Kogo reprezentuje osoba

Stefańska Kuś Jolanta

w KRS

Jolanta Stefańska Kuś

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jolanta
Nazwisko:Stefańska Kuś
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Aleksandrowo (Kujawsko-pomorskie), Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bondar Tymur, Kamiński Andrzej Zygmunt, Lewandowska Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woropaj Wojciech Adam
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Juchcińska Agnieszka Justyna, Knepka Tomasz, Kuś Małgorzata, Michałek Barbara Maria, Ptaszek Piotr Stanisław, Staniszewski Damian, Ziemba Zofia Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wiączkowska Monika Katarzyna
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kuś Sylwia Anna, Lewandowska Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lis Robert Sebastian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bydgoski Klub Sportowy Centrum, Bydgoszcz − KRS 0000051721
 2. Holl-trade Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000224279
 3. Olcome Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000532018
 4. Przystań Kreatywności Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000559644
 5. Spółdzielnia Socjalna Kreatywni, Bydgoszcz − KRS 0000342495
 6. Spółdzielnia Socjalna Stary Arsenał, Bydgoszcz − KRS 0000507656
 7. Sth Szmail Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000579651
 8. Stowarzyszenia Arbuz - Adopcje Zwierząt, Bydgoszcz − KRS 0000541028
 9. Stowarzyszenie Bydgoski Wyszogród, Bydgoszcz − KRS 0000399090
 10. Tim - Trade Sp. Z O.O., Aleksandrowo − KRS 0000214592
 11. Wizarda Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000440791
 12. Wydawnictwo Fakt Laskowska Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000260506

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ekm - Polska Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000165698
 2. Fundacja Arka, Katowice − KRS 0000067630
 3. Kujawsko-pomorskie Centrum Edukacji Prawno-obywatelskiej Publicorum, Bydgoszcz − KRS 0000541024
 4. Sanamerix Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000664597
 5. Stts Sp. Z O.O., Pręczki − KRS 0000269083
 6. V-service Sp. Z O.O., Tczew − KRS 0000351345

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji w dniu 27 września 2013 r. w ramach IV Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej wraz z usługą cateringową oraz z przygotowaniem materiałów konferencyjnych.
  Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji w dniu 27 września 2013 r. ramach IV Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej wraz z usługą cateringową oraz z przygotowaniem materiałów konferencyjnych. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, jednostek pomocy społecznej, samorządów. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia według opisu zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ, a w szczególności do: 1) przygotowania i opublikowania w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie, artykułu sponsorowanego (2 strony gazety), promującego konferencję i poprzedzające ją wydarzenia w ramach IV Kujawsko - Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 do SIWZ, 2) przygotowania i opublikowania w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie, krótkiego (min. 1/2 strony gazety) artykułu sponsorowanego podsumowującego konferencję i wydarzenia w ramach IV Kujawsko - Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 do SIWZ, 3) wydrukowania i dostarczenia plakatów, zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 do SIWZ, 4) merytorycznego opracowania, przeprowadzenia i obsługi konferencji, 5) ustalenia tytułu i szczegółowego programu konferencji w uzgodnieniu z Zamawiającym; 6) zapewnienia w programie konferencji: a) wykładu przedstawiciela Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na temat miejsca przedsiębiorczości społecznej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, b) wykładu eksperta z dziedziny przedsiębiorczości społecznej na temat problemów i sukcesów podmiotów ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, c) wystąpień min. 6 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim w celu prezentacji dobrych praktyk, 7) zapewnienia osoby prowadzącej konferencję (konferansjera/moderatora); 8) zapewnienia opiekunów organizacyjnych obecnych podczas trwania konferencji oraz obsługi technicznej konferencji (min. 2 osoby), 9) zorganizowania spotkania plenerowego w postaci np. straganów, stoisk, z udziałem min. 10 podmiotów ekonomii społecznej (np. spółdzielni socjalnych, ZAZ-ów, WTZ-ów) z województwa kujawsko-pomorskiego, 10) przygotowania, w porozumieniu z Zamawiającym, prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na ekranie na wstępie i w przerwach konferencji; zawierającej m.in. treści: tytuł konferencji, informacje o organizatorze, patronacie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz o finansowaniu ze środków Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, wymagane logotypy, o których mowa w załączniku nr 5 do umowy, 11) przygotowania, w porozumieniu z Zamawiającym, treści zaproszenia z programem i karty zgłoszeniowej oraz wydrukowania 350 zaproszeń wraz z programem, a także kart zgłoszeniowych i przekazania ich Zamawiającemu w terminie do dnia 6 września 2013 r., 12) przygotowania identyfikatorów dla prelegentów i osób prowadzących konferencję w formie zawieszki (po akceptacji wzoru przez Zamawiającego), 13) dystrybucji wśród uczestników konferencji materiałów informacyjnych, promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego, 14) aranżacji przestrzennej miejsca konferencji z wykorzystaniem materiałów promocyjno-informacyjnych powierzonych przez Zamawiającego, 15) przygotowania i przekazania materiałów informacyjnych dla mediów, celem przekazania informacji o realizowanej konferencji do wiadomości publicznej, 16) zapewnienia udziału w konferencji przedstawicieli mediów, w tym m.in. po jednym przedstawicielu prasy, radia, telewizji, 17) zapewnienia sali konferencyjnej spełniającej wymagania opisane w załączniku nr 1 do SIWZ, 18) zapewnienia obsługi cateringowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 19) zorganizowania i obsługi recepcji konferencji, w tym rejestracji gości, 20) przewozu z siedziby Zamawiającego, materiałów promocyjno - informacyjnych dla uczestników i dostarczenia ich na miejsce konferencji, a po zakończeniu - przewozu niewykorzystanych materiałów do siedziby Zamawiającego, 21) zapewnienia i rozdania wszystkim uczestnikom konferencji materiałów konferencyjnych opisanych w załączniku nr 1 do umowy; Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednego egzemplarza materiałów dla Zamawiającego na potrzeby dokumentacji, 22) wydrukowania, rozdania podczas konferencji wszystkim uczestnikom i zebrania min. 80% ankiet ewaluacyjnych, 23) sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonej konferencji i przekazania go Zamawiającemu po jej przeprowadzeniu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ
 2. usługa doradztwa z zakresu opracowania Planu założenia i działalności spółdzielni socjalnej (biznes planu) pn. Mój plan na biznes dla maksymalnie 61uczestników/uczestniczek projektu Spółdzielnie dla przedsiębiorczych realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Szczecinie, Szczecin
  usługa doradztwa z zakresu opracowania Planu założenia i działalności spółdzielni socjalnej (biznes planu) pn. Mój plan na biznes dla maksymalnie 61uczestników/uczestniczek projektu Spółdzielnie dla przedsiębiorczych realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 3. Usługa cateringu w ramach projektów: Naukowcy UTP dla gospodarki regionu, Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP.
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu w ramach projektów: Naukowcy UTP dla gospodarki regionu, Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTP Usługa obejmuje: przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków zgodnie z zapla-nowanymi zadaniami w projekcie w siedzibie UTP w Bydgoszczy Al. Prof. S. kali-skiego 7, Mazowiecka 23, Seminaryjna 3, Bernardyńska 6/8, Kordeckiego 20. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania, opisane szczegółowo w niniejszej SIWZ: Zadanie nr 1: usługa cateringu w ramach projektu Naukowcy UTP dla gospodarki regionu w okresie od 01.01.2012 do 30.12.2013 Zadanie nr 2 : usługa cateringu w ramach projektu Dydaktyka a praktyka- wdrożenie programu rozwojowego UTP w okresie od 01.01.2012 do 30.06.2014.
 4. Usługi szkolenia osadzonych (znak sprawy 32/2011)
  Zamawiający: Zakład Karny, Potulice
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu w roku 2011r. Szkolenia aktywizacyjnego dla skazanych w związku z realizacją projektu Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Usługa szkolenia aktywizacyjnego osadzonych zostanie realizowana w Zakładzie Karnym w Potulicach, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej siwz. CPV: 80500000-9. 3. Ilość kursów: 2. 4. Ilość osób do przeszkolenia: 24, po 12 osób na kurs. 5. Usługi szkolenia aktywizacyjnego zostaną przeprowadzone do końca 2011r. w terminach określonych przez Zamawiającego. 6. Celem szkolenia jest nabycie przez beneficjentów podstawowych zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy - zagadnienia: autoprezentacja; komunikacja z pracodawcą; rozmowa kwalifikacyjna; dokumenty aplikacyjne; sposoby poszukiwania pracy; poznawanie i odkrywanie swoich umiejętności i predyspozycji zawodowych. 7. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w wymiarze nie większym niż 8 godzin dziennie. 8. Szkolenie trwa 40 godzin lekcyjnych (1 godz. = 45 min.). 9. Wykonawca zapewnia kadrę dydaktyczną o kwalifikacjach odpowiednich do prowadzenia zajęć psychokorekcyjnych oraz doradztwa zawodowego. 10. Przed rozpoczęciem szkolenia, wykonawca informuje beneficjentów ostatecznych o tym, że szkolenie jest współfinansowane z przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oraz zapoznaje uczestników z szczegółowym programem szkolenia oraz przedstawia im harmonogram realizowanych zajęć. 11. Wykonawca ubezpiecza uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem. 12. Wykonawca zapewnia uczestnikom szkolenia wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia aktywizacyjnego, a Zamawiający we własnym zakresie dostarczy sprzęt multimedialny. 13. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji szkolenia przedstawia program szkolenia, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych z dnia 13 lutego 2004r. (Dz. U. Nr 37, poz. 337) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia na rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315) zawierający w szczególności: nazwę i zakres szkolenia; czas trwania i sposób organizacji szkolenia; wymagania wstępne dla uczestników szkolenia; cele szkolenia; plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej; treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; sposób sprawdzania efektów szkolenia; dobranie poziomu wiedzy i doświadczenia wykładowców do tematyki szkolenia; przeprowadzenie kursu zgodnie z ustaloną liczbą godzin, bez względu na ewentualne przerwy (choroby wykładowców, święta, dni wolne, awarie itp.); prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia tj. m.in.: dziennika zajęć edukacyjnych, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, protokołu z egzaminu (jeżeli został przeprowadzony), rejestru wydawanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, ankiet oceny szkolenia i wykładowcy dla uczestników i absolwentów szkolenia, dodatkową listę obecności podpisywaną przez poszczególnych beneficjentów ostatecznych i wykładowcy. Lista obecności powinna być podpisana kolorem niebieskim lub zielonym. 14. Wykonawca przeprowadza wśród uczestników szkolenia ocenę merytorycznego i technicznego przebiegu szkolenia m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej. 15. W przypadku zajęć praktycznych, wykonawca przed rozpoczęciem realizacji szkolenia wyszczególnia na piśmie sprzęt i urządzenia oraz ich ilości, jakie będą wykorzystywane podczas zajęć. 16. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie warunków i przepisów BHP w trakcie całego szkolenia. 17. Szkolenie kończy się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczeń o jego ukończeniu, zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz MPiPS z dnia 12.10.1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zmianami) oraz rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006r. (Dz. U. Nr 31 poz. 216) w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz certyfikatu w zakresie zdobytych uprawnień. Oryginały w/w dokumentów i ich kserokopie mają być potwierdzone za zgodność z oryginałem i przekazane do Zakładu Karnego w Potulicach. 18. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz za należytą staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania zamówienia. 20. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 21. Wykonawca określa numery telefonów kontaktowych i faksu oraz innych danych niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 22. Należność za usługi szkolenia aktywizacyjnego zostanie uregulowana przelewem, w terminie 30 dni, od daty otrzymania faktury przez zamawiającego za przeprowadzenie kursu. 23. Niniejsze postępowanie może zostać unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp