Kogo reprezentuje osoba

Sobczak Urszula

w KRS

Urszula Sobczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Urszula
Nazwisko:Sobczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Olsztyn (Warmińsko-mazurskie), Szczytno (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:10 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Charytoniuk Leon, Gocłowska Janina, Godlewski Tadeusz, Głodkowski Romuald Zbigniew, Kamińska Lucyna, Klimaszewski Tadeusz, Masalski Zenon, Osipiuk Włodzimierz, Pękala Józef, Solis Grzegorz, Stabiński Henryk, Wasiek Krystyna, Wyszomirski Tomasz Stanisław, Zawojek Barbara, Zawojska Barbara
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ambroziak Mirosława Stanisława, Bałdyga Mieczysław, Bebak Bożenna Sabina, Bębenkowska Elżbieta, Bednarczyk Elżbieta Teresa, Białobrzewska Agata, Białobrzewski Wojciech, Bogucka Danuta, Borym Danuta, Budna Alina, Budna Ewa Waltraud, Błaszczak Wiesława, Ceberek Stanisław, Choroszewski Aleksander, Choroszewski Jerzy, Cicha Dorota Bożena, Ciebień Agnieszka, Dąbkowska Teresa Danuta, Deptuła Anna, Deptuła Edmund, Drężek Bożena Wiesława, Gejda Milena, Gocejn Irena, Goebel Agata Joanna, Góralska Urszula, Górczyński Andrzej Tadeusz, Hodkowska Anna Celina, Jaguszewski Kazimierz, Jaworski Arkadiusz Tomasz, Jendraszek Urszula, Kabała Andrzej Adam, Kaczmar-czyk Elżbieta, Kaczmarczyk Eugeniusz Wiesław, Kalinowska Halina, Kamińska Urszula, Karwowski Krzysztof Sławomir, Konwerska Anna, Kowalczyk Marianna Zofia, Kowalewska Alicja, Król Bożena, Kruczyk Teresa, Kubat Agnieszka, Kuchta Mieczysław, Kulas Władysław, Kulis Alina, Lipowska Michalska Małgorzata Renata, Mahler Elżbieta, Majchrzak Karolina, Majchrzyk Krystyna Jadwiga, Malik Kazimierz, Mierzejewska Katarzyna, Milewska Iwona, Mroczek Małgorzata Janina, Okoń Bogusława, Ossowski Bernard Ewald, Pawłowski Jerzy Wojciech, Pękala Józef, Perzanowski Tadeusz, Rolka Małgorzata Marzena, Roman Irena, Rosińska Danuta, Róziecka Anna, Runo Aldona, Rząp Napiórkowska Iwona, Sikora Krystyna, Śniechowska Teresa Ewa, Sobczak Paweł, Stodulska Marianna, Struniawska Joanna Beata, Świetlikowska Katarzyna, Sygnet Jan Tadeusz, Szepczyńska Dorota Elżbieta, Szymkiewicz Tomasz Józef, Tubis Halina, Urbański Marcin Tomasz, Wadowska Monika, Wawrzyniak Ada, Wierzuk Czesław, Zakrzewska Ewelina Katarzyna, Zaremba Norbert, Zimny Barbara

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łazicka Justyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Białymstoku, Białystok − KRS 0000009704
 2. Bank Spółdzielczy W Czyżewie, Czyżew − KRS 0000153001
 3. Bank Spółdzielczy W Hajnówce, Hajnówka − KRS 0000125438
 4. Bank Spółdzielczy W Sejnach, Sejny − KRS 0000130190
 5. Bank Spółdzielczy W Szczytnie, Szczytno − KRS 0000147464
 6. Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000376071
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Gawrzyjałkach, Gawrzyjałki − KRS 0000077374
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Olszynach, Olszyny − KRS 0000070620
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Pasymiu, Pasym − KRS 0000106318
 10. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Bomar Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000019949
 11. Spółdzielcza Agencja Marketingowa Inter - Rol, Bielsk Podlaski − KRS 0000114187
 12. Stowarzyszenie Rafał i Przyjaciele, Bagienice Małe − KRS 0000352141
 13. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Szumowo, Szumowo − KRS 0000117567
 14. Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Ostrowskiego, Zaręby Kościelne − KRS 0000566212
 15. Towarzystwo-nasze Boguty, Boguty-pianki − KRS 0000265736
 16. Warmińskie Stowarzyszenie Sympatyków Dawnej Motoryzacji Karburator, Orzechowo − KRS 0000557993
 17. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Wielbarku Sp. Z O.O., Wielbark − KRS 0000447664

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Astra-Sp. Z O.O.., Warszawa − KRS 0000172404
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 3. Bank Spółdzielczy W Iławie, Iława − KRS 0000125924
 4. Bank Spółdzielczy W Szumowie, Szumowo − KRS 0000132457
 5. Bank Spółdzielczy W Wąsewie, Wąsewo − KRS 0000108612
 6. Bank Spółdzielczy W Zambrowie, Zambrów − KRS 0000051354
 7. Bnp Paribas Bank Polska S.A., Warszawa − KRS 0000011571
 8. Fundacja Ochrony Zdrowia, Biskupiec − KRS 0000064059
 9. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, Kraków − KRS 0000107490
 10. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Wąsewo − KRS 0000127134
 11. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Szczytnie, Szczytno − KRS 0000133336
 12. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Świętajnie, Świętajno − KRS 0000176523
 13. Miejski Klub Sportowy Szczytno, Szczytno − KRS 0000215464
 14. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Zambrowie, Zambrów − KRS 0000126436
 15. Podlasie Leasing Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000159332
 16. Podlasko-mazurski Bank Spółdzielczy W Zabłudowie, Zabłudów − KRS 0000128560
 17. Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-kredytowa, Olsztyn − KRS 0000168348
 18. Spółdzielnia Rolniczo - Usługowo - Handlowa W Iławie Z/s W Rudzienicach, Rudzienice − KRS 0000166156
 19. Warmińsko-mazurski Bank Regionalny S.A., Olsztyn − KRS 0000084038
 20. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego Iława S.A., Iława − KRS 0000019585

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego do kwoty 1 962 044,84 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Zamawiający: Gmina Dźwierzuty, Dźwierzuty
  1. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego do kwoty 1 962 044,84 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  2. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarcia umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2013r. Wykonawca usługi uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy. Uruchomienie poszczególnych transz kredytu nastąpi bez prowizji i opłat.
  3. Terminy spłaty kredytu; spłata kredytu z karencją od dnia uruchomienia kredytu do dnia 19 czerwca 2014r., pierwsza rata płatna dnia 20.06.2014r., ostatnia rata płatna w dniu 20 grudnia 2022 r. Spłaty rat kredytu dokonywane są dwa razy w roku, w następujących terminach i kwotach:
  Rok 20 czerwiec 20 grudzień razem
  2014 5.000,00 5.000,00 10.000,00
  2015 65.000,00 65.000,00 130.000,00
  2016 70.000,00 70.000,00 140.000,00
  2017 75.000,00 75.000,00 150.000,00
  2018 90.000,00 90.000,00 180.000,00
  2019 120.000,00 120.000,00 240.000,00
  2020 185.340,50 185.340,50 370.681,00
  2021 185.340,50 185.340,50 370.681,00
  2022 185.341,42 185.341,42 370.682,84
  Razem - - 1.962.044,84

  4. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, ustalonej według średniej stopy WIBOR 1M, powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę. Średnia stopa WIBOR 1M będzie ustalana jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1 M, obowiązującej w okresie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca, poprzedzającego dany okres odsetkowy. Odsetki od wykorzystanego kredytu (pobranej transzy kredytu) będą naliczane codziennie i podlegać będą spłacie w okresach kwartalnych do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale.
  5.Wykonawca przekaże informację Kredytobiorcy o wysokości odsetek w terminie 7 dni przed terminem płatności odsetek (np. pismem, faxem, lub na adres e-mail: finanse@ug-dzwierzuty.pl), przy czym:
  a/ odsetki naliczane są od faktycznej kwoty pobranego kredytu,
  b/ pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty I transzy kredytu,
  c/ kolejne kwartalne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,
  d/ ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu,
  e/ ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu,
  f/ liczbą bazową do obliczania odsetek jest rzeczywista liczba dni w danym roku.
  6. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
  7. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rezygnacji z dalszego wykorzystania transzy bądź transz kredytu bez dodatkowych opłat.
  8. Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba że, Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycję na piśmie.
  9. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
  10. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów spłaty kredytu za zgodą obu stron.
  11. Jedyne koszty Zamawiającego, związane z uzyskaniem i spłatą kredytu, stanowiące przychód Wykonawcy to odsetki ( brak opłat za rozpatrzenie wniosku, za udzielenie kredytu, za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu, za wykorzystanie kredytu w kwocie mniejszej niż wynikającej z umowy kredytowej, za zmianę terminu spłaty kredytu, za wydanie zaświadczeń i opinii dotyczących kredytu i innych).
  12. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
  13. Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust.5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców.
  14. Zamawiający uprzejmie informuje, że:
  dopuszcza przedstawienie w przetargu własnych projektów umów;
  informacje o osobach, które reprezentują Gminę Dźwierzuty są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy w Dźwierzutach.
  15. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
 2. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielbark i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2013 - 2016
  Zamawiający: Gmina Wielbark, Wielbark
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Wielbark oraz jednostek organizacyjnych gminy.
  Zakres usług obejmuje:
  1/ prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Gminy, jednostek
  organizacyjnych gminy, rachunków funduszy specjalnych i celowych przez okres
  trzech lat od dnia podpisania umowy a w szczególności :
  - otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych / około 20 szt./
  - realizacja poleceń przelewu zarówno w formie bankowości elektronicznej , jak i papierowej.
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych
  - obsługa kasowa wpłat od najemców i właścicieli mieszkań,
  - potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy
  - wydawanie blankietów czekowych 2/ Możliwość udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy
  3/ Możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych
  4/ Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej/ instalacja systemu, obsługa i
  szkolenie pracowników.
  Budżet Gminy w latach 2011-2013
  1. W roku 2011 dochody 26 466 685,00 PLN - wykonane wydatki 24 414 318,00 PLN
  2. W roku 2012 dochody 20 434 056,00 PLN - wykonane wydatki 20 966 176,00 PLN
  W roku 2013 planowane dochody 20 334 910,02 PLN - planowane wydatki 21 473 823,57 PLN
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Wielbark, Wielbark
  1. Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.200.000,00 zł, którego spłata nastąpi do 31.12.2023r. na następujących warunkach:
  kredyt w PLN,
  środki pieniężne udostępnione będą przez bank w 2 transzach:
  pierwsza transza: 03.06.2013 r. - kwota: 900 000,00 PLN,
  druga transza : 30.09.2013 r. - kwota: 300 000,00 PLN,
  okres kredytowania od 03.06.2013 r. do 31.12.2023 r.,
  oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M,
  karencja w spłacie kredytu do 27.06.2014r.
  spłata kredytu w ratach kwartalnych, pierwsza rata 28.06.2014 r., ostatnia rata 31.12.2023 r.
  spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu w okresach miesięcznych, pierwsza płatność 28.06.2013 r., ostatnia 31.12.2023 r.,
  terminy spłat rat kredytu (rat kapitałowych) upływać będą 28 dnia miesiąca kończącego kwartał, a spłata odsetek 28 dnia każdego miesiąca, w przypadku, gdy termin spłaty rat przypadnie w dzień wolny od pracy, za dzień płatności uznaje się następny dzień roboczy przypadający po tym dniu,
  uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy,
  zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową.
  2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
 4. Obsługa bankowa budżetu gminy Świętajno oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie , Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2013 - 2017.
  Zamawiający: Gmina Świętajno, Świętajno
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Świętajno oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie, Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie oraz jednostek organizacyjnych gminy. Zakres obejmuje: 1/ Prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Świętajnie, Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie , jednostek organizacyjnych gminy, rachunków funduszy specjalnych przez okres czterech lat od dnia podpisania umowy a w szczególności: - otwarcie , prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych ( ok. 30 szt.) - realizacja poleceń przelewu zarówno w formie bankowości elektronicznej , jak i papierowej w systemie ELIXIR, - przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych , - obsługa kasowa wpłat od najemców i właścicieli mieszkań i budynków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tytułu czynszów mieszkaniowych - obsługa kasowa GOPS w Świętajnie w zakresie świadczeń rodzinnych i innych świadczeń z pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych - potwierdzanie sald na każdy dzień roboczy - wydawanie blankietów czekowych 2/Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. 3/ Możliwość udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy 4/ Możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych , 5/ Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej ( instalacja systemu, obsługa i szkolenie pracowników).
 5. Usługa udzielenia Gminie Kolno długoterminowego kredytu w wysokości 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Gminy Kolno w 2012r.
  Zamawiający: Gmina Kolno, Kolno
  Usługa udzielenia Gminie Kolno długoterminowego kredytu w wysokości 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Gminy Kolno w 2012r.
 6. Usługa udzielenia i obsługi kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Szczytno, Szczytno
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
  - Wysokość kredytu: 3.000.000,00 PLN ( słownie: trzy miliony złotych).
  - Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do grudnia 2022 r.
  - Kredyt postawiony do dyspozycji Zamawiającego w następujących transzach:
  I transza 900.000,00 zł. - 01.06.2012 r.
  II transza 1.400.000,00 zł. - 01.07.2012 r.
  III transza 700.000,00 zł. - 01.08.2012 r.
  - Wymagana karencja spłaty kredytu: do stycznia 2013 r.
  (odsetki spłacane będą na bieżąco od dnia przekazania środków pieniężnych)
  - Pierwsza spłata odsetek nastąpi w miesiącu uruchomienia kredytu na ostatni
  dzień miesiąca.
  - Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę
  WIBOR 1M obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu tj.30.04.2012r
  powiększony o stałą marżę Banku.
  -Spłata kapitału nastąpi w 120 ratach miesięcznych płatnych na ostatni dzień
  miesiąca, począwszy od 31 stycznia 2013 r.
  Pozostałe warunki:
  - w przypadku spłaty zarówno kapitału jak i odsetek, jeśli dzień spłaty przypada na
  dzień wolny od pracy, to spłata nastąpi następnego dnia roboczego po tym
  terminie,
  - bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanego kredytu,
  - bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem,
  - bank nie będzie pobierał prowizji od udzielonego kredytu,
  - zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011.
  Zamawiający: Gmina Świętajno, Świętajno
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 500. 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 z przeznaczeniem na Przebudowę drogi gminnej Nr 198012N, drogi powiatowej Nr 1667/Jerominy/, drogi krajowej Nr 53 od km 0+000 do km 3+048 Świętajno/CPN/- Jerominy 1.Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 9 lat. 2.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN. 3.Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarciu umowy kredytowej do dnia 30 listopada 2011 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w późniejszym terminie z zależności od stopnia realizacji inwestycji Uruchomienie kredytów lub kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. 4.Przewidywany harmonogram wykorzystania kredytu: Listopad 2011 r. - 500.000,00 zł.
 8. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego
  Zamawiający: Powiat Szczycieński, Szczytno
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości do 2000000,00 zł przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych, tj.- przebudowa drogi powiatowej Nr 1512 Wielbark - Rozogi na 6-ciu odcinkach z obiektami mostowymi, - generalny remont oddziału wewnętrznego i chirurgii.
 9. Usługa bankowa polegajaca na udzieleniu kredytu na sfinansowanie 30 % wartości pożyczki restrukturyzacyjnej zaciągniętej przez ZOZ w Szczytnie w 2005 r.
  Zamawiający: ZOZ Szczytno, Szczytno
  Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu na sfinansowanie 30 % wartości pożyczki restrukturyzacyjnej zaciągniętej przez ZOZ w Szczytnie w 2005 r.
 10. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielbark i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2009 - 2013
  Zamawiający: Gmina Wielbark, Wielbark
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z obsługą bankową budżetu Gminy Wielbark oraz jednostek organizacyjnych gminy
  Zakres usług obejmuje:
  1/ prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Gminy, jednostek organizacyjnych gminy, rachunków funduszy specjalnych i celowych przez okres czterech lat od dnia podpisania umowy a w szczególności :
  - otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych /około 20 szt./
  - realizacja poleceń przelewu zarówno w formie bankowości elektronicznej , jak i papierowej.
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych
  - obsługa kasowa wpłat od najemców i właścicieli mieszkań,
  - potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy
  - wydawanie blankietów czekowych
  2/ Możliwość udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy
  3/ Możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych
  4/ Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej/ instalacja systemu, obsługa i szkolenie pracowników.

Inne osoby dla Sobczak (965 osób):