Kogo reprezentuje osoba

Śliwińska Teresa Antonina

w KRS

Teresa Antonina Śliwińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Teresa
Drugie imię:Antonina
Nazwisko:Śliwińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1964 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Leśniowice (Lubelskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczuk Bożena, Angeluk Liliana Wiesława, Białowąs Jan Tadeusz, Bodejko Dorota Zofia, Buk Ryszard, Chadam Grażyna, Dmuch Zbigniew Longin, Dubij Maria, Fajks Krystyna, Grzesiak Iwona, Grzesiuk Adam Antoni, Jonak Jolanta, Kapyś Lilianna Dorota, Kowalczuk Jan, Kozaczuk Barbara, Kozaczuk Mieczysław Władysław, Kurzępa Agnieszka, Lachowski Zdzisław, Lejman Stanisław, Lekan Iwona, Lepionka Henryka, Lisowski Mirosław Bronisław, Lubaś Franciszek, Lubaś Jacek Grzegorz, Lubaś Maria, Mantyka Józef, Mendel Elżbieta, Molenda Jolanta Teresa, Mróz Anna Joanna, Nędzi Leszek Waldemar, Pastuszak Bogdan Józef, Penkała Mirosław, Pietryczuk Elżbieta Ewa, Polak Barbara, Płodzień Jakubowska Edyta, Raczkiewicz Jacek, Romanek Elżbieta Barbara, Rzeźnik Czesław, Sawosz Bartosz Paweł, Śliwińska Prokop Ewelina, Sobczak Piotr, Szewc Teresa, Szwed Sławomir, Szymański Waldemar, Weberman Alicja, Wędzina Teresa Grażyna, Wrześniewska Marzenna, Łaszkiewicz Mariusz, Łopuszyńska Grażyna Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łubkowski Zenon Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Leśniowicach, Leśniowice − KRS 0000049170
 2. Biuro Doradztwa i Obsługi Prawnej Status Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000248645
 3. Fundacja Na Kołach, Janów − KRS 0000587157
 4. Klub Sportowy Astra W Leśniowicach, Leśniowice − KRS 0000233453
 5. Klub Sportowy Victoria Żmudź, Żmudź − KRS 0000304880
 6. Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-samorządowe, Leśniowice − KRS 0000411695
 7. Nadbużańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Z Siedzibą W Woli Uhruskiej, Wola Uhruska − KRS 0000045437
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Leszczanach, Leszczany − KRS 0000668290
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Rakołupach Dużych, Rakołupy Duże − KRS 0000321513
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Uhrusku, Uhrusk − KRS 0000016656
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Żmudzi, Żmudź Kolonia − KRS 0000221314
 12. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej, Chełm − KRS 0000313222
 13. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kraśniczyńskiej, Kraśniczyn − KRS 0000288965
 14. Stowarzyszenie Rozwój Gmin i Powiatów, Chełm − KRS 0000448102
 15. Związek Plantatorów Buraka Cukrowego W Chełmie, Chełm − KRS 0000231061

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Chełmskie Zrzeszenie Producentów Zbóż W Chełmie, Chełm − KRS 0000166896
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Dorohusku, Dorohusk − KRS 0000118734
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Żmudzi, Żmudź − KRS 0000056777
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadbużanka, Wola Uhruska − KRS 0000273348
 5. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Kraśniczynie, Kraśniczyn − KRS 0000086096
 6. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Żmudzi, Kolonia Pobołowice − KRS 0000125961

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Dorohusk oraz jednostek organizacyjnych w latach 2011 - 2015
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dorohusk jednostek organizacyjnych Gminy (których wykaz stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) obejmującej: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych 3) wydawanie blankietów czekowych 4) przelewy na konto 5) przelewy na konto w innym banku 6) przyjmowanie wpłat gotówkowych na konto 7) dokonywanie wypłat gotówkowych 8) lokowanie wolnych środków finansowych na lokaty standardowe oraz krótkoterminowe na podstawie dyspozycji złożonej przez Zamawiającego 9) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy w okresie roku - wyciąg bankowy 10) zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej internetowej (Oświadczenie o gotowości) 11) kredyt bieżący - limit w roku - 200 000 PLN na następujących warunkach: - kredyt ma charakter odnawialny (na pokrycie przejściowego deficytu budżetu), - zabezpieczenie kredytu weksel in blaco wraz z deklaracją wekslową, - odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu, płatne do ostatniego roboczego dnia miesiąca - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie oprocentowane wg stopy procentowej wyliczonej jako suma stawki WIBOR 1M i stałej marży banku, podanej przez Wykonawcę w ofercie Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu w rachunku bieżącym jest wcześniejsze złożenie przez Gminę stosownego wniosku 12) wydawanie opinii, zaświadczeń, czeków gotówkowych w zakresie przedmiotu zamówienia Przy założeniu że: 1. obsługa będzie wykonywana w Dorohusku, miejscowości gdzie jest siedziba Urzędu Gminy 2. w ramach umowy Wykonawca powinien: - przyjmować środki na lokaty - przyjmować wpłaty gotówkowe wszystkich należności budżetowych Gminy Dorohusk wpłacanych przez Urząd Gminy i sołtysów, zgodnie z umową o obsłudze rachunków bankowych Za wykonanie usług z punktu 1 (od 1 do 12) Wykonawca określi ceny jednostkowe, które przemnożone przez ilość jednostek w ciągu pięciu lat trwania umowy, będą stanowiły koszt/wartość realizacji zamówienia - umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych Bankach. Mnożąc przewidywane ilości usług określone w SIWZ przez Zamawiającego i ceny określone przez Wykonawcę zostanie ustalona cena ofertowa. Przewidywana ilość przemnożona przez przewidywane ceny jednostkowe usługi zsumowana stanowi podstawę do określenia wartości zamówienia publicznego. Oprócz usług zawartych w cenie wykonawca będzie prowadził usługi (zawarte w koszcie obsługi kont) polegające na lokacie środków znajdujących się aktualnie na rachunkach objętych obsługą i odpowiednio oprocentowanych. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do posiadania siedziby/oddziału/punktu kasowego w Dorohusku lub utworzenia w miejscowości siedziby Gminy siedzibę/oddział/punkt kasowy. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia operacji bankowych do ostatniego dnia roku. Gmina zastrzega sobie możliwość lokowania nadwyżek środków pieniężnych w innych bankach