Kogo reprezentuje osoba

Sekutowicz Aneta

w KRS

Aneta Sekutowicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Aneta
Nazwisko:Sekutowicz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Pyrzyce (Zachodniopomorskie), Szczecin (Zachodniopomorskie)
Przetargi:49 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sękowski Stanisław Stefan, Sekutowicz Dariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fiałkowski Paweł, Handzel Andrzej, Malinowski Henryk, Masłowski Paweł Sylwester, Mrożek Zdzisław Mikołaj, Oleś Janusz Marian, Pawlak Grażyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Morgiewicz Radosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Codar Security Sp. Z O.O., Pyrzyce − KRS 0000238771
 2. Kodar Security Dwa Sp. Z O.O., Kostrzyn Nad Odrą − KRS 0000264287
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Ster, Szczecin − KRS 0000146018
 4. Stowarzyszenie Osiedle Rekreacyjne Kłodowo, Szczecin − KRS 0000465924

Powiązane przetargi (49 szt.):
 1. ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB, MIENIA, OBIEKTÓW I TERENÓW AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE
  Zamawiający: Akademia Sztuki w Szczecinie, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektów i terenów Akademii Sztuki w Szczecinie – zwanych dalej „usługami ochrony”. 2. Zamówienie jest podzielone na dwie odrębne części: część 1 - USŁUGA OCHONY FIZYCZNEJ i część 2 - USŁUGA GRUPY INTERWENCYJNEJ. Część 1 – USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ W ramach części 1 - USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ objętej niniejszym postępowaniem wyróżnia się usługi ochrony fizycznej (osobowej), stałej, bezpośredniej ochrony (dozór) osób, mienia, obiektów i terenów Akademii Sztuki w Szczecinie w następujących budynkach: - Plac Orła Białego 2 (powierzchnia całkowita budynku: 5 260 m²), - ul. Grodzka 50 (powierzchnia całkowita budynku: 1 790 m²) wraz z ul. Kuśnierską 14 a (powierzchnia całkowita budynku: 400 m²) i ul. Kuśnierską 13 (hotel) (powierzchnia całkowita budynku: 142 m²), - ul. Kolumba 61 (powierzchnia całkowita budynku: 1 040 m²), - Plac Orła Białego 2 (CPK) (powierzchnia całkowita budynku: 2 820 m²). Część 2 – USŁUGA GRUPY INTERWENCYJNEJ – dotyczy usługi ochrony osób, mienia, obiektów i terenów Akademii Sztuki w Szczecinie w formie wsparcia grupy interwencyjnej w następujących budynkach: - ul. Śląska 4 (powierzchnia całkowita budynku: 1 470 m²), - al. Niepodległości 40 (powierzchnia całkowita budynku: 6 068,79 m²).
 2. Usługa portierska oraz ochrona mienia obiektów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w 2017 r.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Szczecin
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony mienia obiektów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz świadczenie usługi portierskiej w siedzibie Zamawiającego w 2017 r. 2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4 Usługi ochroniarskie 98341120-2 Usługi portierskie 3.Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 Części: 1)Część I: Ochrona mienia oraz usługa portierska w siedzibie RZGW w Szczecinie (ilość godzin świadczenia usługi: 5608 h); 2)Część II: Ochrona mienia w Gryfinie (ilość godzin świadczenia usługi: 7272 h); 3)Część III: Ochrona mienia w Nadzorze Wodnym Szczecin-Podjuchy (ilość godzin świadczenia usługi: 5608 h); 4)Część IV: Ochrona mienia w Nadzorze Wodnym Słubice (ilość godzin świadczenia usługi: 5608 h). 4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę Części. Wykonawca, który składa ofertę na dwie lub więcej Części zamówienia musi dysponować odpowiednim zapleczem technicznym i sprzętowym oraz potencjałem kadrowym, umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia w zakresie kilku Części równolegle, tj. w tym samym czasie. 5.Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1)ochrona fizyczna obiektów (w tym pełnienie funkcji portiera). 6.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
 3. Wykonanie usługi ochrony fizycznej terenu Muzeum Etnograficznego w Ochli w roku 2017
  Zamawiający: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, Ochla
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie ochrony fizycznej mienia i terenu Muzeum wraz z obsługą monitoringu kamer zewnętrznych, monitorowaniem elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz obsługą centrali systemu przeciwpożarowego a także czynności porządkowych.
 4. OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części).
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie - w podziale na części, tj.:
  CZĘŚĆ I:Ochrona Cmentarza Centralnego w Szczecinie
  CZĘŚĆ II: Ochrona Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie
  CZĘŚĆ III:Ochrona terenu parku miejskiego Różanka w Szczecinie
  CZĘŚĆ IV:Ochrona Teatru Letniego i rzeźby Ptaki w Szczecinie
  CZĘŚĆ V: Ochrona kąpielisk miejskich w Szczecinie
  CZĘŚĆ VI:Ochrona kompleksu rekreacyjnego Arkonka w Szczecinie
  CZĘŚĆ VII:Ochrona składowiska odpadów komunalnych w Sierakowie
  CZĘŚĆ VIII: Ochrona składowiska odpadów komunalnych w Kluczu
  CPV 79710000-4 Usługi ochroniarskie
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - CZĘŚĆ I (ochrona Cmentarza Centralnego w Szczecinie):
  1) ochronę mienia na Cmentarzu Centralnym, administrowanym przez Zamawiającego przed kradzieżą i dewastacją oraz ochronę osób przebywających na Cmentarzu Centralnym przed napadami,
  2) kontrolę podmiotów gospodarczych świadczących usługi na terenie Cmentarza Centralnego poprzez:
  a) sprawdzanie wydawanych przez Zamawiającego zezwoleń na wykonywane usługi,
  b) kontrolę wwożonych i wywożonych elementów nagrobków,
  c) sprawdzanie zgodności miejsc wykonywanych usług z miejscami określonymi w treści zezwoleń wydanych przez Zamawiającego,
  3) kontrolę ruchu wszystkich pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu Cmentarza Centralnego wg wydanych przepustek na wjazd przy bramie nr 1,
  4) obsługę bramy nr 9 wraz z wyposażeniem pracowników obsługi bramy w kontener, 5)zapobieganie aktom wandalizmu oraz eliminowanie kradzieży nagrobków i roślin, 6)egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów porządkowych,
  7)kontrolę wwozu i wywozu odpadów,
  8)monitoring pomieszczeń biurowych administracji Cmentarza Centralnego i siedziby Zamawiającego,
  9)patrolowanie terenu:
  a)1.02.2016 w godz. 10.00 - 18.00 - 3 patrole 2-osobowe, piesze,
  b) od 02.02.2016 r. do 31.03.2016 i od 04.11.2016 r. do 01.02.2017 r., w godz. 6.00 - 18.00 - 3 patrole 2-osobowe, piesze,
  c)od 01.04.2016 r. do 03.11.2016 r., w godz. 6.00 - 21.00 - 3 patrole 2-osobowe rowerowe, d)całodobowo (stale, bez opuszczania terenu cmentarza, z wyjątkiem tankowania paliwa 1 x w tygodniu) - 1 patrol 2-osobowy,zmotoryzowany,
  e)całoroczny 2 osobowy patrol pieszy w godzinach 18.00 - 6.00 z punktami kontrolnymi (odczynnikami czasu) przy bramach nr 8, 9, 10, 11, 12, 13 (konieczność rejestracji czasu minimum raz na 2 godziny)
  10) obsługę Bramy Głównej Cmentarza Centralnego:
  a) od 1.02.2016 r. do 31.03.2016 r. i od 4.11.2016 r. do 1.02.2017 r. w Dniu Wszystkich Świętych godz. 600 - 1800 od poniedziałku do piątku (1 osoba), wykonywana przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
  b) od 1.04.2016 r. do 3.11.2016 r. godz. 600 - 2200 od poniedziałku do piątku (1 osoba), wykonywana przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
  c) od 1.02.2016 r. do 1.02.2017 r.
  d) godz. 700 - 1800 w soboty (1 osoba), wykonywana przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, 11)obsługa bramy nr 9 - od godz. 7.00 do godz. 16.00 - od poniedziałku do piątku oraz w Dniu Wszystkich Świętych, wykonywana przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
  12) wyposażenie patroli w systemy kontroli wartowników oparte na technologii GPS, z możliwością weryfikacji wykonanych tras w czasie przeszłym i teraźniejszym, w tym:
  a) pozycjonowanie patroli w czasie rzeczywistym oraz archiwalne odwzorowanie przebiegu tras patroli (w tym postojów, zatrzymań, prędkości, pobytu w zdefiniowanych miejscach, przejazdu trasą),
  b) tworzenie dowolnych raportów patroli np. dziennych, miesięcznych, weekendowych, zatrzymań, postojów, pobytów w zdefiniowanych obszarach, przejazdów alejami,
  c) zaplanowanie przebiegu tras wraz z możliwością ich późniejszej weryfikacji,
  d) nieodpłatne udostępnianie w formie elektronicznej - na każde żądanie Zamawiającego - dziennych raportów tras wykonanych przez patrole,
  13)zapewnienie zestawów telewizji przemysłowej, czyli:
  a)4 kamer GSM (fotopułapki) z możliwością nagrywania filmów z dodatkowym wyposażeniem w zapasowy komplet akumulatorów (kamery przewidziane do montażu na drzewach):
  -kąt widzenia obiektywu 100°,
  -możliwość wykonywania wysokiej jakości zdjęć
  - rozdzielczość 12 megapikseli (rozpoznawalność małych przedmiotów z odległości 25 m, np. tablica rejestracyjna),
  - własne, niezależne źródło zasilania - akumulatorki AA,
  - 3 czujniki ruchu (zasięg do 25 m), - diody poczerwieni umożliwiające rejestrację zdarzeń w nocy,
  - zastosowanie niewidocznego dla ludzkiego oka pasma światła podczerwonego (brak błysku oraz wyeliminowany efekt żarzenia się diod),
  - karta pamięci (do 32GB),
  - moduł GSM umożliwiający wysyłanie zdjęć w momencie rejestrowania ruchu,
  b) 1 kamery mobilnej z detekcją ruchu,
  c) 1 kamery stałej obrotowej (wysokiej rozdzielczości) wraz z masztem i montażem przy bramie nr 2,
  d) 1 kamery stałej obrotowej (wysokiej rozdzielczości) wraz z masztem i montażem przy bramie nr 9,
  e) 1 kamery stałej (wysokiej rozdzielczości) wraz z montażem na kracie okiennej w budynku dyrekcji ZUK - dobór parametrów kamer, wysokości masztów po stronie Wykonawcy,
  f) stałe udostępnienie podglądu kamer, w czasie rzeczywistym, obsłudze Bramy Głównej Cmentarza Centralnego,
  g) ciągłą rejestrację i transmisję z 4 kamer oraz archiwizację (do 10 dni),
  h) zamontowanie kamer i podłączenie za pomocą zdalnego centrum monitorowania oraz reagowania na zauważone zdarzenia, do punktu ochrony przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego, wraz z dodatkowym wyposażeniem odbioru obrazu i możliwością 10-krotnego jego przybliżenia ,
  14) konserwację urządzeń monitorujących - co kwartał,
  15) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę wykazanych kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (którzy będą wykonywali czynności w trakcie realizacji zamówienia), a także do zachowania ciągłości tych umów. Powyższe zapisy mają zastosowanie również w przypadku zmian w obsadzie. Zamawiający ma prawo w każdym czasie żądać od Wykonawcy przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

  CZĘŚĆ II (ochrona Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie):
  1)ochrona poprzez:
  a) bezpośrednią całodobową ochronę fizyczną - 1 pracownik ochrony obsługujący całodobowo system monitoringu,
  b) wsparcie przez grupę interwencyjną w przypadku zdarzeń o charakterze szczególnym typu: akty wandalizmu i niszczenia mienia, odmowa wykonania poleceń dotyczących np. opuszczenia obiektu, nieobyczajne lub agresywne zachowanie,

  CZĘŚĆ III (ochrona terenu parku miejskiego Różanka w Szczecinie):
  1)ochrona poprzez:
  a) bezpośrednią całodobową ochronę fizyczną wraz z podejmowaniem doraźnych interwencji ogrodzonego terenu (2 ha) parku miejskiego Różanka (obejmująca zieleń i wszystkie elementy zagospodarowania terenu),
  b) otwieranie i zamykanie bram (rano i wieczorem),
  c) wsparcie przez grupę interwencyjną w przypadku zdarzeń o charakterze szczególnym typu: akty wandalizmu i niszczenia mienia, odmowa wykonania poleceń dot. np. opuszczenia obiektu, nieobyczajne lub agresywne zachowanie,
  2) Wykonawca zapewni pomieszczenie socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą dla osoby dozorujące,j w tym WC (istnieje możliwość ustawienia pomieszczenia socjalnego dla osoby dozorującej, na działce Zamawiającego przylegającej bezpośrednio do terenu Różanki) oraz wodę, 3) Obiekt w godzinach nocnych jest zamknięty dla zwiedzających.

  CZĘŚĆ IV (ochrona Teatru Letniego i rzeźby Ptaki w Szczecinie):
  1) ochrona poprzez:
  a) bezpośrednią ochronę fizyczną - z wykorzystaniem istniejącego systemu CCTV, z patrolowaniem minimum raz na godzinę w godzinach otwarcia obiektu oraz minimum raz na dwie godziny w czasie zamknięcia obiektu, wraz z podejmowaniem doraźnej interwencji:
  A. w dni powszednie - od godz. 15.00 do godz. 7.00 dnia następnego,
  B. w dni wolne od pracy - całodobowo,
  b) niezwłoczne wsparcie przez grupę interwencyjną zarówno pracownika ochrony fizycznej jak i pracowników Zamawiającego, w przypadku zdarzeń o charakterze szczególnego typu:
  A. akty wandalizmu i niszczenia mienia,
  B. odmowa wykonania poleceń dot. np. opuszczenia obiektu, zaprzestania spożywania alkoholu na terenie obiektu, nieobyczajne lub agresywne zachowanie,
  C. łamanie zapisów regulaminu obiektu, - W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa powyżej, Wykonawca będzie miał obowiązek przygotować materiał z CCTV w celu zgłoszenia popełnienia czynu zabronionego odpowiednim służbom,
  c) stosowanie systemu kontroli wewnętrznej sposobu realizacji zadań przez pracowników ochrony - koszt instalacji i utrzymania systemu ponosi Wykonawca,
  d) pracownicy ochrony winni być wyposażeni w niezbędny sprzęt ochrony osobistej, środki przymusu bezpośredniego oraz bezprzewodowe środki łączności radiowej bądź telefonicznej, a także odpowiednio umundurowani lub ubrani w odzież służbową dostosowana do pory roku,
  e) stały (telefoniczny i radiowy) dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemie alarmowym oraz doraźna interwencja (w przypadku odebrania sygnału o zdarzeniu, niezwłoczne skierowanie grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia),
  f) monitorowanie i rejestracja następujących zdarzeń:
  A. alarm włamaniowy,
  B. alarm napadowy,
  C. zaistnienie pożaru lub zadymienia,
  D. usterki systemu, np. brak zasilania sieci,
  2) konserwację systemu alarmowego (nie obejmuje wymiany urządzeń i baterii) - co kwartał, w obecności kierownika obiektu,
  CZĘŚĆ V (ochrona kąpielisk miejskich w Szczecinie):
  1) ochrona poprzez:
  a) patrole lotne (z wyłączeniem otwierania i zamykania bram kąpielisk):
  A. od 01.02.2016 r. do 31.03.2016 r. - 1 patrol w godzinach 21.00 - 1.00,
  B. od 01.04.2016 r. do 14.06.2016 r. - 2 patrole, w godzinach: 21.00 - 23.00 i 1.00 - 3.00,
  C. od 15.06.2016 r. do 31.08.2016 r. - 2 patrole, w godzinach: 23.00 - 1.00 i 2.00 - 4.00,
  D. od 01.09.2016 r. do 31.10.2016 r. - 2 patrole, w godzinach: 21.00 - 23.00 i 1.00 - 3.00,
  E. od 01.11.2016 r. do 31.01.2017 r. - 1 patrol, w godzinach 21.00 - 1.00, - pobyt patroli będzie potwierdzany wydrukiem z systemu kontroli wartowników (Dąbie - 2 punkty kontrolne, Dziewoklicz - 2 punkty kontrolne, Głębokie - 1 punkt kontrolny), przekazywanym raz w miesiącu Zamawiającemu, b) patrol pieszy w okresie od 15.06.2016 r. do 31.08.2016 r. w godzinach 13.00 - 17.00, - pobyt patroli pieszych będzie potwierdzany wydrukiem z systemu kontroli wartowników (Dąbie - 2 punkty kontrolne, Dziewoklicz - 2 punkty kontrolne, Głębokie - 1 punkt kontrolny), przekazywanym raz w miesiącu Zamawiającemu, c) otwieranie i zamykanie bram wejściowych kąpielisk:
  A. otwieranie - godz. 10.00 - w soboty, niedziele i święta w okresach: od 1.02.2016 r. do 14.06.2016 r. i od 01.09.2016 r. do 31.01.2016 r.,
  B. zamykanie: - godz. 16.00 - w soboty, niedziele i święta w okresach: od 1.02.2016 r. do 31.03.2016 r. i od 01.11.2016 r. do 31.01.2017 r., - godz. 20.00 - codziennie w okresie: od 01.04.2016 r. do 14.06.2016 r. i od 01.09.2016 r. do 31.10.2016 r., - w godz. 20.00 - 20.30 - codziennie w okresie: od 15.06.2016 r. do 31.08.2016 r. d) stały (telefoniczny i radiowy) dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemie alarmowym oraz doraźna interwencja (w przypadku odebrania sygnału o zdarzeniu, niezwłoczne skierowanie grupy interwencyjne na miejsce zdarzenia i potwierdzenie powyższego faktu w systemie kontroli rejestratorze wartowników),
  2) konserwacja 3 systemów alarmowych - co kwartał, w obecności kierownika kąpieliska lub osoby przez niego upoważnionej (konserwacja obejmuje wymianę urządzeń i baterii typ 9V/6AM6, TL5902, 6LF22).

  CZĘŚĆ VI (ochrona kompleksu rekreacyjnego Arkonka w Szczecinie):
  1) bezpośrednią całodobową ochronę fizyczną prowadzoną odpowiednio:
  a) w okresie: w dniu 1.02.2016 r. (od godz.10.00), a od dnia 02.02.2016 r. do dnia 29.02.2016r.:
  A. w godzinach 900 - 2100 przez 3 osoby jednocześnie, w tym: - 2 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, tj. 1 kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej patrolujących kompleks i 1 kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej przy wejściu na lodowisko, - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  B. w godzinach 2100 - 900 przez 2 osoby jednocześnie, w tym: - 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej patrolującego kompleks, - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  b) w okresie od dnia 1.03.2016 r. do dnia 3.06.2016 r. przez 2 osoby jednocześnie, w tym: - 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej patrolującego kompleks, - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu, c) w okresie od dnia 04.06.2016 r. do dnia 5.09.2016 r.:
  A. w godzinach 900 - 2100 przez 5 osób jednocześnie, w tym: - 4 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, tj. 2 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej patrolujących kompleks i 2 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przy bramie wejściowej na kompleks i bramie wyjściowej z kompleksu, - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  B. w godzinach 2100 - 900 przez 2 osoby jednocześnie, w tym: - 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej patrolującego kompleks, - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  d) w okresie od dnia 06.09.2016 r. do dnia 5.12.2016 r. 2 osoby jednocześnie, w tym: - 1 kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej patrolujący kompleks, - 1 pracownik ochrony obsługujący system monitoringu,
  e) w okresie od dnia 6.12.2016 r. do 1.02.2017 r.:
  A. w godzinach 900 - 2100 przez 3 osoby jednocześnie, w tym: - 2 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, tj. 1 kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej patrolujących kompleks i 1 kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej przy wejściu na kompleks - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  B. w godzinach 2100 - 900 przez 2 osoby jednocześnie, w tym: - 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej patrolującego kompleks, - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu.
  2) otwieranie bramy wjazdowej i zamykanie bramy wjazdowej, zgodnie z godzinami otwarcia i zamknięcia kompleksu,
  3) otwieranie i zamykanie bram wjazdowych zaopatrzenia i obsługi technicznej,
  4) otwieranie i zamykanie szlabanów parkingowych dla zaopatrzenia i obsługi technicznej,
  5) konwojowanie pracowników na obiekcie podczas poboru gotówki z kas kompleksu,
  6) stałe patrolowanie, w tym obchód kompleksu, o którym mowa w ppkt 10 niniejszego pkt i monitoring stanu kompleksu oraz niezwłoczne informowanie Przedstawiciela Zamawiającego o zauważonych zagrożeniach i nieprawidłowościach,
  7) stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach alarmowych i obsługa zainstalowanych na obiekcie elektronicznych systemów zabezpieczeń i systemów alarmowych, w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami użytkowania tych urządzeń oraz doraźna interwencja, (w przypadku odebrania sygnału o zdarzeniu, natychmiastowa reakcja, w tym skierowanie grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia, o gwarantowanym czasie dojazdu do chronionego kompleksu, nie dłuższym niż 15 minut od otrzymania wezwania),
  8) wsparcie przez zmotoryzowaną grupę interwencyjną (Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej jedną zmotoryzowaną grupą interwencyjną o gwarantowanym czasie dojazdu do chronionego kompleksu, nie dłuższym niż 15 minut od otrzymania wezwania) w przypadku zdarzeń o charakterze szczególnym typu: akty wandalizmu i niszczenia mienia, odmowa wykonania poleceń dotyczących np. opuszczenia obiektu, nieobyczajne lub agresywne zachowanie,
  9) kontrolę ruchu wszystkich pojazdów wjeżdżających na teren kompleksu i wyjeżdżających z terenu kompleksu, w uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego,
  10) obchód kompleksu z wykorzystaniem systemu kontroli wartowników opartego na technologii GPS, posiadającego 4 punkty kontrolne mobilne (lokalizacja każdorazowo wskazana przez Przedstawiciela Zamawiającego) z możliwością weryfikacji wykonanych tras w czasie przeszłym i teraźniejszym, oraz nieodpłatne udostępnianie w formie elektronicznej - na każde żądanie Zamawiającego - dziennych raportów tras wykonanych przez patrole. Częstotliwość obchodu kompleksu to:
  a) w okresie: w dniu 01.02.2016 r. od odz.10.00, a od dnia 02.02.2016 r. do dnia 29.02.2016 r. odpowiednio:
  A. w godzinach 900 - 2100 - 6 razy, tj. o godz. 900, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000,
  B. w godzinach 2100 - 900 - 3 razy, tj. o godz. 2100, 200, 700,
  b) w okresie od dnia 01.03.2016 r. do dnia 3.06.2016 r. - 6 razy, tj. o godz. 900, 1300, 1700, 2100, 100, 500,
  c)w okresie od dnia 04.06.2016 r. do dnia 5.09.2016 r. odpowiednio:
  A. w godzinach 900 - 2100 - 6 razy, tj. o godz. 900, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000,
  B. w godzinach 2100 - 900 - 3 razy, tj. o godz. 2100, 200, 700,
  d) w okresie od dnia 6.09.2016 r. do dnia 05.12.2016 r. - 6 razy, tj. o godz. 900, 1300, 1700, 2100, 100, 500
  e) w okresie od dnia 06.12.2015 r. do dnia 01.02.2016 r. odpowiednio
  A. w godzinach 900 - 2100 - 6 razy, tj. o godz. 900, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000,
  B. w godzinach 2100 - 900 - 3 razy, tj. o godz. 2100, 200, 700,

  CZĘŚĆ VII (ochrona składowiska odpadów komunalnych w Sierakowie):
  1) ochrona poprzez:
  a) bezpośrednią ochronę fizyczną - wraz z podejmowaniem doraźnej interwencji:
  A. w dni robocze od poniedziałku do piątku: - od godz. 15.00 do godz. 7.00 - 1 osoba,
  B. w soboty, niedziele i święta : - całodobowo - 1 osoba,
  2) pracownik ochrony ma obowiązek pozostać na składowisku do momentu przybycia przedstawiciela Zamawiającego uprawnionego do przejęcia chronionego obiektu,
  3) Wykonawca ma obowiązek prowadzić księgę raportów dyżurów, w której to księdze wpisywane będą raporty obejmujące wszystkie zdarzenia zaistniałe w trakcie dyżuru oraz odnotować stan chronionego obiektu przy jego przyjęciu i zdaniu,
  4) Wykonawca ma obowiązek zapewnić na własny koszt sprawnego systemu łączności pomiędzy osobami wykonującymi ochronę fizyczną a ich bazą,
  5) zakres usługi ochrony:
  a) ochrona składowiska przed kradzieżą, zniszczeniem, zaprószeniem ognia przez osoby trzecie, pożarem itp., a w szczególności dokonywanie regularnych obchodów, informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach lub zdarzeniach losowych, zawiadamianie Policji i odpowiednich służb o zaistniałych zdarzeniach, podejmowanie niezbędnych działań w razie zamachu na chroniony majątek oraz w razie pożaru - określonych w instrukcji p. poż., ochronę obiektów przed ingerencją osób nieupoważnionych,
  b) ochrona majątku ruchomego i nieruchomego składowiska (kwatery nr 1, 2, 3, 4 ), w granicach ogrodzenia z siatki stalowej, terenu przyległego do wałów, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu mechanicznego, kontenerów socjalnych z wyposażeniem, urządzeń technologicznych na terenie składowiska, geomembrany, oświetlenia składowiska, ogrodzenia przenośnego, zbiorników wód odciekowych oraz innych urządzeń znajdujących się na składowisku,
  c) kontrola stopnia napełniania zbiorników retencyjnych wód odciekowych, a w przypadku awarii systemu przepompowni wód retencyjnych i przepełnienia się zbiornika powyżej stanu alarmowego, pracownik ochrony zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia osoby wskazanej przez Zamawiającego,
  d) nie dopuszczenie do nieuprawnionego składowania odpadów na obiekcie i terenach bezpośrednio do niego przyległych, tj. ochrona przed powstawaniem tzw. dzikich wysypisk, a w przypadku dojścia do próby składowania odpadów przez osoby trzecie, pracownik ochrony ma obowiązek zapisania numeru rejestracyjnego pojazdu i innych danych służących ustaleniu sprawcy i natychmiastowego powiadomienia właściwych służb oraz Zamawiającego; w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że podczas pełnienia dyżuru na obiekcie składowiska doszło do nielegalnego składowania odpadów, kosztami usunięcia odpadów zostanie obciążony Wykonawca.

  CZĘŚĆ VIII (ochrona składowiska odpadów komunalnych w Kluczu):
  1) ochrona poprzez:
  a) patrol pieszy wraz z otwieraniem i zamykaniem bramy: codziennie - 5 patroli w godzinach: 2.00 - 4.00, 7.00 - 9.00, 12.00 - 14.00, 17.00 - 19.00, 22.00 - 24.00, - pobyt patroli pieszych będzie potwierdzany wydrukiem z systemu kontroli wartowników(w 4 punktach kontrolnych), przekazywanym raz w miesiącu Zamawiającemu.
  b) zapewnienie systemu łączności pomiędzy bazą Wykonawcy i osobami wykonującymi patrole - koszt systemu łączności ponosi Wykonawca..
 5. Wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin- 7 zadań
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin z podziałem na 7 zadań: 1. Zadanie 1- obejmujące wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin- OD Kluczewo 2. Zadanie 2- obejmujące wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin- OD Piecnik 3. Zadanie 3- obejmujące wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin- OD Malechowo 4. Zadanie 4- obejmujące wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin- OD Stare Bielice 5. Zadanie 5- obejmujące wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin- OD Rurka Łozienica 6. Zadanie 6- obejmujące wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin- Rejon Szczecin + OD Szczecin 7. Zadanie 7- obejmujące wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin- OD Lipiany Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wykonanie całości zamówienia (7 zadań) bądź też na wykonanie dowolnie wybranego zadania
 6. Usługa ochrony fizycznej mienia i dozór dzienny nieruchomości zabudowanej Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny, Szczecin
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia wraz z dozorem dziennym nieruchomości zabudowanej będącej w użytkowaniu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 2.Nieruchomość zabudowana, położona jest w Szczecinie przy ul. Szafera 10 w skład, której wchodzą: 1)trzykondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni użytkowej 2 438,26 m2, monitorowany elektronicznie w zakresie ochrony przed włamaniem i pożarem przez zastosowany system alarmowy z funkcją automatycznego informowania stacji monitoringu, 2)wolnostojące zamknięte garaże - 8 stanowisk o łącznej powierzchni 145,46 m2, 3)działka o powierzchni 3 469 m2. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości zabudowanej określonej w pkt 2 oraz obsługę portierni i dozór dzienny w budynku biurowym. 4.Wykonawca realizować będzie zamówienie za pomocą osób niekaranych, posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania czynności określonych w pkt 5,6 rozdziału III SIWZ z a także będących w pełni sprawnymi. 5.Usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości zabudowanej i mienia w obiekcie Zamawiającego będzie wykonywana przez jedną osobę, w dni pracy Zamawiającego w godzinach od 15.30 do 7.30, natomiast w soboty, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy przez całą dobę. 5.Obsługa portierni i dozór dzienny w budynku biurowym Zamawiającego polegającej na kontroli przepływu materiałowego i osobowego oraz odpowiednim reagowaniu na sytuacje zagrożenia w obiekcie, usługa niniejsza będzie wykonywana przez jedną osobę, w dni pracy Zamawiającego w godzinach od 6:45 do 15:45. 6.W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do: 1)zapewnienia osobom realizującym przedmiotu zamówienia umundurowania oraz oznakowania (identyfikatory) umożliwiającego ich identyfikację, 2)Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, a także w przypadku, gdy szkoda była wynikiem działania osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji niniejszej umowy, w tym podwykonawców, 3)dokumentowania i weryfikowania wykonanych obchodów terenu posesji przez swoich pracowników wykonujących przedmiot zamówienia, poprzez zastosowanie na swój koszt elektronicznego systemu kontroli typu strażnik, 4)kontrolowania, ustalania i niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego na piśmie o stwierdzonych uchybieniach lub nieprawidłowościach w zabezpieczeniu technicznym obiektu, 5)w przypadku zdarzeń stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia zobowiązany jest z zachowaniem bezpieczeństwa, do dokonania czynności mających na celu zapobieżenie zagrożenia lub zmniejszenie zagrożenia, zapobieżenia szkodzie lub jej zmieszenie, zatrzymania osób a także niezwłocznego zawiadomienia odpowiednich służb publicznych, na okoliczność tych zdarzeń Wykonawca winien sporządzić protokół, 6)ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100). Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ww. ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia i złożenia u Zamawiającego uwierzytelnionej kopii opłaconej nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, przed datą wygaśnięcia poprzedniej polisy. 7. Szczegółowe postanowienia regulujące realizację przedmiotu zamówienia zawarte są w umowie zawartej sporządzonej wg woru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
 7. Ochrona nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa Zachodniopomorskiego, w części objętej zasięgiem działania zamawiającego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.1.2015
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie, Szczecin
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ochrona obejmuje całodobowy dozór nieruchomości, poprzez umundurowanych pracowników ochrony, jak również prowadzenie działań zapobiegawczych przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałających powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby realizować usługę ochrony mienia z należytą starannością wymaganą dla usług tego rodzaju, czyli w sposób profesjonalny i kompetentny. W razie zagrożenia chronionego mienia wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności zmierzające do zapobieżenia wystąpieniu szkody, a w razie jej zaistnienia do ograniczenia jej rozmiarów i natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej i innych służb. Pracownicy ochrony fizycznej powinni nosić ubiór umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego.
  3.2. Usługa musi być świadczona zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (teks jednolity Dz. U. z 2014 r., poz 1099) oraz właściwymi aktami wykonawczymi.
  3.3. Zamawiający zaleca dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia, aby przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej w celu zapoznania się ze specyfikacją nieruchomości.

  Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną, warunki socjalno-bytowe pracownikom dozoru.
  Zamawiający zastrzega, iż odpowiedzialność za prawidłowy dobór liczby pracowników ochrony spoczywa na Wykonawcy.
  3.4. Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące części:
  a) Zadanie częściowe A - obejmujące teren powiatu choszczeńskiego,
  b) Zadanie częściowe B - obejmujące teren powiatu pyrzyckiego, polickiego i myśliborskiego,
  c) Zadanie częściowe C - obejmujące teren powiatu goleniowskiego i łobeskiego;
  d) Zadanie częściowe D - obejmujące teren powiatu gryfickiego;
  e) Zadanie częściowe E - obejmujące teren powiatu stargardzkiego;
  f) Zadanie częściowe F - ochrona budynku siedziby Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Pyrzycach, - Ochrona polegać będzie na ochronie fizycznej budynku administracyjno-biurowego i jego otoczenia w dni robocze w godzinach od 16.00 do 7.30 oraz w dni wolne od pracy i święta przez całą dobę.

  3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji (obiektów) tworzących dane zadanie częściowe określa załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  3.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, które mogą obejmować jedno lub kilka zadań częściowych. Wykonawca może złożyć również ofertę obejmującą wszystkie części zamówienia. Oferta złożona na dane zadanie częściowe musi obejmować wszystkie pozycje tworzące dane zadanie częściowe.
 8. OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części)
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie - w podziale na części, tj.:
  CZĘŚĆ I: Ochrona Cmentarza Centralnego w Szczecinie
  CZĘŚĆ II: Ochrona Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie
  CZĘŚĆ III: Ochrona terenu parku miejskiego Różanka w Szczecinie
  CZĘŚĆ IV: Ochrona Teatru Letniego i rzeźby Ptaki w Szczecinie
  CZĘŚĆ V: Ochrona kąpielisk miejskich w Szczecinie
  CZĘŚĆ VI: Ochrona kompleksu rekreacyjnego Arkonka w Szczecinie
  CZĘŚĆ VII: Ochrona składowiska odpadów komunalnych w Sierakowie
  CZĘŚĆ VIII: Ochrona składowiska odpadów komunalnych w Kluczu
  CPV
  79710000-4 Usługi ochroniarskie
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - CZĘŚĆ I (ochrona Cmentarza Centralnego w Szczecinie):
  1) ochronę mienia na Cmentarzu Centralnym, administrowanym przez Zamawiającego przed kradzieżą i dewastacją oraz ochronę osób przebywających na Cmentarzu Centralnym przed napadami,
  2) kontrolę podmiotów gospodarczych świadczących usługi na terenie Cmentarza Centralnego poprzez:
  a) sprawdzanie wydawanych przez Zamawiającego zezwoleń na wykonywane usługi,
  b) kontrolę wwożonych i wywożonych elementów nagrobków,
  c) sprawdzanie zgodności miejsc wykonywanych usług z miejscami określonymi w treści zezwoleń wydanych przez Zamawiającego,
  3) kontrolę ruchu wszystkich pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu Cmentarza Centralnego wg wydanych przepustek na wjazd przy bramie nr 1,
  4) obsługę bramy nr 9 wraz z wyposażeniem pracowników obsługi bramy w kontener,
  5) zapobieganie aktom wandalizmu oraz eliminowanie kradzieży nagrobków i roślin,
  6) egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów porządkowych,
  7) kontrolę wwozu i wywozu odpadów,
  8) monitoring pomieszczeń biurowych administracji Cmentarza Centralnego i siedziby Zamawiającego,
  9) patrolowanie terenu:
  a) od 01.04.2015 r. do 03.11.2015 r., w godz. 6.00 - 21.00 - 4 patrole 2-osobowe rowerowe,
  b) od 02.02.2015 r. do 31.03.2015 i od 04.11.2015 r. do 01.02.2016 r., w godz. 6.00 - 18.00 - 4 patrole 2-osobowe, piesze,
  c) całodobowo (stale, bez opuszczania terenu cmentarza) - 1 patrol 2-osobowy, zmotoryzowany,
  10) obsługę Bramy Głównej Cmentarza Centralnego:
  a) od godz. 6.00 do godz. 22.00 - jednoosobowa obsługa od poniedziałku do piątku oraz w dniu Wszystkich Świętych, wykonywana przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
  b) od godz. 7.00 do godz. 18.00 - jednoosobowa obsługa w soboty, wykonywana przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
  11) obsługa bramy nr 9 - od godz. 7.00 do godz. 16.00 - od poniedziałku do piątku oraz w Dniu Wszystkich Świętych, wykonywana przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
  12) wyposażenie patroli w systemy kontroli wartowników oparte na technologii GPS, z możliwością weryfikacji wykonanych tras w czasie przeszłym i teraźniejszym, w tym:
  a) pozycjonowanie patroli w czasie rzeczywistym oraz archiwalne odwzorowanie przebiegu tras patroli (w tym postojów, zatrzymań, prędkości, pobytu w zdefiniowanych miejscach, przejazdu trasą),
  b) tworzenie dowolnych raportów patroli np. dziennych, miesięcznych, weekendowych, zatrzymań, postojów, pobytów w zdefiniowanych obszarach, przejazdów alejami,
  c) zaplanowanie przebiegu tras wraz z możliwością ich późniejszej weryfikacji, d) nieodpłatne udostępnianie w formie elektronicznej - na każde żądanie Zamawiającego - dziennych raportów tras wykonanych przez patrole,
  13) zapewnienie mobilnych zestawów telewizji przemysłowej, czyli:
  a) 2 kamer mobilnych z detekcją ruchu,
  b) 1 kamery stałej obrotowej wraz z masztem i montażem przy bramie nr 2,
  c) 1 kamery stałej obrotowej wraz z masztem i montażem przy bramie nr 9,
  d) 1 kamerę stałą wraz z montażem na kracie okiennej w budynku dyrekcji ZUK - dobór parametrów kamer, wysokości masztów po stronie Wykonawcy,
  e) stałe udostępnienie podglądu kamer, w czasie rzeczywistym, obsłudze Bramy Głównej Cmentarza Centralnego,
  f) ciągłą rejestrację i transmisję z 5 kamer oraz archiwizację (do 10 dni),
  g) zamontowanie kamer i podłączenie za pomocą zdalnego centrum monitorowania oraz reagowania na zauważone zdarzenia, do punktu ochrony przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego, wraz z dodatkowym wyposażeniem odbioru obrazu i możliwością 10-krotnego jego przybliżenia ,
  14) konserwację urządzeń monitorujących - co kwartał,
  15) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę wykazanych kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (którzy będą wykonywali czynności w trakcie realizacji zamówienia), a także do zachowania ciągłości tych umów. Powyższe zapisy mają zastosowanie również w przypadku zmian w obsadzie. Zamawiający ma prawo w każdym czasie żądać od Wykonawcy przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

  - CZĘŚĆ II (ochrona Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie):
  1) ochrona poprzez:
  a) bezpośrednią całodobową ochronę fizyczną - 1 pracownik ochrony obsługujący całodobowo system monitoringu,
  b) wsparcie przez grupę interwencyjną w przypadku zdarzeń o charakterze szczególnym typu: akty wandalizmu i niszczenia mienia, odmowa wykonania poleceń dotyczących np. opuszczenia obiektu, nieobyczajne lub agresywne zachowanie,

  - CZĘŚĆ III (ochrona terenu parku miejskiego Różanka w Szczecinie):
  1) ochrona poprzez:
  a) bezpośrednią całodobową ochronę fizyczną wraz z podejmowaniem doraźnych interwencji ogrodzonego terenu (2 ha) parku miejskiego Różanka (obejmująca zieleń i wszystkie elementy zagospodarowania terenu),
  b) otwieranie i zamykanie bram (rano i wieczorem), c) wsparcie przez grupę interwencyjną w przypadku zdarzeń o charakterze szczególnym typu: akty wandalizmu i niszczenia mienia, odmowa wykonania poleceń dot. np. opuszczenia obiektu, nieobyczajne lub agresywne zachowanie,
  2) Wykonawca zapewni pomieszczenie socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą dla osoby dozorującej (istnieje możliwość ustawienia pomieszczenia socjalnego dla osoby dozorującej, na działce Zamawiającego przylegającej bezpośrednio do terenu Różanki) oraz wodę,
  3) Obiekt w godzinach nocnych jest zamknięty dla zwiedzających.

  - CZĘŚĆ IV (ochrona Teatru Letniego i rzeźby Ptaki w Szczecinie):
  1) ochrona poprzez:
  a) bezpośrednią ochronę fizyczną - z wykorzystaniem istniejącego systemu CCTV, z patrolowaniem minimum raz na godzinę w godzinach otwarcia obiektu oraz minimum raz na dwie godziny w czasie zamknięcia obiektu, wraz z podejmowaniem doraźnej interwencji:
  A. w dni powszednie - od godz. 15.00 do godz. 7.00 dnia następnego,
  B. w dni wolne od pracy - całodobowo,
  b) niezwłoczne wsparcie przez grupę interwencyjną zarówno pracownika ochrony fizycznej jak i pracowników Zamawiającego, w przypadku zdarzeń o charakterze szczególnego typu:
  A. akty wandalizmu i niszczenia mienia,
  B. odmowa wykonania poleceń dot. np. opuszczenia obiektu, zaprzestania spożywania alkoholu na terenie obiektu, nieobyczajne lub agresywne zachowanie,
  C. łamanie zapisów regulaminu obiektu, - W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa powyżej, Wykonawca będzie miał obowiązek przygotować materiał z CCTV w celu zgłoszenia popełnienia czynu zabronionego odpowiednim służbom,
  c) stosowanie systemu kontroli wewnętrznej sposobu realizacji zadań przez pracowników ochrony - koszt instalacji i utrzymania systemu ponosi Wykonawca,
  d) pracownicy ochrony winni być wyposażeni w niezbędny sprzęt ochrony osobistej, środki przymusu bezpośredniego oraz bezprzewodowe środki łączności radiowej bądź telefonicznej, a także odpowiednio umundurowani lub ubrani w odzież służbową dostosowana do pory roku,
  e) stały (telefoniczny i radiowy) dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemie alarmowym oraz doraźna interwencja (w przypadku odebrania sygnału o zdarzeniu, niezwłoczne skierowanie grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia),
  f) monitorowanie i rejestracja następujących zdarzeń:
  A. alarm włamaniowy,
  B. alarm napadowy,
  C. zaistnienie pożaru lub zadymienia,
  D. usterki systemu, np. brak zasilania sieci,
  2) konserwację systemu alarmowego - co kwartał, w obecności kierownika obiektu.

  - CZĘŚĆ V (ochrona kąpielisk miejskich w Szczecinie):
  1) ochrona poprzez:
  a) patrole lotne (z wyłączeniem otwierania i zamykania bram kąpielisk):
  A. od 02.02.2015 r. do 31.03.2015 r. - 1 patrol w godzinach 21.00 - 1.00,
  B. od 01.04.2015 r. do 14.06.2015 r. - 2 patrole, w godzinach: 21.00 - 23.00 i 1.00 - 3.00,
  C. od 15.06.2015 r. do 31.08.2015 r. - 2 patrole, w godzinach: 23.00 - 1.00 i 2.00 - 4.00,
  D. od 01.09.2015 r. do 31.10.2015 r. - 2 patrole, w godzinach: 21.00 - 23.00 i 1.00 - 3.00,
  E. od 01.11.2015 r. do 01.02.2016 r. - 1 patrol, w godzinach 21.00 - 1.00,
  - pobyt patroli będzie potwierdzany wydrukiem z systemu kontroli wartowników (Dąbie - 2 punkty kontrolne, Dziewoklicz - 2 punkty kontrolne, Głębokie - 1 punkt kontrolny), przekazywanym raz w miesiącu Zamawiającemu,
  b) patrol pieszy w okresie od 15.06.2015 r. do 31.08.2015 r. w godzinach 13.00 - 17.00,
  - pobyt patroli pieszych będzie potwierdzany wydrukiem z systemu kontroli wartowników (Dąbie - 2 punkty kontrolne, Dziewoklicz - 2 punkty kontrolne, Głębokie - 1 punkt kontrolny), przekazywanym raz w miesiącu Zamawiającemu,
  c) otwieranie i zamykanie bram wejściowych kąpielisk:
  A. otwieranie - godz. 10.00 - w soboty, niedziele i święta w okresach: od 02.02.2015 r. do 14.06.2015 r. i od 01.09.2015 r. do 01.02.2016 r.,
  B. zamykanie:
  - godz. 16.00 - w soboty, niedziele i święta w okresach: od 02.02.2015 r. do 31.03.2015 r. i od 01.11.2015 r. do 01.02.2016 r.,
  - godz. 20.00 - w soboty, niedziele i święta w okresach: od 01.04.2015 r. do 14.06.2015 r. i od 01.09.2015 r. do 31.10.2015 r.,
  - godz. 20.00 - codziennie w okresie: od 01.04.2015 r. do 14.06.2015 r. i od 01.09.2015 r. do 31.10.2015 r.,
  - w godz. 20.00 - 20.30 - codziennie w okresie: od 15.06.2015 r. do 31.08.2015 r.
  d) stały (telefoniczny i radiowy) dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemie alarmowym oraz doraźna interwencja (w przypadku odebrania sygnału o zdarzeniu, niezwłoczne skierowanie grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia i potwierdzenie powyższego faktu w systemie kontroli rejestratorze wartowników),
  2) konserwacja 3 systemów alarmowych - co kwartał, w obecności kierownika kąpieliska lub osoby przez niego upoważnionej (konserwacja obejmuje wymianę urządzeń i baterii typ 9V/6AM6, TL5902, 6LF22).
  - CZĘŚĆ VI (ochrona kompleksu rekreacyjnego Arkonka w Szczecinie):
  1) bezpośrednią całodobową ochronę fizyczną prowadzoną odpowiednio:
  a) w okresie od dnia 02.02.2015 r. do dnia 01.03.2015 r.:
  A. w godzinach 9.00 - 21.00 przez 3 osoby jednocześnie, w tym:
  - 2 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, tj. 1 kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej patrolujących kompleks i 1 kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej przy wejściu na lodowisko,
  - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  B. w godzinach 21.00 - 9.00 przez 2 osoby jednocześnie, w tym:
  - 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej patrolującego kompleks,
  - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  b) w okresie od dnia 02.03.2015 r. do dnia 30.04.2015 r. przez 2 osoby jednocześnie, w tym:
  - 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej patrolującego kompleks,
  - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  c) w okresie od dnia 01.05 2015 r. do dnia 03.05.2015 r.:
  A. w godzinach 9.00 - 21.00 przez 3 osoby jednocześnie, w tym:
  - 2 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej patrolującego kompleks,
  - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  B. w godzinach 21.00 - 9.00 przez 2 osoby jednocześnie, w tym:
  - 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej patrolującego kompleks,
  - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  d) w okresie od dnia 04.05.2015 r. do dnia 03.06.2015 r. przez 2 osoby jednocześnie, w tym:
  - 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej patrolującego kompleks,
  - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  e) w okresie od dnia 04.06.2015 r. do dnia 26.06.2015 r.:
  A. w godzinach 9.00 - 21.00 przez 3 osoby jednocześnie, w tym:
  - 2 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, tj. 1 kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej patrolujących kompleks i 1 kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej przy wejściu na kompleks,
  - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  B. w godzinach 21.00 - 9.00 przez 2 osoby jednocześnie, w tym:
  - 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej patrolującego kompleks,
  - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  f) w okresie od dnia 27.06.2015 r. do dnia 31.08.2015 r.:
  A. w godzinach 9.00 - 21.00 przez 4 osoby jednocześnie, w tym:
  - 3 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, tj. 2 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej patrolujących kompleks i 1 kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej przy wejściu na kompleks,
  - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  B. w godzinach 21.00 - 9.00 przez 2 osoby jednocześnie, w tym:
  - 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej patrolującego kompleks,
  - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  g) w okresie od dnia 01.09.2015 r. do dnia 13.09.2015 r.:
  A. w godzinach 9.00 - 21.00 przez 3 osoby jednocześnie, w tym:
  - 2 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, tj. 1 kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej patrolujących kompleks i 1 kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej przy wejściu na kompleks,
  - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  B. w godzinach 21.00 - 9.00 przez 2 osoby jednocześnie, w tym:
  - 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej patrolującego kompleks,
  - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  h) w okresie od dnia 14.09.2015 r. do dnia 04.12.2015 r. przez 2 osoby jednocześnie, w tym:
  - 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej patrolującego kompleks,
  - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  i) w okresie od dnia 05.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.:
  A. w godzinach 9.00 - 21.00 przez 3 osoby jednocześnie, w tym:
  - 2 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, tj. 1 kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej patrolujących kompleks i 1 kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej przy wejściu na lodowisko,
  - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  B. w godzinach 21.00 - 9.00 przez 2 osoby jednocześnie, w tym:
  - 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej patrolującego kompleks,
  - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  j) w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 01.02.2016 r.:
  A. w godzinach 9.00 - 21.00 przez 3 osoby jednocześnie, w tym:
  - 2 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, tj. 1 kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej patrolujących kompleks i 1 kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej przy wejściu na lodowisko,
  - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu,
  B. w godzinach 21.00 - 9.00 przez 2 osoby jednocześnie, w tym:
  - 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej patrolującego kompleks,
  - 1 pracownika ochrony obsługującego system monitoringu, wraz z podejmowaniem doraźnych interwencji,
  2) otwieranie bramy wjazdowej i zamykanie bramy wjazdowej, zgodnie z godzinami otwarcia
  i zamknięcia kompleksu,
  3) otwieranie i zamykanie bram wjazdowych zaopatrzenia i obsługi technicznej,
  4) otwieranie i zamykanie szlabanów parkingowych dla zaopatrzenia i obsługi technicznej,
  5) konwojowanie pracowników na obiekcie podczas poboru gotówki z kas kompleksu,
  6) stałe patrolowanie, w tym obchód kompleksu, o którym mowa w ppkt 10 niniejszego pkt i monitoring stanu kompleksu oraz niezwłoczne informowanie Przedstawiciela Zamawiającego o zauważonych zagrożeniach i nieprawidłowościach,
  7) stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach alarmowych i obsługa zainstalowanych na obiekcie elektronicznych systemów zabezpieczeń i systemów alarmowych, w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami użytkowania tych urządzeń oraz doraźna interwencja, (w przypadku odebrania sygnału o zdarzeniu, natychmiastowa reakcja, w tym skierowanie grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia, o gwarantowanym czasie dojazdu do chronionego kompleksu, nie dłuższym niż 15 minut od otrzymania wezwania),
  8) wsparcie przez zmotoryzowaną grupę interwencyjną (Wykonawca zobowiązany jest dysponować co najmniej jedną zmotoryzowaną grupą interwencyjną o gwarantowanym czasie dojazdu do chronionego kompleksu, nie dłuższym niż 15 minut od otrzymania wezwania) w przypadku zdarzeń o charakterze szczególnym typu: akty wandalizmu i niszczenia mienia, odmowa wykonania poleceń dotyczących np. opuszczenia obiektu, nieobyczajne lub agresywne zachowanie,
  9) kontrolę ruchu wszystkich pojazdów wjeżdżających na teren kompleksu i wyjeżdżających z terenu kompleksu, w uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego,
  10) obchód kompleksu z wykorzystaniem systemu kontroli wartowników opartego na technologii GPS, posiadającego 4 punkty kontrolne mobilne (lokalizacja każdorazowo wskazana przez Przedstawiciela Zamawiającego) z możliwością weryfikacji wykonanych tras w czasie przeszłym i teraźniejszym, oraz nieodpłatne udostępnianie w formie elektronicznej - na każde żądanie Zamawiającego - dziennych raportów tras wykonanych przez patrole. Częstotliwość obchodu kompleksu to:
  a) w okresie od dnia 02.02.2015 r. do dnia 01.03.2015 r. odpowiednio:
  A. w godzinach 9.00 - 21.00 - 6 razy, tj. o godz. 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
  B. w godzinach 21.00 - 9.00 - 3 razy, tj. o godz. 21.00, 2.00, 7.00,
  b) w okresie od dnia 02.03.2015 r. do dnia 31.05.2015 r. - 6 razy, tj. o godz. 9.00, 13.00, 17.00, 21.00, 1.00, 5.00,
  c) w okresie od dnia 01.06.2015 r. do dnia 13.09.2015 r. odpowiednio:
  A. w godzinach 9.00 - 21.00 - 6 razy, tj. o godz. 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
  B. w godzinach 21.00 - 9.00 - 3 razy, tj. o godz. 21.00, 2.00, 7.00,
  d) w okresie od dnia 14.09.2015 r. do dnia 05.12.2015 r. - 6 razy, tj. o godz. 9.00, 13.00, 17.00, 21.00, 1.00, 5.00,
  e) w okresie od dnia 06.12.2015 r. do dnia 01.02.2016 r. odpowiednio:
  A. w godzinach 9.00 - 21.00 - 6 razy, tj. o godz. 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
  B. w godzinach 21.00 - 9.00 - 3 razy, tj. o godz. 21.00, 2.00, 7.00,

  - CZĘŚĆ VII (ochrona składowiska odpadów komunalnych w Sierakowie):
  1) ochrona poprzez:
  a) bezpośrednią ochronę fizyczną - wraz z podejmowaniem doraźnej interwencji:
  A. w dni robocze od poniedziałku do piątku: - od godz. 15.00 do godz. 7.00 - 1 osoba,
  B. w soboty, niedziele i święta : - całodobowo - 1 osoba,
  2) pracownik ochrony ma obowiązek pozostać na składowisku do momentu przybycia przedstawiciela Zamawiającego uprawnionego do przejęcia chronionego obiektu,
  3) Wykonawca ma obowiązek prowadzić księgę raportów dyżurów, w której to księdze wpisywane będą raporty obejmujące wszystkie zdarzenia zaistniałe w trakcie dyżuru oraz odnotować stan chronionego obiektu przy jego przyjęciu i zdaniu,
  4) Wykonawca ma obowiązek zapewnić na własny koszt sprawnego systemu łączności pomiędzy osobami wykonującymi ochronę fizyczną a ich bazą,
  5) zakres usługi ochrony:
  a) ochrona składowiska przed kradzieżą, zniszczeniem, zaprószeniem ognia przez osoby trzecie, pożarem itp., a w szczególności dokonywanie regularnych obchodów, informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach lub zdarzeniach losowych, zawiadamianie Policji i odpowiednich służb o zaistniałych zdarzeniach, podejmowanie niezbędnych działań w razie zamachu na chroniony majątek oraz w razie pożaru - określonych w instrukcji p. poż., ochronę obiektów przed ingerencją osób nieupoważnionych,
  b) ochrona majątku ruchomego i nieruchomego składowiska (kwatery nr 1, 2, 3, 4 ), w granicach ogrodzenia z siatki stalowej, terenu przyległego do wałów, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu mechanicznego, kontenerów socjalnych z wyposażeniem, urządzeń technologicznych na terenie składowiska, geomembrany, oświetlenia składowiska, ogrodzenia przenośnego, zbiorników wód odciekowych oraz innych urządzeń znajdujących się na składowisku,
  c) kontrola stopnia napełniania zbiorników retencyjnych wód odciekowych, a w przypadku awarii systemu przepompowni wód retencyjnych i przepełnienia się zbiornika powyżej stanu alarmowego, pracownik ochrony zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia osoby wskazanej przez Zamawiającego,
  d) nie dopuszczenie do nieuprawnionego składowania odpadów na obiekcie i terenach bezpośrednio do niego przyległych, tj. ochrona przed powstawaniem tzw. dzikich wysypisk, a w przypadku dojścia do próby składowania odpadów przez osoby trzecie, pracownik ochrony ma obowiązek zapisania numeru rejestracyjnego pojazdu i innych danych służących ustaleniu sprawcy i natychmiastowego powiadomienia właściwych służb oraz Zamawiającego; w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że podczas pełnienia dyżuru na obiekcie składowiska doszło do nielegalnego składowania odpadów, kosztami usunięcia odpadów zostanie obciążony Wykonawca.

  - CZĘŚĆ VIII (ochrona składowiska odpadów komunalnych w Kluczu):
  1) ochrona poprzez: a) patrol pieszy wraz z otwieraniem i zamykaniem bramy:
  A. w dni robocze - 3 patrole w godzinach: 2.00 - 4.00, 17.00 - 19.00, 22.00 - 24.00,
  B. w soboty, niedziele i święta - 5 patroli w godzinach: 2.00 - 4.00, 7.00 - 9.00, 12.00 - 14.00, 17.00 - 19.00, 22.00 - 24.00,
  - pobyt patroli pieszych będzie potwierdzany wydrukiem z systemu kontroli wartowników, przekazywanym raz w miesiącu Zamawiającemu.
  b) zapewnienie systemu łączności pomiędzy bazą Wykonawcy i osobami wykonującymi patrole - koszt systemu łączności ponosi Wykonawca.
 9. Wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin- 7 zadań
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin z podziałem na 7 zadań: Zadanie 1- obejmujące wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin- Rejon Lipiany + OD Lipiany Zadanie 2- obejmujące wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin- OD Kluczewo Zadanie 3- obejmujące wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin- Rejon Szczecin + OD Szczecin Zadanie 4- obejmujące wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin- OD Rurka Łozienica Zadanie 5- obejmujące wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin- OD Stare Bielice Zadanie 6- obejmujące wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin- OD Malechowo Zadanie 7- obejmujące wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin- OD Piecnik Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wykonanie całości zamówienia (7 zadań) bądź też na wykonanie dowolnie wybranego zadania
 10. Przetarg nieograniczony nr 15/2014
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, Pyrzyce
  Ochrona mienia i osób w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
 11. Ochrona fizyczna pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim
  Zamawiający: Powiat Stargardzki, Stargard Szczeciński
  1. Przedmiotem zamówienia jest fizyczna ochrona mienia Starostwa Powiatowego oraz osób przebywających w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Skarbowej 1. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) fizyczną jednoosobową ochronę sprawowaną w godzinach pracy i w godzinach popołudniowych, połączoną z funkcją szatniarza i informującego o lokalizacji wydziałów Starostwa Powiatowego, 2) obsługę bramy wjazdowej na teren siedziby Starostwa Powiatowego, 3) codzienne sprawdzanie budynku w zakresie: wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych (oprócz komputerów), zamknięcia okien, wygaszenia świateł, innych, nie wymienionych wyżej zagrożeń mogących przyczynić się do zniszczenia mienia, 4) w przypadku jakichkolwiek zagrożeń powiadomienie upoważnionego pracownika wskazanego przez Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej i innych służb, 5) w przypadku zaistnienia potrzeby, pomoc osobom niepełnosprawnym w poruszaniu się po budynku Starostwa. 3. Powyższe czynności odbywać się będą w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku w następujących ramach czasowych: 1) od 7:00 - rozkodowanie systemu alarmowego w budynku i wydawanie kluczy pracownikom Starostwa Powiatowego, 2) w godzinach pracy urzędu - pełny zakres obowiązków, tj. obsługa szatni, udzielanie informacji o lokalizacji wydziałów Starostwa oraz obsługa bramy wjazdowej na teren Starostwa, 3) od 16:00 do 22:00 - ochrona i zabezpieczenie budynku, ograniczenie dostępu do chronionego obiektu tylko do pracowników posiadających stosowne upoważnienie, 4) 22:00 - kodowanie systemu alarmowego w budynku. 4. W przypadku zgłoszenia przez firmę wykonującą ochronę obiektu w systemie elektronicznym, tj. monitoring włamania oraz ppoż., informacji o pojawieniu się sygnału alarmowego w godzinach od 22:00 do 7:00, Zamawiający wymaga przybycia na teren obiektu pracownika Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w szczególnie uzasadnionych przypadkach zabezpieczenia obiektu także w dni wolne od pracy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takiej potrzebie odpowiednio wcześniej. 6. Wykonawca zapewni osobie wykonującej pracę umundurowanie, którego charakter należy uzgodnić z Zamawiającym. 7. Od dnia rozpoczęcia realizacji umowy wymaga się od osoby wykonującej pracę posiadania znajomości usytuowania poszczególnych wydziałów w budynku oraz orientacji w podstawowym zakresie działania każdego wydziału. Na żądanie Wykonawcy, Zamawiający zapewni niezbędne materiały informacyjne.
 12. Ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach w systemie monitoringu sygnałów alarmowych
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Zamówienie obejmuje ochronę obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach w systemie monitoringu sygnałów alarmowych - RDW Pyrzyce, ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce,
 13. OCHRONA TERENU BUDOWY KĄPIELISKA ARKONKA W SZCZECINIE
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Szczecin
  1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona terenu budowy kąpieliska Arkonka w Szczecinie.
  CPV 79710000-4 Usługi ochroniarskie
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) bezpośrednią całodobową ochronę fizyczną prowadzoną przez:
  a) 1 pracownika ochrony w godzinach 700 - 1900
  oraz
  b) 2 pracowników ochrony jednocześnie w godzinach 1900 - 700,
  wraz z podejmowaniem doraźnych interwencji,
  2) otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej,
  3) monitorowanie stanu terenu budowy, obiektów i urządzeń zainstalowanych na budowie
  i w razie potrzeby powiadamianie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji lub zdarzeniu,
  4) wsparcie przez grupę interwencyjną w przypadku zdarzeń o charakterze szczególnym typu: akty wandalizmu i niszczenia mienia, odmowa wykonania poleceń dotyczących
  np. opuszczenia obiektu, nieobyczajne lub agresywne zachowanie,
  5) patrolowanie obiektu i monitorowanie obiektu za pomocą patroli i wykorzystanie sprzętu optycznego,
  6) kontrolę ruchu wszystkich pojazdów wjeżdżających na obiekt i wyjeżdżających
  z obiektu, wg wydanych zezwoleń,
  7) wyposażenie patroli w systemy kontroli wartowników oparte na technologii GPS,
  z możliwością weryfikacji wykonanych tras w czasie przeszłym i teraźniejszym,
  oraz nieodpłatne udostępnianie w formie elektronicznej - na każde żądanie Zamawiającego - dziennych raportów tras wykonanych przez patrole.
 14. Usługa w zakresie ochrony osób i mienia w budynkach Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie przy ul. M. Drzymały 5 i terenu przyległego do budynków Urzędu.
  Zamawiający: Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona osób i mienia w budynkach Pierwsz. Urzędu Skarb. w Szczecinie przy ul. Drzymały 5 oraz dozór terenu przyległego przez nielicencjonowanych pracowników służby ochrony z jednoczesnym prowadzeniem dyżurów na portierni: Budynek A, ul. Drzymały 5 - pow. całk. 2562,9m² - ochrona całodobowa, Budynek B, ul. Potulicka 59 - pow. całk. 1644,5m² - ochrona w poniedziałki od godz. 15³º do wtorku do godz. 7³º, od wtorku do piątku w godz. 14³º - 7³º oraz od piątku, godz.14³º do poniedziałku godz. 8³º całodobowo, teren przyległy do budynków Urzędu
 15. Wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin- 2 zadania
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1- obejmujące: Wykonanie usług ochrony osób i mienia w Rejonie Stargard Szczeciński- OD Kluczewo Zadanie 2- obejmujące: Wykonanie usług ochrony osób i mienia w Rejonie Wałcz- OD Piecnik
 16. Ochrona obiektów Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Gdyńskiej 8
  Zamawiający: Powiat Stargardzki, Stargard Szczeciński
  1) Przedmiotem zamówienia jest całodobowa fizyczna ochrona obiektów Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim, przy ulicy Gdyńskiej 8 oraz całodobowa ochrona pomieszczeń przy wykorzystaniu lokalnego systemu monitoringu napadu i włamania, 2) ochrona fizyczna mienia będzie polegać na niedopuszczeniu do kradzieży i niszczenia mienia objętego przedmiotem zamówienia, 3) Wykonawca w ramach sprawowanej ochrony fizycznej ma obowiązek dokonywania regularnych obchodów terenu i obiektów: a) Budynku Nr 3 o powierzchni użytkowej 650 m² oraz terenu, na którym umiejscowiony jest budynek - działka o powierzchni 697 m², b) budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 108 m², kotłowni szkolnej o powierzchni użytkowej 248,25 m² oraz terenu, na którym umiejscowione są budynki Zespołu Szkół Nr 5 - działka o powierzchni 51 152 m². 4) Zamawiający oświadcza, że budynki znajdujące się na posesji, tj. Budynek Nr 8 wraz z salą gimnastyczną, Budynek Nr 10 oraz wiata murowana, wyposażone są w system alarmowy włamania i napadu. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt instaluje i dba o prawidłową pracę nadajnika radiowego, który będzie współpracował z zamontowaną instalacją. 5) Ochrona obiektów, za pomocą systemu alarmowego, realizowana będzie przez Wykonawcę w formie: a) monitorowania (dozoru) sygnałów przesyłowych z lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach, po łączach radiowych, b) natychmiastowego wysyłania patrolu ochronnego, po odebraniu sygnału o zagrożeniu mienia w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektu do czasu niezwłocznego przybycia osoby uprawnionej przez Zamawiającego, 6) Zamawiający wymaga, aby przybycie patrolu ochronnego do chronionych obiektów nastąpiło w czasie do 10 minut po odebraniu sygnału o zagrożeniu.
 17. dozorowanie obiektów Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim w 2013 roku
  Zamawiający: Gmina Miasto Stargard Szczeciński, Stargard Szczeciński
  1. Nazwa przedmiotu zamówienia: dozorowanie obiektów Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim w 2013 roku. 2. Określenie przedmiotu zamówienia: dozorowanie przez osoby fizyczne obiektów Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim w 2013 roku: a. budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17 b. budynku Ratusza Miejskiego na Rynku Staromiejskim w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą z włamaniem z zewnątrz. 3. Szczegółowy opis i zakres usług oraz minimalne wymagania: 1) Charakterystyka obiektów podlegających dozorowi: a) budynek Urzędu Miejskiego, ul. Czarnieckiego 17 - budynek dwupiętrowy z częściowo użytkowanym poddaszem oraz użytkowanymi piwnicami; powierzchnia użytkowa 2003 m2; pomieszczenia garażowe b) budynek Ratusza Miejskiego, Rynek Staromiejski 1 - budynek trzypiętrowy z użytkową piwnicą; powierzchnia użytkowa 2140 m2. Od października 2013 r. przewiduje się zwiększenie powierzchni użytkowej (adaptacja poddasza) o 723 m2. 2) Zakres dozoru: a) dozorowanie obiektów Urzędu przez osoby fizyczne (na każdy obiekt jedna osoba) w dni robocze od godziny 16:00 do godziny 8:00 dnia następnego; w dni wolne od pracy i dni świąteczne - całą dobę b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ustalonych godzin pracy (zwiększenia lub zmniejszenia czasu dozorowania). c) przyjmowanie w godzinach dozorowania (budynek przy ul. Czarnieckiego 17) telefonicznych zgłoszeń od mieszkańców miasta o zauważonych awariach lub kolizjach na terenie miasta, a następnie telefoniczne informowanie o nich właściwych służb zgodnie z otrzymaną instrukcją; prowadzenie rejestru odbieranych zgłoszeń. d) usługa wykonywana w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.; 3) Warunki świadczenia usługi. Odpowiedzialność stron: a) Służba dozoru mienia wykonywana jest przez strażników umundurowanych w oparciu o wydane przez Wykonawcę instrukcje i regulaminy. b) Zamawiający może opracować dodatkowy zakres czynności i obowiązków, który w uzgodnieniu z Wykonawcą stanowić będzie integralną część umowy. c) Zmiana godzin służby (dozorowania) będzie zgłaszana Wykonawcy na piśmie na 5 dni roboczych przed dokonaniem zamierzonej zmiany. d) Obiekty powierzone do dozorowania posiadają właściwe zabezpieczenia przed włamaniami i niebezpieczeństwem pożaru, przede wszystkim przez właściwe zamknięcie, ogrodzenie, oświetlenie i wyposażenie w stosowny sprzęt przeciwpożarowy. e) Strażnik, po zakończeniu pracy w dozorowanym obiekcie, klucze od zamykanych pomieszczeń umieszcza w gablocie, a wydaje je przed rozpoczęciem pracy. f) W dozorowanym obiekcie mogą przebywać tylko osoby posiadające stosowne zezwolenie na piśmie z podaniem czasu i miejsca przebywania oraz pojazdy wymienione w wykazie Zamawiającego. g) Do obowiązków Wykonawcy należy zapoznanie strażników z dodatkowym zakresem obowiązków i wywieszenie go w miejscu widocznym i dostępnym. h) W przypadku nie przybycia strażnika na służbę lub jego przybycia w stanie uniemożliwiającym mu wykonanie jego obowiązków strażniczych, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, a do czasu przybycia na miejsce dozoru strażnika rezerwowego - zabezpieczy obiekt we własnym zakresie. i) W razie stwierdzenia w dozorowanym obiekcie usterek w zabezpieczeniu obiektu podczas kontroli przeprowadzonej przez Wykonawcę i wezwania Zamawiającego na piśmie do ich usunięcia, Zamawiający obowiązany jest je usunąć niezwłocznie, a nie później niż w ciągu siedmiu dni licząc od daty otrzymania wezwania. j) O fakcie zaistnienia kradzieży z włamaniem w dozorowanym obiekcie, strażnik natychmiast powiadomi swojego pracodawcę i wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. k) Zamawiający natychmiast po stwierdzeniu kradzieży (o ile to będzie niedziela lub dzień świąteczny - w najbliższym dniu powszednim) zawiadomi w porozumieniu z Wykonawcą o zaistniałym wypadku miejscową jednostkę Policji. Zawiadomienie dokonane telefonicznie lub telegraficznie, powinno być potwierdzone w ciągu dwóch dni na piśmie. W zawiadomieniu Zamawiający w miarę możliwości winien podać rodzaj, ilość oraz przypuszczalną wartość skradzionych przedmiotów. Wstępne dochodzenie (w tym inwentaryzacja szkodowa) powinno być przeprowadzone w obecności przedstawiciela Wykonawcy. l) Wykonawca odpowiada za szkodę wynikającą z kradzieży z włamaniem spowodowaną niewłaściwym sprawowaniem dozoru. m) Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane w miejscu, do którego strażnik nie ma dostępu lub możliwości obserwacji. n) Za kradzież gotówki pozostawionej w obiekcie dozorowanym Wykonawca odpowiada tylko do wysokości pogotowia kasowego ustalonego przez bank Zamawiającego. o) Wykonawca nie odpowiada za kradzież akt, dokumentów, pieczęci i stempli jeśli po zakończeniu pracy pozostawiono je bez zamknięcia. p) Za kradzież papierów wartościowych, prawdziwej biżuterii, kosztowności, złota, srebra, platyny i wyrobów z tych metali, zegarków kieszonkowych i ręcznych, aparatów fotograficznych i innych cennych przedmiotów małych rozmiarów Wykonawca odpowiada pod warunkiem, że będą przechowywane w zamkniętej kasie pancernej. q) Z chwilą wypłaty odszkodowania przechodzą na Wykonawcę, do wysokości wypłaconego odszkodowania, wszelkie prawa jakie przysługują Zamawiającemu w stosunku do osób trzecich z tytułu szkody. Zamawiający obowiązany jest (na żądanie) udzielić Wykonawcy wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych przeciw osobom trzecim, dostarczyć informacji, cesji oraz innych dokumentów niezbędnych dla skutecznego dochodzenia roszczeń. r) W razie odzyskania skradzionych lub zrabowanych przedmiotów Zamawiający zobowiązany jest przyjąć je z powrotem. Jeśli Zamawiający odzyskał przedmioty w stanie niezmienionym Wykonawca jest wolny od obowiązku wypłaty odszkodowania, a w razie gdy odszkodowanie zostało wypłacone, Zamawiający obowiązany jest zwrócić niezwłocznie Wykonawcy kwotę odszkodowania. Jeśli Zamawiający odzyska tylko część przedmiotów lub w stanie zmienionym, Wykonawca pokrywa tylko różnicę między wartością tych przedmiotów, ustaloną przy obliczeniu odszkodowania, a wartością jaką przedstawiają po odzyskaniu. s) Zamawiający zapewnia strażnikowi odpowiednio bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z przepisami bhp i ppoż. t) Pomieszczenie dozoru jest ogrzane i oświetlone, wyposażone w krzesło, stolik, szafkę na odzież. u) Strażnik ma zapewniony dostęp do urządzeń sanitarnych. v) W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy strażnika, Zamawiający zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Wykonawcę i udzielić Wykonawcy wszelkiej pomocy przy badaniu okoliczności przyczyn wypadku. w) Zamawiający w miejscu widocznym i dostępnym dla strażnika winien umieścić wykaz telefonów: Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Sieci Elektrycznej, Pogotowia Sieci Wodociągowej, przedstawicieli Wykonawcy, których należy powiadamiać w nagłych przypadkach. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.stargard.pl dział informator miejski/zamówienia publiczne.
 18. Wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin - 5 zadań
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin z podziałem na 5 zadań: Zadanie 1- obejmujące:Wykonanie usług ochrony osób i mienia w Rejonie Lipiany- Rejon + OD Lipiany Zadanie 2- obejmujące: Wykonanie usług ochrony osób i mienia w Rejonie Szczecin- Rejon + OD Szczecin Zadanie 3- obejmujące: Wykonanie usług ochrony osób i mienia w Rejonie Szczecin- OD Rurka Zadanie 4- obejmujące:Wykonanie usług ochrony osób i mienia w Rejonie Koszalin- OD Stare Bielice Zadanie 5- obejmujące: Wykonanie usług ochrony osób i mienia w Rejonie Koszalin- OD Malechowo
 19. Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o. w latach 2013 - 2014
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o., Słupsk
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o. w latach 2013 - 2014, polegającej na stałej, bezpośredniej fizycznej ochronie oraz monitoringu budynków, obiektów, pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych obiektach i budynkach, w tym ochrona fizyczna obiektów i mienia: 1) obiektu Parku Wodnego - Redzikowo 16 B: a) codziennie od godz.: 22:00 do 7:00; przez jednego pracownika ochrony, w tym: obserwacja monitorów zainstalowanych w Parku Wodnym Redzikowo, patrole nocne - dwa razy w ciągu nocy, b) codziennie od godz.: 7:00 do 22:00; przez jednego pracownika ochrony, w tym: informowanie klientów w sprawach funkcjonowania Parku Wodnego i regulaminu Parku Wodnego, obserwacja monitorów zainstalowanych w Parku Wodnym, 2) obiektu sportowego Orlik - Redzikowo (przy Zespole Szkół i Parku Wodnego): a) całodobowo obserwacja monitora systemu monitoringu wizyjnego pobliskiego kompleksu sportowego -Orlik 2012-, przez jednego pracownika ochrony, o którym mowa w ppkt 1. Monitor umieszczony będzie w pomieszczeniu pracownika, o którym mowa w ppkt 1. 2. Zamawiający zobowiązany jest do: 1) sprawowania nadzoru nad wykonywaną usługą ochrony obiektów i mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o., 2) informowania personelu Wykonawcy o sytuacjach zwiększających ryzyko powstania szkody mienia podlegającego ochronie, 3) zapewnienia pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę dostępu do pomieszczenia socjalnego w miejscu wykonania zamówienia oraz telefonu do celów wykonywania przedmiotowego zamówienia. 3. Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu wykonywania usług ochrony obiektów i mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o.: 1) Wykonawca w sprawach budzących wątpliwości, a dotyczących bezpieczeństwa, spraw porządkowych, funkcjonowania Parku Wodnego będzie reagował i powiadamiał wyznaczone osoby zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego Parku Wodnego; 2) Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony obiektów i mienia Zamawiającego; w terminie do piątego dnia następującego po zdarzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do składania Zamawiającemu książki dyżurów prowadzonej w miesiącu poprzedzającym; 3) Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie, jeżeli szkoda powstała na skutek nienależytego wykonywania usług ochrony. 4. Szacunkowe zapotrzebowanie ilości godzin pracy pracownika ochrony w okresie realizacji umowy wynosi - 17 520 h. 5. Ilość godzin pracy określona w pkt. 4 jest ilością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości godzin faktycznie zleconych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. 7. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego
 20. Ochrona budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i znajdującego się w nim mienia, z jednoczesnym prowadzeniem portierni
  Zamawiający: Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie przy ul. Rydla 65 i znajdującego się w nim mienia oraz terenu przyległego do budynku przez nielicencjonowanych pracowników służby ochrony, z jednoczesnym prowadzeniem portierni. Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu będzie wykonywana całodobowo przez jednego w czasie jednej zmiany nielicencjonowanego pracownika ochrony, we wszystkie dni w czasie trwania umowy obejmującej 36 miesięcy. Do zadań pracownika ochrony w szczególności należeć będzie: - właściwa i skuteczna ochrona osób i mienia, - zapobieganie zakłóceniom ładu i porządku publicznego w budynku Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) oraz zgodnie z aktami wykonawczymi ustawy, - przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym, - obsługa systemów: sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji alarmu pożarowego, monitoringu telewizyjnego, - prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną obiektu, - prowadzenie portierni (m.in. wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszczeń, umożliwianie wjazdu i wyjazdu na teren Urzędu pojazdów upoważnionych, kierowanie podatników do właściwych komórek organizacyjnych w celu załatwienia przez nich spraw w siedzibie Zamawiającego)
 21. Ochrona osób i mienia , konwoju gotówki i biletów, monitoringu kas biletowych oraz obiektów MZK w Gorzowie Wlkp
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski
 22. Wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin - 3 zadania.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
 23. Ochrona osób i mienia, konwoju gotówki i biletów, monitoringu kas biletowych oraz obiektów MZK w Gorzowie Wlkp
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski
 24. ochrona pojazdów tramwajowych na pętlach tramwajowych Piaski i Silwana na czas remontu torowisk w Gorzowie Wlkp
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski
 25. Świadczenie usługi całodobowej ochrony nieruchomości administrowanych przez ZBiLK w podziale na dwie części
  Zamawiający: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy, Szczecin
 26. Ochrona mienia na terenie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1
  Zamawiający: Gmina Goleniów, Goleniów
 27. Wykonanie usług w zakresie ochrony i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin - 2 zadania. Zadanie nr 1 - Rejon Stargard Szczeciński - OD Kluczewo Zadanie nr 2 - Rejon Wałcz - OD Piecnik.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
 28. Usługa Portierska w obiektach RZGW Szczecin
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Szczecin
 29. Ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim w Obwodzie Drogowym w Nowogardzie oraz GDDKiA R/Nowogard przy ul. Dąbrowszczaków 15b w systemie dozoru fizycznego
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
 30. Usługa ochrony fizycznej mienia i dozór dzienny nieruchomości zabudowanej Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego wraz z usługą monitoringu elektronicznego systemów alarmowych w obiektach Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny, Szczecin
 31. Ochrona budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie przy ul. Lucjana Rydla 65 i znajdującego się w nim mienia przez nielicencjonowanych pracowników służby ochrony z jednoczesnym prowadzeniem portierni
  Zamawiający: Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie, Szczecin
 32. Ochrona osób i mienia, konwoju gotówki i biletów, monitoringu kas biletowych oraz obiektów MZK w Gorzowie Wlkp
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski
 33. Usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin - 5 zadań
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
 34. Ochrona mienia na terenie posesji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Gdańsk
 35. Całodobowy dozór nieruchomości połozonych w Szczecinie przy ul. Rostockiej 15, ul. Kujota 24 i ul. Hryniewieckiego 12.
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin - Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, Szczecin
 36. Ochrona fizyczna obiektów i terenów
  Zamawiający: Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ, Poznań
 37. Usługi ochrony mienia na terenie GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, Zielona Góra
 38. Usługa Portierska w obiektach RZGW Szczecin
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Szczecin
 39. Usługi w zakresie ochrony fizycznej i dozoru mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez GDDKiA O/Szczecin - 2 zadania
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
 40. Całodobowa ochrona osób i mienia w budynkach Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie przy ul. Drzymały 5 oraz dozór terenu przyległego przez nielicencjonowanych pracowników służby ochrony z jednoczesnym prowadzeniem dyżurów na portierni.
  Zamawiający: Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie, Szczecin
 41. Usługi w zakresie ochrony fizycznej i dozoru mienia na terenie nieruchomości administrowanych przez Rejon w Lipianach - Obwód Utrzymania Pyrzyce przy drodze ekspresowej S-3 Węzeł Klucz - Węzeł Pyrzyce
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
 42. Ochrona obiektów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim w Obwodzie Drogowym w Nowogardzie oraz GDDKiA R/Nowogard przy ul. Dąbrowszczaków 15b w systemie dozoru fizycznego
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
 43. Ochrona terenów, obiektu, osób i mienia Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie
  Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin
 44. Stała całodobowa i bezpośrednia ochronę obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, Szczecin
 45. Stróżowanie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 39.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin
 46. Usługi ochrony osób, mienia, obiektów i terenów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
 47. WYKONANIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE - 5 ZADAŃ
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Szczecin
 48. Ochrona fizyczna obiektów należących do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
  Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
 49. Ochrona fizyczna obiektów należących do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin