Kogo reprezentuje osoba

Stępień Tadeusz Mariusz

w KRS

Tadeusz Mariusz Stępień

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Drugie imię:Mariusz
Nazwisko:Stępień
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1974 r., wiek 44 lata
Miejscowości:Piotrków Trybunalski (Łódzkie)
Przetargi:34 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fluder Andrzej Marian, Franusiewicz Hubert Tadeusz, Lipiński Jan Józef, Lisiewski Ireneusz, Maciejek Przemysław Włodzimierz, Majzer Tadeusz, Mikołajczyk Elżbieta Zofia, Piotrowski Henryk Marian, Sadziak Grzegorz Andrzej, Siodłowski Tadeusz, Siwakowski Zdzisław Wiesław, Smużny Grzegorz Marian, Wojciechowski Zbigniew

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Trzcińska Janina Elżbieta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Krajowa Izba Gospodarczo - Rehabilitacyjna, Warszawa − KRS 0000170595
 2. Musi - Ochrona Sp. Z O.O., Piotrków Trybunalski − KRS 0000377858
 3. Musi Sp. Z O.O., Piotrków Trybunalski − KRS 0000434087
 4. Ochrona - Musi Sp. Z O.O., Piotrków Trybunalski − KRS 0000393158
 5. Spółdzielnia Musi Ochrona Osób i Mienia, Piotrków Trybunalski − KRS 0000132197
 6. Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy i Spółdzielczości Inwalidów, Warszawa − KRS 0000209207

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Porozumienie Branżowe Związek Pracodawców, Chorzów − KRS 0000089893

Powiązane przetargi (34 szt.):
 1. Ochrona Piotrków
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódź
  Ochrona fizyczna mienia, prace gospodarcze i sprzątanie pomieszczeń delegatury WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim
 2. Usługa ochrony osób i mienia, usługa ochrony transportu wartości pieniężnych oraz osoby transportującej dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Bełchatowie, Bełchatów
  Usługa ochrony osób i mienia, usługa ochrony transportu wartości pieniężnych oraz osoby transportującej dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie
 3. Usługa utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz prace gospodarcze połączone z obsługą pojazdów służbowych dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Bełchatowie, Bełchatów
  Usługa utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz prace gospodarcze połączone z obsługą pojazdów służbowych dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie w okresie od 01.04.2012r. do 31.03.2013r.
 4. MOPR.III.23-231/1/2012
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Piotrków Trybunalski
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia poprzez konwojowanie gotówki, ochronę kasy oraz elektronicznego monitorowania obiektów
 5. STRZEŻENIE OBIEKTÓW URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY: UL. DĄBROWSKIEGO 7 I W BUDYNKU POŁOŻONYM NA NIERUCHOMOŚCI W USZCZYNIE - STACJA UJĘCIA WODY W USZCZYNIE
  Zamawiający: Miasto Piotrków Trybunalski, Piotrków Trybunalski
  Przedmiotem zamówienia jest:

  Ochrona obiektów i mienia:
  - przy ul. Dąbrowskiego 7
  - budynku położonym na nieruchomości w Uszczynie - Stacja Ujęcia Wody w Uszczynie
  przed kradzieżami z włamaniem, uszkodzeniami, marnotrawstwem, pożarami oraz nadzór nad przestrzeganiem ustalonego przez Zamawiającego ładu i porządku na ochranianym obiekcie przez jednego nie licencjonowanego agenta ochrony mienia i osób.

  Dni i czas wykonywania usługi:

  przy ul. Dąbrowskiego 7
  dni powszednie - całodobowo,
  - dni wolne od pracy, niedziele, święta - całodobowo,
  budynku położonym na nieruchomości w Uszczynie - Stacja Ujęcia Wody w Uszczynie
  - dni powszednie - całodobowo,
  - dni wolne od pracy, niedziele, święta - całodobowo

  Wykonawca, z którym będzie podpisana umowa:
  1. Przedstawi zamawiającemu Regulamin Pracy Służby Dozoru obowiązujący u wykonawcy.
  2. Wyposaży pracowników do realizacji zamówienia w jednolite umundurowanie oraz identyfikatory.
  3. Wyposaży pracowników w łączność bezprzewodową.

  Ponadto zamówieniem objęte jest:
  - wspomaganie agenta ochrony w czasie dyżuru przez grupę szybkiego reagowania dyżurującą całodobowo (maksymalny czas reakcji 10 minut od momentu przyjęcia zgłoszenia),
  - bezprzewodową łączność z bazą monitorowania,
  - przyjazdy, przejazdy grupy szybkiego reagowania w ramach działań prewencyjnych i kontrolnych,
  - wykonywanie prac porządkowych w czasie nie kolidującym ze ścisłą ochroną obiektu tj. strażnik zobowiązany jest do utrzymania we właściwym stanie terenu przy wejściu do budynku Urzędu (do zakresu prac które winien wykonać strażnik jest: zamiatanie, sprzątanie, odśnieżanie, posypywanie piachem, zbieranie śmieci z chodnika i trawnika itp. prace porządkowe) prace te będą wykonywane na bieżąco w miarę potrzeb,
  - w przypadku, gdy w chronionych obiektach funkcjonują techniczne środki ochrony mienia (np. instalacje przeciwpożarowe, antywłamaniowe, powiadamiające, monitorujące, alarmowe i.t.p.) obowiązkiem pracownika wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie również obsługa tych urządzeń wyszczególnionych w regulaminach obiektów.
 6. Strzeżenie budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Rudowskiego 10, Szkolnej 28 od 01.01.2012 r., do 31.12.2013 r.
  Zamawiający: Miasto Piotrków Trybunalski, Piotrków Trybunalski
  Ochrona obiektów i mienia:
  - przy Pasażu Rudowskiego 10
  - ul. Szkolnej 28,
  przed kradzieżami z włamaniem, uszkodzeniami, marnotrawstwem, pożarami oraz nadzór nad przestrzeganiem ustalonego przez Zamawiającego ładu i porządku na ochranianym obiekcie przez jednego nie licencjonowanego agenta ochrony mienia i osób.

  Dni i czas wykonywania usługi:

  przy Pasażu Rudowskiego 10
  - dni powszednie od godziny 1500 do godziny 730
  - dni wolne od pracy, niedziele, święta - całodobowo,
  przy ul. Szkolnej 28
  - dni powszednie od godziny 1500 do godziny 730 ,
  - dni wolne od pracy, niedziele, święta - całodobowo

  1. Regulamin Pracy Służby Dozoru obowiązujący u Wykonawcy.
  2. Wykonawca wyposaży pracowników do realizacji zamówienia w jednolite umundurowanie oraz identyfikatory.
  3. Wykonawca wyposaży pracowników w łączność bezprzewodową.

  Ponadto zamówieniem objęte jest:
  wspomaganie agenta ochrony w czasie dyżuru przez grupę szybkiego reagowania dyżurującą całodobowo (maksymalny czas reakcji 10 minut od momentu przyjęcia zgłoszenia)
  bezprzewodową łączność z bazą monitorowania,
  przyjazdy, przejazdy grupy szybkiego reagowania w ramach działań prewencyjnych i kontrolnych,
  wykonywanie prac gospodarczych w czasie nie kolidującym ze ścisłą ochroną obiektów tj. strażnik zobowiązany jest do utrzymania we właściwym stanie terenu przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego ; prace te będą wykonywane w soboty i w dni świąteczne, wskazane przez Zamawiającego,
  wykonywanie prac porządkowych w czasie nie kolidującym ze ścisłą ochroną obiektu tj. strażnik zobowiązany jest do utrzymania we właściwym stanie terenu przy wejściu do budynku Urzędu (do zakresu prac które winien wykonać strażnik jest : zamiatanie, sprzątanie, odśnieżanie, posypywanie piachem, zbieranie śmieci z chodnika i trawnika itp. prace porządkowe) prace te będą wykonywane na bieżąco w miarę potrzeb,
  przestrzeganie ruchu osobowego po zamknięciu Urzędu (kontrola upoważnień dla pracowników przebywających na terenie Urzędu poza godzinami pracy),
  prowadzenie książki wejść i wyjść wszystkich osób przebywających w budynkach Urzędu po godzinie 1700 ,
  w przypadku gdy w chronionych obiektach funkcjonują techniczne środki ochrony mienia (np. instalacje przeciwpożarowe, antywłamaniowe, powiadamiające, monitorujące, alarmowe i.t.p.) obowiązkiem pracownika Wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie również obsługa tych urządzeń wyszczególnionych w regulaminach obiektów,
  prowadzenie ewidencji od pomieszczeń plombowanych
  wydawanie kluczy od pomieszczeń plombowanych w/g wykazu osób upoważnionych do ich pobierania i zdawania,
  wydawanie kluczy od pomieszczeń nieplombowanych w sposób kontrolowany.
 7. OCHRONA OBIEKTÓW PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
  Zamawiający: Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o., Piotrków Trybunalski
  1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim.
  2. W ramach ochrony obiektów i mienia należy ochraniać obiekty:
  1) przy ulicy Przemysłowej 4 z przyległymi budynkami i służbowym parkingiem - siedziba Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  2) przy ulicy Podole 7/9, która jest siedzibą:
  a) Zakładu Oczyszczalni Ścieków
  b) Wydziału Mechaniczno-Energetycznego z warsztatami,
  c) Działu Ochrony Środowiska.
  3. Ochrona obiektów odbywać się będzie przez minimum dwóch nielicencjonowanych pracowników ochrony osób i mienia - jeden pracownik w budynku biurowym przy ul. Przemysłowej 4 i drugi pracownik w budynku biurowym przy ul. Podole 7 na 9. Przydział ochrony pozostałych obiektów (warsztaty, parkingi służbowe, itp.) należy do Wykonawcy usługi.
  4. Ochrona obiektów zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej 4 odbywać się będzie w dni powszednie od godz. 14.30 do godz.7.30 dnia następnego, w dni wolne od pracy, niedziele, święta - całodobowo, natomiast ochrona obiektów zlokalizowanych przy ul. Podole 7 na 9 odbywać się będzie od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00.
  5. W ramach ochrony należy również:
  1) wspomagać agentów ochrony w czasie dyżuru przez grupę szybkiego reagowania dyżurującą całodobowo (maksymalny czas reakcji 10 minut od momentu przyjęcia zgłoszenia),
  2) wykonywać prace gospodarcze w sposób niekolidujący ze ścisłą ochroną obiektów, tj. utrzymywanie we właściwym stanie terenu przy dojściu i wejściu do budynków biurowych,
  3) przestrzegać zakazu przebywania na terenie budynków po ich zamknięciu po godzinach urzędowania osób postronnych,
  4) prowadzić książki wejść i wyjść wszystkich pracowników przebywających w budynkach po godzinie 15.00,
  5) współdziałać z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w przypadku zagrożenia pożarowego,
  6) współdziałać z właściwą terytorialnie jednostką policji w zakresie bezpieczeństwa obiektów i ochrony mienia,
  7) prowadzić książki wpisów określającej czas wykonywanej pracy potwierdzony przez Zamawiającego.
  6. Wszystkie usługi objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie realizował z wykorzystaniem własnych środków i sprzętu oraz pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę.
  7. Wykonawca nie później niż 3 dni przed zakończeniem każdego miesiąca kalendarzowego będzie dostarczał Zamawiającemu zestawienie (grafik) pracowników, którzy będą wykonywali czynności określone w przedmiocie zamówienia, w następnym miesiącu kalendarzowym.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany, w zależności od bieżących potrzeb jednostki ilości godzin świadczenia usługi ochrony i dozoru.
  9. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi przez Wykonawcę, Strony wspólnie dokonają oględzin strzeżonego mienia, określając jego stan techniczny oraz zabezpieczenia przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy w terminie uzgodnionym przez obie Strony, nie później jednak, niż w ciągu miesiąca od zawarcia umowy.
  W protokole zdawczo-odbiorczym należy określić w szczególności stan przekazywanych pomieszczeń, ilość pomieszczeń wraz z wykazem mienia znajdującego się w strzeżonych obiektach.
  10. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać na terenie budynków objętych ochroną całkowitego zakazu palenia tytoniu przez pracowników wykonujących usługę.
  11. Odpowiedzialność Wykonawcy za powierzone obiekty i mienie rozpoczyna się od chwili faktycznego rozpoczęcia ochrony i dozoru mienia przez pracownika Wykonawcy. Faktyczny czas rozpoczęcia ochrony i dozoru odnotowuje pracownik Wykonawcy w prowadzonej książce wpisów czasu wykonywanej pracy. Od tej daty zaczynają biec wzajemne prawa i obowiązki Stron.
  12. Osoby realizujące umowę ze strony Wykonawcy podlegają bezpośrednio Wykonawcy.
  13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak również osobom trzecim, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie.
  14. Wykonawca w toku wykonywania przedmiotu umowy zobowiązuje się działać z należytą starannością, zgodnie z regulaminem pracy służb dozoru.
  15. Wykonawca wyposaży swoich pracowników w niezbędne uniformy firmowe, identyfikatory osobiste, sprzęt ochrony osobistej, bezprzewodową łączność telefoniczną z bazą oraz inny sprzęt niezbędny dla pracowników ochrony.
 8. Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, Bełchatów
  Świadczenie usług ochrony fizycznej, ochrony mienia będącego w dyspozycji Zamawiającego tj.: obiektów i ruchomości znajdujących się na terenie: Obwodu Drogowego nr 1 w Kalisku i Obwodu Drogowego nr 2 w Szczercowie, oraz usług w zakresie dbania o ład i porządek na w/w obiektach w szczególności: utrzymywania w czystości ciągów pieszych i parkingów, utrzymania w czystości i podlewania trawników i żywopłotu, a w okresie zimowym odśnieżania i posypywania piaskiem terenu, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i sprzętu poruszających się po ciągach pieszych i parkingach oraz palenia w piecu c.o. w okresie grzewczym
 9. OCHRONA OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W OKRESIE OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Piotrków Trybunalski
  Ochrona obiektów i mienia:
  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
  przed kradzieżami z włamaniem, uszkodzeniami, pożarami oraz nadzór nad przestrzeganiem ustalonego przez Zamawiającego ładu i porządku:
  a) przez jednego nielicencjonowanego pracownika ochrony fizycznej:
  - Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego przy ul. Belzackiej 108/110,
  - Hali RELAX przy Al. 3 Maja 6 B,
  - Lodowiska/Kortów Tenisowych w parku im. ks. J. Poniatowskiego przy ul. Żeromskiego 22,
  - Boiska Sportowego przy ul. Broniewskiego 18,
  b) przez dwóch nielicencjonowanych pracowników ochrony fizycznej:
  - Stadionu Miejskiego przy ul. Żwirki 6.

  Dni i czas wykonywania usługi:

  a) Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne przy ul. Belzackiej 108/110
  w dni powszednie od godziny 16:00 do godziny 8:00 rano dnia następnego, a w dni świąteczne, soboty, niedziele, dni wolne od pracy system całodobowy.
  b) Hala RELAX przy Al. 3 Maja 6 B
  w dni powszednie, w dni świąteczne, soboty, niedziele, dni wolne od pracy system całodobowy.
  c) Lodowisko / Korty Tenisowe w parku im. ks. J. Poniatowskiego
  przy ul. Żeromskiego 22
  w dni powszednie, w dni świąteczne, soboty, niedziele, dni wolne od pracy od godziny 20:00 do godziny 8:00 rano dnia następnego, a w dniach:
  - 01.01.2012 r. od godziny 00 do godziny 14:00,
  - 07.04.2012 r. system całodobowy,
  - 08.04.2012 r. system całodobowy,
  - 09.04.2012 r. system całodobowy,
  - 07.06.2012 r. system całodobowy,
  - 15.08.2012 r. system całodobowy,
  - 01.11.2012 r. system całodobowy,
  - 11.11.2012 r. system całodobowy,
  - 24.12.2012 r. od godziny 15:00 do 26.12.2012r. do godziny 14:00,
  - 31.12.2012 r. od godziny 16:00.
  d) Boisko Sportowe przy ul. Broniewskiego 18
  w dni powszednie od godziny 18:00 do godziny 10:00 rano dnia następnego, a w dni świąteczne , soboty, niedziele, dni wolne od pracy system całodobowy.
  e) Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6
  w dni powszednie od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano dnia następnego , a w dni świąteczne , soboty, niedziele, dni wolne od pracy system całodobowy.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości godzin strzeżenia w zależności od bieżących potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zmiana dokonywana będzie przez Zamawiającego pismem, przekazanym faxem lub e-mailem z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
  Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania pisma w ciągu 1 godziny od otrzymania. Zmiana w tym zakresie nie będzie traktowana jako zmiana umowy.
  4. Ponadto zamówieniem objęte jest;
  1) wykonywanie ciągłej lustracji strzeżonych obiektów,
  2) ochrona obiektów przed działaniami osób trzecich zagrażającymi ich bezpieczeństwu,
  3) zabezpieczenie mienia znajdującego się na obiektach przed kradzieżą i zniszczeniem,
  4) współdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w przypadku zagrożenia pożarowego,
  5) współdziałanie z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji w zakresie bezpieczeństwa obiektów i ochrony mienia,
  6) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, właściwej terytorialnie jednostki Policji albo prokuratury o zdarzeniach przestępczych i wykroczeniach zaistniałych na terenie obiektów oraz do podejmowania niezbędnych czynności celem zabezpieczenia miejsca przestępstwa do czasu przybycia organów ścigania,
  7) patrolowanie wyznaczonego terenu,
  8) utrzymania czystości na terenie obiektów,
  9) prowadzenie książki pełnienia służby,
  10) instalacja pilota napadowego lub innego środka łączności na obiektach:
  - Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne,
  - Hala RELAX,
  - Lodowisko/Korty Tenisowe,
  - Stadion Miejski,
  - Boisko Sportowe.
  Wykonawca ponosi koszty łączy oraz koszty ich instalacji i eksploatacji,
  11) wspomaganie nielicencjonowanego/ych pracownika/pracowników ochrony fizycznej w czasie dyżuru przez grupę szybkiego reagowania dyżurującą całodobowo, składającą się z pracowników ochrony fizycznej posiadających licencje II- stopnia - ( maksymalny czas reakcji 10 min. od momentu zgłoszenia) i reagującą na powiadomienie wykonane pilotem napadowym lub innym środkiem łączności z terenu: Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjnego, Hali RELAX, Lodowiska/Kortów Tenisowych, Stadionu Miejskiego, Boiska Sportowego oraz przyjazdy, przejazdy grupy szybkiego reagowania w ramach działań prewencyjnych i kontrolnych,
  12) wykonywanie prac gospodarczych w czasie nie kolidującym ze ścisłą ochroną obiektów tj. pracownik ochrony fizycznej zobowiązany jest do utrzymania we właściwym stanie terenu przy wejściu do w/w obiektów Zamawiającego,
  13) prowadzenie książki wejść i wyjść wszystkich osób przebywających w budynkach Ośrodka w następujących godzinach:
  - Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne w dni powszednie po godzinie 22:00 , a w dni świąteczne, soboty, niedziele, dni wolne od pracy przez całą dobę,
  - Hala RELAX - pomieszczenia administracyjne III piętro w dni powszednie po godzinie 15:30, a w dni świąteczne, soboty, niedziele, dni wolne od pracy przez całą dobę,
  - Hala RELAX w dni powszednie po godzinie 22:00 , a w dni świąteczne, soboty, niedziele, dni wolne od pracy przez całą dobę.
  - Lodowisko / Korty Tenisowe w dni powszednie, w dni świąteczne, soboty, niedziele, dni wolne od pracy po godzinie 20:00 a dniach:
  - 01.01.2012 r. od godziny 00 do godziny 14:00,
  - 07.04.2012 r. przez całą dobę,
  - 08.04.2012 r. przez całą dobę,
  - 09.04.2012 r. przez całą dobę,
  - 07.06.2012 r. przez całą dobę,
  - 15.08.2012 r. przez całą dobę,
  - 01.11.2012 r. przez całą dobę,
  - 11.11.2012 r. przez całą dobę,
  - 24.12.2012 r. od godziny 15:00 do 26.12.2012 r. do godziny 14:00,
  - 31.12.2012 r. od godziny 16:00.
  - Boisko Sportowe w dni powszednie po godzinie 18:00, a w dni świąteczne , soboty, niedziele, dni wolne od pracy przez całą dobę.
  - Stadion Miejski w dni powszednie po godzinie 22:00, a w dni świąteczne , soboty, niedziele, dni wolne od pracy przez całą dobę.
  5. W przypadku, gdy w chronionych obiektach funkcjonują lub będą funkcjonować techniczne środki ochrony mienia (np. instalacje przeciwpożarowe, antywłamaniowe powiadamiające, monitorujące, alarmowe itp.) obowiązkiem pracowników Wykonawcy będzie również obsługa tych urządzeń, wyszczególnionych w regulaminach obiektów.
  6. Wszystkie usługi objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie realizował z wykorzystaniem własnych pracowników, środków sprzętu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 i 8.
  7. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu osobom trzecim, w przypadku złożenia takiego oświadczenia w formularzu oferty.
  8. W przypadku naruszenia postanowień pkt 7 Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
  9. Osoba wykonująca nadzór nad pracownikami ochrony fizycznej musi posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej I - stopnia.
  10. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi przez Wykonawcę, Strony wspólnie dokonają oględzin strzeżonego mienia i sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy w terminie uzgodnionym przez obie Strony, nie później jednak, niż w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy.
 10. Ochrona osób i mienia obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu
  Zamawiający: Gmina Miasto Sieradz, Sieradz
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje ochronę osób i mienia obiektów na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przy ul. Sportowej 1 i Ośrodka Wypoczynkowego Sieradz - Męka.
  Szczegółowy zakres obowiązków:
  1) Ochrona obiektu przy ulicy Sportowej 1, gdzie Zamawiający wymaga wykonywania pracy:
  - od poniedziałku do piątku w godz. 20.00 - 7.00 dnia następnego;
  - w soboty, niedziele i dni wolne od pracy - całodobowo przez jednego pracownika ochrony na zmianie.
  W związku z zainstalowaniem systemu monitorowania służby dozoru, Zamawiający wymaga od pracownika ochrony obowiązku odnotowania swojej obecności poprzez załączenie urządzenia kontrolnego w wyznaczonych miejscach.
  Obchód terenu powinien odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach nocnych minimum 4 razy w godzinach między: 20.00 - 21.00, 24.00 - 1.00, 3.00 - 4.00, 6.00 -7.00.
  W soboty, niedziele i dni wolne od pracy w ciągu dnia minimum 3 razy w godzinach między:
  7.00 - 8.00, 13.00 - 14.00, 18.00 - 19.00, a w ciągu nocy minimum 4 razy w godzinach między:
  20.00 - 21.00, 24.00- 1.00, 3.00 - 4.00, 6.00 - 7.00.
  2) Ochrona Ośrodka Wypoczynkowego Sieradz - Męka w systemie całodobowym, we wszystkie dni.
  W związku z zainstalowaniem systemu monitorowania służby dozoru, Zamawiający wymaga od pracownika ochrony obowiązku odnotowania swojej obecności poprzez załączenie urządzenia kontrolnego w wyznaczonych miejscach.
  Obchód w/w terenu powinien odbywać się w ciągu dnia minimum 3 razy w godzinach między:
  7.00 - 8.00, 13.00 - 14.00, 18.00 - 19.00, a w ciągu nocy 4 razy w godzinach między: 21.00 - 22.00, 24.00 - 1.00,
  3.00 - 4.00, 6.00 - 7.00.
  Dozór w/w powinien odbywać się przez jednego pracownika na zmianie.
  3) W ramach usługi określonej wyżej Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do podejmowania działań zmierzających do:
  a. ochrony mienia MOSiR przed rabunkiem, kradzieżą lub zniszczeniem wskutek działań osób trzecich;
  b. stałego kontrolowania osób zgodnie z obowiązującymi uprawnieniami dla wchodzących na chroniony teren;
  c. ochrony terenu MOSiR przed działaniem osób zakłócających porządek będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy halucynogennych z obowiązkiem usunięcia tych osób poza teren MOSiR;
  d. ujęcia sprawców kradzieży i zaboru mienia MOSiR lub jego dewastacji;
  e. powiadomienia Policji oraz przedstawiciela MOSiR w razie stwierdzenia dokonania, bądź usiłowania kradzieży, włamania lub innego zagrożenia bezpieczeństwa dóbr prawem chronionych.
  4) Prowadzenie dokumentacji ochronnej, a zwłaszcza dziennika zmiany zawierającego dane o czasie rozpoczęcia
  i zakończenia zmiany, obsadzie personalnej zmiany oraz o rozmieszczeniu poszczególnych pracowników ochrony
  i czasie wykonywania przez nich zadań, a także prowadzenia na bieżąco raportu zmiany zawierającego wszystkie istotne informacje dotyczące przyjęcia, przebiegu i przekazania służby ochronnej.
  5) Odpowiedzialność Wykonawcy za powierzone do strzeżenia mienie MOSiR rozpoczyna się od chwili przejęcia przez Wykonawcę powierzonego obiektu do strzeżenia protokołem zdawczo - odbiorczym (Ośrodek Wypoczynkowy Sieradz - Męka).
  6) Biletowanie osób korzystających z obiektów tj. pobieranie i rozliczanie się ze sprzedanych biletów i pieniędzy na koniec każdego miesiąca.
  7). Wykonywanie drobnych prac porządkowych zleconych przez Dyrektora MOSiR np.: opróżnianie koszy, odśnieżanie, ustawianie stołów i krzeseł itp.
  UWAGA: Usługa obejmuje maksymalnie 14.379 godzin w okresie obowiązywania umowy i może być świadczona przez nie licencjonowanych , umundurowanych pracowników ochrony.
  Ilość roboczogodzin podana jest szacunkowo i może ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb MOSiR. W przypadku zaistnienia w/wym. sytuacji gdy MOSiR nie zrealizuje zamówienia w ilości 14.379 godzin Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu nie wykonania umowy w 100%
 11. PROFESJONALNA OCHRONA OBIEKTÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I KOMUNIKACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Piotrków Trybunalski
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Profesjonalna ochrona obiektów Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim.
  2. W ramach ochrony obiektów i mienia należy ochraniać n/w obiekty:
  a) przy ul. Belzackiej 176 - budynek biurowy o powierzchni 380,5 m2,
  b) przy ul. Kasztanowej 31 - budynek biurowy o powierzchni 935m2,
  3. W ramach ochrony obiektów i mienia należy dozorować obiekty:
  a) przy ul. Kasztanowej 31 - budynek gospodarczy o powierzchni 96,5 m2, wpisany do rejestru zabytków,
  b) przy ul. Dworskiej 11 - budynek magazynowo - składowy o powierzchni 118 m2,
  c) przy ul. Dworskiej 11A - wiata magazynowa znajdująca się ok. 100 m od budynku biurowego przy ul. Belzackiej 176,
  d) parking (ogrodzony), na którym pozostawione są samochody służbowe.
  4. W ramach ochrony należy również:
  a) wspomagać agentów ochrony w czasie dyżuru przez grupę szybkiego reagowania dyżurującą całodobowo (maksymalny czas reakcji 10 minut od momentu przyjęcia zgłoszenia),
  b) wykonywać prace gospodarcze w sposób niekolidujący ze ścisłą ochroną obiektów, tj. utrzymywanie we właściwym stanie terenu przy dojściu i wejściu do budynków biurowych,
  c) przestrzegać zakazu przebywania na terenie budynków po ich zamknięciu po godzinach urzędowania osób postronnych,
  d) prowadzenie książki wejść i wyjść wszystkich pracowników przebywających
  w budynkach przy ul. Belzackiej 176 i ul. Kasztanowej 31, po godzinie 15.00,
  e) współdziałać z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w przypadku zagrożenia pożarowego,
  f) współdziałać z właściwą terytorialnie jednostką policji w zakresie bezpieczeństwa obiektów i ochrony mienia,
  g) prowadzenie przez Wykonawcę książki wpisów określającej czas wykonywanej pracy potwierdzony przez Zamawiającego.
  5. Wszystkie usługi objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie realizował
  z wykorzystaniem własnych pracowników, środków i sprzętu
  6. Wykonawca nie później niż 3 dni przed zakończeniem każdego miesiąca kalendarzowego będzie dostarczał Zamawiającemu zestawienie (grafik) pracowników, którzy będą wykonywali czynności określone w przedmiocie zamówienia, w następnym miesiącu kalendarzowym.
  7. Ochrona przedmiotowych obiektów odbywać się będzie w dni powszednie od godz. 1500 do godz. 700 dnia następnego, w dni wolne od pracy, niedziele, święta - całodobowo, przez minimum dwóch nielicencjonowanych pracowników ochrony osób
  i mienia - jeden pracownik w budynku biurowym przy ul. Belzackiej 176 i drugi pracownik w budynku biurowym przy ul. Kasztanowej 31.
  Przydział ochrony pozostałych obiektów (wiata magazynowa przy ul. Dworskiej 11A oraz parking dla samochodów służbowych) należy do Wykonawcy usługi.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany, w zależności od bieżących potrzeb jednostki:
  a) ilości godzin świadczenia usługi ochrony i dozoru,
  b) wyłączenia z ochrony lub dozoru wybranego obiektu lub obiektów wymienionych
  w § 1 ust. 2 umowy. Wyłączenie takie wymaga zawiadomienia w formie pisemnej
  i będzie obowiązywało od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło zawiadomienie.
  9. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi przez Wykonawcę, Strony wspólnie dokonają oględzin strzeżonego mienia, określając jego stan techniczny oraz zabezpieczenia przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Sporządzą protokół zdawczo - odbiorczy w terminie uzgodnionym przez obie Strony, nie później jednak, niż w ciągu miesiąca od zawarcia umowy.
  W protokole zdawczo-odbiorczym należy określić w szczególności stan przekazywanych pomieszczeń, ilość pomieszczeń wraz z wykazem mienia znajdującego się w strzeżonych obiektach.
  10. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać na terenie budynków objętych ochroną całkowitego zakazu palenia tytoniu przez pracowników wykonujących usługę.
  11. Odpowiedzialność Wykonawcy za powierzone obiekty i mienie rozpoczyna się od chwili faktycznego rozpoczęcia ochrony i dozoru mienia przez pracownika Wykonawcy. Faktyczny czas rozpoczęcia ochrony i dozoru odnotowuje pracownik Wykonawcy w prowadzonej książce wpisów czasu wykonywanej pracy. Od tej daty zaczynają biec wzajemne prawa i obowiązki Stron, wynikające z niniejszej umowy.
 12. Ochrona Piotrków
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódź
  Ochrona fizyczna mienia, prace gospodarcze i sprzątanie pomieszczeń delegatury W.I.O.Ś w Piotrkowie Trybunalskim..
 13. ZP/W8/U/1/2011
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Sieradzu, Sieradz
  Przedmiotem postępowania jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi całodobowej ochrony budynku i mienia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej w Sieradzu przy ul. Plac Wojewódzkim 3 .
 14. PZOZ.DZP.PN.280.3-37/2011 OCHRONA MIENIA
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski
  SZPITAL UL. ROOSEVELTA 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
  - świadczenie usługi związanej z ochroną fizyczną mienia Zamawiającego składającego się z budynków, ich pomieszczeń oraz rzeczy będących w tych pomieszczeniach na terenie całej posesji

  PRZYCHODNIA NR II UL. BRONIEWSKIEGO 4 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
  - świadczenie usługi związanej z ochroną fizyczną mienia Zamawiającego składającego się z budynku, jego pomieszczeń oraz rzeczy będących w tych pomieszczeniach

  PRZYCHODNIA NR IV UL. ARMII KRAJOWEJ 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
  - świadczenie usługi związanej z ochroną fizyczną mienia Zamawiającego składającego się z budynku, jego pomieszczeń oraz rzeczy będących w tych pomieszczeniach

  PRZYCHODNIA NR V UL. DMOWSKIEGO 47 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
  - świadczenie usługi związanej z ochroną fizyczną mienia Zamawiającego składającego się z budynku, jego pomieszczeń oraz rzeczy będących w tych pomieszczeniach,

  Szczegółowy opis Zakresu świadczenia usługi stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji.
 15. Usługa ochrony osób i mienia dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie w okresie od 01.04.2011r. do 31.03.2012r.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Bełchatowie, Bełchatów
  Usługa ochrony osób i mienia dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie w okresie od 01.04.2011r. do 31.03.2012r.
 16. Usługa utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Skarbowego w Bełchatowie oraz prace gospodarcze połączone z obsługą pojazdów służbowych Urzędu w okresie od 01.04.2011r. do 31.03.2012r.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Bełchatowie, Bełchatów
  Usługa utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Skarbowego w Bełchatowie oraz prace gospodarcze połączone z obsługą pojazdów służbowych Urzędu w okresie od 01.04.2011r. do 31.03.2012r.
 17. STRZEŻENIE OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W OKRESIE OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Piotrków Trybunalski
  Ochrona obiektów i mienia:
  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
  przed kradzieżami z włamaniem, uszkodzeniami, pożarami oraz nadzór nad przestrzeganiem ustalonego przez Zamawiającego ładu i porządku:
  a) przez jednego nielicencjonowanego agenta ochrony:
  - Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego przy ul. Belzackiej 108-110,
  - Hala RELAX przy Al. 3 Maja 6 B,
  - Lodowisko/Korty Tenisowe w parku im. ks. J. Poniatowskiego przy ul. Żeromskiego 22,
  b) przez dwóch nielicencjonowanych agentów ochrony:
  - Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6.
  Dni i czas wykonywania usługi:
  a) Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego przy ul. Belzackiej 108-110
  w dni powszednie od godziny 16:00 do godziny 8:00 rano dnia następnego, w dni świąteczne , niedziele, dni wolne od pracy system całodobowy.
  b) Hala RELAX przy Al. 3 Maja 6 B w dni powszednie, w dni świąteczne , niedziele, dni wolne od pracy system całodobowy.
  c) Lodowisko - Korty Tenisowe w parku im. ks. J. Poniatowskiego przy ul. Żeromskiego 22 w dni powszednie, w dni świąteczne , niedziele, dni wolne od pracy od godziny 20:00 do godziny 8:00 rano dnia następnego, a w dniach:
  - 01.01.2011 r. od godziny 00 do godziny 14:00,
  - 23.04.2011 r. system całodobowy,
  - 24.04.2011 r. system całodobowy,
  - 25.04.2011 r. system całodobowy,
  - 23.06.2011 r. system całodobowy,
  - 15.08.2011 r. system całodobowy,
  - 01.11.2011 r. system całodobowy,
  - 11.11.2011r. system całodobowy,
  - 24.12.2011 r. od godziny 15:00 do 26.12.2011r. do godziny 14:00,
  - 31.12.2011 r. od godziny 16:00.
  d) Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 w dni powszednie od godziny 22:00 do godziny 7:00 , w dni świąteczne , soboty, niedziele, dni wolne od pracy system całodobowy.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości godzin strzeżenia w zależności od bieżących potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zmiana dokonywana będzie przez Zamawiającego pismem, przekazanym faxem lub e-mailem z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
  Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania pisma w ciągu 1 godziny od otrzymania. Zmiana w tym zakresie nie będzie traktowana jako zmiana umowy.
  4. Ponadto zamówieniem objęte jest:
  1) instalacja pilota napadowego lub innego środka łączności na obiektach: Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjnego, Hali RELAX, Lodowiska-Kortów Tenisowych, Stadionu Miejskiego. Wykonawca ponosi koszty łączy oraz koszty ich instalacji i eksploatacji,
  2) wspomagania nielicencjonowanego agenta/agentów ochrony w czasie dyżuru przez grupę szybkiego reagowania dyżurującą całodobowo - ( maksymalny czas reakcji 10 min. od momentu zgłoszenia) i reagującą na powiadomienie wykonane pilotem napadowym lub innym środkiem łączności z terenu: Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjnego, Hali RELAX, Lodowiska-Kortów Tenisowych, Stadionu Miejskiego,
  3) przyjazdy, przejazdy grupy szybkiego reagowania w ramach działań prewencyjnych i kontrolnych,
  4) wykonywanie prac gospodarczych w czasie nie kolidującym ze ścisłą ochroną obiektów tj. agent ochrony zobowiązany jest do utrzymania we właściwym stanie terenu przy wejściu do w/w obiektów Zamawiającego,
  5) prowadzenie książki wejść i wyjść wszystkich osób przebywających w budynkach Ośrodka w następujących godzinach:
  - Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne w dni powszednie po godzinie 22:00 , a w dni świąteczne , niedziele, dni wolne od pracy przez całą dobę,
  - Hala RELAX - pomieszczenia administracyjne III piętro w dni powszednie po godzinie 15:30, a w dni świąteczne , niedziele, dni wolne od pracy przez całą dobę,
  - Hala RELAX w dni powszednie po godzinie 22:00 , a w dni świąteczne , niedziele, dni wolne od pracy przez całą dobę.
  - Lodowisko - Korty Tenisowe w dni powszednie, w dni świąteczne, niedziele, dni wolne od pracy po godzinie 21:00, a dniach:
  - 01.01.2011 r. od godziny 00 do godziny 14:00,
  - 23.04.2011 r. przez całą dobę,
  - 24.04.2011 r. przez całą dobę,
  - 25.04.2011 r. przez całą dobę,
  - 23.06.2011 r. przez całą dobę,
  - 15.08.2011 r. przez całą dobę,
  - 01.11.2011 r. przez całą dobę,
  - 11.11.2011r. przez całą dobę,
  - 24.12.2011 r. od godziny 15:00 do 26.12.2011 r. do godziny 14:00,
  - 31.12.2011 r. od godziny 16:00.
  - Stadion Miejski w dni powszednie po godzinie 22:00 , a w dni świąteczne , soboty, niedziele, dni wolne od pracy przez całą dobę.
  5. W przypadku, gdy w chronionych obiektach funkcjonują lub będą funkcjonować techniczne środki ochrony mienia (np. instalacje przeciwpożarowe, antywłamaniowe powiadamiające, monitorujące, alarmowe itp.) obowiązkiem pracowników Wykonawcy będzie również obsługa tych urządzeń, wyszczególnionych w regulaminach obiektów.
 18. PN-53/10 SPRZĄTANIE 1
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski
  Świadczenie usługi związanej z utrzymaniem czystości pomieszczeń w budynkach Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 3 i Przychodniach na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego podległych Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
 19. Ochrona mienia będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, Bełchatów
  Świadczenie usług ochrony fizycznej, ochrony mienia będącego w dyspozycji Zamawiającego tj.: obiektów i ruchomości znajdujących się na terenie: Obwodu Drogowego nr 1 w Kalisku i Obwodu Drogowego nr 2 w Szczercowie, oraz usług w zakresie dbania o ład i porządek na w/w obiektach w szczególności: utrzymywania w czystości ciągów pieszych i parkingów, utrzymania w czystości i podlewania trawników i żywopłotu, a w okresie zimowym odśnieżania i posypywania piaskiem terenu, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i sprzętu poruszających się po ciągach pieszych i parkingach oraz palenia w piecu c.o. w okresie grzewczym
 20. OCHRONA MIENIA OBIEKTÓW PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
  Zamawiający: Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o., Piotrków Trybunalski
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia obiektów Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 4 i przy ul. Podole 7/9 wraz z parkingami, na których garażowane są samochody służbowe.

  Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokument uprawniający do skorzystania przez Zamawiającego z ulgi w zobowiązaniach płatniczych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27-08-1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz.U. z 2008 Nr 14 poz. 92 z póź. zm.).

  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
  1. ochrona mienia i obiektów:
  - przy ulicy Przemysłowej 4 - siedziba Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wraz z przyległymi budynkami i służbowym parkingiem.
  - przy ulicy Podole 7/9, która jest siedzibą:
  a) Zakładu Oczyszczalni Ścieków
  b) Wydziału Mechaniczno-Energetycznego wraz z warsztatami,
  c) Działu Ochrony Środowiska.

  W budynkach warsztatowych przechowywany jest sprzęt niezbędny do wykonywania zadań przez brygadę pracowników PWiK Sp. z o.o., celem zabezpieczenia przed kradzieżami z włamaniem, uszkodzeniami, marnotrawstwem, pożarami oraz nadzór nad przestrzeganiem ustalonego przez Zamawiającego ładu i porządku na ochranianych obiektach biurowych i warsztatowych po jednym na każdym obiekcie nie licencjonowanym agencie ochrony mienia i osób.

  2. dozorowanie służbowego parkingu, na którym pozostawiane są samochody służbowe, mające na celu ochronę stacjonujących pojazdów przed ich kradzieżą i włamaniem;

  3. ochrona obiektu:
  1) przy ul. Przemysłowej 4 odbywać się będzie:
  a) w dni powszednie od godz. 14.30 do godz.7.30 dnia następnego,
  b) w dni wolne od pracy, niedziele, święta - całodobowo,

  2) przy ul. Podole 7/9, odbywać się będzie od poniedziałku do piątku od godz. 7.00
  do godz. 15.00.

  Ponadto zamówieniem objęte jest:
  - wykonywanie prac gospodarczych w czasie nie kolidującym ze ścisłą ochroną obiektów, tj. agent ochrony zobowiązany jest do utrzymania we właściwym stanie terenu przy wejściu do budynku biurowego oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Wykonawcę,
  - przestrzeganiem ruchu osobowego po zamknięciu obiektu przy ul. Przemysłowej 4, (zakaz przebywania na terenie Spółki po godzinach urzędowania osób postronnych),
  - prowadzeniem - książki wejść i wyjść- wszystkich pracowników PWiK Sp. z o.o. przebywających w budynku biurowym po godzinie 15.00,
  - współdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w przypadku zagrożenia pożarowego,
  - współdziałanie z właściwą terytorialnie jednostką policji w zakresie bezpieczeństwa obiektów i ochrony mienia,
  - prowadzenie przez Wykonawcę książki wpisów określającej czas wykonywanej pracy potwierdzony przez Zamawiającego.
 21. Dozór Piotrków
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódź
 22. PN-20/10 OCHRONA
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski
 23. Usługa ochrony osób i mienia dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie w okresie od 01.04.2010 r. do 31.03.2011 r.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Bełchatowie, Bełchatów
 24. MOPR.III.216/1/2010
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Piotrków Trybunalski
 25. Ochrona obiektów: Inspektorat ZUS w Opocznie, Inspektorat ZUS w Skierniewicach, Biuro Terenowe ZUS w Rawie Maz.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki
 26. Ochrona osób i mienia obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu
  Zamawiający: Gmina Miasto Sieradz, Sieradz
 27. STRZEŻENIE BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO PRZY PASAŻU KAROLA RUDOWSKIEGO 10, SZKOLNEJ 28 OD 01.01.2010R. DO 31.12.2011R.
  Zamawiający: Miasto Piotrków Trybunalski, Piotrków Trybunalski
 28. PN - 47/09 SPRZĄTANIE 1
  Zamawiający: Szpital Rejonowy, Piotrków Trybunalski
 29. STRZEŻENIE OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W OKRESIE OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.
  Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Piotrków Trybunalski
 30. PN-16/09 OCHRONA
  Zamawiający: Szpital Rejonowy, Piotrków Trybunalski
 31. Usługi w zakresie ochrony mienia i obiektów oraz utrzymania porządku wokół chronionego obiektu.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu, Wieluń
 32. Ochrona osób i mienia dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Bełchatowie, Bełchatów
 33. Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz prace gospodarcze połączone z obsługą pojazdów służbowych dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Bełchatowie, Bełchatów
 34. PROFESJONALNA OCHRONA OBIEKTU
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Piotrków Trybunalski

Inne osoby dla Stępień Tadeusz Mariusz (45 osób):