Kogo reprezentuje osoba

Sagan Marek Tadeusz

w KRS

Marek Tadeusz Sagan

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Drugie imię:Tadeusz
Nazwisko:Sagan
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Dobrów (Świętokrzyskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartłomiejczuk Aleksander, Borek Mieczysław, Czerna Maria Jadwiga, Falana Krzysztof, Górski Andrzej, Kondek Joanna, Lelas Małgorzata, Mazanka Ryszard Stanisław, Nowakowski Leszek, Sanecki Janusz, Sierant Bogdan Piotr, Stępień Marian, Świętoń Stanisław, Walczowski Andrzej, Wojtacha Lucjan, Zdziebko Józef Ludwik, Zdziebko Marcin Józef, Żelazko Sławomir

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Chłodnie Poznańskie Sp. Z O.O., Czerwonak − KRS 0000523395
 2. Eurolinea Zarządzanie Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000358183
 3. Intester Sp. Z O.O., Dobrów − KRS 0000063970
 4. Kompleks Drew Sp. Z O.O., Staszów − KRS 0000283978
 5. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Staszów − KRS 0000028053
 6. Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000503680
 7. Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Sieciowego Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000503472
 8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Metrax Sp. Z O.O. W Dobrowie, Dobrów − KRS 0000128332
 9. Rehasol Clinic Medyczno-rehabilitacyjna Sp. Z O.O., Swarzędz − KRS 0000466137
 10. Star Pipe Polska S.A., Czerwonak − KRS 0000432942
 11. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Staszowski, Staszów − KRS 0000204758
 12. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Tak Dla Stopnicy, Stopnica − KRS 0000463039
 13. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kupców i Producentów Rynkowych, Kielce − KRS 0000116128
 14. Zakład Energetyki Cieplnej W Staszowie Sp. Z O.O., Staszów − KRS 0000117643

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Enea Centrum S.A., Poznań − KRS 0000025774
 2. Enea S.A., Poznań − KRS 0000012483
 3. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A., Grzybów − KRS 0000185170
 4. Katharsis Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000383091
 5. Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol W Grzybowie, Grzybów − KRS 0000106433
 6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej W Połańcu Sp. Z O.O., Połaniec − KRS 0000178314
 7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Propol Sp. Z O.O., Osiek − KRS 0000153405
 8. Star Pipe Polska Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Czerwonak − KRS 0000062467
 9. Star Pipe S.A., Czerwonak − KRS 0000573525
 10. Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. Z O.O., Staszów − KRS 0000644392
 11. Strefa - Glass Sp. Z O.O., Grzybów − KRS 0000061483

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym szkoły i budynkiem zajęć praktycznych na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie
  Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica, Staszów
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest budowa łącznika komunikacyjnego na poziomie pierwszego piętra pomiędzy budynkiem głównym szkoły i budynkiem zajęć praktycznych na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną i centralnego ogrzewania i przebudową przyłącza c.o. na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5883/4 w Staszowie.
  Zakres prac związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia obejmuje m.in.:
  - budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym szkoły i budynkiem zajęć praktycznych,
  - przebudowę budynku głównego szkoły w zakresie zamiany okna w ścianie elewacji południowej na drzwi wejściowe łącznika,
  - przebudowę budynku zajęć praktycznych w zakresie zamiany okna w ścianie szczytowej budynku na drzwi wejściowe do łącznika i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie klasy odporności ogniowej,
  - przebudowę sieci cieplnej co i cwu kolidującej z fundamentami pod słupy,
  - instalacje wewnętrzne elektryczną i centralnego ogrzewania,
  oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 10 SIWZ
  Zakres rzeczowy przedmiotowego zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:
  I etap, obejmujący roboty budowlane i przebudowę przyłączy w terminie do końca listopada 2014r.
  II etap obejmujący roboty budowlane wykończeniowe i instancje wewnętrzne w terminie do dnia
  28 lutego2015r.
  Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum 3 lat od daty ich odbioru końcowego.
  Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.
 2. Zadaszenie trybuny zachodniej na stadionie sportowym przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju - II etap. Budowa zadaszenia z wykorzystaniem posiadanych przez inwestora elementów konstrukcyjnych
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zadaszenia trybuny zachodniej znajdującej się na stadionie sportowym przy ul. Kusocńskiego w Busku- Zdroju wykorzystaniem posiadanej przez inwestora (wykonanej w I etapie W 2012 r.) kompletnej konstrukcji stalowej dachu. Zakres robót obejmuje: 1.1. Roboty rozbiórkowe dot. istniejącego zadaszenia trybuny honorowej: poz. od Nr 1 do Nr 9 przedmiaru robót. 1.2. Roboty rozbiórkowe dot. istniejącej nawierzchni betonowej i asfaltowej w zakresie niezbędnym do wykonania fundamentów: poz. od Nr 10 do Nr 12 przedmiaru robót. 1.3. Demontaż części siedzeń (z PCV), konstrukcji wsporczej żelbetowej pod siedzeniami oraz barierki stalowej za najwyższym rzędem siedzeń oraz wykonanie robót odtworzeniowych po zakończeniu robót: poz. od Nr 48 do Nr 52 przedmiaru robót. 1.4. Roboty związane z przełożeniem istniejącego kabla energetycznego: poz. od Nr 13 do Nr 16 przedmiaru robót. 1.5. Roboty ziemne związane z wykonaniem fundamentów pod słupy: poz. od Nr 17 do Nr 23 przedmiaru robót. 1.6. Wykonanie fundamentów (12 stóp): poz. od Nr 24 do Nr 28 przedmiaru robót. Uwaga. W poz. 24 i 25 występuje beton B-37. Inwestor posiada i przekaże inwestorowi 12 szt. marek kotwiących przestrzennych. 1.7. Roboty związane z malowaniem wszystkich elementów zmontowanej konstrukcji stalowej: poz. od Nr 30 do Nr 31 i od Nr 38 do Nr 41 przedmiaru robót. 1.8. Montaż konstrukcji stalowej zadaszenia tj. słupów z dźwigarami, kratownic scalanych i stężeń wiatrowych montowanych w płaszczyźnie dźwigarów oraz w płaszczyźnie pasów dolnych wiązarów kratowych (rys. Nr I-2, szczegół. B): poz. od Nr 33 do Nr 36 przedmiaru robót. Uwaga: Inwestor posiada i przekaże inwestorowi: -14 szt. słupów z wiązarami i 112 szt. nakrętek kotwiących z podkładkami, -55 szt. kratownic scalanych i 220 kpl. śrub, nakrętek i podkładek, -44 szt. stężeń wiatrowych montowanych w płaszczyźnie dźwigarów ze śrubami rzymskimi i 88 kpl. śrub, nakrętek i podkładek, Uwaga. Wykonawca wykona i dostarczy komplet stężeń wiatrowych poprzecznych w ilości 0,223 t, montowanych w płaszczyźnie pasów dolnych wiązarów kratowych. 1.9. Wykonanie robót pokrywczych dachu blachą stalową powlekaną trapezową T60 o grubości 0,70 mm i obróbek blacharskich: poz. od Nr 42 do poz. Nr 47. (Uwaga. Zarówno rynny jak i rury spustowe należy wykonać jako stalowe ocynkowane o średnicy fi 15 cm). 1.10. Odwodnienie terenu wpustami ściekowymi podłużnymi z kratami żeliwnymi: poz. od Nr 53 do poz. Nr 55. Uwaga. Poz. Nr 29, 32 i 37 przedmiaru robót nie są objęte niniejszą SIWZ ponieważ zostały one wykonane w I etapie w 2012 r. W pozycji Nr 28 przedmiaru nie należy uwzględniać wykonania marek a jedynie ich osadzenie, ponieważ marki te (12 szt.) wykonano w I-szym etapie w 2012 r. Posiadane, wykonane w 2012 r. ww elementy zadaszenia są złożone na terenie stadionu sportowego w Busku-Zdroju na utwardzonym podłożu w odległości ok. 50 m od miejsca wbudowania. W cenie oferty należy uwzględnić koszty transportu poziomego i pionowego elementów konstrukcji zadaszenia. Rodzaj, kształt i masę poszczególnych elementów szczegółowo określa projekt budowlany - branża konstrukcyjna, stanowiący załącznik Nr 9 do SIWZ. Podany w załączniku Nr 2 przedmiar służy jedynie jako materiał pomocniczy

Inne osoby dla Sagan (144 osoby):