Kogo reprezentuje osoba

Śliwińska Dorota Ewa

w KRS

Dorota Ewa Śliwińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Dorota
Drugie imię:Ewa
Nazwisko:Śliwińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1972 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Kielce (Świętokrzyskie)
Przetargi:18 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gul Kazimierz, Głuszek Arkadiusz Juliusz, Piątek Elżbieta Jadwiga, Piątek Janusz Marek, Śliwiński Daniel Michał, Stępień Grzegorz Walery

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kozera Mateusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Apartamenty Seminaryjska Kozera Modliński Sp. J., Kielce − KRS 0000890565
 2. Apartamenty Seminaryjska Sp. Z O.O., Kielce − KRS 0000657548
 3. Apartamenty Seminaryjska Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kielce − KRS 0000658891
 4. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa − KRS 0000146264
 5. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców, Kielce − KRS 0000090118
 6. Karite Plus Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000388530
 7. Przedsiębiorstwo Budowlano-montażowe Eltor S.A., Kielce − KRS 0000092320
 8. Teranga-fundacja Współpracy Polsko-afrykańskiej, Kraków − KRS 0000271175
 9. Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa − KRS 0000103276

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Pińczowie, Pińczów − KRS 0000033670
 2. Kielecki Klub Lekkoatletyczny, Kielce − KRS 0000250831
 3. Rem-press Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000019646
 4. Rolniczy Kombinat Spółdzielczy W Jędrzejowie Z Siedzibą W Laskowie, Lasków − KRS 0000133337

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla Działu Technicznego i Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla Działu Technicznego i Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach stosownie do:
  Pakietu nr 1- materiały budowlane na potrzeby Działu Technicznego
  Pakietu nr 2- materiały budowlane na potrzeby Ciepłowni

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy Pakiet Nr 1-2 stanowiącym załącznik do SIWZ.
 2. Zakup wraz z dostawą materiałów malarskich dla Działu Technicznego i Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach stosownie
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  Zakup wraz z dostawą materiałów malarskich dla Działu Technicznego i Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach stosownie do:
  Pakietu nr 1- materiały malarskich na potrzeby Działu Technicznego
  Pakietu nr 2- materiały malarskich na potrzeby Ciepłowni

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy Pakiet Nr 1-2 stanowiącym załącznik do SIWZ.
 3. Wymiana okien w budynku Domu Studenta FAMA w Kielcach.
  Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien w budynku Domu Studenta FAMA w Kielcach. Kod CPV i nazwa: 45000000-7 roboty budowlane 45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 45421100-5 instalowanie okien i podobnych elementów 45442100-8 - roboty malarskie Zakres przedmiotu zamówienia: - demontaż starych okien -montaż nowych okien plastikowych - naprawa i malowanie glifów okiennych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający na materiały (w tym okna) i wykonane roboty, będące przedmiotem zamówienia wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Ujęte w dokumentacji materiały i urządzenia oraz ich znaki towarowe i nazwy własne traktowane są, jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość ujęcia przez Wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowanie, innych materiałów i urządzeń niż podane w SIWZ, pod warunkiem posiadania przez te materiały lub urządzenia parametrów, co najmniej takich, jak określone w dokumentacji technicznej tj. równoważnych pod względem cech technicznych i jakościowych do materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy..
 4. Zakup wraz z materiałów malarskich dla Działu Technicznego i Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  Zakup wraz z materiałów malarskich dla Działu Technicznego i Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach stosownie do:
  Pakiet nr 1- materiały malarskie na potrzeby Działu Technicznego
  Pakiet nr 2- materiały malarskie na potrzeby Ciepłowni

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy Pakiet Nr 1-2 stanowiącym załącznik do SIWZ.
 5. Zakup wraz z materiałów budowlanych dla Działu Technicznego i Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  Zakup wraz z materiałów budowlanych dla Działu Technicznego i Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach stosownie do:
  Pakiet nr 1- materiały budowlane na potrzeby Działu Technicznego
  Pakiet nr 2- materiały budowlane na potrzeby Ciepłowni

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy Pakiet Nr 1-2 stanowiącym załącznik do SIWZ.
 6. Zakup wraz z materiałów budowlanych dla Działu Technicznego i Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  zakup wraz z materiałów budowlanych dla Działu Technicznego i Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach stosownie do:
  Pakiet nr 1- materiały budowlane na potrzeby Działu Technicznego
  Pakiet nr 2- materiały budowlane na potrzeby Ciepłowni
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy Pakiet Nr 1-2 stanowiącym załącznik do SIWZ.
 7. Dostawa farby emulsyjnej
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa farby emulsyjnej dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: - Wzór umowy; - Formularz cenowy; - Protokół przyjęcia-przekazania. Ww. dokumenty stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są jej integralną częścią. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 8. Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  Pakiet nr 1 - Materiały budowlane dla potrzeb Działu Technicznego, Pakiet nr 2 - Materiały budowlane dla potrzeb Ciepłowni. Szczegółowy opis zamówienia określa Formularz cenowy załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zał. nr 1 /pakiet nr 1, pakiet nr 2/ do SIWZ.
 9. Dostawa materiałów malarskich
  Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce
  Dostawa materiałów malarskich dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 10. Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla Działu Technicznego Świętokrzyskiego Centrum onkologii w Kielcach. Nr sprawy AZP 241-59/2011
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  Materiały budowlane. Szczegółowy opis zamówienia określa Formularz cenowy załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zał. nr 1 do siwz.
 11. Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Nr sprawy AZP-47/2011
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  Pakiet nr 1) Materiały budowlane dla potrzeb Ciepłowni, Pakiet nr 2) Materiały budowlane dla potrzeb Działu Technicznego
 12. Zakup wraz z dostawą materiałów malarskich dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  Pakiet nr 1- materiały malarskie Dział Techniczny
  Pakiet nr2- materiały malarskie Ciepłownia
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy Pakiet Nr 1-2 stanowiącym załącznik do SIWZ.
 13. Odbudowa szkoły Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu zniszczonej w czasie powodzi
  Zamawiający: Gmina Kielce, Kielce
  Realizacja zadania zakresem swym obejmuje wymianę zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą parapetów i montażem nawiewników higrosterowanych w budynku Gimnazjum.
 14. Dostawa materiałów malarskich i budowlanych dla Uczelni
  Zamawiający: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów malarskich i budowlanych dla Uczelni
 15. Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla Działu Technicznego i Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  materiały budowlane
 16. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznego Przedszkola w Zwoleniu ul. Kościuszki 11.
  Zamawiający: Gmina Zwoleń, Zwoleń
  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznego Przedszkola w Zwoleniu ul. Kościuszki 11 Zakres rzeczowy obejmuje : - okna PCV 1150 x 850 białe - 4 sztuki ( od zewnątrz szyba P-4; od wewnątrz szyba zwykła), - okna PCV 850 x 2350 białe - 6 sztuk ( szyba bezpieczna obustronnie), - okna PCV 900 x 1700 białe - 2 sztuki (szyba bezpieczna obustronnie), - okna PCV 1700 x 2100 białe - 1 sztuka (szyba bezpieczna obustronnie), - okna PCV 1200 x 1750 białe - 83 sztuki (szyba bezpieczna obustronnie), - drzwi aluminiowe lub PCV 1050 x 2350- 1sztuka (prawe, brązowe, pełne, ciepłe, klamka, samozamykacz, szyba FIX bezpieczna), - drzwi aluminiowe lub PCV 2050 x 1450- 2 sztuki (lewe, brązowe, ciepłe, uchwyt, zamki - 2 sztuki, zawiasy 3 sztuki, samozamykacz, szyba zewnętrzna P-4, szyba wewnętrzna bezpieczna)..
 17. Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla Działu Technicznego i Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  materiały budowlane
 18. Zakup wraz z dostawa artykułów malarskich dla Ciepłowni i Dziąłu Technicznego ŚCO.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
  Załacznik nr 1- Zakup wraz z dostawa artykułów malarskich dla Działu Technicznego
  Załącznik nr 2- Zakup wraz z dostawa artykułów malarskich dla Ciepłowni

Inne osoby dla Śliwińska Dorota Ewa (35 osób):