Kogo reprezentuje osoba

Studziński Tadeusz Eugeniusz

w KRS

Tadeusz Eugeniusz Studziński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Drugie imię:Eugeniusz
Nazwisko:Studziński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1948 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Chełm (Lubelskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Buczak Andrzej, Grzesiak Zbigniew, Kościelska Mazur Renata Ewa, Krzyżanowska Grażyna Urszula, Kurus Dariusz Stanisław, Mazurek Marek, Musiał Jan Wincenty, Pędziński Marian Adam, Trubalski Artur

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wysocki Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Autoviva Sp. Z O.O., Krasnystaw − KRS 0000059873
 2. Centrum Integracji Osiedlowej Chaesemus, Chełm − KRS 0000214736
 3. Chełmski Cement Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000051898
 4. Chełmski Klub Karate Kyokushin, Chełm − KRS 0000081981
 5. Chełmskie Linie Autobusowe Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000182220
 6. Chełmskie Towarzystwo Samorządowe, Chełm − KRS 0000038572
 7. Cr Projekt Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000423833
 8. Federacja Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa − KRS 0000177899
 9. Kancelaria Prawna A. Trubalski i Partnerzy Sp.k., Warszawa − KRS 0000481890
 10. Miejske Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000062896
 11. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Kras-eko Sp. Z O.O., Wincentów − KRS 0000041616
 12. Mostostal - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-montażowych Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Chełm − KRS 0000259253
 13. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-system S.A., Warszawa − KRS 0000264771
 14. Pks Hrubieszów Sp. Z O.O., Hrubieszów − KRS 0000411915
 15. Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000167924
 16. Przedsiębiorstwo Usługowo-produkcyjne W Dubience Sp. Z O.O., Dubienka − KRS 0000165805
 17. Przedsiębiorstwo- Dom Książki Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000044925
 18. Pthw Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000054187
 19. Ruch Społeczny Im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Na Lubelszczyźnie, Lublin − KRS 0000395156
 20. Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej W Lublinie, Lublin − KRS 0000040533
 21. Szmulik i Partnerzy Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000481868
 22. Tm Audytor Zespół Księgowych i Biegłych Rewidentów Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000275006
 23. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nowy Dom Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000025601
 24. Zakład Zagospodarowania Odpadów Mzc Sp. Z O.O., Włodawa − KRS 0000642113

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. Z O.O. W Chełmie, Chełm − KRS 0000123412
 2. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000147068
 3. Eda S.A., Poniatowa − KRS 0000236438
 4. Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000370450
 5. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Zakręcie − KRS 0000193319
 6. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa W Chełmie, Chełm − KRS 0000137579
 7. It Complete Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000255039
 8. Kredyt Bank S.A., Warszawa − KRS 0000019597
 9. Lubelski Klub Piłkarski Motor Lublin, Lublin − KRS 0000314396
 10. Lubelskie Dworce S.A., Lublin − KRS 0000306605
 11. Lubelskie Konsorcjum Księgarskie Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Lublin − KRS 0000157546
 12. Lubelskie Linie Autobusowe Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000455199
 13. Lubelskie Przedsiębiorstwo Przemysłowo-handlowe Odczynniki Chemiczne W Lublinie, Lublin − KRS 0000201341
 14. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000026128
 15. Mostostal Chełm S.A. Likwidacyjnej, Chełm − KRS 0000037088
 16. Mtd Solutions Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000523981
 17. Ochrona Mienia Mpk - Lublin Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000098607
 18. Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. Z O.O., Płock − KRS 0000087428
 19. Pge Dystrybucja Zamość Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000269765
 20. Pge Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., Zamość − KRS 0000041427
 21. Pks Włodawa Sp. Z O.O., Włodawa − KRS 0000455684
 22. Przedsiębiorstwo Handlowo-produkcyjne Gompex Spółkaz Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Lublin − KRS 0000123794
 23. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Zamościu Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000295699
 24. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej W Hrubieszowie, Hrubieszów − KRS 0000117851
 25. Przedsiębiorstwo Piekarskie W Lublinie Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000038537
 26. Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Wschód S.A., Lublin − KRS 0000042933
 27. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agtel Sp. Z O.O. W Zamościu, Zamość − KRS 0000016126
 28. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Portland Sp. Z O.O., Chełm − KRS 0000064433
 29. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Wchełmie, Chełm − KRS 0000132592
 30. Veolia Wschód Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000049465
 31. Wagrem Sp. Z O.O., Kluczbork − KRS 0000047743
 32. Zakłady Przemysłu Odzieżowego Gracja, Lublin − KRS 0000179099

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat na przystankach na terenie miasta Chełm
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Chełm
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat na przystankach na terenie miasta Chełm. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) Demontaż uszkodzonych elementów wiat oraz uzupełnienie elementów brakujących (szyb, listew mocujących i uszczelek, elementów dachowych, ławek, tabliczek z rozkładem jazdy, słupków i znaków: przystanek komunikacji miejskiej itp.); 2) Bieżące utrzymanie wszystkich elementów wiat przystankowych w czystości poprzez mycie ścian, dachu i ławek, usuwanie napisów (graffiti) i naklejonych ogłoszeń; 3) Wymianę lub naprawę uszkodzonych lub zużytych elementów wiaty (ścianki boczne, ścianka tylna, dach, ławki, tabliczki z rozkładem jazdy itp.) - na zlecenie Zamawiającego; 4) Malowanie elementów metalowych i drewnianych wiat (ławki, słupki) - na zlecenie Zamawiającego; 5) Zabezpieczenie pozostałości wiat i przystanków po elementach zdewastowanych lub zniszczonych w wyniku kolizji drogowych - na zlecenie Zamawiającego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego; 6) Przeniesienie wiaty przystankowej i organizacja przystanku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 3. Szczegółowy zakres robót opisanych w pkt III. 1 i 2 SIWZ określa przedmiar robót (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do SIWZ). 4. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót oraz zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych, 2) wykonywanie napraw i remontów wiat zgodnie z technologią przewidzianą przez producenta wiat, 3) stosowanie elementów producenta wiat przy wymianie elementów konstrukcyjnych (ściany, dach, ławki z tworzywa), 4) bieżący przegląd stanu technicznego i estetyki wiat i przystanków, 5) uczestnictwo w organizowanych przez Zamawiającego przeglądach stanu technicznego i estetyki wiat i przystanków, 6) właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, 7) sporządzenie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 8) uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego, 9) ubezpieczenia przedmiotowych robót, przy czym ubezpieczeniu podlegać będzie w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników w trakcie prowadzenia robót oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych. 5. W celu zmniejszenia uciążliwości w ruchu dla mieszkańców i użytkowników dróg, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do należytej organizacji wykonywanych robót oraz do minimalizacji utrudnień w ruchu z tytułu prowadzonych robót. 6. Lokalizację przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Chełm, na których będą prowadzone prace określa Wykaz wiat i przystanków na terenie miasta Chełm stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. W przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił ilości robót do wykonania w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku. Rzeczywiste ilości robót zostaną określone w trakcie okresowych przeglądów wiat oraz przystanków i rozliczone miesięcznie na podstawie dokonanych obmiarów powykonawczych z zastosowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 8. Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót wymienionych w przedmiarze robót poprzez wystawienie pisemnych zleceń określających zakres robót i termin ich wykonania. Roboty te zostaną rozliczone na podstawie cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. Podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia bez wiedzy i zgody Zamawiającego każdorazowo skutkować będzie odmową zapłaty za wykonane roboty. O konieczności wykonania lub o zamiarze podejmowania czynności dodatkowych niż zlecone pisemnie należy informować przedstawiciela Zamawiającego nadzorującego realizację zamówienia, o którym mowa w §13 wzoru Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. 10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na montaż elementów wiat oraz malowanie elementów konstrukcji wiat na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
 2. Bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat na przystankach na terenie miasta Chełm
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Chełm
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat na przystankach na terenie miasta Chełm.

  2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
  1) Demontaż uszkodzonych elementów wiat oraz uzupełnienie elementów brakujących (szyb, listew mocujących i uszczelek, elementów dachowych, ławek, tabliczek z rozkładem jazdy, słupków i znaków: przystanek komunikacji miejskiej itp.);
  2) Bieżące utrzymanie wszystkich elementów wiat przystankowych w czystości poprzez mycie ścian, dachu i ławek, usuwanie napisów (graffiti) i naklejonych ogłoszeń;
  3) Wymianę lub naprawę uszkodzonych lub zużytych elementów wiaty (ścianki boczne, ścianka tylna, dach, ławki, tabliczki z rozkładem jazdy itp.) - na zlecenie Zamawiającego;
  4) Malowanie elementów metalowych i drewnianych wiat (ławki, słupki) - na zlecenie Zamawiającego;
  5) Zabezpieczenie pozostałości wiat i przystanków po elementach zdewastowanych lub zniszczonych w wyniku kolizji drogowych - na zlecenie Zamawiającego wraz z transportem do siedziby Zamawiającego;
  6) Przeniesienie wiaty przystankowej i organizacja przystanku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

  3. Szczegółowy zakres robót opisanych w pkt III. 1 i 2 SIWZ określa przedmiar robót (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do SIWZ).

  4. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
  1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót oraz zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych,
  2) wykonywanie napraw i remontów wiat zgodnie z technologią przewidzianą przez producenta wiat,
  3) stosowanie elementów producenta wiat przy wymianie elementów konstrukcyjnych (ściany, dach, ławki z tworzywa),
  4) bieżący przegląd stanu technicznego i estetyki wiat i przystanków,
  5) uczestnictwo w organizowanych przez Zamawiającego przeglądach stanu technicznego i estetyki wiat i przystanków,
  6) właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót,
  7) sporządzenie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
  8) uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego,
  9) ubezpieczenia przedmiotowych robót, przy czym ubezpieczeniu podlegać będzie w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników w trakcie prowadzenia robót oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.
 3. Bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat na przystankach na terenie miasta Chełm.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Chełm
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat na przystankach na terenie miasta Chełm.

  2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

  1) Demontaż uszkodzonych elementów wiat oraz uzupełnienie elementów brakujących (szyb, listew mocujących i uszczelek, elementów dachowych, ławek, tabliczek z rozkładem jazdy, słupków i znaków: przystanek komunikacji miejskiej);
  2) Bieżące utrzymanie wszystkich elementów wiat przystankowych w czystości poprzez mycie ścian, dachu i ławek, usuwanie napisów (graffiti) i naklejonych ogłoszeń;
  3) Wymianę lub naprawę uszkodzonych lub zużytych elementów wiaty (ścianki boczne, ścianka tylna, dach, ławki, tabliczki z rozkładem jazdy) - na zlecenie Zamawiającego;
  4) Malowanie elementów metalowych i drewnianych wiat (ławki, słupki) - na zlecenie Zamawiającego;
  5) Zabezpieczenie pozostałości wiat i przystanków po elementach zdewastowanych lub zniszczonych w wyniku kolizji drogowych - na zlecenie Zamawiającego;
  6) Przeniesienie wiaty przystankowej i organizacja przystanku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

  3. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do SIWZ).

  4. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:

  1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót oraz zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych,
  2) wykonywanie napraw i remontów wiat zgodnie z technologią przewidzianą przez producenta wiat,
  3) stosowanie elementów producenta wiat przy wymianie elementów konstrukcyjnych (ściany, dach, ławki z tworzywa),
  4) bieżący przegląd stanu technicznego i estetyki wiat i przystanków,
  5) uczestnictwo w organizowanych przez Zamawiającego przeglądach stanu technicznego i estetyki wiat i przystanków,
  6) właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót,
  7) sporządzenie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
  8) uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego,
  9) ubezpieczenia przedmiotowych robót, przy czym ubezpieczeniu podlegać będzie w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników w trakcie prowadzenia robót oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.

Inne osoby dla Studziński (123 osoby):