Żłobek nr 13 - ul. Wieczysta 107, Wrocław,
  1.14. Żłobek nr 14 - ul. Mulicka 4c, Wrocław,
  1.15. Żłobek nr 15 - ul. Łukowa 37, Wrocław,
  1.16. Budynek administracyjny - ul. Fabryczna 15, Wrocław
 8. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Marca Polo na odcinku od ul. Swojczyckiej do ul. Krzysztofa Kolumba we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  Zakres przedmiotu zamówienia: 1) ułożenie kabla oświetleniowego, 2) ustawienie słupów oświetleniowych, 3) wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego z uwzględnieniem odzysku materiałów i konserwacji oznakowania, 4) organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody, 5) odtworzenie nawierzchni, 6)wykonanie banera informacyjnego według załączonego schematu o wymiarach min. 1,5mx1,0m z zastosowaniem czcionki ZurichXCnEU i umieszczenie go w rejonie prowadzonych robót..
 9. Modernizacja stacji transformatorowej w Poznaniu, ul. Chwiałkowskiego 34A
  Zamawiający: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, Poznań
  Modernizacja stacji transformatorowej w Poznaniu, ul. Chwiałkowskiego 34A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) dokumentacja projektowa zał. nr 1 do siwz, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 2 do siwz, c) przedmiary robót - zał. nr 3 do siwz. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z w.w dokumentami, obowiązującymi normami i przepisami prawa. Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót wraz z dokumentacją fotograficzną . Na oferowane i wyceniane w kosztorysie ofertowym materiały i urządzenia Wykonawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające właściwości, parametry oraz zgodność z obowiązującymi w tym zakresie normami i innymi przepisami prawa. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający może żądać ich przedłożenia. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Wymagana gwarancja : nie mniej niż 36 miesięcy
 10. budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN15kV wraz ze złączem kablowym SN15kV
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN15kV wraz ze złączem kablowym SN15kV
 11. Usługi w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwania awarii w 16 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-2/WZŻ/2016
  Zamawiający: Wrocławski Zespół Żłobków, Wrocław
  1.Rodzaj zamówieni: usługa.
  2.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej konserwacji budowlanej
  i instalacyjnej, napraw oraz usuwanie awarii w 16 nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektów i ich utrzymania w niepogorszonym stanie technicznym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane ( Dz. U. 2013. 1409 ze zmianami) i przepisów wykonawczych do ustawy oraz związanych z zachowaniem wymogów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3.Zakres zamówienia dotyczy usług obejmujących pełne procesy budowlane wraz z zakupem, dostarczeniem, wbudowaniem materiałów oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów, jak i dostarczeniem, montażem, instalacją i rozruchem wskazanego wyposażenia w ramach wykonania prac konserwacyjnych, naprawczych oraz usuwania awarii.
  3.1.W zakres prac wchodzą:
  1) usługi dotyczące konserwacji i napraw oraz usuwania awarii w obiektach Zamawiającego w zakresie: robót ogólnobudowlanych, dotyczących robót rozbiórkowych, usuwania powłoki gleby, robót brukarskich, robót polegających na naprawie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czyszczeniu rynien i rur spustowych oraz innych prac w zakresie robót dekarskich, naprawa ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropów, robót wykończeniowych, napraw i uzupełniania tynków oraz pokryć podłóg i ścian, napraw bram, poręczy, stopni schodowych, tralek, robot ślusarskich, robót antykorozyjnych, izolacyjnych, odnawiania, uzupełniania powłok malarskich, robot budowlanych i wykończeniowych z wyłączeniem napraw i konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej, obudów grzejnikowych i szklenia, będących przedmiotem odrębnego postępowania.
  2) usługi dotyczące konserwacji, napraw oraz usuwania awarii instalacji sanitarnych, instalacji wodnych, kanalizacyjnych, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i gazowych wraz z urządzeniami (z wyłączeniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej).

  3.2.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia w odniesieniu do budynków oraz obiektów usytuowanych w obrębie nieruchomości zarządzanych przez Zamawiającego znajdujących się:
  3.2.1.Żłobek nr 1 - ul. Lwowska 20, Wrocław,
  3.2.2.Żłobek nr 2 - ul. Zemska 33, Wrocław,
  3.2.3.Żłobek nr 3 - ul. Białowieska 27, Wrocław,
  3.2.4.Żłobek nr 4 - ul. Kłodnicka 25, Wrocław,
  3.2.5.Żłobek nr 5 - ul. Dokerska 5, Wrocław,
  3.2.6.Żłobek nr 6 - ul. Krowia 1, Wrocław,
  3.2.7.Żłobek nr 7 - ul. Drukarska 9, Wrocław,
  3.2.8.Żłobek nr 8 - ul. Sądowa 6, Wrocław,
  3.2.9.Żłobek nr 9 - ul. Wrońskiego 13d, Wrocław,
  3.2.10.Żłobek nr 10 - ul. H. Brodatego 17, Wrocław,
  3.2.11.Żłobek nr 11 - ul. Hubska 39, Wrocław,
  3.2.12.Żłobek nr 12 - ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław,
  3.2.13.Żłobek nr 13 - ul. Wieczysta 107, Wrocław,
  3.2.14.Żłobek nr 14 - ul. Mulicka 4c, Wrocław,
  3.2.15.Żłobek nr 15 - ul. Łukowa 37, Wrocław,
  3.2.16.Budynek administracyjny - ul. Fabryczna 15, Wrocław.

  3 . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w:
  - Projekcie umowy wraz z załącznikami do umowy - załącznik nr 9 do SIWZ;
  - W wykazie przykładowych, przewidywanych usług do wykonania - załącznik nr 10 do SIWZ;

  1.Rodzaj zamówieni: usługa.
  2.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej konserwacji budowlanej
  i instalacyjnej, napraw oraz usuwanie awarii w 16 nieruchomościach zarządzanych przez Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektów i ich utrzymania w niepogorszonym stanie technicznym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane ( Dz. U. 2013. 1409 ze zmianami) i przepisów wykonawczych do ustawy oraz związanych z zachowaniem wymogów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3.Zakres zamówienia dotyczy usług obejmujących pełne procesy budowlane wraz z zakupem, dostarczeniem, wbudowaniem materiałów oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów, jak i dostarczeniem, montażem, instalacją i rozruchem wskazanego wyposażenia w ramach wykonania prac konserwacyjnych, naprawczych oraz usuwania awarii.
  3.1.W zakres prac wchodzą:
  1) usługi dotyczące konserwacji i napraw oraz usuwania awarii w obiektach Zamawiającego w zakresie: robót ogólnobudowlanych, dotyczących robót rozbiórkowych, usuwania powłoki gleby, robót brukarskich, robót polegających na naprawie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czyszczeniu rynien i rur spustowych oraz innych prac w zakresie robót dekarskich, naprawa ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropów, robót wykończeniowych, napraw i uzupełniania tynków oraz pokryć podłóg i ścian, napraw bram, poręczy, stopni schodowych, tralek, robot ślusarskich, robót antykorozyjnych, izolacyjnych, odnawiania, uzupełniania powłok malarskich, robot budowlanych i wykończeniowych z wyłączeniem napraw i konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej, obudów grzejnikowych i szklenia, będących przedmiotem odrębnego postępowania.
  2) usługi dotyczące konserwacji, napraw oraz usuwania awarii instalacji sanitarnych, instalacji wodnych, kanalizacyjnych, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i gazowych wraz z urządzeniami (z wyłączeniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej).

  3.2.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia w odniesieniu do budynków oraz obiektów usytuowanych w obrębie nieruchomości zarządzanych przez Zamawiającego znajdujących się:
  3.2.1.Żłobek nr 1 - ul. Lwowska 20, Wrocław,
  3.2.2.Żłobek nr 2 - ul. Zemska 33, Wrocław,
  3.2.3.Żłobek nr 3 - ul. Białowieska 27, Wrocław,
  3.2.4.Żłobek nr 4 - ul. Kłodnicka 25, Wrocław,
  3.2.5.Żłobek nr 5 - ul. Dokerska 5, Wrocław,
  3.2.6.Żłobek nr 6 - ul. Krowia 1, Wrocław,
  3.2.7.Żłobek nr 7 - ul. Drukarska 9, Wrocław,
  3.2.8.Żłobek nr 8 - ul. Sądowa 6, Wrocław,
  3.2.9.Żłobek nr 9 - ul. Wrońskiego 13d, Wrocław,
  3.2.10.Żłobek nr 10 - ul. H. Brodatego 17, Wrocław,
  3.2.11.Żłobek nr 11 - ul. Hubska 39, Wrocław,
  3.2.12.Żłobek nr 12 - ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław,
  3.2.13.Żłobek nr 13 - ul. Wieczysta 107, Wrocław,
  3.2.14.Żłobek nr 14 - ul. Mulicka 4c, Wrocław,
  3.2.15.Żłobek nr 15 - ul. Łukowa 37, Wrocław,
  3.2.16.Budynek administracyjny - ul. Fabryczna 15, Wrocław.

  3 . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w:
  - Projekcie umowy wraz z załącznikami do umowy - załącznik nr 9 do SIWZ;
  - W wykazie przykładowych, przewidywanych usług do wykonania - załącznik nr 10 do SIWZ;

  Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
  50.00.00.00-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne;
  50.70.00.00-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych;
  50.72.00.00-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania;
  50.76.00.00-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności publicznej;
  45.00.00.00-7 Roboty budowlane;
  45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe;
  45.11.22.00-7 Usuwanie powłoki gleby;
  45.22.32.20-4 Roboty zadaszeniowe;
  45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni;
  45.23.32.50-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg;
  45.26.19.00-3 Naprawa i konserwacja dachów;
  45.26.25.10-9 Roboty kamieniarskie;
  45.26.25.20-2 Roboty murowe;
  45.26.25.21- 9 Roboty murarskie w zakresie fasad;
  45.26.25.22-6 Roboty murarskie;
  45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
  45.41.00.00-4 Tynkowanie;
  45.43.00.00-0 Pokrywanie podłóg i ścian;
  45.44.21.00-8 Roboty malarskie;
  45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
  45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
  45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne;
  45.33.23.00-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne;
  45.33.24.00-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych;
  45.33.30.00-0 Roboty instalacyjne gazowe,
  45.44.23.00-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni;
  45.45.41.00-5 Odnawianie.
 12. Remont rozdzielni niskiego napięcia istniejącej stacji transformatorowej R-509-7, niezbędny do objęcia rezerwowym źródłem zasilania wszystkich obiektów Zakładu Karnego w Wołowie, znak sprawy D/Kw-220/12/15
  Zamawiający: Zakład Karny Wołów, Wołów
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie rozdzielni niskiego napięcia istniejącej stacji transformatorowej R-509-7, niezbędne do objęcia rezerwowym źródłem zasilania wszystkich obiektów Zakładu Karnego w Wołowie. W ramach niniejszej umowy należy wykonać zakres robót budowlanych określony w dokumentacji projektowej w części elektrycznej, będący drugim etapem remontu rozdzielni nN, a polegający w szczególności na:
  1) wymianie istniejącej rozdzielnicy głównej budynku: pól odpływowych wraz z polem zasilającym oraz układem automatyki SZR,
  2) wykonaniu i odbiorze nowego układu pomiarowego, wg uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A.,
  3)demontażu istniejącej rozdzielnicy głównej budynku,
  4) unieczynnieniu istniejącego zasilania ZK-1/KUCHNIA, 5) przepięciu istniejących obwodów odbiorczych na pola odpływowe nowej rozdzielnicy
 13. Budowa doświetlenia miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie szkół: Pakiet 1 (Zad. 1, 3, 5, 8): 1. ul. Mulicka 2. ul. Zachodnia 3. ul. Ignuta 4. ul. Chorwacka/ul. Czeska Pakiet 2 (Zad. 2, 6, 7, 9): 1. ul. Wejherowska 2. ul. Kielecka 3. ul. Brodzka 4. ul. Stanisławowska
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa doświetlenia miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie szkół 2.Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Roboty budowlane: - ułożenie kabla oświetleniowego - ustawienie słupów oświetleniowych - odbudowa nawierzchni - zieleń - zastępcza organizacja ruchu (wyniesienie, utrzymanie i demontaż) z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania
 14. Wykonanie modernizacji stacji SN zasilania Pompowni Zwierzyniec w ramach projektu: Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap I.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie modernizacji stacji SN zasilania Pompowni Zwierzyniec w ramach Projektu pn.: Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap I Przedsięwzięcie II Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów niezbędnych dla zbiornika.

  Gwarancja: min. 60 - max.90 (w miesiącach) licząc od daty odbioru końcowego
 15. Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem południowej ściany szczytowej budynku H Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Wrocław
  zamówienie poniżej 30 tys. euro..
 16. Wymiana rozdzielnic wnętrzowych niskiego napięcia nN w stacji dwutransformatorowej R-2934 w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu przy ul. Warszawskiej 2 wraz ze sporządzeniem uproszczonej dokumentacji projektowej i wykonaniem robót budowlanych.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza, Wrocław
  Prace, dotyczące wymiany rozdzielnic będą polegały na:
  1. Sporządzeniu i przedstawieniu rozwiązania technicznego - projektu uproszczonego dla rozdzielnicy-rozdzielnic nN,
  2. Rozłączeniu i demontażu istniejących rozdzielnic niskiego napięcia,
  3. Demontażu istniejących mostów szynowych niskiego napięcia,
  4. Montażu nowej przyściennej rozdzielnicy 25 polowej, dostarczonej przez Wykonawcę,
  5. Zabudowaniu i podłączeniu nowych elastycznych mostów do transformatorów i do nowej rozdzielnicy (2 x przewód Lgy 240 mm2 na fazę i 1 przewód Lgy 240 mm2 dla przewodu PEN),
  6. Podłączeniu kabli o przekroju żył do 240 mm2 obwodów odbiorczych,
  7. Podłączeniu do rozdzielnicy wszystkich istniejących instalacji potrzeb własnych stacji (oświetlenie, gniazda wtykowe, instalacja sygnalizatora prądów zwarciowych.),
  8. Wykonaniu nowych pokryw kanałowych z blachy stalowej ryflowanej i przykryciu odkrytych kanałów kablowych,
  9. Ewentualnej naprawy, zabezpieczeniu antykorozyjnym i pomalowaniu ślusarki stacyjnej farbą olejną,
  10. Wykonaniu wszystkich pomiarów, wymaganych przepisami,
  11. Sporządzeniu dokumentacji powykonawczej w postaci zaktualizowanego schematu jednokreskowego układu połączeń stacji (w oparciu o stary schemat stacji, przekazany przez Zamawiającego), protokołów z wykonanych pomiarów i przekazaniu ich Zamawiającemu w trakcie czynności odbiorczych,
  Szczegółowy zakres prac do realizacji przewiduje zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
  Harmonogram prac zostanie przygotowany w oparciu o harmonogram planowanych wyłączeń, opracowany na potrzeby realizacji opisanych wyżej zadań przez Służby Zamawiającego.
  Wspólny słownik zamówień:
  71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego,
  45000000-7 - Roboty budowlane,
  45442100-8- Roboty malarskie,
  45262360- 8- Cementowanie,
  71314100-3 - Usługi elektryczne,
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 17. Posadowienie i przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stacjonarnego kontenerowego zespołu spalinowo - elektrycznego, o mocy 250 kVA w Jednostce Wojskowej 4161, w Kłodzku
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest posadowienie i przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stacjonarnego kontenerowego zespołu spalinowo-elektrycznego o mocy 250 kVA w JW. 4161 W Kłodzku.
  Zakres robót obejmuje :
  - demontaż z istniejącego fundamentu i transport do miejsca przechowywania istniejącego zespołu spalinowo-elektrycznego 125 kVA,
  - demontaż istniejącego przyłącza kablowego do zespołu spalinowo-elektrycznego 125 kVA ,
  - rozbiórka istniejącego fundamentu pod zespół spalinowo-elektryczny 125 kVA,
  - przełożenie istniejącego kabla nn w sąsiedztwie stacji trafo z uwagi na kolizję z projektowanym fundamentem zespołu spalinowo-elektrycznego 250 kVA,
  - wykonanie fundamentu pod zespół spalinowo-elektryczny 250 kVA,
  - wykonanie linii kablowych łączących :
  a) transformator z przełącznikiem SZR poprzez rozłącznik serwisowy SIRCO 630 A lub równoważny ,
  b) transformator z rozdzielnią główną nn w stacji trafo,
  c) rozdzielnię główną nn w stacji trafo z przełącznikiem SZR,
  - montaż rozłącznika serwisowego SIRCO 630 A lub równoważnego w pomieszczeniu stacji trafo ,
  - demontaż przełącznika PZK 630 A w rozdzielni głównej nn,
  - montaż przełącznika SIRCOVER 630 A lub równoważnego w rozdzielni głównej nn w miejsce zdemontowanego przełącznika PZK 630 A,
  - transport z miejsca przechowywania na plac budowy zespołu spalinowo-elektrycznego 250 kVA,
  - posadowienie na wykonanym fundamencie i przyłączenie do wykonanych sieci kablowych zespołu spalinowo-elektrycznego 250 kVA oraz zamontowanych aparatów nn wraz z uruchomieniem agregatu prądotwórczego,
  - wykonanie instalacji uziemień roboczych zespołu spalinowo - elektrycznego 250 kVA.
 18. Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie
  Zamawiający: Gmina Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów oświetlenia drogowego w gminie Kąty Wrocławskie z podziałem na zadania: UWAGA: Realizację zamówienia należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz w zakresie określonym przez Zamawiającego na załączonych mapach poglądowych stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. W celu unifikacji oświetlenia zaleca się przyjąć słupy, oprawy oświetleniowe i wyposażenie szafek oświetleniowych, w podobnym standardzie i typie jak istniejące na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Linie oświetleniowe zaprojektować jako linie kablowe z zastosowaniem opraw oświetleniowych w technologii LED. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności..
 19. Przebudowa części pomieszczeń w celu przeniesienia stacji transformatorowej, sieci zasilającej oraz wewnętrznej linii zasilającej w budynku Centrum Treningowego Nr 5 przy ul. Spiskiej 1 we Wrocławiu.
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN sp. z o.o., Wrocław
  Przebudowa części pomieszczeń w celu przeniesienia stacji transformatorowej, sieci zasilającej oraz wewnętrznej linii zasilającej, w budynku Centrum Treningowego Nr 5 przy ul. Spiskiej 1/Jacka Kuronia we Wrocławiu, zgodnie z dokumentacją projektową. Podstawowe roboty objęte zamówieniem ujęte w projekcie wykonawczym i przedmiarze polegają na: 1) zaadoptowaniu pomieszczeń (17,24m² na parterze i 16,65m² w piwnicy) dla potrzeb energetycznych, 2) zamontowaniu w tych pomieszczeniach: rozdzielnicy R-SN 20 kV, transformatora 20/04 kV o mocy 400 kVA, i 18 polowej rozdzielnicy RG-NN, 3) wykonaniu nowego złącza kablowego ZK-SN, 4) wykonaniu nowej linii zasilającej 20 kV, 5) likwidacji starego zasilani 10 kV, 6) przełożeniu i włączeniu wszystkich wewnętrznych linii NN do nowej rozdzielni NN, 7) demontażu dotychczasowych urządzeń energetycznych: złącze kablowe ZK-SN 10 kV, rozdzielnia SN 10 kV, transformator 10/04 kV - 1000 kVA, rozdzielnia RG-NN. Do obowiązku Wykonawcy należy również: 1) wykonanie i uzgodnienie powykonawczej mapy geodezyjnej, 2) współpraca z TAURON Dystrybucja S. A. celem przestrzegania i spełnienia wszystkich warunków dotyczących fazy wykonawstwa, ujętych w wydanych przez Turon Warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/05/TR5/JG/WN/1159/4772/14 z 21.07.2014 r. załączonych do dokumentacji projektowej. Podczas wykonywania prac zasilany obiekt nie będzie wyłączony z eksploatacji a w związku z tym w harmonogramie realizacji należy uwzględnić: 1) W pierwszej kolejności musi być wykonany i odebrany nowy układ zasilania po stronie SN i NN. 2) Przełączanie wewnętrznych linii zasilających NN powinno być wykonane w czasie nie dłuższym niż 5 dni. 3) Po przełączeniu zasilania obiektu na nową rozdzielnię GR-NN można przystąpić do demontażu starych urządzeń elektroenergetycznych.
 20. Przebudowa ulicy Jaspisowej we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wraz z odwodnieniem w ul. Jaspisowej, na odcinku od ul. Nefrytowej do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej w rejonie posesji nr 12-12a. Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa jej użytkowników oraz poprawę walorów estetycznych terenu
 21. Przedmiotem zamówienia jest zastępcze wykonawstwo usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym usterek zrealizowanej inwestycji Zaprojektowanie i wykonanie robót bud. - montażowych - żłobek nr 14 przy ul. Mulickiej 4c we Wrocławiu - nie wykonane przez Wykonawcę obiektu. Znak postępowania: ZP-74 WZŻ 2014 Postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia.
  Zamawiający: Wrocławski Zespół Żłobków, Wrocław
 22. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1.
  Zamawiający: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wrocław
 23. Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w budynku nr 4 Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 43.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wrocław
 24. Budowa oświetlenia w ul. Wietrznej 34-46 pomiędzy ul. Poranną, a ul. Wieczorną we Wrocławiu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 25. Wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich celem dostosowania do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wrocław
 26. Projektuj i wybuduj stację transformatorową na szkółkę leśną w Miłogostowicach
  Zamawiający: Nadleśnictwo Legnica, Legnica
 27. Budowa kanalizacji kablowej i wykonanie zasilania docelowego w energię elektryczną Fontanny Multimedialnej w zespole (kompleksie) Hali Stulecia we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wrocław
 28. Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z linią kablową 20 kV dla zasilania oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych
  Zamawiający: Gmina Prusice, Prusice
 29. Projektuj i wybuduj stację transformatorową na szkółkę leśną w Miłogostowicach
  Zamawiający: Nadleśnictwo Legnica, Legnica
 30. Przebudowa drogi ulicy Dolnobrzeskiej we Wrocławiu w zakresie budowy chodnika po stronie numerów parzystych.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 31. Budowa drogi w ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, ul. S. Frankowskiego i ul. E. Rydza - Śmigłego we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 32. Przebudowa linii kablowych SN i NN zasilających stację transformatorową R-1269 ul. Wojciecha z Brudzewa 10 i złącza kablowego ZK-3a zainstalowanego w ścianie budynku stacji oraz rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej, zgodnie z technicznymi warunkami przebudowy nr TR5 LE-4113-W 652 4328 10 z dnia 3.12.2010r. oraz projektem budowlanym pn. Budowa stacji transformatorowej i zjazdu z drogi publicznej do stacji, przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz rozbiórka budynku stacji R-1269 i uzyskanym pozwoleniem na budowę Nr 604-2013 z dnia 08.02.2013r., oraz naprawa zjazdu ..
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław
 33. Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót izolacyjnych cieplnych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wrocław
 34. Wykonanie przyłącza energetycznego - ZDH/19/2012
  Zamawiający: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, Legnica
 35. Remont i adaptacja pomieszczeń po byłej Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wrocław
 36. 9/PZM/2012
  Zamawiający: Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., Wrocław
 37. Roboty remontowo budowlane w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szewcach, gmina Wisznia Mała Zadanie nr 2: Remont sanitariatów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szewcach, gmina Wisznia Mała.
  Zamawiający: Gmina Wisznia Mała, Wisznia Mała
 38. Roboty remontowo-budowlane w żłobku nr 2 przy ul. Zemskiej 33 we Wrocławiu
  Zamawiający: Wrocławski Zespół Żłobków, Wrocław
 39. Wykonanie pętli zapasów kabla na projektowanej i realizowanej sieci oświetleniowej celem umożliwienia w przyszłości rozbudowy oświetlenia drogowego w ul. Fryzjerskiej we Wrocławiu na odcinku od skrzyżowania ul. Fryzjerskiej z ul. Zduńską, do początku sięgacza ul. Fryzjerskiej na wysokości posesji nr 23a.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 40. Przebudowa napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia L-2161 i L-124 w rejonie ul. Brodzkiej we Wrocławiu w podziale na zadania .
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 41. Przebudowa stacji transformatorowej GST2 SN/nn zlokalizowanej w koronie Stadionu Olimpijskiego przy al. I.J. Paderewskiego 35 we Wrocławiu
  Zamawiający: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, Wrocław
 42. Przebudowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem w sięgaczu ul. Solskiego 28-32b we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 43. Budowa oświetlenia drogowego ul. Wiaduktowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Centralnej do ul. Laotańskiej oraz ul. Laotańskiej na odcinku od ul. Wiaduktowej do posesji nr 32.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 44. Przebudowa ul. Omskiej we Wrocławiu w zakresie nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 45. Rozbudowa ul. Ryskiej 1-15 we Wrocławiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 46. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Fryzjerskiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 47. Wykonanie fundamentu pod KRZESŁO Tadeusza Kantora wraz z zagospodarowaniem terenu i iluminacją na skwerze u zbiegu ulic Nowy Świat, Łaziennej i Białoskórniczej we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 48. BUDOWA PRZYŁACZA ENERGETYCZNEGO DO SUW OLSZANICA
  Zamawiający: Gmina Zagrodno, Zagrodno 52
 49. sporządzenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej linii energetycznej zasilającej tereny inwestycyjne Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Środa Śląska
  Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska, Środa Śląska
 50. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Juszczyn
  Zamawiający: Gmina i Miasto Środa Śląska, Środa Śląska
 51. Przebudowa ul. Heblarskiej we Wrocławiu (od skrzyżowania z ul. Ślusarską w kierunku parku do wysokości dz.nr 39 AM 36 obręb Grabiszyn) w zakresie wykonania nawierzchni docelowej.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 52. Budowa oświetlenia na ul.Psie Budy we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 53. Przebudowa sięgacza ul. Miejskiej w zakresie nawierzchni tymczasowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
 54. Zamówienie dodatkowe, udzielone z wolnej ręki do umowy, której przedmiotem jest Przebudowa sięgacza al.Hallera 12-14b we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 55. ROBOTA BUDOWLANA POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE LINII KABLOWEJ SN ORAZ SŁUPÓW LINII NAPOWIETRZNEJ PRZY UL. ROBOTNICZEJ W DŁUGOŁĘCE, GMINA DŁUGOŁĘKA
  Zamawiający: Gmina Długołęka, Mirków
 56. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia część I ul. Wólczyńska na odcinku od ul. Arkuszowej do ul. Estrady, część II Al. Piłsudskiego na odcinku ul. Trakt Brzeski do granic miasta.
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, Warszawa
 57. Przebudowa sięgacza al. Hallera nr 12-14b we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław
 58. Budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN wraz z demontażem linii napowietrznych SN w celu zasilania działki na osiedlu Złotniki we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław