Kogo reprezentuje osoba

Sulima Pliszka Magdalena

w KRS

Magdalena Sulima Pliszka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Magdalena
Nazwisko:Sulima Pliszka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1981 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Gdynia (Pomorskie)
Przetargi:46 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sulima Artur Józef, Sulima Halina Maria, Sulima Zdzisław Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Firma Budowlana Sulima Z.sulima Sp. J., Gdynia − KRS 0000233897

Powiązane przetargi (46 szt.):
 1. Roboty konserwacyjne w kompleksach administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia, sprawa nr 103/KPW/INFR/2014
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia są:
  Roboty konserwacyjne w kompleksach administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia:
  Cześć I częściowa wymiana opraw oświetleniowych oraz naprawa podjazdów
  w klatkach schodowych w budynku nr 333 - Gdynia, ul. Śmidowicza
  Część II konserwacja sanitariatów w budynku nr 1 - Gdynia, ul. Jana z Kolna
 2. Roboty budowlane w budynku nr 155 w kompleksie wojskowym - Komenda Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą, polegające na: - uzupełnieniu tynków, malowaniu pomieszczeń, robotach posadzkarskich , robotach sanitarnych, częściowej wymianie instalacji elektrycznej w budynku.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
  Roboty budowlane w budynku nr 155 w kompleksie wojskowym - Komenda Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą, polegające na:
  - uzupełnieniu tynków, malowaniu pomieszczeń, robotach posadzkarskich , robotach
  sanitarnych, częściowej wymianie instalacji elektrycznej w budynku.
 3. Roboty konserwacyjne w kompleksach administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Gdynia
  Roboty konserwacyjne w kompleksach administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia.
  Cześć I 1. wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w pomieszczeniu OD oraz krat w budynku nr 113 - Gdynia,
  2. wymiana krat oraz wymiana skrzydeł drzwiowych w budynku nr 141 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
  3. wymiana krat i klamek w oknach w budynku nr 375 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
  4. wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku nr 4 - Gdynia,
  ul. Czernickiego 124
  5. poprawa mocowania krat okiennych i na otworach wentylacyjnych
  w budynkach nr 6,8,34,36,40,43 - Gdynia, ul. Czernickiego 124
  Część II 1. wymiana podsufitki na niepalną oraz zabezpieczenie otworów okiennych w budynku nr 505 i 221 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
  2. wymiana podsufitki na niepalna w pomieszczeniach budynku nr 17 - Gdynia, ul. Dickmana
  Część III konserwacja pomieszczeń w budynku nr 56 - Hel
  Część IV 1. uzupełnienie opraw oświetleniowych w budynku nr 45 - Gdynia, ul. Dickmana
  2. wymiana opraw świetlówkowych w budynkach nr 18, 20, 21 i 22 - Gdynia, ul. Sakowicza 1
  Część V malowanie pomieszczeń kuchni, zaplecza i stołówki w budynku nr 129 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
  Część VI konserwacja pomieszczeń w budynku nr 143 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
  Część VII 1. naprawa pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich, naprawa instalacji odgromowej i wymiana stolarki okiennej w budynku nr 368 - Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
  2. naprawa pokrycia dachowego, uzupełnienie ubytków tynkarskich na rampie w budynku nr 15 - Gdynia, ul. Dickmana
  3. uzupełnienie ubytków tynkarskich na rampach w budynkach nr 4, 5, 21, 22 i 26 - Gdynia, ul. Dickmana
  4. częściowa naprawa pokrycia dachowego, częściowa wymiana orynnowania budynku nr 14 - Gdynia ul. Dickmana
  5. naprawa zadaszenia wiaty nr 17 i 18 - Dębogórze las
 4. ROBOTY BUDOWLANE W BUD. NR 89, 113, 94 K6033 GDYNIA BABIE DOŁY
  Zamawiający: Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, Wejherowo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynkach 89, 113 i 94 w K6033 Gdynia Babie Doły w trzech zadaniach: Zadanie 1- roboty remontowe - roboty malarskie, posadzkowe i elektryczne w budynku nr 89, Zadanie 2- roboty remontowe - roboty dekarskie w budynku nr 113 Zadanie 3- roboty remontowe - wymian bram garażowych budynku nr 94. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 5. ROBOTY BUDOWLANE W BUD. NR 111, 112, 235 i 34 K6033 GDYNIA BABIE DOŁY
  Zamawiający: Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, Wejherowo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynkach 111, 112, 235 i 34 w K6033 Gdynia Babie Doły w trzech zadaniach: Zadanie 1- roboty remontowe - wykonanie impregnacji ognioochronnej drewnianej więźby dachowej w budynku nr 111 i 112, Zadanie 2- roboty remontowe - naprawa tynków zewnętrznych, malowanie elewacji i wykonanie ogrodzenia Zadanie 3- roboty remontowe - malarskie, stolarskie, posadzkarskie, elektryczne i instalacji odgromowej w budynku nr 34. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
 6. Dostawa materiałów budowlanych
  Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych obejmująca: Część nr 1 : obejmuje dostawy zaprawy: klejowej, murarskiej, tynkarskiej, wyrównującej oraz podkładowej masy tynkarskiej, cienkowarstwowego tynku akrylowy, masę szpachlową, gładź szpachlową, emulsję gruntującą, siatkę z włókna szklanego, obrzeża betonowe-trawnikowe, cement portlandzki i profile stalowe do płyt gipsowo-kartonowych. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie do 31 marca 2014 roku. Zamawiający przewiduje 3 dostawy. Część nr 2 : obejmuje dostawę płyt OSB/3 o wymiarach: 2500 mm x 1250 mm i grubości 22 mm (500 m2). Miejscem dostaw materiałów będzie Oddział Techniczny Urzędu Morskiego we Władysławowie, ul. Władysława IV nr 1, 84-120 Władysławowo. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, która stanowi część II SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na warunkach określonych w § 7 projektu umowy, która stanowi część II.A SIWZ (część 1 zamówienia) oraz część II.B SIWZ (część 2 zamówienia)
 7. Roboty konserwacyjne w kompleksach administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia, sprawa 106/KPW/INFR/2013
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjne w kompleksach administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia:
  Cześć I 1. konserwacja instalacji odgromowej w budynku nr 36 i 113 - Gdynia,
  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1;
  2. konserwacja oświetlenia - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
  3. naprawa instalacji elektrycznej w budynkach wartowniczych - Gdynia,
  ul. Śmidowicza.
  Część II 1. konserwacja obwodnicy oświetleniowej - Gdynia, ul. Czernickiego 124;
  2. uzupełnienie punktów świetlnych na budynkach - Gdynia, ul. Dickmana.
  Część III 1. konserwacja łazienek i korytarz w budynku nr 138 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1.
  Część IV 1. wymiana okładzin schodowych, drzwi, krat, wykonanie oświetlenia zewn., roboty malarskie, wymiana osprzętu elektr. w budynku nr 78 - Gdynia,
  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1;
  2. wymiana drzwi stalowych magazynowych i oświetlenia w budynku nr 337 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
  Część V 1. konserwacja pomieszczeń magazynu żywnościowego w budynku nr 131 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1.
  Część VI 1. wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe w budynku nr 303 - Gdynia,
  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1.
  Część VII 1. odświeżenie powłok malarskich (konserwacja pomieszczeń) w budynku
  nr 370 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1.
  Część VIII 1. konserwacja pomieszczeń w budynkach nr 15, 16, 19, 21, 22, 26 i 32 - Gdynia, ul. Dickmana.
  Część IX 1. konserwacja schodów zewnętrznych, pomieszczenia OD, sanitariatu
  w budynku nr 17 - Gdynia, ul. Dickmana;
  2. częściowa wymiana okien, krat okiennych, uzupełnienia tynków zewnętrznych i opaski przy budynku nr 82 - Gdynia, ul. Dickmana.
  Część X 1. uzupełnienie placu betonowego - Dębogórze las
  2. konserwacja palcu apelowego - Gdynia, ul. Sakowicza 1
  Część XI 1. konserwacja ogrodzenia - Gdynia, Al. Jana Pawła II 13B
  Część XII 1. wymiana okna w pomieszcz. OD, wymiana drzwi do kancelarii w budynku
  nr 113 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1;
  2. montaż kraty otwieranej oraz przeróbka okna na rozwieralne w pomieszcz. OD w budynku nr 143 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1;
  3. przystosowanie istniejących krat do obowiąz. przepisów w budynku nr 141 - Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1;
  4. wymiana krat okiennych i drzwiowych w budynku nr 2 i 5 - Gdynia, ul. Sakowicza 1 oraz w budynku nr 9 - Dębogórze las;
  5. przystosowanie istniejących krat do obowiąz. przepisów w budynku nr 8 - Gdynia, ul. Strażacka 2-8;
  6. przystosowanie istniejącej kraty do obowiąz. przepisów w budynku nr 2 - Gdynia, ul. Skwer Kościuszki 8;
  7. przystosowanie istniejącej kraty do obowiąz. przepisów w budynku nr 1 - Gdynia, ul. Jana z Kolna 8b;
  8. wymiana stolarki drzwiowej w budynku nr 5 - Gdynia, ul. Orląt Lwowskich;
  9. przystosowanie istniejących krat do obowiąz. przepisów w budynku nr 7 - Gdynia, ul. Orląt Lwowskich.
  Część XIII 1. naprawa sieci kanalizacyjnych - Gdynia, ul. Czernickiego 124, Gdynia,
  ul. Sakowicza 1 oraz Dębogórze;
  2. naprawa przyłącza kanalizacyjnego do budynku nr 9 - Gdynia, ul. Strażacka 2-8.
  Część XIV 1. naprawa pokrycia dachowego i elewacji w budynku nr 31 - Hel Bór
  Część XV 1. konserwacja pomieszczeń warsztatowych w budynku nr 56 - Hel
  2. wymiana 2 wodomierzy na ujęciu wody - Hel
  Część XVI 1. częściowa wymiana linii kablowych nn - Hel
 8. dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania podziału i przebudowy gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Legionów 61/5 w Gdyni na dwa samodzielne lokale mieszkalne
  Zamawiający: Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału i przebudowy gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Legionów 61/5 na dwa samodzielne lokale mieszkalne.
  Prace polegają między innymi na wyburzeniu części ścianek działowych i wymurowaniu nowych, zamurowaniu otworów drzwiowych , częściowej wymianie stolarki okiennej , wymianie stolarki drzwiowej , wymianie posadzek, remoncie instalacji sanitarnych z wymiana przyborów, remoncie instalacji elektrycznej , doszczelnieniu instalacji gazowej , malowaniu ścian i sufitów z naprawą tynków. Szczegółowy zakres prac określony jest w załączonych przedmiarach robót.
  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych określono w załączonej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . Zastosowane zostaną najtańsze materiały dopuszczone na rynku do stosowania w mieszkaniach.
 9. Remont budynku nr 335 na terenie JW w Gdyni, ul. Śmidowicza 48
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Gdynia
  Remont budynku nr 335 na terenie JW w Gdyni, ul. Śmidowicza 48
 10. Dostawa materiałów budowlanych
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 4026, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych do Jednostki Wojskowej 4026. Szczegółowy opis sprzętu znajduję się w załączniku nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna. ZADANIE 1 Drzwi ZADANIE 2 materiały drewniane ZADANIE 3 materiały montażowe.
 11. Prace uzupełniające do remontu pierwszego piętra budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie, Wejherowo
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w skład których wchodzą roboty w zakresie burzenia, roboty murarskie i murowe, tynkowanie, pokrywanie podłóg i ścian, roboty malarskie, roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty instalacyjne elektryczne
 12. ROBOTY REMONTOWE W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KOMENDĘ PORTU WOJENNEGO GDYNIA
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Gdynia, Gdynia
  ROBOTY REMONTOWE W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KOMENDĘ PORTU WOJENNEGO GDYNIA:
  CZEŚĆ I Wymiana bram, naprawa elewacji, malowanie pomieszczeń warsztatowych w budynku nr 5 - Dębogórze;
  CZĘŚĆ II Wymiana bram i okien stalowych, naprawa elewacji, rynien i rur spustowych w budynku nr 12 - Dębogórze las;
  CZĘŚĆ III Remont komory płuczącej myjki samochodowej - Dębogórze las;
  CZĘŚĆ IV Remont pomieszczeń w budynku nr 7 - Gdynia ul. Pułaskiego 3;
  CZĘŚĆ V Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku nr 35 - Gdynia ul. Dickmana;
  CZĘŚĆ VI Remont dźwigu towarowo-osobowego w budynku nr 8 na terenie WGSI RZI w Gdyni - Gdynia ul. Unruga 97.
 13. Remont pomieszczeń pierwszego piętra budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie, Wejherowo
  Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane, roboty w zakresie burzenia, roboty murarskie i murowe, tynkowanie, pokrywanie podłóg i ścian, roboty malarskie, roboty w zakresie stolarki budowlanej, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, instalowanie centralnego ogrzewania, roboty instalacyjne elektryczne na pierwszym piętrze Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowie
 14. Malowanie korytarzy wraz z pracami wykończeniowymi - etap I w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni.
  Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia objęte jest malowanie korytarzy holi, wnęk i klatek schodowych oraz prace wykończeniowe w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy ul. Legionów 27 1 Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1.1. Prace rozbiórkowe: - demontaż rozbiórka zabudowy instalacji wykonany z korytek PCV - demontaż elementów zabudowy kartonowo gipsowej instalacji (góra korytarzy) - demontaż elementów dekoracyjnych (tablic, gablot, zdjęć itp.) i ich zabezpieczenie - wykonanie bruzd, przepustów przez strop dla instalacji elektrycznych - wyburzenie schodów terenowych - wywóz i utylizacja gruzu 1.2. Roboty wykończeniowe: - szpachlowanie ścian - wykonanie zabudowa rury z płyt G-K - wykonanie zabudowy pionów i poziomów c.o. - remontu sufitu podwieszanego - polegającego wymianie uszkodzonych elementów - malowanie szafek uczniowskich w kolorach istniejących - malowanie barierek i poręczy farbą olejną poliwinylową. - wykonanie gładzi gipsowej ścian i gr 3 mm - roboty malarskie ścian korytarzy 2x farbą lateksową i sufitów 2x farbą emulsyjną - naprawa posadzek z tarkettów poprzez częściową wymianę uszkodzonych fragmentów - naprawa posadzek z gresu poprzez uzupełnienie brakujących cokołów i posadzek z płyt - mycie okien usytuowanych na wysokości powyżej 1 metra - Mycie posadzek po robotach malarskich - montaż elementów dekoracyjnych (tablic, gablot, zdjęć itp.) - roboty instalacyjne elektryczne n.n - rozbudowa z 10A i 14 a i 18a przez strop na korytarzu LO - Wykonanie nowych schodów betonowych na boisko. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: - dokumentacja projektowa - załącznik nr 5 do SIWZ oraz dyspozycje zawarte w punkcie 3.3 SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (część ogólna i część szczegółowa) - załącznik nr 6 do SIWZ 3. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag: a) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wykonanie robót remontowych w następujący sposób: - obudować cokoły instalacji co płytkami terakotowymi - jak w posadce - zakończyć 3 szt. zasilania elektrycznego gniazdami podwójnymi z uziemieniem a przepust wykonać w osłonie - wymienić zniszczone wykończenia gumowe na schodach tarketowych b) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu, poza obiektami które są przewidziane do remontu. c) roboty będą prowadzone bez wyłączenia obiektu z użytkowania, a ich prowadzenie nie może ograniczać funkcjonowania ZSO nr 1 w Gdyni. Prowadzenie robót stanowiących przedmiot zamówienia wiąże się z koniecznością stałej współpracy z dyrekcją szkoły oraz zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania robót przez Wykonawcę, w tym zapozna prowadzących prace z zasadami bhp i p.poż w ZSO nr 1 w Gdyni d) Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy i zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 4. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36-miesięczną gwarancję od dnia odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. 5. Po okresie 30 m-cy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądu, przy udziale Zamawiającego, w terminie wolnym od zajęć szkolnych i wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym i użytkownikiem. 6. Zamawiający żąda, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, zakresu prac budowlanych, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 7. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie. 8. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców. 9. W przypadku rozbieżności co do zakresu przedmiotu zamówienia, wartości i sposobu rozliczenia oraz cen jednostkowych robót pomiędzy specyfikacjami technicznymi a SIWZ, zastosowanie mają w pierwszej kolejności zapisy niniejszej SIWZ. 10. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 11. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. Koszty związane z zagospodarowaniem wytworzonych w czasie robót budowlanych odpadów powinny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 12. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji co potwierdzi inspektor nadzoru. 13. Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia. 14. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca ponosi koszty zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę.
 15. Wykonanie przyłącza wodnego i sieci kanalizacyjnej budynku oddziału Archiwum Państwowego w Gdyni przy ul. Handlowej 11 - część I Remont elementów ponad dachem budynku Archiwum Państwowego w Gdańsku - Oddział w Gdyni przy ul. Handlowej 11- część II
  Zamawiający: Archiwum Państwowe w Gdańsku, Gdańsk
  Część I Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu przyłącza wodnego i sieci kanalizacyjnej budynku Oddziału Archiwum Państwowego w Gdyni przy ul. Handlowej 11 do sieci komunalnej w ul. Handlowej zarządzanej przez PEWIK Gdynia. Szczegółowy zakres prac znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiacej załacznik do SIWZ.Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów producentów są przykładowe i Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Część II Przedmiotem zamówienia jest remont elementów ponad dachem budynku Archiwum Państwowego w Gdańsku-Oddział w Gdyni przy ul. Handlowej 11. Ogólny zakres prac remontowych obejmuje: - wymianę elementów wentylacji znajdującej się na dachu budynku - konserwację pokrycia dachowego i remont elementów odwodnienia - wymianę instalacji odgromowej - roboty uzupełniajace i remontowe elewacji budynku. Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji na którą składają się: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które stanowią załacznik do SIWZ
 16. Roboty remontowe
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni, Gdynia
  Wykonanie robót remontowych w kwaterze internatowej przy ul. Australijskiej 5 A/1 w miejscowości Gdynia.
 17. wykonania remontów 5 mieszkań w Gdyni : przy ul. Dickmana 38/415, Orzeszkowej 5/5, Żeglarzy 5/36, Żeglarzy 7/2, Żeglarzy 7/17
  Zamawiający: Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów 5 mieszkań w Gdyni przy
  ul. Dickmana 38/415, Orzeszkowej 5/5, Żeglarzy 5/36, Żeglarzy 7/2, Żeglarzy 7/17
  Mieszkania stanowią odzyskane pustostany. Zakresy rzeczowe remontów są podobne w
  poszczególnych lokalach, lecz zróżnicowane obmiarowo.
  Remonty lokali polegają na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej ,malowaniu ścian i sufitów po uprzednim zagruntowaniu i przetarciu powierzchni, remoncie posadzek, remoncie instalacji wod-kan , wymianie urządzeń sanitarnych (muszle klozetowe, deski sedesowe, spłuczki, zlewozmywaki z bateriami, umywalki z bateriami, wanny z bateriami), remoncie instalacji elektrycznej z wykonaniem pomiarów oraz pracach rozbiórkowo - demontażowych.
  Szczegółowy zakres prac określony jest w załączonych przedmiarach robót.
  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych określono w załączonej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . Zastosowane zostaną najtańsze materiały dopuszczone na rynku do stosowania w mieszkaniach.
 18. wykonania remontów 6 mieszkań w Gdyni : przy ul. Abrahama 70/8, Biskupa Dominika 47/4, Bohaterów Starówki Warszawskiej 11/45, Chrzanowskiego 21/7, Chrzanowskiego 21/1A, Reja 6/5
  Zamawiający: Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów 6 mieszkań w Gdyni przy
  ul. Abrahama 70/8, Biskupa Dominika 47/4, Bohaterów Starówki Warszawskiej 11/45, Chrzanowskiego 21/7, Chrzanowskiego 21/1A, Reja 6/5. Mieszkania stanowią odzyskane pustostany. Zakresy rzeczowe remontów są podobne w poszczególnych lokalach, lecz zróżnicowane obmiarowo.
  Remonty lokali polegają na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej ,malowaniu ścian i sufitów po uprzednim zagruntowaniu i przetarciu powierzchni, remoncie posadzek, remoncie instalacji wod-kan , wymianie urządzeń sanitarnych (muszle klozetowe, deski sedesowe, spłuczki, zlewozmywaki z bateriami, umywalki z bateriami, wanny z bateriami), remoncie instalacji elektrycznej z wykonaniem pomiarów ,doszczelnienie instalacji gazowej oraz pracach rozbiórkowo - demontażowych.
  Szczegółowy zakres prac określony jest w załączonych przedmiarach robót.
  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych określono w załączonej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . Zastosowane zostaną najtańsze materiały dopuszczone na rynku do stosowania w mieszkaniach.
 19. Robota budowlana w zakresie: 1. Budowa schodów zewnętrznych oraz przebudowa wnętrz w celu dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Ośrodka opiekuńczego dla przewlekle chorych w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 32a; 2. Rozbudowa stołówki w Ośrodku Opiekuńczym dla przewlekle chorych w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 32a.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gdynia
  1. Zakres przedmiotowych robót obejmuje: 1.1 W ramach części 1 zamówienia: 1) Wybudowanie zewnętrznych schodów stalowych; 2) Wykonanie otworu drzwiowego ewakuacyjnego w ścianie zewnętrznej (w miejsce obecnego otworu okiennego) 3) Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych ewakuacyjnych; 4) Wykonanie otworów w stropie 5) Montaż klap oddymiających na klatkach schodowych 6) Wykonanie innych robót budowlanych (rozbiórkowych, montażowych) związanych z wykonaniem ww. zadań w budynku - Ośrodku opiekuńczym dla przewlekle chorych w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 32a. 1.2 W ramach części 2 zamówienia: 1) Roboty budowlane, w tym: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty izolacyjne pionowe ścian piwnic, roboty betonowe i żelbetowe, roboty murowane oraz posadzkarskie, tynkarskie, postawienie ścianek działowych z płyt K-G, malowanie, pokrycie i konstrukcje dachowe, docieplenie ścian rozbudowy, podłogi i nawierzchnie; 2) Roboty sanitarne, w tym: przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, roboty wentylacyjne; 3) Roboty elektryczne, w tym: przebudowa tablic rozdzielczych, rozbudowa i przebudowa instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych poziomu parteru, rozbudowa instalacji przyzywowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 2.1 dla części 1 zamówienia - Załącznik Nr 2 do SIWZ (dokumentacja techniczna: projektowa, STWiORB, przedmiary, kosztorysy nakładcze) 2.2 dla części 2 zamówienia - Załącznik nr 3 do SIWZ (dokumentacja techniczna: projektowa, STWiORB, przedmiary) 3. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane gwarancji: 1) nie mniej niż 3 letnią gwarancję - na roboty, o których mowa w części 1 zamówienia (budowa schodów zewnętrznych oraz przebudowa wnętrz w celu dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Ośrodka opiekuńczego dla przewlekle chorych); 2) nie mniej niż 5 letnią gwarancję - na roboty, o których mowa w części 2 zamówienia (Rozbudowa stołówki w Ośrodku Opiekuńczym dla przewlekle chorych w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 32a). 4. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót budowlanych aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 20. Remont lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Chylońska 137/51, Falista 5/22, Opata Hackiego 31/70, Zamenhofa 13/24, Zamenhofa 13/71
  Zamawiający: Administracja Budynków Komunalnych nr 4 Zakład Budżetowy, Gdynia
  Przedmiotem zamówienia są remonty 5-ciu lokali komunalnych w różnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gdyni. Mieszkania stanowią odzyskane pustostany. Zakresy rzeczowe remontów są podobne w poszczególnych lokalach, lecz zróżnicowane obmiarowo.
  Remonty lokali polegają na wymianie stolarki okiennej z montażem nawietrzaków, wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej, drzwi wejściowych, malowaniu ścian i sufitów po uprzednim zagruntowaniu i przetarciu powierzchni, częściowej naprawie posadzek z ułożeniem wykładzin z tworzyw sztucznych, montażu listew przyściennych, wymianie urządzeń sanitarnych (muszle klozetowe, deski sedesowe, spłuczki, zlewozmywaki z bateriami, umywalki z bateriami, wanny z bateriami), wymianie podejść kanalizacyjnych, wykonaniu prób szczelności instalacji gazowych z montażem kurków gazowych, wymianie instalacji elektrycznej z wyk. pomiarów, montażu wodomierzy oraz pracach rozbiórkowo demontażowych.
 21. Roboty remontowo - budowlane w obiekatach KPW Gdynia i Siemirowice
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 22. wykonanie robót budowlanych w 9 gminnych lokalach mieszkalnych socjalnych wraz z korytarzem w budynku przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
  Zamawiający: Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy, Gdynia
 23. Zakup materiałów budowlanych na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  Zamawiający: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gdynia
 24. Remont lokali komunalnych ul. Morska 93/35, Partyzantów 39/101, Przybyszewskiego 10/20, Widna 3/52
  Zamawiający: Administracja Budynków Komunalnych nr 4 Zakład Budżetowy, Gdynia
 25. remont lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych przy ul. Arciszewskich 23/17, Górnej 20/5, Żelaznej 29/41, Żeromskiego 10/1 w Gdyni
  Zamawiający: Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy, Gdynia
 26. Remont lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 27/14, ul. Opata Hackiego 27/84, Zamenhofa 9/30, ul. Śląska 51/17
  Zamawiający: Administracja Budynków Komunalnych nr 4 Zakład Budżetowy, Gdynia
 27. Roboty konserwacyjne na terenie administrowanym przez WAK Nr 3 Gdynia, ul. Zielona, tj.: a) roboty malarskie, konserwacja podłóg w budynku nr 178 Gdynia Babie Doły, b) roboty malarskie, posadzkowe, stolarskie, elektryczne w budynku nr 21 Gdynia Babie Doły.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 28. Prace remontowe w Jednostce Wojskowej nr 4224 w Gdyni, ul. Czernickiego 124, Grupie technicznej KPW Gdynia - Demptowo, ul. Sakowicza 1, Batalionie Zabezpieczenia KPW Gdynia - Dębogórze..
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 29. Cz. I - konserwacja nawierzchni chodnikowej przy budynkach nr 303, 315 oraz konserwacja schodów zewn. przy bud. nr 171 adm. przez WAK nr 1 Gdynia, Cz. II - naprawa pokrycia dachowego w budynku nr 304 oraz uzupełnienie obróbek blacharskich w budynku nr 333 administrowanych przez WAK nr 1 Gdynia.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 30. remont lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej 42/5, Żelaznej 29/56, Żeglarzy 5/32 w Gdyni
  Zamawiający: Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy, Gdynia
 31. remont dachów przy ul. Węglowej 16 i Bednarskiej 14 w Gdyni
  Zamawiający: Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy, Gdynia
 32. roboty dociepleniowe i elewacyjne budynku biurowego Tczew ul. Za dworcem 6
  Zamawiający: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni, Gdynia
 33. dla remontu lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej 42/5, Żelaznej 29/56, Żeglarzy 5/32 w Gdyni
  Zamawiający: Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy, Gdynia
 34. Dostawa materiałów budowlanych - realizowana w 3 częściach
  Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Gdynia
 35. : I Cz.- bud. nr 6 (kotłownia) - JW 1123 Skład Materiałowy - Dębogórze oraz - bud. nr 7 (kotłownia) - Batalion Zabezpieczenia KPW w Gdyni - Dębogórze - roboty bud. polegające na wymianie złoża w stacji uzdatniania wody, izolacji i osprzętu zbiorników paliwa z ozn. i wykonaniem instrukcji obsługi urządzeń kotłowni; Cz. II a) bud. nr 6 (kotłownia) - JW 1123 Skład Materiałowy - Dębogórze - remont pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i wymiana instalacji odgromowej;b) bud. nr 7 (kotłownia) - Batalion Zabezpieczenia KPW w Gdyni - Dębogórze - remont pokr. dach....
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 36. remont lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych przy ul. Żeglarzy 5/26, Żeglarzy 5/38, Zielona 32/18, Kopernika 15/7, Batalionów Chłopskich 18/6 w Gdyni
  Zamawiający: Administracja Budynków Komunalnych nr 3 Zakład Budżetowy, Gdynia
 37. I Część - Roboty ogólnobudowlane w JW 4651 Gdynia, Babie Doły, ul. Zielona, II Część - remont ogrodzenia wraz z bramami i furtkami przy ul. Śmidowicza w Gdyni - OSNiP, III Część - remont ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego - JW nr 1872 w Słupsku, IV Część - roboty budowlane - remont elewacji wraz z ociepleniem budynku nr 59 - JW nr 4220 Ustka Lędowo - Osiedle 1 N
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 38. Robotydociepleniowe i elewacyjne budynku biurowego Gdynia , ul. B.krzywoustego 7
  Zamawiający: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni, Gdynia
 39. Robota budowlana polegająca na rozbudowie Śerodowiskowego Domu Samopomocy w gdyni ul. Wąsowicza 3
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gdynia
 40. Remont 3 sanitariatów w Gimnazjum nr 11 w Gdyni ul .Słowackiego 53
  Zamawiający: Gimnazjum Nr 11, Gdynia
 41. Roboty konserwacyjne w budynku nr 98 i 30 WAK Nr 3 Gynia, ul. Zielona.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 42. wymiana pokrycia dachowego budynku biurowego Gdynia Leszczynki
  Zamawiający: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni, Gdynia
 43. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 4.845.000,00 euro na robotę budowlaną - wymiana pokrycia dachowego oraz roboty malarskie w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gen. Maczka 1 w Gdyni
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gdynia
 44. Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich na budynku nr 37, JW 4651 Gdynia, ul. Zielona
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Gdynia
 45. Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb remontowo - budowlanych Urzędu Morskiego w Gdyni realizowana w 3 częściach
  Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Gdynia
 46. Dostawa farb budowlanych i impregnatów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni
  Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Gdynia

Inne osoby dla Sulima Pliszka (245 osób):