Kogo reprezentuje osoba

Stankiewicz Adam Józef

w KRS

Adam Józef Stankiewicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Stankiewicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1963 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Działdowo (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:12 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwiński Stanisław, Gromowski Piotr Jan, Karczewski Sławomir Grzegorz, Kraśniewska Anna, Maciągowski Kazimierz Zbigniew, Nyga Edyta Elżbieta, Siemianowski Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zera Józef

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antoszewski Mirosław Adam, Bieniek Bożena, Czerwiński Stanisław, Demski Roman, Dobrzyniecka Anna Beata, Falba Ireneusz, Gierłachowska Wiesława Urszula, Gutkowski Sławomir, Kolaj Henryk Marian, Kraśniewska Anna, Nowakowska Teresa, Pniewska Krystyna Katarzyna, Przybyszewska Ewa Hanna, Pszenny Andrzej, Rzeszotalski Stanisław Adam, Sarnowski Daniel, Smoliński Erwin, Szacherski Zenon, Wojnarowska Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zygmunt Olgierd

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bułka Z Masłem Sp. Z O.O., Iłowo − KRS 0000057746
 2. Ctl Agencja Celna Sp. Z O.O., Iłowo-osada − KRS 0000013575
 3. Działdowska Agencja Rozwoju S.A., Działdowo − KRS 0000129760
 4. Działdowskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców, Działdowo − KRS 0000320719
 5. Eco House-eltrim Sp. Z O.O., Ruszkowo − KRS 0000217921
 6. Eltrim Kable Sp. Z O.O., Ruszkowo − KRS 0000270195
 7. Forum Biznesu Powiatu Działdowskiego, Działdowo − KRS 0000156307
 8. Giżyckie Elektrownie Wiatrowe Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000042735
 9. Kancelaria Radców Prawnych Fides Mossakowski i Partnerzy, Olsztyn − KRS 0000056476
 10. Krajowa Fundacja Rozwoju, Działdowo − KRS 0000411343
 11. Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000330908
 12. Ludowy Klub Sportowy Sprint, Gródki − KRS 0000131357
 13. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-powiatowe W Działdowie, Działdowo − KRS 0000458489
 14. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. Z O.O., Działdowo − KRS 0000092927
 15. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej W Ciechanowie Sp. Z O.O., Ciechanów − KRS 0000134317
 16. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Działdowo − KRS 0000175544
 17. Społeczne Towarzystwo Samorządowe, Olsztyn − KRS 0000173267
 18. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział W Ciechanowie, Ciechanów − KRS 0000235408
 19. Stowarzyszenie Krasnoludek, Lidzbark Welski − KRS 0000397390
 20. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej Nasze Serce, Działdowo − KRS 0000007780
 21. Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, Działdowo − KRS 0000045577
 22. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy W Działdowie, Działdowo − KRS 0000225633
 23. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-mazurski Oddział Regionalny, Olsztyn − KRS 0000056409
 24. Towarzystwo Twórców Trzeciego Tysiąclecia, Ciechanów − KRS 0000219926
 25. Uniwersytet Trzeciego Wieku W Działdowie, Działdowo − KRS 0000239778
 26. Warmińsko-mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. Z O.O., Działdowo − KRS 0000217603

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Działdowie Z Siedzibą W Lidzbarku, Lidzbark − KRS 0000132733
 2. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-mazurskiego Fosa, Olsztyn − KRS 0000213652
 3. Kadra Consulting Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000516561
 4. Ozgraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., Olsztyn − KRS 0000076084
 5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Lidzbark − KRS 0000181877
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Działdowie, Działdowo − KRS 0000133311
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza W Murowanej Goślinie, Murowana Goślina − KRS 0000096903
 8. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju Dar, Działdowo − KRS 0000157537

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie miasta Działdowo oraz po zakończeniu uprzątnięcie piasku
  Zamawiający: Gmina-Miasto Działdowo, Działdowo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie miasta Działdowo oraz po zakończeniu uprzątnięcie piasku. 1. Zamówienie obejmuje następujące zadania: a) zwalczanie śliskości zimowej na ulicach miejskich przy użyciu transportu i sprzętu Wykonawcy, b) odśnieżanie dróg przy użyciu transportu z osprzętem należącego do Wykonawcy, c) pełnienie dyżurów wg. potrzeb, tylko na wezwanie Zamawiającego, d) usługi utrzymania chodników i przystanków komunikacyjnych w okresie zimowym 2014/2015. Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia (rejony) dla poszczególnych zadań wg następującego porządku:
  Zadanie 1 - usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń na ulicach miejskich w okresie zimowym 2014/2015 oraz po zakończeniu uprzątnięcie piasku z dróg utwardzonych
  - rejon I,- rejon II, zadanie 2 - usługi utrzymania chodników i przystanków komunikacyjnych w okresie zimowym 2014/2015 wraz ze zbieraniem piasku - rejon I,- rejon II,- rejon III,- rejon IV.Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrany przez siebie rejon lub rejony dla poszczególnych zadań. Wykaz poszczególnych części zamówienia (rejony) dla poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
 2. Usługi usuwania odpadów oraz zanieczyszczeń z koszy ulicznych i parkowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. na terenie miasta Działdowo
  Zamawiający: Gmina-Miasto Działdowo, Działdowo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usuwania odpadów oraz zanieczyszczeń z koszy ulicznych i parkowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. na terenie miasta Działdowo, zamówienie obejmuje: - zbieranie i wywóz nagromadzonych odpadów z koszy na składowisko odpadów komunalnych, - oczyszczanie, zbieranie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń znajdujących się w pobliżu opróżnianych koszy w trakcie dokonywania opróżniania, - ustawianie przewróconych koszy na miejscu ich właściwej lokalizacji, - umieszczanie wyrzucanych wkładów metalowych do wnętrza koszy, - informowanie Zamawiającego o zniszczeniu lub zaginięciu koszy i wkładów.
 3. Usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie miasta Działdowo oraz po zakończeniu uprzątnięcie piasku
  Zamawiający: Gmina-Miasto Działdowo, Działdowo
  Zamówienie obejmuje następujące zadania: a) zwalczanie śliskości zimowej na ulicach miejskich przy użyciu transportu i sprzętu Wykonawcy, b) odśnieżanie dróg przy użyciu transportu z osprzętem należącego do Wykonawcy, c) pełnienie dyżurów wg. potrzeb, tylko na wezwanie Zamawiającego, d) usługi utrzymania chodników i przystanków komunikacyjnych w okresie zimowym 2013/2014
 4. Usługa: wywóz nieczystości stałych - komunalnych.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Działdowo
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wywozie nieczystości stałych - komunalnych z terenu szpitala, w ilości max. 3000 m3 (po 1500 m3 rocznie) sukcesywnie - w zależności od potrzeb Zamawiającego - w okresie 2 lat od zawarcia umowy, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również dezynfekcja kontenera. W cenę usługi muszą być wliczone wszystkie koszty związane z wykonywanym zamówieniem, w tym również: cena paliwa, koszty utylizacji nieczystości, dojazdu, dezynfekcji kontenera itp.
 5. Usługi usuwania odpadów oraz zanieczyszczeń z koszy ulicznych i parkowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. na terenie miasta Działdowo
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Działdowo, Działdowo
  Przedmiotem zamówienia są usługi usuwania odpadów oraz zanieczyszczeń z koszy ulicznych i parkowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. na terenie miasta Działdowo, zamówienie obejmuje: - zbieranie i wywóz nagromadzonych odpadów z koszy na składowisko odpadów komunalnych, - oczyszczanie, zbieranie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń znajdujących się w pobliżu opróżnianych koszy w trakcie dokonywania opróżniania, - ustawianie przewróconych koszy na miejscu ich właściwej lokalizacji, - umieszczanie wyrzucanych wkładów metalowych do wnętrza koszy, - informowanie Zamawiającego o zniszczeniu lub zaginięciu koszy i wkładów
 6. Usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie miasta Działdowo
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Działdowo, Działdowo
  Zamówienie obejmuje następujące zadania: a) zwalczanie śliskości zimowej na ulicach miejskich przy użyciu transportu i sprzętu Wykonawcy, b) odśnieżanie dróg przy użyciu transportu z osprzętem należącego do Wykonawcy, c) pełnienie dyżurów wg. potrzeb, tylko na wezwanie Zamawiającego, d) usługi utrzymania chodników i przystanków komunikacyjnych w okresie zimowym 2012/2013
 7. Usługi usuwania odpadów oraz zanieczyszczeń z koszy ulicznych i parkowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r na terenie miasta Dzialdowo
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Działdowo, Działdowo
  Przedmiotem zamówienia są usługi usuwania odpadów oraz zanieczyszczeń z koszy ulicznych i parkowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. na terenie miasta Działdowo, zamówienie obejmuje: - zbieranie i wywóz nagromadzonych odpadów z koszy na składowisko odpadów komunalnych, - oczyszczanie, zbieranie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń znajdujących się w pobliżu opróżnianych koszy w trakcie dokonywania opróżniania, - ustawianie przewróconych koszy na miejscu ich właściwej lokalizacji, - umieszczanie wyrzucanych wkładów metalowych do wnętrza koszy, - informowanie Zamawiającego o zniszczeniu lub zaginięciu koszy i wkładów
 8. Usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie miasta Działdowo.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Działdowo, Działdowo
  Zamówienie obejmuje następujące zadania: a) zwalczanie śliskości zimowej na ulicach miejskich przy użyciu transportu i sprzętu Wykonawcy, b) odśnieżanie dróg przy użyciu transportu z osprzętem należącego do Wykonawcy, c) pełnienie dyżurów wg. potrzeb, tylko na wezwanie Zamawiającego, d) usługi utrzymania chodników i przystanków komunikacyjnych w okresie zimowym 2011/2012.
 9. Usługi usuwania odpadów oraz zanieczyszczeń z koszy ulicznych i parkowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. na terenie miasta Działdowo
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Działdowo, Działdowo
  Przedmiotem zamówienia są usługi usuwania odpadów oraz zanieczyszczeń z koszy ulicznych i parkowych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 20011 r. na terenie miasta Działdowo, zamówienie obejmuje: - zbieranie i wywóz nagromadzonych odpadów z koszy na składowisko odpadów komunalnych, - oczyszczanie, zbieranie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń znajdujących się w pobliżu opróżnianych koszy w trakcie dokonywania opróżniania, - ustawianie przewróconych koszy na miejscu ich właściwej lokalizacji, - umieszczanie wyrzucanych wkładów metalowych do wnętrza koszy, - informowanie Zamawiającego o zniszczeniu lub zaginięciu koszy i wkładów.
 10. Usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie zimowym 2010/2011 na terenie miasta Działdowo.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Działdowo, Działdowo
  1. Usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń na ulicach miejskich w okresie 2010/2011.
  2. Usługi utrzymania chodników i przystanków komunikacyjnych w okresie zimowym 2010/2011.
 11. Usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie miasta Działdowo
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Działdowo, Działdowo
  1. Usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń na ulicach miejskich w okresie zimowym 2009/2010
  2. Usługi utrzymania chodników i przystanków komunikacyjnych w okresie zimowym 2009/2010
 12. Usługi usuwania odpadów oraz zaniczyszczeń z koszy ulicznych i parkowych w okresie od 01 stycznia - 31 grudnia 2009 r. na terenie miasta Działdowo
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Działdowo, Działdowo
  1. zbieranie i wywóz nagromadzonych odpadów z koszy na składowisko odpadów komunalnych,
  2. Oczyszczanie, zbieranie i wywóz odpadów oraz zanieczyszczeń znajdujących sie w pobliżu opróżnianych koszy w trakcie dokonywania opróżniania,
  3. Ustawianie przewróconych koszy na miejscu ich właściwej lokalizacji,
  4. Umieszczanie wyrzuconych wkładów metalowych do wnetrza koszy,
  5. Informowanie zleceniodawcy o zniszczeniu lub zaginieciu koszy lub wkładów.