Kogo reprezentuje osoba

Stankiewicz Krzysztof Stanisław

w KRS

Krzysztof Stanisław Stankiewicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Stankiewicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1965 r., wiek 54 lata
Miejscowości:Legionowo (Mazowieckie)
Przetargi:181 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Janicki Maciej Piotr, Janicki Piotr, Janiszewska Danuta Maria, Warburton Ian David
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Janicki Maciej Piotr, Janicki Piotr, Janiszewska Danuta Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Intimex Sp. Z O.O., Legionowo − KRS 0000195099
 2. Intimex Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Legionowo − KRS 0000558126
 3. Star-med Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000335975

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Affidea Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000289698
 2. Eurodial Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000287990
 3. Euromedic International Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000062812
 4. Międzynarodowe Centra Dializ Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000007512
 5. Międzynarodowe Centra Medyczne Inwestycje Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000397605
 6. Międzynarodowe Centra Medyczne Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnościa, Warszawa − KRS 0000004260
 7. Międzynarodowe Centrum Dializ - Wrocław Sp. Z O.O., M. St. Warszawa − KRS 0000006766

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i sprzętu dla Pracowni Cytogenetycznej
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Lublin
  Dostawa odczynników i sprzętu dla Pracowni Cytogenetycznej
 2. Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, do izolacji DNA, do genotypowania HLA, do diagnostyki bakteriologicznej, do diagnostyki in vitro, do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej, odczynników i materiałów zużywalnych do aparatów FACS Canto, FACS Calibur, FACS DIVA, ATB Expression, ABI PRISM, krwinek ( zadania 1-25)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
  Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, do izolacji DNA, do genotypowania HLA, do diagnostyki bakteriologicznej, do diagnostyki in vitro, do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej, odczynników i materiałów zużywalnych do aparatów FACS Canto, FACS Calibur, FACS DIVA, ATB Expression, ABI PRISM, krwinek ( zadania 1-25)
 3. Dostawa odczynników dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii - 6 pakietów
  Zamawiający: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
  Dostawa odczynników dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii - 6 pakietów
 4. Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji oraz testów specjalistycznych sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 1, Bytom
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa w zakresie napraw (określonych w załącznikach od 1N do 51N i 53), przeglądów technicznych i konserwacji (określonych w załącznikach od 1P do 51P, 52 i 54) oraz testów specjalistycznych (pakiet 55) sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.
 5. dostawa wraz z instalacją mikroskopu z systemem do analizy obrazu chromosomów i FISH
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
  dostawa wraz z instalacją mikroskopu z systemem do analizy obrazu chromosomów i FISH; Postępowanie jest prowadzone zgodnie
  zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
 6. Dostawa aparatu USG dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz głowicy do badań kardiologicznych dla Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Bochnia
  Przedmiotem Zamówienia jest: Dostawa aparatu USG dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz głowicy do badań kardiologicznych dla Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Przedmiot Zamówienia został podzielony na 2 pakiety:
  Pakiet nr 1 Aparat USG dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Pakiet nr 2 Głowica do badań kardiologicznych dla Poradni Kardiologicznej
 7. „Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu” – etap 6
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 1, Bytom
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu” – etap 6 szczegółowo określonych w załącznikach 1-7 do SIWZ.
 8. Zakup wraz z dostawą aparatu USG przenośnego – 1 szt. dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.
  Zamawiający: Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, Opole
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą aparatu USG przenośnego – 1 szt. dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.
 9. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała
  1.
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii
  Krajowej 101 w zakresie wykonania przeglądów technicznych urządzeń medycznych wyszczególnionych w
  Załączniku Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, na warunkach określonych
  we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz. 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się
  odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 10. dostawa sprzętu medycznego z podziałem na zadania w ramach projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie”
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, Lubaczów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego: aparatu USG- 1 szt., respiratora 1 szt., defibrylatora- 1 szt.
 11. Dostawa aparatu ultrasonograficznego
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Starogard Gdański
  Dostawa aparatu ultrasonograficznego o wartości poniżej 209 000 euro. Opis przedmioty zamówienia został wskazany w załączniku nr 3 do SIWZ
 12. Przeglądy i konserwacja urządzeń medyczych
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdujących się w Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim z siedzib w Wodzisławiu Śląskim
  Wykaz sprzętu i aparatury medycznej objętej przedmiotową usługą
  znajduje się w zał. Nr 2 do specyfikacji.
  Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015,poz.876 j.t.ze zm.).
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zaświadczenie wystawione przez producenta sprzętu medycznego( dotyczy sprzętu na którą składana jest oferta ) potwierdzające, że zleceniobiorca jest autoryzowaną firmą lub dysponuje pracownikami, którzy są uprawnieni do obsługi serwisowej , dokonywania przeglądów i konserwacji aparatury/sprzętu medycznego oraz posiadał na ten fakt potwierdzenie producenta wystawione nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
 13. „DOSTAWA ULTRASONOGRAFU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH”
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siemiatycze
  1)Przedmiotem
  zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego ultrasonografu wyprodukowanego nie
  wcześniej niż w 2015r., którego parametry techniczne, wymogi, warunki gwarancji określono w załączniku nr 2
  do SIWZ, jego instalację, uruchomienie, przeszkolenie pracowników w miejscu instalacji. 2)Zamawiający wymaga,
  aby sprzęt oferowany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie składanej
  oferty, spełniał warunki i posiadał niezbędne oznakowanie, certyfikaty, deklaracje zgodności wprowadzające do
  obrotu i używania na terytorium państwa członkowskiego, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o
  wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.). 3)Jeżeli w opisie przedmiotu
  zamówienia określonym
  w Załączniku nr 2 do SIWZ znajduje
  się jakikolwiek znak towarowy patent, norma czy
  pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert
  równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem, typu. Jednocześnie przypominamy, że
  zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym
  przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia
  wymagania określone przez Zamawiającego. 4)Wymagany termin realizacji zamówienia: max 60 dni od daty
  podpisania umowy.
 14. Rozbudowa stacjonarnego analizatora składu ciała metodą DEXA (denzytometru rentgenowskiego) produkcji GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics LLC o opcjonalne funkcje (oprogramowanie).
  Zamawiający: Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacjonarnego analizatora składu ciała metodą DEXA (denzytometru rentgenowskiego) produkcji GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics LLC model PRODIGY PRIMO o następujące funkcje (oprogramowanie): a) Dual-energy Vertebral assessment (DVA) (lateral and AP) - służy do oceny złamań trzonów kręgów, narzędzie ważne w osteoporozie, analiza morfometryczna kręgosłupa - zastosowanie do oceny ryzyka złamań (do zastosowania przez lekarzy sportowych w badaniach sportowców, oraz w badaniach komercyjnych); b) Forearm and nonseated forearm – opcja służy do oceny gęstości mineralnej kości w dystalnym końcu przedramienia. Można obserwować zmiany w czasie oraz porównywać wyniki względem innych osób. Narzędzie do zastosowania przez lekarzy sportowych w badaniach diagnostycznych sportowców. Może być wykorzystana do badań naukowych oraz w badaniach komercyjnych c) DICOM interface – możliwość archiwizacji wyników i wysyłania danych do innych systemów medycznych (oprogramowanie usprawniające pracę); d) Multi-User DataBase access (MUDB)(1-3 user) – pozwala na jednoczesną pracę 1-3 użytkowników (oprogramowanie usprawniające pracę).
 15. Dostawa urządzeń medycznych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
  Zad. 1 – Wirówka cytologiczna - 1 poz. asort. w ilości 1 szt.; Zad. 2 – Ogrzewacz płynów infuzyjnych - 1 poz. asort. w ilości 1 szt.; Zad. 3 – Aparat do EMG - 1 poz. asort. w ilości 1 szt.; Zad. 4 – Zestaw artroskopowy - 1 poz. asort. w ilości 1 szt.; Zad. 5 – Aparat do terapii ultradźwiękowej - 1 poz. asort. w ilości 1 szt.; Zad. 6 – Kardiomonitor - 1 poz. asort. w ilości 1 szt.; Zad. 7 – Wózek reanimacyjny - 1 poz. asort. w ilości 3 szt.; Zad. 8 – Aparat USG na Oddziała Neurologii z Pododdziałem Udarowym - 1 poz. asort. w ilości 1 szt.; Zad. 9 – Aparat USG na Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii - 1 poz. asort. w ilości 1 szt.; Zad. 10 – Diatermia chirurgiczna I - 1 poz. asort. w ilości 1 szt.; Zad. 11 – Optyka URS „5” 6° z łącznikiem + koszyk - 1 poz. asort. w ilości 3 szt.; Zad. 12 – Wyposażenie do lasera biostymulacyjnego Polaris 2 z dwoma sondami punktowymi - 1 poz. asort. - zestaw; Zad. 13 – Diatermia chirurgiczna II - 1 poz. asort. w ilości 1 szt.;
 16. Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i wyrobów medycznych wg zał. nr 1 (zadania 1-7)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i wyrobów medycznych wg zał. nr 1 (zadania 1-7)
 17. Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 8 pakietach dla
  potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w
  załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ: Pakiet nr 1 - ultrasonograf – szt. 1; Pakiet nr 2 - kamera kolorowa do fluorescencji i jasnego pola – szt. 1;
  Pakiet nr 3 - spektrofotometr podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) – szt. 1; Pakiet nr 4 - spektrofotometr UV-VIS – szt. 1; Pakiet nr 5
  holter ciśnieniowy z funkcją wykrywania migotania przedsionków – szt. 2; Pakiet nr 6 - homogenizator ultradźwiękowy – szt. 1; Pakiet nr 7
  zbiornik na ciekły azot – szt. 1; Pakiet nr 8 - system do ciągłego monitorowania poziomu glukozy – szt. 1;
 18. Dostawa jezdnego aparatu ultrasonograficznego na potrzeby pierwszego wyposażenia modernizowanego budynku „A” Szpitala Praskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Praskiego”.
  Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
  Dostawa jezdnego aparatu ultrasonograficznego na potrzeby pierwszego wyposażenia modernizowanego budynku „A” Szpitala Praskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Praskiego” (Szczegółowy opis asortymentowo- ilościowy zawiera SIWZ).
 19. Dostawa aparatu ultrasonograficznego
  Zamawiający: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Starogard Gdański
  Dostawa aparatu ultrasonograficznego o wartości poniżej 209 000 euro
 20. Dostawa oprogramowania do post-procesingowej analizy surowych danych uzyskanych przy pomocy echokardiografów VIVID wraz ze stacją roboczą.
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
  Dostawa oprogramowania do post-procesingowej analizy surowych danych uzyskanych przy pomocy echokardiografów VIVID wraz ze stacją roboczą.
 21. Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę aparatury medycznej dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej
  Zamawiający: SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, Wilkowice
 22. Dostawa stacjonarnego analizatora składu ciała metodą DEXA (denzytometru rentgenowskiego) wraz z osprzętem.
  Zamawiający: Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 23. Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
 24. Dostawa cyfrowego aparatu USG dla Poradni urologicznej
  Zamawiający: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, Sosnowiec
 25. Usługa przeglądu aparatów medycznych
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna, Tarnowskie Góry
 26. Świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Jaworzno
 27. Dostawa aparatu USG dla oddziału położniczo ginekologicznego oraz aparatu echo serca dla oddziału Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Bochnia
 28. zakup odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 29. Dostawa respiratora i aparatu USG
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 30. dostawa sond genetycznych wg pakietów 1-3.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
 31. Dostawa mikroskopu z systemem analizy obrazu do kariotypowania i FISH.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
 32. Dostawa Aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem dla SPZOZ w Parczewie Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/9/2016.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Parczew
 33. Dostawy odczynników, materiałów i sprzętu do badań cytogenetycznych (znak sprawy 27/16).
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Lublin
 34. Dostawa aparatu USG do SPZOZ w Szczercowie
  Zamawiający: Gmina Szczerców, Szczerców
 35. Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 1, Bytom
 36. IHiT/P/7/2016 - Dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych, alkoholi, płynów PBS, filtrów i materiałów zużywalnych na potrzeby komórek IHiT (zadania 1-28)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 37. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze
 38. Dostawa aparatu ultrasonograficznego na potrzeby ZLA w Oświęcimiu.
  Zamawiający: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim
 39. Dostawa aparatu densytometrycznego wraz z wyposażeniem dodatkowym
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer, Warszawa
 40. IHiT/P/1/2016 - dostawa odczynników: chemicznych, laboratoryjnych, do genotypowania HLA, do diagnostyki bakteriologicznej, do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej, odczynników i materiałów zużywalnych do aparatów FACS Canto, FACS Calibur, FACS DIVA, ATB Expression, ABI PRISM, krwinek oraz materiałów zużywalnych do pomiaru stężenia glukozy we krwi (zadanie 1-29).
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 41. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I TESTÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH ORAZ SOND MOLEKULARNYCH DO BADAŃ FISH.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
 42. Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury elektromedycznej (BZP/38/382-2/16)
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
 43. IHiT/P/67/2015 - Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych do realizacji grantu norweskiego, na potrzeby komórek IHiT i wyrobów medycznych (zadania 1-24)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 44. Dostawa sond molekularnych do badań metodą FISH
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Kraków
 45. Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych urządzeń medycznych, w tym legalizacji wag dla Części 49 dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała
 46. Dostawa odczynników - sond dla UCK w Gdańsku
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 47. Przenośny aparat ultrasonograficzny.
  Zamawiający: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., Warszawa
 48. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych.
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 49. Dostawa urządzeń medycznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Kraków
 50. Dostawa dwóch aparatów USG wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników.
  Zamawiający: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o., Krapkowice
 51. Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla potrzeb placówek Radomskiego Szpitala Specjalistycznego realizowany w ramach zadania Zakup sprzętu i aparatury medycznej.
  Zamawiający: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, Radom
 52. Dostawa aparatu diagnostyki obrazowej dla potrzeb Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Praskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego
  Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 53. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultrasonografu z 3 sondami i wyposażeniem dodatkowym.
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer, Warszawa
 54. dostawa aparatu ultrasonograficznego, myjni do endoskopów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1, Rzeszów
 55. Dostawa aparatu USG
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu, Radom
 56. Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 57. Dostawa aparatu diagnostyki obrazowej 3D dla potrzeb pierwszego wyposażenia Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, modernizowanego budynku A Szpitala Praskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Modernizacja i rozbudowa Szpitala Praskiego
  Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 58. Dostawy odczynników, materiałów i sprzętu do badań cytogenetycznych (znak sprawy WR 49/15)
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Lublin
 59. Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego do SPMZOZ w Słupsku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, Słupsk
 60. Dostawa aparatu diagnostyki obrazowej 2D dla potrzeb pierwszego wyposażenia Izby Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, modernizowanego budynku A Szpitala Praskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Modernizacja i rozbudowa Szpitala Praskiego
  Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 61. Dostawa sond genetycznych do FISH wg pakietów 1-3
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
 62. Dostawa aparatu usg oraz kardiotokografu Znak sprawy: WSZ.DAT.2511.208.2015.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, Skierniewice
 63. Dostawę aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny, Stalowa Wola
 64. ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO NA POTRZEBY SPGZOZ NADARZYN
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Nadarzyn
 65. Dostawa i montaż aparatu ultrasonograficznego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu NLP.2015.14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Kędzierzyn-Koźle
 66. Serwis aparatury medycznej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze
 67. Dostawa sprzętu medycznego-14 pakietów
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Oświęcim
 68. Dostawa urządzeń medycznych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Zamawiający: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice
 69. Usługa wykonywania diagnostyk i napraw sprzętu medycznego w Megrez Sp. z o.o
  Zamawiający: MEGREZ Sp. z o.o., Tychy
 70. IHiT/P/8/2015 - dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych na potrzeby komórek IHiT (zadania nr 1 - 46)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 71. Dostawa ultrasonografu
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ, Nysa
 72. Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Miejskiej Przychodni Dąbrowa w Łodzi - liczba pakietów 7.
  Zamawiający: Miejska Przychodnia "Dąbrowa", Łódź
 73. Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 1, Bytom
 74. ZP/25/2015 - Dostawa odczynników diagnostycznych do badan genetycznych dla Zakładu Genetyki Instytutu CZMP
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź
 75. Dostawa odczynników do badań hematologicznych, cytogenetycznych konstytutywnych dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 76. Dostawa odczynników dla Zakładów: Genetyki, Neurochemi, Farmacologii, Neuropatologii i Pracowni Neuroimmunologii.
  Zamawiający: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 77. Usługi serwisowe i okresowe przeglądy techniczne aparatury medycznej - nr sprawy-27/PN/15.
  Zamawiający: Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Gliwice
 78. Dostawa ultrasonografu dedykowanego dla ginekologii do Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie
 79. Dostawa 2 zestawów ultrasonograficznych
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer, Warszawa
 80. Dostawa sprzętu medycznego oraz drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia - 23 zadania
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze
 81. Dostawa rożnych odczynników dla Laboratorium Genetyki Klinicznej wraz dzierżawą analizatora do oznaczeń hormonalnych dla UCK w Gdańsku.
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 82. Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych urządzeń medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała
 83. Zakup aparatury
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
 84. Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o., Świętochłowice
 85. Dostawy aparatury medycznej: Projekt pn. Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla ludności Powiatu Myślenickiego na dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie perinatalnym, a także poprawa jakości opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, w ramach programu operacyjnego PL07. Poprawa i lepsze dostosowanie do trendów demograficzno-epidemiologicznych, dofinansowanego z funduszy norweskich i EOG 2009-2014.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Myślenice
 86. dostawa aparatu ultrasonograficznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, Lubaczów
 87. DLG.39.435.2/14 Wykonywanie przeglądów i napraw bieżących sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu - SP ZOZ, Opole
 88. Przedmiotem zamówienia jest dostawę cyfrowego stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem, Dopplerem pulsacyjnym, Power Dopplerem wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 39/2014)
  Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, Iława
 89. Dostawa i montaż aparatu do badań ultrasonograficznych z głowicami do badań kardiologicznych, jamy brzusznej, narządów leżących powierzchniowo i naczyń obwodowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu - 48 / EOZ / 2014
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Kędzierzyn-Koźle
 90. Wykonanie dostawy sprzętu, aparatury i wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Zakopane
 91. Dostawa aparatu usg
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 92. Dostawę aparatu EKG, separatora komórkowego , urządzenia do dezynfekcji powietrza za pomocą dyfuzji suchej i niewidocznej mgły oraz mikroskopu optycznego fluorescencyjnego z oprogramowaniem do badań cytogenetycznych do SPSK Nr 1 PUM OS/ZP/98/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie, Szczecin
 93. dostawa aparatu USG
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1, Rzeszów
 94. dostawa usg przenośnego -A.ZP-271-15/14
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego, Zakopane
 95. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
 96. IFPS/56/14
  Zamawiający: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
 97. Dostawa aparatu USG dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
  Zamawiający: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Starachowice
 98. Zakup aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego szpitala
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu, Radom
 99. Zakup i dostawa aparatu ultrasonograficznego wraz z wyposażeniem w głowice: sektorową, convexową i liniową dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
  Zamawiający: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu, Jaworze
 100. P-23-USG-2014 na dostawę aparatu USG
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej", Warszawa
 101. P/31/USG/2014 na dostawę aparatu USG
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej", Warszawa

Inne osoby dla Stankiewicz Krzysztof Stanisław (45 osób):