Kogo reprezentuje osoba

Starbała Katarzyna Elżbieta

w KRS

Katarzyna Elżbieta Starbała

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Drugie imię:Elżbieta
Nazwisko:Starbała
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1985 r., wiek 37 lat
Miejscowości:Sochaczew (Mazowieckie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejczak Grażyna Jadwiga, Babulewicz Barbara, Bargieł Hanna, Bielas Wioletta, Bińkowska Anna Patrycja, Boczkowska Dorota, Bolimowska Magdalena Justyna, Bonecka Violetta, Brodowicz Milena Agnieszka, Brzozowska Joanna Elżbieta, Buczek Tomasz Łukasz, Budner Katarzyna Dorota, Bukat Małgorzata, Burzykowska Lidia Maria, Burzyńska Regina, Chruślińska Dominika, Chrzanowska Magdalena, Chudzyńska Marta Agnieszka, Cichy Dariusz, Cybulska Anna Teresa, Czechowska Grażyna Jolanta, Dąbrowska Anna Zofia, Dobrzyńska Wanda Janina, Drązikowski Karol, Drzewiecki Michał, Duplicka Gabriela, Dylik Kamila, Fabisiak Małgorzata, Felczak Krystyna, Feliga Marian Janusz, Fidrych Agnieszka, Grochowski Wiktor Antoni, Grzelak Maria Elżbieta, Głuchowski Tadeusz, Jadczuk Katarzyna Anna, Janiszewska Sylwia, Jasińska Weronika, Jaworski Artur Wojciech, Kardjalik Justyna Agata, Karpińska Aneta, Karwacińska Ewa, Kosiorek Agnieszka, Kozłowska Karina Dagmara, Krawczyk Magdalena, Krupa Agnieszka, Kubiak Janusz, Kujawa Grażyna, Kujawa Krystyna, Kuracki Ryszard, Lange Anna Aleksandra, Maciągiewicz Zygmunt, Majewski Kazimierz Zenon, Malinowska Teresa Danuta, Michalak Izabela Katarzyna, Michalak Rozalia Ewa, Miętkiewicz Edyta, Musiejewska Jolanta Bogusława, Nowak Andrzej, Olczak Justyna, Olczak Małgorzata, Opolska Monika Barbara, Orlikowska Małgorzata, Ostapiuk Agnieszka, Pęsiek Anna Małgorzata, Pieniak Ewa, Pindor Rafał, Poryszewska Małgorzata, Pszenicka Martyna, Rogalska Bogumiła, Rozbicka Monika Anna, Rozdżestwieńska Lucyna Urszula, Rybakowska Renata, Sajdak Pisarek Anna, Sałacińska Maria Irena, Sałacińska Marta, Scęcelek Anna, Siekiera Grażyna Ewa, Sokołowska Renata, Sokołowska Teresa, Stańczak Barbara Maria, Staniaszek Halina Barbara, Stetkiewicz Joanna, Szewczyk Beata Katarzyna, Szymańska Anna, Szymańska Małgorzata, Tomaszewska Alicja Jadwiga, Tracz Bożena Stanisława, Traczyk Aleksandra Anna, Uzdowska Teresa, Wachowska Beata Dorota, Wachowska Elżbieta Grażyna, Wieczorek Mirosława, Wilamowska Eliza Marta, Winnicka Anna, Winnicka Anna, Wittan Agnieszka Rozalia, Woźniak Katarzyna Anna, Wycech Iwona Agnieszka, Wylot Wojciech Tadeusz, Zacharska Ewa Bożena, Zacharzewska Anna Irena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wosik Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Sochaczewie, Sochaczew − KRS 0000166084
 2. Fundacja Godnie Żyć, Warszawa − KRS 0000511143
 3. Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Parzniew − KRS 0000172996
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Młodzieszynie, Młodzieszyn − KRS 0000192507
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Rybnie, Rybno − KRS 0000199499
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Łowiczu, Łowicz − KRS 0000093148
 7. Powiatowa Izba Gospodarcza W Sochaczewie, Sochaczew − KRS 0000249680
 8. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. Z O.O., Sochaczew − KRS 0000085942
 9. Stowarzyszenie Obywateli Wyjątkowo Aktywnych Sowa, Zakrzew − KRS 0000459187
 10. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym Przystań, Sochaczew − KRS 0000103973
 11. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Sochaczewskiej, Sochaczew − KRS 0000146238
 12. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej i I Ii Stopnia W Sochaczewie, Sochaczew − KRS 0000112347
 13. Stowarzyszenie Świętego Bartłomieja W Rybnie, Rybno − KRS 0000464626
 14. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych W Poznaniu, Poznań − KRS 0000090292

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 2. Bank Spółdzielczy W Skierniewicach, Skierniewice − KRS 0000105572
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Rybnie, Rybno − KRS 0000179660
 4. Grupa Producentów Idealsad Sp. Z O.O., Kamieńszczyzna − KRS 0000231735
 5. M.j.s. Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000256516
 6. Malanowo Sp. Z O.O., Sochaczew − KRS 0000206062
 7. Ośrodek Integrowanej Produkcji Owoców Intergrated Fruit-growing Center, Wisowa − KRS 0000208053
 8. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus, Warszawa − KRS 0000104403
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Sochaczewie, Sochaczew − KRS 0000170092
 10. Spółdzielnia Ogrodniczo-pszczelarska W Sochaczewie, Sochaczew − KRS 0000040226
 11. Uniwersytet Trzeciego Wieku W Sochaczewie, Sochaczew − KRS 0000290625
 12. Vistula Bank Spółdzielczy, Wyszogród − KRS 0000100567
 13. Wegold Polska Sp. Z O.O., Mikołów − KRS 0000146416
 14. Zakład Wodociągów i Kanalizacji-sochaczew Sp. Z O.O., Sochaczew − KRS 0000191418
 15. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych Rp W Warszawie, Warszawa − KRS 0000063938

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Leszno
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Zadanie, o których mowa wyżej jest zapisane w uchwale Rady Gminy Leszno nr XXVII/161/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2016. Zamawiający zobowiązuje się do zaciągnięcia kredytu w wysokości do kwoty 930.000,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych). Kredytobiorcy /Zamawiającemu/ przysługuje prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kredyt będzie spłacany w kwartalnych ratach w następujących latach i wartościach: 2017 r. – 4 raty w wysokości po 25.000,00 zł każda, 2018 r. – 4 raty w wysokości po 25.000,00 zł każda, 2019 r. – 4 raty w wysokości po 50.000,00 zł każda, 2020 r. – 4 raty w wysokości po 50.000,00 zł każda, 2021 r. – 4 raty w wysokości po 50.000,00 zł każda, 2022 r. – 4 raty w wysokości po 32.500,00 zł każda. Termin spłaty rat kredytu rozpoczyna się od dnia 20.03.2017 r. a kończy dnia 20.12.2022 r. Uruchomienie kredytu nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. Na dzień podpisania umowy Zamawiający będzie dysponował opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu. Kredyt będzie realizowany jednorazowo w pełnej wysokości. 2) Zamawiający wykorzysta kredyt w grudniu 2016 r. Kredyt w kwocie 930.000,00 zł będzie udostępniony dla Zamawiającego na podstawie pisemnej dyspozycji w ciągu 3 dni roboczych od chwili zapotrzebowania przez Zamawiającego. 3) spłata kredytu będzie następowała w 24 ratach kwartalnych, płatnych: przez kolejnych 6 lat rozpoczynając od dnia 20.03.2017 r., a kończąc 20.12.2022 r. 4) na koszt kredytu składa się suma oprocentowania /odsetki/, stała marża banku przez cały okres trwania umowy/ i prowizja nie wyższa niż 3.000 zł (jednorazowa, płatna w dniu podpisania umowy), 5) Jedynym kosztem kredytu poza prowizją /jednorazową/ i stałą marżą jest jego oprocentowanie. Do obliczenia kosztu kredytu będzie przyjmowana zmienna stopa procentowa wg formuły WIBOR 3M, 6) marża banku będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu, 7) koszt prowizji przygotowawczej bank określi w ofercie w wartościach złotowych, 8) marża banku nie ulegnie zmianie przez cały okres spłaty kredytu, 9) Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin banku. 10) Zamawiający zabezpieczy spłatę kredytu w postaci weksla in blanco wraz deklaracją wekslową. Weksel in blanco zostanie podpisany przez Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. 12) Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31 grudnia 2016 r. będą płatne w grudniu 2016 r. W kolejnych latach do końca całego okresu kredytowania – będą płatne w okresach kwartalnych do ostatniego dnia każdego kwartału, którego dotyczą. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366. 13) Zamawiający wyklucza pobieranie przez Wykonawcę zamówienia innych prowizji, opłat, poza tymi określonymi w niniejszej SIWZ oraz formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
 2. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Leszno
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na: pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Zadania, o których mowa wyżej są zapisane w budżecie Gminy na 2016 r., a Rada Gminy w uchwale Budżetowej Gminy Leszno
  nr XVII/101/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
  Zamawiający zobowiązuje się do zaciągnięcia kredytu w wysokości 4.540.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy złotych). Kredytobiorcy Zamawiającemu przysługuje prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kredyt będzie spłacany w miesięcznych ratach od 20 stycznia 2017 roku w następujących latach i wartościach:
  2017 r. -11 rat w wysokości po 33.000,00 zł każda i 12 rata w wysokości 37.000,00 zł
  2018 r. -11 rat w wysokości po 66.000,00 zł każda i 12 rata w wysokości 74.000,00 zł
  2019 r. -11 rat w wysokości po 66.000,00 zł każda i 12 rata w wysokości 74.000,00 zł
  2020 r. -11 rat w wysokości po 66.000,00 zł każda i 12 rata w wysokości 74.000,00 zł
  2021 r. -11 rat w wysokości po 66.000,00 zł każda i 12 rata w wysokości 74.000,00 zł
  2022 r. -11 rat w wysokości po 78.000,00 zł każda i 12 rata w wysokości 82.000,00 zł

  Termin spłaty rat kredytu zaczyna biec po upływie karencji, rozpoczynając od dnia 20.01.2017 r. a kończąc dnia 20.12.2022 r. Uruchomienie kredytu nastąpi w ciągu
  5 dni od daty podpisania umowy. Na dzień podpisania umowy Zamawiający będzie dysponował opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu. Kredyt będzie realizowany w transzach, w terminach i kwotach określonych przez Zamawiającego.
 3. OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY NOWA SUCHA I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2016 - 2021
  Zamawiający: Urząd Gminy Nowa Sucha, Nowa Sucha
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Sucha oraz gminnych jednostek organizacyjnych od dnia 1 stycznia
  2016 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. W celu umożliwienia wstępnej oceny kondycji finansowej
  Zamawiającego oraz zakresu obsługi podajemy informację dotyczącą projektu planu dochodów i wydatków
  budżetu Gminy Nowa Sucha na rok 2016 w prognozowanych wielkościach: a) dochody ogółem - 19 878 323 zł,
  b) wydatki ogółem - 20 102 646,43 zł. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje obejmująca: a) otwieranie,
  prowadzenie i zamykanie oprocentowanych rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych dla budżetu
  Gminy oraz każdej ze wskazanych jednostek gminy, w przypadku powołania nowych jednostek lub utworzenia
  nowych rachunków obsługa będzie prowadzona na warunkach określonych w ofercie, b) prowadzenie
  oprocentowanych rachunków bieżących oraz rachunków pomocniczych dla budżetu Gminy oraz każdej ze
  wskazanych jednostek gminy, c) potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, d) przyjmowanie
  wpłat gotówkowych wnoszonych przez posiadacza rachunku jak i jego kontrahentów; przyjmowanie wpłat winno
  odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, e) dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym wypłat świadczeń z pomocy społecznej, f) realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną
  oraz w sytuacjach wyjątkowych przelewów papierowych (na konto w banku obsługującym lub konto do innego
  banku), dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych; Wykonawca zapewni, że przelewy
  złożone w systemie bankowości elektronicznej do godziny 15.30 zostaną zrealizowane w tym samym dniu,
  złożone po tej godzinie zostaną zrealizowane najpóźniej w następnym dniu roboczym, g) sporządzanie wyciągów
  bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków na koniec każdego dnia roboczego i przekazywanie ich
  Zamawiającemu w wersji papierowej; wyciągi będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały
  umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności; wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku,
  pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o dokonanych wpłatach, nr rachunku beneficjenta, zleceniodawcy
  i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, kurs jaki był stosowany w przypadku operacji
  zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych
  odsetek, h) sporządzanie historii rachunku na wniosek Zamawiającego, i) potwierdzanie sald na rachunkach
  bankowych, j) wydawanie blankietów czekowych, k) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w tym instalację i aktualizację w
  siedzibie Zamawiającego oraz w jednostkach objętych zamówieniem, pełnego oprogramowania oraz
  przeszkolenie wskazanych pracowników w celu nabycia umiejętności obsługi programu, wykaz jednostek
  organizacyjnych objętych postępowaniem stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ l) w przypadku łączenia,
  przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych
  Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach
  zadeklarowanych w ofercie, m) udostępnianie w systemie elektronicznym wyciągów bankowych oraz
  umożliwienie wydruku przelewów uznaniowych, obciążających rachunki bankowe oraz historii rachunków, n)
  udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na
  rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzanych danego dnia, o) wydawanie opinii i zaświadczeń
  bankowych o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń, na wniosek Zamawiającego, p)
  zerowanie rachunków bieżących jednostek budżetowych Gminy zgodnie z dyspozycjami gminy jako jednostki
  samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z
  dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na rachunek bieżący budżetu gminy (jst),
  q) kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach bankowych w okresach miesięcznych, r) udzielanie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym na
  pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określanego uchwałą
  budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym, s) usługę płatności masowych (identyfikacja i przetwarzanie
  płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego, udostępnianie pliku wyjściowego za pośrednictwem
  bankowości elektronicznej), t) usługę płatności masowych, u) prowadzenie depozytu, v) deponowanie wolnych
  środków w wysokości i na okres wskazany przez Zamawiającego; Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania
  wolnych środków w innych bankach niż Bank wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym, w) możliwość
  uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do kwoty wskazanej w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku
  bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy i zostanie
  spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty. 3. Kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez prowizji i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego
  kredytu. 4. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda
  niewykorzystanej części kredytu. 5. Zabezpieczeniem kredytu winien być weksel In blanco. 6. Informacje
  dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji bankowych za: a) potwierdzanie salda, b)
  wyciągi bankowe, c) likwidację rachunku bankowego, d) otwarcie lokat terminowych, e) realizację przelewów
  dokonywanych przez zamawiającego na rzecz osób trzecich posiadających rachunek bankowy w banku
  prowadzącym obsługę zamawiającego, f) realizację przelewów dokonywanych przez zamawiającego wewnątrz
  banku, pomiędzy rachunkami gminy oraz jej jednostkami organizacyjnymi, g) za zmiany kart wzorów podpisów.
  Prowizje i opłaty podczas trwania umowy nie ulegną zmianom, Zamawiający informuje, że wszelki sprzęt
  konieczny do przesyłu środków finansowych drogą elektroniczną, jego dostarczenie, zamontowanie,
  skonfigurowanie oraz przeszkolenie w zakresie obsługi ponosić będzie oferent, Zamawiający wymaga aby
  miesięczna opłata za przechowywanie depozytów wynosiła 0 zł. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo
  lokowania wolnych środków w innych bankach. 8. Bank winien posiadać oddział, filie lub inną placówkę w
  miejscowości Nowa Sucha (na dzień składania ofert), lub utworzyć w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy jedną z w/w form organizacyjnych..
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.150.000 PLN
  Zamawiający: Wójt Gminy Sochaczew, Sochaczew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.150.000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 255 000,00 zł. oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 895 000,00 zł. Rada Gminy Uchwałą Nr XVI/68/2015 z dnia 02 września 2015r. upoważnia Wójta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Zamawiający dysponuje opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Sochaczew.
 5. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Leszno
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Zadania, o których mowa wyżej są zapisane w budżecie Gminy na 2015 r., a Rada Gminy w uchwale Budżetowej Gminy Leszno nr V/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
  Zamawiający zobowiązuje się do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych). Kredytobiorcy /Zamawiającemu/ przysługuje prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kredyt będzie spłacany w kwartalnych ratach od 20 marca 2016 roku w następujących latach i wartościach:
  2016 r. - 4 raty w wysokości po 115.000,00 zł każda,
  2017 r. - 4 raty w wysokości po 115.000,00 zł każda,
  2018 r. - 4 raty w wysokości po 115.000,00 zł każda,
  2019 r. - 4 raty w wysokości po 115.000,00 zł każda,
  2020 r. - 4 raty w wysokości po 115.000,00 zł każda.
  Termin spłaty rat kredytu zaczyna biec po upływie karencji, rozpoczynając od dnia 20.03.2016 r. a kończąc dnia 20.12.2020 r. Uruchomienie kredytu nastąpi w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy. Na dzień publikacji SIWIZ Zamawiający dysponuje opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu. Kredyt będzie realizowany w transzach, w terminach i kwotach określonych przez Zamawiającego.
  1) Zamawiający będzie korzystał z kredytu w ustalonych z bankiem transzach. Kredyt będzie udostępniony dla Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji w ciągu 3 dni od chwili zapotrzebowania przez Zamawiającego określonej kwoty,
  2) spłata kredytu będzie następować w 20 ratach kwartalnych, płatnych: przez kolejnych 5 lat rozpoczynając od dnia 20.03.2016 r., a kończąc 20.12.2020 r.
  3) na koszt kredytu składa się suma oprocentowania /odsetki/, stała marża a banku przez cały okres trwania umowy/ i prowizja nie wyższa niż 3.000 zł (jednorazowa, płatna w dniu podpisania umowy),
  4) Jedynym kosztem kredytu poza prowizją /jednorazową/ i stałą marżą jest jego oprocentowanie. Do obliczenia kosztu kredytu będzie przyjmowana zmienna stopa procentowa wg formuły WIBOR 3M,
  5) marża banku będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu,
  6) koszt prowizji przygotowawczej bank określi w ofercie w wartościach złotowych,
  7) marża banku nie ulegnie zmianie przez cały okres spłaty kredytu,
  8) Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin banku.
  9) Zamawiający zabezpieczy kredyt w postaci oświadczenia wekslowego - weksel in blanco w treści zaproponowanej przez wybrany bank. Weksel in blanco zostanie podpisany przez Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. Umowa powinna przewidywać finansowanie i refinansowanie części poniesionych wydatków.
  10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
  11) Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania - 31.12.2020 r., będą płatne w okresach kwartalnych, do ostatniego dnia każdego kwartału za kwartał, którego dotyczą.
  Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366.
  12) Zamawiający wyklucza pobieranie przez Wykonawcę zamówienia innych prowizji, opłat, poza tymi określonymi w niniejszej SIWZ oraz formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
  13) Wymienione poniżej dokumenty umożliwiające ocenę zdolności kredytowej Gminy Leszno są dostępne na stronie internetowej zamawiającego www.leszno.bipgminy.pl
  - budżet Gminy Leszno na 2015 r.
  - wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2020.
  - uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę Leszno oraz opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
  - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leszno za 2013 r.
  - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leszno za 2014 r.
  Inne dokumenty potrzebne do oceny wiarygodności zamawiającego mogą zostać udostępnione wykonawcy w siedzibie zamawiającego lub drogą poczty elektronicznej w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych ( wyjaśnienia do SIWIZ) na wniosek wykonawcy złożony nie później niż do dnia 9 czerwca br.
  Warunki i zasady realizacji zamówienia:
  Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, w tym w załącznikach do SIWZ, a zwłaszcza zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i ogólnych warunkach umowy określonych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach.
  Zamawiający nie przewiduje zmian istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
 6. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wiskitki
  Zamawiający: Urząd Gminy Wiskitki, Wiskitki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2015 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Zadania, o których mowa wyżej zapisane są w budżecie gminy na 2015 rok, a Rada Gminy w uchwale nr 9/VI/15 z dnia 6 marca 2015 roku upoważniła Wójta do zaciągnięcia kredytu. Zamawiający zobowiązuje się do zaciągnięcia kredytu w wysokości 4.600.000,00 zł (słownie : cztery miliony sześćset tysięcy złotych). Zamawiającemu przysługuje prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kredyt będzie spłacany w kwartalnych równych ratach. termin spłaty kredytu wynosi 5 lat, rozpoczynając od dnia 31 marca 2016 r., a kończąc 31 grudnia 2020 r. Uruchomienie kredytu nastąpi w dniu podpisania umowy. Zamawiający dysponuje na dzień ogłoszenia o zamówieniu opinią RIO o możliwości spłaty kredytu. Kredyt będzie realizowany w transzach, terminach i kwotach określonych przez Zamawiającego. 1)Zamawiający będzie korzystał z kredytu w ustalonych z bankiem transzach. Kredyt będzie dostępny dla Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji w ciągu trzech dni od chwili zapotrzebowania przez Zamawiającego określonej kwoty.
  2)spłata kredytu będzie następować w 20 /równych/ ratach kwartalnych, płatnych ostatniego dnia kalendarzowego każdego kwartału przez kolejnych 5 lat rozpoczynając od dnia 31 marca 2016 r., a kończąc 31 grudnia 2020 r. Jeżeli termin spłaty przypadnie w dniu wolnym ustawowo, za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia spłaty kredytu w poszczególnych latach w przypadku nie uzyskania wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych uzależnionego od planowanego budżetu na kolejne lata budżetowe. Wysokość i termin spłaty rat kredytu / raty kredytu mogą być zmienione w drodze aneksu do do umowy, bez dodatkowych opłat i prowizji, na pisemny wniosek zamawiającego złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Powyższe zmiany wymagają uzyskania zgody Banku po złożeniu wniosku o zmianę harmonogramu spłat. 4) na koszt kredytu składa się suma oprocentowania (odsetki), zawierających stałą marżę (stała marża banku przez cały okres trwania umowy) i prowizja nie wyższa niż 3.000,00 zł (jednorazowa, płatna w dniu podpisania umowy).
  5) jedynym kosztem kredytu poza prowizją (jednorazową) i stała marżą jest jego oprocentowanie. Do obliczenia kosztu kredytu będzie przyjmowana zmienna stopa procentowa wg formuły WIBOR 3M 6) marża banku będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu, 7) koszt prowizji przygotowawczej bank określi w ofercie w wartościach złotowych, 8) marża banku nie ulegnie zmianie przez cały okres spłaty kredytu, 9) Zamawiający dopuszcza , aby załącznikiem do umowy był regulamin banku, 10) Zamawiający zabezpieczy kredyt w postaci oświadczenia wekslowego - weksel in blanco w treści zaproponowanej przez wybrany bank. Weksel in blanco zostanie podpisany przez Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. Umowa powinna przewidywać finansowanie i refinansowanie części poniesionych wydatków, 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
 7. Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.160.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina Sanniki, Sanniki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
  Kwota kredytu - 1.160.000,00 zł.
  Kredyt realizowany będzie w 1 transzy w terminie od dnia podpisania umowy
  do dnia 30 grudnia 2015r.

  Kredyt zostanie uruchomiony maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania dyspozycji dokonanej przez zamawiającego faksem lub pisemnie.

  Okres kredytowania 10 lat (2015 r. - 2024 r.)

  Kredyt spłacany będzie od 2018 r. w 28 ratach kwartalnych płatnych na koniec kwartału:
  2018 r. - 4 raty po 17.500 zł (rocznie 70.000 zł)
  2019 r. - 4 raty po 22.500 zł (rocznie 90.000 zł)
  2020 r. - 4 raty po 50.000 zł (rocznie 200.000 zł)
  2021 r. - 4 raty po 50.000 zł (rocznie 200.000 zł)
  2022 r. - 4 raty po 50.000 zł (rocznie 200.000 zł)
  2023 r. - 4 raty po 50.000 zł (rocznie 200.000 zł)
  2024 r. - 4 raty po 50.000 zł (rocznie 200.000 zł)
  Odsetki natomiast spłacane będą kwartalnie od pobrania kredytu do 31 grudnia 2024 r. Oprocentowanie kredytu wg stopy WIBOR 3M na koniec kwartału powiększone o marżę banku. Odsetki spłacane bez karencji w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu kwartału.
  Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 31.03.2015 r.
  Do obliczenia ceny ofertowej za datę uruchomienia kredytu w kwocie 1.160.000 zł należy przyjąć dzień 26.06.2015 r. Faktycznie kredyt uruchomiony zostanie zgodnie dyspozycją Gminy Sanniki udzieloną faksem lub pisemnie.
  Forma zabezpieczenia kredytu weksel in blanco kredytobiorcy.

  Poza kwotami określonymi w ofercie Banku nie pobierane będą żadne opłaty i prowizje.
 8. Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.357.760,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Sanniki, Sanniki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

  Kwota kredytu - 1.357.760 zł.

  Kredyt realizowany będzie w 1 transzy w terminie od dnia podpisania umowy
  do dnia 30 grudnia 2015r.

  Kredyt zostanie uruchomiony maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania dyspozycji dokonanej przez zamawiającego faksem lub pisemnie.

  Okres kredytowania 10 lat (2015 r. - 2024 r.)

  Kredyt spłacany będzie od 2018 r. w 28 ratach kwartalnych płatnych na koniec kwartału:
  2018 r. - 4 raty po 18.752 zł (rocznie 75.008 zł)
  2019 r. - 3 raty po 31.475 zł, czwarta rata 31.498 zł (rocznie 125.923 zł)
  2020 r. - 3 raty po 45.975 zł, czwarta rata 46.065,72 zł (rocznie 183.990,72 zł)
  2021 r. - 3 raty po 89.350 zł, czwarta rata 89.387 zł (rocznie 357.437 zł)
  2022 r. - 4 raty po 52.500 zł (rocznie 210.000 zł)
  2023 r. - 4 raty po 52.500 zł (rocznie 210.000 zł)
  2024 r. - 3 raty po 48.850 zł, czwarta rata 48.851,28 zł (rocznie 195.401,28 zł)

  Odsetki natomiast spłacane będą kwartalnie od pobrania kredytu do 31 grudnia 2024 r. Oprocentowanie kredytu wg stopy WIBOR 3M na koniec kwartału powiększone o marżę banku. Odsetki spłacane bez karencji w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu kwartału.
  Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 31.03.2015 r.
  Do obliczenia ceny ofertowej za datę uruchomienia kredytu w kwocie 1.357.760,00 zł należy przyjąć dzień 26.06.2015 r. Faktycznie kredyt uruchomiony zostanie zgodnie z dyspozycją Gminy Sanniki przekazaną faksem lub pisemnie.
  Forma zabezpieczenia kredytu weksel in blanco kredytobiorcy.

  Poza kwotami określonymi w ofercie Banku nie pobierane będą żadne opłaty i prowizje.
 9. Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy na 2015r. oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 roku
  Zamawiający: Gmina Skierniewice, Skierniewice
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 900 000,00 zł - (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych). b. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych - w dniu następnym po dniu podpisania umowy. c. Kredyt spłacany będzie w równych ratach miesięcznych - 152 raty; spłaty będą dokonywane do 15 dnia każdego miesiąca. d. Zamawiający zastrzega sobie okres karencji rat na 12 miesięcy po uruchomieniu kredytu. e. Spłata kapitału nastąpi od dnia 15.05.2016 w równych ratach miesięcznych. f. Spłata odsetek od kredytu nastąpi do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po podpisaniu umowy. W celu właściwego porównania cen należy przyjąć WIBOR 1 m z dnia (13.03.2015) + stała marża banku. Do ceny oferty oprócz oprocentowania (stała WIBOR + marża) należy doliczyć wszystkie prowizje. Należy przyjąć uruchomienie kredytu na dzień po podpisaniu umowy a spłata kredytu nastąpi do dnia 15.12.2028r. g. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do dokumentacji przetargowej dołącza się dokumenty: - Uchwała Budżetowa Gminy Skierniewice na rok bieżący; - Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za ostatni rok. - Inne pomocne dokumenty [tj.: sprawozdania, opinie, uchwały, zaświadczenia] h. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą wykonywane w złotych polskich. i. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty długu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, oraz z zachowaniem należytej staranności. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert
 10. Usługa bankowa polegająca na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu inwestycyjnego.
  Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości ogółem: 4.437.701,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset jeden złotych) z przeznaczeniem na zakup nieruchomości - budynku SGGW położonego w Warszawie przy ul. Falęckiej 9/11.
 11. Długoterminowy kredyt w kwocie 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów z terminem spłaty w latach 2014-2020
  Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni, Ożarów Mazowiecki
  Długoterminowy kredyt w kwocie 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów z terminem spłaty w latach 2014-2020 oparty o stopę WIBOR 1M i współczynnik jego zmniejszenia / zwiększenia proponowany przez bank, przy następującym harmonogramie spłat kredytu: - w roku 2014 - 80.000,00 PLN, - w roku 2015 - 320.000,00 PLN, - w roku 2016 - 320.000,00 PLN, - w roku 2017 - 320.000,00 PLN, - w roku 2018 - 320.000,00 PLN, - w roku 2019 - 320.000,00 PLN, - w roku 2020 - 320.000,00 PLN
 12. Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.335.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina Sanniki, Sanniki
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Sanniki na kwotę 1.335.000, 00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

  Kwota kredytu - 1.335.000,00 zł

  Kredyt realizowany będzie w 1 transzy w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2014r.

  Okres kredytowania 11 lat (2014r. - 2024r.)

  Kredyt spłacany będzie od 2015r. w 40 ratach kwartalnych płatnych na koniec kwartału.
  Pierwsze 8 rat po 10.000,00 zł (rocznie 40.000,00 zł), następne 8 rat po 30.000,00 zł (rocznie 120.000,00 zł), kolejne 16 rat po 40.000,00 zł (rocznie 160.000,00 zł) oraz 8 ostatnich rat po 46.875,00 zł (rocznie 187.500,00 zł).

  Odsetki natomiast spłacane będą kwartalnie od pobrania kredytu do 31 grudnia 2024r. Oprocentowanie kredytu wg stopy WIBOR 3M na koniec kwartału powiększone o marżę banku. Odsetki spłacane bez karencji w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu kwartału.
  Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 30.09.2014r.
  Do obliczenia ceny ofertowej za datę uruchomienia kredytu w kwocie 1.335.000,00 zł należy przyjąć dzień 30.10.2014r. Faktycznie kredyt uruchomiony zostanie zgodnie z pisemną dyspozycją Gminy Sanniki złożoną na 2 dni przed planowanym uruchomieniem.

  Forma zabezpieczenia kredytu weksel in blanco kredytobiorcy.

  Poza kwotami określonymi w ofercie Banku nie będą pobierane żadne opłaty i prowizje
 13. Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy na 2014r. oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2014 roku
  Zamawiający: Gmina Skierniewice, Skierniewice
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 900 000,00 zł - (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych). b. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych - w dniu następnym po dniu podpisania umowy. c. Kredyt spłacany będzie w równych ratach miesięcznych (pierwsza rata wyrównawcza w wysokości 13 108,00 zł) - 148 rat; spłaty będą dokonywane do 15 dnia każdego miesiąca. d. Zamawiający zastrzega sobie okres karencji rat na 12 miesięcy po uruchomieniu kredytu. e. Spłata kapitału nastąpi od dnia 15.09.2015 w równych ratach miesięcznych ( pierwsza rata wyrównawcza w wysokości 13 108,00 zł). f. Spłata odsetek od kredytu nastąpi do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po podpisaniu umowy. W celu właściwego porównania cen należy przyjąć WIBOR 1 m z dnia (24.07.2014) + stała marża banku. Do ceny oferty oprócz oprocentowania (stała WIBOR + marża) należy doliczyć wszystkie prowizje. Należy przyjąć uruchomienie kredytu na dzień po podpisaniu umowy a spłata kredytu nastąpi do dnia 15.12.2027r. g. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. h. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do dokumentacji przetargowej dołącza się dokumenty: - Uchwała Budżetowa Gminy Skierniewice na rok bieżący; - Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za ostatni rok. - Inne pomocne dokumenty [tj.: sprawozdania, opinie, uchwały, zaświadczenia] i. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą wykonywane w złotych polskich. j. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty długu