Kogo reprezentuje osoba

Stefanowska Agnieszka

w KRS

Agnieszka Stefanowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agnieszka
Nazwisko:Stefanowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1981 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Wejherowo (Pomorskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarek Adam Łukasz, Blaszke Ludwik Konrad, Bujak Marcin, Chmurzyńska Jolanta Anna, Cierocka Marlena Maria, Ćwik Magdalena Agnieszka, Czapiewska Danuta Maria, Drząszcz Dorota, Drzezdzon Jolanta, Ellwart Karolina, Gafka Małgorzata, Gałka Monika, Górkowska Renata Teresa, Janaszak Ewa Monika, Jasińska Alicja, Kasprowicz Bogusława, Koss Andrzej, Kreczmer Monika Katarzyna, Kwidziński Zbigniew Bronisław, Lessnau Aniela Janina, Liszniański Jerzy, Malek Lidia, Marczewski Sławomir Rafał, Mazur Jadwiga Barbara, Murawa Lidia Grażyna, Olszowiec Katarzyna Elżbieta, Pranga Józef, Pranga Patrycja Amelia, Ptach Romuald Adam, Semenowicz Katarzyna Maria, Szulist Maria Anna, Tomaszunas Krystyna Maria, Trepczyk Katarzyna Żaneta, Urbaniak Jolanta, Wenta Zbigniew, Żurowska Karolina Leontyna, Zwara Adriana Brygida

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żołnieryk Maciej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agro-north Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000310918
 2. Almares Składy Handlowe Sp. Z O.O., Wejherowo − KRS 0000049940
 3. Federacja Lokalnych Organizacji Turystycznych Sieć Lot, Toruń − KRS 0000499674
 4. Gdański Obszar Metropolitalny, Gdańsk − KRS 0000398498
 5. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Wejherowie, Rumia − KRS 0000061906
 6. Kaszubski Bank Spółdzielczy, Wejherowo − KRS 0000083366
 7. Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga, Szemud − KRS 0000301335
 8. Mak Zbigniew Kwidziński i Maciej Węsierski Sp. J., Wejherowo − KRS 0000055745
 9. Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców, Wejherowo − KRS 0000048667
 10. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Półwysep Kazimierz Okrój i Grzegorz Okrój Sp. J., Rekowo Górne − KRS 0000005788
 11. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Półwysep Sp. Z O.O., Reda − KRS 0000113567
 12. Spółdzielnia Usług Wielobranżowych W Rumi, Rumia − KRS 0000156758
 13. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Elektrycznych Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Im. Bohaterskiej Załogi Orp Orzeł W Wejherowie, Wejherowo − KRS 0000418168
 14. Stowarzyszenie Gmin Małe Trójmiasto Kaszubskie, Wejherowo − KRS 0000051326
 15. Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny W Wejherowie, Wejherowo − KRS 0000043809
 16. Szczyt Wieżyca - Lokalna Organizacja Turystyczna, Szymbark − KRS 0000169781
 17. Towarzystwo Przemysłowe i Handlowe, Wejherowo − KRS 0000060672
 18. Towarzystwo Rolnicze Rekowo W Rekowie Górnym Sp. Z O.O., Rekowo Górne − KRS 0000191086
 19. Wema Wenta Sp. J., Bolszewo − KRS 0000181065
 20. Wema Wenta Sp. Z O.O., Bolszewo − KRS 0000181359
 21. Wema Wenta Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bolszewo − KRS 0000817262
 22. Zakład Usług Komunalnych W Wejherowie Sp. Z O.O., Wejherowo − KRS 0000444147

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fresco Sp. Z O.O., Lębork − KRS 0000354277
 2. Grupa Psb Handel S.A., Wełecz − KRS 0000661047
 3. Inter-bud Sp. Z O.O., Bolszewo − KRS 0000311339
 4. Kaszuby Inwest S.A., Wejherowo − KRS 0000493015
 5. Kaszuby Inwest Sp. Z O.O., Wejherowo − KRS 0000093906
 6. Klub Sportowy Stolem, Gniewino − KRS 0000241456
 7. Meritum Sp. Z O.O., Wejherowo − KRS 0000179593
 8. Orkisz Sp. Z O.O., Lębork − KRS 0000354280
 9. Probud-eko Sp. Z O.O., Wejherowo − KRS 0000056293
 10. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-handlowo-usługowe Wodnik Sp. Z O.O., Wejherowo − KRS 0000219873
 11. Przedsiębiorstwo Reko-bud Sp. Z O.O., Rekowo Górne − KRS 0000125711
 12. Spółdzielnia Produkcyjno - Handlowa Mestwin, Kartuzy − KRS 0000129489
 13. Spółdzielnia Rzemiślnicza Wielobranżowa Przyszłość, Wejherowo − KRS 0000155871
 14. Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Im. Króla Jana Iii Sobieskiego, Wejherowo − KRS 0000067311
 15. Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Sp. Z O.O., Wejherowo − KRS 0000163521

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Łęczyce, Łęczyce
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na kwotę: 2 604 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące złotych 00/100 zł) z przeznaczeniem: 1)finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remonty dróg gminnych poprzez utwardzenia nawierzchni płytami IOMB – Zakres I 2016 r.: Bożepole Wielkie, Bożepole Małe, Chmieleniec + projekt odwodnienia ul. Osiedlowej w Strzebielnie Osiedlu, Brzeźno Lęborskie, Kisewo, Strzelęcino, Dąbrowa Brzezieńska, Dzięcielec, Nawcz, Kaczkowo, Dzięcielec Wybudowanie, Łówcz Górny, Świetlino, Zakres II 2017 r.: Strzebielino Osiedle + odwodnienia: ul. Osiedlowa w Strzebielinie Osiedlu, Rozłazino, Łęczyce” – 1 100 000,00 zł 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 504 000,00 zł Charakterystyka kredytu: 1) Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na kwotę: 2 604 000,00 zł 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania kredytu w mniejszej ilości bez dodatkowych kosztów; 3) Dzień pobrania kredytu przez Zamawiającego, w ciągu 3 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 12.12.2016r. (od dnia podpisania umowy środki winny być postawione do dyspozycji Zamawiającego), 4) Wypłata w jednej transzy na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego z uwzględnieniem pkt. 3, tj. najpóźniej do dnia 12.12.2016r. 5) Środki z udzielonego kredytu wykorzystane zostaną: do 31.12.2016r. 6) Spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych, spłacanych na koniec każdego kwartału, przy uwzględnieniu wymaganego przez Zamawiającego harmonogramu spłaty kredytu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ; 7) Odsetki od Kredytu płatne będą kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, za który zostały naliczone, z wyłączeniem odsetek należnych za ostatni okres obrachunkowy liczonych od daty całkowitej spłaty Kredytu, które zostaną spłacone w terminie spłaty ostatniej raty Kredytu; 8) Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia. Naliczanie odsetek dokonuje się w kwartalnych okresach i o ich wysokości należy poinformować Kredytobiorcę; 9) Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy; 10) Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy; 11) Koszty obsługi kredytu stanowi: • Oprocentowanie kredytu – zmienne, stopa referencyjna WIBOR 3M (stopa będzie aktualizowana przez bank co trzy miesiące); • Plus marża odsetkowa; 12) Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywać się w złotych polskich; 13) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracja wekslową; 14) Od kredytu bank nie pobierze żadnych prowizji, marży; 15) Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni; 16) Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba, że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycję na piśmie; 17) Kredytobiorca, w przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, ma prawo wskazać konkretne raty kredytu z harmonogramu, na poczet których dokonał wpłaty; 18) Zamawiającemu zastrzega sobie prawo rezygnacji z całości lub części przyznanego kredytu, bez dodatkowych opłat, prowizji i kar. 19) Zamawiający zastrzega sobie bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody banku prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów, odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy; 20) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna; 21) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami; 22) Zamawiający nie będzie wypełniał przesłanych przez Wykonawców wszelkich załączników, tabel stanowiących wzory opracowane przez Wykonawców. Jednakże odpowie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na każde pytanie dotyczące SIWZ oraz przekaże informacje niezbędne do zbadania zdolności kredytowej gminy, a także do przygotowania i złożenia oferty. 23) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych dodatkowych opłat związanych z usługą wykonania przedmiotu zamówienia. 24) Zamawiający dopuści wprowadzenie do umowy wszelkich zmian, które są korzystne dla Zamawiającego a wynikać będą z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 25) Kredyt będzie wypłacony w 1 transzy (w całości) na rachunek bieżący zamawiającego, który zostanie wskazany w dyspozycji uruchomienia kredytu.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego
  Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Stężyca
  Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w wysokości do 2.000.000 zł z okresem spłaty do 30.06.2016
 3. Udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł
  Zamawiający: Powiat Wejherowski, Wejherowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie na rzecz Powiatu Wejherowskiego kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł w PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.955.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na finansowanie zadań: a) Budowa Gimnazjum w m. Strzebielino Osiedle II etap zadania - kwota 1.200.000,00 zł b) Budowa Parku Wiejskiego w m. Bożepole Wielkie - kwota 755.000,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Łęczyce, Łęczyce
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.955.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na finansowanie zadań: a) Budowa Gimnazjum w m. Strzebielino Osiedle II etap zadania - kwota 1.200.000,00 zł b) Budowa Parku Wiejskiego w m. Bożepole Wielkie - kwota 755.000,00 zł.

Inne osoby dla Stefanowska (68 osób):