Kogo reprezentuje osoba

Sokołowski Henryk

w KRS

Henryk Sokołowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henryk
Nazwisko:Sokołowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Bielawa (Dolnośląskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jaworski Andrzej Michał, Jaworski Bogdan, Pocztarek Marian, Rachowiecki Kazimierz Janusz, Rzońca Ryszard, Sulżyński Janusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mirek Andrzej Edward

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości W Bielawie, Bielawa − KRS 0000081973
 2. Izba Rzemieślnicza W Opolu, Opole − KRS 0000030157
 3. Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości W Świdnicy, Świdnica − KRS 0000088460
 4. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Dzierżoniów, Dzierżoniów − KRS 0000068308
 5. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, Bielawa − KRS 0000179364
 6. Stowarzyszenie Legendarna Wieś Gilów, Gilów − KRS 0000573055
 7. Stowarzyszenie Przyjaciół Rzemiosła, Bielawa − KRS 0000648411
 8. Stowarzyszenie Św.agnieszki - Razem Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej, Bielawa − KRS 0000557595
 9. Zapaśniczy Klub Sportowy Bielawianka, Bielawa − KRS 0000086764

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, Dzierżoniów − KRS 0000204911
 2. Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa − KRS 0000103276

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Remont toalet wraz z wykonaniem instalacji p. pożarowej w budynku Gimnazjum Publicznego w Piławie Górnej
  Zamawiający: Gmina Piława Górna, Piława Górna
  Przedmiotem zamówienia jest remont toalet wraz z wykonaniem instalacji p. pożarowej w budynku Gimnazjum Publicznego przy ul.Wiejskiej 2 w Piławie Górnej.
  Charakterystyka remontu
  W obiekcie zostaną wykonane następujące prace budowlane:
  1.w piwnicy w pomieszczeniach oznaczonych na rysunkach nr 0.1; 0.2; 0.3; 0.4 projektu budowlanego zostaną wykonane nowe okładziny ścienne i podłogowe.
  2.w pomieszczeniu 0.3 zlikwidowane będą zbędne piony kanalizacyjne i rozgałęzienia; piony w złym stanie technicznym będą wymienione na nowe.
  3.w pomieszczeniu nr 0.4 istniejące okno zostanie wymienione na nowe z PCV.
  4.w pomieszczeniach parteru, pierwszego i drugiego piętra zostaną wykonane nowe toalety:
  5.niezbędne będzie usunięcie istniejącej ścianki działowej dzielącej pomieszczenia.
  6.usunięcie istniejących sanitariatów.
  7.zlikwidowanie jednej kratki ściekowej, ewentualna wymiana lub regulacja spadku drugiej kratki ściekowej.
  8.wykonana będzie wentylacja grawitacyjna z podłączeniem do istniejącego pionu wentylacyjnego.
  9.wymiana istniejących pionów kanalizacyjnych, demontaż zbędnych pionów, wykonanie instalacji przeciwpożarowej hydrantowej oraz wydzielenie pomieszczenia na hydroforownię.
  10.przeróbka istniejącej instalacji elektrycznej.
  11.przeróbka instalacji c.o, nowe usytuowanie i wymiana grzejnika.
  12.skucie i wyrównanie poziomu posadzek z ułożeniem płytek antypoślizgowych, skucie i ułożenie nowych wymiary kafelek ściennych min 30x30 cm, przed położeniem kafelek należy uzgodnić kolory kafelek z Dyrektorem Szkoły.
  13.ułożenie kafelek na ścianach na wysokość 2,0m wymiary kafelek ściennych min 25x35 cm, przed położeniem kafelek należy uzgodnić kolory kafelek z Dyrektorem Szkoły.
  14.wykonanie sufitu podwieszonego.
  15.wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
  Szczegółowy zakres ilościowy i materiałowy wykonania robót zawiera projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do SIWZ, pomocniczo przedmiary robót stanowiące podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego.
 2. remont murów i dna potoku Bielawica oraz wzmocnienie przyczółków mostów w rejonie ulicy Nowobielawskiej na wys. od mostu uli. Nowobielawska 43 do mostu ul. Nowobielawska 54
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Bielawa, Bielawa
  remont murów i dna potoku Bielawica oraz wzmocnienie przyczółków mostów w rejonie ulicy Nowobielawskiej na wys. od mostu uli. Nowobielawska 43 do mostu ul. Nowobielawska 54
 3. Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadnia inwestycyjnego p.n.: Budowa parkingów na terenie miasta - rozbudowa parkingu na wysokości budynku nr 10 os. Kolorowe
  Zamawiający: Gmina Miejska Dzierżoniów, Dzierżoniów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa parkingów na terenie miasta - rozbudowa parkingu na wysokości budynku nr 10 os. Kolorowe. Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję stanowi parking o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz trawnik usytuowany naprzeciwko budynku nr 10 na os. Kolorowym w Dzierżoniowie.
  Zakres robót obejmuje:
  a) Rozebranie istniejącego parkingu o nawierzchni z betonu asfaltowego,
  b) Likwidację pasa zieleni ( trawnika) pod rozbudowę parkingu.
  c) Budowę parkingu o nawierzchni z kostkowej betonowej - 463 m2
  d) Budowę chodnika (dojścia do parkingu) - 202 m2
  e) Utwardzenie miejsca na gromadzenie odpadów stałych - 27 m2
  f) Dostawę i montaż słupa oświetleniowego - szt. 1
  g) Wykonanie wpustu deszczowego - szt. 1.
  h) Karczowanie pni drzew o obwodzie ~ 100 cm - szt. 5
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:
  - przejęcie terenu budowy,
  - rozpoczęcie robót budowlanych w ciągu 10 dni od przejęcia placu budowy,
  - organizację zaplecza budowy,
  - zapewnienie dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i zapłatę za ich dostawę,
  - uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego po zakończeniu robót,
  - wywóz gruzu budowlanego oraz nadmiaru materiału ziemnego,
  - obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót budowlanych jak i wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego w 2 egz., dostarczenie go również w formie elektronicznej na CD (skan sekcji mapy rozdzielczej 300 DPJ i w formacie TIF),
  - uzyskanie decyzji administracyjnych i pokrycie kosztów uzgodnień związanych z realizacją zadania (np. zajęcie pasa drogowego),
  - wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
  - uczestnictwo kierownika budowy w cotygodniowych naradach koordynacyjnych.
  Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
  UWAGA: Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest posiadać uzgodnienia w zakresie gospodarki odpadami na podstawie ustawy o odpadach.