Kogo reprezentuje osoba

Rymaszewski Maciej Michał

w KRS

Maciej Michał Rymaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maciej
Drugie imię:Michał
Nazwisko:Rymaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1973 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ćwiertnia Małgorzata, Golonka Tadeusz, Maciołek Wiesław Paweł, Miłek Jarosław Marcin
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hanko Wincentyna, Maciołek Michał Adrian, Miłek Jolanta, Rymaszewska Magdalena Joanna, Tatkowski Adam Kazimierz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ćwiertnia Małgorzata, Golonka Tadeusz, Maciołek Wiesław Paweł, Miłek Jarosław Marcin

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cdn-partner W Krakowie Sp. Z O.O.., Kraków − KRS 0000045455
 2. Pastorius Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000180486
 3. Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe Gralux Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000115007
 4. Rodan Computers Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000246092

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bpd Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226053
 2. Cdn S.A., Kraków − KRS 0000028141
 3. Centrum Jasnogórska 44 Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000131205
 4. Rck Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000189387

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej wraz z przeszkoleniem personelu i zapewnieniem opieki serwisowej dla Narodowego Centrum Nauki z siedziba w Krakowie, nr sprawy: CRZP/NCN/4/2011
  Zamawiający: Narodowe Centrum Nauki, Kraków
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej wraz z przeszkoleniem personelu i zapewnieniem opieki serwisowej dla Narodowego Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie.
  2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 21 dni, liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.
  3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy też katalogi producenta (np. poprzez wskazanie typów, symboli, wersji, producentów, konfiguracji itp.), pozwalające na ocenę zgodności oferowanego oprogramowania i urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ.
  4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 24 miesięczną gwarancję na przedmiot zamówienia przy uwzględnieniu szczegółowych warunków wskazanych przy opisie poszczególnych elementów zamówienia. Gwarancja winna być realizowana w miejscu użytkowania oprogramowania i urządzeń, co oznacza, iż w przypadku niemożności naprawy u użytkownika, Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania i transportu oraz zwrotnego dostarczenia po naprawie, a w przypadku, gdyby naprawa trwała dłużej niż 14 dni roboczych do dostarczenia na okres naprawy oprogramowania i urządzeń zastępczych o nie gorszych parametrach.
  5. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ.
  6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia).
  7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
  8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ

Inne osoby dla Rymaszewski (29 osób):