Kogo reprezentuje osoba

Sokołowski Grzegorz

w KRS

Grzegorz Sokołowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grzegorz
Nazwisko:Sokołowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1963 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Bród Mały (Podlaskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sikorski Jan Lech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Zakład Produkcyjno - Budowlany Betonex Sikorski, Sokołowski Sp. J., Bród Mały − KRS 0000296245

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Dostawa betonów towarowych do bieżącego utrzymania nawierzchni ulic w granicach administracyjnych miasta Suwałk
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, Suwałki
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa betonów towarowych do bieżącego utrzymania nawierzchni ulic w granicach administracyjnych miasta Suwałk.
  2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.
  3. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, na podstawie pisemnego (przesłanego środkami komunikacji elektronicznej lub fax-em) zamówienia Zamawiającego.
  4. Przedmiot zamówienia winien być zgodny z wytycznymi Polskiej Normy (PN-EN), musi posiadać deklarację zgodności lub aprobatę techniczną dla tych materiałów, dla których jest wymagana.
  5. Przedmiot zamówienia winien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm (PN-EN), aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
  6. W przypadku materiałów, dla których zgodnie z PN-EN ww. dokumenty są wymagane, Wykonawca do każdej zamówionej partii betonów towarowych załącza powyższe dokumenty.
  7. W przypadku, gdy dostarczone materiały wzbudzą wątpliwości co do spełnienia wymaganych norm, Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wykonania, co najmniej jednego badania kontrolnego dla zastrzeżonej partii produkcyjnej w niezależnym laboratorium na koszt Wykonawcy.
  8. Wymienione w Formularzu cenowym – Załącznik nr 2 do SIWZ, ilości materiałów mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia mniejszej ilości materiałów niż podane ilości szacunkowe bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wzajemnej zamiany ilościowej
  w ramach wymienionych ilości materiałów do wartości złożonej przez Wykonawcę oferty.
  9. Wykonawca zapewni dyspozycyjność wybranego asortymentu w ilości nie większej niż
  5 m3 w ciągu 24 godzin oraz odbiór od godz. 6:00 do godz. 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku - przy złożeniu przez Zamawiającego zamówienia w formie pisemnej (przesłanego środkami komunikacji elektronicznej lub fax-em) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień odbioru.
  10. Wykonawca zapewni dyspozycyjność wybranego asortymentu do 15 dni od dnia złożenia zamówienia, dla materiałów, których ilość przekracza 5 m3 przy złożeniu zamówienia w formie pisemnej (przesłanego środkami komunikacji elektronicznej lub fax-em).
  11. Z uwagi na szybki czas wiązania mieszanki betonowej i odbiór własnym transportem (z wyłączeniem betonu, o którym mowa w pkt. 6 Formularza cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ), Zamawiający zastrzega, że punkt odbioru materiału nie może być oddalony od siedziby Zmawiającego dalej niż 20 km.
  12. Miejsce odbioru w trakcie trwania umowy, o którym mowa w pkt. 11, zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie, nie może być zmienione na dalsze względem siedziby Zamawiającego.
  13. Wykonawca zapewni dostawę i rozładunek betonu, o którym mowa w pkt. 6 Formularza cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ, własnym transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego w granicach administracyjnych miasta Suwałk.
  14. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa projekt umowy – Załącznik nr10 do SIWZ.