Kogo reprezentuje osoba

Stępień Jacek

w KRS

Jacek Stępień

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Nazwisko:Stępień
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Ostrowiec Świętokrzyski (Świętokrzyskie)
Przetargi:17 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stępień Barbara Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Pracownia Audytorska Sp. Z O.O., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000524417

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, termomodernizacji i remontu budynków komunalnych przy ul. Grzybowej i Bocznej w Tarnowskich Górach
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej:
  Część 1.
  Zadanie polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy budynkach komunalnych ul. Grzybowej 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 222-224, ul. Bocznej 2, 5, 6, 7 w Tarnowskich Górach.
  Część 2.
  Zadanie polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji i remontu budynków komunalnych oraz komórek lokatorskich przy ul. Grzybowej 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 222-224, ul. Bocznej 2, 5, 6, 7 w Tarnowskich Górach.
 2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
  Zamawiający: Gmina Uniejów, Uniejów
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnych dokumentacji budowlano – wykonawczych budynków użyteczności publicznej wskazanych poniżej na potrzeby termomodernizacji obiektów oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.
  2. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.
  3. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie audytów energetycznych wraz z efektami ekologicznymi dla każdego obiektu osobno.
  4. Wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi
  4.1 CZĘŚĆ 1. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Felicjanowie, Zaborowie oraz budynku po byłej szkole podstawowej w m. Wola Przedmiejska
  OSP w Felicjanowie, Felicjanów 32a, dz. nr ewid. 210/3, 211, obręb Felicjanów
  Strażnica w Felicjanowie składa się z połączonych budynków: głównego, pomocniczego i garażowego. Wszystkie części jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone. Budynek główny z nieużytkowym poddaszem, dach dwuspadowy z płyt azbestocementowych na drewnianej więźbie płatwiowej. Nad garażem i budynkiem pomocniczym stropodachy o niewielkim spadku, kryte papą. W części pomocniczej znajduje się jedno pomieszczenie oraz magazyn, a w części głównej sala wielofunkcyjna o pow. 123 m2. W budynku garażowym wydzielono dwa garaże. Najstarszy budynek pomocniczy wzniesiono najprawdopodobniej w latach 20. Podwalina kamienna, ściany z kamienia wapiennego spajanego gliną, naroża i otwory wymurowane z cegły palonej. Grubość ściany zewnętrznej 49 cm. Na podłodze polepa gliniana. Od frontu budynek otynkowany, elewacja w kolorze białym, na ścianach tylnej i bocznej odsłonięty kamień. Widoczne uzupełnienia ścian z pustaków ceramicznych. Stolarka okienna z PVC. W budynku głównym ściany o gr. 47 cm z kamienia wapiennego na fundamentach z bloczków betonowych. Narożniki i komin w części południowej wymurowane z cegły palonej. Dach w konstrukcji drewnianej belkowej. Część pierwotnych otworów zamurowana, nowe drzwi i stolarka okienna z PVC. Na podłodze wylewka betonowa. Budynek garażowy powojenny. Fundamenty betonowe, ściany z pustaków ceramicznych o gr. 39 cm. Stropodach z płyt betonowych na belkach stalowych. Posadzka betonowa. Z wyjątkiem jednego okna w ścianie wschodniej stolarka okienna nowa, z PVC. Bramy garażowe stare, wykonane z desek obitych blachą. Jedynym źródłem ciepła w strażnicy jest wolnostojący piecyk na węgiel/drewno w części garażowej.
  OSP w Zaborowie, Zaborów 25, dz. nr ewid. 77, obręb Zaborów
  Siedziba OSP w Zaborowie została wzniesiona na początku lat 30. Przez wiele lat budynek służył jako szkoła podstawowa. W latach 1958-72 budynek przebudowano: poszerzono go i wydłużono o ok. 5 m, całość przykryto nowym dachem.
  Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem. Fundamenty betonowe, ściany fundamentowe z cegły pełnej. Ściany zewnętrzne z kamienia wapiennego, o grubości 44 cm. Do budowy ścian użyto zarówno kamienia nieobrobionego, jak i ciosanego w cegłę. Budynek otynkowany. Nad południową częścią strażnicy strop drewniany, belkowy, od spodu wykończony tynkiem na deskowaniu. Nad garażem, kuchnią i pomieszczeniem gospodarczym strop żelbetowy. Dach dwuspadowy na więźbie płatwiowo-kleszczowej. Pokrycie dachu stanowi papa na pełnym deskowaniu. W garażu, kuchni i pomieszczeniu gospodarczym posadzki betonowe. W reszcie pomieszczeń podłoga z desek na legarach na słupkach na podsypce z piasku. Stolarka okienna wymieniona w latach 90-tych, z PVC. Drzwi i brama garażowa drewniane. Pomieszczenia ogrzewane za pomocą piecyka wolnostojącego na węgiel/drewno.

  Budynek po byłej szkole w m .Wola Przedmiejska
  Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. Technologia budynku - tradycyjna ( cegła ). Ściany nieocieplone. Stropy nieocieplone. Okna mieszanego typu. Kubatura budynku: 663m3.
  Zakres dokumentacji projektowej na wyżej wymienionych obiektach powinien obejmować m.in.:
  • Wymianę pokrycia dachowego
  • Wymiana konstrukcji dachu
  • Ocieplenie stropodachu i dachu,
  • Ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • Wykonanie nowej instalacji grzewczej. Należy zaprojektować ekologiczne rozwiązanie z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe.
  • Sporządzenie audytów energetycznych wraz z efektami ekologicznymi
  • zaprojektowania systemu fotowoltaicznego na potrzeby ciepłej wody użytkowej
  • wizualizację każdego obiektu ( wymaga się zastosowania kamienia wapiennego na elewacji frontowej )
  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania audytów ,dokumentacji i wizualizacji dla każdego obiektu osobno. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania w dokumentacji prace wynikające z audytów energetycznych
  4.2. CZĘŚĆ 2. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Człopach, Górach oraz budynku byłej kaplicy w Rożniatowie .
  OSP w Człopach, Człopy 39, dz. nr ewid. 268, obręb Człopy .
  Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, kryty dwuspadowym dachem. Konstrukcja dachu z wiązarów kratowych deskowych oraz krokwi nad niższą częścią budynku. Pokrycie z płyt azbestocementowych. Fundamenty betonowe. Ściany zewnętrzne częściowo z cegły wapiennej pełnej (najstarsze fragmenty ścian: frontowej i bocznej o gr. 70 cm), częściowo z pustaka żużlowego, o gr. 41 cm. Elewacje otynkowane. Posadzki betonowe, w sali wielofunkcyjnej podłoga z desek na legarach na słupkach na podsypce z piasku. W sali, przedsionku, pom. OSP i garażu sufity, w pom. zapleczowym i magazynie odsłonięte krokwie. W ścianie frontowej nowe aluminiowe drzwi wejściowe, brama garażowa i stolarka okienna z PVC. Pozostała stolarka drewniana.

  OSP w Górach, Góry 25a, dz. nr ewid. 615/1, 616, 621/1, obręb Góry
  Strażnica w Górach została zbudowana w latach 1969-72. Budynek złożony z dwóch przenikających się brył o różnych wysokościach. Strażnica jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, kryta stropodachem Fundamenty betonowe, ściany zewnętrzne o gr. 40 cm z pustaków cementowo-piaskowych wyrabianych na budowie, otynkowane. Strop ceramiczny typu Kleina na belkach stalowych. Posadzki betonowe, w sali wielofunkcyjnej podłoga z desek na legarach na podsypce z piasku. Stolarka okienna z PVC starego typu, w garażu i pomieszczeniu OSP stara ślusarka okienna metalowa.
  W strażnicy znajduje się przedsionek, sala wielofunkcyjna o pow. 87 m2, pomieszczenie OSP i garaż. Ogrzewanie za pomocą piecyka wolnostojącego na węgiel/drewno.

  Budynek kaplicy w Rożniatowie, Rożniatów 10, dz. nr ewid. 93, obręb Rożniatów -
  Budynek wzniesiony w 1982 roku. Przez wiele lat pełnił funkcję szkoły podstawowej.
  Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony. Stropodach jednospadowy, prawdopodobnie o konstrukcji drewnianej, kryty blachą falistą. Fundament betonowy, ściany zewnętrzne o gr. 56 cm. Ściany piwnicy z pustaków żużlowych, ściany parteru warstwowe: pustak ceramiczny/pustka powietrzna/pustak ceramiczny. Stropy z płyt kanałowych o gr. 37 cm. Posadzki parteru – lastryko, w piwnicy – wylewka betonowa. Nowa stolarka okienna i drzwi wejściowe z PVC. Instalacja centralnego ogrzewania niesprawna.

  Zakres dokumentacji projektowej na wyżej wymienionych obiektach powinien obejmować m.in.
  • Docieplenie stropodachu i dachu,
  • Ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • Wykonanie nowej instalacji grzewczej. Należy zaprojektować ekologiczne rozwiązanie z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe. .
  • Sporządzenie audytów energetycznych wraz z efektami ekologicznymi
  • zaprojektowania systemu fotowoltaicznego na potrzeby ciepłej wody użytkowej
  • wizualizację każdego obiektu ( wymaga się zastosowania kamienia wapiennego na elewacji frontowej )
  • Wykonawca zobowiązany jest do opracowania audytów ,dokumentacji i wizualizacji dla każdego obiektu osobno. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania w dokumentacji prace wynikające z audytów energetycznych
  4.3. CZĘŚĆ 3. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie, Skotnikach i Woli Przedmiejskiej.
  OSP w Orzeszkowie - Orzeszków 2, dz. nr ewid. 77, obręb Orzeszków
  Budynek wzniesiony na początku lat 30. W roku 1962 gruntownie odremontowany. W latach 70. strażnica rozbudowywana. W latach 70. i 80. przeprowadzano prace remontowe.
  Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym z płyt azbestocementowych na więźbie płatwiowo-krokwiowej. Dach nad salą prawdopodobnie na wiązarach deskowych. Fundamenty betonowe. Ściany zewnętrzne z cegły cementowej w części głównej (60 cm grubości), ciosanego wapienia w garażu (48 cm grubości), i pustaka żużlowego w dobudowanym aneksie sali (29 cm grubości).. Posadzka w sali wielofunkcyjnej: deski na legarach na wylewce, w pozostałych pomieszczeniach wylewka, w części zachodniej (dawny sklep) – lastryko. Nad salą sufit z płyt drewnopochodnych, nad garażem i dawnym sklepem strop ceramiczny typu Kleina na belkach stalowych. Drzwi i brama garażowa drewniane, stolarka okienna z PVC starego typu.

  OSP w Skotnikach - Skotniki 6a, dz. nr ewid. 177/1, obręb Skotniki
  Budynek jednokondygnacyjny, zbudowany w technologii murowanej. Ściany zewnętrzne części garażowej z pustaków cementowych, o gr. 25 cm. Ściana frontowa garażu ze schodkową attyką. Ściany zewnętrzne części głównej z pustaków żużlowych. Górne fragmenty ścian szczytowych z pustaków ceramicznych. Budynek niepodpiwniczony. Garaż i przybudówka kryte stropodachami z płyt betonowych na belkach stalowych, nad budynkiem głównym dach dwuspadowy z płyt eternitowych na kratownicy z desek. Stolarka okienna w większości drewniana. Ogrzewanie za pomocą piecyka wolnostojącego na węgiel/drewno
  OSP w Woli Przedmiejskiej - Wola Przedmiejska 18a, dz. nr ewid. 103/1, obręb Wola Przedmiejska
  Strażnica wzniesiona w 1975 r., rozbudowana w latach 1984-85.
  Budynek jednokondygnacyjny, z nieużytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Fundamenty betonowe, ściany zewnętrzne o grubości 41 cm z pustaków żużlowych, otynkowane, malowane na biało. Pomieszczenia przykryte stropem z płyt żelbetowych opartych na belkach stalowych dwuteowych. Dach z płyt azbestocementowych opartych na drewnianej więźbie płatwiowo-kleszczowej. Na podłodze wylewka betonowa, w sali wielofunkcyjnej gres. Stolarka okienna z PCV, z wyjątkiem okien garażu (ślusarka metalowa) i pomieszczenia OSP (drewno). Okna, drzwi wejściowe i bramę garażową wymieniano ok. 10 lat temu.
  Budynek składa się z dwóch części: ogólnej i garażowej. W części ogólnej znajduje się przedsionek, kuchnia, toaleta, pomieszczenie OSP oraz duża sala wielofunkcyjna (86 m2) ze sceną, w której organizowane są imprezy. Część garażowa, dostępna z zewnątrz oraz z sali wielofunkcyjnej, składa się z jednego pomieszczenia. Posadzka w części ogólnej jest wyniesiona ok. 58 cm nad poziom terenu, podczas gdy posadzka garażu znajduje się na poziomie terenu.
  Budynek wyposażony w instalację wodociągową. Woda ogrzewana za pomocą elektrycznego ogrzewacza. Budynek nie jest podłączony do kanalizacji i nie posiada zbiornika asenizacyjnego. Instalacja elektryczna starego typu – aluminiowa. Budynek ogrzewany dwoma piecykami wolnostojącymi na węgiel/drewno. Większość pomieszczeń wyposażono w instalację wentylacji grawitacyjnej. Strażnica posiada syrenę alarmową.
  Zakres dokumentacji projektowej na wyżej wymienionych obiektach powinien obejmować m.in.
  • Docieplenie stropodachu i dachu,
  • Ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • Wykonanie nowej instalacji grzewczej. Należy zaprojektować ekologiczne rozwiązanie z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe. .
  • Sporządzenie audytów energetycznych wraz z efektami ekologicznymi
  • zaprojektowania systemu fotowoltaicznego na potrzeby ciepłej wody użytkowej
  • wizualizację każdego obiektu ( wymaga się zastosowania okładziny z kamienia wapiennego elewacji frontowej )
  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania audytów ,dokumentacji i wizualizacji dla każdego obiektu osobno. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania w dokumentacji prace wynikające z audytów energetycznych
  5. Dla obiektów w miejscowości Orzeszków, Rożniatów i Wola Przedmiejska należy uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.
  6.Wykonawca zobowiązany jest wykazać w dokumentacji wszystkie prace dodatkowe niezbędne do prawidłowej termomodernizacji każdego obiektu.
  7.Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji dla każdego obiektu osobno.
  8.Dokumentacja musi określać niezbędne prace mające wpływ na poprawę efektywności energetycznej obiektów, zmniejszenie zapotrzebowania na energię przedmiotowych budynków.
  9.Prace termomodernizacyjne muszą być zgodne z przepisami krajowymi, unijnymi i ochrony środowiska.
  10.Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania robót umożliwiających późniejszy dostęp osób niepełnosprawnych.
  11.Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach działania IV.2.2 (Termomodernizacja budynków), działania IV.2 (Termomodernizacja budynków), osi priorytetowej IV (Gospodarka niskoemisyjna) RPO WŁ na lata 2014-2020
  12.Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania wniosków, złożenie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji obiektów, w szczególności zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę jeśli wystąpi taka konieczność.
  13.Wykonawca przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji zobowiązany będzie uwzględnić wszelkie uwagi i sugestie Zamawiającego oraz na bieżąco konsultować wszystkie projektowane rozwiązania.
  14.Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wszelkich błędach, przeoczeniach i innych czynnikach mogących mieć wpływ na prawidłowe opracowanie dokumentacji. Szczegółowy zakres opracowań będzie uzgadniany z Wykonawcą w trakcie realizacji zadania.
  15 Wykonawca winien przewidzieć konieczność wymiany konstrukcji dachu, związanych z instalacją fotowoltaiczną oraz przewidzieć wzmocnienie fundamentów pod wykonanie elewacji z kamienia wapiennego. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego na wprowadzenie zmian zakresu projektu.
  16 Opracowania mają być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
  17. Do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wymagane uzgodnienia formalno – prawne i decyzje administracyjne zezwalające na wykonanie robót budowlanych dla danego zadania.
  18.W projekcie budowlanym Wykonawca wskaże optymalne terminy wykonania poszczególnych robót budowlanych, uwzględniając m.in. ochronę środowiska.
  19.Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest sporządzić kompletną dokumentację budowlano – wykonawczą wraz ze wszystkimi dokumentacjami określonymi w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na wykonanie robót określonych w dokumentacji. Wykonawca zmieści w projekcie oświadczenia projektantów i osób sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
  20. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
  - koncepcje poprzedzające wykonanie dokumentacji projektowej w ilości 2 egzemplarzy dla każdego obiektu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej
  - kompletne dokumentację budowlano - wykonawcze w ilości 6 egzemplarzy dla każdego obiektu oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej .
  - audyty energetyczne wraz z efektami ekologicznymi w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarzu w formie elektronicznej dla każdego obiektu osobno,
  - wizualizacje elewacji zaakceptowane przez Zamawiającego – w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz forma elektroniczna każdego obiektu

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w ilości 6 egzemplarzy dla każdego obiektu oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej
  -przedmiary robót dla każdego obiektu osobno w ilości 4 egzemplarze oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.
  -kosztorysy inwestorskie w ilości 2 egzemplarze oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej dla każdego obiektu osobno.
  - oraz pozostałą dokumentację wymaganą przepisami prawa.
  21.Wersje elektroniczne powyższych opracowań należy dostarczyć (płyta CD, DVD) w następujących formatach:
  – teksty jako pliki w formacie doc, lub innym kompatybilnym z Word 2007, oraz pdf
  – rysunki jako pliki w formacie dwg (do wersji „AutoCad 2010” lub innym kompatybilnym z AutoCad 2010), oraz pdf
  – kosztorysy, przedmiary jako pliki w formacie xls, lub innym kompatybilnym z Excel 2007, ( pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem)oraz pdf
  22.Wstępne założenia rozwiązań projektowych i ich szacunkowy koszt należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca dokumentacji projektowej spisze z Zamawiającym protokół danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania.
  23.Wykonawca dokumentacji projektowej będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją robót w ramach zadania wynikającego z umowy.
  24.Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zaleceń i wymogów wynikających z danego programu pomocowego, z którego Zamawiający ubiega się o dofinansowanie, obowiązujących przepisów/dyrektyw Unii Europejskiej i przepisów prawa krajowego.
  25.Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do zorganizowania i okazania dokumentacji projektowej w terenie wszystkim zainteresowanym stronom w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Protokół z okazania należy załączyć do dokumentacji.
  26.Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania przedmiotu zamówienia do stanu prawnego obowiązującego w dniu przekazania opracowań zamawiającemu, jeżeli w czasie wykonywania opracowań akty prawne ulegną zmianie.
  27.Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie uzgodnienia, materiały oraz informacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt.
  28.Opracowania mają służyć do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji obiektów określonych powyżej.
  29.Projektant zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie może przedmiotu zamówienia opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
  30.Wykonawca udzieli rękojmi za wady wynoszącej minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
  31.Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego uaktualnienia elementów przedmiotu zamówienia w przypadku ich dezaktualizacji przed terminem ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla danej inwestycji. Zobowiązanie wygasa po upływie terminu rękojmi za wady wynoszącym minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
  32.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentacje budowlano - wykonawcze uzgodnioną ze wszystkimi instytucjami, których akceptacja jest wymagana dla wykonania prac budowlanych określonych niniejszą dokumentacją.
  33.Do szczególnych obowiązków Wykonawcy należy:
  a) konsultacje z zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty
  b) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów
  c) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art.29-31 Prawa Zamówień publicznych tj. za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to wykonawca ( projektant) zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności.
 3. Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przystosowania do wymagań przeciwpożarowych suwalskich przedszkoli nr 1,2,5,6 i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
  Zamawiający: Miasto Suwałki, Suwałki
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przystosowania do wymagań przeciwpożarowych suwalskich przedszkoli nr 1,2,5,6 i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
  2. Obiekty zasilane z sieci PEC w Suwałkach stąd nie przewiduje się modernizacji źródła ciepła.
  3. Dokumentacja powinna uwzględniać m.in:
  - dokładne inwentaryzacje budynków dla potrzeb dokumentacji
  - sporządzenie audytu energetycznego (wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię
  i ciepło, w tym: zastosowanie solarów do podgrzania wody użytkowej, ogniw fotowoltanicznych oraz zaprojektowanie systemów solarnych i fotowoltanicznych,
  w przypadku ekonomicznego uzasadnienia takich rozwiązań) dla każdej jednostki oddzielnie oraz tabelaryczne zestawienie otrzymanych parametrów. Każde odrębne opracowanie oraz wspólne zestawienie powinno pokazywać:
  - zmniejszenie emisji CO2
  - zwiększenie efektywności energetycznej
  (dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji,
  w którym dodatkowo punktowane są:
  5 pkt - oszczędności energii cieplnej w wyniku termomodernizacji
  5 pkt - oszczędności energii elektrycznej bez zastosowania OZE
  5 pkt – zastosowanie w ramach projektu instalacji OZE
  5 pkt – zastosowanie w ramach projektu wymienników ciepła (rekuperacji)
  - regulację instalacji c.o. wraz uzupełnieniem brakujących zaworów termostatycznych wraz z głowicami,
  - termiczne zrównoważenie instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej poprzez montaż zaworów termostatycznych do cyrkulacji c.w.u. (w zależności od potrzeb)
  - docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachów/dachów (zgodnie z wytycznymi audytu) wraz z odtworzeniem instalacji odgromowej;
  - opracowanie kolorystyki elewacji (konieczna akceptacja Zamawiającego i zarządcy obiektu);
  - niezbędne pokrycie dachów;
  - niezbędną izolację ścian fundamentowych;
  - niezbędną wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (w zależności od potrzeb i zgodnie z warunkami technicznymi wg stanu na dzień 1 stycznia 2019r.);
  - wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne z uwzględnieniem oświetlenia awaryjnego, przedstawienie symulacji natężenia oświetlenia, remont rozdzielnic i elementów instalacji elektrycznej nie spełniających norm lub wymagających remontu;
  - remont schodów wejściowych, daszków nad wejściami, drobnych elementów zewnętrznych jako elementy niekwalifikowalne;
  - sporządzenie ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie przystosowania obiektów do aktualnych przepisów p.poż. wraz z uwzględnieniem zaleceń z niej wynikających w projekcie;
  Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na ww. program funkcjonalny
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.
  5. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Przedmiot zamówienia winien być opisany zgodnie z art. 30 Ustawy Pzp.
 4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz montaż dodatkowego źródła wykorzystującego energię odnawialną służącego do podgrzewania c.w.u. w ramach zadania Termomodernizacja budynku ZSM nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania c.w.u.
  Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, Kędzierzyn-Koźle
  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz montaż dodatkowego źródła wykorzystującego energię odnawialną służącego do podgrzewania c.w.u. w ramach zadania Termomodernizacja budynku ZSM nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania c.w.u.
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla Część 1 Dziewięciu budynków komunalnych, Część 2 Dwóch przedszkoli na terenie miasta Redy. Postępowanie 3.IN.PN.U.2016
  Zamawiający: Gmina Miasto Reda, Reda
  Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla dziewięciu budynków komunalnych i dwóch przedszkoli na terenie miasta Redy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ
 6. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
  Zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp., ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia we właściwym organie dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Obiekt znajduje się na działce nr 8/16 obręb 0078 w Ostrowie Wielkopolskim. II. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty: 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9, 2.Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 roku - załącznik nr 10, 3.Audyt oświetlenia wewnętrznego - załącznik nr 11. III. Inne wymagania: 1. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie. 2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania przez zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji
 7. Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Rybczewice
  Zamawiający: Gmina Rybczewice, Rybczewice
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji w obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Rybczewice. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji obiektów budowlanych: 2.1. Budynek Urzędu Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice (działka nr 785/35, obręb 9). 2.2. Budynek Ośrodka Zdrowia, Rybczewice Drugie 83, 21-065 Rybczewice (działka nr 608/1, obręb 9). 2.3. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach, Częstoborowice 145, 21-065 Rybczewice (działka nr 241, obręb 6). 2.4. Budynek Domu Nauczyciela, Rybczewice Drugie 121A, 21-065 Rybczewice (działka nr 786/6, obręb 9). 3.Opis obiektów będących przedmiotem zamówienia: 3.1. Budynek Urzędu Gminy Rybczewice. Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, rok budowy 1991. Kubatura budynku 6446,60 m³, pow. zabudowy 602,40 m², pow. użytkowa 1119,61 m². Budynek murowany, więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu - płyty azbestowo - cementowe faliste. Stolarka okienna drewniana typowa, drzwi zewnętrze stalowe i aluminiowe. Budynek ogrzewany jest za pomocą pieca miałowego z podajnikiem szufladowym. Oświetlenie wewnętrzne świetlówkowe, zewnętrzne żarowo - rtęciowe. W roku 2013 opracowana inwentaryzacja obiektu oraz dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku wraz z przebudową poddasza użytkowego. 3.2. Budynek Ośrodka Zdrowia. Budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny, rok budowy 1969. Pow. zabudowy 147,0 m². W budynku usytuowane są dwa lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 101,0 m², lokale usługowe służby zdrowia o łącznej pow. użytkowej 101,0 m² oraz pomieszczenia przynależne - kotłownia, skład opału, magazyny gospodarcze. Budynek murowany, więźba dachowa drewniana, pokrycie dachowe - płyty azbestowo - cementowe faliste. Stolarka okienna drewniana typowa, drzwi zewnętrzne drewniane. Budynek ogrzewany jest za pomocą pieca węglowego. Oświetlenie wewnętrzne żarowe typowe. 3.3. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstoborowicach. Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, rok budowy 1963. Kubatura budynku 2543,40 m³, pow. zabudowy 277,21 m², pow. użytkowa 428,10 m². W budynku znajdują się pomieszczenia zajmowane przez OSP, w tym garaż i świetlice, sklep, zlewnia mleka. Budynek murowany, więźba dachowa drewniana, pokrycie dachowe - płyty azbestowo - cementowe faliste. Stolarka okienna i drzwiowa typowa PCV. Budynek ogrzewany piecami kaflowymi. Oświetlenie wewnętrzne żarowe typowe. W roku 2009 opracowana inwentaryzacja obiektu oraz dokumentacja techniczna przebudowy budynku. 3.4. Budynek Domu Nauczyciela. Budynek podpiwniczony, czterokondygnacyjny, wielorodzinny, rok budowy 1968. Pow. zabudowy 199,0 m². W budynku usytuowanych jest 11 samodzielnych lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 470 m² oraz pomieszczenia przynależne - kotłownia, skład opału, piwnice, pralnia, pomieszczenie po byłej świetlicy. Budynek murowany, stropodach wentylowany, pokrycie dachu - papa termozgrzewalna. Stolarka okienna drewniana typowa, drzwi zewnętrzne drewniane. Budynek ogrzewany jest za pomocą pieca miałowego z podajnikiem szufladowym. Oświetlenie wewnętrzne żarowe typowe. 4. Charakterystyka budynków podana powyżej zawiera orientacyjne dane i nie stanowi podstawy dla sporządzenia audytów i dokumentacji, stanowiących przedmiot zamówienia. 5. Planowany zakres rzeczowy prac termomodernizacyjnych. Projektowane inwestycje polegają na kompleksowej termomodernizacji obiektów (tak by doprowadzić do kompleksowości działań na każdym obiekcie z osobna) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i stanu technicznego każdego z budynków, poprawie standardu użytkowego i przedłużeniu trwałości budynków. Biorąc pod uwagę stan techniczny każdego z obiektów objętych przedmiotowym projektem planowany zakres rzeczowy (uwaga: ostateczny szczegółowy zakres prac termomodernizacyjnych dla każdego obiektu będzie ustalony na podstawie wskazań w opracowanych i audytach energetycznych) obejmował będzie: wykonanie izolacji zewnętrznych/wewnętrznych obiektów (w tym przegród dachowych, przegród naziemnych oraz podziemnych) - zgodnie z zaleceniami audytu; wymianę starych okien i drzwi na stolarkę o dobrej termoizolacyjności wraz z wprowadzeniem w oknach nawiewników higrosterowalnych, które będą regulowały cyrkulacje powietrza; modernizację instalacji c.o. i c.w.u; wymiana instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne spełniające wszystkie normy, wyposażone w żarówki w technologii LED we wszystkich budynkach, roboty towarzyszące w tym m.in.: wymianę instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych, zewnętrznych, parapetów i opierzeń blacharskich, naprawę i przebudowę istniejących kominów, schodów, tarasów; zmiana konstrukcji dachowej i pokrycia dachu budynków, wprowadzenie, tam gdzie to możliwe i uzasadnione, nowych źródeł ciepła np. ogrzewanie geotermalne (pompy ciepła); wprowadzenie instalacji odnawialnych źródeł energii celem ograniczenia zużycia energii (np. ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne). 6. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu, osobno dla każdego obiektu wymienionego w pkt. 3.2. SIWZ, niżej wymienionych opracowań i usług w tym: 6.1. inwentaryzacji stanu istniejącego - 2 egz. w wersji papierowej; 6.2. audytów energetycznych - wykonanych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2009 Nr 43 poz. 346) - 3 egz. w wersji papierowej; 6.3. projektów budowlano-wykonawczych - wykonanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 4 egz. w wersji papierowej, 6.4.przedmiarów robót wykonanych zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - należy wykonać osobno dla każdej branży, po 2 egz. w wersji papierowej - należy wykonać osobno dla każdej branży, po 2 egz. w wersji papierowej; 6.5. kosztorysów inwestorskich - wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, poz. 1389) - osobno dla każdej branży, po 2 egz. w wersji papierowej; 6.6. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - wykonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - 3 egz. w wersji papierowej; 6.7. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) - 4 egz. w wersji papierowej; 6.8. zarchiwizowanie na płytach CD lub DVD kompletnych opracowań, o których mowa w pkt. 6.1.-6.8. w formacie pdf służących do opisu przedmiotu zamówienia jako materiały przetargowe, w zakresie zgodnym ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zarchiwizowane na płycie CD lub DVD materiały przetargowe służące do opisu przedmiotu zamówienia muszą być tożsame z wersją pisemną - 2 szt.; 6.9. złożenie w imieniu Zamawiającego we właściwym organie administracji publicznej wniosków o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych. 7. Wyszczególniona w pkt. 6.1.-6.9. liczba opracowań dotyczy liczby, jaka ma być przekazana Zamawiającemu. Dodatkowe egzemplarze i komplety służące do uzyskania decyzji, uzgodnień, opinii itp. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ilości niezbędnej, wymaganej do ich uzyskania. 8. Informacje dodatkowe: 8.1. Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego przed wszystkimi instytucjami opiniującymi, uzgadniającymi oraz wydającymi decyzje w związku z realizacją umowy na opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów.8.2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: a) pozyska mapy do celów projektowych, b) zabezpieczy obsługę geodezyjną, c) wykona wszystkie pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy potrzebne do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowych, d) uzyska wszystkie warunki, opinie, decyzje i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania opracowań oraz wymagane do uzyskania decyzji administracyjnej będącej pozwoleniem na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 9. Wykonawca przed złożeniem oferty dokona obowiązkowej wizji lokalnej na obiektach wymienionych w pkt 3.2 SIWZ
 8. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 przy ul. Bardowskiego 6 w Ostrowie Wielkopolskim
  Zamawiający: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 przy ul. Bardowskiego 6 w Ostrowie Wielkopolskim. I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp., ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia we właściwym organie dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 przy ul. Bardowskiego 6 w Ostrowie Wielkopolskim. Obiekt znajduje się na działkach nr 49/4, 49/5 50/1, 50/2, 51/5, 57 w Ostrowie Wielkopolskim. I. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9, 2. Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 roku - załącznik nr 10, 3. Audyt oświetlenia wewnętrznego budynku Publicznego Przedszkola nr 14 - załącznik nr 11. II. Inne wymagania: 1. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie. 2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania przez zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji
 9. Opracowanie audytów energetycznych oraz projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne
  Zamawiający: Gmina Czarne, Czarne
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytów energetycznych oraz projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne. 2. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie opracowanie: 1) Audytów energetycznych dla n/w obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Audyty mają zawierać ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych i/lub stropów, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje źródła ciepła z uwzględnieniem możliwości zastosowanie kogeneracji (w przypadku Zespołu Szkół w Czarnem modernizacja węzła ciepła), modernizacje instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizacje wewnętrznych instalacji elektrycznych i oświetlenia wewnętrznego, instalacje systemów monitoringu i zarządzania energią oraz zastosowanie OZE na potrzeby własne obiektów. 2) Projektów budowlano - wykonawczych dla każdego obiektu na podstawie wybranego wariantu realizacyjnego wynikającego z w/w audytów, projekty budowlane muszą zawierać wszystkie roboty konieczne do wykonania całości zadania zgodnie ze Sztuką Budowlaną, Normami i Przepisami Prawa. Projekty budowlano - wykonawcze powinny zawierać między innymi następujące elementy: a) Branża budowlana: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych i/lub stropów, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej itp., dwie propozycje rozwiązań kolorystycznych elewacji; (w przypadku Zespołu Szkół w Czarnem należy przewidzieć rozbiórkę istniejącego magazynu w którym znajduje się obecnie przyłącze co i przeniesienie go do istniejącego pomieszczenia budynku). b) Branża sanitarna: kompleksową modernizacje instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizację źródła ciepła z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji, zastosowanie OZE. c) Branża elektryczna i teletechniczna: modernizacje wewnętrznych instalacji elektrycznych i oświetlenia wewnętrznego, instalacje systemów monitoringu i zarządzania energią, instalacje odgromową + instalacja ppoż. d) Należy uwzględnić przy budynku Zespołu Szkół w Czarnem zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (karta terenu Nr 52, strefa A.29.UO) dotyczące wymagań ochrony konserwatorskiej z uzgodnieniem rozwiązań z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków w Słupsku. 3. Obiekty wchodzące w zakres opracowania: 1) Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarne działka nr 13/15, obręb: 0002-63: a) budynek 3 kondygnacyjny (piwnica, piętro, parter), powierzchnia zabudowy 200 m2 powierzchnia użytkowa budynku 252,95 m2, b) ogrzewanie indywidualne piec na węgiel. 2) Budynek Szkoły Podstawowej w Wyczechach działka nr 10/5, obręb: 0010-Wyczechy: a) budynek w części dwukondygnacyjny pozostała jest jednokondygnacyjna, powierzchnia zabudowy około 610,00 m2, kubatura około 3820,00 m3, powierzchnia użytkowa około 585,00 m2, b) ogrzewanie indywidualne, piec na węgiel. 3) Budynek Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie działka nr 36, obręb: 0004-Krzemieniewo: a) budynek w większej części dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, pozostała część jednokondygnacyjna, powierzchnia zabudowy 580,00 m2, b) ogrzewanie indywidualne, piec na drewno i węgiel. 4) Budynek Świetlicy Wiejskiej w Nadziejewie działka nr 116, obręb: 0006-Nadziejewo: a) budynek parterowy, powierzchnia zabudowy 250,48 m2, b) ogrzewanie indywidualne, piec na węgiel. 5) Budynek Zespół Szkół w Czarnem działka nr 47, obręb: 0002-63: a) budynek w części trzykondygnacyjny pozostała części stara jest czterokondygnacyjny, powierzchnia zabudowy części starej około 715 m2, kubatura części starej około 10117 m3, b) ogrzewanie z sieci miejskiej. 4. Zamawiający dysponuje następującymi opracowaniami: 1) Projekt Techniczny wraz z inwentaryzacją budynek szkoły w Krzemieniewie. 2) Inwentaryzacja architektoniczna starej części szkoły w Czarnem. 3) Rzutami poszczególnych kondygnacji wykonanych na cele ppoż. dla poszczególnych szkół. 4) Operaty szacunkowe zawierające opisy stanu istniejącego oraz inwentaryzacje dla budynku Zespół Szkół w Czarne, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Szkoły Podstawowej w Wyczechach. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Audyty energetyczne dla każdego z 5 obiektów - w 2 ezg. + wersja elektroniczna PDF. 2) Projekty budowlano-wykonawcze dla każdego z 5 obiektów - w 6 egz. + wersja elektroniczna PDF. 3) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWIOR dla każdego z 5 obiektów w 2 ezg. + wersja elektroniczna PDF. 4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych dla poszczególnych obiektów. 6. Wykonawca zobowiązuje się do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 29, co umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dla Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty związane z realizacją budowy, wg dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. W przygotowaniu odpowiedzi Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym. 8. Wszelkie opłaty administracyjne i wydatki ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca wliczył do ceny opracowania przedmiotu umowy. 9. Zamawiający proponuje Wykonawcy przed złożeniem oferty odbycie wizytacji obiektów w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace do opracowania przedmiotu zamówienia. 10. Mapy z usytuowaniem obiektów przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. 11. Dokumentacja fotograficzna obiektów przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ
 10. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz audytu energetycznego dla zadania pn. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadań inwestycyjnych.
  Zamawiający: Gmina Pyskowice, Pyskowice
  Przedmiotem zamówienia było opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz audytu energetycznego dla zadania pn.: Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadań inwestycyjnych.
  1. Dokumentację projektową należy łącznie opracować dla:
  1) Termomodernizacji ścian i stropów budynku.
  2) Modernizacja instalacji c. o. i węzła c.o.
  3) Wymiana drewnianej stolarki okiennej.
  4) Wymiana oświetlenia w w/w budynku z niezbędnymi pracami elektrycznymi.
  5) Montaż żaluzji fasadowych od strony południowej budynku łącznie ze sterowaniem i zasilaniem.
  2. Dokumentację projektową należy opracować dla :
  1) Budowa szybu windy i montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.
  3. Dokumentację projektową należy opracować dla :
  1) Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją i przebudową dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.
  4. Dokumentację projektową należy łącznie opracować dla :
  1) Przebudowa schodów wejściowych do budynku.
  2) Modernizacja i przebudowa wnętrz budynku.
  3) Budowa instalacji elektrycznej, teletechnicznej i komputerowej w skrzydłach budynku UM w Pyskowicach
  4) Kompleksowa przebudowa parteru i I piętra skrzydła wschodniego budynku i części piwnicy, parteru, I piętra i II piętra skrzydła zachodniego budynku, łącznie z komunikacją pionową. W skład powyższych robót wchodzi również budowa instalacji wod. - kan., instalacji elektrycznej, teletechnicznej i komputerowej.
  5) Dostosowanie pomieszczeń do wymogów kancelarii tajnej.
  6) Dostosowanie pomieszczeń do wymogów archiwum łącznie z wyposażeniem w regały i wykonanie projektu komunikacji pionowej pomiędzy pomieszczeniami biurowymi archiwum a magazynem archiwalnym.
  5. Charakterystyka obiektów i parametry techniczne:
  Budynek Urzędu Miejskiego w Pyskowicach składa się z trzech kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej. Źródłem ciepła jest miejska sieć ciepłownicza. Powierzchnia użytkowa 4 031,90 m², kubatura 21 958,0 m³.
  6. Zamówieniem objęte jest:
  1) Opracowanie audytu energetycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr. 43 poz. 346) w ilości - 3 egz.
  2) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku i instalacyjnej budynku.
  3) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1129), obejmującej (wg branż) w ilości - 5 kpl.
  4) Opracowanie projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z póź. zm.) w ilości - 5 kpl.
  5) Opracowanie projektu wykonawczego w ilości 5 kpl.
  6) Opracowanie przedmiaru robót - w ilości 5 kpl., zawierający dodatkową kolumnę dającą możliwość wypełnienia przez oferenta (wg branż).
  7) Opracowanie informacji dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w ilości 5 egz.
  8) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1129) w ilości - 5 kpl.
  9) Opracowanie kosztorysów inwestorskich (wg branż) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 13890 w ilości - 3 kpl. wraz z aktualizacją (wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty odbioru dokumentacji technicznej).
  10) Wykonanie inwentaryzacji do celów projektowych oraz uzyskanie wszelkich dokumentów, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę, w przypadku gdy będzie wymagane.
  11) Złożenie kompletnego wniosku zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Gliwicach lub uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagana.
  12) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.
  13) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć także w wersji elektronicznej w pliku pdf, oraz dwg lub dxt na nośniku płyta CD w ilość - 2 kpl.
  7. Zakres opracowania projektu modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.
  1) Opracowanie projektu termomodernizacji budynku na podstawie opracowanego audytu energetycznego
  2) Roboty budowlane związane z termomodernizacją obejmują między innymi:
  a) docieplenie ścian wraz z wyprawą tynkarską i projektem kolorystyki.
  b) osuszanie części piwnic wraz z izolacją pionową i drenażem wokół części budynku,
  c) wymianę drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
  d) ocieplenie dachów wraz z izolacją,
  e) wymianę parapetów,
  f) wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,
  g) roboty konieczne po pracach budowlanych (malarskie, tynkowe, posadzkarskie, licowanie ścian itp.),
  3) Roboty instalacyjne obejmują między innymi:
  a) wymianę instalacji c.o. w całym budynku łącznie z modernizacją węzła cieplnego.
  b) wymianę oświetlenia w całym budynku na oświetlenie ledowe z uwzględnieniem niezbędnymi pracami elektrycznymi.
  c) wymiana instalacji do gniazd wtykowych, wymiana instalacji komputerowej i telefonicznej.
  d) wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją i przebudową dachu (Lokalizacji ogniw fotowoltaicznych - dach budynku Urzędu Miejskiego).
  e) przebudowa instalacji wod. - ściekowej w całym budynku.
  4) Remont wszystkich pomieszczeń w budynku UM. W Pyskowicach i wymiana stolarki drzwiowej.
  5) Kompleksowa przebudowa parteru i I piętra skrzydła wschodniego budynku i części piwnicy, parteru, I i II piętra skrzydła zachodniego budynku, łącznie z komunikacją pionową. W skład powyższych robót wchodzi również budowa instalacji wod. - kan., instalacji elektrycznej, teletechnicznej i komputerowej.
  6) Dostosowanie pomieszczeń do wymogów kancelarii tajnej.
  7) Dostosowanie pomieszczeń do wymogów archiwum ( łącznie z montażem regałów) i wykonanie projektu komunikacji pionowej pomiędzy pomieszczeniami biurowymi archiwum a magazynem archiwalnym.
  8) Dostosowanie pomieszczeń do wymogów pomieszczeń socjalnych.
  9) Budowa szybu windowego wraz z montażem windy wraz z zasilaniem.
  10) Montaż żaluzji fasadowych od strony południowej budynku wraz ze sterowaniem i zasilaniem.
  8. Zamawiający zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń określały przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, standard i inne istotne elementy).
  9. Przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie w celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, wszystkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszystkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
  10. Przedmiot zamówienia zostanie wykorzystany przez Zamawiającego do pozyskania środków UE w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 DLA PODDZIAŁANIA 4.3.1 Efektywność energetyczna. W ramach przedmiotowego konkursu wskaźnikami obligatoryjnymi dla wszystkich wnioskodawców (wg Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań) są:
  wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
  a) stopień redukcji PM10,
  b) ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej,
  c) ilość zaoszczędzonej energii cieplnej,
  d) zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu,
  wskaźniki produktu:
  1) zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych,
  2) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych.
  W związku z powyższym w projekcie winny być określone w/w wskaźniki.
  Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych.
 11. Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków administracyjnych: nr 63 Komendy NOSG, PSG w Kodniu, PSG w Lubyczy Królewskiej i 2 budynków administracyjnych PSG w Skryhiczynie (sprawa nr 24/15)
  Zamawiający: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Chełm
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków administracyjnych na: nr 63 Komendy NOSG, PSG w Kodniu, PSG w Lubyczy Królewskiej i 2 budynków administracyjnych PSG w Skryhiczynie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy
 12. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i remontu 3 budynków będących własnością Gminy Wisła
  Zamawiający: Gmina Wisła, Wisła
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
  Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i remontu 3 budynków będących własnością Gminy Wisła
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla 3 budynków: Budynku urzędu miejskiego
  pl. Hoffa 3, budynku Beskidu ul. 1 Maja 66, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Jaworniku.
  Sporządzenie wszelkich koniecznych opracowań niezbędnych do uzyskania prawomocnych zezwoleń na realizację
  przedsięwzięcia, wydanych przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, w tym: a) aktualnych
  map z zasobu geodezyjnego, b) ekspertyzy technicznej, w tym dotyczącej stanu fundamentów, wentylacji
  grawitacyjnej, itp. c) projektów budowlanego, wykonawczego, branżowych m.in. instalacji itp. d) uzyskanie
  pozytywnej opinii administratora budynku, w szczególności w zakresie estetyki rozwiązań, e) uzyskanie wszystkich
  uzgodnień, wypisów itp. niezbędnych do uzyskania prawomocnych zezwoleń na realizację przedsięwzięć,
  wydanych przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, f) sporządzenie opracowań
  koniecznych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo
  zamówień publicznych (Dz. U. Nr z 2013r., poz. 907 ze zmianami) i przepisami wykonawczymi, w tym: - projektów
  wykonawczych, - specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych, - przedmiarów robót, -
  kosztorysów inwestorskich (z podziałem na etapy/zakresy uzgodnione z Zamawiającym). g) Zakres rozwiązań projektowych w budynku Urzędu Miejskiego obejmuje m.in.: - aktualizacja audytu energetycznego -działania
  wynikające z audytu energetycznego z roku 2006, w tym: - remont i docieplenie elewacji budynku, - modernizacja
  kotłowni CO z wymianą pieców, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - zmiana przygotowywania c.w.u., np.:
  zastosowanie solarów, pompy ciepła itp., - zmiana oświetlenia na energooszczędne, - jeżeli zajdzie konieczność
  po aktualizacji audytu energetycznego, wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami, - roboty towarzyszące h)
  Zakres rozwiązań projektowych w budynku Beskid obejmuje m.in.: - aktualizacja audytu energetycznego -
  działania wynikające z audytu energetycznego z roku 2006, w tym: - modernizacja kotłowni CO z wymianą pieców,
  - wymiana stolarki okiennej, - ocieplenie budynku wraz z poprawą ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji oraz
  poddasza, - wymiana stolarki drzwiowej (drzwi balkonowe uchylane), - wymiana instalacji c.o., - zmiana
  przygotowywania c.w.u., np.: zastosowanie solarów, pompy ciepła itp., - zmiana oświetlenia na energooszczędne,
  - roboty towarzyszące i) Zakres rozwiązań projektowych w budynku OSP Jawornik obejmuje m.in.: - opracowanie
  audytu energetycznego - działania wynikające z opracowanego audytu energetycznego (docieplenie budynku,
  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników, wymiana kotła), -
  zmiana przygotowywania c.w.u., np.: zastosowanie solarów, pompy ciepła itp., - zmiana oświetlenia na
  energooszczędne, - roboty towarzyszące.
 13. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach przy ul. Powstańców 16, 16 a w Rybniku.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie częściowej termomodernizacji i instalacji c.o. w budynkach przy ul. Powstańców 16 i 16a niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ
 14. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach przy ul. Zebrzydowicka 2 i ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie częściowej termomodernizacji i instalacji c.o. w budynkach przy ul. Zebrzydowickiej 2 i ul. Zgrzebnioka 4 w Rybniku niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
 15. Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego termomodernizacji oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym nr 64 w Barwałdzie Dolnym w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
  Zamawiający: Gmina Wadowice Urząd Miejski, Wadowice
  Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego termomodernizacji oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym nr 64 w Barwałdzie Dolnym w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w ramach którego Zamawiający przewiduje do wykonania: 1 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 64 w Barwałdzie Dolnym 2 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku, w tym: - docieplenie ścian fundamentowych, - docieplenie ścian zewnętrznych od poziomu gruntu, - wymiana stolarki okiennej. 3 Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR). 4 Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na podstawie kompletnego projektu wykonawczego w oparciu o KNR, przy zachowaniu nośników bazy cenowej oraz cen materiałów i sprzętu wg aktualnych cen. Kosztorysy inwestorskie muszą obejmować szczegółowe określenie materiałów ( rodzaj i parametry), a dla materiałów wykończeniowych dodatkowo kolorystykę. 5 Sporządzenie informacji BIOZ 6 Opracowanie audytu energetycznego budynku. Audyt należy opracować w oparciu o Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009r w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego (Dz. U. z 2009r. Nr 43 poz. 346) 7 Oświadczenie o kompletności wykonanej dokumentacji 8 Projektant uzyska we własnym zakresie i na własny koszt materiały wyjściowe do projektowania, w tym: aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych 9 Uzyskanie na koszt Projektanta wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń - jeżeli wymagane i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów
 16. Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych
  Zamawiający: Gmina Nisko, Nisko
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania: 1) Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowosielcu. 2) Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych - Zespołu Szkół nr 3 w Nisku oraz budynku sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podwolinie. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, 2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3) opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót, 4) opracowanie informacji BIOZ, 5) opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją będącą przedmiotem niniejszej umowy, 6) modyfikacja opracowań projektowych na etapie wykonywania robót budowlanych, 7) uzyskanie kompletu decyzji, uzgodnień i opinii, Opracowana dokumentacja musi spełniać wszystkie niezbędne wymagania do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 4. Zakres przedmiotowy zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z zakresem przedmiotowym zadania, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności winna posiadać niezbędne uzgodnienia. 5. Projektant sprawować będzie nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art. 20 ust. 1 pkt 4 ppkt a i ppkt b (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), przy czym koszty sprawowania nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie oferty. 6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 6 do SIWZ. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 8. W zakresie podwykonawstwa zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego
 17. Wykonanie audytów energetycznych dla Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku - część III/2015.
  Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego, Białystok
  Wykonanie audytów energetycznych dla Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku - część III/2015, tj.: Zadanie nr 1 Wykonanie audytów energetycznych wraz z zastosowanie alternatywnych źródeł ciepła (solary, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne itp) dla budynków jn: 1. ul. Waszyngtona 8 o kubaturze: 1.108 m3 2. ul. Dojnowska 80A o kubaturze: 8.539 m3 3. ul. Dojnowska 80B o kubaturze: 8.136 m3 4. ul. Bema 89 D o kubaturze: 4.087 m3 Zadanie nr 2 Wykonanie audytów energetycznych wraz z zastosowanie alternatywnych źródeł ciepła (solary, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne itp) dla budynków jn: 1. ul. Czysta 3 o kubaturze: 2.621 m3 2. ul. Nowowarszawska 32 o kubaturze: 1.579 m3 3. ul. Stawowa 2 o kubaturze: 783 m3 4. ul. Stawowa 2a i 2b o kubaturze: 739,9 m3, 774,7 m3.