Kogo reprezentuje osoba

Sulich Rafał

w KRS

Rafał Sulich

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Rafał
Nazwisko:Sulich
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1985 r., wiek 31 lat
Miejscowości:Olsztyn (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kralczyński Łukasz Szymon

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gnp Magnusson Aparatura Medyczna Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000412906

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Dostawa asortymentu na laryngologię i anestezjologię (7/2016)
  Zamawiający: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu na laryngologię i anestezjologię (7/2016) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości wyszczególnione zostały w załączniku nr 3 do SIWZ. 1. Opakowanie jednostkowe handlowe (zbiorcze) przedmiotu zamówienia musi zawierać (w języku polskim): - nazwę wyrobu, - ilość w opakowaniu, - nazwę producenta i /lub dostawcy, - serię, - datę przydatności, - znak CE. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać: - Deklaracje zgodności CE i/lub certyfikaty CE i świadectwa dopuszczenia do obrotu zgodne z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych - Dz. U. nr 107 z 17.06.2010 r. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć katalogi/karty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań oferowanych produktów zaznaczając na dokumencie nr poz. z załącznika nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia asortyment i szacunkowe ilości oraz wymagane parametry i warunki graniczne opisano w załączniku nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy. Określone w załączniku nr 3 do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, nie są wiążące dla Zamawiającego. Szacunkowe ilości mogą ulec zmianie i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala, są one wartościami maksymalnymi zamówienia
 2. IFPS/92/13
  Zamawiający: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
  Upgrade sprzętowy i aktualizacja oprogramowania systemów do badań elektrofizjologicznych

Inne osoby dla Sulich (32 osoby):