Kogo reprezentuje osoba

Śliwińska Ewa

w KRS

Ewa Śliwińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Nazwisko:Śliwińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Mosina (Wielkopolskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bąkowska Katarzyna, Brzeziński Maciej, Błoszyk Julian, Chełmikowski Piotr, Cichocki Roman, Dorna Jolanta Maria, Filipiak Ewa Lidia, Gust Stanisław, Jabłecki Roman Marian, Jankowiak Edmund, Januzik Mirosława Elżbieta, Jaworska Hanna, Kowalczyk Adam, Ludwiczak-owczarek Elżbieta, Lulczyńska Joanna, Malecha Krzysztof Tadeusz, Miedziarek Gabriela Teresa, Nowacka Karolina Anna, Nowak Wanda Anna, Piasecki Józef, Pilarski Przemysław, Połomska Anna Grażyna, Przybylska Dorota, Rachmajda Katarzyna, Stelmach Józef, Szeszuła Włodzimierz, Słoma Agata, Tomczak Teodozy, Wenska Jolanta Teresa, Wosińska Bożena, Zielińska Wioletta Maria, Łyczyński Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Robakowski Bogdan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Mosinie, Mosina − KRS 0000123394
 2. Gospodarczy Bank Spółdzielczy W Mosinie, Mosina − KRS 0000063779
 3. Grupa Inicjatywna Baranówko, Baranówko − KRS 0000403054
 4. Mosińskie Stowarzyszenie Rolników Producentów Trzody Chlewnej, Mosina − KRS 0000103204
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Brodnicy, Brodnica − KRS 0000077769
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Śremie, Śrem − KRS 0000181868
 7. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Mosinie, Mosina − KRS 0000193839
 8. Stowarzyszenie Nasz Białężyn, Białężyn − KRS 0000415691
 9. Stowarzyszenie Właścicieli i Użytkowników Terenów Nad Jeziorem Dymaczewskim Nasze Dymaczewo, Dymaczewo − KRS 0000324500

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Luboniu, Luboń − KRS 0000113031
 2. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 575.000,00 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Brodnicy, Brodnica
  Przedmiotem zamówienia wg CPV - 66.11.30.00-5 jest usługa udzielenia Gminie kredytu długoterminowego w walucie polskiej w wysokości 575.000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2.Opis przedmiotu zamówienia: -kwota kredytu 575.000,00 zł, -okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do 30 grudnia 2022 r., -karencja w spłacie rat kapitałowych do dnia 29 marca 2013 r., -rozpoczęcie spłaty kapitału 29.03.2013 r. zakończenie spłaty 30 grudnia 2022 r., -spłata kredytu w ratach kwartalnych według poniższego harmonogramu spłat w ostatnim dniu roboczym podanych niżej miesięcy: 1 rata marzec 2013 250,00 2 rata czerwiec 2013 250,00 3 rata wrzesień 2013 250,00 4 rata grudzień 2013 250,00 5 rata marzec 2014 250,00 6 rata czerwiec 2014 250,00 7 rata wrzesień 2014 250,00 8 rata grudzień 2014 250,00 9 rata marzec 2015 18.000,00 10 rata czerwiec 2015 18.000,00 11 rata wrzesień 2015 18.000,00 12 rata grudzień 2015 18.000,00 13 rata marzec 2016 18.000,00 14 rata czerwiec 2016 18.000,00 15 rata wrzesień 2016 18.000,00 16 rata grudzień 2016 18.000,00 17 rata marzec 2017 18.000,00 18 rata czerwiec 2017 18.000,00 19 rata wrzesień 2017 18.000,00 20 tata grudzień 2017 18.000,00 21 rata marzec 2018 18.000,00 22 rata czerwiec 2018 18.000,00 23 rata wrzesień 2018 18.000,00 24 rata grudzień 2018 18.000,00 25 rata marzec 2019 18.000,00 26 rata czerwiec 2019 18.000,00 27 rata wrzesień 2019 18.000,00 28 rata grudzień 2019 18.000,00 29 rata marzec 2020 18.000,00 30 rata czerwiec 2020 18.000,00 31 rata wrzesień 2020 18.000,00 32 rata grudzień 2020 18.000,00 33 rata marzec 2021 18.000,00 34 rata czerwiec 2021 18.000,00 35 rata wrzesień 2021 18.000,00 36 rata grudzień 2021 18.000,00 37 rata marzec 2022 17.250,00 38 rata czerwiec 2022 17.250,00 39 rata wrzesień 2022 17.250,00 40 rata grudzień 2022 17.250,00 -harmonogram spłat będzie stanowił załącznik do umowy, -odsetki naliczone w okresach miesięcznych - na ostatni dzień każdego miesiąca, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne nie później niż ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, odsetki za miesiąc grudzień 2012 r. płatne z ratą odsetek za styczeń 2013 r. -odsetki będą naliczane na bazie 365 dni w roku (366 w roku przestępnym), w miesiącu przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu, -podstawa oprocentowania określona według zmiennej stopy WIBOR 1M - 28 września 2012 r., tj. 4,90) (+/-) marża banku, -prowizja za uruchomienie kredytu będzie naliczona i pobrana przez Wykonawcę proporcjonalnie od kwoty uruchomionej transzy kredytu, -kredyt w jednej transzy w wysokości 575.000,00 zł postawiony będzie do dyspozycji w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, -ostateczny termin wykorzystania kredytu 31.12.2012 r., -zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu oraz prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych oraz nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających oraz zawarcia umowy ramowej. 5.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu
  Zamawiający: Urząd Gminy w Brodnicy, Brodnica
  1. Przedmiotem zamówienia wg CPV - 66113000-5 jest usługa udzielenia Gminie kredytu długoterminowego w walucie polskiej do wysokości 1.179.000,00 zł (słownie: Jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:
  - kwota kredytu 1.179.000,00 zł,
  - okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r.
  - karencja w spłacie rat kapitałowych do dnia 31 stycznia 2011 r.
  - spłata rat kapitałowych na ostatni dzień każdego miesiąca,
  - rozpoczęcie spłaty kapitału 31.01.2011 roku zakończenie spłaty 31 grudnia 2022 r.,
  - spłat kredytu w ratach według harmonogramu spłat:
  rok 2011 98.250,00 (12 rat w kwocie 8.187,50 zł),
  rok 2012 98.250,00 (12 rat w kwocie 8.187,50 zł),
  rok 2013 98.250,00 (12 rat w kwocie 8.187,50 zł),
  rok 2014 98.250,00 (12 rat w kwocie 8.187,50 zł),
  rok 2015 98.250,00 (12 rat w kwocie 8.187,50 zł),
  rok 2016 98.250,00 (12 rat w kwocie 8.187,50 zł),
  rok 2017 98.250,00 (12 rat w kwocie 8.187,50 zł),
  rok 2018 70.250,00 (1 rata w kwocie 5.900,00 zł 11 rat w kwocie 5.850,00 zł
  rok 2019 98.250,00 (12 rat w kwocie 8.187,50 zł),
  rok 2020 98.250,00 (12 rat w kwocie 8.187,50 zł),
  rok 2021 98.250,00 (12 rat w kwocie 8.187,50 zł),
  rok 2022 126.250,00 (1 rata w kwocie 10.530,00 zł 11 rat w kwocie 10.520,00 zł,
  - harmonogram spłat będzie stanowił załącznik do umowy,
  - spłata odsetek w okresach miesięcznych - na ostatni dzień każdego miesiąca, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne nie później niż ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca,
  - odsetki będą naliczane na bazie 365 dni w roku (366 w roku przestępnym), w miesiącu przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu,
  - podstawa oprocentowania określona według stopy WIBOR 1M (za miesiąc poprzedzający tj. wrzesień 2010)(+/-) marża banku, co stanowi kwotę .................zł.(słownie złotych)
  - prowizja za uruchomienie kredytu będzie naliczona i pobrana przez Wykonawcę proporcjonalnie od kwoty uruchomionej transzy kredytu,
  - udzielenie kredytu w dwóch transzach: I transza w wysokości 429.000,00 zł postawiona będzie do dyspozycji 15 listopada 2010, II transza w wysokości 750.000,00 zł postawiona będzie do dyspozycji 15 grudnia 2010 r.,
  - ostateczny termin wykorzystania kredytu 31.12.2010 r,
  - zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości, kwot i terminów transz kredytu, rezygnacji z części kredytu w uzasadnionych okolicznościach, niewykorzystania pełnej wartości przyznanego kredytu oraz prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych oraz nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających oraz zawarcia umowy ramowej.
  5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 3. Udzielenie Miastu Puszczykowo kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 pln
  Zamawiający: Urząd Miejski, Puszczykowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 pln (słownie: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta na 2010 rok.