Kogo reprezentuje osoba

Romańska Emilia

w KRS

Emilia Romańska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Emilia
Nazwisko:Romańska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1979 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Lipka (Wielkopolskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banaczyk Aleksandra, Bonin Franciszek Albin, Chałubek Czesław, Grochowski Kazimierz Zbigniew, Jaskólska Teresa, Klimek Alojzy, Kosecka Natalia Julita, Kowalewska Kamila, Kowalski Roman Franciszek, Kumek Norbert Jan, Kuś Marian Adam, Kutzmann Friedhelm Hubert, Kutzmann Magdalena, Masłoń Wioletta, Napora Bogdan, Okoń Hanna Teresa, Osięglewski Tomasz, Oszczypała Przemysław, Papke Iwona Judyta, Pieścikowska Dagmara, Poznaniak Ewa, Rudzik Aleksandra, Sieg Piotr, Suchacka Mariola Teresa, Szefler Kamila Bożena, Szerszeń Barbara, Tłok Agnieszka, Wasiak Anna, Wołoszyńska Mariateresa Teresa, Włodarczyk Maria, Żytkowiak Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wolter Franciszek Leon

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aikon Poznań Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000438751
 2. Animal Sp. Z O.O., Lipka − KRS 0000330343
 3. Bank Spółdzielczy W Lipce, Lipka − KRS 0000128627
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Lipce, Lipka − KRS 0000039285
 5. Rola Sp. Z O.O., Człuchów − KRS 0000128583
 6. Spółdzielczy Bank Ludowy W Zakrzewie, Zakrzewo − KRS 0000110644
 7. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa W Wołominie Likwidacyjnej, Wołomin − KRS 0000051692

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Biznes i Finanse Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000355804
 2. Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy, Debrzno − KRS 0000257032
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Złotów − KRS 0000119873
 4. Pilski Rynek Hurtowy Sp. Z O.O., Piła − KRS 0000163592
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zacisze, Lipka − KRS 0000173298
 6. Zrzeszenie Producentów Zbóż i Rzepaku Rola, Człuchów − KRS 0000076386

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 770.000,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Lipka, Lipka
  1) Kredyt w wysokości 770.000,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w PLN
  2) Planowany okres kredytowania od 12.12.2016 r. do 29.08.2025 r.
  3) Okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 27.02.2017 r. (pierwsza rata płatna w dniu 28.02.2017 r.)
  4) Uruchomienie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Gminy Lipka: 41 8943 0004 0000 0257 2000 0010 na podstawie złożonej dyspozycji przez Zamawiającego
  5) Spłata rat kapitałowych – kwartalnie: 35 rat płatne w ostatnim dniu roboczym miesiąca lutego, maja, sierpnia, listopada, pierwsze 8 rat po 2.500 zł począwszy od lutego 2017 roku, następne 12 rat po 10.000 zł, następne 6 rat po 30.000 zł, następne 9 rat po 50.000 zł
  6) Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR – 3M dla depozytów 3-miesięcznych z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek plus stała marża Wykonawcy.
 2. udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 290.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Gmina Lipka, Lipka
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 290.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - na okres od 30.12.2015 r. do 29.08.2025 r. 1) Planowany okres kredytowania od 30.12.2015 r. do 29.08.2025 r. 2) Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 30.05.2016 r. (pierwsza rata płatna w dniu 31.05.2016 r. 3) Uruchomienie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Gminy Lipka: 41 8943 0004 0000 0257 2000 0010 na podstawie złożonej dyspozycji przez Zamawiającego. 4) Spłata rat kapitałowych - kwartalnie: 38 rat płatne w ostatnim dniu roboczym miesiąca lutego, maja, sierpnia, listopada, pierwsze 3 raty po 2.000 zł począwszy od maja 2016 roku, następne 17 rat po 4.000 zł, następne 18 rat po 12.000 zł. 5) Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR - 3M dla depozytów 3-miesięcznych z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek plus stała marża Wykonawcy.
  6) W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie na koniec każdego miesiąca w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca. Oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy. O wysokości oprocentowania oraz kwocie odsetek należnych do zapłaty Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego pisemnie bądź pocztą elektroniczną na adres skarbnik@lipka.pnet.pl
  7) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  8) Prowizja przygotowawcza 0%.
  9) Bank rezygnuje z wszelkich opłat związanych z realizacją umowy kredytowej w trakcie jej obowiązywania.
  10) Umowa kredytowa zostanie podpisana przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika w siedzibie Zamawiającego.
  11) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisane przez Wójta z kontrasygnatą Skarbnika.
  12) Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
  13) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów, odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty.
  14) Gwarantowany minimalny poziom uruchomienia kredytu to kwota 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Inne osoby dla Romańska (101 osób):