Kogo reprezentuje osoba

Romaniuk Adam

w KRS

Adam Romaniuk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Nazwisko:Romaniuk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Wisznice (Lubelskie), Łyniew (Lubelskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Diadik Jan Kazimierz, Gromysz Jan Wacław, Gromysz Stanisław, Gromysz Stefan, Ro Maszewski Roman Wiesław, Trubaj Dariusz Piotr, Wegiera Zdzisław Fran

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Anaszewski Ryszard, Banach Przemysław Łukasz, Bandzerewicz Maria Magdalena, Charecki Waldemar, Cieśliński Bogdan Ryszard, Czeczott Marian Feliks, Dragan Henryk Stanisław, Dyczewska Kamila, Dymicki Paweł, Gabrylewicz Zbysław Julian, Gierej Teresa, Górski Zbigniew, Hołod Kazimierz, Jaroć Marta, Jaroszewicz Jerzy, Jaroszewicz Maria, Jaszczuk Mariusz, Jóźwik Barbara, Karpiuk Mieczysław, Kałabanowska Katarzyna, Kopaczewski Andrzej Józef, Korneluk Monika Małgorzata, Kuchta Anna, Lepieszko Eliza, Lewczuk Anna, Mazurek Anna, Mazurek Tadeusz, Młynarski Kazimierz, Oleszczuk Henryk, Osypiuk Leon, Pachołek Helena, Panasiuk Dorota, Parchomiuk Waldemar Bernard, Perchuć Ryszard Adam, Pleskaczuk Teresa Krystyna, Romańczuk Jan Kazimierz, Romanowicz Jan, Samojluk Krystyna Halina, Skrzyńska Katarzyna, Sokołowski Józef Grzegorz, Sokołowski Maciej, Sputowska Katarzyna, Styrnik Andrzej Stanisław, Szymoniuk Sabina Albina, Szyszkowski Sławomir, Słyszko Salwin, Waszczuk Jarosław Piotr, Wiczuk Grażyna Maria, Wieczorek Iwona Gabriela, Żarkiewicz Roman, Żarkiewicz Zygmunt, Zawistowski Janusz, Zdolska Maria Weronika, Zieńczuk Alicja

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Rola Kamil

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aktywni Na Wschodzie, Rowiny − KRS 0000344650
 2. Bank Spółdzielczy W Wisznicach, Wisznice − KRS 0000148724
 3. Fundacja Dla Gminy Sosnówka, Sosnówka − KRS 0000043142
 4. Fundacja Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, Warszawa − KRS 0000683269
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Wisznicach, Wisznice − KRS 0000169094
 6. M.a.g. Consulting Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000654727
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Czeputce, Czeputka − KRS 0000086153
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Lipinkach, Lipinki − KRS 0000017574
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Łyniewie, Łyniew − KRS 0000024605
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Podedwórzu, Podedwórze − KRS 0000014330
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Polubiczach Wiejskich I, Polubicze Wiejskie I − KRS 0000024595
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Sosnówce, Sosnówka − KRS 0000017583
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Zaliszczu, Zaliszcze − KRS 0000025110
 14. Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej W Parczewie, Parczew − KRS 0000213154
 15. Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury W Parczewie, Parczew − KRS 0000040054
 16. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Łyniew, Marylin − KRS 0000182435
 17. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Wsi Lubelskiej, Zaliszcze − KRS 0000011467
 18. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Osp Jedna Dubica, Dubica Dolna − KRS 0000026435
 19. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne W Podedwórzu, Podedwórze − KRS 0000333385

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa − KRS 0000127435
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Winpol Sp. Z O.O., Biała Podlaska − KRS 0000100426
 3. Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek, Radzyń Podlaski − KRS 0000132004
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Wygodzie, Wygoda − KRS 0000260178
 5. Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw Sad-pol Polubicze, Polubicze Dworskie − KRS 0000166886
 6. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych Rp W Warszawie, Warszawa − KRS 0000063938

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 475 000 złotych na sfinansowanie niedoboru budżetowego określonego w uchwale budżetowej na 2012 rok
  Zamawiający: Gmina Podedwórze, Podedwórze
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa, polegająca na udzieleniu Gminie Podedwórze długoterminowego kredytu w wysokości 475 000 złotych na sfinansowanie niedoboru budżetowego określonego w uchwale budżetowej na 2012 rok. Wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia
 2. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wisznice
  Zamawiający: Gmina Wisznice, Wisznice
  I. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wisznice w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2014 r. polegająca na prowadzeniu: 1. W zakresie budżetu Gminy Wisznice: 1) rachunku podstawowego-bieżącego budżetu Gminy Wisznice, 2) rachunku sum depozytowych Urzędu Gminy Wisznice, 3) rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Wisznice, 4) rachunków z programów pomocowych (w zależności od potrzeb). 2. W zakresie jednostek budżetowych Gminy Wisznice rachunki bieżące, rachunki Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych oraz (w zależności od potrzeb) rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Wisznice, tj.: 1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznicach, 2) Gminnego Zakładu Komunalnego w Wisznicach Sp. z o.o., 3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wisznicach, 4) Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach, 5) Publicznego Gimnazjum w Wisznicach, 6) Szkoły Podstawowej w Wisznicach, 7) Szkoły Podstawowej w Horodyszczu, 8) Szkoły Podstawowej w Dubicy, 9) Szkoły Podstawowej w Polubiczach, 10) Szkoły Podstawowej w Dołholisce. II. Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy: 1. Obsługa rachunków wymienionych w pkt. I., w tym : 1/ otwieranie rachunków bankowych, 2/ prowadzenie rachunków, 3/ realizacja przelewów na rachunki w innych bankach, 4/ realizacja przelewów na rachunki prowadzone w tym samym banku, 5/ wydawanie blankietów czekowych, 6/ realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, 7/ dostarczenie (2 razy w tygodniu) gotówki do kasy Urzędu Gminy i odbiór (5 razy w tygodniu) gotówki z kasy Urzędu Gminy, 8/ przyjmowanie od podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności, w kasach banku, 9/ realizacja przelewów w systemie elektronicznym wraz z bezpłatnym udostępnieniem oprogramowania, przeszkolenia i instalacją w siedzibie zamawiającego dla wszystkich rachunków bankowych jednostek budżetu, 10/ zastrzeganie czeków zgubionych i skradzionych. 2. Udzielanie kredytu obrotowego-odnawialnego w rachunku bieżącym do kwoty każdorazowo określonej w uchwale budżetowej Rady Gminy Wisznice. 3. Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach, w tym: 1/ na lokatach terminowych, 2/ a-vista. III. Plan wydatków budżetowych gminy Wisznice w latach 2007, 2008, 2009, 2010. L. p. Nazwa Kwota w zł 1. Plan wydatków budżetu gminy w roku 2011 25 740 308,00 2. Plan wydatków budżetu gminy w roku 2012 23 445 432,00 3. Plan wydatków budżetu gminy w roku 2013 18 203 144,00 4. Plan wydatków budżetu gminy w roku 2014 17 146 061,00
 3. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Podedwórze
  Zamawiający: Gmina Podedwórze, Podedwórze
  Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Podedwórze obejmująca:
  I. W zakresie budżetu Gminy Podedwórze:
  rachunek bieżący - podstawowy,
  rachunek sum depozytowych.
  II. W zakresie jednostek budżetowych :
  1) Rachunek bieżący następujących jednostek budżetowych :
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu,
  - Zespół Placówek Oświatowych- Szkoła ,
  - Zespół Placówek Oświatowych - Gimnazjum
  - Zespół Placówek Oświatowych -Przedszkole
  2) Rachunki dochodów własnych następujących jednostek budżetowych:
  - Szkoła Podstawowa w Podedwórzu.
  3) Rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych następujących jednostek :
  - Urzędu Gminy Podedwórze
  - Zespołu Placówek Oświatowych
  III. Rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu
 4. Udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 7 145 900 złotych na budowę dróg wchodzących w skład inwestycji pod nazwą BUDOWA DRÓG GMINNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OBSZARU TURYSTYCZNEGO/DOLINA ZIELAWY/ realizowanej w ramach RPO Województwa Lubelskiegona lata 2007 -2013
  Zamawiający: Urząd Gminy Podedwórze, Podedwórze
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa, polegająca na udzieleniu Gminie Podedwórze krótkoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 7 145 900 zł Słownie: (siedem milionów sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych) na realizację inwestycji pod nazwą /Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego /Dolina Zielawy/ realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia..

Inne osoby dla Romaniuk (208 osób):