Kogo reprezentuje osoba

Stopa Barbara

w KRS

Barbara Stopa

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Nazwisko:Stopa
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1967 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jasiewicz Katarzyna Marta, Kaczor Barbara, Kwiatkowska Mirosława Maria, Rozmarynowski Czesław, Wala Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wyrozumski Tomasz Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ak Property Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000285947
 2. Bms Creative Sp. Z O.O., Rączna − KRS 0000709069
 3. Bms Creative T. Wyrozumski Sp. J., Rączna − KRS 0000255053
 4. Cautum Energy Sp. Z O.O., Bytom − KRS 0000556492
 5. Consensus Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000187505
 6. Consensus Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000454218
 7. Firma Handlowa Pigwa J.mucha i Wspólnicy Sp. J., Katowice − KRS 0000108121
 8. Fundacja Ars Bonum, Kraków − KRS 0000536286
 9. Grodzka 43 Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000267879
 10. Korn Sp. Z O.O., Mysłowice − KRS 0000313243
 11. Market Serwis Sp. Z O.O., Mikołów − KRS 0000510923
 12. Mbmz Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000569509
 13. Nik Plus S.A., Katowice − KRS 0000040080
 14. Pikago Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000651560
 15. Pikago Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000651462
 16. Polska Sieć Handlowa Rabat S.A., Katowice − KRS 0000098644
 17. Polskie Towarzystwo Terapii Laserowej i Dermatologicznej, Krakow − KRS 0000220974
 18. Procent Sp. Z O.O., Mikołów − KRS 0000180375
 19. R-data Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000259042
 20. Rabat Detal Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000098655
 21. Rotary Klub Kraków Wyspiański, Kraków − KRS 0000166962
 22. Samodzielne Kolo Terenowe Nr 37 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Kraków − KRS 0000103374
 23. Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Warszawa − KRS 0000012189
 24. Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Zdrowia Consensus, Kraków − KRS 0000154724

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ak Property Wspólnoty Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000551317
 2. Alpha Bio Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000330241
 3. Cautum Energy Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Katowice − KRS 0000384630
 4. Cautum Polska Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000386904
 5. Chłodnie Zgoda Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000026227
 6. Corporate Consultants S.A., Warszawa − KRS 0000023047
 7. Domidom Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000229488
 8. Edison S.A., Kraków − KRS 0000040306
 9. Efektor Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000044516
 10. Firma Usługowo-handlowa Abj-catering Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000162182
 11. Firma Usługowo-handlowa Kalb-pol Sp. Z O.O., Jaworzno − KRS 0000125469
 12. Gh Investments S.A., Warszawa − KRS 0000085405
 13. Healthcare Services Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością, Warszawa − KRS 0000324033
 14. Ict Investment Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000241374
 15. It-stal S.A., Katowice − KRS 0000190254
 16. Kancelaria Prawna Plucińska i Wspólnicy - Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000013507
 17. Manus Media Group Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000066082
 18. Mriw Doradztwo Finansowe Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000088028
 19. Ordo Trading Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000310152
 20. Pm Doradztwo Gospodarcze Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000028416
 21. Przedsiębiorstwo Handlowe i Produkcyjne Sinah Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kraków − KRS 0000101639
 22. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Larion Ltd Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000229512
 23. Pulsar Mobile Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000088402
 24. Qp Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000462106
 25. Skarpa Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000206447
 26. Speeditup Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000270718
 27. Spółdzielnia Mieszkaniowa Załęska Hałda, Katowice − KRS 0000108878
 28. Tbd-polska S.A., Kraków − KRS 0000110106
 29. Wl Finanse Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000140630
 30. Wrocławska Kt Development Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kraków − KRS 0000551207

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Konserwacja oprogramowania e-Przewozy
  Zamawiający: Województwo Małopolskie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oprogramowania e-Przewozy
 2. Usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych użytkowanych w Biurze GIODO
  Zamawiający: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Warszawa
  Przedmiot zamówienia składa się z czterech następujących części:
  - Część nr 1 - usługa wsparcia technicznego, aktualizacji oraz modyfikacji dla systemu Elektronicznej platformy komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - E-GIODO.
  - Część nr 2 - usługa wsparcia technicznego, aktualizacji oraz modyfikacji dla systemu Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Sigillum ESP.
  - Część nr 3 - usługa wsparcia technicznego, aktualizacji oraz modyfikacji dla systemu informatycznego o nazwie Elektroniczny System Obiegu Dokumentów e-SOD®: VENTUS.
  - Część nr 4 - usługa wsparcia technicznego, aktualizacji do nowych wersji dla systemów baz danych Oracle, serwera aplikacyjnego Oracle oraz Internet Developer Suit do posiadanych licencji
 3. Integracja systemów informatycznych oraz przygotowanie formularzy elektronicznych dla klienta zewnętrznego
  Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  integracja systemów informatycznych oraz przygotowanie formularzy elektronicznych dla klienta
  zewnętrznego. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części tj. A) I część zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest integracja systemu elektronicznego obiegu dokumentów eSOD z Portalem
  PeU i Platformą ePUAP, BIP oraz Systemem Kadrowym Urzędu Marszałkowskiego B) II część zamówienia
  Przedmiotem zamówienia przygotowanie formularzy elektronicznych dla usług udostępnianych na portalu
  PeU wg wyszczególnienia wskazanego w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ (łącznie 78 formularzy). 3.
  Szczegółowy opis części zamówienia został określony w załączniku nr 1A do SIWZ ( I część) i załączniku
  nr 1B do SIWZ ( II część). Wykonawcy mogą składać oferty na wybrana część lub obie części zamówienia.
  4. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne -
  48000000-8; Systemy informatyczne - 48810000-9; Różne pakiety oprogramowania i systemy
  komputerowe - 48900000-7; Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu - 48200000-0; Usługi
  opracowywania oprogramowania dla Internetu i intranetu - 72212220-7; Usługi opracowywania
  oprogramowania do edycji stron WWW - 72212224-5. 5. Po odbiorze końcowym Wykonawca w I części
  zamówienia zobowiązany będzie do świadczenia: 1) usług wsparcia technicznego przez okres 1 roku a)
  wsparcie zamawiającego (Help Desk), b) asysty technicznej 2) usług rękojmi przez okres 3 lat a)
  świadczenie usług serwisowych oprogramowania, b) usług usuwania błędów i usterek/wad
  oprogramowania. w II części zamówienia zobowiązany będzie do świadczenia: 3) usług wsparcia
  technicznego przez okres 1 roku c) wsparcie zamawiającego (Help Desk), d) asysty technicznej 4) usług
  rękojmi przez okres 1 roku c) świadczenie usług serwisowych oprogramowania, d) usług usuwania błędów i
  usterek/wad oprogramowania. 6. Zamawiający wymaga, aby usługa wykonana została przez wykonawcę
  zgodnie z wytycznymi zamawiającego z zachowaniem wysokiej jakości wykonanych prac. 7. Słownik pojęć
  i definicji zawarty został w Załączniku Nr 3 do SIWZ 8. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania
  zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w
  swojej ofercie części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie
  w/w obowiązku oznaczać będzie, iż wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia samodzielnie. 9. Zlecenie
  części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec
  zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
  podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i
  zaniedbania jego własnych pracowników. W przypadku, gdy wykonawca zostanie wybrany do realizacji
  zamówienia, podstawą odbioru przedmiotu zamówienia od wykonawcy będzie protokół odbioru i dokonanie
  rozliczenia z podwykonawcami. 10. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia,
  rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały odpowiednio w Dodatku nr 3A/3B do SIWZ - Wzór
  umowy. 11. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 12.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia
  umowy ramowej, udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 14. Miejscem wykonania przedmiotu
  zamówienia jest siedziba zamawiającego, wskazana w rozdziale I SIWZ
 4. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Żywcu
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Żywiec
  Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z dostawą niezbędnego sprzętu oraz przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Żywcu w ramach projektu: Akademia Dobrego Rządzenia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

  2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  a) wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów
  b) wdrożenie Elektronicznej Skrzynki Podawczej
  c) wdrożenie Systemu Elektronicznej Kontroli Zarządczej
  d) przeprowadzenie szkoleń z zakresu wdrożonego systemu dla 150 pracowników Starostwa Powiatowego w Żywcu.

  2.2. Dodatkowe informacje o zamówieniu

  a) W miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi.

  b) Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy/usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  c) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 7 do Specyfikacji.
 5. ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU e-SOD WRAZ Z PRZESZKOLENIEM PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET V - DOBRE RZĄDZENIE, DZIAŁANIE 5.2 - WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA.
  Zamawiający: Powiat Chrzanowski, Chrzanów
  ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU e-SOD WRAZ Z PRZESZKOLENIEM PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET V - DOBRE RZĄDZENIE, DZIAŁANIE 5.2 - WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

Inne osoby dla Stopa (178 osób):