Kogo reprezentuje osoba

Stankiewicz Anna

w KRS

Anna Stankiewicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Nazwisko:Stankiewicz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1984 r., wiek 34 lata
Miejscowości:Końskowola (Lubelskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baj Maria Zofia, Bociański Eugeniusz Grzegorz, Chabros Anna Magdalena, Ciszewski Adrian Kazimierz, Czechowska Anna, Czerniak Józef, Domagała Ewa Helena, Dymek Anna Katarzyna, Dziadko Monika, Gąska Katarzyna, Haba Eliza Anna, Jończyk Mirosław, Kibil Magdalena, Koter Katarzyna, Kozak Katarzyna, Mączka Ryszard Michał, Murat Irena Aleksandra, Pajurek Józef, Partyka Dorota, Polak Elżbieta, Rodzoś Bolesław, Rokita Marta, Rozdoba Aneta, Sawicka Małgorzata, Skwarska Beata, Śmiałowska Katarzyna Joanna, Sumorek Agnieszka, Sumorek Jan Antoni, Sykut Marian, Tyburcy Magdalena, Zawadzki Krzysztof

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziółek Marian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Końskowoli, Końskowola − KRS 0000137588
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Chrząchowie, Chrząchów − KRS 0000039482
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Chrząchowku, Chrząchówek − KRS 0000057367
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Młynkach, Młynki − KRS 0000031172
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Opoce, Opoka − KRS 0000042411
 6. Prozap Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000056296
 7. Spółdzielnia Producentów Chrzą-chów, Załazy − KRS 0000678858
 8. Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Fara Końskowolska, Końskowola − KRS 0000220451
 9. Zrzeszenie Producentów Materiału Szkółkarskiego Końskowola, Stary Pożóg − KRS 0000168670

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus, Warszawa − KRS 0000104403
 2. Stowarzyszenie Przystań Uścimów, Stary Uścimów − KRS 0000505133
 3. Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej, Lublin − KRS 0000089989

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa bankowego długoterminowego kredytu w wysokości 1.000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacja zadań inwestycyjnych
  Zamawiający: Gmina Końskowola, Końskowola
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowego długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków własnych budżetu gminy
  2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
  2.1 Okres kredytowania: do terminu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. do dnia 31.12.2024 r.
  2.2 Karencja w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do dnia 31.12.2018 r.
  2.3 Spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych.
  2.4 W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  2.5 Oprocentowanie kredytu naliczane kwartalnie, od faktycznie wykorzystanych środków. Spłata oprocentowania będzie następowała w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Do obliczenia kwoty oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365/366 dni w roku.
  2.6 Zamawiający ma możliwość dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kapitału kredytu przed upływem końca terminu kredytowania, tj. przed dn. 31.12.2024 r. w tej sytuacji oprocentowanie zostanie naliczone do dnia spłaty kredytu. Z tytułu wcześniejszej spłaty nie będą pobierane opłaty, prowizje i oprocentowania jak również inne dodatkowe koszty.
  2.7 Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat, prowizji, oprocentowania jak również opłat dodatkowych od niewykorzystanej części kredytu.
  2.8 Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową .
  2.9 Realizacja dyspozycji kredytobiorcy nastąpi na rachunek budżetu Gminy Końskowola nr 06 8741 0004 0000 2206 2000 0010.
  2.10 Dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
  2.11 Prognozowany termin uruchomienia kredytu w okresie miesiąca listopad/grudzień 2016 r.
  2.12 Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całości lub części kredytu w ciągu najpóźniej trzech dni roboczych po złożeniu wniosku przez Zamawiającego określającego wielkość transzy.
  2.13 Dopuszcza się, że Zamawiający wykorzysta środki kredytu w niepełnej wysokości lub ich nie wykorzysta – bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, prowizji i oprocentowania z części niewykorzystanej kredytu jak równie innych dodatkowych kosztów.
  2.14 Kredyt może być uruchamiany w transzach lub jednorazowo, w zależności od potrzeb Zamawiającego
  2.15 Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez bank ofercie.

Inne osoby dla Stankiewicz Anna (34 osoby):