Kogo reprezentuje osoba

Świątek Danuta Ewa

w KRS

Danuta Ewa Świątek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Danuta
Drugie imię:Ewa
Nazwisko:Świątek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Opoczno (Łódzkie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antosik Adam Leszek, Białas Mieczysław Marek, Biedrowski Adam, Bogusiewicz Urszula Anna, Bogusławska Danuta Janina, Chmal Jadwiga Teresa, Dębowski Jan, Dworak Melka Urszula Renata, Fałdrowicz Barbara, Grzybek Czesław Henryk, Grzybek Joanna, Indrychowska Ewelina Anna, Józwik Maria, Kalata Ewa Stefania, Karpińska Magdalena Izabela, Kaśkiewicz Edward Roch, Knop Edwarda Irena, Kopera Stanisław Florian, Kowalewski Krzysztof Stefan, Kulka Ewa Alina, Pawlik Jan, Rudalska Jadwiga, Stępień Zdzisława, Szymańska Maria, Szymański Rafał Piotr, Trojanowska Magdalena, Wach Wiesława, Wosek Jan Józef, Ziębaczewska Krystyna Marianna, Zieliński Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilk Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Opocznie, Opoczno − KRS 0000124981
 2. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Opocznie, Opoczno − KRS 0000206210
 3. Kółko Rolnicze W Wygnanowie, Wygnanów − KRS 0000357220
 4. Ochotnicza Straż Pożarna, Kraszków − KRS 0000015334
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Modrzewiu, Modrzew − KRS 0000251246
 6. Spółdzielnia Włościanin, Sławno − KRS 0000142348
 7. Stowarzyszenie Kultura Ludowa Regionu Opoczyńskiego, Opoczno − KRS 0000331671
 8. Związek Zawodowy Pracowników Banku Spółdzielczego W Opocznie, Opoczno − KRS 0000613434

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Falmech Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000136223
 2. Fundacja Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej W Poznaniu, Poznań − KRS 0000035174
 3. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (mr Bank S.A.), Warszawa − KRS 0000018886
 4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Końskie − KRS 0000092256
 5. Powszechna Spółdzielnia Spożywców Przyszłość W Opocznie, Opoczno − KRS 0000118062
 6. Spółdzielnia Ogrodnicza Ogród W Opocznie, Opoczno − KRS 0000280001
 7. Spółdzielnia Rzemieślnicza Opoczno W Opocznie, Opoczno − KRS 0000119198
 8. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Północ Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000041189

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.900.000,00zł
  Zamawiający: Gmina Białaczów, Białaczów
  Zakres usługi obejmuje:
  1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN)
  2. Kredyt długoterminowy - okres kredytowania 6 lat
  3. Kwota kredytu 1.900.000,00 zł
  5. Okres spłaty kredytu ( kapitału i odsetek ) do dnia 31.12.2020 r.
  6. Harmonogram spłaty:
  a) spłata kapitału kwartalna w równych ratach począwszy od pierwszego kwartału 2015roku tj. od dnia 31.03.2015 r.
  b) spłata odsetek - miesięcznie od zaciągniętego kredytu - ostatniego dnia miesiąca którego dotyczą
  7. Początek spłaty kapitału - od dnia 31.03.2015 r.
  8. Początek spłaty odsetek - od dnia 30.11.2014 r.
  9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco
  10. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznego zadłużenia
  11. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej tj. w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy
  12. Weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika
  13. Zamawiający złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 prawa bankowego, które stanowi załącznik do umowy kredytowej
  14. Pozostałe warunki
  a) zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredyty w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów - bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanego kredytu,
  b) zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca kredytowania wynikającego z umowy - bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem
  c) zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, w tym opłat i prowizji związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania poza wymienionymi powyżej tj. oprocentowaniem i prowizją od uruchamianego kredytu
  d) prowizja od udzielonego kredytu będzie płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu
  15. Wierzytelności gminy nie zostały sprzedane instytucjom finansowym. Gmina nie korzysta z finansowania typu factoring.
  16. Gmina Białaczów nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności
 2. Zaciągniecie kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Sławno, Sławno
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Gminie Sławno Kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2. Kredyt długoterminowy - okres kredytowania 109 miesięcy 3. Kwota kredytu 2.500.000,00 zł 4. Postawienie kredytu w kwocie: 2.500.000,00 zł w jednej transzy do dnia 20.12.2012 r. do dyspozycji Zamawiającego na wskazany rachunek Gminy Sławno 5. Okres spłaty kredytu ( kapitału i odsetek ) do dnia 31.12.2021 r. 6. Harmonogram spłaty: a) spłata kapitału ( kwartalna ) w 36 równych ratach począwszy od pierwszego kwartału 2013 roku tj. od dnia 31.03.2013 r. b) karencja w spłacie kapitału ma być udzielona do dnia 31.03.2013 r. c) spłata odsetek - miesięcznie od zaciągniętego kredytu - ostatniego dnia miesiąca którego dotyczą 7. Początek spłaty kapitału - od dnia 31.03.2013 r. 8. Początek spłaty odsetek - od dnia 31.12.2012 r. 9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco 10. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznego zadłużenia 11. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej tj. w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy 12. Weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika 13. Zamawiający złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 prawa bankowego, które stanowi załącznik do umowy kredytowej 14. Pozostałe warunki a) zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredyty w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów - bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanego kredytu, b) zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Odsetki liczone będą do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca kredytowania wynikającego z umowy - bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem c) zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, w tym opłat i prowizji związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania poza wymienionymi powyżej tj. oprocentowaniem i prowizją od uruchamianego kredytu d) prowizja od udzielonego kredytu będzie płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu 15. Wierzytelności gminy nie zostały sprzedane instytucjom finansowym. Gmina nie korzysta z finansowania typu factoring. 16. Gmina Sławno nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom / jeżeli dotyczy/, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )..
 3. Zaciągniecie Kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Sławno, Sławno
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Gminie Sławno Kredytu długoterminowego
  w kwocie 2.000.000,00 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych
  zobowiązań

  Zakres rzeczowy obejmuje:

  1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN)
  2. Kredyt długoterminowy - okres kredytowania 121 miesięcy
  3. Kwota kredytu 2.000.000,00 zł
  4. Postawienie kredytu w kwocie: 2.000.000,00 zł w jednej transzy do dnia
  20.12.2011 r. do dyspozycji Zamawiającego na wskazany rachunek Gminy Sławno
  5. Okres spłaty kredytu ( kapitału i odsetek ) do dnia 31.12.2021 r.
  6. Harmonogram spłaty:
  a) spłata kapitału ( kwartalna ) w 40 równych ratach począwszy od
  pierwszego kwartału 2012 roku tj. od dnia 31.03.2012 r.
  b) karencja w spłacie kapitału ma być udzielona do dnia 31.03.2012 r.
  c) spłata odsetek - miesięcznie od zaciągniętego kredytu - ostatniego dnia miesiąca
  którego dotyczą
  7. Początek spłaty kapitału - od dnia 31.03.2012 r.
  8. Początek spłaty odsetek - od dnia 31.12.2011 r.
  9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco
  10. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznego zadłużenia
  11. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej tj. w oparciu
  o stawkę WIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego
  okres obrachunkowy
  12. Weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika
  13. Zamawiający złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie
  art. 97 prawa bankowego, które stanowi załącznik do umowy kredytowej
  14. Pozostałe warunki
  a) zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredyty w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów - bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanego kredytu,
  b) zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Odsetki liczone będą
  do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca kredytowania wynikającego
  z umowy - bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem
  c) zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, w tym opłat
  i prowizji związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania poza wymienionymi powyżej tj. oprocentowaniem i prowizją
  od uruchamianego kredytu
  d) prowizja od udzielonego kredytu będzie płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu
  15. Wierzytelności gminy nie zostały sprzedane instytucjom finansowym. Gmina nie
  korzysta z finansowania typu factoring.
  16. Gmina Sławno nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności
 4. Zaciągniecie Kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Sławno, Sławno
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Gminie Sławno Kredytu
  długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł, tj. przeznaczonego
  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 423.277,44 zł
  oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy tj. na zadania inwestycyjne w kwocie
  2.076.722,56 zł

  Zakres rzeczowy obejmuje:

  1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN)
  2. Kredyt długoterminowy - okres kredytowania 121 miesięcy
  3. Kwota kredytu 2.500.000,00 zł
  4. Postawienie kredytu w kwocie: 2.500.000,00 zł w jednej transzy do dnia
  20.12.2010 r. do dyspozycji Zamawiającego na wskazany rachunek Gminy Sławno
  5. Okres spłaty kredytu ( kapitału i odsetek ) do dnia 31.12.2020 r.
  6. Harmonogram spłaty:
  a) spłata kapitału ( kwartalna ) w 40 równych ratach począwszy od
  pierwszego kwartału 2011 roku tj. od dnia 31.03.2011 r.
  b) karencja w spłacie kapitału ma być udzielona do dnia 31.03.2011 r.
  c) spłata odsetek - miesięcznie od zaciągniętego kredytu - ostatniego dnia miesiąca
  którego dotyczą
  7. Początek spłaty kapitału - od dnia 31.03.2011 r.
  8. Początek spłaty odsetek - od dnia 31.12.2010 r. .
  9. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco
  10. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznego zadłużenia
  11. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej tj. w oparciu
  o stawkę WIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego
  okres obrachunkowy
  12. Pozostałe warunki
  a) zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredyty w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów - bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanego kredytu,
  b) zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Odsetki liczone będą
  do dnia faktycznej spłaty kredytu, a nie do końca kredytowania wynikającego
  z umowy - bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem
  c) zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, w tym opłat
  i prowizji związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania poza wymienionymi powyżej tj. oprocentowaniem i prowizją
  od uruchamianego kredytu
  d) prowizja od udzielonego kredytu będzie płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu
  13. Wierzytelności gminy nie zostały sprzedane instytucjom finansowym. Gmina nie
  korzysta z finansowani typu factoring.
  14. Gmina Sławno nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności
 5. Zaciągnięcie Kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Sławno, Sławno
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Gminie Sławno Kredytu
  długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł, tj. przeznaczonego
  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 543.536,00 zł
  oraz na pokrycie deficytu tj. na zadania inwestycyjne w kwocie
  956.464,00 zł ( w tym kwota 768.933,00 zł na pokrycie udziału własnego
  w zadaniach realizowanych z udziałem środków pochodzących
  z budżetu Unii Europejskiej)
  2. Waluta kredytu: złoty polski (PLN)
  3. Postawienie kredytu w kwocie: 1.500.000,00 zł w jednej transzy do dnia
  21.12.2009 r. do dyspozycji Zamawiającego na wskazany rachunek Gminy
  Sławno
  4.Okres spłaty kredytu ( kapitału i odsetek ) do dnia 31.12.2013 r.
  5. Harmonogram spłaty:
  - spłata kapitału ( kwartalna ) w 16 równych ratach począwszy od pierwszego kwartału 2010 roku tj. od dnia 31.03.2010 r.
  - spłata odsetek - miesięcznie od zaciągniętego kredytu - ostatniego dnia miesiąca.
  6. Początek spłaty kapitału - od dnia 31.03.2010 r.
  7. Początek spłaty odsetek - od dnia 31.12.2009 r.
  8. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco
  9. Pozostałe warunki
  a) bank nie będzie pobierał opłat od niewykorzystanego kredytu,
  b) bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem
  c) prowizja od udzielonego kredytu będzie płatna jednorazowo po uruchomieniu kredytu