Kogo reprezentuje osoba

Stępień Iwona

w KRS

Iwona Stępień

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Iwona
Nazwisko:Stępień
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:13 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Białkowska Grażyna Irena, Blewązka Małgorzata Grażyna, Dolewska Anna Zofia, Dudkowska Anna Magdalena, Gonciarz Krystyna Barbara, Jancz Andrzej, Klarman Małgorzata Jadwiga, Kurowska Anna Krystyna, Podlasek Tadeusz Wacław, Staniaszek Grażyna Henryka, Twardowski Ryszard, Walak Marek Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Trzepałkowska Ewa

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Asts Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000678893
 2. Berardius Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000244883
 3. Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji, Łódź − KRS 0000163719
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Doły-marysińska, Łódź − KRS 0000113637
 5. Usługowa Spółdzielnia Światowid, Łódź − KRS 0000140846

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ghk Interius-ochrona Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000213171
 2. Hersan Sp. Z O.O., Paprotnia − KRS 0000119496
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski, Łódź − KRS 0000148807
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-wschód, Łódź − KRS 0000006811

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. „Prowadzenie i ochrona całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z terenu miasta Łodzi”
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest:
  a)prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów lub ich elementów z drogi w trybie i na zasadach określonych w art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), na parkingu położonym w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30-44, o łącznej powierzchni 7315m², o ok. 400 miejscach do parkowania;
  b)przechowywanie pojazdów lub ich elementów na parkingu opisanym w pkt a);
  c)świadczenie usługi ochrony mienia znajdującego się na parkingu strzeżonym, o którym mowa w pkt a).

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ – ,,Formularz aktu umowy”.
 2. Ochrona fizyczna budynków i parkingu IEn-OTC w latach 2015-2017
  Zamawiający: Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Techniki Cieplnej ITC w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna budynków i parkingu Zamawiającego przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem i rabunkiem mienia. Lokalizacja: Łódź, ul. Dąbrowskiego 113. Całkowita powierzchnia terenu: 6,35 ha, w tym powierzchnia parkingu: 1,65 ha. Liczba budynków: 15, w tym 4 budynki 1-piętrowe, pozostałe parterowe. W odniesieniu do budynków przewiduje się pełnienie całodobowej ochrony fizycznej (24 roboczogodziny/dobę). W odniesieniu do parkingu przewiduje się pełnienie całodobowej ochrony fizycznej (24 roboczogodziny/dobę). Do zadań Wykonawcy będzie należeć: a) dozór budynków i parkingu w systemie obchodowym oraz poprzez monitoring z wykorzystaniem systemu kamer przemysłowych b) obsługa portierni głównej oraz stanowiska dozoru parkingu w zakresie kontroli ruchu osobowego i samochodowego c) dokumentowanie obchodów (wpisy do rejestru, montaż elektronicznego systemu kontroli obchodu) d) obsługa systemu oświetlenia budynków i parkingu e) powiadamianie Straży Pożarnej w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego f) zatrzymywanie sprawców włamań, kradzieży i dewastacji mienia oraz osób podejrzanych o zamiar popełnienia tych czynów, powiadamianie Policji g) podejmowanie stosownej interwencji w przypadku wystąpienia innych zagrożeń lub awarii h) dbałość o mienie objęte ochroną i) powiadamianie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w systemach zabezpieczenia technicznego terenu i budynków j) utrzymywanie czystości i porządku na posterunku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu k) opieka i dozór nad psem przy pomocy którego dokonywany jest dozór parkingu (bez kosztów wyżywienia i szczepień). Ze względu na rozległość terenu i przewidywaną (ograniczoną) liczbę pracowników ochrony, w celu zapewnienia jej skuteczności pracownicy ochrony powinni być wyposażeni w niezawodne środki łączności radiowej.
 3. Dozór i ochrona mienia jednego budynku Akademii Sztuk Pięknych - Dom Studenta w Łodzi przy ul. Młynarskiej 42a - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, usługi dozoru i ochrony mienia jednego budynku Akademii Sztuk Pięknych - Dom studenta w Łodzi przy ul. Młynarskiej 42a. Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zamierza udzielić dotychczasowemu Wykonawcy zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu nr 18/2011. Ogłoszenie o zamówieniu podstawowym zamieszczone zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 23.12.2011r., nr 2011/S 247-401655. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przedmiotowym postępowaniu spełniono wszystkie przesłanki dla zastosowania zamówienia z wolnej ręki w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Zamówienie uzupełniające udzielone zostanie w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie uzupełniające udzielone zostanie dotychczasowemu wykonawcy, tj. Usługowa Spółdzielnia Światowid z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9. 3. Zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 4. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, gdyż zarówno zamówienie podstawowe, jak i zamówienie uzupełniające obejmować będzie świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi usługi dozoru i ochrony mienia. 5. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. 6. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wobec wypełnienia wszystkich przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiotowe zamówienie jest uzasadnione.
 4. ZP/24/2013 NA Świadczenie usług należytego utrzymanie czystości w budynkach biurowych stanowiących siedziby Zamawiającego w podziale na II ZADANIA
  Zamawiający: Administracja Zasobów Komunalnych Łodź-Bałuty, Łodź
  utrzymanie czystości w budynkach biurowych stanowiących siedziby Zamawiającego w podziale na 2 zadania.
  Dla ZADANIA I
  przy ulicy Drewnowskiej 5 pow. wew. 567,14 m2, pow. okien 75 m2
  (2 łazienki)
  przy ulicy Sędziowskiej 16 pow. wew. 406,46 m2, pow. okien 106,56 m2
  (4 łazienki)
  przy ulicy Przemysłowej 7 pow. wew. 323,12 m2, pow. okien 55,13 m2
  (4 łazienki)

  Dla ZADANIA II
  przy ulicy Wielkopolskiej 53 pow. wew. 350,12 m2, pow. okien 50 m2
  (2 łazienki)
  przy ulicy Tybury 7 pow. wew. 161,91 m2, pow. okien 20 m2
  (2 łazienki)
  przy ulicy Rojnej 1 pow. wew. 56,22 m2, pow. okien 8 m2
  (1 łazienka)

  B. Sprzątanie nieruchomości odbywać się będzie w dni robocze po godzinach pracy Zamawiającego - pon.-pt. po godz. 15:00, wt.- po godz. 17:00.
  1. Do obowiązków Wykonawcy codziennego sprzątania biura należy: opróżnianie koszy na śmieci i wykładania ich workami foliowymi, zamiatanie, zbieranie nieczystości z powierzchni wewnętrznych, mycie podłóg, mycie na mokro i dezynfekcja sedesów, umywalek i baterii oraz przylegającej glazury, kontrola zużycia i ewentualna wymiana kostki WC, uzupełnianie dozowników na mydło, uzupełnianie ręczników papierowych i papieru toaletowego (białego), mycie na mokro i polerowanie lusterek, odkurzanie wykładzin dywanowych, usuwanie kurzu z powierzchni meblowych.
  2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach miesięcznego sprzątania biura należy:
  mycie ścian malowanych farbą olejną lub wyłożonych glazurą oraz kaloryferów, mycie koszy na śmieci, mycie parapetów, mycie na mokro drzwi wewnętrznych, wyłączników światła, dezynfekcja aparatów telefonicznych, mycie poręczy na klatkach schodowych.
  3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach półrocznego sprzątania biura należy:
  mycie okien i stolarki okiennej, mycie krat, mycie na mokro żyrandoli oświetleniowych, pranie firanek (zdjęcie i zawieszenie).
  4. Zakup środków i narzędzi należy do Wykonawcy. Wykonawca zakupuje ręczniki papierowe, papier toaletowy (biały),worki foliowe na śmieci,
  mydło w płynie do dozowników sanitarnych oraz środki zapachowe w związku
  z tym, koszt ich zakupu należy wliczyć w cenę usługi sprzątania. Materiały te
  będą na bieżąco uzupełniane przez pracowników Wykonawcy.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazywania do sprzątania pomieszczeń po remontach bez dodatkowego wynagrodzenia.
  6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w pierwszym dniu realizacji umowy, danych pracownika zajmującego się sprzątaniem siedziby Zamawiającego , a w przypadku zaistnienia zmian do ich aktualizacji.
  7. Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu prac do zamykania drzwi zewnętrznych i załączania systemu alarmowego.
  8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego w szczególności dotyczących systemu zabezpieczeń, przedmiotów i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach, o których dowiedział się w trakcie realizacji umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógłby się zetknąć.
  9. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej, uwzględniającej specyfikę sprzątanych pomieszczeń jak i ich wyposażenia.
 5. usługa dozoru
  Zamawiający: Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Konstantynowska", Łódź
  usługa dozoru obiektu przy ul. Ogrodowej 28A i Konstantynowskiej 115 w Łodzi
 6. Usługa sprzątania w obiektach Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Łódź
  a) Usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Kilińskiego 79, b) Usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Żubardzkiej 2a, c) Usługa mycia okien wraz z ramami i parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi i innych powierzchni szklanych w obiekcie przy ul. 1 Maja 6 i Gdańskiej 32
 7. Usługa dozoru
  Zamawiający: Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Konstantynowska", Łódź
  Usługa dozoru obiektu przy ul. Ogrodowej 28A i Konstantynowskiej 115 w Łodzi
 8. świadczenie na rzecz Administracji Nieruchomościami Łódź- Śródmieście Centrum II usługi ochrony fizycznej mienia i monitoring
  Zamawiający: Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum II", Łódź
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy wskazanych przez siebie pracowników ochrony sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia budynków, pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach, monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego w nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 5 (poprzeczna i tylna oficyna) budynek biurowy - w którym znajduje się między innymi siedziba AN CII. Zakres prac : 4.1 Bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia: - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia przez jednego pracownika ochrony w dni robocze w godzinach 15ºº - 20ºº Maksymalna ilość godzin pracy wartowników w okresie realizacji zamówienia wynosi 1255. - Wartownik podejmując służbę wprowadza wpis potwierdzony podpisem i godziną w książce służby, dokonuje obchodu terenu - Wartownik będzie wydawał klucze od poszczególnych pomieszczeń zajmowanych przez Administrację, korytarzy, pomieszczeń socjalnych i toalet osobom upoważnionym do ich sprzątania. Po zakończonej pracy, osoby sprzątające będą przekazywały klucze Wartownikowi, który po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie pomieszczenia zostały prawidłowo zamknięte załączy wewnętrzny system alarmowy przed zakończeniem służby. - Wartownik ma obowiązek regularnego obchodu obiektu : przynajmniej trzy razy w godzinach swojej pracy - każdy obchód będzie potwierdzony wpisem do książki służby. - Wartownik w trakcie służby nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek czynności nie związanych z ochroną a w szczególności nie ma prawa do korzystania z telefonów, faksów, komputerów oraz do przeglądania dokumentów znajdujących się w lokalach. - W razie niebezpieczeństwa wartownik ma obowiązek zawiadomienia Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy oraz odpowiednich służb zwłaszcza Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia. 4.2. Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w w/w obiekcie. - Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego polegać będzie na przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego oraz przekazywaniu odpowiadających tym sygnałom informacji wskazanym przez Zamawiającego osobom lub instytucjom - Zleceniobiorca zobowiązuje się do podejmowania interwencji na każdy sygnał alarmowy odebrany przez centrum monitorowania z lokalnego systemu alarmowego lub w uzasadnionych przypadkach na wezwanie pracownika ochrony wykonującego swoje obowiązki w siedzibie Zamawiającego. Grupa interwencyjna będzie liczyła minimum dwie osoby - Interwencja zmierzać ma do udaremnienia powstania szkody w mieniu Zleceniodawcy - Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego odbywa się w systemie całodobowym, - Interwencja zostanie podjęta : w godzinach 19,00 - 6,00 - w czasie 5 minut, w godzinach 6,00 - 19,00 - w czasie 15 minut.
 9. dozór Legionów 38
  Zamawiający: Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Konstantynowska", Łódź
  usługa dozoru budynku przy ul. Legionów 38
 10. usługa kompleksowego utrzymania czystości i porządku w budynkach oraz na terenie wokół obiektu zarządzanego przez Drugi Urząd Skarbowy Łódź - Bałuty
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i porządku w budynkach o powierzchni użytkowej 2.791,90 m² oraz na terenie wokół obiektu zarządzanego przez Drugi Urząd Skarbowy Łódź - Bałuty o powierzchni całkowitej 6.775 m² przy przeciętnym zatrudnieniu 113 osób.
 11. świadczenie usługi ochrony fizycznej mienia i monitoring
  Zamawiający: Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum II", Łódź
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy wskazanych przez siebie pracowników ochrony sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia budynków, pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach, monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego w nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 5 (poprzeczna i tylna oficyna) budynek biurowy - w którym znajduje się między innymi siedziba AN CII Zakres prac : 1 Bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia: - Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia przez jednego pracownika ochrony w dni robocze w godzinach 15ºº - 20ºº Maksymalna ilość godzin pracy wartowników w okresie realizacji zamówienia wynosi 1255. - Wartownik podejmując służbę wprowadza wpis potwierdzony podpisem i godziną w książce służby, dokonuje obchodu terenu - Wartownik będzie wydawał klucze od poszczególnych pomieszczeń zajmowanych przez Administrację, korytarzy, pomieszczeń socjalnych i toalet osobom upoważnionym do ich sprzątania. Po zakończonej pracy, osoby sprzątające będą przekazywały klucze Wartownikowi, który po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie pomieszczenia zostały prawidłowo zamknięte załączy wewnętrzny system alarmowy przed zakończeniem służby. - Wartownik ma obowiązek regularnego obchodu obiektu : przynajmniej trzy razy w godzinach swojej pracy - każdy obchód będzie potwierdzony wpisem do książki służby. - Wartownik w trakcie służby nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek czynności nie związanych z ochroną a w szczególności nie ma prawa do korzystania z telefonów, faksów, komputerów oraz do przeglądania dokumentów znajdujących się w lokalach. - W razie niebezpieczeństwa wartownik ma obowiązek zawiadomienia Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy oraz odpowiednich służb zwłaszcza Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia. 2. Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w w/w obiekcie. - Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego polegać będzie na przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego oraz przekazywaniu odpowiadających tym sygnałom informacji wskazanym przez Zamawiającego osobom lub instytucjom - Zleceniobiorca zobowiązuje się do podejmowania interwencji na każdy sygnał alarmowy odebrany przez centrum monitorowania z lokalnego systemu alarmowego lub w uzasadnionych przypadkach na wezwanie pracownika ochrony wykonującego swoje obowiązki w siedzibie Zamawiającego. Grupa interwencyjna będzie liczyła minimum dwie osoby - Interwencja zmierzać ma do udaremnienia powstania szkody w mieniu Zleceniodawcy - Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego odbywa się w systemie całodobowym, - Interwencja zostanie podjęta : w godzinach 19,00 - 6,00 - w czasie 5 minut, w godzinach 6,00 - 19,00 - w czasie 15 minut Wykonawcy przed przygotowaniem ofert powinni dokonać oględzin nieruchomości objętej zamówieniem
 12. Całodobowy dozór i ochrona mienia z usługą portierską, nadzorem nad działaniem lokalnej kotłowni gazowej oraz obsługą szatni dla odwiedzających II Szpitala Miejskiego im dr L. Rydygiera w Łodzi
  Zamawiający: II Szpital Miejski im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi, Łódź
  Całodobowy dozór i ochrona mienia z usługą portierską, nadzorem nad działaniem lokalnej kotłowni gazowej oraz obsługą szatni dla odwiedzających II Szpitala Miejskiego im dr L. Rydygiera w Łodzi
 13. świadczenie na czas Wyborów usługi ochrony fizycznej mienia i osób przez dwóch pracowników, budynków poprzecznej i tylnej oficyny usytuowanych na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 5, gdzie mieści się Obwodowa Komisja Wyborcza nr 269..
  Zamawiający: Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum II", Łódź
  1.Zakres czynności obejmuje bezpośrednią ochronę osób i mienia przez dwóch pracowników ochrony . Zakres usług objętych zamówieniem: - Wartownicy podejmując służbę wprowadzają wpis potwierdzony podpisem i godziną w książce służby, dokonują obchodu terenu. - Wartownicy wydają Komisji Wyborczej klucze od pomieszczenia wyborczego (sala konferencyjna - I piętro) korytarzy, pomieszczeń socjalnych i toalet zajmowanych na czas wyborów, - Wartownicy, po zakończonej pracy Komisji Wyborczej przyjmują klucze od zajmowanych pomieszczeń Komisji Wyborczej od jej członków. - Wartownicy, sprawdzają, czy wszystkie pomieszczenia zostały prawidłowo zamknięte i załączają wewnętrzny system alarmowy przed zakończeniem służby. - Wartownicy mają obowiązek regularnego obchodu obiektu : co trzy godzinny w trakcie pełnienia służby ,a każdy obchód będzie potwierdzony wpisem do książki służby, - Wartownicy w trakcie służby nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek czynności nie związanych z ochroną a w szczególności nie mają prawa do korzystania z telefonów, faksów, komputerów oraz do przeglądania dokumentów znajdujących się w lokalach, - W razie niebezpieczeństwa wartownicy mają obowiązek zawiadomienia Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy oraz odpowiednich służb zwłaszcza Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia..