Kogo reprezentuje osoba

Sacharczuk Bazyli

w KRS

Bazyli Sacharczuk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bazyli
Nazwisko:Sacharczuk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Bielsk Podlaski (Podlaskie)
Przetargi:161 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antosiuk Roman, Kuczyński Mirosław Marian, Maksymiuk Piotr, Miniuk Jan, Sawicki Tadeusz, Wawrzyniak Stefania

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Maksymiuk Leon

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Maksbud Sp. Z O.O., Bielsk Podlaski − KRS 0000187227

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770B Wilanowo - Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury techniczne
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1770B Wilanowo - Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (zgodnie z dokumentacją techniczną). Zakres robót objęty zamówieniem - odcinek drogi od km 1+406 do km 3+245 o dł. 1,839 km
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 107573B w miejscowości Marynki
  Zamawiający: Urząd Gminy Poświętne, Poświętne
  Przebudowa drogi gminnej nr 107573B w miejscowości Marynki, obejmująca:
  - roboty przygotowawcze;
  - roboty ziemne;
  - wykonanie podbudowy;
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
 3. Bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2014 r.
  Zamawiający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg miejskich w 2014 r. Zadanie I - Remont dróg bitumicznych polegający na: 1) Remoncie cząstkowym nawierzchni dróg bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową standard II dla ruchu KR - 3, na gorąco z recyklera lub otaczarki wraz z zacięciem asfaltu piłą mechaniczną i uprzątnięciem placu budowy - 300 ton; 2) Regulacji wysokościowej wpustów ulicznych typ ciężki- 20 szt.; 3) Regulacji wysokościowej włazów studziennych - 20 szt.; 4)Regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych - 20 szt. Zadanie II - Remont dróg gruntowych polegający na: 1) Mechanicznym profilowaniu dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem walcem ogumionym nadając spadki podłużne i poprzeczne w koronie drogi - 260.000,00 m2, 2) Mechanicznym profilowaniu dróg gruntowych, lecz bez zagęszczenia walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne, w koronie drogi - 20.000,00 m2, 3) Mechanicznym ścięciu poboczy gruntowych, grunt III kat. gr. warstwy 25 cm wraz z wywozem urobku na odległość 5,0 km - 6. 000,00 m2 4) Wykonaniu koryta w jezdni gr. III kat. na głębokości 0,3 m wraz z wywozem urobku na odległość 5,0 km- 7.000,00 m2 5) Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni jezdni gruntowej pospółką wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem - 1000,00 m3 Zadanie III - Bieżące utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej polegające na: 1) Czyszczeniu osadników kanalizacji deszczowej - wpusty uliczne D:500;- 1000 szt 2) Czyszczeniu osadników studzienki rewizyjnej D:1000;- szt.15 3) Regulacji wysokościowej wpustów ulicznych w nawierzchni dróg asfaltowych;- 8 szt 4) Regulacji wysokościowej wpustów ulicznych w nawierzchniach betonowych;- szt.3 5) Regulacji wysokościowej włazów studziennych w nawierzchni dróg asfaltowych;- 5 szt 6) Regulacji wysokościowej włazów studziennych w nawierzchni dróg betonowych - 4 szt 7) Wykonaniu wpustu ulicznego z osadnikiem głębokości 0,5 m wraz z ustawieniem włazu żeliwnego typ ciężki; - 2 szt. 8) Przełożeniu istniejącej kanalizacji deszczowej, poprzez cięcie asfaltu, wymianie rur na nowe wraz z podłączeniem ich, następnie zasypanie gruntem przepuszczalnym wraz z zagęszczeniem warstwami, wykonanie podbudowy betonowej z KL -B 10grubości 15 cm i położenie warstwy asfaltu gr. 6 cm rurociąg D:150; -12,00 m 9) Przełożeniu istniejącej kanalizacji deszczowej, poprzez cięcie asfaltu, wymianie rur na nowe wraz z podłączeniem ich, następnie zasypanie gruntem przepuszczalnym wraz z zagęszczeniem warstwami, wykonanie podbudowy betonowej z KL - B10grubości 15 cm i położenie warstwy asfaltu gr. 6 cm rurociąg D:200; - 10 m 10) Przełożeniu istniejącej kanalizacji deszczowej, poprzez cięcie asfaltu, wymianie rur na nowe wraz z podłączeniem ich, następnie zasypanie gruntem przepuszczalnym wraz z zagęszczeniem warstwami, wykonanie podbudowy betonowej z KL -B 10grubości 15 cm i położenie warstwy asfaltu gr. 6 cm rurociąg D:300; - 10 m 11) Wykonaniu studzienki rewizyjnej wraz z kinetą, wykonanie podłączenia rurociągów, ustawienie włazu żeliwnego typ ciężki Ø 1,0 m H = 2,0 m; - 1 szt. 12) Wykonaniu studzienki rewizyjnej wraz z kinetą, wykonanie podłączenia rurociągów, ustawienie włazu żeliwnego typ ciężki Ø 1,0 m H = 3,0 m; - 1 szt. 13) Czyszczeniu kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO; - 20 godz. 14) Pompowaniu wody z pasa drogowego beczkowozem wraz z wywozem na odległość 5,0 km; - 10 godz. 15) Przełożeniu chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji deszczowej, wraz z rozbiórką i ponownym ułożeniem płytek betonowych o wym. 35x35x6 cm, wykonując podsypkę piaskową grubości 10 cm; - 25 m2 16) Przełożeniu chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji deszczowej, wraz z rozbiórką i ponownym ułożeniem płytek betonowych o wym.50x55x7 cm, wykonując podsypkę piaskową grubości 10 cm - 15 m2 17) Przełożeniu chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji deszczowej, wraz z rozbiórką i ponownym ułożeniem kostka polbruk gr. 8 cm; wykonując podsypkę piaskową grubości 10 cm - 10 m2 18) Przełożeniu chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji deszczowej, wraz z rozbiórką i ponownym ułożeniem trylinki bet. sześciokątnej gr. 15 cm, wykonując podsypkę piaskową grubości 10 cm; - 10 m2 19) Przełożeniu chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji deszczowej, wraz z rozbiórką i ponownym ułożeniem obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 cm, wykonując podsypkę piaskową grubości 10 cm; - 10 m 20) Przestawieniu krawężnika ulicznego o wym. 20x30 cm wraz z odkuciem ław i wykonaniem nowych ław z betonu KL B-10 - 10 m 21) Przełożeniu płyt drogowych o wym. 1,0 x 3,0 m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20 cm, wypełnienie spoin piaskiem; - 25 m2 22) Przełożeniu płyty typu jomby o wym. 50 x 50 x 15 cm wraz z wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20 cm, wypełnienie spoin piaskiem ; - 25 m2 23) Czyszczeniu przepustów drogowych z namułu do 50 % zamulenia średnica przepustu Ø 0,8 m; - 10m 24) Czyszczeniu przepustów drogowych z namułu do 50 % zamulenia średnica przepustu Ø 1,00 m; - 10 m.
 4. Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej żwirowo-piaskowej na drogach gminnych
  Zamawiający: Urząd Gminy Czyże, Czyże
  Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej żwirowo-piaskowej na drogach gminnych: 1. Szostakowo - Stare Berezowo o długości 690 mb na pow. 2880 m2 2. Klejniki - kol. Śliwowo o długości 120 mb na pow. 500 m2 wraz z obustronnym wykonaniem poboczy na długości 350 mb. na powierzchni 420 m2
 5. Bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2014r.
  Zamawiający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  : 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg miejskich w 2014 r. Zadanie I - Remont dróg bitumicznych polegający na: 1) Remoncie cząstkowym nawierzchni dróg bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową standard II dla ruchu KR - 3, na gorąco z recyklera lub otaczarki wraz z zacięciem asfaltu piłą mechaniczną i uprzątnięciem placu budowy - 300 ton; 2) Regulacji wysokościowej wpustów ulicznych typ ciężki- 20 szt.; 3) Regulacji wysokościowej włazów studziennych - 20 szt.; 4)Regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych - 20 szt. Zadanie II - Remont dróg gruntowych polegający na: 1) Mechanicznym profilowaniu dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem walcem ogumionym nadając spadki podłużne i poprzeczne w koronie drogi - 260.000,00 m2, 2) Mechanicznym profilowaniu dróg gruntowych, lecz bez zagęszczenia walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne, w koronie drogi - 20.000,00 m2, 3) Mechanicznym ścięciu poboczy gruntowych, grunt III kat. gr. warstwy 25 cm wraz z wywozem urobku na odległość 5,0 km - 6. 000,00 m2 4) Wykonaniu koryta w jezdni gr. III kat. na głębokości 0,3 m wraz z wywozem urobku na odległość 5,0 km- 7.000,00 m2 5) Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni jezdni gruntowej pospółką wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem - 1000,00 m3 Zadanie III - Bieżące utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej polegające na: 1) Czyszczeniu osadników kanalizacji deszczowej - wpusty uliczne D:500;- 1000 szt 2) Czyszczeniu osadników studzienki rewizyjnej D:1000;- szt.15 3) Regulacji wysokościowej wpustów ulicznych w nawierzchni dróg asfaltowych;- 8 szt 4) Regulacji wysokościowej wpustów ulicznych w nawierzchniach betonowych;- szt.3 5) Regulacji wysokościowej włazów studziennych w nawierzchni dróg asfaltowych;- 5 szt 6) Regulacji wysokościowej włazów studziennych w nawierzchni dróg betonowych - 4 szt 7) Wykonaniu wpustu ulicznego z osadnikiem głębokości 0,5 m wraz z ustawieniem włazu żeliwnego typ ciężki; - 2 szt. 8) Przełożeniu istniejącej kanalizacji deszczowej, poprzez cięcie asfaltu, wymianie rur na nowe wraz z podłączeniem ich, następnie zasypanie gruntem przepuszczalnym wraz z zagęszczeniem warstwami, wykonanie podbudowy betonowej z KL -B 10grubości 15 cm i położenie warstwy asfaltu gr. 6 cm rurociąg D:150; -12,00 m 9) Przełożeniu istniejącej kanalizacji deszczowej, poprzez cięcie asfaltu, wymianie rur na nowe wraz z podłączeniem ich, następnie zasypanie gruntem przepuszczalnym wraz z zagęszczeniem warstwami, wykonanie podbudowy betonowej z KL - B10grubości 15 cm i położenie warstwy asfaltu gr. 6 cm rurociąg D:200; - 10 m 10) Przełożeniu istniejącej kanalizacji deszczowej, poprzez cięcie asfaltu, wymianie rur na nowe wraz z podłączeniem ich, następnie zasypanie gruntem przepuszczalnym wraz z zagęszczeniem warstwami, wykonanie podbudowy betonowej z KL -B 10grubości 15 cm i położenie warstwy asfaltu gr. 6 cm rurociąg D:300; - 10 m 11) Wykonaniu studzienki rewizyjnej wraz z kinetą, wykonanie podłączenia rurociągów, ustawienie włazu żeliwnego typ ciężki Ø 1,0 m H = 2,0 m; - 1 szt. 12) Wykonaniu studzienki rewizyjnej wraz z kinetą, wykonanie podłączenia rurociągów, ustawienie włazu żeliwnego typ ciężki Ø 1,0 m H = 3,0 m; - 1 szt. 13) Czyszczeniu kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO; - 20 godz. 14) Pompowaniu wody z pasa drogowego beczkowozem wraz z wywozem na odległość 5,0 km; - 10 godz. 15) Przełożeniu chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji deszczowej, wraz z rozbiórką i ponownym ułożeniem płytek betonowych o wym. 35x35x6 cm, wykonując podsypkę piaskową grubości 10 cm; - 25 m2 16) Przełożeniu chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji deszczowej, wraz z rozbiórką i ponownym ułożeniem płytek betonowych o wym.50x55x7 cm, wykonując podsypkę piaskową grubości 10 cm - 15 m2 17) Przełożeniu chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji deszczowej, wraz z rozbiórką i ponownym ułożeniem kostka polbruk gr. 8 cm; wykonując podsypkę piaskową grubości 10 cm - 10 m2 18) Przełożeniu chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji deszczowej, wraz z rozbiórką i ponownym ułożeniem trylinki bet. sześciokątnej gr. 15 cm, wykonując podsypkę piaskową grubości 10 cm; - 10 m2 19) Przełożeniu chodników po wystąpieniu awarii kanalizacji deszczowej, wraz z rozbiórką i ponownym ułożeniem obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 cm, wykonując podsypkę piaskową grubości 10 cm; - 10 m 20) Przestawieniu krawężnika ulicznego o wym. 20x30 cm wraz z odkuciem ław i wykonaniem nowych ław z betonu KL B-10 - 10 m 21) Przełożeniu płyt drogowych o wym. 1,0 x 3,0 m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20 cm, wypełnienie spoin piaskiem; - 25 m2 22) Przełożeniu płyty typu jomby o wym. 50 x 50 x 15 cm wraz z wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20 cm, wypełnienie spoin piaskiem ; - 25 m2 23) Czyszczeniu przepustów drogowych z namułu do 50 % zamulenia średnica przepustu Ø 0,8 m; - 10m 24) Czyszczeniu przepustów drogowych z namułu do 50 % zamulenia średnica przepustu Ø 1,00 m; - 10 m.
 6. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych.
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy przebudowie ul. dr. T. Rakowieckiego w
  Hajnówce, polegające na:
  a) przebudowa ulicy dr. T. Rakowieckiego - 323,07 m.
  b) budowa sieci ciepłowniczej - 934,70 m.
  c) budowa sieci wodociągowej - 1247,73 m.
  d) budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 410,46 m.
  e) budowa sieci kanalizacji deszczowej - 410,06 m.
  f) budowa sieci teletechnicznej - 327,00 m.
  g) budowa sieci oświetlenia ulicznego - 366,00 m.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekty wykonawcze i sst.
  Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu
  materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje
  wyrażenie lub równoważny, co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry
  (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych.
  Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań
  jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych, lecz
  nie dopuszcza ofert wariantowych i w tym względzie nie należy pojęcia równoważności traktować
  rozszerzająco.
 7. Roboty dodatkowe do umowy Nr 31/2013 z dnia 26.07.2013r. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B, ulic Binduga i Kilińskiego w Brańsku w km 0+089,48 - 1+458,27 dł. 1,369 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  Remont przepustu fi 50 cm w km 1+059,13
  Wykopy pod przepust. Roboty ziemne z odwozem urobku na odległość do 5 km 23,60m3
  Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 50 cm z odwozem gruzu 9,00m
  Ława pod przepust z kruszywa łamanego gr. 30 cm 2,20m3
  Przepust z rur żelbetowych wipro o średnicy 50 cm podwójnie zbrojonych 9,00m
  Dowóz piasku na zasypanie wykopów pod przepust (ilość w stanie zagęszczonym) 11,40m3
  Zasypanie wykopów 11,40 m3
  Zagęszczenie nasypów 11,40 m3
  W-wa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub. 25 cm 24,50 m2
  w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 grubości 5 cm 24,50 m2

  Przebudowa wodociągu - kolizja z przepustem w km 0+323.76
  Wykop pod przełożenie wodociągu. Roboty ziemne z odwozem urobku na odległość do 5 km 66,84 m3
  Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb. do 3m wypraskami w grunt suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. 1,0m) 96,00 m2
  Sieci wodociągowe montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm 16,00m
  Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm 6,00 złącz.
  Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm 4,00 szt
  Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm 2,00 szt
  Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano -kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 160-225 mm 2,00 szt
  Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - elementy betonowe 0,80 m3
  Dowóz piasku na zasypanie wykopów 16,84 m3
  Zasypanie wykopów 16,84 m3
  Zagęszczenie nasypów 16,84 m3
  Dowóz pospółki , zasypanie wykopu i zagęszczenie warstwami 50,00 m3
 8. Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo ( do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70. Odcinek objęty przebudową w km 3+700,00 do km 5+496,24
  Zamawiający: Gmina Brańsk, Brańsk
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo ( do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70. Odcinek objęty przebudową w km 3+700,00 do km 5+496,24.
  Szczegółowy zakres robót obejmuje:
  1.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
  - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi), trasa dróg w terenie równinnym
  2. Karczowanie drzew
  - ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnice drzew 10-15 cm,
  - ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnice drzew 16-25 cm,
  - ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnice drzew 56-65 cm,
  - karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 10-15 cm, grunt kat. III-IV,
  - karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 16-25 cm, grunt kat. III-IV,
  - karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 60 cm, grunt kat. III-IV,
  - mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, zagajniki gęste powyżej 60% powierzchni,
  - mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, zagajniki rzadkie od 10% do 30% powierzchni,
  - wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2 km,
  - wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość do 2 km,
  - wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2 km,
  3. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
  - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm,
  - roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparką o pojemności zgarniaka do 0,60 m3 w gruncie kat. I-II transport samochodami do 5t- odwóz humusu,
  4. Wykonanie wykopów
  - wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład., koparką o poj. łyżki do 0,60 m3 głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III- IV,
  - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III-IV, transport samochodami do 5t
  5.Rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumicznych
  - rozbiórka nawierzchni z mas miner.- bitum., grubość nawierzchni 4 cm,
  - wywóz urobku z frezowania nawierzchni bitumicznej z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km,
  6. Wykonanie nasypów
  - formowanie nasypów spycharkami, nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kat. I-II, spycharką gąsienicową o mocy 74kW, pospółka z dokopu.,
  - zagęszczanie nasypów walcami, walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t, grunt sypki kat. I-III,
  - formowanie nasypów spycharkami z gruntu pochodzącego z wykopów, nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie I-II, spycharką gąsienicową o mocy 74kW,
  - ręczne formowanie poboczy o gr. 5 cm, kategoria gruntu I-II, pospółka z dokopu.,
  - transport wody beczkowozem na odległość do 1 km, napełnienie beczkowozu z wodociągu, beczkowóz o poj. do 3000 dm3.
  7. Przepusty pod koroną drogi
  - oczyszczenie ścianek czołowych przepustów przy użyciu szczotek stalowych,
  - wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu Krata, krata mała- wymiary elementów 90x60x10 cm, umocnienie skarp przepustów,
  - oczyszczenie przepustów z namułu, średnice przepustów 0,5m,
  8. Podbudowa z kruszywa naturalnego
  - podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa dolna grubości 20 cm,
  9. Nawierzchnie żwirowe
  - nawierzchnie żwirowe na zjazdach, warstwa dolna grubości 10 cm,
  - nawierzchnie żwirowe na zjazdach, warstwa górna grubości 8 cm,
  10. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
  - nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR-1 (warstwa wiążąca)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm, samochód samowyładowczy 5-10t.,
  - nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
  11. Humusowanie i obsianie skarp
  - humusowanie i obsianie skarp- humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm,
  12. Oznakowanie pionowe
  - pionowe znaki drogowe- zdjęcie znaków lub drogowskazów zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu,
  - rozebranie słupków do znaków- zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu,
  - pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych ø 70 mm,
  - pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0,3 m2, zgodnie z projektem organizacji ruchu,
  13. Zjazdy na przyległe działki oraz na skrzyżowaniach
  - wykopy i przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi pod zjazdy, koparki o poj. 2,25- 0,60 m3 , głębokość wykopu do 3m, kat. gruntu III-IV,
  - rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe
  - rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 40cm,
  - rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe o średnicy 50cm,
  - rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe o średnicy 60cm,
  - wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, wywóz gruzu z rozbiórki ścianek czołowych oraz rur pod zjazdami,
  - przepusty rurowe pod zjazdami, elementy rury polietylenowe PEHD ø 40 cm,
  - przepusty rurowe pod zjazdami, elementy rury polietylenowe PEHD ø 50 cm,
  - przepusty rurowe pod zjazdami, elementy rury polietylenowe PEHD SN8 ø 60 cm,
  - przepusty rurowe pod zjazdami, elementy ławy fundamentowe żwirowe,
  - zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli, w nasypach kolej. i drogowych ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu.

  Dodatkowe uwarunkowania przedmiotu zamówienia:

  Pkt. 6.4.7 SST nr D-05.03.05 otrzymuje brzmienie:
  - grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją- 0%.
  - ustawienie dodatkowego oznakowania na końcu przebudowanego odcinka drogi sygnalizującego zmianę rodzaju nawierzchni.
  Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia określony został w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia.

  UWAGA:
  Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego to ROZLICZENIE KOSZTORYSOWE.

  Wszystkie dobrane typy materiałów i urządzeń bądź nazwy, znaki towarowe lub normy, aprobaty specyfikacji czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp jakie przytoczono w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy, z możliwością zastąpienia ich zamiennie innymi materiałami i urządzeniami co najmniej równorzędnymi, pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych i jakościowych oraz odpowiadają opisowi zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązani równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.
 9. Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo ( do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70. Odcinek objęty przebudową w km 3+700,00 do km 5+496,24
  Zamawiający: Gmina Brańsk, Brańsk
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo ( do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70. Odcinek objęty przebudową w km 3+700,00 do km 5+496,24.
  Szczegółowy zakres robót obejmuje:1.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
  -roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi), trasa dróg w terenie równinnym 2. Karczowanie drzew
  -ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnice drzew 10-15 cm,
  -ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnice drzew 16-25 cm,
  -ścinanie drzew piłą mechaniczną, średnice drzew 56-65 cm,
  -karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 10-15 cm, grunt kat. III-IV,
  -karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 16-25 cm, grunt kat. III-IV,
  -karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 60 cm, grunt kat. III-IV,
  -mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, zagajniki gęste powyżej 60% powierzchni,
  -mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków, zagajniki rzadkie od 10% do 30% powierzchni,
  -wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2 km,
  -wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość do 2 km,
  -wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2 km,3. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
  -usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm,
  -roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparką o pojemności zgarniaka do 0,60 m3 w gruncie kat. I-II transport samochodami do 5t- odwóz humusu,4. Wykonanie wykopów
  -wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład., koparką o poj. łyżki do 0,60 m3 głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III- IV,
  -roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III-IV, transport samochodami do 5t 5.Rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumicznych
  -rozbiórka nawierzchni z mas miner.- bitum., grubość nawierzchni 4 cm,
  -wywóz urobku z frezowania nawierzchni bitumicznej z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km,6. Wykonanie nasypów
  -formowanie nasypów spycharkami, nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kat. I-II, spycharką gąsienicową o mocy 74kW, pospółka z dokopu.,
  - zagęszczanie nasypów walcami, walcami samojezdnymi wibracyjnymi 5t, grunt sypki kat. I-III,
  -formowanie nasypów spycharkami z gruntu pochodzącego z wykopów, nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie I-II, spycharką gąsienicową o mocy 74kW,
  -ręczne formowanie poboczy o gr. 5 cm, kategoria gruntu I-II, pospółka z dokopu.,
  -transport wody beczkowozem na odległość do 1 km, napełnienie beczkowozu z wodociągu, beczkowóz o poj. do 3000 dm3.
  7. Przepusty pod koroną drogi
  -oczyszczenie ścianek czołowych przepustów przy użyciu szczotek stalowych,
  -wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu Krata, krata mała- wymiary elementów 90x60x10 cm, umocnienie skarp przepustów,
  -oczyszczenie przepustów z namułu, średnice przepustów 0,5m,
  8.Podbudowa z kruszywa naturalnego
  -podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa dolna grubości 20 cm,
  9.Nawierzchnie żwirowe
  -nawierzchnie żwirowe na zjazdach, warstwa dolna grubości 10 cm,
  -nawierzchnie żwirowe na zjazdach, warstwa górna grubości 8 cm,
  10.Nawierzchnie z betonu asfaltowego
  -nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR-1 (warstwa wiążąca)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm, samochód samowyładowczy 5-10t.,
  -nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
  11.Humusowanie i obsianie skarp
  -humusowanie i obsianie skarp- humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm,
  12.Oznakowanie pionowe
  -pionowe znaki drogowe- zdjęcie znaków lub drogowskazów zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu,
  -rozebranie słupków do znaków- zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu,
  -pionowe znaki drogowe- słupki z rur stalowych ø 70 mm,
  -pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0,3 m2, zgodnie z projektem organizacji ruchu,
  13.Zjazdy na przyległe działki oraz na skrzyżowaniach
  -wykopy i przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi pod zjazdy, koparki o poj. 2,25- 0,60 m3 , głębokość wykopu do 3m, kat. gruntu III-IV,
  -rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe
  -rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 40cm,
  -rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe o średnicy 50cm,
  -rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe o średnicy 60cm,
  -wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, wywóz gruzu z rozbiórki ścianek czołowych oraz rur pod zjazdami,
  -przepusty rurowe pod zjazdami, elementy rury polietylenowe PEHD ø 40 cm,
  -przepusty rurowe pod zjazdami, elementy rury polietylenowe PEHD ø 50 cm,
  -przepusty rurowe pod zjazdami, elementy rury polietylenowe PEHD SN8 ø 60 cm,
  -przepusty rurowe pod zjazdami, elementy ławy fundamentowe żwirowe,
  -zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli, w nasypach kolej. i drogowych ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu.

  Dodatkowe uwarunkowania przedmiotu zamówienia:

  Pkt. 6.4.7 SST nr D-05.03.05 otrzymuje brzmienie:
  -grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją- 0%.
  -ustawienie dodatkowego oznakowania na końcu przebudowanego odcinka drogi sygnalizującego zmianę rodzaju nawierzchni.
  Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia określony został w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia.

  UWAGA:
  Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego to ROZLICZENIE KOSZTORYSOWE.

  Wszystkie dobrane typy materiałów i urządzeń bądź nazwy, znaki towarowe lub normy, aprobaty specyfikacji czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp jakie przytoczono w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy, z możliwością zastąpienia ich zamiennie innymi materiałami i urządzeniami co najmniej równorzędnymi, pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych i jakościowych oraz odpowiadają opisowi zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązani równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.
 10. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013/2014: Zadanie A: odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego pługami Powiatowego Zarządu Dróg w sezonie 2013/2014 Zadanie B: odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2013/2014 Zadanie C: wywóz śniegu i lodu z ulic i chodników dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski w sezonie 2013/2014
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  1.Odśnieżanie dróg powiatowych pługami i nośnikami Wykonawcy oraz pługami PZD. 2.Wywóz śniegu i lodu z miasta Bielsk Podlaski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1)Instrukcje dla oferentów na poszczególne zadania - zał. Nr 8 2)Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dotyczące poszczególnych zadań - zał. Nr 9. Wykonawca udostępni pojazdy w celu zamontowania dodatkowych urządzeń elektronicznych służących do kontroli pracy sprzętu
 11. Roboty uzupełniające do zamówienia pod nazwą: Remont drogi powiatowej Nr 1601B Bielsk Podlaski - Klejniki polegający na wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego, lokalizacja: od mostu na rzece Orlanka w kierunku m. Bielsk Podlaski dł. ok. 0,460 km objętego umową Nr 52/2013 z dnia 15.10.2013r.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni 1050 m2, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 131,25 t, skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową 1050 m2, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla ruchu kategorii KR3 1050 m2, ścinanie i uzupełnienie poboczy pospółką 525 m2
 12. Remont urządzeń wodnych w km 67 + 500 do 67 + 581 drogi krajowej nr 66 Zambrów - Bielsk Podlaski w m. Grabowiec
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
  Remont urządzeń wodnych w km 67 + 500 do 67 + 581 drogi krajowej nr 66 Zambrów - Bielsk Podlaski w m. Grabowiec
 13. Remont DK Nr 66 Zambrów - Brańsk odcinek w km 30+200-31+200 (Dąbrówka Kościelna - Wojny Pogorzel)
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
  Remont DK Nr 66 Zambrów - Brańsk odcinek w km 30+200-31+200 (Dąbrówka Kościelna - Wojny Pogorzel)
 14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1716 B Żerczyce - Zabłocie - Makarki, odcinek Żerczyce - Zabłocie w km 2+200 - 3+120
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1716 B Żerczyce - Zabłocie - Makarki, odcinek Żerczyce - Zabłocie w km 2+200 - 3+120 (zgodnie z dokumentacją techniczną). Odcinek objęty przebudową wynosi 0,920 km
 15. Remont drogi powiatowej Nr 1601B Bielsk Podlaski - Klejniki polegający na wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego, lokalizacja: od mostu na rzece Orlanka w kierunku m. Bielsk Podlaski dł. ok. 0,460 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni 2760 m2, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 345 t, skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową 2760 m2, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla ruchu kategorii KR3 2760 m2, ścinanie i uzupełnienie poboczy pospółką 1380 m2. Wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia: Kosztorys ofertowy - załącznik Nr 2 Przedmiar robót - załącznik Nr 3 STWIOR - załącznik Nr 4.
 16. Roboty uzupełniające do zamówienia pod nazwą: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w miejscowości Strabla wraz z budową miejsc postojowych. ETAP I objętego umową Nr 30/2013 z dnia 24.07.2013r.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-2 o grubości 5 cm 825,54m2
  Krawężniki betonowe 15x30cm (15x22) z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej str. lewa i prawa 337,50m
 17. Modernizacja drogi bitumicznej oraz ścieżki edukacyjnej
  Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Browsk, Narewka
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz ścieżki edukacyjnej w Nadleśnictwie Browsk na działkach nr 388.1, 394.1 i 2 w osadzie Gruszki o łącznej długości 536,5 m (w tym Etap I - 400,0 m; Etap II - 135,5 m), polegająca na wykonaniu przebudowy:
  krawężników betonowych,
  nawierzchni bitumicznej,
  nawierzchni zjazdów,
  nawierzchni ścieżki edukacyjnej,
  poboczy
  Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części:
  1 część zamówienia:
  ETAP I zadanie A
  roboty rozbiórkowe
  wykonanie podbudowy
  wykonanie nawierzchni żwirowych
  wykonanie elementów ulic, wjazdów i wyjazdów
  wyrównanie poboczy po wykonaniu zadania B
  2 część zamówienia:
  ETAP I zadanie B
  wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z częściową naprawą podbudowy
  ETAP II
  roboty rozbiórkowe
  wykonanie podbudowy
  wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
 18. Remont drogi krajowej Nr 19 Kuźnica - Wasilków odcinek w km 0+368 - 2+283 (przejście przez m. Kuźnica)
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
  Remont drogi krajowej Nr 19 Kuźnica - Wasilków odcinek w km 0+368 - 2+283 (przejście przez m. Kuźnica)
 19. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B w miejscowości Hryniewicze Małe
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  Roboty pomiarowe 0,998 km; regulacja pionowa zaworów wodociągowych 22 szt.; roboty ziemne 1134 m3; studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 mm wraz z robotami ziemnymi 4 szt.; kanał z rur żelbetowych WIPRO fi 400 mm wraz z robotami ziemnymi 34,9 m; ścieki z elementów betonowych grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 69 m; nawierzchnia żwirowa poboczy grubości 10 cm 2715 m2; podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 6448 m2; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR-1 grubości 5 cm 6037 m2; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR-1 grubości 4 cm 5930 m2; nawierzchnia żwirowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm 775m2
 20. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do zapory czołowej - Zbiornik Wodny Siemianówka, od km 0+820,25 do km 1+255,25, odcinek o długości 435,00m.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Białystok
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do zapory czołowej - Zbiornik Wodny Siemianówka, od km 0+820,25 do km 1+255,25, odcinek o długości 435,00m, w nw. zakresie:
  1)Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym;
  2)Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki - wcinki technologiczne;
  3)Wypełnienie masą zalewowa szczelin poprzecznych w nawierzchni wraz z przykryciem pęknięcia taśmą uszczelniającą o szerokości 100 mm.;
  4)Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2;
  5)Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno -bitumiczną asfaltową (AC 0/11 W) mechaniczne;
  6)Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wyrównawczej bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2;
  7)Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna AC 8 S) wraz z włączeniem do istniejącej jezdni na końcu odcinka Krotność = 1.25;
  8)Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania średnio 10 cm;
  9) Uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem
 21. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu OSTROŻANY II: Ostrożany, Smorczewo gm. Drohiczyn, Stadniki, Jaszczołty, Morze i Lubowicze gm. Grodzisk, powiat siemiatycki - zadanie 1.
  Zamawiający: Powiat Siemiatycki, Siemiatycze
 22. Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego w Połowcach - roboty drogowe, etap I.
  Zamawiający: Wojewoda Podlaski, Białystok
 23. remont drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa na odcinku od km 28+000 do km 38+200.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 24. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 10+700 - 12+900 na odcinku Nowosiółki - Milejczyce i w km 28+680 - 29+200 w miejscowości Kajanka.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 25. Remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni z kostki brukowej i kamiennej, poboczy, rowów, przepustów i innych elementów odwodnienia na drogach krajowych na terenie: Część I (Zadanie A) Rejon w Białymstoku Część II (Zadanie B) Rejon w Bielsku Podlaskim
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 26. Przebudowa dróg gminnych: ul. Gruntowej, Polnej, Gołębiej, Krótkiej, Podleśnej, odcinka ul. Sportowej i Sosnowej w Czeremsze, Gmina Czeremcha
  Zamawiający: Gmina Czeremcha, Czeremcha
 27. Przebudowa drogi gminnej Nr 108262B w miejscowości Szczyty - Nowodwory
  Zamawiający: Gmina Orla, Orla
 28. Rozbudowa drogi gminnej Nr 108284B - ulicy Ogrodowej oraz ulicy Wyzwolenia w Orli
  Zamawiający: Gmina Orla, Orla
 29. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1577B Pietkowo - Osówka w obrębie zabudowy wsi Pietkowo Drugie
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
 30. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B, ulic Binduga i Kilińskiego w Brańsku w km 0+089,48 - 1+458,27 dł. 1,369 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 31. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1678B od skrzyżowania z drogą Nr 1681B - Szernie, km 6+851 - 9+151
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 32. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w miejscowości Strabla wraz z budową miejsc postojowych. ETAP I.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 33. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinkach w kilometrażach: 17+750 - 18+176, 18+690 - 18+756, 23+279 - 23+834.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 34. Odbudowa dróg gminnych w Twarogach-Trąbnicy, Borzymach i Miodusach-Inochach
  Zamawiający: Wójt Gminy Perlejewo, Perlejewo
 35. Remont drogi gminnej we wsi Hoźna
  Zamawiający: Burmistrz Michałowa, Michałowo
 36. Rozbiórka przepustu w km 4+320 w ciągu drogi powiatowej Nr 1489 B w m. Zagruszany i budowa studzienek ściekowych, studni rewizyjnych, rowu i kanału krytego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
 37. Dostawa masy bitumicznej na gorąco wraz z transportem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 38. Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski -Hajnówka-Białowieża-Granica Państwa w km 11+100-12+000 oraz remont zatoki autobusowej w miejscowości Zbucz w km 15+975, str. prawa.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 39. Przebudowa drogi gminnej Nr 108278B we wsi Malinniki
  Zamawiający: Gmina Orla, Orla
 40. Przebudowa drogi gminnej do mostu na rzece Myśla we wsi Rudniki
  Zamawiający: Gmina Repki, Repki
 41. Przebudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim wraz z sygnalizacją świetlną.
  Zamawiający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 42. Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie-część II
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 43. Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim - część I oraz wykonanie przyłączy wodociągowych i sanitarnych w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim - część II.
  Zamawiający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 44. Zadanie 1: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+288 km. Stock. Zadanie 2: Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie oraz w km 25+350 w m. Moszczona Pańska. Zadanie 3: Przebudowa mostów w m. Rutka-Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 przez rz. Szeszupa w km 53+283 oraz przez rz. Potopka w km 53+027
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 45. Przebudowa drogi gminnej Stare Truskolasy - Kierzki poprzez poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami
  Zamawiający: Urząd Gminy Sokoły, Sokoły
 46. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1521 B - ulica Graniczna i ulica 3 Maja do skrzyżowania z ulica Żwirki i Wigury w Łapach - I Etap
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, Białystok
 47. Przebudowa ulic: Łagodnej, E. Orzeszkowej, Duboisa, Ptaszyńskiego, Kolejki Leśne, Żwirowej, Werpachowskiego oraz budowa chodnika przy ul. Poddolnej w Hajnówce.
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
 48. zamówienie uzupełniające - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorąco bez obcinania krawędzi - na drogach powiatowych na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 49. Przebudowa drogi gminnej nr 107561B w miejscowości Zdrody Nowe
  Zamawiający: Urząd Gminy Poświętne, Poświętne
 50. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gabrysin
  Zamawiający: Urząd Gminy Poświętne, Poświętne
 51. Dostawa betonu pompowanego do Aresztu Śledczego w Hajnówce , ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka
  Zamawiający: Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK", Czerwony Bór
 52. Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2013 roku.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 53. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorąco bez obcinania krawędzi - na drogach powiatowych na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 54. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobyla. Projekt pn. Dobra droga, bezpieczna droga
  Zamawiający: Wójt Gminy Perlejewo, Perlejewo
 55. Budowa dojazdu pożarowego w Leśnictwie Wdowin i Siemiony
  Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudka, Rudka
 56. Przebudowa drogi gminnej Markowo-Glinnik w km 1+500-2+075
  Zamawiający: Gmina Brańsk, Brańsk
 57. Wykonanie mechanicznego profilowania nawierzchni żwirowej dróg powiatowych w 2013r
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 58. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w 2013 roku na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 59. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715B Czarna Wielka - Czarna Średnia - Siemiony - Koryciny o długości 2,430 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 60. Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki
  Zamawiający: Gmina Drohiczyn, Drohiczyn
 61. Przebudowa ulicy Nowej w Nurcu-Stacji.
  Zamawiający: Gmina Nurzec-Stacja, Nurzec-Stacja
 62. Bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2013 r.
  Zamawiający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 63. Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej żwirowo-piaskowej na drogach gminnych
  Zamawiający: Urząd Gminy Czyże, Czyże
 64. Zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2013 - 2014 roku
  Zamawiający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 65. Naprawa i konserwacja nawierzchni bitumicznej na koronie zapory czołowej - Zbiornik Wodny Siemianówka.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Białystok
 66. Przebudowa ulicy Słowiczej w Siemiatyczach
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze
 67. Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy-Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w km 38+518 do km 38+788.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 68. Dostawa betonu na budowę budynku penitencjarnego w Areszcie Śledczym w Hajnówce.
  Zamawiający: Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK", Czerwony Bór
 69. Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa, w km 0+290-0+910 i zjazdu w km 0+136 str. prawa w Bielsku Podlaskim.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 70. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 71. Remont chodników w m. Boćki i Siemiatycze
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 72. Remont drogi krajowej nr 19 na odcinku Dziadkowice - Siemiatycze w km 142+500 - 144+150 o długości 1,650 km
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 73. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Parcewo (wykonanie chodnika i zjazdów)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 74. Remont drogi krajowej nr 19 na odcinku Dziadkowice - Siemiatycze w km 139+450 - 142+500 o długości 3,050 km
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 75. Przebudowa drogi gminnej nr 107457B we wsi Haćki
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 76. Odnowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Narojki - Miłkowice -Rotki - droga 1728B
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, Siemiatycze
 77. Przebudowa drogi krajowej nr 19 Kuźnica - Białystok (m. Wasilków) w km ok. 44+750 S.P polegająca na wykonaniu w pasie drogowym stanowiska do kontroli pojazdów przez Inspekcję Transportu Drogowego
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 78. Rozbudowa drogi krajowej nr 66 Zambrów - Bielsk Podlaski - Kleszczele - Granica Państwa, na odcinku od km 112+600 do włączenia w projektowaną platformę przejścia granicznego w Połowcach, wraz z budową przepustu w km 113+043
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 79. Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz z drogami wyższych kategorii.
  Zamawiający: Gmina Drohiczyn, Drohiczyn
 80. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna w km 13+114 do 13+514 i w km 13+575 do 13+764.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 81. Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej Nr 107467B na odcinku Pietrzykowo Wyszki - Pietrzykowo Gołąbki
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 82. Przebudowa drogi wewnętrznej do cmentarza w Czeremsze - II etap
  Zamawiający: Gmina Czeremcha, Czeremcha
 83. dostawa betonu na budowę hali domków modułowych przy ul. Kleszczowskiej w Bielsku Podlaskim
  Zamawiający: Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK", Czerwony Bór
 84. Wzmocnienie nawierzchni pod czujniki systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, w ciągu drogi krajowej nr 19 w m. Siemiatycze na odcinku od km 156+300 do km 156+550 i na drodze krajowej nr 61 w rejonie m. Świdry Dobrzyce na odcinku od km 187+175 do km 187+350 - z podziałem na 2 części (zadania): Część 1 (zadanie A) - wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 19 w m. Siemiatycze, Część 2 (zadanie B) - wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 61 k. m. Świdry Dobrzyce
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 85. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km od 29+200 do km 30+000.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 86. Remont drogi w leśnictwie Piliki
  Zamawiający: Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski
 87. Przebudowa chodnika w ulicy Myśliwskiej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (jednostronnie)
  Zamawiający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
 88. Remont drogi krajowej Nr 65 odc. Ruda - Zalesie od km 99+300 do km 102+640 o długości 3,340 km
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Białystok
 89. Przebudowa drogi gminnej Nr 109477B Baciki Bliższe o długości 0.460 km zlokalizowanej na działce o nr geod. 299 w obrębie gruntów Baciki Bliższe wraz z przebudową zjazdów na sąsiadujące z drogą działki w istniejącym pasie drogowym
  Zamawiający: Wójt Gminy Siemiatycze, Siemiatycze
 90. Przebudowę mostu przez rzekę Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami.
  Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Białystok
 91. Przebudowa dróg gminnych: Zadanie 1 Przebudowa ulicy gminnej w Masiewie Nowym Zadanie 2 Przebudowa drogi gminnej Nr 107093B na odcinku:Krynica - droga powiatowa Nr 1640B
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
 92. Budowa drogi w leśnictwie Piliki
  Zamawiający: Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski
 93. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Parcewo od km 0 + 160 - 0 + 564 i od km 1+100 - 1+639 (WYKONANIE CHODNIKA STRONA LEWA).
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 94. Przebudowa ulic: Bocianiej, Judzianka Stara, Prusa, Malinowej, Poziomkowej, Kamiennej, Wojska Polskiego, Skośnej, Mazury i Żwirowej w Hajnówce
  Zamawiający: Urząd Miasta Hajnówka, Hajnówka
 95. Remont ulicy Armii Czerwonej w Orli
  Zamawiający: Gmina Orla, Orla
 96. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim km 0+500 - 0+955
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 97. Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej żwirowo-piaskowej na drogach gminnych
  Zamawiający: Urząd Gminy Czyże, Czyże
 98. Przebudowa drogi gminnej Nr 108213B w miejscowości Chojewo od km 0+000 do km 0+935
  Zamawiający: Gmina Brańsk, Brańsk
 99. Przebudowa drogi gminnej Nr 108 681B we wsi Werstok (ulica wiejska)
  Zamawiający: Gmina Dubicze Cerkiewne, Dubicze Cerkiewne
 100. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2011/2012
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
 101. Odbudowa nawierzchni bitumicznej po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, Hajnówka

Inne osoby dla Sacharczuk (35 osób):