Kogo reprezentuje osoba

Śmiechowski Stanisław

w KRS

Stanisław Śmiechowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Śmiechowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1939 r., wiek 79 lat
Miejscowości:Mikołajki (Warmińsko-mazurskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dąbrowski Józef, Dembek Wiesław, Połomski Adam, Rochnowski Benedykt, Zawacki Henryk

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chiniewicz Antoni Mieczysław, Chlebowski Edmund, Gogolin Irena, Górecka Aleksandra Elżbieta, Grzyb Danuta, Gumowski Jan Rajmund, Kalita Grzegorz, Karczewski Franciszek, Korgol Edmund, Kozak Bolesław, Kruk Edward Franciszek, Krupa Roman Tomasz, Lewandowski Bolesław, Madej Barbara, Matuszewska Henryka, Matuszewski Mieczysław, Mejger Henryk, Musiał Edward, Musiał Józef, Pawłowski Bogdan, Pedynkowski Edward, Pieniążek Marcin, Przybylski Tadeusz, Róg Leszek, Romanowska Jadwiga, Tomaszewski Zdzisław, Walczak Leszek, Weiss Edwin, Więckowski Kazimierz, Więckowski Zygmunt, Wiśniewska Józefa, Łączyńska Słomińska Dorota, Łobaczewska Ewa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Awiązek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-pomorskiego, Toruń − KRS 0000005869
 2. Gminny Ośrodek Zdrowia, Unisław − KRS 0000005553
 3. Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych W Płużnicy, Płużnica − KRS 0000127143
 4. Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych W Radominie, Radomin − KRS 0000069599
 5. Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych W Złejwsi Wielkiej, Cichoradz − KRS 0000460161
 6. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Ciechocin − KRS 0000124015
 7. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Wąbrzeźnie, Wąbrzeźno − KRS 0000076739
 8. Kółko Rolnicze W Mikołajkach, Mikołajki − KRS 0000021779
 9. Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie, Zławieś Wielka − KRS 0000258736
 10. Ochotnicza Straż Pożarna, Biskupice − KRS 0000040397
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Nowej Wsi Królewskiej, Nowa Wieś Królewska − KRS 0000049373
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Rokitnicy, Rokitnica − KRS 0000036691
 13. Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Toruniu, Toruń − KRS 0000062299
 14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Radzyniu Chełmińskim, Radzyń Chełmiński − KRS 0000010254
 15. Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka Razem, Nowa Wieś − KRS 0000512277
 16. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Jabłonowo Pomorskie − KRS 0000134954
 17. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Dobrzejewicach, Dobrzejewice − KRS 0000138283
 18. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Płużnicy Z Siedzibą W Nowej Wsi Królewskiej, Nowa Wieś Królewska − KRS 0000165287
 19. Spółdzielnia Usługowo-produkcyjna Kółek Rolniczych Agrotech Rzęczkowo, Rzęczkowo − KRS 0000204025
 20. Stowarzszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bobrowo Aktywna Gmina, Bobrowo − KRS 0000072233
 21. Stowarzyszenie Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich, Radzyń Chełmiński − KRS 0000287400
 22. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem Dla Przyszłości, Górsk − KRS 0000228103
 23. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno, Wąbrzeźno − KRS 0000316590
 24. Stowarzyszenie Marketingowe Rolników Indywidualnych W Dębowej Łące, Dębowa Łąka − KRS 0000072794
 25. Stowarzyszenie Moja Wieś Wawrowice, Wawrowice − KRS 0000328706
 26. Stowarzyszenie Promyk Nadziei, Zławieś Mała − KRS 0000171543
 27. Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica − KRS 0000047688
 28. Stowarzyszenie Zgodnie Z Naturą i Tradycją, Zbiczno − KRS 0000256184
 29. Towarzystwo Przyjaciół Gminy Zbiczno, Zbiczno − KRS 0000226414

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Golubiu-dobrzyniu, Golub-dobrzyń − KRS 0000139666
 2. Bank Spółdzielczy W Toruniu, Toruń − KRS 0000116492
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Łubiance, Łubianka − KRS 0000080729
 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Zbiczno − KRS 0000058389
 5. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Agromech W Łubiance, Łubianka − KRS 0000050897
 6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Kowalewie Pomorskim Z/s W Lipienicy, Lipienica − KRS 0000063925
 7. Usługowo - Handlowa Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Jastrzębie − KRS 0000231511

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KURZĘTNIK.
  Zamawiający: Gmina Kurzętnik, Kurzętnik
  1. Przedmiot zamówienia : Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Kurzętnik o łącznej długości 190 km, wg podziału na następujące rejony odśnieżania : Rejon Nr 1 obejmuje miejscowości: Mikołajki, Wawrowie, Otręba - o łącznej długości dróg 35 km; Rejon Nr 2 obejmuje miejscowości: Tereszewo, Szafarnia, Kąciki - o łącznej długości dróg 40 km; Rejon Nr 3 obejmuje miejscowości: Wielkie Bałówki, Małe Bałówki, Kamionka, Tomaszewo - o łącznej długości dróg 50 km; Rejon Nr 4 obejmuje miejscowości: Brzozie Lubawskie, Nielbark, Bratuszewo - o łącznej długości dróg 30 km; Rejon Nr 5 obejmuje miejscowości: Krzemieniewo, Sugajenko - o łącznej długości dróg 30 km; 2. Zamówienie realizowane będzie w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych każdorazowo na odrębne telefoniczne zlecenie zamawiającego, na poszczególne odcinki dróg. Szacunkowa wielkość zamówienia to 18 godzin odśnieżania na każdy kilometr drogi w czasie trwania zamówienia. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o łącznej wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Wykonawcy nie służy roszczenie o udzielenie zamówienia uzupełniającego. 5. Poszczególne rejony muszą być odśnieżone w czasie minimum 4 godz. od ustania opadów śniegu dla dróg gminnych i 10 godz. dla dróg wewnętrznych. 6. W zależności od potrzeb sprzęt przeznaczony do odśnieżania danego rejonu może być przesunięty na inny rejon. 7. Pojazdy wykorzystywane do wykonywania zadania zostaną wyposażone w lokalizatory GPS, 8. Mapy z wykazem dróg zostaną przekazane wykonawcy po podpisaniu umowy.

Inne osoby dla Śmiechowski (41 osób):