Kogo reprezentuje osoba

Sacharczuk Bazyli

w KRS

Bazyli Sacharczuk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bazyli
Nazwisko:Sacharczuk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Bielsk Podlaski (Podlaskie)
Przetargi:249 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antosiuk Roman, Kuczyński Mirosław Marian, Maksymiuk Piotr, Miniuk Jan, Sawicki Tadeusz, Wawrzyniak Stefania

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Maksymiuk Leon

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Maksbud Sp. Z O.O., Bielsk Podlaski − KRS 0000187227

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
  Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach: CZĘŚĆ 1: Zakres A - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 2: Zakres B - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 3: Zakres C - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 4: Zakres D - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 5: Zakres E - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 6: Zakres F - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 7: Zakres G - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 8: Zakres H - odśnieżanie dróg pługami Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - odśnieżanie dróg pługami Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 9 : Zakres A - zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 10 : Zakres B - zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli 30% w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30. CZĘŚĆ 11 : Zakres C - zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub solanki w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30; - zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli 30% w okresie od podpisania umowy do 2016-04-30
 2. Remont drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku Brańsk - Popławy. Roboty uzupełniające do umowy Nr 50/2015 z dnia 12.10.2015
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  Zadanie polega na: wyrównaniu istniejącego podłoża masą mineralno-asfaltową w ilości 62 t, wykonaniu warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego średniej grubości 4 cm. Mieszanka AC11S jak dla ruchu kategorii KR3 na powierzchni 158,29 m2.
 3. Roboty dodatkowe do umowy Nr 39/2015 z dnia 20.07.2015 r. Przebudowa drogi powiatowej Nr1611B odcinek w miejscowości Widowo.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W dla ruchu KR-1 w ilości 40,4 t
 4. Remont drogi krajowej Nr 66 na odcinku Kadłubówka - Grabowiec od km 61+450 do km 65+975 o łącznej dł. 4,525 km
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
  Remont drogi krajowej Nr 66 na odcinku Kadłubówka - Grabowiec od km 61+450 do km 65+975 o łącznej dł. 4,525 km
 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 107521 B Strabla - Łyse
  Zamawiający: Gmina Wyszki, Wyszki
  Na przedmiotowej drodze planuje się:
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
  - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
  - wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni
  - wykonanie chodnika
  - wykonanie wjazdów
  - wykonanie poboczy i wjazdów
  - wykonanie umocnienia skarp
  - wykonanie oznakowania pionowego
  - pomiar powykonawczy
  Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowo - techniczna stanowiąca załącznik do SIWZ.
 6. Budowa drogi w miejscowości Zaleskie.
  Zamawiający: Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Kościelny
  Część I - odcinek o długości około 870,00m (w tym 300m istniejącej nawierzchni asfaltowej).
  Część II - odcinek o długości około 710,00m.
  Przybliżony zakres robót: Roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie podłoża, ułożenie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej gr. 2cm, ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumiczno-mineralnej gr. 4cm., wykonanie poboczy żwirowych, prace wykończeniowe i porządkowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 7. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gruszki
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
  Wykonanie robót drogowych na odcinku 520 mb..
 8. Przebudowę drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Orla 169,50 m. Roboty uzupełniające do umowy Nr 52/2015 z dnia 12.10.2015
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  Zakresem robót objęto odcinek o długości 169,5 m.
  Przebieg istniejącej drogi to odcinek prosty, bez załamań. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 5,70 m. Droga ma spękaną nawierzchnię bitumiczną z licznymi nierównościami i deformacjami. Na całej długości odcinka droga posiada przekrój szlakowy.
  Przebudowa obejmuje następujące roboty: wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 75 kg/m2 na powierzchni 966,15 m2 z wcześniejszym oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla ruchu kategorii KR3 966,15 m2 wraz ze skropieniem warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową, ścinanie i uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym 508,50 m2.
 9. Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Zadanie A - Remont drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku Brańsk - Popławy Zadanie B - Remont drogi powiatowej Nr1574B na odcinku ulicy 11 Listopada w Bielsku Podlaskim w Kierunku miejscowości Augustowo Zadanie C - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Orla
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  Zadanie A - Remont drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku Brańsk - Popławy
  Przebieg istniejącej drogi to odcinek prosty, posiada jedno załamanie o niewielkim kącie zwrotu.. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 5,40 m. Droga ma spękaną nawierzchnię bitumiczną z licznymi nierównościami i deformacjami. Na całej długości odcinka droga posiada przekrój szlakowy.
  Remont obejmuje następujące roboty: wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 394t z wcześniejszym oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla ruchu kategorii KR3 5340,00 m2 wraz ze skropieniem warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową, ścinanie i uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym 2916 m2.
  Zadanie B - Remont drogi powiatowej Nr1574B na odcinku ulicy 11 Listopada w Bielsku Podlaskim w Kierunku miejscowości Augustowo
  Zakresem robót będzie objęty odcinek od skrzyżowania z ulicą Obwodową do granicy administracyjnej miasta o długości 0,780 km.
  Przebieg istniejącej drogi jest prosty, bez żadnych załamań. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 5,90m. Droga ma spękaną nawierzchnię bitumiczną z licznymi nierównościami i deformacjami. Na całej długości odcinka droga posiada przekrój szlakowy.
  Remont polegał będzie na wykonaniu następujących robót:
  wyrównaniu istniejącego podłoża masą mineralno-asfaltową średnio w ilości 75,00 kg/m2 z wcześniejszym oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni - 350,72 t;
  wykonaniu nakładki bitumicznej szerokości 5,90 m i grubości warstwy 4 cm na powierzchni 4676,25 m2 wraz ze skropieniem warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową;
  uzupełnieniu kruszywem naturalnym, plantowaniu i zagęszczeniu poboczy szerokości 1,5m na powierzchni 2340,00m2
  Zadanie C - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Orla
  Zakresem robót jest objęty odcinek o kilometrażu roboczym od km 0+000 w okolicy skrzyżowania z drogą Nr 1678B w kierunku miejscowości Mikłasze do km 0+600 w kierunku Bielska Podlaskiego, o długości 0,600 km.
  Przebieg istniejącej drogi to odcinek prosty, bez załamań. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 6,00 m. Droga ma spękaną nawierzchnię bitumiczną z licznymi nierównościami i deformacjami. Na całej długości odcinka droga posiada przekrój szlakowy.
  Przebudowa obejmuje następujące roboty: wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 75 kg/m2 na powierzchni 3850,00 m2 z wcześniejszym oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla ruchu kategorii KR3 3850,00 m2 wraz ze skropieniem warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową, ścinanie i uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym 1800 m2.
 10. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1679B od km 2+007,43 do km 2+834,02 (obręb Topczykały gmina Orla)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  Przebudowie podlega odcinek drogi powiatowej o długości 826,59 m. Należy wyprofilować, lokalnie uzupełnić i dogęścić istniejącą podbudowę z kruszywa naturalnego, ułożyć dwuwarstwową nawierzchnię z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (wiążącą grubości 5 cm i ścieralną grubości 4 cm). Szerokość warstwy ścieralnej 5,5 m. Wykonać zjazdy o nawierzchni z kruszywa naturalnego. Droga na niniejszym odcinku przebiega w nasypie, nie występują rowy przydrożne więc nie ma konieczności zakładania rur pod zjazdami. Na poboczach zaprojektowana jest nawierzchnia żwirowa grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.
 11. Roboty dodatkowe do umowy Nr 15/2015 z dnia 15.04.2015 r. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  Roboty dodatkowe obejmują przede wszystkim : rozbiórkę przepustów pod zjazdami 115,1 m; rozebranie nawierzchni 61,5 m; karczowanie pni 85 szt.; roboty ziemne 171 m; zjazdy z kruszywa 99 m2; zjazdy z kostki betonowej 198,41 m2; podbudowę z kruszywa naturalnego 36,41 m2; ustawienie krawężników betonowych 18,20 m2; wykonabie chodnika z kostki brukowej 10,6 m2; wykonanie studni ściekowej 1 szt. i przykanalika PCV 33 m; ułożenie przepustów pod zjazdami 32,5 m; wykonanie przepustu pod koroną drogi 15 m; oczyszczenie rowu z namułu 5663.4 m.
 12. Zamówienie uzupełniające - przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716 B na odcinku Zabłocie - Żerczyce wraz z remontem istniejących poboczy, rowów odwadniających i zjazdów gospodarczych
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w ramach zamówienia uzupełniającego - przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716 B na odcinku Zabłocie - Żerczyce wraz z remontem istniejących poboczy, rowów odwadniających i zjazdów gospodarczych (odc. w km roboczym 0+900,86 - 0+910,86) zgodnie z przedmiarem robót
 13. Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
  Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odcinku 200m (kanalizacja na odc. 487,5m):
  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
  Karczowanie pni drzew i karczowanie krzaków
  Roboty rozbiórkowe
  Roboty ziemne
  Ułożenie przepustów pod koroną drogi
  Wykonanie kanalizacji deszczowej
  Profilowanie i zagęszczenie podłoża
  Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
  Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C50/30 Nawierzchnia żwirowa
  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa wiążąca i ścieralna Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 10cm
  Ustawienie balustrady ochronnej sztywnej wykonanej z płaskowników Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży
  Wjazdy i wyjazdy z bram z betonowej kostki brukowej (zjazdy gospodarcze) Zabezpieczenie kabli oraz przepusty kablowe
  Przebudowa kabli telekomunikacyjnych.
 14. Remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego, mieszanek mastyksowo - grysowych (SMA) oraz metodą powierzchniowego utrwalenia, remont nawierzchni z kostki kamiennej lub kostki brukowej, remont poboczy, rowów, przepustów oraz interwencyjne usuwanie skutków zdarzeń drogowych na drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego - 3 części
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
  Remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego, mieszanek mastyksowo - grysowych (SMA) oraz metodą powierzchniowego utrwalenia, remont nawierzchni z kostki kamiennej lub kostki brukowej, remont poboczy, rowów, przepustów oraz interwencyjne usuwanie skutków zdarzeń drogowych na drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego
  Część 1 Rejon Białystok (zadanie A)
  Część 2 Rejon Łomża (zadanie B)
  Część 3 Rejon Zambrów (zadanie C)
 15. Dostawa masy bitumicznej na gorąco wraz z transportem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
  1. Zadanie objęte przedmiotem zamówienia polega na dostawie masy bitumicznej na gorąco wraz z transportem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach: 1) masa AC 8 S KR 1 - 2 w ilości do 40 ton, 2) masa AC 11 S KR 1 - 2 w ilości do 60 ton. 2. Zamawiający zastrzega sobie przesunięcie niewykorzystanych ilości pomiędzy poszczególnymi zakresami w ramach podpisanej umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zapotrzebowaną partię masy na gorąco zgodnie z harmonogramem dostaw sporządzonym przy podpisaniu umowy. 4. Zmiana harmonogramu może nastąpić w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. 5. Planowany termin pierwszej dostawy - od dnia 17 września 2015r. 6. Dostawa zapotrzebowanej partii masy na gorąco spełniającej wymogi określone dla ruchu KR-1, KR-2 (z zachowaniem wymaganych właściwości i temperatury do wbudowania) we wskazane miejsce, w ilości 10 ÷ 20 ton dziennie (jedna dostawa maksymalnie 5 ton). 7. Ilość podana w ofercie jest ilością maksymalnego zapotrzebowania Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (Zamawiający zakupi ilości wg bieżącego zapotrzebowania)
 16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do miejscowości Wygonowo.Roboty uzupełniające
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  Roboty uzupełniające polegające na:
  Obrukowaniu skarp i dna rowów wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami z kamienia narzutowego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm z zamuleniem spoin podsypką cementowo-piaskową 1:4 - 134, 4 m2;
  Ustawieniu nowych znaków drogowych na słupkach stalowych ocynkowanych 60 mm zgodnie z projektem oznakowania - szt. 26.
 17. Budowa łącznika od GOPS do ulicy Mickiewicza w Narwi
  Zamawiający: Gmina Narew, Narew
  Opis przedmiotu zamówienia :
  1.Wykonanie robót przygotowawczych
  2.Roboty rozbiórkowe
  3.Roboty ziemne, wykopy , korytowanie
  4.Odwodnienie
  5.Regulacja pionowa pokryw, zaworów i zasuw do wysokości nawierzchni
  6.Wykonanie podbudowy
  7.Wykonanie warstwy odcinającej
  8.Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
  9.Wykonanie nawierzchni
  10.Wypełnienie szczelin masą zalewową
  11.Ustawienie krawężników
  12.Wykonanie chodników z płytki betonowej
  13.Regeneracja zbiornika odparowującego
  14.Roboty przy zjazdach indywidualnych
  15.Wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych
  16.Ustawienie urządzeń zabezpieczających ruch pojazdów i pieszych
  17.Oznakowanie pionowe
  18.Oznakowanie poziome
  19.Roboty branżowe- zabezpieczenie kabli doziemnych
 18. Budowa odcinka drogi gminnej Nr 108752 B -Wandalin w km 1+ 275 - 2+230.
  Zamawiający: Gmina Boćki, Boćki
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa odcinka drogi gminnej Nr 108752 B -Wandalin w km 1+ 275 - 2+230. Zadanie inwestycyjne jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r. poz.687 z póz. zm.)
  1.1 stan istniejący w/w odcinka drogi: - w km 1+275 - 1+860 przebiega częściowo w pasie drogowym, a częściowo poza pasem drogowym, - w km 1+860 -2+230 szerokość pasa drogowego wynosi 4 m, zachodzi konieczność poszerzenia pasa drogowego do 8m. 1.2 Roboty będą wykonywane zgodnie z decyzją nr 195/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak:AŚ.6740.168.2015 z dnia 26-06-2015r
  Zakres robót obejmuje: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym; karczowanie pni wraz z wywiezieniem; usunięcie (humusu - warstwy ziemi) wraz z wywiezieniem; wykonanie rowów i oczyszczenie istniejących ; wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm; wykonanie podbudowy na poszerzeniu oraz wykonanie nowej podbudowy grubości 25 cm z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11W KR-1 według normy WT-2-2010 grubości 5,0 cm, szerokości 3,6 m: wykonanie poboczy żwirowych 2 x1,2 m: ułożenie przepustów pod zjazdami z rury HDPE o śr.30 cm = 18 m i z rur HDPE o śr. 40 cm=42 m wraz z brukowaniem skarp , dna rowu wlotu i wylotu przepustów; wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm .
 19. Budowa drogi w leśnictwie Strabla
  Zamawiający: Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski
  Budowa odcinka leśnej drogi dojazdowej do oddz.108,109,113 oraz wszelkich budowli znajdujących się na trasie jej przebiegu. Początek drogi dojazdowej przyjęto na granicy działek nr ewid.1230 i 1232 z działką ewid.1222 Obręb Strabla-Łyse tj. na granicy z pasem drogowym drogi powiatowej nr 1575B Bielsk Podlaski-Orzechowicze-Stołowacz-Mulawicze-Strabla-Doktorce. Koniec projektowanego odcinka w km 0929,30 na końcu pętli do zawracania pojazdów. Całkowita długość odcinka leśnej drogi dojazdowej przewidzianej do budowy wynosi 929,30 mb. Zakres robót mieści się w granicach terenu będącego w dyspozycji Inwestora. Całość inwestycji przedstawiono graficznie na projekcie zagospodarowania terenu.
 20. Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km od 7+186 do km 7+635 i drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy- Turośń Dolna- Markowszczyzna w km od 0+190 do km 0+620
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
  Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km od 7+186 do km 7+635 i drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy- Turośń Dolna- Markowszczyzna w km od 0+190 do km 0+620
 21. Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego związanego z operacją pn. Scalenia gruntów na obszarze Powiatu Siemiatyckiego
  Zamawiający: Powiat Siemiatycki, Siemiatycze
 22. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716 B na odcinku Zabłocie - Żerczyce wraz z remontem istniejących poboczy, rowów odwadniających i zjazdów gospodarczych
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 23. Nawierzchnia bitumiczna w ul. Gołębiej w Hajnówce.
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
 24. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do miejscowości Wygonowo
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 25. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B odcinek w miejscowości Widowo
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 26. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Czeremcha poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109218 B - Stawiszcze - Połowce o długości 1924,0 mb.
  Zamawiający: Gmina Czeremcha, Czeremcha
 27. Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza przy ul. Poniatowskiego
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 28. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy- Poświętne- Brańsk- Ciechanowiec w km od 28+600 do km 29+000, w km od 34+900 do km 35+400 i w km od 35+750 do km 36+675 oraz czyszczenie rowu w km 35+400 do km 35+750.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 29. Remont drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Holonki w km 9+830 - 10+810
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 30. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 811 (Sarnaki - Konstantynów - Biała Podlaska) odcinek w m. Zakalinki, od km 16+218 do km 17+650 (dł. 1,432 km)
  Zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 31. Rozbudowa drogi gminnej Nr 108273B oraz przebudowa drogi wewnętrznej składającej się z nr geod. 398, 360/1, 361/1, 362/1 (ulic wsi) w miejscowości Gregorowce
  Zamawiający: Gmina Orla, Orla
 32. Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach obiektu scaleniowego OLCHÓWKA, związanego z operacją pn. Scalenie gruntów na obiekcie OLCHÓWKA, obręb Olchówka, gmina Narewka powiat hajnowski, woj. podlaskie
  Zamawiający: Powiat Hajnowski, Hajnówka
 33. Budowa dróg wewnętrznych we wsi kol. Augustowo. Odwodnienie dróg-budowa kanalizacji deszczowej-część 2
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 34. Zakup z dostawą materiałów budowlanych oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej dotyczących zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi pow. Nr 1601B - ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza: Zad. 1, 2, 3, 4, 5, 6
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 35. Zakup z dostawą materiałów budowlanych oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej dotyczących zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi pow. Nr 1601B - ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza: Zad. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 36. dostawa masy bitumicznej na gorąco wraz z transportem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 37. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa, w km 0+970 - 2+200.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 38. Przebudowa drogi powiatowej nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 39. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych, zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 790, położonej w obrębie ewidencyjnym Siekluki gm. Boćki, w ramach realizacji operacji pn. Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski
 40. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 66 w województwie podlaskim w miejscowości Kalnica
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 41. Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych - Etap III
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze
 42. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - ulica w miejscowości Czyże - Etap II
  Zamawiający: Urząd Gminy Czyże, Czyże
 43. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi
  Zamawiający: Gmina Narew, Narew
 44. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1715B odc. dł. 4,878 km i przebudowa drogi powiatowej nr 1713B w m. Koryciny o dł. 0,958 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 45. Bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2015 roku
  Zamawiający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 46. Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2015 roku
  Zamawiający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 47. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014/2015: Zadanie A: odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego pługiem Powiatowego Zarządu Dróg w sezonie 2014/2015 Zadanie B: odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015 Zadanie C: wywóz śniegu i lodu z ulic i chodników dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski w sezonie 2014/2015
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 48. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze w m. Dasze, w km 4+200-5+080
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 49. Naprawa nawierzchni bitumicznej zatoki parkingowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica państwa, w km 28+080-28+300 str. prawa.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 50. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 640 Siemiatycze-Adamowo-granica państwa, w km 0+100-1+090.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 51. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze, w km 34+790-35+360 w m. Siemiatycze.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 52. Remont drogi powiatowej Nr 1601B Bielsk Podlaski - Klejniki polegający na wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego, lokalizacja: od mostu na rzece Orlanka w kierunku skrzyżowania dróg nr 1601B i 1603B (Kożyno-Pasynki) ok. 0,420 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 53. Rozbudowa drogi gminnej nr 108542B Zwodzieckie -Przechody - Smolany Sadek od km 0+000 do km 0+208, drogi gminnej wewnętrznej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 687 Juszkowy Gród - Nowosady do drogi gminnej nr 108542B Zwodzieckie - Przechody od km 0+000 do km 0+ 168,50 w m. Przechody
  Zamawiający: Gmina Hajnówka, Hajnówka
 54. Roboty uzupełniające do zamówienia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B w miejscowości Piliki od km 0+012 - 0+424 dł. 0,412 km objętego umową Nr 44/2014 z dnia 11.09.2014r.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 55. Przebudowa ulic w Hajnówce - II
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
 56. Remont drogi krajowej Nr 19 w ciągu ul. Wojska Polskiego w m. Bielsk Podlaski
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 57. I ETAP Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1686B Koszki - Gredele Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu drogi Nr 1686B Gredele - Koszki od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+811,75 - Przebudowa przepustów pod drogą w km 0+242,20 - P3 i w km 0+703,00 - P4
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 58. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B w miejscowości Piliki od km 0+012 - 0+424 dł. 0,412 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 59. Przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 60. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Runice oraz drogi gminnej w ciągu miejscowości Putkowice Nagórne - Rotki.
  Zamawiający: Gmina Drohiczyn, Drohiczyn
 61. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600B we wsi Bronka (Etap I od km 0+000 do km 0+295). Ułożenie warstw bitumicznych
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 62. Przebudowa edukacyjnej drogi leśnej w Leśnictwie Zwierzyniec
  Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudka, Rudka
 63. Dostawa betonu towarowego na budowę pól spacerowych w Areszcie Śledczym w Hajnówce ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka.
  Zamawiający: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Czarne
 64. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Mierzwin Duży, Budlewo i Bogusze - Bagińskie
  Zamawiający: Gmina Wyszki, Wyszki
 65. Bieżące utrzymanie dróg
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 66. Przebudowa drogi gminnej, ulicy we wsi Śnieżki nr geod.313/2 w km 0+000 - 0+800.
  Zamawiający: Gmina Boćki, Boćki
 67. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad zalewem Siemianówka
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
 68. Przebudowa drogi gminnej nr geod. 428/1 na gruntach wsi Kajanka na terenie gminy Siemiatycze.
  Zamawiający: Gmina Siemiatycze, Siemiatycze
 69. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku od km 2+834,02 do km 3+650,19
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 70. Przebudowa drogi gminnej nr 107484B we wsi Ogrodniki
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 71. Rozbudowa ulic: 1-go Maja, Spółdzielczej i Parkowej w Orli
  Zamawiający: Gmina Orla, Orla
 72. Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze, w km 27+400-28+680, na odcinku Moszczona P.-Kajanka.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 73. Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu drogi Nr 1686B Gredele - Koszki od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+811,75
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 74. Przebudowa drogi gminnej Nr 108776 B Wygonowo do granicy gminy Boćki ( w kierunku m. Hornowo) w km 0+000-km 1+974 , związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych , polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno- asfaltowych ( betonu asfaltowego ) jako warstwy ścieralnej o grubości 5 cm.
  Zamawiający: Gmina Boćki, Boćki
 75. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696B Burchaty - Oleksin
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 76. Przebudowa drogi gminnej w obrębie gruntów wsi Rajsk
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 77. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo- Hodyszewo-Nowe Piekuty- Dąbrówka Kościelna na odcinku od km 14+275 do km 14+725 i od km 22+775 do km 23+425 .
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 78. Przebudowa ulic w Hajnówce.
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
 79. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1521 B ulica Graniczna i ul. 3 Maja do skrzyżowania z ulica Żwirki i Wigury w Łapach - Etap II
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
 80. Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewicze Duże
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 81. Przebudowę dróg gminnych - nazwą zadania : Stawiamy na dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, powiecie i województwie 1.Przebudowa drogi gminnej Nr 108009 B od drogi krajowej Nr 63 do drogi wojewódzkiej 690 . 2.Przebudowa drogi gminnej Nr 107974 B Czyżew Sutki . 3.Przebudowa ul. Klonowej Nr 108008 B położonej w Czyżewie . 4.Przebudowa ul. Sikorskiego Nr 108006 B położonej w Czyżewie .
  Zamawiający: Gmina Czyżew, Czyżew
 82. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski -Hajnówka-Białowieża-granica państwa w m. Hołody w km 6+010-7+310.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 83. Dostawa betonu na budowę Sali widzeń w Areszcie Śledczym w Hajnówce
  Zamawiający: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Czarne
 84. Roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 1: Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+131. Zadanie Nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki. Zadanie Nr 3: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 85. Rozbudowa drogi gminnej Nr 108261B w miejscowości Szczyty - Dzięciołowo /odcinek A/
  Zamawiający: Gmina Orla, Orla
 86. Rozbudowa drogi gminnej Nr 108268B w miejscowości Koszele z wykonaniem odwodnienia
  Zamawiający: Gmina Orla, Orla
 87. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - ulica w miejscowości Czyże - Etap I
  Zamawiający: Urząd Gminy Czyże, Czyże
 88. Przebudowa drogi powiatowej nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca w m. Siemiatycze, ul. Kilińskiego, o dł. 1,200 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 89. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770B Wilanowo - Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury techniczne
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 90. Przebudowa drogi gminnej nr 107573B w miejscowości Marynki
  Zamawiający: Urząd Gminy Poświętne, Poświętne
 91. Bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2014 r.
  Zamawiający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 92. Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej żwirowo-piaskowej na drogach gminnych
  Zamawiający: Urząd Gminy Czyże, Czyże
 93. Bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2014r.
  Zamawiający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 94. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych.
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
 95. Roboty dodatkowe do umowy Nr 31/2013 z dnia 26.07.2013r. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B, ulic Binduga i Kilińskiego w Brańsku w km 0+089,48 - 1+458,27 dł. 1,369 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 96. Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo ( do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70. Odcinek objęty przebudową w km 3+700,00 do km 5+496,24
  Zamawiający: Gmina Brańsk, Brańsk
 97. Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo ( do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70. Odcinek objęty przebudową w km 3+700,00 do km 5+496,24
  Zamawiający: Gmina Brańsk, Brańsk
 98. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013/2014: Zadanie A: odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego pługami Powiatowego Zarządu Dróg w sezonie 2013/2014 Zadanie B: odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2013/2014 Zadanie C: wywóz śniegu i lodu z ulic i chodników dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski w sezonie 2013/2014
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 99. Roboty uzupełniające do zamówienia pod nazwą: Remont drogi powiatowej Nr 1601B Bielsk Podlaski - Klejniki polegający na wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego, lokalizacja: od mostu na rzece Orlanka w kierunku m. Bielsk Podlaski dł. ok. 0,460 km objętego umową Nr 52/2013 z dnia 15.10.2013r.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 100. Remont urządzeń wodnych w km 67 + 500 do 67 + 581 drogi krajowej nr 66 Zambrów - Bielsk Podlaski w m. Grabowiec
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 101. Remont DK Nr 66 Zambrów - Brańsk odcinek w km 30+200-31+200 (Dąbrówka Kościelna - Wojny Pogorzel)
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok

Inne osoby dla Sacharczuk (35 osób):