Kogo reprezentuje osoba

Stefańska Kuś Jolanta

w KRS

Jolanta Stefańska Kuś

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jolanta
Nazwisko:Stefańska Kuś
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Aleksandrowo (Kujawsko-pomorskie), Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bondar Tymur, Kamiński Andrzej Zygmunt, Lewandowska Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woropaj Wojciech Adam
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Juchcińska Agnieszka Justyna, Knepka Tomasz, Kuś Małgorzata, Michałek Barbara Maria, Ptaszek Piotr Stanisław, Staniszewski Damian, Ziemba Zofia Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wiączkowska Monika Katarzyna
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kuś Sylwia Anna, Lewandowska Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lis Robert Sebastian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bydgoski Klub Sportowy Centrum, Bydgoszcz − KRS 0000051721
 2. Holl-trade Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000224279
 3. Olcome Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000532018
 4. Przystań Kreatywności Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000559644
 5. Spółdzielnia Socjalna Kreatywni, Bydgoszcz − KRS 0000342495
 6. Spółdzielnia Socjalna Stary Arsenał, Bydgoszcz − KRS 0000507656
 7. Sth Szmail Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000579651
 8. Stowarzyszenia Arbuz - Adopcje Zwierząt, Bydgoszcz − KRS 0000541028
 9. Stowarzyszenie Bydgoski Wyszogród, Bydgoszcz − KRS 0000399090
 10. Tim - Trade Sp. Z O.O., Aleksandrowo − KRS 0000214592
 11. Wizarda Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000440791
 12. Wydawnictwo Fakt Laskowska Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000260506

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ekm - Polska Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000165698
 2. Fundacja Arka, Katowice − KRS 0000067630
 3. Kujawsko-pomorskie Centrum Edukacji Prawno-obywatelskiej Publicorum, Bydgoszcz − KRS 0000541024
 4. Sanamerix Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000664597
 5. Stts Sp. Z O.O., Pręczki − KRS 0000269083
 6. V-service Sp. Z O.O., Tczew − KRS 0000351345

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji w dniu 27 września 2013 r. w ramach IV Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej wraz z usługą cateringową oraz z przygotowaniem materiałów konferencyjnych.
  Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji w dniu 27 września 2013 r. ramach IV Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej wraz z usługą cateringową oraz z przygotowaniem materiałów konferencyjnych. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, jednostek pomocy społecznej, samorządów. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia według opisu zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ, a w szczególności do: 1) przygotowania i opublikowania w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie, artykułu sponsorowanego (2 strony gazety), promującego konferencję i poprzedzające ją wydarzenia w ramach IV Kujawsko - Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 do SIWZ, 2) przygotowania i opublikowania w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie, krótkiego (min. 1/2 strony gazety) artykułu sponsorowanego podsumowującego konferencję i wydarzenia w ramach IV Kujawsko - Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 do SIWZ, 3) wydrukowania i dostarczenia plakatów, zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 do SIWZ, 4) merytorycznego opracowania, przeprowadzenia i obsługi konferencji, 5) ustalenia tytułu i szczegółowego programu konferencji w uzgodnieniu z Zamawiającym; 6) zapewnienia w programie konferencji: a) wykładu przedstawiciela Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na temat miejsca przedsiębiorczości społecznej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, b) wykładu eksperta z dziedziny przedsiębiorczości społecznej na temat problemów i sukcesów podmiotów ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, c) wystąpień min. 6 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim w celu prezentacji dobrych praktyk, 7) zapewnienia osoby prowadzącej konferencję (konferansjera/moderatora); 8) zapewnienia opiekunów organizacyjnych obecnych podczas trwania konferencji oraz obsługi technicznej konferencji (min. 2 osoby), 9) zorganizowania spotkania plenerowego w postaci np. straganów, stoisk, z udziałem min. 10 podmiotów ekonomii społecznej (np. spółdzielni socjalnych, ZAZ-ów, WTZ-ów) z województwa kujawsko-pomorskiego, 10) przygotowania, w porozumieniu z Zamawiającym, prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie na wstępie i w przerwach konferencji; zawierającej m.in. treści: tytuł konferencji, informacje o organizatorze, patronacie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz o finansowaniu ze środków Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, wymagane logotypy, o których mowa w załączniku nr 5 do umowy, 11) przygotowania, w porozumieniu z Zamawiającym, treści zaproszenia z programem i karty zgłoszeniowej oraz wydrukowania 350 zaproszeń wraz z programem, a także kart zgłoszeniowych i przekazania ich Zamawiającemu w terminie do dnia 6 września 2013 r., 12) przygotowania identyfikatorów dla prelegentów i osób prowadzących konferencję w formie zawieszki (po akceptacji wzoru przez Zamawiającego), 13) dystrybucji wśród uczestników konferencji materiałów informacyjnych, promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego, 14) aranżacji przestrzennej miejsca konferencji z wykorzystaniem materiałów promocyjno-informacyjnych powierzonych przez Zamawiającego, 15) przygotowania i przekazania materiałów informacyjnych dla mediów, celem przekazania informacji o realizowanej konferencji do wiadomości publicznej, 16) zapewnienia udziału w konferencji przedstawicieli mediów, w tym m.in. po jednym przedstawicielu prasy, radia, telewizji, 17) zapewnienia sali konferencyjnej spełniającej wymagania opisane w załączniku nr 1 do SIWZ, 18) zapewnienia obsługi cateringowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 19) zorganizowania i obsługi recepcji konferencji, w tym rejestracji gości, 20) przewozu z siedziby Zamawiającego, materiałów promocyjno - informacyjnych dla uczestników i dostarczenia ich na miejsce konferencji, a po zakończeniu - przewozu niewykorzystanych materiałów do siedziby Zamawiającego, 21) zapewnienia i rozdania wszystkim uczestnikom konferencji materiałów konferencyjnych opisanych w załączniku nr 1 do umowy; Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednego egzemplarza materiałów dla Zamawiającego na potrzeby dokumentacji, 22) wydrukowania, rozdania podczas konferencji wszystkim uczestnikom i zebrania min. 80% ankiet ewaluacyjnych, 23) sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonej konferencji i przekazania go Zamawiającemu po jej przeprowadzeniu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ
 2. usługa doradztwa z zakresu opracowania Planu założenia i działalności spółdzielni socjalnej (biznes planu) pn. Mój plan na biznes dla maksymalnie 61uczestników/uczestniczek projektu Spółdzielnie dla przedsiębiorczych realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Szczecinie, Szczecin
  usługa doradztwa z zakresu opracowania Planu założenia i działalności spółdzielni socjalnej (biznes planu) pn. Mój plan na biznes dla maksymalnie 61uczestników/uczestniczek projektu Spółdzielnie dla przedsiębiorczych realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 3. Usługa cateringu w ramach projektów: Naukowcy UTP dla gospodarki regionu, Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP.
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu w ramach projektów: Naukowcy UTP dla gospodarki regionu, Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP Usługa obejmuje: przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków zgodnie z zapla-nowanymi zadaniami w projekcie w siedzibie UTP w Bydgoszczy Al. Prof. S. kali-skiego 7, Mazowiecka 23, Seminaryjna 3, Bernardyńska 6/8, Kordeckiego 20. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania, opisane szczegółowo w niniejszej SIWZ: Zadanie nr 1: usługa cateringu w ramach projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu w okresie od 01.01.2012 do 30.12.2013 Zadanie nr 2 : usługa cateringu w ramach projektu Dydaktyka a praktyka- wdrożenie programu rozwojowego UTP w okresie od 01.01.2012 do 30.06.2014.
 4. Usługi szkolenia osadzonych (znak sprawy 32/2011)
  Zamawiający: Zakład Karny, Potulice
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu w roku 2011r. Szkolenia aktywizacyjnego dla skazanych w związku z realizacją projektu Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Usługa szkolenia aktywizacyjnego osadzonych zostanie realizowana w Zakładzie Karnym w Potulicach, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej siwz. CPV: 80500000-9. 3. Ilość kursów: 2. 4. Ilość osób do przeszkolenia: 24, po 12 osób na kurs. 5. Usługi szkolenia aktywizacyjnego zostaną przeprowadzone do końca 2011r. w terminach określonych przez Zamawiającego. 6. Celem szkolenia jest nabycie przez beneficjentów podstawowych zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy - zagadnienia: autoprezentacja; komunikacja z pracodawcą; rozmowa kwalifikacyjna; dokumenty aplikacyjne; sposoby poszukiwania pracy; poznawanie i odkrywanie swoich umiejętności i predyspozycji zawodowych. 7. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w wymiarze nie większym niż 8 godzin dziennie. 8. Szkolenie trwa 40 godzin lekcyjnych (1 godz. = 45 min.). 9. Wykonawca zapewnia kadrę dydaktyczną o kwalifikacjach odpowiednich do prowadzenia zajęć psychokorekcyjnych oraz doradztwa zawodowego. 10. Przed rozpoczęciem szkolenia, wykonawca informuje beneficjentów ostatecznych o tym, że szkolenie jest współfinansowane z przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oraz zapoznaje uczestników z szczegółowym programem szkolenia oraz przedstawia im harmonogram realizowanych zajęć. 11. Wykonawca ubezpiecza uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem. 12. Wykonawca zapewnia uczestnikom szkolenia wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia aktywizacyjnego, a Zamawiający we własnym zakresie dostarczy sprzęt multimedialny. 13. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji szkolenia przedstawia program szkolenia, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych z dnia 13 lutego 2004r. (Dz. U. Nr 37, poz. 337) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia na rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315) zawierający w szczególności: nazwę i zakres szkolenia; czas trwania i sposób organizacji szkolenia; wymagania wstępne dla uczestników szkolenia; cele szkolenia; plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej; treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; sposób sprawdzania efektów szkolenia; dobranie poziomu wiedzy i doświadczenia wykładowców do tematyki szkolenia; przeprowadzenie kursu zgodnie z ustaloną liczbą godzin, bez względu na ewentualne przerwy (choroby wykładowców, święta, dni wolne, awarie itp.); prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia tj. m.in.: dziennika zajęć edukacyjnych, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, protokołu z egzaminu (jeżeli został przeprowadzony), rejestru wydawanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, ankiet oceny szkolenia i wykładowcy dla uczestników i absolwentów szkolenia, dodatkową listę obecności podpisywaną przez poszczególnych beneficjentów ostatecznych i wykładowcy. Lista obecności powinna być podpisana kolorem niebieskim lub zielonym. 14. Wykonawca przeprowadza wśród uczestników szkolenia ocenę merytorycznego i technicznego przebiegu szkolenia m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej. 15. W przypadku zajęć praktycznych, wykonawca przed rozpoczęciem realizacji szkolenia wyszczególnia na piśmie sprzęt i urządzenia oraz ich ilości, jakie będą wykorzystywane podczas zajęć. 16. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie warunków i przepisów BHP w trakcie całego szkolenia. 17. Szkolenie kończy się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczeń o jego ukończeniu, zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz MPiPS z dnia 12.10.1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zmianami) oraz rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006r. (Dz. U. Nr 31 poz. 216) w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz certyfikatu w zakresie zdobytych uprawnień. Oryginały w/w dokumentów i ich kserokopie mają być potwierdzone za zgodność z oryginałem i przekazane do Zakładu Karnego w Potulicach. 18. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz za należytą staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania zamówienia. 20. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 21. Wykonawca określa numery telefonów kontaktowych i faksu oraz innych danych niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 22. Należność za usługi szkolenia aktywizacyjnego zostanie uregulowana przelewem, w terminie 30 dni, od daty otrzymania faktury przez zamawiającego za przeprowadzenie kursu. 23. Niniejsze postępowanie może zostać unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp

Inne osoby dla Stefańska Kuś (696 osób):