Kogo reprezentuje osoba

Smarduch Jan

w KRS

Jan Smarduch

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Smarduch
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Nowy Targ (Małopolskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Antoni, Bajorek Fiałkowski Leszek Piotr, Bury Wiesław, Cudzich Jarosław, Furca Sławomir, Kokoszka Marek Krzysztof, Krupa Roman Andrzej, Latawiec Dariusz, Pawluszkiewicz Katarzyna, Polak Barbara Zofia, Skrzypek Marek, Stopka Julian, Szuba Paweł Tomasz, Tarnowski Janusz, Tokarz Regina, Watycha Grzegorz Tomasz, Wodziak Robert, Wojtaszek Waldemar Krzysztof

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kołat Zbigniew

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cisoń Maria, Fryźlewicz Barbara, Kaczmarczyk Helena, Luty Marek Michał, Stopka Janusz Aleksander, Wypych Zbigniew Stefan, Zubek Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aeroklub Nowy Targ, Nowy Targ − KRS 0000041770
 2. Apartamenty Śliczna 36 Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000708741
 3. Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego, Nowy Targ − KRS 0000077215
 4. Fundacja Rozwoju Witowa, Witów − KRS 0000315647
 5. Góral Skipass Sp. Z O.O., Witów − KRS 0000645728
 6. Granica Kudelska Sp. J., Szyce − KRS 0000436169
 7. Ip Management Polska, Warszawa − KRS 0000333846
 8. Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Podhale Nowy Targ, Nowy Targ − KRS 0000247422
 9. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji W Nowym Targu Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000658476
 10. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000043037
 11. Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. Z O.O., Brzeszcze − KRS 0000051042
 12. Pod Skocznią Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000240515
 13. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000172849
 14. Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna, Kraków − KRS 0000182507
 15. Stowarzyszenie Dla Miasta, Nowy Targ − KRS 0000031900
 16. Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Szaflary, Bańska Niżna − KRS 0000462004
 17. Stowarzyszenie Klaster Visit Tatry, Nowy Targ − KRS 0000395891
 18. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Kościelisko, Kościelisko − KRS 0000651172
 19. Stowarzyszenie Nasze Gorce, Nowy Targ − KRS 0000551645
 20. Stowarzyszenie Szpitali Małopolski, Sucha Beskidzka − KRS 0000224154
 21. Śliczna 36 Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000634864
 22. Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej, Jordanów − KRS 0000043536
 23. Towarzystwo Sportowe Old Boys Podhale W Nowym Targu, Nowy Targ − KRS 0000080703
 24. Wodociągi Jordanowskie Sp. Z O.O., Jordanów − KRS 0000705169
 25. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej W Nowym Targu Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000358789
 26. Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Niedzica − KRS 0000049056
 27. Związek Euroregion Tatry, Nowy Targ − KRS 0000035897
 28. Związek Podhalan W Polsce, Nowy Targ − KRS 0000050394

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bau-bartek Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000227379
 2. Bizleader Consulting Center Sp. Z O.O., Zakopane − KRS 0000393204
 3. Boo Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000079888
 4. Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Tarnów − KRS 0000128425
 5. Conseko-safege S.A., Warszawa − KRS 0000170840
 6. Eko Bolesław Sp. Z O.O., Wojkowice − KRS 0000405083
 7. Filabora Fb Sp. Z O.O., Lisia Góra − KRS 0000193254
 8. Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe S.A., Kraków − KRS 0000033584
 9. Indigo System Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000009617
 10. Klub Sportowy Bór, Toporzysko − KRS 0000157505
 11. Ludowy Klub Sportowy Jordan W Jordanowie, Jordanów − KRS 0000187458
 12. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Kraków − KRS 0000033198
 13. Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000367964
 14. Maxmil Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000056392
 15. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000076473
 16. Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000129136
 17. Orawskie Stowarzyszenie Artystyczne, Jabłonka − KRS 0000276102
 18. Polskie Tatry S.A., Zakopane − KRS 0000105395
 19. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na Życie S.A., Warszawa − KRS 0000030211
 20. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Biomasa Bsj Sp. Z O.O., Jordanów − KRS 0000177996
 21. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A., Bańska Niżna − KRS 0000040456
 22. Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego W Nowym Targu Sp. Z O.O., Nowy Targ − KRS 0000037765
 23. Regionalne Centrum Administracyjne MałopolskaSp. Z O.O.., Kraków − KRS 0000448887
 24. Rusiń-ski Sp. Z O.O., Bukowina Tatrzańska − KRS 0000231704
 25. Sewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. Z O.O., Zakopane − KRS 0000090155
 26. Spółdzielnia Mieszkaniowa Grzegórzki, Kraków − KRS 0000054371
 27. Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik W Bochni, Bochnia − KRS 0000182031
 28. Spółdzielnia Mieszkaniowa Im.wincentego Witosa W Nowym Targu, Nowy Targ − KRS 0000193513
 29. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadzieja W Tarnowie, Tarnów − KRS 0000128399
 30. Tatrzańska Izba Gospodarcza, Zakopane − KRS 0000051743
 31. Tesko Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. Z O.O., Zakopane − KRS 0000077164
 32. Zakład Transportu Samochodowego Autozat Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000080983
 33. Zakopiańskie Tbs Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. Z O.O., Zakopane − KRS 0000087862
 34. Zew Niedzica - Pracownicy S.A., Niedzica − KRS 0000386824

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szaflary
  Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Nowy Targ
  2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej kolektora odpływowego o długości ok. 320 m (wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy jego trasie), od miejsca znajdującego się po wschodniej stronie terenu należącego do PKP do istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się po drugiej stronie drogi krajowej nr 47 (Zakopianki) przecinającej ul. Kolejową w miejscowości Szaflary.
  3. Zakres prac objętych zamówieniem jest następujący
  - Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - w 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
  - Pełną obsługę geodezyjną, geologiczną i geotechniczną w tym mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych, w skali 1:500 z uwidocznieniem granic działek ewidencyjnych do celów projektowych - wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powyższą dokumentację w formie plików *.pdf lub *.doc na płycie CD razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf),
  - Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z instytucjami opiniodawczymi (tj. zarządcami cieków wodnych, lasów, dróg) wraz z uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli działek oraz władających nieruchomościami gruntowymi, na których będzie przeprowadzona inwestycja,
  - Przygotowanie stosownych wniosków i uzyskanie koniecznych opinii, w tym przeprowadzenie postępowania środowiskowego, niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,
  - Uzyskanie w imieniu zamawiającego uprawomocnionego pozwolenia na budowę,
  - Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
  - Opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót + kosztorys inwestorski) zgodnie
  z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawą prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniami wykonawczymi do niej - po 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.
  - Przebieg kanalizacji oraz wszystkie rozwiązania techniczne i technologiczne należy uzgadniać z PPK Sp. z o. o. Ostateczna treść projektu wymaga pisemnego zatwierdzenia przez PPK Sp. z o. o. przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
  - Przedmiar i kosztorys należy wykonać odrębnie:
  a) dla sieci z uwzględnieniem odcinków do pierwszej studzienki (wraz ze studzienką)
  na podłączanej posesji (licząc od granicy działki), a w przypadku, gdy na działce, na której zlokalizowany jest budynek nie przewiduje się studzienki - do granicy nieruchomości;
  b) dla odcinków kanalizacji od budynku do pierwszej studzienki na posesji (licząc od granicy działki), a w przypadku jej braku - od budynku do granicy nieruchomości).