Kogo reprezentuje osoba

Stępień Kazimierz Stanisław

w KRS

Kazimierz Stanisław Stępień

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Kazimierz
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Stępień
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Grodzisk Mazowiecki (Mazowieckie)
Przetargi:137 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dubieleska Teresa, Koźbiał Andrzej Albin, Marek Radosław, Marek Zenon Marcin, Piekacz Tadeusz Edward, Zakrzewska Magdalena Katarzyna, Zygier Janusz Tadeusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wiśniewski Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pks W Grodzisku Mazowieckim Sp. Z O.O., Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000284286
 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Gostyninie Sp. Z O.O., Gostynin − KRS 0000294972
 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Grodzisku Maz. Sp. Z O.O., Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000165404
 4. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Kutnie Sp. Z O.O., Kutno − KRS 0000318830
 5. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Skierniewicach Sp. Z O.O., Skierniewice − KRS 0000226030
 6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-inżynieryjnych Prdi S.A., Mława − KRS 0000113224
 7. R.marek i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Brwinów − KRS 0000545590

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Apteka Mgr Farm. Karolina Fryzowska-stępień Sp. J., Podkowa Leśna − KRS 0000105369
 2. Arche Restauracje Sp. Z O.O., Łochów − KRS 0000317505
 3. Centrum Informatyki Zeto-zowar S.A., Warszawa − KRS 0000042729
 4. Elmet Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000065613
 5. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Międzyrzecu Podlaskim Sp. Z O.O., Międzyrzec Podlaski − KRS 0000302534
 6. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej W Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki − KRS 0000045025
 7. Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Maryninek Ii W Brwinowie, Brwinów − KRS 0000187001

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. na dostawę paliw silnikowych do pojazdów silnikowych i maszyn roboczych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o. o.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o., Chrzanów Duży
  oleju napędowego w ilości ok 175.000 dm³ spełniającego następujące wymagania benzyny bezołowiowej w ilości ok 9.000 dm³ o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95
 2. Najem 3 sztuk używanych autobusów miejskich niskopodłogowych, "solo".
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji, Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia jest najem 3 sztuk używanych autobusów miejskich
  niskopodłogowych, solo - w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ.
 3. Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego na linii 900 na terenie Dzielnicy Białołęka
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r., usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej nr 900 obsługującej teren Dzielnicy Białołęka, w liczbie 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy) +5%/-20% (plus pięć/ minus dwadzieścia) wozokilometrów. Usługi świadczone będą na trasie: Dom Samotnej Matki (ul. Chlubna) – Chlubna – Czajki – Przylesie – Animuszu – Prząśniczek – Modlińska – POETÓW 02 (powrót: Modlińska – Prząśniczek) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy wraz z załącznikami.

 4. Zapewnienie usług transportowych studentom Politechniki Warszawskiej w dniach 26-27.11.2016 (część I) oraz 16-18. 12.2016 (część II).Nr postępowania: ZP/U/KK/65/2016
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: Zapewnienie usług transportowych studentom Politechniki Warszawskiej w dniach 26-27.11.2016 (część I)
  oraz 16-18. 12.2016 (część II)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 6.
 5. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA RZECZ GMINY NADARZYN, ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY NADARZYN NA TERENIE GMINY NADARZYN I GMINY BRWINÓW
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób, stanowiące połączenie Gminy Nadarzyn z m. Pruszków, w następującym zakresie: 1)20 km/1 kurs - 12 kursów dziennie (Pruszków) – Trasa na terenie Gminy Nadarzyn i Gminy Brwinów 8 km; 2)9,4 km/1 kurs – 5 kursów dziennie (Walendów) – Trasa na terenie Gminy Nadarzyn 9,4 km Usługi świadczone będą na trasie:1)w kierunku Nadarzyn - Pruszków: a. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) – Pl. Poniatowskiego 01, b. Nadarzyn (ul. Pruszkowska) – Lipowa, c. Strzeniówka (ul. Pruszkowska) – Jodłowa, d. Kanie (ul. Pruszkowska),e. Nowa Wieś (ul. Główna) – WKD, f. Pruszków (Os. Staszica) – Jasna 01,g.Pruszków Pułaskiego 02, h. Pruszków Moniuszki 01 (NŻ),i. Pruszków Pałacyk Sokoła (NŻ), j. Pruszków (ul. Sienkiewicza) – PKP.2)w kierunku Pruszków - Nadarzyn: a. Pruszków (ul. Sienkiewicza) – PKP, b. Pruszków - Urząd Skarbowy 2 c. Pruszków –rondo ks. J. Popiełuszki 01d.Pruszków (Os. Staszica) – Jasna 02,e.Nowa Wieś (ul. Główna) – WKD, f. Kanie (ul. Pruszkowska), g. Strzeniówka (ul. Pruszkowska) – Jodłowa, h. Nadarzyn (ul. Pruszkowska) – Lipowa ,i. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) – Pl. Poniatowskiego 01. 3)w kierunku Nadarzyn - Walendów: a. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) – Pl. Poniatowskiego 01,b.Kajetany (ul. Rolna),c. Kajetany (ul. Brzozowa), d. Walendów 1,e.Walendów,4)w kierunku Walendów - Nadarzyn: a. Walendów, b. Walendów 1,c.Kajetany (ul. Brzozowa),d .Kajetany (ul. Rolna), e. Nadarzyn (Pl. Poniatowskiego) – Pl. Poniatowskiego 01,2. Założenia do rozkładów jazdy, przebieg trasy i wykaz przystanków, określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ. Uzyskane przez wybranego Wykonawcę zezwolenie na prowadzenie regularnych przewozów będzie stanowił załącznik do Umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży zamawiającemu kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zezwolenia na prowadzenie regularnych przewozów. 3. W autobusach obsługujących trasę określoną w pkt.1, zapewniona będzie możliwość zakupu biletów jednorazowych normalnych, ulgowych 3.1. Ulgi, opłaty dodatkowe i manipulacyjne oraz zwolnienia z opłat zgodnie z Uchwałą Nr XXX/323/2013 z dnia 27.02.2013r. Rady Gminy Nadarzyn w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji gminnej oraz Zarządzeniem nr 101/2015 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 20 listopada 2015r sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na rzecz Gminy Nadarzyn (załącznik nr 8, nr 9 i do SIWZ). 3.2. Wpływy z biletów stanowić będą przychód Zamawiającego. 3.4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli biletów nie rzadziej niż raz w miesiącu Urządzenie do odczytu ważności biletów ZTM zapewnia Wykonawca. Wpływy z tytułu egzekucji i windykacji jazdy bez ważnego biletu będą stanowić przychód Wykonawcy.4. Szczegółowe zasady i wymagania dotyczące świadczenia usług :1)usługi transportu zbiorowego osób muszą być wykonywane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami,2)środki transportu przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 ze zm.).3)usługi przewozowe muszą być wykonywane autobusami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z prawem polskim, posiadającymi aktualne badania techniczne, 4)dla realizacji zadania niezbędne dysponowanie co najmniej 2 autobusami, 5)jeden autobus min. 45 osobowy oraz jeden autobus min 28 osobowy ( może być używany jedynie na kursie 7:25 z Pruszkowa do Nadarzyna oraz 7:45 z Nadarzyna do Pruszkowa), nie starsze niż z 2010roku, 6)minimum 75% kursów wykonywanych przez pojazdy niskopodłogowe lub częściowo niskopodłogowe – kursy te mają być oznaczone na rozkładzie jazdy; Autobus częściowo niskopodłogowy musi posiadać minimum jedne drzwi podwójne bez stopnia poprzecznego, powierzchnia niskiej podłogi – minimum 15%; Wysokość części niskopodłogowej nie wyżej jak 35cm nad poziomem jezdni;7)podłoga z materiału antypoślizgowego, 8)realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, 6. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów, którymi będą przewożeni pasażerowie, od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej.7. Wykonawca gwarantuje w razie awarii autobusów transport zastępczy, który będzie podstawiony w czasie nie dłuższym niż 60 minut od wystąpienia awarii.8. Przewóz osób zgodny z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1414). 9. Zamawiający ustala wszystkie przystanki na trasach przejazdów, oraz zastrzega sobie możliwość zmiany przystanków na trasie oraz zmiany godzin kursowania (podane w załączniku nr 6 godziny kursowania mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy).10. Zamawiający finansuje linie tylko na terenie Gminy Nadarzyn oraz na terenie Gminy Brwinów. 11. Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: kierowców autobusów wykonujących niniejszą usługę.11.1. Zamawiający wymaga na każde żądanie w trakcie realizacji zamówienia złożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności lub zanonimizowanych umów o pracę (bez ujawniania danych osobowych) lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek w postaci zaświadczenia właściwego oddziału ZUS czy też w postaci zaanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez Wykonawcę do ubezpieczeń.11.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku stwierdzenia nie zatrudniania przy realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie oświadczenia lub innych wymaganych dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich osób.
 6. Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach systemu zbiorowej komunikacji lokalnej łączącej obszar Gminy Stare Babice z miastem st. Warszawa
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r., usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Stare Babice z Warszawą, w liczbie 266 500 (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) +5%/-20%(plus pięć/minus dwadzieścia) wozokilometrów.
 7. Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach systemu zbiorowej komunikacji lokalnej łączącej obszar Gminy Izabelin oraz z miastem st. Warszawa
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Izabelin z Warszawą, w liczbie 102 430 (słownie: sto dwa tysiące czterysta trzydzieści) +5%/-20% (plus pięć/ minus dwadzieścia) wozokilometrów, zwanych dalej „wozokm”.Usługi świadczone będą na trasie:
  L18: SKIBIŃSKIEGO (TRUSKAW) – Truskaw – Izabelin (3 Maja – Sienkiewicza – Izabelińska) – Stare Babice – RYNEK (STARE BABICE)
 8. dowóz uczniów do szkół na terenie gm. Bolimów w 2017r.
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bolimowie, Bolimów
  Część I
  dowóz uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie oraz Szkoły Podstawowej w Huminie w 2017r.

  d o w ó z d o s z k ó ł na godz. 8.10, rozpoczęcie dowozu nie wcześniej niż 7.00
  ●trasa: Kolonia Bolimowska-Wieś – Wola Szydłowiecka- Kolonia Wola Szydłowiecka –Józefów-Humin- Humin DZ- Kurabka- Kęszyce(PKP)- Ziąbki-Bolimowska Wieś- Bolimów szkoła i przedszkole –(28,5 km dziennie) - ilość dzieci 57, od IX -50
  o d w o z y
  ●godz. 13.35 (spod Przedszkola w Bolimowie) trasa: Bolimów szkoła- Bolimowska Wieś- Ziąbki- Kęszyce(PKP)-Kurabka- -Humin DZ-Humin-Józefów- Kolonia Wola Szydłowiecka- Wola Szydłowiecka- Kolonia Bolimowska-Wieś - (28,5 km. dziennie)
  ●godz. 14.45 lub 15.30 (w zależności od zakończenia zajęć lekcyjnych w danym dniu, wyjazd spod szkoły w Bolimowie) trasa: Bolimów- Bolimowska Wieś - Ziąbki- Kęszyce(PKP)-Kurabka-Humin DZ- Humin-Józefów- Kolonia Wola Szydłowiecka- Wola Szydłowiecka- Kolonia Bolimowska-Wieś - (28,5 km. dziennie)
  Łączna dzienna długość tras ok. 85,5 km. Liczba dni nauki w roku 2017 – 186 dni.
  Podane odległości (km) nie obejmują dojazdu wykonawcy do przystanku początkowego i odjazdu z przystanku kończącego trasę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby dowożonych dzieci.
  Usługi świadczone będą w dni nauki szkolnej przypadające od dnia 2 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. (z uwzględnieniem przerw i ferii przewidzianych w przepisach o organizacji roku szkolnego).
  Zamawiający przewiduje rozliczenie kosztorysowe w oparciu o faktyczną miesięczną ilość uczniów dowożonych w danym miesiącu na określonej trasie i stałą cenę miesięcznego dowozu jednego ucznia na tej trasie. Wykonawca zobowiązany jest do: - uzgodnienia i uwzględnienia w ramach wykonywanego dowozu potrzeb szkół odnośnie przewozu dzieci, - punktualnego dowozu dzieci do szkół i odwozu po zajęciach, - posiadania aktualnego ubezpieczenia OC i NW w ramach prowadzonej przez siebie działalności, - zatrudnienia wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie kwalifikacje i dokumenty kierowców, - utrzymania taboru autobusowego w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy oraz utrzymanie go w stanie technicznym i eksploatacyjnym odpowiadających wymogom ustawy o Publicznym Transporcie Drogowym. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia Zamawiający. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacji i doświadczenie zawodowe.
  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9 usługi w zakresie transportu drogowego

  Część II dowóz uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie w 2017r.

  d o w ó z d o s z k ó ł na godz. 8.10, rozpoczęcie dowozu nie wcześniej niż 7.00
  ● trasa : Łasieczniki I - Karolew- Sierzchów- Jasionna- Podsokołów- Sokołów – Bolimów szkoła i przedszkole – (15,5 km dziennie) - ilość dzieci 61, od IX - 63
  ● trasa: Humin(Glinki, Mizerka) –Bolimów- ( 6,4 km dziennie) - ilość dzieci 8, od IX- 4
  o d w o z y
  ●godz. 13.35 (spod Przedszkola w Bolimowie) trasa: Bolimów szkoła - Podsokołów- Sokołów-Jasionna -Sierzchów- Karolew-Łasieczniki I – (15,5 km. dziennie)
  ●godz. 14.40 lub 15.30 (w zależności od zakończenia zajęć lekcyjnych w danym dniu, wyjazd spod szkoły w Bolimowie) trasa: Bolimów - Podsokołów- Sokołów-Jasionna- Sierzchów- Karolew- Łasieczniki I –(15,5 km dziennie)
  ●godz. 14.15 (wyjazd spod szkoły w Bolimowie) trasa: Bolimów- Humin(Mizerka, Glinki)- (6,4 km dziennie)
  ●godz. 15.30 (wyjazd spod szkoły w Bolimowie) trasa: Bolimów- Humin(Mizerka, Glinki)- (6,4 km dziennie)
  Przewoźnik zapewnia opiekunom bezpłatny przejazd tam i z powrotem.
  Łączna dzienna długość tras ok. 65,70 km. Liczba dni nauki w roku 2017 – 186 dni.
  Podane odległości (km) nie obejmują dojazdu wykonawcy do przystanku początkowego i odjazdu z przystanku kończącego trasę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby dowożonych dzieci.
  Usługi świadczone będą w dni nauki szkolnej przypadające od dnia 2 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. (z uwzględnieniem przerw i ferii przewidzianych w przepisach o organizacji roku szkolnego).
  Zamawiający przewiduje rozliczenie kosztorysowe w oparciu o faktyczną miesięczną ilość uczniów dowożonych w danym miesiącu na określonej trasie i stałą cenę miesięcznego dowozu jednego ucznia na tej trasie.
  Wykonawca zobowiązany jest do: - uzgodnienia i uwzględnienia w ramach wykonywanego dowozu potrzeb szkół odnośnie przewozu dzieci, - punktualnego dowozu dzieci do szkół i odwozu po zajęciach, - posiadania aktualnego ubezpieczenia OC i NW w ramach prowadzonej przez siebie działalności, - zatrudnienia wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie kwalifikacje i dokumenty kierowców, - utrzymania taboru autobusowego w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy oraz utrzymanie go w stanie technicznym i eksploatacyjnym odpowiadających wymogom ustawy o Publicznym Transporcie Drogowym. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia Zamawiający. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacji i doświadczenie zawodowe.
  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9 usługi w zakresie transportu drogowego
  1. Postanowienia wynikające z zapisów art. 29 ust 3a i art. 36 ust 2 pkt 8a ustawy Pzp 1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osoby, które będą wykonywać czynności związane przedmiotu zamówienia - kierowanie autobusem (kierowca autobusu)
  dla części I, co najmniej1 kierowca posiadający uprawnienia do kierowania autobusami
  dla części II, co najmniej 2 kierowców posiadających uprawnienia do kierowania autobusami
  2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) według wzoru stanowiącego Zał. nr 7 do SIWZ, 4) ponadto każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 5) niespełnienie powyższych wymagań będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.

 9. Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej i oleju napędowego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego, polegająca na bezpośrednim tankowaniu paliwa do środków transportu i sprzętu zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego w 2017 roku. Zamawiający nie posiada zbiorników do tankowania paliwa. 2.Prognozowane ilości dostaw: Benzyna bezołowiowa 95 w ilości ok. 6 000 dcm3, Olej napędowy w ilości ok. 72 000 dcm3. Wskazane ilości poszczególnych paliw są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb. Wymaga się, aby Wykonawca dysponował minimum jedną stacją paliw, czynną całodobowo, z minimum jednym dystrybutorem paliwa umożliwiającym tankowanie benzyny bezołowiowej Pb 95 i minimum jednym dystrybutorem paliwa umożliwiającym tankowanie oleju napędowego ON, zlokalizowaną w odległości nie większej niż 10 km od bazy transportowo – sprzętowej Zamawiającego, zlokalizowanej w miejscowości Kozerki, ul. Marsa 12, gmina Grodzisk Mazowiecki. Stacja musi być czynna całodobowo, we wszystkie dni w roku. 3.Wyżej wymienione paliwa, winny spełniać wymagania jakościowe (standardy jakościowe w rozumieniu art. 91 ust. 2a ustawy Pzp) określone obowiązującymi przepisami prawa: dostawa benzyny powinna spełniać wymagania określone w normie PN-EN 228 oraz aktualnej ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, aktualnego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tj. Dz. U. 2015r. poz. 1680). dostawa oleju napędowego powinna spełniać wymagania określone w normie PN-EN 590 oraz aktualnej ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, aktualnego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1680). 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany w ramach asortymentu przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma prawo do zakupu w okresie obowiązywania umowy poszczególnych rodzajów paliw w ilości większej lub mniejszej niż wskazana w ust. 2 (wg aktualnych potrzeb). 5.Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych np. odszkodowania, jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zakupi od Wykonawcy, wskazanej w ust. 2 ilości paliwa. 6.Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy, zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.). Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 10. Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej miasta Zielonka - Linia komunikacyjna Zielonka -LZ 2
  Zamawiający: Urząd Miasta Zielonka, Zielonka
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej miasta Zielonka – linia komunikacyjna LZ-2. Usługa będzie realizowana 7 dni w tygodniu na trasie Zielonka (11 Listopada – Marki (CH M1) od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w szacowanej ilości 96 418 wozokm. Organizatorem przewozów w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest Miasto Zielonka. Świadczenie usług przewozowych odbywać się będzie wg tras określonych w załączniku nr 6 do umowy z Wykonawcą, z uwzględnieniem wprowadzanych przez Zamawiającego stałych, okresowych i doraźnych zmian rozkładów jazdy i przebiegu autobusowej linii LZ-2 obsługiwanej przez Wykonawcę. Zarówno w przypadku trasy podstawowej jak i zastępczej dopuszcza się wprowadzanie zmian planowanej trasy, w tym ich długości, zwłaszcza zmian wynikających z przebudów, modernizacji i remontów, a także innych obiektywnych okoliczności kolidujących z trasą linii. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia określa projekt umowy wraz z załącznikami, tj. Załącznik nr 1 do umowy – Obowiązki Wykonawcy Załącznik nr 2 do umowy – Wymagania w zakresie pojazdów Załącznik nr 3 do umowy - Wymagania w zakresie punktualności i jakości usług przewozowych Załącznik nr 4 do umowy – Zasady kontroli jakości usług przewozowych Załącznik nr 5 do umowy – Zasady zmniejszania wynagrodzenia Wykonawcy Załącznik nr 6 do umowy - Wykaz przystanków dla linii LZ-2 Załącznik nr 7 do umowy - Oznakowanie autobusów Załącznik nr 8 do umowy - Opłaty Załącznik nr 9 do umowy– Protokół wykonania usługi
 11. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do przedszkoli i szkół położonych na terenie gminy Radziejowice w 2017 roku
  Zamawiający: Gmina Radziejowice, Radziejowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Radziejowice w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do ww. placówek oświatowych na terenie gminy Radziejowice i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 2 stycznia 2017r. do 22 grudnia 2017r., zgodnie z kalendarzami roku szkolnego 2016-2017 i roku szkolnego 2017-2018 oraz normalnych biletów miesięcznych dla opiekunów zatrudnionych przez zamawiającego w celu sprawowania opieki w czasie przewozu, z uwzględnieniem przerw i ferii przewidzianych w przepisach o organizacji roku szkolnego
 12. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do przedszkoli i szkół położonych na terenie gminy Wiskitki w 2017 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy Wiskitki, Wiskitki
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wiskitki w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do ww. placówek oświatowych na terenie gminy Wiskitki i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 22 grudnia 2017r., zgodnie z kalendarzami roku szkolnego 2016-2017 i roku szkolnego 2017-2018 oraz normalnych biletów miesięcznych dla opiekunów zatrudnionych przez zamawiającego w celu sprawowania opieki w czasie przewozu, z uwzględnieniem przerw i ferii przewidzianych w przepisach o organizacji roku szkolnego
 13. Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki
  Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki odbywać się będzie na trasie: LINIA 773 Pass Błonie – przez Józefów – Ożarów Mazowiecki. Czas przejazdu na jeden kurs ~ 53 minuty, ilość km na jeden kurs ~ 23,3 km. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących bezpośrednie czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502 z późn. zm.)Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: a) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed przystąpieniem do realizacji usług, przedłoży Zamawiającemu informację na temat osób zatrudnionych na umowę o pracę, ze wskazaniem czynności, które dana osoba będzie wykonywała w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniem zawartym w pkt. 2.4 SIWZ, b) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia ( do wglądu ) kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi bezpośrednie czynności w zakresie realizacji zamówienia. * w przedłożonych kopiach umów informacje – dane wrażliwe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 powinny być anonimowe, nie podlega temu imię i nazwisko pracownika ) c) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu usług - w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z lit. b, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu usług, d) W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w lit. b, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu usług, są zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę z postanowieniem w pkt 2.4 SIWZ - Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, wynikającego z pkt. 1.2 druku złożonej oferty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu usług, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z pkt 2.4 SIWZ, e) Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy jeśli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, o którym mowa w lit. b, nie udokumentuje, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu usług, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
 14. Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, Reguły
  Przedmiotem zamówienia jest zakup ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Michałowice. Zakup biletów obejmuje dowożenie i odwożenie uczniów do i ze szkół w granicach administracyjnych Gminy Michałowice. Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup biletów dla opiekunów.
 15. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż paliw silnikowych do pojazdów silnikowych i maszyn roboczych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o. o.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o., Chrzanów Duży
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następujących paliw silnikowych do zbiorników pojazdów samochodowych i maszyn roboczych eksploatowanych przez ZGK: oleju napędowego w ilości ok 165.000 dm³ spełniającego następujące wymagania: temperatura zablokowania filtra nie wyższa niż -30ºC w okresie zimowym, a w pozostałych okresach gwarantująca niezawodną eksploatację pojazdów, zawartość siarki nie więcej niż 10mg/kg, liczba cetanowa nie mniejsza niż 50, benzyny silnikowej w ilości ok 9.000 dm³ o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95..
 16. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno.
  Dowóz dzieci do szkół odbywał się będzie w oparciu o zakupione bilety miesięczne, ulgowe – około 596 biletów miesięcznych ulgowych + 5 biletów miesięcznych normalnych dla opiekunów w skali miesiąca.
  Na obsługę regularnych linii Zamawiający wymaga 7 autobusów, w tym: 5 autobusów na bieżącą obsługę i 2 autobusy w przypadkach awaryjnych lub w przypadku zwiększenia liczby przewożonych dzieci. Wymagana ilość miejsc w autobusach: 5 autobusów na nie mniej niż 48 miejsc siedzących, 20 stojących i 2 autobusy na nie mniej niż 32 miejsca siedzące
  i 20 stojących.
  Autobusy wskazane w załączniku nr 5 mają być przeznaczone do wykonywania niniejszego zamówienia.
  Autobusy muszą być odpowiednio oznakowane do przewozu dzieci, dopuszczone do ruchu
  zgodnie z prawem polskim, sprawne technicznie, gwarantujące bezpieczny przewóz,
  autobusy nie starsze niż z 2010 r.
  Autobusy mają do przejechania 850 km w skali dnia. Autobusy będą obsługiwać linie podane
  w załącznikach nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E - rozkłady jazdy. W niniejszych załącznikach został podany również szczegółowy czas pracy.
  Zał. 1A - Trasa: Leszno Szkoła - Roztoka - ul. Warszawska – Zaborówek – Wąsy - Białutki - Szkoła Leszno
  Zał. 1B - Trasa: Leszno Szkoła – Grądy - Czarnów - Gawartowa Wola – Trzciniec – Szkoła Leszno
  Zał. 1C - Trasa: Zaborówek Wieś - Wąsy - Szkoła Zaborów – Wólka – Szkoła Zaborów
  Zał. 1D - Trasa: Leszno Szkoła - Zaborówek – Szkoła Leszno
  Zał. 1E - Trasa: Leszno pętla – Marianów - Wilkowa Wieś – Powązki - Leszno Szkoła.

  Zamawiający zapewni opiekę nad dziećmi w czasie transportu – 5 opiekunów, po jednym na każdy autobus.

 17. Dowóz uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III szkół gimnazjalnych z Gminy Grodzisk Mazowiecki na zajęcia wychowania fizycznego w Kąpielisku Miejskim w Grodzisku Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa, polegająca na dowozie uczniów klas IV-VI z sześciu szkół podstawowych i klas I-III z trzech szkół gimnazjalnych z Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz nauczycieli-opiekunów na obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w Kąpielisku Miejskim „Wodnik 2000” przy ulicy Montwiłła 41 w Grodzisku Mazowieckim i z powrotem do macierzystych szkół. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
 18. Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na trenie Gminy Kampinos
  Zamawiający: Urząd Gminy Kampinos, Kampinos
  Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na trenie Gminy Kampinos, (z wyjątkiem dni świątecznych) w godzinach umożliwiających przybycie dzieci i młodzieży do szkoły.
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z terenu Gminy Kampinos w ramach świadczenia usługi przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówki oświatowej Gminy i z powrotem od dnia 01.09.2016r. do 30.06.2017r. oraz normalnych biletów miesięcznych dla opiekunów zatrudnionych przez Zamawiającego w celu sprawowania opieki w czasie przewozu. Sugerowany rozkład jazdy (przywozy i odwozy) stanowi załącznik nr 9. Rozkład jazdy może odbiegać od załączonego z tym jednak , że musi zagwarantować punktualny dowóz i odwóz dzieci do i ze szkoły, a także w soboty jeżeli w szkole odbywać się będą zajęcia z powodu odrabiania innego dnia nauki.
 19. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Radzymin z Warszawą
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie w okresie od 02.05.2016 r. do 31.12.2016 r., z możliwością ewentualnego udzielenia zamówienia uzupełniającego, usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Radzymin z Warszawą, w ilości 125 180 (sto dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt) +5%/-20% (plus pięć procent/minus dwadzieścia procent) wozokilometrów, przy wykorzystaniu autobusów spełniających warunki określone w SIWZ.
 20. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Ożarów Mazowiecki z Warszawą
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
  Zamawiający planuje podpisanie umowy na okres od dnia 01.03.2016 r. do dnia 30.09.2016r., z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 183 ustawy, do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego ewentualne postępowanie odwoławcze nie można zawrzeć umowy i w związku z tym termin podpisania umowy może ulec zmianie. Nie ulegnie zmianie termin zakończenia umowy określony na dzień 30.09.2016r.
 21. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do przedszkoli i szkół położonych na terenie gminy Wiskitki w 2016 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy Wiskitki, Wiskitki
 22. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA RZECZ GMINY NADARZYN ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY NADARZYN NA TERENIE GMINY NADARZYN I GMINY BRWINÓW
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
 23. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Stare Babice z Warszawą
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 24. Świadczenie usług w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego osób na rzecz Gminy Sochaczew za częściową odpłatnością Gminy Sochaczew na terenie Gminy Sochaczew
  Zamawiający: Wójt Gminy Sochaczew, Sochaczew
 25. Usługa przewozu regularnego wykonywana w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Ożarów Mazowiecki z Warszawą
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 26. Wynajem autokaru wraz z kierowcą dla studentów Politechniki Warszawskiej w okresie 27-29.11.2015 r. na trasie Warszawa - Pułtusk - Warszawa, znak sprawy ZP/U/SE/52/2015
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Warszawa
 27. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno.
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
 28. Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na trenie Gminy Kampinos.
  Zamawiający: Urząd Gminy Kampinos, Kampinos
 29. Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki
 30. Dowóz uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych i klas I-III szkół gimnazjalnych z Gminy Grodzisk Mazowiecki na kąpielisko miejskie Wodnik 2000 w Grodzisku Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016.
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
 31. Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
 32. Dowóz uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie oraz Szkoły Podstawowej w Huminie w roku szkolnym 2015/16
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bolimowie, Bolimów
 33. Przewóz uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych na zajęcia lekcyjne na terenie miasta i gminy Mszczonów w roku szkolnym 2015-2016
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie, Mszczonów
 34. Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Żabia Wola w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie zakupionych biletów miesięcznych
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola, Żabia Wola
 35. DOWÓZ DZIECI DO DWÓCH ZESPOŁÓW SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ZADZIM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 i 2016/2017
  Zamawiający: Gmina Zadzim, Zadzim
 36. Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 01 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r
  Zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, Reguły
 37. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetargi nieograniczone nr ZP.271.12.2013 i ZP.271.53.2013) polegające na świadczeniu usług w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego za częściową odpłatnością Gminy Brwinów na terenie Gminy Brwinów, na trasie: Pruszków WKD Kraszewskiego - Moszna - Domaniew - Pruszków WKD Kraszewskiego
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 38. Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
 39. Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2015.
  Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna
 40. Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Żabia Wola od marca do czerwca 2015 r. w roku szkolnym 2014/2015, na podstawie zakupionych biletów miesięcznych.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola, Żabia Wola
 41. Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób w komunikacji miejskiej na linii autobusowej kursującej na trasie: Linia 4 - Osiedle Staszica - Gąsin.
  Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków, Pruszków
 42. na sprzedaż paliw silnikowych do pojazdów silnikowych i maszyn roboczych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o. o.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki
 43. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr ref.nr ZP.271.53.2013 polegające na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW WRAZ Z DOWOZEM DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRWINOWIE Z TERENU GMINY BRWINÓW.
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 44. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr ref. ZP.271.12.2013 polegające na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIA GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW NA TRASIE : PRUSZKÓW WKD KRASZEWSKIEGO - MOSZNA - DOMANIEW - PRUSZKÓW WKD KRASZEWSKIEGO.
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 45. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA RZECZ GMINY NADARZYN ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY NADARZYN NA TERENIE GMINY NADARZYN I GMINY BRWINÓW
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
 46. ZAKUP BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ I OLEJU NAPĘDOWEGO DLA URZĘDU GMINY, STRAŻY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE I OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE BRWINÓW
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 47. Dostawa paliwa - benzyny bezołowiowej i oleju napędowego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
 48. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Stare Babice z Warszawą
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 49. ZP.271.33.2014 - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb Miasta Ząbki na linii Ząbki-2 łączącej obszar miasta Ząbki ze stacją PKP Rembertów na terenie m.st. Warszawy z pętlą na terenie CH Marki (w mieście Marki) w ilości 2 562 kilometrów, przez 5 dni roboczych w godzinach szczytu - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Ząbki, Ząbki
 50. Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej miasta Zielonka - Linia komunikacyjna LZ-2.
  Zamawiający: Urząd Miasta Zielonka, Zielonka
 51. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół położonych na terenie Gminy Wiskitki w 2015 r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wiskitki, Wiskitki
 52. Zapewnienie usługi transportowej na trasach Warszawa-Płock w dniu 22.11.2014 r. oraz Płock Warszawa w dniu 23.11.2014 r. dla grupy 50 studentów oznaczenie sprawy ZP/U/MP/52/2014
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Warszawa
 53. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno.
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
 54. Dowóz uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych i klas I-III szkół gimnazjalnych z Gminy Grodzisk Mazowiecki na kąpielisko miejskie Wodnik 2000 w Grodzisku Mazowieckim w roku szkolnym 2014/2015
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
 55. DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ w KOZŁOWIE BISKUPIM oraz do ZESPOŁU SZKÓŁ w NOWEJ SUCHEJ w roku szkolnym 2014/2015
  Zamawiający: Urząd Gminy Nowa Sucha, Nowa Sucha
 56. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Otwock z Warszawą
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 57. Przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Zespół Szkół w Rybnie, Rybno
 58. Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na linii autobusowej kursującej na trasie: Linia 5 - Os. Staszica - Gąsin
  Zamawiający: Gmina Miasto Pruszków, Pruszków
 59. Dowóz uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej Nr 1 do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Mazowieckim w roku szkolnym 2014/2015 ZP.271.74.2014.
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
 60. Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 01 września 2014 r. do 26 czerwca 2015 r.
  Zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, Nowa Wieś
 61. Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej miasta Zielonka - Linia komunikacyjna Zielonka - 2
  Zamawiający: Urząd Miasta Zielonka, Zielonka
 62. Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki
 63. dowóz uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie w roku szkolnym 2014/15
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bolimowie, Bolimów
 64. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół położonych na terenie Gminy Radziejowice w roku szkolnym 2014-2015
  Zamawiający: Gmina Radziejowice, Radziejowice
 65. Wynajem autokaru wraz z kierowcą dla grupy studentów w celu odbycia wyjazdu szkoleniowego do Olsztynka w dniach 28-30.03.2014 r.; nr postępowania ZP/U/MP/6/2014
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Warszawa
 66. Dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Wiskitki
  Zamawiający: Urząd Gminy Wiskitki, Wiskitki
 67. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA TRASIE PL. PONIATOWSKIEGO W NADARZYNIE - PRUSZKÓW PKP ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY NADARZYN NA TERENIE GMINY NADARZYN I GMINY BRWINÓW
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
 68. ZP/271/05/2014 - usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego - komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Ząbki na linii komunikacyjnej /Ząbki-2/ - zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Miasto Ząbki, Ząbki
 69. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014 r. do 30.06.2015 r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Kampinos, Kampinos
 70. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno.
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
 71. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół położonych na terenie Gminy Radziejowice
  Zamawiający: Gmina Radziejowice, Radziejowice
 72. Dostawa paliwa - benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
 73. Dowóz dzieci do szkół w roku 2014 dla Gminy Żychlin
  Zamawiający: Gmina Żychlin, Żychlin
 74. DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ w KOZŁOWIE BISKUPIM oraz do ZESPOŁU SZKÓŁ w NOWEJ SUCHEJ w roku szkolnym 2013/2014
  Zamawiający: Urząd Gminy Nowa Sucha, Nowa Sucha
 75. Dowożenie dzieci do szkoły na terenie Gminy Jaktorów w dni nauki szkolnej w roku 2014..
  Zamawiający: Gmina Jaktorów, Jaktorów
 76. Przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Zespół Szkół w Rybnie, Rybno
 77. Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2013/2014 poprzez zakup biletów miesięcznych
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Kampinos
 78. Dowóz uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych na zajęcia lekcyjne na terenie miasta i gminy Mszczonów
  Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie, Mszczonów
 79. Dowóz uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie w roku szkolnym 2013/14
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bolimowie, Bolimów
 80. Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki
 81. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW I ZAKUP BILETÓW SZKOLNYCH MIESIĘCZNYCH DLA DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁÓW SZKÓŁ NR 1 I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRWINOWIE Z TERENU GMINY
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 82. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW I ZAKUP BILETÓW SZKOLNYCH MIESIĘCZNYCH DLA DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRWINOWIE Z TERENU GMINY
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 83. Zamówienie uzupełniające do zamówień podstawowych objętych przetargami nieograniczonymi nr: ZP.271.39.2012; ZP.271.64.2011; ZP.3410-59/2010 na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW WRAZ Z DOWOZEM DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁÓW SZKÓŁ NR1 I NR 2 W BRWINOWIE Z TERENU GMINY
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 84. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA TRASIE PL. PONIATOWSKIEGO W NADARZYNIE - PRUSZKÓW PKP ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY NADARZYN NA TERENIE GMINY NADARZYN I GMINY BRWINÓW
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
 85. Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn. ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB NA TRASIE PL. PONIATOWSKIEGO W NADARZYNIE - PRUSZKÓW PKP (przetarg nieograniczony nr referenc I.271.1.2012) polegające na rozszerzeniu świadczenia usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób na trasie Nadarzyn - Pruszków.
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
 86. Dowóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej od 02 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. - nr sprawy: ZOEAS.2712.4.2012
  Zamawiający: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, Nowa Wieś
 87. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno.
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
 88. Dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Wiskitki.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wiskitki, Wiskitki
 89. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji miejskiej (w tym przewozów szkolnych uczniów szkół gminnych) na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.
  Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki
 90. Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Stare Babice z Warszawą
  Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego, Warszawa
 91. Dostawa paliwa - etyliny Pb-95 i oleju napędowego.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
 92. DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ w KOZŁOWIE BISKUPIM oraz do GIMNAZJUM w NOWEJ SUCHEJ w roku szkolnym 2012/2013
  Zamawiający: Urząd Gminy Nowa Sucha, Nowa Sucha
 93. Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn. ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB NA TRASIE PL. PONIATOWSKIEGO W NADARZYNIE - PRUSZKÓW PKP (przetarg nieograniczony nr referenc I.271.1.2012) polegające na rozszerzeniu świadczenia usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób na trasie Nadarzyn - Pruszków
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
 94. dowóz uczniów do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie w roku szkolnym 2012/13
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bolimowie, Bolimów
 95. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW I ZAKUP BILETÓW SZKOLNYCH MIESIĘCZNYCH DLA DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁÓW SZKÓŁ NR 1 I NR 2 W BRWINOWIE Z TERENU GMINY
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 96. Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki za częściową odpłatnością Gminy Ożarów Mazowiecki
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki
 97. Świadczenie usługi transportu i opieki w czasie przewozu uczestników/ uczestniczek na: zajęcia dodatkowe, zajęcia na basenie i do teatrów; dla placówek oświatowych leżących na terenie Gminy Brwinów tj.: - Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie, ul. Piłsudskiego 11; - Zespołu Szkół w Żółwinie, w ramach umowy nr UDA-POKL.09.01.02-14-136/11-00 - projekt pn.: Wiedza kluczem do przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 98. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ GMINY BRWINÓW NA TERENIE GMINY BRWINÓW I ZAKUP BILETÓW SZKOLNYCH MIESIĘCZNYCH DLA DZIECI OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM DOWOŻENIA DO ZESPOŁÓW SZKÓŁ NR 1 I NR 2 W BRWINOWIE Z TERENU GMINY
  Zamawiający: Gmina Brwinów, Brwinów
 99. ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB NA TRASIE PL. PONIATOWSKIEGO W NADARZYNIE - PRUSZKÓW PKP
  Zamawiający: Gmina Nadarzyn, Nadarzyn
 100. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Leszno.
  Zamawiający: Gmina Leszno, Leszno
 101. Usługi transportowe - linia autobusowa Sokołów - Pęcice Małe - Reguły Nr sprawy: ZP. 2712.86.2011.
  Zamawiający: Gmina Michałowice, Michałowice

Inne osoby dla Stępień Kazimierz Stanisław (74 osoby):