Kogo reprezentuje osoba

Stępień Stanisław Henryk

w KRS

Stanisław Henryk Stępień

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Drugie imię:Henryk
Nazwisko:Stępień
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Gliwice (Śląskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czuper Józef, Kaczmarek Witold Stanisław, Konfisz Marek Andrzej, Kostka Jerzy Tadeusz, Marszał Ryszard, Obszarski Stefan, Przybylska Ewa Halina, Sajkowski Janusz Antoni, Tchórz Janusz, Winiarska Mariola Anna, Wiśniewski Jerzy Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ecocarbon Sp. Z O.O., Łaziska Górne − KRS 0000213957
 2. Ekopol Górnośląski Holding S.A., Piekary Śląskie − KRS 0000262988
 3. Energotechnika-energorozruch S.A., Gliwice − KRS 0000099095
 4. Kopan Energy Consulting Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000573260

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ekopol Górnośląski - Holding Sp. Z O.O., Radzionków − KRS 0000099949
 2. Ekopol Górnośląski Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000132935
 3. Elektrim - Megadex S.A., Warszawa − KRS 0000032649
 4. Enercom Serwis Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000256522
 5. Energo Investment S.A., Racibórz − KRS 0000066471
 6. Megadex Development Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000175944
 7. Megadex Serwis Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000170349
 8. Pollytag S.A., Gdańsk − KRS 0000138061
 9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Energo-usługa Sp. Z O.O., Ruda Śląska − KRS 0000117270
 10. Rafako S.A., Racibórz − KRS 0000034143

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Zadanie nr 8B.2 pn.: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Spółka z o.o., Żyrardów
  Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się:
  1) Przebudowa dróg wewnętrznych o pow. ok. 8200 m2, przebudowa zatok postojowych o pow. ok. 1000 m2, budowa i przebudowa dojść do budynków 200m2, budowa chodników o pow. ok. 300 m2 oraz odtworzenie terenów zielonych o pow. ok. 2235m2.
  2) Roboty rozbiórkowe.
  3) Roboty związane z zagęszczeniem gruntu.
  4) Usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.
  5) Obsługa geodezyjna przedmiotu zamówienia (tyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zaewidencjonowana w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym w Żyrardowie - oryginały w ilości 3 egz. dla Zamawiającego).
  6) Opracowanie Projektu/ów tymczasowej organizacji ruchu drogowego wprowadzonej/ych na czas trwania robót uzgodnionych z Zamawiającym.
  7) Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzgodnieniami i uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych jeśli to będzie konieczne do wykonania robót budowlanych.
  8) Wykonanie Dokumentacji powykonawczej w ilości 3 egz. dla Zamawiającego.
  9) Inne czynności nie wymienione wyżej, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 1)
 2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubiszynie oraz budowa sieci wodociągowej w Lubiszynie ul. Dębowa
  Zamawiający: Urząd Gminy Lubiszyn, Lubiszyn
  Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubiszynie oraz budowa sieci wodociągowej w Lubiszynie ul. Dębowa
 3. Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi we wsi Barcza, gm. Zagnańsk - Etap II - Ochrona Środowiska w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013
  Zamawiający: Gmina Zagnańsk, Zagnańsk
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi we wsi Barcza, gm. Zagnańsk - Etap II - Ochrona Środowiska w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013
  3.4. Zakres realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
  Zakres robót obejmuje:
  1. Modernizację pompowni ścieków surowych OB.1
  - doposażenie w urządzenia technologiczne II ciągu technologicznego
  2. Modernizację budynku techniczno-socjalnego
  - wykonanie nowej kompletnej instalacji odwadniania osadu
  - doposażenie w zakresie systemu AKPiA
  3. Modernizację reaktora biologicznego OB.3
  - wyposażenie i uruchomienie II ciągu technologicznego OB3.2
  - wymiana urządzeń i elementów wyposażenia I ciągu technologicznego OB3.1 na nowe
  - zmiana przepływu ścieków - usprawnienie pracy oczyszczalni
  4. Modernizację zbiornika osadu
  - doposażenie w elementy technologiczne
  5. Modernizację wiaty OB.5
  - wykonanie zabudowy wiaty od strony reaktora (osłona stanowiska osadu odwodnionego w celu osłonięcia przed wiatrem)
  - wymiana wyposażenia technologicznego stanowiska dmuchaw
  6. Rozruch technologiczny oczyszczalni
 4. Kontrakt 4 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubsku - część III branża budowlana i pozostałe roboty modernizacyjne na oczyszczalni ścieków w Lubsku - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Lubsko, Lubsko
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z częściową zabudową otwartych przestrzeni ścian szczytowych (wschodniej i zachodniej) wiaty składowej osadu ustabilizowanego, w celu lepszego zabezpieczenia składowanego osadu przed opadami atmosferycznymi (deszcz, śnieg)
 5. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania instalacji doświadczalnej wraz z armaturą do prototypu reaktora do badań półprzemysłowych katalizatora do równoczesnego usuwania NOx i cząstek węglowych dla potrzeb projektu pt.Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania instalacji doświadczalnej wraz z armaturą do prototypu reaktora do badań półprzemysłowych katalizatora do równoczesnego usuwania NOx i cząstek węglowych dla potrzeb projektu pt.Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków i współfinansowanego jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2.

Inne osoby dla Stępień Stanisław Henryk (85 osób):