Kogo reprezentuje osoba

Rybitwa Krystyna Lucyna

w KRS

Krystyna Lucyna Rybitwa

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystyna
Drugie imię:Lucyna
Nazwisko:Rybitwa
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Łaskarzew (Mazowieckie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antonowicz Krystyna, Babik Janusz Stanisław, Bieńko Alicja Franciszka, Cieśla Adam Stanisław, Ciołek Barbara, Dąbrowa Anna Genowefa, Dąbrówka Jan, Fryc Maria Teresa, Gugałka Henryk, Hacz Krystyna Rozalia, Hacz Wacław, Józwicka Grażyna, Kalbarczyk Halina Antonina, Kowaluk Robert Michał, Krupa Marianna, Kwiatkowski Jan Franciszek, Mąkowska Halina, Marczak Marta Emilia, Metera Halina Maria, Misiak Krystyna, Niezgoda Stanisław, Nowek Krystyna, Paziewska Marta Marianna, Pełka Renata, Ragus Renata, Sierańska Lena, Skoczek Ilona Katarzyna, Suchecka Anna, Talarek Celina, Tobiasz Zofia Hanna, Wisio Teresa, Wojdyga Hanna Stanisława, Zalech Joanna, Zygadło Adam Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Paciorek Mirosław Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Łaskarzewie, Łaskarzew − KRS 0000099139
 2. Klub Seniora Pogodni, Sobolew − KRS 0000646886
 3. Kółko Rolnicze W Podstolicach, Podstolice − KRS 0000278258
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Izdebnie, Izdebno − KRS 0000513797
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Sokole, Sokół − KRS 0000073011
 6. Spółdzielnia Usługowo-produkcyjna Metrol, Maciejowice − KRS 0000113586
 7. Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne, Łaskarzew − KRS 0000123309
 8. Stowarzyszenie Historyczne Ziemi Łaskarzewskiej, Łaskarzew − KRS 0000327606
 9. Stowarzyszenie Przyjaciół Sobolewa, Sobolew − KRS 0000187146
 10. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego, Garwolin − KRS 0000110979

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Łaskarzewie, Łaskarzew − KRS 0000127970
 2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Sobolewie Z Siedzibą W Gończycach, Gończyce − KRS 0000216272

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Miasto Łaskarzew, Łaskarzew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 PLN (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100) dla Miasta Łaskarzew z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. I rata odsetkowa płatna do dnia 31.05.2015r. - ostatnia do dnia 31.12.2021r. I rata kapitałowa płatna do dnia 31.01.2016r. - ostatnia do dnia 31.12.2021r. jak niżej: I 2016 31 1 000,00 PLN II 28 1 000,00 PLN III 31 1 000,00 PLN IV 30 1 000,00 PLN V 31 1 000,00 PLN VI 30 1 000,00 PLN VII 31 1 000,00 PLN VIII 31 1 000,00 PLN IX 30 1 000,00 PLN X 31 1 000,00 PLN XI 30 1 000,00 PLN XII 31 1 000,00 PLN I 2017 31 1 000,00 PLN II 29 1 000,00 PLN III 31 1 000,00 PLN IV 30 1 000,00 PLN V 31 1 000,00 PLN VI 30 1 000,00 PLN VII 31 1 000,00 PLN VIII 31 1 000,00 PLN IX 30 1 000,00 PLN X 31 1 000,00 PLN XI 30 1 000,00 PLN XII 31 1 000,00 PLN I 2018 31 1 000,00 PLN II 28 1 000,00 PLN III 31 1 000,00 PLN IV 30 1 000,00 PLN V 31 1 000,00 PLN VI 30 1 000,00 PLN VII 31 1 000,00 PLN VIII 31 1 000,00 PLN IX 30 1 000,00 PLN X 31 1 000,00 PLN XI 30 1 000,00 PLN XII 31 1 000,00 PLN I 2019 31 1 000,00 PLN II 28 1 000,00 PLN III 31 1 000,00 PLN IV 30 1 000,00 PLN V 31 1 000,00 PLN VI 30 1 000,00 PLN VII 31 1 000,00 PLN VIII 31 1 000,00 PLN IX 30 1 000,00 PLN X 31 1 000,00 PLN XI 30 1 000,00 PLN XII 31 1 000,00 PLN I 2020 31 9 412,00 PLN II 28 9 412,00 PLN III 31 9 412,00 PLN IV 30 9 412,00 PLN V 31 9 412,00 PLN VI 30 9 412,00 PLN VII 31 9 412,00 PLN VIII 31 9 412,00 PLN IX 30 9 412,00 PLN X 31 9 412,00 PLN XI 30 9 412,00 PLN XII 31 9 412,00 PLN I 2021 31 9 412,00 PLN II 29 9 412,00 PLN III 31 9 412,00 PLN IV 30 9 412,00 PLN V 31 9 412,00 PLN VI 30 9 412,00 PLN VII 31 9 412,00 PLN VIII 31 9 412,00 PLN IX 30 9 412,00 PLN X 31 9 412,00 PLN XI 30 9 412,00 PLN XII 31 9 401,00 PLN
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 408 967,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Sobolew, Sobolew
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie
  kredytu długoterminowego w wysokości 408 967,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i
  kredytów. 2. Udzielenie kredytu w wysokości 408 967,00 zł, nastąpi w jednej transzy uruchomionej na wniosek
  Zamawiającego. 3. Okres kredytowania - do dnia 30.05.2022 r. 4. Spłata kredytu (kapitału) - karencja w spłacie kapitału do
  dnia 29.05.2015 r., tj. do dnia poprzedzającego dzień spłaty pierwszej raty kredytu (kapitału). Spłata kapitału w latach 2015-
  2022 w wielkości i terminach podanych w załączniku nr 6 do SIWZ. 5. Spłata odsetek - w terminach określonych w załączniku
  nr 5 do SIWZ (§ 6 wzoru umowy) 6. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M, ustalonej
  jako średnia arytmetyczna notowań z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczone są odsetki, powiększone o stałą
  marżę banku. 7. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych w oparciu o rzeczywiste saldo zadłużenia. Przy
  naliczeniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni. 8. Cenę oferty (koszt kredytu) stanowi
  suma odsetek (stawka WIBOR + stała marża banku). Nie dopuszcza się naliczanie żadnych innych dodatkowych opłat i
  prowizji (np. za prowadzenie rachunków, przelewy, za wydawanie opinii co do realizacji spłat kredytu, prowizji od
  przyznanego kredytu, wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, itp.). 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
  wcześniejszej spłaty kredytu i ewentualną zmianę harmonogramu spłat lub też samą zmianę harmonogramu spłat kredytu
  bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i kar. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za
  okres jego faktycznego wykorzystania, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez
  ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej
  Wykonawcę. 10. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy. Do weksla
  będzie wystawiona deklaracja wekslowa
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 559 099,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Sobolew, Sobolew
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie
  kredytu długoterminowego w wysokości 559 099,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i
  pożyczek. 2. Udzielenie kredytu w wysokości 559 099,00 zł, nastąpi w jednej transzy uruchomionej na wniosek
  Zamawiającego. 3. Okres kredytowania - do dnia 31.12.2019 r. 4. Spłata kredytu (kapitału) - karencja w spłacie kapitału do
  dnia 29.06.2015 r., tj. do dnia poprzedzającego dzień spłaty pierwszej raty kredytu (kapitału). Spłata kapitału w latach 2015-
  2019 w wielkości i terminach podanych w załączniku nr 6 do SIWZ. 5. Spłata odsetek - pierwsze odsetki płatne do
  31.12.2014 r. Następne odsetki płatne będą w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału. Ostatnie odsetki płatne
  będą do 31.12.2019 r. - na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. 6. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne,
  uzależnione od stawki WIBOR 1M, ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za
  który naliczone są odsetki, powiększone o stałą marżę banku. 7. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach
  miesięcznych w oparciu o rzeczywiste saldo zadłużenia. Przy naliczeniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą
  liczbę dni, a rok 365 dni. 8. Cenę oferty (koszt kredytu) stanowi suma odsetek (stawka WIBOR + stała marża banku). Nie
  dopuszcza się naliczanie żadnych innych dodatkowych opłat i prowizji (np. za prowadzenie rachunków, przelewy, za
  wydawanie opinii co do realizacji spłat kredytu, prowizji od przyznanego kredytu, wcześniejszej spłaty całości lub części
  kredytu, itp.). 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu i ewentualną zmianę harmonogramu
  spłat lub też samą zmianę harmonogramu spłat kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i kar. W przypadku
  wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania, a nie do końca umowy
  (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłatykredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. 10. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny
  in blanco z wystawienia Kredytobiorcy. Do weksla będzie wystawiona deklaracja wekslowa..
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 350000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie
  Zamawiający: Urząd Miasta Łaskarzew, Łaskarzew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 350000,00 PLN (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie. Kredyt udzielony będzie w dwóch transzach I - transza w wysokości 275000,00 zł postawiona do dyspozycji kredytobiorcy w dniu 14 września 2012r. , II - transza w wysokości 75000,00 zł postawiona do dyspozycji kredytobiorcy
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 123 992,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie planowanego deficytu.
  Zamawiający: Urząd Miasta Łaskarzew, Łaskarzew
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 123 992,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie planowanego deficytu.
 6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 589.322,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie spłaty zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Urząd Miasta Łaskarzew, Łaskarzew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 589 322,00 PLN (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 PLN dla Miasta Łaskarzew
  Zamawiający: Urząd Miasta Łaskarzew, Łaskarzew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysiecy złotych) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (budowa dróg) zaplanowane do realizacji w 2009r.