Kogo reprezentuje osoba

Stępień Józef

w KRS

Józef Stępień

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Nazwisko:Stępień
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:135 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Yeh Dau-le

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Głuszek Cezary, Kołacz Tadeusz, Machowczyk Małgorzata, Ryniak Małgorzata, Susmanek Leon, Szajn Agnieszka, Wąsiewicz Edward

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojciechowski Artur Maciej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Europejscy Demokraci, Warszawa − KRS 0000651472
 2. Fundacja Biznesowa Idea Partnerstwa, Żerniki Wrocławskie − KRS 0000529034
 3. Fundacja Gallen, Galowice − KRS 0000141562
 4. Fundacja Magnus, Wrocław − KRS 0000246856
 5. Fundacja Ogólnopolska Akcja Budowania Świadomości Finansowej, Wrocław − KRS 0000504731
 6. Fundacja Przyjaźni Polsko-japońskiej Nami, Wrocław − KRS 0000463568
 7. Fundacja Rozwoju Biznesu Inkubator, Wrocław − KRS 0000326337
 8. Fundacja Tacoma, Wrocław − KRS 0000328508
 9. Houseamp;home Project Sp. Z O.O. w Likwidacji, Ligota Piękna − KRS 0000461116
 10. Innect Fee Compass Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000692570
 11. Innect Piotr Buszka Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000349896
 12. Innect Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000361667
 13. Netcom Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000189474
 14. Oneray Investment S.A., Wrocław − KRS 0000329142
 15. Pelmed - Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000236013
 16. Ran- Mann Sp. Z O.O., Ligota Piękna − KRS 0000265319
 17. Rotometal Sp. Z O.O., Świebodzin − KRS 0000672518
 18. Simply Financial Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000118948
 19. Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Powozowe, Albigowa − KRS 0000498647
 20. Surfland Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000186875
 21. Surfland Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000528929
 22. Surfland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnościa Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000312375
 23. Tacoma Polska Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000142105

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Biuro i Szkoła Cezas Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000071663
 2. Bnp Paribas Group Service Center S.A., Warszawa − KRS 0000022784
 3. Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A., Wrocław − KRS 0000311116
 4. Centrum Wspierania Projektów Europejskich Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000139676
 5. Credit Agricole Bank Polska S.A., Wrocław − KRS 0000039887
 6. Credit Agricole Polska S.A., Wrocław − KRS 0000010746
 7. D Tb System Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Milicz Sławoszowice − KRS 0000007769
 8. European Brakes And Chassis Components Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000251842
 9. Fundacja Edukacji Międzynarodowej, Wrocław − KRS 0000041253
 10. Fundacja Haskala, Toruń − KRS 0000364466
 11. Gbt Polska Sp. Z O.O., Rogowiec − KRS 0000302230
 12. Haw Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000567833
 13. Innovation Technology Group S.A., Wrocław − KRS 0000021315
 14. Instytut Projektów Komercyjnych M. Kotowska i Spółka Sp. J., Wrocław − KRS 0000091027
 15. Jto Finance Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000170651
 16. Lob S.A., Leszno − KRS 0000174621
 17. M - Apartament Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000114576
 18. Narodowa Centrala Windykacji Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000025170
 19. Oney Polska S.A., Warszawa − KRS 0000204413
 20. Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej, Zielona Góra − KRS 0000239621
 21. Przedsiębiorstwo Budownictwa i Produkcji Konstrukcji Stalowych Westbud-1 Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000187996
 22. Przedsiębiorstwo Budownictwa, Usług i Handlu Westbud - Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000122947
 23. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Saba Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000185924
 24. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Surfland Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000052650
 25. Skymax - Polska Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000014840
 26. Ssk Rail Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000601066
 27. Surfland Systemy Komputerowe S.A., Wrocław − KRS 0000023205
 28. Totalmoney.pl Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000045348
 29. Ultimo S.A., Wrocław − KRS 0000448234
 30. Unitek Polska Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000030300
 31. Uzdrowisko Lądek - Długopole S.A., Lądek-zdrój − KRS 0000067163
 32. Westbud Polska - Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000184147
 33. Whirlpool Polska S.A., Wrocław − KRS 0000025866
 34. Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Wrocław − KRS 0000161781

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Wykonanie i wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Informacją (EZD + hurtownia danych) we Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Informacją (EZD + hurtowania danych) wraz z przeprowadzeniem szkolenia we Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ. Przedmiot zamówienia obejmuję miedzy innymi: 1.1. Wykonanie dzieła polegającego na wdrożeniu Elektronicznego Systemu Zarządzania Informacją (ESZI) w tym: a. Przygotowania Projektu Wykonawczego zgodnie z wytycznymi oraz zakresem opisanym w OPZ stanowiącym część II SIWZ, na podstawie którego zostanie wykonane Wdrożenie Systemu; b. Zaimplementowania Systemu zgodnie z odebranym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym c. Zainstalowania i skonfigurowania Systemu na Infrastrukturze Zamawiającego zapewnionej przez Zamawiającego oraz w wyznaczonym przez Zamawiającego środowisku d. Kompleksowego przetestowania poprawności działania Systemu, w tym również przygotowania planu testów oraz scenariuszy testowych według których Zamawiający będzie mógł przeprowadzać testy Systemu zgodnie z postanowieniami Projektu Wykonawczego e. Przygotowania i przeprowadzenia szkoleń wybranych Użytkowników Systemu zgodnie z Projektem Wykonawczym f. Sprawnego wdrożenia produkcyjnego i uruchomienia produkcyjnego Systemu g. Dostarczenia pełnej Dokumentacji technicznej, organizacyjnej, użytkowej i powykonawczej zrealizowanych usług i wykonanego Systemu zgodnie z Projektem Wykonawczym 1.2. Udzielenie gwarancji na prawidłowe działanie Systemu w okresie Gwarancji na warunkach wskazanych w Umowie; 1.3. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Produktów wskazanych w Umowie, na warunkach i zasadach wskazanych w Umowie, a także zapewnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji na korzystanie z Produktów wskazanych w Umowie, w zakresie oraz na zasadach opisanych szczegółowo w Umowie; 1.4. Świadczenie usług Rozwoju Systemu przez czas oraz na zasadach opisanych szczegółowo w Umowie; Realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie Wdrożenia prowadzona będzie z podziałem na następujące Fazy i Etapy: Faza I – „Projektowanie”, w ramach której Wykonawca ma przygotować Projekt Wykonawczy Systemu, Faza II – „Wdrożenie” Systemu, która obejmuje następujące po sobie kolejno Etapy: Etap 1 – „Implementacja Systemu”, w ramach którego Wykonawca zgodnie z Projektem Wykonawczym oraz OPZ stworzy System, przetestuje go samodzielnie przed przekazaniem Zamawiającemu oraz sporządzi odpowiednią Dokumentację wskazaną w Projekcie Wykonawczym oraz OPZ i przekaże ją Zamawiającemu wraz z nośnikiem optycznym, na którym zapisany będzie System, Etap 2 – „Instalacja i konfiguracja Systemu”, w ramach którego Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje na Infrastrukturze Zamawiającego System i przekaże go Zamawiającemu celem przeprowadzenia testów Systemu, a także Naprawi Wady Systemu zgłoszone w trakcie Procedury Odbioru przeprowadzonej w ramach Etapu 2, jak również sporządzi odpowiednią Dokumentację wskazaną w Projekcie Wykonawczym oraz OPZ i przekaże ją Zamawiającemu. Etap 3 – „Wdrożenie produkcyjne Systemu”, w ramach którego Wykonawca, przy współpracy z Zamawiającym, wdroży System odebrany przez Zamawiającego w Etapie 2 na Infrastrukturze Zamawiającego w środowisku produkcyjnym oraz Naprawi Wady Systemu zgłoszone w trakcie Procedury Odbioru przeprowadzonej w ramach Etapu 3, a także sporządzi odpowiednią Dokumentację wskazaną w Projekcie Wykonawczym oraz OPZ i przekaże ją Zamawiającemu. Etap 3 obejmuje również przetestowanie poprawności działania Systemu oraz przygotowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń dla wyznaczonych przez Zamawiającego Użytkowników Systemu, na zasadach szczegółowo opisanych w OPZ oraz w przyjętym i zaakceptowanym przez Zamawiającego Projekcie Wykonawczym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część II SIWZ – OPZ
 2. Dostawa wsparcia technicznego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, Wrocław
  Dostawa wsparcia technicznego na minimum 12 miesięcy dla: 1. środowiska GWAVA reload (250 skrzynek) oraz GWAVA Retain (250 skrzynek), 2. systemu Netsight (licencja na 10 urządzeń), 3. macierzy IBM Storwize V7000 (wraz ze wsparciem wstecznym oraz przeglądem zerowym), 4 urządzenia Barracuda NG Firewll F600 oraz Barracuda Email Security Gateway 400
 3. Komputer dla nauczyciela
  Zamawiający: Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r.) 3 szt. notebooka – dalej „komputer” – na potrzeby nauczyciela. Komputer musi posiadać system operacyjny, oprogramowanie producenta oraz stację dokującą posiadającą możliwość ładowania komputera podczas pracy.
 4. Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia do 3 pracowni cyfrowych w podziale na 2 zadania: meble (Zadanie nr 1) oraz sprzęt komputerowy (zadanie nr 2) dla PSP nr 1, PSP nr 2 i PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
  Zamawiający: Gmina Jelcz-Laskowice, Jelcz-Laskowice
  Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia do 3 pracowni cyfrowych w podziale na 2 zadania: meble (Zadanie nr 1) oraz sprzęt komputerowy (zadanie nr 2) dla PSP nr 1, PSP nr 2 i PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram dostawy przedmiotu umowy w konsultacji z Zamawiającym i dyrektorami szkół. Dostawa przedmiotu umowy możliwa jest w dniach i godzinach pracy szkół. 3) Dostarczone do szkół wyposażenie musi być nowe, kompletne, wolne od wad i posiadać prawem wymagane certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności CE itp. 4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko wyposażenie w miejsce dostawy oraz we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dokonać jego montażu. 5) Dostawa obejmuje transport wyposażenia do Szkół oraz rozładunek, wniesienie do wskazanych pomieszczeń, sprawdzenie oraz montaż. Koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu obciążają Wykonawcę. 6) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy. 7) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw, własności intelektualnej i przemysłowej w tym praw autorskich, patentów. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty. 8) Dostarczone wyposażenie powinno posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że są całkowicie bezpieczne i w pełni odpowiadają wymogom stawianym produktom dla dzieci oraz dopuszczone są do użytku przez dzieci w placówkach szkolnych. 9) Wskazanie nazw zwyczajowych w zamieszczonych elementach opisu wyposażenia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone w zamówieniu . 10) Odbiór dokonany zostanie na podstawie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Protokół zostanie podpisany po dostawie i uruchomieniu sprzętu oraz wykonaniu wszystkich wymaganych przez Zamawiającego testów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”

 5. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, Kłodzko
  dostawy informatyczne
 6. Dostawa sprzętu informatycznego dla Izby Skarbowej w Zielonej Górze
  Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Zielona Góra
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Izby Skarbowej w Zielonej Górze.
  2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 7 części oznaczonych cyframi rzymskiemu.
  1) Część I zamówienia – sprzęt stacjonarny
  2) Część II zamówienia – urządzenie drukujące
  3) Część III zamówienia - pamięci
  4) Część IV zamówienia – baterie do UPS
  5) Część V zamówienia – elementy sieciowe
  6) Część VI zamówienia – oprogramowanie specjalistyczne
  7) Część VII zamówienia – urządzenie drukujące
 7. Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia: meble oraz sprzęt komputerowy dla ZSP nr 10 ( SP nr 27 ) oraz ZSP nr 11 ( SP nr 53 ) w podziale na 2 zadania w ramach projektu. „ Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe” planowanego do współfinansowania ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (działanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF
  Zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem
  zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia: meble oraz sprzęt komputerowy dla ZSP nr 10 (
  SP nr 27 ) oraz ZSP nr 11 ( SP nr 53 ) w podziale na 2 zadania w ramach projektu. Wyposażenie wrocławskich
  szkół w pracownie przedmiotowe planowanego do współfinansowania ze środków EFRR w ramach Regionalnego
  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020
  (działanie 7.1.2 Inwestycje w edukację
  przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF. CPV 391600001,
  302133008.
  1.1. W przypadku
  otrzymania dofinansowania projektu usługa
  będzie współfinansowana Europejskiego Funduszu Rozwoju
  Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 20142020)
  2. Termin realizacji
  zamówienia: 23.12.2016r. w tym dostawa mebli do 09.12.2016r. 3.Dostarczone do szkół wyposażenie musi być
  nowe, kompletne, wolne od wad i posiadać prawem wymagane certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności CE itp.
  Przy dostawie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć instrukcje obsługi w języku polskim. 4. Wykonawca
  zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko wyposażenie w miejsce dostawy oraz we wskazanym przez
  Zamawiającego miejscu dokonać jego montażu. 5. Dostawa obejmuje transport wyposażenia do Szkół oraz rozładunek, wniesienie do wskazanych pomieszczeń, sprawdzenie oraz montaż. Koszty ubezpieczenia przedmiotu
  zamówienia na czas transportu obciążają Wykonawcę. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem
  Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia. Przez wadę fizyczną rozumie się w
  szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą
  Wykonawcy. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu
  zamówienia, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw, własności
  intelektualnej i przemysłowej w tym praw autorskich, patentów. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu
  zamówienia Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest zobowiązany
  do zwrotu otrzymanej kwoty. 8. Dostarczone wyposażenie powinno posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa
  poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że są całkowicie
  bezpieczne i w pełni odpowiadają wymogom stawianym produktom dla dzieci oraz dopuszczone są do użytku
  przez dzieci w placówkach szkolnych. 9. Wskazanie nazw zwyczajowych w zamieszczonych elementach opisu
  wyposażenia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. dopuszcza się możliwość
  przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich
  samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca,
  który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy,
  spełniają wymagania określone w zamówieniu . 10. O planowanej dostawie przedmiotu umowy Wykonawca jest
  zobowiązany powiadomić drogą elektroniczną ( email
  ) Zamawiającego min. 2 dni robocze przed planowaną
  dostawą. UWAGA: Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:0017:
  00 i tylko w tym czasie
  możliwa będzie dostawa przedmiotu umowy. 11. Odbiór dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego.
  Protokół zostanie podpisany po dostawie i uruchomieniu sprzętu oraz wykonaniu wszystkich
  wymaganych przez Zamawiającego testów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 8. usługi i dostawy informatyczne
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, Kłodzko
  świadczenie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku usług i dostaw informatycznych, w zakresie:
  Zadanie I: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek;
  Zadanie II: Przedłużenie okresu gwarancyjnego infrastruktury serwerowej;
  Zadanie III Przedłużenie okresu subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe;
  Zadanie IV: Rozbudowa systemu prezentacji informacji;
  Zadanie V: Dostawa aktywnych urządzeń sieciowych wraz z wykonaniem zamiany
  konfiguracji sieci LAN i konfiguracji serwerów;
  Zadanie VI: Dostawa komputera przenośnego
 9. Przedłużenie wsparcia producenta na oprogramowanie IBM Tivoli Storage Manager
  Zamawiający: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przedłużenie wsparcia na oprogramowanie IBM Tivoli Storage Manager (Software Maintenance) w ramach programu Passport Advantage (nr klienta IBM 548592, nr umowy 127258).
  Symbol Produkt Ilość Zamawiający posiada ważną licencję do:
  1 2 3 4
  E029ELL IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal 872 31-12-2016
  E028WLL IBM Tivoli Storage Manager for Databases 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal 50 31-12-2016
  E029ILL IBM Tivoli Storage Manager Storage Area Networks 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal 236 31-12-2016
  E02B6LL IBM Tivoli Storage Manager for Mail 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal 40 31-12-2016
  Na wszystkie licencje daty graniczne obowiązywania usługi wsparcia to:
  • datą początkową przyjmuje się dzień następujący po zakończeniu obowiązywania dotychczasowej licencji (kolumna 4),
  • datą końcową jest 31-12-2017

  Na usługę utrzymania oprogramowania (Software Maintenance) składają się dwa elementy o cechach określonych poniżej:
  Oprogramowanie:
  a) dotyczy wymienionych w ust. 1 zakupionych licencji na oprogramowanie,
  b) posługuje się autoryzacją w celu dostępu do nowych wydań oraz wersji produktów (Wykonawca zobowiązuje się do współpracy/pomocy w zakresie uzyskania przez Zamawiającego dostępu do usług wymagających autoryzacji, a świadczonych przez producenta oprogramowania),
  c) umożliwia dostęp do witryny wsparcia oprogramowania w ramach Passport Advantage w celu uzyskania uaktualnień oprogramowania,
  d) obejmuje dostarczanie Klientowi, na jego żądanie, aktualizacji Programów (w tym nowych wersji i wydań) ogłoszonych w okresie obowiązywania umowy, w miarę ich udostępniania na rynku,
  e) obejmuje okresowe dostarczanie nośników z nowymi wersjami/wydaniami programów.
  Wsparcie techniczne:
  a) dostęp do wsparcia technicznego IBM dla pracowników służb informatycznych (nie użytkowników końcowych), które obejmuje m.in.:
  - udzielanie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące krótkotrwałej instalacji, używania i konfiguracji;
  - bezpośrednie konsultacje telefoniczne z inżynierem IBM dotyczące bieżących problemów związanych z kodem;
  - analiza informacji diagnostycznych mająca na celu określenie przyczyny problemu, np. pomoc w interpretacji dokumentacji problemów związanych z instalacją lub kodem,
  - w przypadku znanych defektów oprogramowania, przekazywanie informacji o sposobie ich usunięcia lub obejścia, a także udzielanie pomocy w uzyskaniu poprawek, do otrzymania, których Klient jest uprawniony w ramach posiadanej licencji.
  b) dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego w czasie podstawowego okresu dostępności Centrum Wsparcia dla Oprogramowania IBM (8: 00-17: 00), z czasem odpowiedzi 2 godziny,
  c) w przypadku problemów o Pierwszym Poziomie Istotności IBM udziela asysty przez pełny okres dostępności 24 godziny na dobę i przez wszystkie dni w roku. W Rozszerzonym Okresie Dostępności (wszystkie godziny poza Podstawowym Okresem Dostępności) IBM będzie udzielać odpowiedzi tylko na te zgłoszenia serwisowe, które Klient określi, jako Krytyczne Problemy Klienta, i dołoży wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch godzin. Krytyczny Problem Klienta oznacza problem, który powoduje zatrzymanie procesów biznesowych w środowisku operacyjnym i dla którego Klient nie zna rozwiązania (ang. critical problem, system down),
  d) nieprzerwany i nieograniczony dostęp do zasobów elektronicznych, baz „samopomocy”, FAQ, baz wiedzy i innych.

 10. Dostawa sprzętu serwerowego i komputerowego waz z tabletami i oprogramowaniem
  Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Dostawa sprzętu serwerowego i komputerowego wraz tabletami i oprogramowaniem:
  1)Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem
  2)Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
  3)Dostawa podzespołów serwerowych, tabletów i oprogramowania
 11. Dostawa projektorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej
  Zamawiający: Politechnika Częstochowska, Częstochowa
  Dostawa projektorów - 2 sztuki dla WIPiTM, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ;
  Dostawa projektora 3LCD FHD z ekranem stojącym dla Działu Nauczania, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ;
  Dostawa 6 szt. projektorów instalacyjnych + 2 szt. lamp zapasowych dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ
 12. Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych
  Zamawiający: Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych.
  Zamówienie obejmuje pięć części:
  Część nr I.
  Dostawa komputera przenośnego (notebooka) - 1 szt
  Część II.
  Dostawa nagrywarki zewnętrznej DVD - 2 szt
  Część III.
  Dostawa zasilaczy do komputera - 10 szt
  Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie części nr III zamówienia zawarte są w załączniku nr 1c.
  Część IV.
  Dostawa płyt CD-R 700MB pakowanych po 50 szt. na szpuli - 100 opakowań
  Część V.
  Dostawa myszy komputerowej bezprzewodowej i klawiatury bezprzewodowej (komplet) - 25 szt.
 13. Dostawa sprzętu IT i oprogramowania dla Urzędu Gminy Kobierzyce w roku 2015
  Zamawiający: Gmina Kobierzyce, Kobierzyce
  Przedmiotem zamówienia będzie dostawa sprzętu IT i oprogramowania dla Urzędu Gminy Kobierzyce w podziale na 5 zadań dla których dopuszczone zostanie składanie ofert częściowych :
  Zadanie 1. - Konsola rackowa z 16 portowym przełącznikiem KVM
  Zadanie obejmuje:
  1.1. Dostarczenie konsoli rackowej (do lokalnego i zdalnego zarządzania serwerami w pomieszczeniu serwerowni)
  Zadanie 2 - Dostawa stosu 4 zarządzalnych przełączników (switchy)

  Zadanie obejmuje:
  2.1. Dostarczenie stosu 4 zarządzalnych przełączników sieciowych (switchy) z dodatkowymi akcesoriami
  Zadanie 3 - Dostawa systemów operacyjnych i licencji dostępowych dla eksploatowanych serwerów.

  Zadanie obejmuje:
  Dostarczenie oprogramowania wymienionego W SIWZ
  Zadanie 4 - Dostawa urządzenia UTM. Na realizację zadania składać się będzie dostarczenie fizycznego urządzenia Fortigate i towarzyszących mu usług wsparcia o cechach wymienionych w SIWZ
  Zadanie 5 - Dostawa aktualizacji/odnowień i dodatkowych licencji eksploatowanego oprogramowania do zarządzania środowiskiem stacji roboczych i serwerów

  Zadanie obejmuje:
  Dostarczenie licencji oprogramowania wymienionego w SIWZ i nośników instalacyjnych (standardowych lub elektronicznych)
 14. Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z podziałem na części
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń
  Zakup oprogramowania, akcesoriów i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z podziałem na części/Pakiety A-C, zgodnie z SIWZ i jej załącznikami
 15. Dostawa komputerów typu All-in-One
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Dostawa komputerów typu All-in-One - 20 sztuk. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do siwz
 16. Wyposażenie serwerowni głównej i zapasowej - dostawa i instalacja obudowy serwerów, serwerów, macierzy dyskowej oraz oprogramowania
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Wyposażenie serwerowni głównej i zapasowej - dostawa i instalacja obudowy serwerów, serwerów, macierzy dyskowej oraz oprogramowania. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do siwz
 17. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń
  Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z podziałem na Pakiety A-I, zgodnie z SIWZ i jej załącznikami
 18. dostawy i świadczenie usług informatycznych
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, Kłodzko
  dostawy i świadczenie usług na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy
  w Kłodzku w zakresie:
  Zadanie I: dostawa aktywnych urządzeń sieciowych;
  Zadanie II: przedłużenie okresu gwarancyjnego na posiadane produkty marki Hewlett- Packard;
  Zadanie III: dostawa akcesoriów komputerowych
 19. dostawa komputerów
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, Kłodzko
  dostawa do Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku komputera przenośnego - szt.1 oraz komputerów stacjonarnych - szt. 10
 20. DOSTAWA WYPOSAŻENIA IT DLA BUDYNKU WROCŁAWSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNEGO WROCŁAWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO
  Zamawiający: Wrocławski Park Technologiczny S.A., Wrocław
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia IT dla budynku Wrocławskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego Wrocławskiego Parku Technologicznego
  2) Przedmiot zamówienia podzielono na pakiety: Pakiet 1 - Komputery i zasilacze
  Pakiet 2 - Urządzenie wielofunkcyjne Pakiet 3 - Totem Pakiet 4 - Zestaw do wideokonferencji Pakiet 5 - Bezprzewodowy punkt dostępowy
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Części III
  SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w Tabelach cen
 21. Dostawa akcesoriów komputerowych oraz sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Wrocław
 22. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Toruńskiego, Toruń
 23. Dostawa licencji, akcesoriów komputerowych oraz urządzenia biurowego.
  Zamawiający: Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Wrocław
 24. E-karta - zakup i wymiana serwerów.
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
 25. Dostawa sprzętu informatycznego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 26. ZAKUP KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
  Zamawiający: Urząd Miejski Oława, Oława
 27. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Świdnicy
  Zamawiający: Prezydent Miasta Świdnicy, Świdnica
 28. Zakup i dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym Windows 7 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, Katowice
 29. Wykonanie usługi naprawy 1 sztuki macierzy Dell MD 3000 i ST
  Zamawiający: Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Wrocław
 30. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1- zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wrocław
 31. Dostawa sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Gliwicach (z podziałem na zadania)
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, Gliwice
 32. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Tychy
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
 33. Dostawa akcesoriów do komputera tj. pamięci RAM do serwerów w ilości 16 szt. wraz z usługą instalacji w/w podzespołów przez Dostawcę w siedzibie Zamawiającego
  Zamawiający: Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Wrocław
 34. Dostawa sprzętu komputerowego
  Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
 35. Dostawa wraz z montażem urządzeń komputerowych i klimatyzatora do budynku komunalnego w Wiszni Małej
  Zamawiający: Gmina Wisznia Mała, Wisznia Mała
 36. dostawa sprzętu informatycznego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, Kłodzko
 37. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH
  Zamawiający: Powiat Gliwicki, Gliwice
 38. ROZBUDOWA SYSTEMU SERWERÓW WG PAKIETÓW 1 - 4
  Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
 39. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1
  Zamawiający: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wrocław
 40. Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu
  Zamawiający: Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu, Wrocław
 41. Dostawa komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, Wałbrzych
 42. ZP/06/2013
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Strzelin
 43. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Tychy
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
 44. Dostawa serwera, urządzeń drukujących, oprogramowania oraz polis serwisowych
  Zamawiający: Gmina Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie
 45. Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie 5 zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Miasto Świdnica, współfinansowanego ze środków UE - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
  Zamawiający: Prezydent Miasta Świdnicy, Świdnica
 46. Dostawa sprzętu sieciowego, komputerowego, archiwizującego, oprogramowania do wirtualizacji i urządzenia Firewall z możliwością składania ofert częściowych
  Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
 47. Dostawa sprzętu informatycznego oraz wykonanie okablowania logicznego i zasilania elektrycznego sieci komputerowej w budynku administracyjnym RZGW we Wrocławiu przy ul. Braci Gierymskich 149a
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
 48. Modernizacja obejmująca zakup części i podzespołów, ich montaż i uruchomienie w 167 zestawach komputerowych w mieszkaniach Beneficjentów Ostatecznych na terenie miasta Świdnicy w ramach projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Miasto Świdnica współfinansowanego ze środków UE - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Świdnicy, Świdnica
 49. dostawa sprzetu komputerowego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Świdnica
 50. Zadanie 1: Rozbudowa macierzy dyskowej oraz modernizacja sieci LAN. Zadanie 2: Zakup urządzenia SonicWall. Zadanie 3: Zakup serwera na potrzeby RSIP.
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
 51. Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Świdnica
 52. Dostawa serwerów oraz zasilaczy awaryjnych UPS z możliwością składania ofert częściowych
  Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
 53. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNOŚĆ, POSTĘP, INTEGRACJA - ROZWÓJ BACK-OFFICE W STAROSTWIE POWIATOWYM W GLIWICACH
  Zamawiający: Powiat Gliwicki, Gliwice
 54. Zakup tonerów do drukarki typ HP Laser Jet CP 1525n oraz karty sieciowej HP HBA QMH2572 8 Gb Fibre Channel.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 55. Dostawa sprzętu informatycznego dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w ramach projektu SIS, VIS, Biometria oraz System Pobyt gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE
  Zamawiający: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wrocław
 56. Zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby UM
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
 57. Zakup sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW w Głuchołazach, Głuchołazy
 58. NA ZAKUP: SERWERA, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA - PAKIETY
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 59. Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby UM Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie 1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Zadanie 2. Zakup i dostawa skanera wielkoformatowego. Zadanie 3. Zakup i dostawa kserokopiarek. Zadanie 4. Zakup i dostawa serwera.
  Zamawiający: Miasto Rybnik, Rybnik
 60. Dostawa serwerów, urządzeń sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz systemów operacyjnych
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, Wałbrzych
 61. dostawa sprzętu informatycznego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, Kłodzko
 62. ZP/12/2012
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Strzelin
 63. dostawa sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Świdnica
 64. Dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
  Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
 65. Monitoring przeciwpowodziowy na obiektach hydrotechnicznych będących w administracji RZGW we Wrocławiu wraz z automatyzacją niezbędnej infrastruktury- etap II - aranżacja pomieszczenia Centrum Operacyjnego we Wrocławiu - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
 66. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH
  Zamawiający: Powiat Gliwicki, Gliwice
 67. Monitoring przeciwpowodziowy na obiektach hydrotechnicznych będących w administracji RZGW we Wrocławiu wraz z automatyzacją niezbędnej infrastruktury- etap II- aranżacja pomieszczenia Centrum Operacyjnego we Wrocławiu - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
 68. Zakup licencji umożliwiających bezpłatne użyczenie oprogramowania wraz z zakupionym już sprzętem osobom trzecim tj. Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębocice
  Zamawiający: Gmina Grębocice, Grębocice
 69. Dostawa serwerów, skanerów, drukarek, urządzeń klasy UTM wraz z przełącznikiem sieciowym, komputerów stacjonarnych, akcesoriów komputerowych oraz tonerów - 7 części, na potrzeby Urzędu Miasta Częstochowy
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 70. ZP/09/2012
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Strzelin
 71. Dostawa oprogramowania, UPS i akcesoriów komputerowych.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4229, Wrocław
 72. Dostawa sprzętu komputerowego dla Nadleśnictwa Świętoszów
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świętoszów, Świętoszów
 73. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA - części. POSTĘPOWANIE NR AC/BZP/85/2012
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska, Wrocław
 74. Dostawa sprzętu komputerowego dla Nadleśnictwa Bytnica
  Zamawiający: Nadleśnictwo Bytnica, Bytnica
 75. WNZKŚ.2420.12.2012
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wrocław
 76. Monitoring przeciwpowodziowy na obiektach hydrotechnicznych będących w administracji RZGW we Wrocławiu wraz z automatyzacją niezbędnej infrastruktury - etap II - aranżacja pomieszczenia Centrum Operacyjnego we Wrocławiu
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
 77. dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usługi pogwarancyjne - dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, Nowa Sól
 78. Dostawa sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Świdnica
 79. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz dostawa i instalacja oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Świdnicy
  Zamawiający: Prezydent Miasta Świdnicy, Świdnica
 80. Dostawa osprzętu komputerowego.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 81. Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobierzyce
  Zamawiający: Gmina Kobierzyce, Kobierzyce
 82. dostawa macierzy dyskowej i zasilacza awaryjnego oraz wdrożenie usługi katalogowej MS Active Directory
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku, Kłodzko
 83. Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, Bełchatów
 84. Sprzęt sieciowy dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław
 85. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA.ZP/PN/55/11/EI
  Zamawiający: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Wrocław
 86. dostawa sprzętu komputerowego
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Świdnica
 87. dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, Nowa Sól
 88. Dostawa serwerów i sprzętu komputerowego dla Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
  Zamawiający: Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
 89. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wrocław
 90. Dostawa urządzeń sieciowych. Oznaczenie sprawy: OZ/D/179/HP/11
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
 91. TZP/2-23/233/69/11 Zakup i dostawa monitorów i drukarek laserowych
  Zamawiający: Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Opole
 92. W12/ZP-7/2011
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Wrocław
 93. Dostawa urządzeń sieciowych, zasilaczy bezprzerwowych i szafy telekomunikacyjnej dla RZGW we Wrocławiu
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
 94. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz dostawa i instalacja oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Świdnicy
  Zamawiający: Prezydent Miasta Świdnicy, Świdnica
 95. ZPD 21/2011
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
 96. Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław
 97. serwer i monitor
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Pleszew
 98. ZPD9/2011
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
 99. Dostawa serwera, komputerów osobistych,urządzeń sieciowych,urządzeń wielofunkcyjnych,oprogramowania antywirusowego,systemów operacyjnych oraz wykonanie usług wdrożenia oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, Wałbrzych
 100. DOSTAWA SPRZĘTU BIUROWEGO, KOMPUTEROWEGO I URZĄDZEŃ SIECIOWYCH NA POTRZEBY WSOWL W 2010 r. nr sprawy 45/PN/2010
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław
 101. Rozbudowa systemu serwerów (HP BLADE, HP EVA, HP SAN)
  Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław

Inne osoby dla Stępień Józef (32 osoby):