Kogo reprezentuje osoba

Siemińska Sylwia Anna

w KRS

Sylwia Anna Siemińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Sylwia
Drugie imię:Anna
Nazwisko:Siemińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1968 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Ożarów (Świętokrzyskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bajerczak Michał, Bajerczak Stanisław, Bień Danuta Grażyna, Dzikowski Grzegorz, Gołda Henryk Franciszek, Kolasa Paweł, Matyjasek Tadeusz, Mikołajek Bożena, Nowakowski Mirosław, Pięta Sławomir, Podlodowski Stanisław, Rokita Czesław Wojciech, Safiański Stanisław Andrzej, Stawiarski Wiesław, Stępień Zofia, Szafrański Konrad Jerzy, Szymczyk Marek, Wąsik Piotr Grzegorz, Zaciera Andrzej Marek, Zdybski Jarosław, Zwoliński Lech, Zychewicz Regina Alicja

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łodygowski Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lipsku, Lipsko − KRS 0000015239
 2. Bank Spółdzielczy W Ożarowie, Ożarów − KRS 0000141116
 3. Ochotnicza Straz Pożarna W Janikowie, Janików − KRS 0000095617
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Ciszycy Górnej, Ciszyca Górna − KRS 0000202334
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Dębnie, Dębno − KRS 0000063051
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Jakubowicach, Jakubowice − KRS 0000023170
 7. Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw Nadwiślanka W Ożarowie, Ożarów − KRS 0000233297
 8. Stowarzyszenie Miłośników Powiśla Świętokrzyskiego Doły Biedrzychowskie, Ożarów − KRS 0000300448
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Unowocześnienia Ćmielowskiej Służby Zdrowia, Utworzenia i Rozwoju Laboratorium Medycznego Oraz Propagowania Profilaktyki Zdrowotnej, Ćmielów − KRS 0000007389

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Ożarów − KRS 0000108395
 2. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Warszawa − KRS 0000114159
 3. Potimex Sp. J. Sebastian Podlodowski Zdzisława Podlodowska, Ożarów − KRS 0000062095
 4. Spółdzielnia Kubiki W Bodzechowie, Bodzechów − KRS 0000196887
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Ożarowie, Ożarów − KRS 0000189177
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wzgórze, Ożarów − KRS 0000180532
 7. Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Inicjatywa, Ożarów − KRS 0000112427
 8. Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakładów Porcelany Ćmielów W Ćmielowie, Ćmielów − KRS 0000121852

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 1 000 000 z na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2016 roku
  Zamawiający: Gmina Tarłów, Tarłów
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 1 000 000 z na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2016 roku
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 6 593 000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy Ożarów w roku 2015
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie, Ożarów
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 6 593 000,00zł
  z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy Ożarów w 2015 roku.
  2. Okres kredytowania od uruchomienia do 30.12.2020r.
  3. Odsetki płatne w ratach miesięcznych płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca w którym został uruchomiony kredyt, liczone od faktycznie wykorzystanych środków. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank o wysokości odsetek w drodze fax-u w terminie 7 dni przed datą płatności.
  4. W przypadku, gdy termin spłaty raty czy odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.
  5. Oprocentowanie kredytu jest ustalone w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M zwaną dalej stawką kredytu i jest równe stawce bazowej powiększonej o stałą marżę Banku.
  6. WIBOR 1M- ustalany na okres 1 miesiąca jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca obowiązująca od 1 dnia następnego miesiąca.
  7. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365/366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.
  8. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt. 5, stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, oraz obsługą, ewentualnymi zmianami umowy (wartość), termin oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie. Bank nie pobierze prowizji i opłat min.:
  - za przelew środków na rachunek Zamawiającego,
  - od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części,
  - od zmiany umowy.
  - za niewykorzystanie całej kwoty kredytu.
  9. Do celów porównawczych należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 22.09.2015 który wynosi 1,66.
  10. Dla celów porównawczych należy przyjąć termin realizacji kredytu- wypłata w transzach:
  I transza- 15.11.2015- 4 000 000,00
  II transza-30.11.2015- 2 593 000,00
  10.1 Zamawiający przewiduje spłatę kredytu w transzach od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020r.
  11. Spłata kapitału w ratach kwartalnych:
  a) 30.03.2016-330 000,00 zł
  b) 30.06.2016-330 000,00 zł
  c) 30.09.2016-330 000,00 zł
  d) 30.12.2016-330 000,00 zł
  e) 30.03.2017-330 000,00 zł
  f) 30.06.2017-330 000,00 zł
  g) 30.09.2017-330 000,00 zł
  h) 30.12.2017-330 000,00 zł
  i) 30.03.2018-330 000,00 zł
  j) 30.06.2018-330 000,00 zł
  k) 30.09.2018-330 000,00 zł
  l) 30.12.2018-330 000,00 zł
  m) 30.03.2019-330 000,00 zł
  n) 30.06.2019-330 000,00 zł
  o) 30.09.2019-330 000,00 zł
  p) 30.12.2019-330 000,00 zł
  q) 30.03.2020-330 000,00 zł
  r) 30.06.2020-330 000,00 zł
  s) 30.09.2020-330 000,00 zł
  t) 30.12.2020-323 000,00 zł
  12. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę w terminie 15 dni.
  13. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie.
  14. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe. Na wszystkich dokumentach zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy.
  15. Dopuszcza się możliwość pozyskania środków współfinansowanych z Europejskich Instytucji Finansowych
  16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości kredytu oraz do zmiany terminów i kwot transzy uruchamianych i terminów spłaty kredytów bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  17. Wszelkie zmiany umowy nastąpią za zgodą obu stron.
  18. Oprocentowanie dla zadłużenia przedterminowego będzie stanowiło 4 krotność obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP.
 3. udzielenie i obsługa kredytu złotówkowego w kwocie 1200 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągnięcia kredytów.
  Zamawiający: Gmina Tarłów, Tarłów
  udzielenie i obsługa kredytu złotówkowego w kwocie 1200 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągnięcia kredytów.