Kogo reprezentuje osoba

Słomka Aneta

w KRS

Aneta Słomka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Aneta
Nazwisko:Słomka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1975 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Łęczna (Lubelskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Budzyńska Katarzyna Anna, Błaziak Barbara Beata, Choma Dorota Angelika, Chruścik Bożena Joanna, Cieślik Monika, Ćwirzeń Ewa, Czubacka Katarzyna, Czyżewska Karina Anna, Franczuk Teresa, Galant Marcin, Gąsiorowska Danuta, Golonka Agnieszka Marzena, Grabowiec Ewa, Grygiel Henryk, Janiuk Ewelina, Kądziołka Łoboda Anna, Karwacka Beata Elwira, Karwacki Sławomir Piotr, Kosiarski Bronisław, Kot Elżbieta, Krajewski Jakub, Kuchciewicz Aleksander, Kłos Andrzej, Lipska Weronika Małgorzata, Mantaj Emilia, Maryńczak Marta, Olszewska Ewa, Patyra Beata, Pawlak Joanna, Pawlak Witold, Pieczywek Małgorzata, Rabos Henryk Wiesław, Radko Agnieszka, Romańczuk Anna Jolanta, Sadura Piotr, Sędzik Monika, Skoczylas Rafał, Śledź Tadeusz, Śliwińska Marzena, Smoląg Edyta Joanna, Smoląg Izabela Henryka, Staszczak Arkadiusz Daniel, Szczuka Mariusz Maksymilian, Szewczyk Anna, Szewczyk Cecylia Barbara, Szuba Urszula Maria, Targońska Milena, Tkaczuk Joanna, Tuz Monika Wioletta, Urbankiewicz Zbigniew Antoni, Wiązowska Agnieszka, Widomska Justyna Anna, Winiarczyk Gąska Patrycja Kamila, Winiarska Małgorzata, Wójcik Barbara Mieczysława, Woźniak Jagoda, Wysocki Janusz Grzegorz, Zakrzewska Monika Justyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zakrzewska Zofia Janina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000041862
 2. Bemar Sp. Z O.O., Łęczna − KRS 0000221364
 3. Fundacja Polski Samorząd, Turka − KRS 0000639502
 4. Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000133613
 5. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Uścimów Stary − KRS 0000448990
 6. Ochotnicza Straż Pożarna, Karolin − KRS 0000032999
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Nowogrodzie, Nowogród − KRS 0000238015
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Nowym Uścimowie, Nowy Uścimów − KRS 0000331038
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Zawadowie, Zawadów − KRS 0000038939
 10. Profesja Sp. Z O.O., Krasnystaw − KRS 0000595706
 11. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Łęcznej Z/s W Zofiówce, Zofiówka − KRS 0000317751
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Stefana Batorego, Łęczna − KRS 0000152544
 13. Spółdzielnia Rolniczo Handlowa W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000044729
 14. Spółdzielnia Rolniczo-handlowa W Starym Uścimowie, Stary Uścimów − KRS 0000191673
 15. Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego, Łęczna − KRS 0000033936
 16. Związek Zawodowy Pracowników Banku Spółdzielczego W Łęcznej, Łęczna − KRS 0000157783

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000083181
 2. Lubelska Spółdzielcza Grupa Producentów Chmielu Chmielarz, Nałęczów − KRS 0000242550
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Lubartowie, Lubartów − KRS 0000132505
 4. Stowarzyszenie Przystań Uścimów, Stary Uścimów − KRS 0000505133
 5. Zakład Przemysłu Cukierniczego Żmudź Sp. Z O.O., Żmudź Kolonia − KRS 0000113226
 6. Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw W Witaniowie Z Siedzibą W Witaniowie, Witaniów − KRS 0000194885

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Przetarg nieograniczony na prowadzenia obsługi kasowej dla 6 urzędów skarbowych województwa lubelskiego.
  Zamawiający: Izba Skarbowa w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia obsługi kasowej dla 6 urzędów skarbowych województwa lubelskiego. Prowadzenie obsługi kasowej jednostek Zamawiającego przez Wykonawcę będzie polegać na przyjmowaniu wpłat gotówkowych podatków i niepodatkowych należności budżetowych dokonywanych na konto urzędów skarbowych oraz realizacji wypłat gotówkowych nadpłat oraz zwrotów podatków i niepodatkowych należności budżetowych.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Uścimów.
  Zamawiający: Gmina Uścimów, Stary Uścimów
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 słownie złotych: sześćset tysięcy złotych zero groszy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Uścimów.
  2.Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
  2.1.Waluta kredytu - złoty polski.
  2.2.Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm).
  2.3.Okres kredytowania do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej - tj.31.12.2017 r.
  2.4.Karencja w spłacie kredytu do kapitału do 31.12.2014 r.
  2.5.Spłata kapitału następować będzie w ratach kwartalnych zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pierwsza rata kapitałowa płatna do 31.03.2015 r. Ostatnia rata płatna do dnia 31.12.2017 r.
  2.6.Oprocentowanie kredytu naliczane kwartalnie, od faktycznie wykorzystanych środków. Spłata oprocentowania będzie następowała w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Do obliczenia kwoty oprocentowania przyjmuje się rzeczywista liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365-366 dni w roku.
  2.7.W przypadku, gdy termin spłaty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  2.8.Cena ofertowa (Co), którą stanowią:
  a)koszty oprocentowania Ko - wyliczone w oparciu o stałą stopę oprocentowania kredytu złotowego, równą stawce WIBOR 3M z dnia 25.11.2013 r. w wysokości 2,65%, powiększona o marżę proponowana przez bank, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienną w okresie obowiązywania umowy.,
  b)prowizja przygotowawcza Pp - prowizję kalkuluje Wykonawca, natomiast wartość prowizji przygotowawczej nie może być większa niż 0,25%. Prowizja przygotowawcza będzie naliczona od kwoty uruchomienia kredytu.
  2.9.Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić:
  a)prowizja przygotowawcza,
  b)oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego kredytu odsetkowego w oparciu o stawkę ustalona na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 20 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania, powiększoną o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), niezmienna w okresie obowiązywania umowy.
  2.10.Zamawiający ma możliwość dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału kredytu przed upływem końca terminu kredytowania , tj. przed dn. 31.12.2017 r., w tej sytuacji oprocentowanie zostanie naliczone do dnia spłaty kredytu. Z tytułu wcześniejszej spłaty nie będą pobierane opłaty, prowizje i oprocentowania jak również inne dodatkowe koszty.
  2.11.Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat, prowizji, oprocentowania jak również opłat dodatkowych od niewykorzystanej części kredytu.
  2.12.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel -in blanco- wraz z deklaracja wekslową.
  2.13.Realizacja dyspozycji kredytobiorcy nastąpi na rachunek budżetu Gminy Uścimów
  Nr 72 8693 0006 0000 0332 2006 0003.
  2.14.Dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  2.15.Prognozowany termin uruchomienia kredytu w okresie od miesiąca grudnia 2013 r.
  2.16.Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji .
  2.17.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej ofercie.

Inne osoby dla Słomka (204 osoby):