Kogo reprezentuje osoba

Sokołowski Bronisław

w KRS

Bronisław Sokołowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bronisław
Nazwisko:Sokołowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1945 r., wiek 75 lat
Miejscowości:Radków (Świętokrzyskie), Włoszczowa (Świętokrzyskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baranowska Henryka, Barański Andrzej, Bałaziński Krzysztof, Brzdąk Barbara Marianna, Chołubek Jan, Ciosek Edyta Magdalena, Ciosek Stanisława, Ciosek Tadeusz, Depta Witold, Dragan Zbigniew, Fornal Zbigniew, Gacek Alicja Józefa, Gacia Andrzej, Glanda Karol, Gola Anna Zofia, Jachowicz Waldemar, Janik Zdzisław, Kania Monika Karolina, Kowalczyk Artur Jacek, Krotla Wiktor Jan, Krupska Urszula, Kruszczyński Jerzy, Krzysiek Zbigniew, Kuśmierczyk Jolanta, Lis Bronisław, Machnik Wiesław, Maciejczyk Stanisława Weronika, Malicki Władysław, Milejska Anastazja, Miśtal Jadwiga Urszula, Niżnik Justyna Monika, Obarzanek Sylwia Anna, Ożarowski Jan, Pasoń Ryszard, Piasecka Halina Barbara, Prokop Leon, Przesłański Marian, Pudło Wojciech, Pyka Jerzy, Ślęzak Adam, Staroszczyk Tadeusz, Stawowska Maria Łucja, Stępowski Aleksander, Szymczyk Dorota Józefa, Szymczyk Henryk, Wiekiera Andrzej, Wojewoda Halina, Zadrożny Adam, Zagórski Wincenty, Łęgowik Anna

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baranowska Henryka, Barański Andrzej, Bałaziński Krzysztof, Brzdąk Barbara Marianna, Chołubek Jan, Ciosek Edyta Magdalena, Ciosek Stanisława, Ciosek Tadeusz, Depta Witold, Dragan Zbigniew, Fornal Zbigniew, Gacek Alicja Józefa, Gacia Andrzej, Glanda Karol, Gola Anna Zofia, Jachowicz Waldemar, Janik Zdzisław, Kania Monika Karolina, Kowalczyk Artur Jacek, Krotla Wiktor Jan, Krupska Urszula, Kruszczyński Jerzy, Krzysiek Zbigniew, Kuśmierczyk Jolanta, Lis Bronisław, Machnik Wiesław, Maciejczyk Stanisława Weronika, Malicki Władysław, Milejska Anastazja, Miśtal Jadwiga Urszula, Niżnik Justyna Monika, Obarzanek Sylwia Anna, Ożarowski Jan, Pasoń Ryszard, Piasecka Halina Barbara, Prokop Leon, Przesłański Marian, Pudło Wojciech, Pyka Jerzy, Ślęzak Adam, Staroszczyk Tadeusz, Stawowska Maria Łucja, Stępowski Aleksander, Szymczyk Dorota Józefa, Szymczyk Henryk, Wiekiera Andrzej, Wojewoda Halina, Zadrożny Adam, Zagórski Wincenty, Łęgowik Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy We Włoszczowie, Włoszczowa − KRS 0000073854
 2. Fundacja Na Rzecz Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych Oraz Rozwoju Kultury Fizycznej W Mieście i Gminie Włoszczowa, Włoszczowa − KRS 0000143723
 3. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, Kraków − KRS 0000107490
 4. Lokalna Grupa Działania Region Włoszczowski, Włoszczowa − KRS 0000316291
 5. Miejski Klub Sportowy Włoszczowa, Włoszczowa − KRS 0000026817
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Dzierzgowie, Dzierzgów − KRS 0000060647
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Jeżowicach, Jeżowice − KRS 0000203667
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Ostrowie, Ostrów − KRS 0000085147
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Pilczycy, Pilczyca − KRS 0000209901
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Sułkowie, Sułków − KRS 0000112865
 11. Partnet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000243636
 12. Powiatowe Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej We Włoszczowie, Sułków − KRS 0000009162
 13. Primex Wojciech Pudło i Mirosław Hojczyk Sp. J., Włoszczowa − KRS 0000208862
 14. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Olesznie, Oleszno − KRS 0000146932
 15. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia Bps, Warszawa − KRS 0000572997
 16. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat, Włoszczowa − KRS 0000025755
 17. Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Wypoczynek Związku Gmin Powiatu Włoszczowa Z Siedzibą W Kluczewsku, Kluczewsko − KRS 0000029186
 18. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Radków, Radków − KRS 0000024338
 19. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko Od Pomysłu Do Działania, Kluczewsko − KRS 0000433610
 20. Stowarzyszenie Społeczne Porozumienie Samorządowe Razem, Włoszczowa − KRS 0000322175
 21. Stowarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi, Moskorzew − KRS 0000305959
 22. Włoszczowskie Nauczycielskie Towarzystwo Sportowe Przy Hali Sportowej We Włoszczowie, Włoszczowa − KRS 0000042978
 23. Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej, Włoszczowa − KRS 0000242547

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Euroubojnia Jędrzejów Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Jędrzejów − KRS 0000103205
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Włoszczowa − KRS 0000051532
 3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Włoszczowa − KRS 0000125546
 4. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa − KRS 0000094999
 5. Telsat Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000400504

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie Gminie Moskorzew kredytu długoterminowego w kwocie 2 031 088,74 zł na finansowanie deficytu budżetowego
  Zamawiający: Gmina Moskorzew, Moskorzew
  3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Moskorzew w wysokości 2 031 088,74 zł (dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 74/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.1. Kredyt winien być postawiony do dyspozycji zamawiającego w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji kredytu w transzach, o których będzie informował wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem najpóźniej do 30.12.2011r.
  3. Okres spłaty kredytu 2012 - 2022.
  4. Oprocentowanie kredytu oparte na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy:
  1. zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania dla miesięcznych depozytów bankowych- WIBOR 1M (liczony jako średni z miesiąca - średnia arytmetyczna wszystkich dni miesiąca razem z dniami wolnymi gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego i mający zastosowanie od pierwszego dnia następnego miesiąca)
  2. stałej w całym okresie kredytowania marży banku.
  5. Spłata kapitału począwszy od stycznia 2012r. do 30 grudnia 2022r. w okresach miesięcznych (132 raty) na koniec miesiąca:
  a. pierwsza rata - 15 288,74 zł
  b. 130 rat - 15 200,00 zł
  c. ostatnia rata - 39 800,00 zł
  6. Odsetki będą naliczane od rzeczywistego zadłużenia.
  7. Spłata naliczonych odsetek na bieżąco od uruchomionego kredytu w okresach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca.
  8. Ewentualna prowizja od udzielonego kredytu będzie pobierana proporcjonalnie od uruchamianej transzy kredytu, płatna w ciągu 5 dni od uruchomienia transzy.
  9. W celu porównania złożonych ofert dla obliczenia odsetek za 2011r. należy przyjąć pełną realizację kredytu na dzień 04.05.2011r.
  10. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu wykonawca powinien przyjąć stawkę WIBOR 1M w wysokości 3,90%.
  11. Do obliczenia kosztów należy przyjąć kalendarz rzeczywisty.
  12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
  13. Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco z deklaracją wekslową zawierające kontrasygnatę Skarbnika Gminy.
  14. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo Bankowe.
  15. Zamawiający dopuszcza możliwość aby środki kredytu pochodziły z międzynarodowych instytucji finansowych.
  16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnego wykorzystania kwoty kredytu, wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje wykonawcę na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem.
  17. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty - załącznik nr 4. Na dzień podpisania umowy Zamawiający przedstawi pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o możliwości zaciągnięcia kredytu.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 860000zł
  Zamawiający: Gmina Radków, Radków
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 860 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu na zadaniach
  a) Nadbudowa budynku administracyjno - usługowego dla potrzeb społeczno - kulturalnych w Radkowie w kwocie 198 246 zł
  b) Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków w m. Kossów, Kwilina w kwocie 661 754 zł
  w wariancie: kredyt złotówkowy ze zmienną stopą procentową, oprocentowany wg stawki WIBOR 1M plus ewentualna stała marża bankowa powiększająca (pomniejszająca) stawkę WIBOR 1M,
  kod CPV-66.11.30.00-5 usługi udzielania kredytu
  2. Planuje się zaciągnięcie kredytu na okres 24 kwartały (tj. od 15.07.2010 do 30.06.2016) z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału i z rozpoczęciem spłat kredytu w miesiącu marcu 2011 roku za I kwartał 2011 r, przy czym ostateczna data zaciągnięcia będzie zależała od terminu zakończenia procedury przetargowej i daty podpisania umowy.
  3. Spłata kredytu dokonywana będzie w ratach kwartalnych przez okres 22 kwartałów tj. od stycznia 2011 r. do czerwca 2016 r. tj.:
  - 12 rat po 25 000,00 zł (od stycznia 2011 r. do grudnia 2013 r.)
  - 9 rat po 60 000,00 zł (od stycznia 2014 r. do marca 2016 r.)
  - 1 rata po 20 000,00 zł (czerwiec 2016)
  - w terminie do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał.
  4. Spłata odsetek, które naliczane będą od wielkości wykorzystanego kredytu do dnia poprzedzającego dzień wpłaty kolejnych rat kredytu oraz w okresie karencji, będzie następować w kwartalnych ratach.
  5. W całym okresie kredytowania (wykorzystanie i spłata) naliczanie odsetek winno być według metody kapitałowej, to znaczy od aktualnego zadłużenia z tytułu spłaty kredytu.
  6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
  7. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 910 000 zł
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Włoszczowa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 910 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wariancie: kredyt złotówkowy ze zmienną stopą procentową, oprocentowany wg stawki WIBOR 1M plus ewentualna stała marża bankowa powiększająca (pomniejszająca) stawkę WIBOR 1M. Planuje się zaciągnięcie kredytu na okres 104 miesiące (tj. od 01.10.2009 do 31.05.2018) od daty podpisania umowy kredytowej z karencją do końca grudnia 2009 roku, przy czym ostateczna data zaciągnięcia będzie zależała od terminu zakończenia procedury przetargowej i daty podpisania umowy. Całkowite uruchomienie kredytu nastąpi do 31 grudnia 2009 r. Spłata kredytu dokonywana będzie w ratach miesięcznych przez okres 101 miesięcy tj. od stycznia 2010 r. do maja 2018 r. tj: - 100 rat po 39 000,00 zł (od stycznia 2010r. do kwietnia 2018r.) - 1 rata po 10 000,00 zł ( maj 2018r.) w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku gdy termin spłaty przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona spłaty raty w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie. Spłata odsetek, które naliczane będą od wielkości wykorzystanego kredytu do dnia poprzedzającego dzień wpłaty kolejnych rat kredytu oraz w okresie karencji, będzie następować w miesięcznych ratach do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który naliczone zostały odsetki. W całym okresie kredytowania (wykorzystanie i spłata) naliczanie odsetek winno być według metody kapitałowej, to znaczy od aktualnego zadłużenia z tytułu spłaty kredytu.
 4. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł
  Zamawiający: Gmina Radków, Radków
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 400 000zł.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wariancie: kredyt złotówkowy ze zmienną stopą procentową, oprocentowany wg stawki WIBOR 1M plus ewentualna stała marża bankowa powiększająca (pomniejszająca) stawkę WIBOR 1M, Planuje się zaciągnięcie kredytu na okres 18 kwartałów (tj. od 03.08.2009 do 31.12.2013) z rozpoczęciem spłat kredytu w miesiącu grudniu 2009 roku za IV kwartał 2009r , przy czym ostateczna data zaciągnięcia będzie zależała od terminu zakończenia procedury przetargowej i daty podpisania umowy. Spłata kredytu dokonywana będzie w ratach kwartalnych przez okres 17 kwartałów tj. od października 2009 r. do grudnia 2013 r. tj.: - 1 rata po 40 000,00 zł ( grudzień 2009 r.) - 16 rat po 85 000,00 zł (od stycznia 2010 r. do grudnia 2013 r.) - w terminie do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał. Spłata odsetek, które naliczane będą od wielkości wykorzystanego kredytu do dnia poprzedzającego dzień wpłaty kolejnych rat kredytu oraz w okresie karencji, będzie następować w kwartalnych ratach. W całym okresie kredytowania (wykorzystanie i spłata) naliczanie odsetek winno być według metody kapitałowej, to znaczy od aktualnego zadłużenia z tytułu spłaty kredytu. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco..

Inne osoby dla Sokołowski (818 osób):