Kogo reprezentuje osoba

Schiller Ireneusz Paweł

w KRS

Ireneusz Paweł Schiller

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ireneusz
Drugie imię:Paweł
Nazwisko:Schiller
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Oborniki (Wielkopolskie), Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Busza-nowaczyk Agnieszka Ewa, Dykier Justyna, Gąsiorek Robert, Haraj Sławomir, Konik Andrzej, Krotecka Alina, Lewandowski Henryk, Ratajczak Jolanta, Stec Stanisław, Łabuziński Bogdan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wiese Leon

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sobieraj Katarzyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aquabellis Sp. Z O.O., Rogoźno − KRS 0000116527
 2. Bractwo Kurkowe Rogoża, Rogoźno − KRS 0000114725
 3. Dna Program Europe Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000744366
 4. Dna Program Polska Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000249351
 5. Dna Program Polska Xvi Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000518509
 6. Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym Dar Rogoźna, Rogoźno − KRS 0000033644
 7. Nszz Pracowników Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Z O.o., Oborniki − KRS 0000362807
 8. Obornicka Fundacja Zdrowia, Oborniki − KRS 0000046247
 9. Obornicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Oborniki − KRS 0000008032
 10. Obywatelski Ruch Na Rzecz Tworzenia i Rozwoju Ośrodka Zamiejscowego Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Pile, Piła − KRS 0000226344
 11. Polskie Bezpieczniejsze Drogi Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000031461
 12. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Oborniki − KRS 0000088403
 13. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Oborniki − KRS 0000072433
 14. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Obornikach Sp. Z O.O., Oborniki − KRS 0000129390
 15. Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna, Rogoźno − KRS 0000043053
 16. Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe, Poznań − KRS 0000116281
 17. Zakład Usług Komunalnych W Obornikach Sp. Z O.O., Oborniki − KRS 0000708243
 18. Związek Rewizyjny Spółdzielczości Rolniczej, Poznań − KRS 0000145615

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Famur Famak S.A., Kluczbork − KRS 0000076547

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa samochodowego.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o., Oborniki
  II.1.) Określenie przedmiotu zamówienia. II.1.1.) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego: Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem zakup - dostawę oleju napędowego dla pojazdów PGKiM Sp. z o.o. z dowozem do siedziby przedsiębiorstwa przy ul. Lipowej 19 w Obornikach olej napędowy (ON) w ilości 140.000 litrów. II.1.2.) Rodzaj zamówienia: zakup - dostawa II.1.3.) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom PN-EN 590: 2009 dla oleju napędowego ON. Paliwo winno spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 221 poz. 1441) II.1.3 a) Umowa będzie realizowana poprzez poszczególne dostawy w ilościach: 3 000 l - 5 000 l, litrów zamawianych telefonicznie lub faxem przez Zamawiającego..
 2. Usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych
  Zamawiający: Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", Poznań
  Przedmiotem są usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych w sektorze 13, szczegółowo scharakteryzowanym w Uchwale Nr VI/29/2013 Zgromadzenia Związku z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie podziału obszaru Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej na sektory odbioru odpadów komunalnych.
 3. Usługa wywozu nieczystości i odpłatnego odbioru makulatury na potrzeby II Oddziału ZUS w Poznaniu oraz jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu, Poznań
  Zamówienie publiczne sklada sie z 8 części:
  1) część I - II Oddział ZUS w Poznaniu, ul. Starołęcka 31, od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku,
  2) część II - Inspektorat ZUS w Gnieźnie, ul. Sienkiewicza 4, od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku,
  3) część III - Inspektorat ZUS w Obornikach, ul. Armii Poznań 27, od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku,
  4) część IV - Inspektorat ZUS we Wrześni, ul. Wrocławska 42, od dnia 01.12.2012 roku do dnia 31.12.2013 roku,
  5) część VI - Inspektorat ZUS w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szpitalna 1, od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku,
  6) część VII - Inspektorat ZUS w Koninie, ul. Św. M. Kolbego 1, od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku,
  7) część VIII -Inspektorat ZUS w Kole, ul. B. Prusa 11, od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku,
  8) część IX - Inspektorat ZUS w Turku, ul. Armii Krajowej 18, od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku,
  z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152, poz. 897) Rada Gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, niniejsza umowa zostanie rozwiązana z dniem przejęcia obowiązku wywozu odpadów przez Gminy - bez konsekwencji finansowych, w tym także z tytułu kar umownych określonymi we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 4. Wywóz odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na terenie woj.wielkopolskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod wg katalogu odpadów 20 03 01 - rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DZ. U. nr 112 poz. 1206) oraz odpadów segregowanych i gromadzonych selektywnie, tj. papier i tektura (kod wg odpadów 20 01 01), szkło (kod wg odpadów 20 01 02) i tworzyw sztucznych (kod wg odpadów 20 01 39) ze 152 jednostek Policji woj. wielkopolskiego
 5. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Oborniki
  Zamawiający: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach, Oborniki
  2. Opis przedmiotu zamówienia:
  a) Dział I - mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Oborniki w ilości 701.316,00 mb ulicy, oczyszczanie odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 r. za wyjątkiem dni, w których Zamawiający będzie prowadził akcję zimową;
  b) Dział II - ręczne oczyszczanie chodników, placów i parkingów w ilości, 1.559.436,00 m2 oczyszczanie odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 r. za wyjątkiem dni, w których Zamawiający będzie prowadził akcję zimową;
  c) Dział III - opróżnianie koszy ulicznych w ilości 14.032,00 szt. wraz z ich wywozem i składowaniem na wysypisko, opróżnianie koszy odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 r.
  3. Zakres rzeczowy usług - zestawienie:
  a) oczyszczanie mechaniczne:

  Lp. Wykaz ulic długość (mb): miesiąc 12 miesięcy Jesień* miesiąc
  I strefa: oczyszczanie 4 razy w miesiącu (1 raz w tygodniu)
  1 ul. Rynek (w tym strefa płatnego parkowania) 330,00 330,00
  2 ul. Piłsudskiego 1 090,00 1 090,00
  3 ul. Lipowa (od ul. Piłsudskiego do ul. 11 Listopada) 322,00
  4 ul. Mickiewicza 211,00
  5 ul. Szymańskiego 427,00
  6 ul. Szkolna 252,50
  7 ul. Młyńska (od ul. Piłsudskiego do ul. 11 Listopada) 324,00
  8 ul. Kopernika 612,00
  9 ul. Kowanowska (od ul. Piłsudskiego do drogi krajowej nr 11) 175,00
  10 ul. Jagiellońska 189,00 189,00
  11 ul. Stefanowicza 258,00 258,00
  12 ul. Szpitalna 154,00
  13 ul. Ogrodowa 126,00
  14 ul. Kowalska 155,00
  15 ul.3 Maja 238,00 238,00
  16 ul. Wjazdowa 36,00
  17 ul. Powstańców Wlkp. (od Rynku do ul. Ogrodowej) strefa płatnego parkowania 153,00
  18 ul. Kościelna 105,00
  19 ul. Zamkowa 154,00
  20 ul. Eichlera + parkingi 56,00 56,00
  21 ul. Armii Poznań 1 161,00 1 161,00
  22 ul. Krótka 63,00
  23 ul. Średnia 63,00
  RAZEM: 6 654,50 26 618,00 319 416,00 3 172,00 12 688,00
  II strefa: oczyszczanie 2 razy w miesiącu (raz na 2 tygodnie)
  1 ul. Kowanowska (od drogi krajowej nr 11 do ul. Towarowej) 936,00
  2 ul. Łazienkowa 287,00 287,00
  3 ul. Nadbrzeżna 144,00 144,00
  4 ul. Sądowa 100,00
  5 ul. Chłopska (od ul. Piłsudskiego do targowiska) 140,00 140,00
  6 ul. Chłopska (od ul. Czarnkowskiej do ul. Wierzbowej) 189,00 189,00
  7 ul. Staszica (odcinek od ul. Dobrzyckiego do wjazdu na drogę krajową nr 11) 539,00 539,00
  8 ul. Staszica (odcinek od ronda do końca wiaduktu), ul.11 Listopada (od ul. Kowanowskiej do świateł), ul. Mostowa (od świateł do skrzyżowania z ul. Szamotulską) - na podstawie porozumienia między Gminą Oborniki a GDDKiA Oddział Poznań 2 905,00
  9 ul. Objezierska 576,00
  10 ul. Droga Leśna 959,00
  11 ul. Cmentarna 210,00
  12 ul. Miękusa 259,00
  13 ul. Młyńska (od ul.11 Listopada do ul. Lipowej) 406,00
  14 ul. Towarowa (od ul. Kowanowskiej do końca zabudowań) 810,00
  15 ul. Akacjowa 610,00
  16 ul. Bielawska 525,00
  17 ul.25 Stycznia 549,00
  RAZEM: 10 144,00 20 288,00 243 456,00 1 299,00 2 598,00
  III strefa: oczyszczanie 1 raz w miesiącu
  1 ul. Paderewskiego 416,00
  2 ul. Kasztanowa 290,00 290,00
  3 ul. Moniuszki 87,00
  4 ul. Kołłątaja 83,50
  5 ul. Andersa 666,00
  6 ul. Mikołajczaka 324,00
  7 ul. Rzemieślnicza 203,00
  8 ul. Wedelickiego 455,00
  9 ul. Marcinkowskiego 224,00
  10 ul. Leśniaka 238,00
  11 ul.1 Maja 497,00
  12 ul. Tartaczna 154,00
  13 ul. Kwiatowa 247,00
  14 ul. Nowa 178,00
  15 ul. Berlinga 157,00
  16 ul. Jaegera 154,00
  17 ul. Wierzbowa 336,00
  18 ul. Gniedzińskiego 217,00
  19 ul. Kutrzeby 250,00
  20 ul. Korfantego 854,00
  21 ul. Półwiejska 283,00
  22 ul. Komunalna 615,00
  23 ul. Dobrzyckiego 140,00
  24 ul. Chopina 189,00
  25 ul. Pogodna 185,00
  26 ul. Spokojna 400,00
  27 ul. Jackowskiego 94,00
  28 ul. Wodna 170,00
  29 ul. Krańcowa 171,00
  30 ul. Jesienna 92,00
  31 ul. Kręta 274,00
  32 ul. Okrężna 394,00
  33 ul. Sowiaka 224,00
  34 ul.15 Sierpnia 133,00
  35 ul. Brzozowa 379,50
  36 ul. Wiosenna 121,00
  37 ul. Łazarewicza 263,00
  38 ul. Sikorskiego 210,00
  39 ul. Słoneczna 270,00
  40 ul. Graniczna 371,00
  41 ul. Mostowa - droga zbiorcza (od Warbudu do ul. Krańcowej) - na podstawie porozumienia 294,00
  42 parking przy kościele ul. Mickiewicza 136,00
  43 parking przy dr. krajowej nr 11 ul.11 Listopada - na podstawie porozumienia 98,00
  RAZEM: 11 537,00 11 537,00 138 444,00 290,00 290,00
  SUMA: 58 443,00 701 316,00 4 761,00 15 576,00

  * od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r.


  b) oczyszczanie ręczne

  Lp. Wykaz ulic powierzchnia (m2): w miesiącu w ciągu 12 miesięcy Jesień* w miesiącu
  I strefa: oczyszczanie 12 razy w miesiącu (3 razy w tygodniu)
  1 ul. Rynek (plac, parkingi) 3 402,00
  2 ul. Piłsudskiego (chodniki, parkingi) 1 100,00
  RAZEM: 4 502,00 54 024,00 648 288,00
  II strefa: oczyszczanie 8 razy w miesiącu (2 razy w tygodniu)
  1 ul. Cmentarna 168,00
  2 ul. Armii Poznań (od Rynku do mostu, od mostu do przystanku ul. Szamotulska) 270,00
  3 ul. Szpitalna 71,00
  4 ul. Chłopska 514,00 514,00
  5 ul. Szkolna 602,00 602,00
  6 ul. Młyńska 651,00
  7 ul. Powstańców Wlkp. - po podpisaniu porozumienia z WZDW w Poznaniu) 217,00
  8 ul. Mickiewicza 731,00 731,00
  RAZEM: 3 224,00 25 792,00 309 504,00 1 847,00 7 388,00
  III strefa: oczyszczanie 4 razy w miesiącu (1 raz w tygodniu):
  1 ul. Stefanowicza 630,00 630,00
  2 ul. Łazienkowa (prawa strona od ul.Szpitalnej) 392,00 392,00
  3 ul. Nadbrzeżna 126,00 126,00
  4 ul.3 Maja + przejście podziemne 267,00 267,00
  5 ul. Szymańskiego (od świateł do hurtowni) 84,00
  6 ul. Lipowa (od świateł do Piłsudskiego) 840,00
  7 ul. Mostowa (most przez Wartę - na podstawie porozumienia) 430,00
  8 Bogdanowo - na podstawie porozumienia 540,00
  RAZEM: 3 309,00 13 236,00 158 832,00 1 415,00 5 660,00
  IV strefa: oczyszczanie 2 razy w miesiącu:
  1 ul. Sądowa (parking przy klasztorze) 281,00
  3 ul. Towarowa, Kowanowska 1 592,00
  4 ul. Staszica (od UM do ronda) - na podstawie porozumienia 3 276,00
  5 ul. 11 Listopada (od ul. Kowanowskiej do ul. Kopernika, przy cmentarzu) - na podstawie porozumienia między Gminą Oborniki a GDDKiA Oddział Poznań 1 311,00
  6 ścieżka pieszo - rowerowa przy ul. 11 Listopada - na podstawie porozumienia 870,00
  7 ścieżka pieszo rowerowa przy ul. Czarnkowskiej (od marketu do ul. Chłopskiej) 1 998,00
  8 ścieżka - pieszo rowerowa przy ul. Armii Poznań 3 915,00
  9 ścieżka pieszo rowerowa Spacerowa - Chłopska - 25 Stycznia + kładka na Wełnie + Chodnik przy ul. Droga Leśna 4 253,00
  RAZEM: 17 496,00 34 992,00 419 904,00 0,00 0
  V strefa: oczyszczanie 1 raz w miesiącu
  1 ul. Starorzeczna 384,00
  2 ul. Okrężna 150,00
  3 ul. Kutrzeby 375,00
  4 ul. Bielawska 525,00
  5 ul. 11 Listopada - wiadukt (na podstawie porozumienia) 475,00
  RAZEM: 1 909,00 1 909,00 22 908,00
  SUMA: 1 909,00 129 953,00 1 559 436,00 3 262,00 13 048,00

  * od 01.10.2012 r. do 30.11.2012 r.


  c) kosze

  Lp. Nazwa ulicy ilość koszy dni tygodnia w tygodniu w miesiącu w ciągu 12 miesięcy
  I strefa: opróżnianie 3 razy w tygodniu
  1 ul. Rynek - 19 szt. (+1 szt. przystanek autobusowy) 20,0 poniedziałek, środa, piątek
  2 ul. Piłsudskiego 23,0
  3 ul. Zamkowa 2,0
  4 ul. Średnia 1,0
  5 ul. Kościelna 1,0
  6 ul. Sądowa 1,0
  7 ul. Droga Leśna 1,0
  8 ul. Chłopska + Śluza- 5 szt. (+1 szt. przystanek autobusowy) 6,0
  9 ul. Szymańskiego 3,0
  10 ul. Szpitalna 1,0
  11 ul. Szkolna 1,0
  12 ul. Kopernika 3,0
  13 park przy ul. Piłsudskiego 2,0
  14 park przy ul.3Maja 10,0
  15 ul. Staszica (7 szt. po podpisaniu porozumienia z GDDKiA oddział w Poznaniu)- razem 9 szt. (+2 szt. przystanek autobusowy) 11,0
  RAZEM: 86,0 246,00 984,00 9 840,00
  II strefa: opróżnianie 2 razy w tygodniu
  1 ul. Armii Poznań ( za mostem) 4,0 wtorek, piątek
  2 ul. Nadbrzeżna 1,0
  3 ul. Lipowa (od świateł do Piłsudskiego) 2,0
  4 ul. Cmentarna 2,0
  5 ul. Kowalska 1,0
  6 ul. Jagiellońska 2,0
  7 ul. Kowanowska 3,0
  8 ul. Stefanowicza 1,0
  9 ul. Młyńska 4,0
  10 ul. Ogrodowa 2,0
  11 ul. Średnia 1,0
  12 ul. Krótka 1,0
  13 ul. Szymańskiego 1,0
  14 ul. Kościelna 1,0
  RAZEM: 26,0 52,00 208,00 2 080,00
  III strefa: opróżnianie 1 raz w tygodniu:
  1 ul. Lipowa (od Powstańców Wlkp. do świateł, po podpisaniu porozumienia z WZDW w Poznaniu) 2,0 czwartek
  2 ul. 25 Stycznia (w tym kosz piłka) - 4 szt. (+2 szt. przystanek autobusowy) 6,0
  3 ul. Tartaczna 1,0
  4 ul. Czarnkowska (ścieżka pieszo - rowerowa, przy kładce) 5,0
  5 ul. Mikołajczaka 1,0
  6 ul. Mickiewicza 3,0
  7 ul. Objezierska (w tym kosz piłka) 4,0
  8 przy ul. Powstańców Wlkp. 6,0
  9 ul. Armii Poznań (skwer przy OOK) - 2 szt. (+1 szt. przystanek autobusowy) 3,0
  10 ul. Korfantego - przystanek autobusowy 4,0
  11 ul. Bielawska - przystanek autobusowy 2,0
  12 ul. Szarych Szeregów - przystanek autobusowy 1,0
  13 ul. Obrzycka - przystanek autobusowy 1,0
  14 ul. Łukowska (firma Ruukki) - przystanek autobusowy 1,0
  15 ul. Polna - przystanek autobusowy 1,0
  16 ul. Komunalna - przystanek autobusowy 1,0
  17 ul. Mostowa 2,0
  RAZEM: 44,0 44,00 176,00 2112,00
  SUMA: 342,00 1 368,00 14 032,00
 6. Wywóz odpadów komunalnych z jednostek Policji woj. wielkopolskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod wg katalogu odpadów 20 03 01 - rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DZ. U. nr 112 poz. 1206) oraz odpadów segregowanych i gromadzonych selektywnie, tj. papier i tektura (kod wg odpadów 20 01 01), szkło (kod wg odpadów 20 01 02) i tworzyw sztucznych (kod wg odpadów 20 01 39) ze 130 jednostek Policji woj. wielkopolskiego