Kogo reprezentuje osoba

Stępień Władysław

w KRS

Władysław Stępień

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Władysław
Nazwisko:Stępień
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1946 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Szydłów (Świętokrzyskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bąk Stanisław, Baltyn Janina, Cisło Mieczysław, Duda Sławomir, Duda Witold, Frąk Stanisława, Garczyńska Teresa, Gniewkiewicz Adam, Graca Tadeusz, Zarzycka Katarzyna, Jarek Stanisław, Kaczmarczyk Teresa, Kaczorowska Krystyna, Kozłowski Adam, Kozłowski Zbigniew, Krawczyk Wincenty, Kręcisz Tadeusz, Miodek Zbigniew, Okólska Halina Maria, Palmąka Joanna Janina, Pasternak Kamila, Pasternak Władysław, Pawlik Antoni, Rożek Anna Janina, Rożek Krzysztof, Samborski Stanisław, Siwonia Czesław, Sowa Janina, Stachowicz Jan, Stępień Adam, Suchojad Henryk, Suchojad Sławomir, Szwarc Anna Marcelina, Szwarc Halina, Szwarc Teresa Jadwiga, Talar Halina, Trojan Stanisław, Wójcik Henryk, Żak Józef, Łukasik Wanda

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żakowska Urszula Agnieszka

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Szydłowie, Szydłów − KRS 0000141165
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Celinach, Celiny − KRS 0000146295
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Gnojnie, Gnojno − KRS 0000026218
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Grabkach Dużych, Grabki Duże − KRS 0000329740
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Potoku, Potok − KRS 0000054205
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Woli Żyznej, Wola Żyzna − KRS 0000028273
 7. Stowarzyszenie Aktywne Serca, Raków − KRS 0000462324
 8. Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych Nad Zalewem Chańcza, Korytnica − KRS 0000044271
 9. Stowarzyszenie Nad Ciekącą, Szydłów − KRS 0000385255
 10. Stowarzyszenie Producentów Rolnych W Radostowie, Radostów − KRS 0000039049
 11. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, Szydłów − KRS 0000057477

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Chmielniku, Chmielnik − KRS 0000094570
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Szydłów − KRS 0000100600
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Szydłowie, Szydłów − KRS 0000082543
 4. Spółdzielnia Producentów Owoców Dobrysad W Szydłowie, Szydłów − KRS 0000197341
 5. Stowarzyszenie Producentów Owoców W Szydłowie, Szydłów − KRS 0000204139

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokości 674.876,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina Gnojno, Gnojno
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokości 674.876,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.Warunki kredytu: a). Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo w całości. Przewidywany termin zaciągania kredytu 23 listopada 2010r.* * do oferty należy przyjąć termin wypłaty kredytu - 23 listopada 2010r. Jednakże należy zwrócić uwagę, że termin ten uzależniony będzie od daty podpisania umowy. Ponieważ na dzień sporządzenia niniejszej SIWZ trudno jest określić ile czasu zajmie wykonanie czynności badania ofert, a w następstwie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożenie ewentualnych odwołań stąd też datę wypłaty kredytu - 23 listopada 2010r. należy przyjąć do oferty i traktować jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków z kredytu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuruchamiania kredytu w całości co nie obciąży Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu zaciągnięcia kredytu. b).planowany okres spłaty - 31 grudzień 2017 rok Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji (kosztów). W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu termin spłaty może ulec zmianie bez zmiany wysokości rat, zmianie ulegnie jedynie okres spłaty. c).forma zabezpieczenia - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. d). oprocentowanie roczne w oparciu o stawkę WIBOR 3 M powiększoną o marżę banku. W celu ułatwienia porównania ofert w zakresie oprocentowania należy podać stawkę WIBOR 3M na dzień 12.11.2010 r. i oddzielnie marżę banku. Do umowy Oprocentowanie kredytu będzie ustalone w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i będzie ulegało zmianie co 3 miesiące począwszy od 1 dnia uruchomienia kredytu. e).okres karencji w spłacie kredytu - 2 miesiące - 1-sza rata kapitału płatna 31.01.2011r. f).planowany okres spłaty kredytu: od 31.01.2011r. do 31.12.2017r., według poniższego planowanego terminarzu spłaty rat kapitałowych. W przypadku jeżeli termin płatności przypadał będzie na dzień wolny od pracy spłata raty nastąpi w następnym dniu roboczym. Rok 2011 styczeń 31- 12.876,- luty 28 -8.000,-,marzec-31- 8.000,-,kwiecień 30- 8.000,- maj 31-8.000,-czerwiec 30-8.000,- lipiec 31-8.000,- sierpień 31-8.000,- wrzesień 30,-8.000,- październik- 31-8.000,-listopad 30-8.000,-grudzień 31- 8.000,- Rok 2012 styczeń 31- 8.000,- luty 28 -8.000,-,marzec-31- 8.000,-,kwiecień 30- 8.000,- maj 31-8.000,-czerwiec 30-8.000,- lipiec 31-8.000,- sierpień 31-8.000,- wrzesień 30,-8.000,- październik- 31-8.000,-listopad 30-8.000,-grudzień 31- 8.000,- Rok 2013 styczeń 31- 8.000,- luty 28 -8.000,-,marzec-31- 8.000,-,kwiecień 30- 8.000,- maj 31-8.000,-czerwiec 30-8.000,- lipiec 31-8.000,- sierpień 31-8.000,- wrzesień 30,-8.000,- październik- 31-8.000,-listopad 30-8.000,-grudzień 31- 8.000,-Rok 2014 styczeń 31- 8.000,- luty 28 -8.000,-,marzec-31- 8.000,-,kwiecień 30- 8.000,- maj 31-8.000,-czerwiec 30-8.000,- lipiec 31-8.000,- sierpień 31-8.000,- wrzesień 30,-8.000,- październik- 31-8.000,-listopad 30-8.000,-grudzień 31- 8.000,- Rok 2015 styczeń 31- 8.000,- luty 28 -8.000,-,marzec-31- 8.000,-,kwiecień 30- 8.000,- maj 31-8.000,-czerwiec 30-8.000,- lipiec 31-8.000,- sierpień 31-8.000,- wrzesień 30,-8.000,- październik- 31-8.000,-listopad 30-8.000,-grudzień 31- 8.000,- Rok 2016 styczeń 31- 8.000,- luty 28 -8.000,-,marzec-31- 8.000,-,kwiecień 30- 8.000,- maj 31-8.000,-czerwiec 30-8.000,- lipiec 31-8.000,- sierpień 31-8.000,- wrzesień 30,-8.000,- październik- 31-8.000,-listopad 30-8.000,-grudzień 31- 8.000,- Rok 2017 styczeń 31- 8.000,- luty 28 -8.000,-,marzec-31- 8.000,-,kwiecień 30- 8.000,- maj 31-8.000,-czerwiec 30-8.000,- lipiec 31-8.000,- sierpień 31-8.000,- wrzesień 30,-8.000,- październik- 31-8.000,-listopad 30-8.000,-grudzień 31- 6.000,- g). odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca kończącego kalendarzowy miesiąc począwszy od daty uruchomienia kredytu. W przypadku jeżeli termin płatności przypadał będzie na dzień wolny od pracy spłata odsetek nastąpi w następnym dniu roboczym. h). kapitał będzie spłacany ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca. i). w okresie umowy bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia i spłaty kredytu
 2. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Gnojno, Gnojno
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2.Warunki kredytu: a). Przewidywane terminy zaciągania poszczególnych transz kredytu: - pierwsza transza - 30 czerwca 2010r.* - do kwoty 1.000.000,00 - zł.* do oferty należy przyjąć termin wypłaty I-szej transzy kredytu - 30 czerwca 2010r. Jednakże należy zwrócić uwagę, że termin ten uzależniony będzie od daty podpisania umowy. Ponieważ na dzień sporządzenia niniejszej SIWZ trudno jest określić ile czasu zajmie wykonanie czynności badania ofert, a w następstwie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożenie ewentualnych odwołań stąd też datę wypłaty I transzy kredytu -30 czerwca 2010r. należy przyjąć do oferty i traktować jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków z kredytu. - druga transza - 31 sierpnia 2010r, - do kwoty - 1.000.000,00 zł Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuruchamiania kredytu w całości co nie obciąży zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami. Dopuszcza się uruchomienie transz w niższej wysokości lub pominięcie transzy w całości. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów i wysokości transz kredytu. b).planowany okres spłaty - 31 grudzień 2017 rok Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji (kosztów). W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu termin spłaty może ulec zmianie bez zmiany wysokości rat, zmianie ulegnie jedynie okres spłaty. c).forma zabezpieczenia - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową d). oprocentowanie roczne w oparciu o stawkę WIBOR 3 M powiększoną o marżę banku. W celu ułatwienia porównania ofert w zakresie oprocentowania należy podać stawkę WIBOR 3M na dzień 15.06.2010 r. i oddzielnie marżę banku. Do umowy Oprocentowanie kredytu będzie ustalone w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i będzie ulegało zmianie co 3 miesiące począwszy od 1 dnia uruchomienia kredytu. e).okres karencji w spłacie kredytu - 7 miesięcy - 1-sza rata kapitału płatna 31.01.2011r. f).planowany okres spłaty kredytu: od 31.01.2011r. do 31.12.2017r., według poniższego planowanego terminarzu spłaty rat kapitałowych. W przypadku jeżeli termin płatności przypadał będzie na dzień wolny od pracy spłata raty nastąpi w następnym dniu roboczym. Rok 2011 styczeń 31- 16.600,- luty 28 -16.600,- marzec-31- 16.600,-kwiecień 30- 16.600,- maj 31-16.600,-czerwiec 30-16.600,- lipiec 31-16.600,- sierpień 31-16.600,- wrzesień 30,-16.600,- październik- 31-16.600,-listopad 30-16.600,-grudzień 31- 17.400,- Rok 2012 styczeń 31- 16.600,- luty 28 -16.600,- marzec-31- 16.600,-kwiecień 30- 16.600,- maj 31-16.600,-czerwiec 30-16.600,- lipiec 31-16.600,- sierpień 31-16.600,- wrzesień 30,-16.600,- październik- 31-16.600,-listopad 30-16.600,-grudzień 31- 17.400,- Rok 2013 styczeń 31- 26.600,- luty 28 -26.600,- marzec-31- 26.600,-kwiecień 30- 26.600,- maj 31-26.600,-czerwiec 30-26.600,- lipiec 31-26.600,- sierpień 31-26.600,- wrzesień 30,-26.600,- październik- 31-26.600,-listopad 30-26.600,-grudzień 31- 27.400,- Rok 2014 styczeń 31- 26.600,- luty 28 -26.600,- marzec-31- 26.600,-kwiecień 30 26.600,- maj 31-26.600,-czerwiec 30-26.600,- lipiec 31-26.600,- sierpień 31-26.600,- wrzesień 30,-26.600,- październik- 31-26.600,-listopad 30-26.600,-grudzień 31- 27.400,- Rok 2015 styczeń 31- 26.600,- luty 28 -26.600,- marzec-31- 26.600,-kwiecień 30 26.600,- maj 31-26.600,-czerwiec 30-26.600,- lipiec 31-26.600,- sierpień 31-26.600,- wrzesień 30,-26.600,- październik- 31-26.600,-listopad 30-26.600,-grudzień 31- 27.400,- Rok 2016 styczeń 31- 26.600,- luty 28 -26.600,- marzec-31- 26.600,-kwiecień 30- 26.600,- maj 31-26.600,-czerwiec 30-26.600,- lipiec 31-26.600,- sierpień 31-26.600,- wrzesień 30,-26.600,- październik- 31-26.600,-listopad 30-26.600,-grudzień 31- 27.400,- Rok 2017 styczeń 31- 26.600,- luty 28 -26.600,- marzec-31- 26.600,-kwiecień 30- 26.600,- maj 31-26.600,-czerwiec 30-26.600,- lipiec 31-26.600,- sierpień 31-26.600,- wrzesień 30,-26.600,- październik- 31-26.600,-listopad 30-26.600,-grudzień 31- 27.400,- g). odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca kończącego kalendarzowy miesiąc począwszy od daty uruchomienia pierwszej transzy. h). kapitał będzie spłacany ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca. i). w okresie umowy bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia i spłaty kredytu
 3. Obsługę bankową budżetu gminy Szydłów wraz z jednostkami podległymi
  Zamawiający: Gmina Szydłów, Szydłów
  a) obsługa bankowa budżetu gminy Szydłów wraz z jednostkami podległymi:
  - Zakład Gospodarki Komunalnej,
  - Zespół Obsługi Szkół,
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  - Gminna Biblioteka Publiczna,
  - Gminne Centrum Kultury,
  obejmująca:
  - otwarcie rachunków bankowych,
  - prowadzenie wszystkich rachunków bankowych,
  - realizacja przelewów,
  - przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  - możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych,
  - prowadzenie wszystkich innych czynności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
  - utworzenie punktu kasowego w Szydłowie, czynnego 8 godz. dziennie, w dni robocze,
  w terminie trzech miesięcy od daty podpisania umowy, (jeżeli dotyczy).
 4. Wypłata świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za pośrednictwem rachunku założonego w jednostce wykonawcy
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, Kielce
  Wypłata świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za pośrednictwem rachunku założonego w jednostce wykonawcy
 5. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokości 2.009.108,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Gmina Gnojno, Gnojno
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gnojno w wysokości 2.009.108,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2.Warunki kredytu: a). Przewidywane terminy zaciągania poszczególnych transz kredytu: - pierwsza transza - 25 czerwca 2009r.* - do kwoty 500.000,00 - zł. *do oferty należy przyjąć termin wypłaty I-szej transzy kredytu - 25 czerwca 2009r. Jednakże należy zwrócić uwagę, że termin ten uzależniony będzie od daty podpisania umowy. Ponieważ na dzień sporządzenia niniejszej SIWZ trudno jest określić ile czasu zajmie wykonanie czynności badania ofert, a w następstwie wyboru oferty najkorzystniejszej, rozpatrzenia ewentualnych protestów i odwołań stąd też datę wypłaty I transzy kredytu -25 czerwca 2009r. należy przyjąć do oferty i traktować jedynie jako hipotetyczną datę wypłaty środków z kredytu. - druga transza - 01 sierpnia 2009r, - do kwoty - 500.000,00 zł - trzecia transza - 02 listopada 2009r. - do kwoty - 1.009.108,00 zł Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuruchamiania kredytu w całości co nie obciąży zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami. Dopuszcza się uruchomienie transz w niższej wysokości lub pominięcie transzy w całości. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów i wysokości transz kredytu. b).planowany okres spłaty - 31 grudzień 2017 rok Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji (kosztów). W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu termin spłaty może ulec zmianie bez zmiany wysokości rat, zmianie ulegnie jedynie okres spłaty. c).forma zabezpieczenia - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. d). oprocentowanie roczne w oparciu o stawkę WIBOR 3 M powiększoną o marżę banku. W celu ułatwienia porównania ofert w zakresie oprocentowania należy podać stawkę WIBOR 3M na dzień 02.06.2009 r. i oddzielnie marżę banku. Do umowy Oprocentowanie kredytu będzie ustalone w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i będzie ulegało zmianie co 3 miesiące począwszy od 1 dnia uruchomienia kredytu. e).okres karencji w spłacie kredytu - 2 miesiące - 1-sza rata kapitału płatna 31.08.2009r. f).planowany okres spłaty kredytu: od 31.08.2009r. do 31.12.2017r., według poniższego planowanego terminarzu spłaty rat kapitałowych. W przypadku jeżeli termin płatności przypadał będzie na dzień wolny od pracy spłata raty nastąpi w następnym dniu roboczym. ROK 2009 sierpień 31 -10.184,- wrzesień 30 - 10.100,- październik 31 - 10.100,- listopad 30 -10.100,- grudzień 31 - 10.100,- ROK 2010 styczeń 31 - 18.750,- luty 28 - 18.750,- marzec 31 - 18.750,- kwiecień 30 - 18.750,- maj 31 -18.750,- czerwiec 30 -18.750,- lipiec 31- 18.750,- sierpień 31 -18.750,- wrzesień 30 - 18.750,- październik 31 - 18.750,- listopad 30 -18.750,- grudzień 31 -18.750,- ROK 2011 styczeń 31 - 18.750,- luty 28 - 18.750,- marzec 31 - 18.750,- kwiecień 30 - 18.750,- maj 31 -18.750,- czerwiec 30 -18.750,- lipiec 31- 18.750,- sierpień 31 -18.750,- wrzesień 30 - 18.750,- październik 31 - 18.750,- listopad 30 -18.750,- grudzień 31 -18.750,- ROK 2012 styczeń 31 - 18.750,- luty 28 - 18.750,- marzec 31 - 18.750,- kwiecień 30 - 18.750,- maj 31 -18.750,- czerwiec 30 -18.750,- lipiec 31- 18.750,- sierpień 31 -18.750,- wrzesień 30 - 18.750,- październik 31 - 18.750,- listopad 30 -18.750,- grudzień 31 -18.750,- ROK 2013 styczeń 31 - 18.750,- luty 28 - 18.750,- marzec 31 - 18.750,- kwiecień 30 - 18.750,- maj 31 -18.750,- czerwiec 30 -18.750,- lipiec 31- 18.750,- sierpień 31 -18.750,- wrzesień 30 - 18.750,- październik 31 - 18.750,- listopad 30 -18.750,- grudzień 31 -18.750,- ROK 2014 styczeń 31 - 18.750,- luty 28 - 18.750,- marzec 31 - 18.750,- kwiecień 30 - 18.750,- maj 31 -18.750,- czerwiec 30 -18.750,- lipiec 31- 18.750,- sierpień 31 -18.750,- wrzesień 30 - 18.750,- październik 31 - 18.750,- listopad 30 -18.750,- grudzień 31 -18.750,- ROK 2015 styczeń 31 - 18.750,- luty 28 - 18.750,- marzec 31 - 18.750,- kwiecień 30 - 18.750,- maj 31 -18.750,- czerwiec 30 -18.750,- lipiec 31- 18.750,- sierpień 31 -18.750,- wrzesień 30 - 18.750,- październik 31 - 18.750,- listopad 30 -18.750,- grudzień 31 -18.750,- ROK 2016 styczeń 31 - 18.750,- luty 28 - 18.750,- marzec 31 - 18.750,- kwiecień 30 - 18.750,- maj 31 -18.750,- czerwiec 30 -18.750,- lipiec 31- 18.750,- sierpień 31 -18.750,- wrzesień 30 - 18.750,- październik 31 - 18.750,- listopad 30 -18.750,- grudzień 31 -18.750,- ROK 2017 styczeń 31 - 32.000,- luty 28 - 32.000,- marzec 31 - 32.000,- kwiecień 30 - 32.000,- maj 31 -32.000,- czerwiec 30 -32.000,- lipiec 31- 32.000,- sierpień 31 -32.000,- wrzesień 30 - 32.000,- październik 31 - 32.000,- listopad 30 -32.000,- grudzień 31 -31.524,- g). odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca kończącego kalendarzowy miesiąc h). kapitał będzie spłacany ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca. i). w okresie umowy bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia i spłaty kredytu.