Kogo reprezentuje osoba

Stępień Stanisław Henryk

w KRS

Stanisław Henryk Stępień

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Drugie imię:Henryk
Nazwisko:Stępień
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Gliwice (Śląskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czuper Józef, Kaczmarek Witold Stanisław, Konfisz Marek Andrzej, Kostka Jerzy Tadeusz, Marszał Ryszard, Obszarski Stefan, Sajkowski Janusz Antoni, Tchórz Janusz, Winiarska Mariola Anna, Wiśniewski Jerzy Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ecocarbon Sp. Z O.O., Łaziska Górne − KRS 0000213957
 2. Ekopol Górnośląski Holding S.A., Piekary Śląskie − KRS 0000262988
 3. Energotechnika-energorozruch S.A., Gliwice − KRS 0000099095
 4. Kopan Energy Consulting Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000573260

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ekopol Górnośląski - Holding Sp. Z O.O., Radzionków − KRS 0000099949
 2. Ekopol Górnośląski Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000132935
 3. Elektrim - Megadex S.A., Warszawa − KRS 0000032649
 4. Enercom Serwis Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000256522
 5. Energo Investment S.A., Racibórz − KRS 0000066471
 6. Megadex Development Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000175944
 7. Megadex Serwis Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000170349
 8. Pollytag S.A., Gdańsk − KRS 0000138061
 9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Energo-usługa Sp. Z O.O., Ruda Śląska − KRS 0000117270
 10. Rafako S.A., Racibórz − KRS 0000034143

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Zadanie nr 8B.2 pn.: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Spółka z o.o., Żyrardów
  Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się:
  1) Przebudowa dróg wewnętrznych o pow. ok. 8200 m2, przebudowa zatok postojowych o pow. ok. 1000 m2, budowa i przebudowa dojść do budynków 200m2, budowa chodników o pow. ok. 300 m2 oraz odtworzenie terenów zielonych o pow. ok. 2235m2.
  2) Roboty rozbiórkowe.
  3) Roboty związane z zagęszczeniem gruntu.
  4) Usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.
  5) Obsługa geodezyjna przedmiotu zamówienia (tyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zaewidencjonowana w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym w Żyrardowie - oryginały w ilości 3 egz. dla Zamawiającego).
  6) Opracowanie Projektu/ów tymczasowej organizacji ruchu drogowego wprowadzonej/ych na czas trwania robót uzgodnionych z Zamawiającym.
  7) Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzgodnieniami i uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych jeśli to będzie konieczne do wykonania robót budowlanych.
  8) Wykonanie Dokumentacji powykonawczej w ilości 3 egz. dla Zamawiającego.
  9) Inne czynności nie wymienione wyżej, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 1)
 2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubiszynie oraz budowa sieci wodociągowej w Lubiszynie ul. Dębowa
  Zamawiający: Urząd Gminy Lubiszyn, Lubiszyn
  Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubiszynie oraz budowa sieci wodociągowej w Lubiszynie ul. Dębowa
 3. Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi we wsi Barcza, gm. Zagnańsk - Etap II - Ochrona Środowiska w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013
  Zamawiający: Gmina Zagnańsk, Zagnańsk
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi we wsi Barcza, gm. Zagnańsk - Etap II - Ochrona Środowiska w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013
  3.4. Zakres realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
  Zakres robót obejmuje:
  1. Modernizację pompowni ścieków surowych OB.1
  - doposażenie w urządzenia technologiczne II ciągu technologicznego
  2. Modernizację budynku techniczno-socjalnego
  - wykonanie nowej kompletnej instalacji odwadniania osadu
  - doposażenie w zakresie systemu AKPiA
  3. Modernizację reaktora biologicznego OB.3
  - wyposażenie i uruchomienie II ciągu technologicznego OB3.2
  - wymiana urządzeń i elementów wyposażenia I ciągu technologicznego OB3.1 na nowe
  - zmiana przepływu ścieków - usprawnienie pracy oczyszczalni
  4. Modernizację zbiornika osadu
  - doposażenie w elementy technologiczne
  5. Modernizację wiaty OB.5
  - wykonanie zabudowy wiaty od strony reaktora (osłona stanowiska osadu odwodnionego w celu osłonięcia przed wiatrem)
  - wymiana wyposażenia technologicznego stanowiska dmuchaw
  6. Rozruch technologiczny oczyszczalni
 4. Kontrakt 4 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubsku - część III branża budowlana i pozostałe roboty modernizacyjne na oczyszczalni ścieków w Lubsku - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Lubsko, Lubsko
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z częściową zabudową otwartych przestrzeni ścian szczytowych (wschodniej i zachodniej) wiaty składowej osadu ustabilizowanego, w celu lepszego zabezpieczenia składowanego osadu przed opadami atmosferycznymi (deszcz, śnieg)
 5. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania instalacji doświadczalnej wraz z armaturą do prototypu reaktora do badań półprzemysłowych katalizatora do równoczesnego usuwania NOx i cząstek węglowych dla potrzeb projektu pt.Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania instalacji doświadczalnej wraz z armaturą do prototypu reaktora do badań półprzemysłowych katalizatora do równoczesnego usuwania NOx i cząstek węglowych dla potrzeb projektu pt.Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków i współfinansowanego jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.1.2.

Inne osoby dla Stępień Stanisław Henryk (84 osoby):